logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |

zaterdag 31-01-2009 00h00

Foto van de dag
delft buitenwatersloot_142_2009_01_30_17h06_10_a.jpg Delft. Brand in het pand Buitenwatersloot 142.Delftse borrelpraat
Delftse BorrelpraatQuotes van de dag
"ABP Bestuur met Bas Verkerk aan de knoppen, ABP zakt door ijs" harrie fruyt van hertog

delft bas_verkerk_bloemkool.jpg
"Zelfs een foto van Basje, geeft je het idee, die man is het niet" Aad Bonthuis

"GroenLinks wil bewoners het liefst zo vroeg mogelijk bij plannen betrekken om een zo goed mogelijk plan te maken met zo groot mogelijk draagvlak." Stephan Brandligt

"En nu de parkeergarages vollopen moeten we diezelfde vergunningplekken gaan delen met de bezoekers aan de stad. Dat kan echt niet." Guido van der Wedden

Voorstelwijzigingen: "We doen dat het liefst zelf, want een raadslid zal zich eerst enorm in het onderwerp moeten verdiepen en heel nauwkeurig moeten formuleren." Ravindra Kiel

"Het gaat de politie en de burgemeester er niet om dat café-eigenaren worden gestraft, maar dat plaatsen waar gedeald wordt, gesloten worden." Wim Hoonhout

"Ik wil graag even schorsen om met de heer Meuleman te kunnen overleggen. Dit overvalt me want hij heeft dit tijdens het fractievoorzittersoverleg niet aangekondigd." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Massaal verzet tegen parkeerplannen"
"DELFT - De nieuwste parkeerplannen van het Delftse stadsbestuur stuiten op massaal verzet. Vijf bewonersorganisaties uit wijken rond het centrum binden de strijd aan tegen het verlies van parkeerruimte voor de bewoners."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Boze politie: wellicht minder agenten tijdens het stappen"
"DELFT - Boos is woordvoerder Wim Hoonhout van de politie Haaglanden. Heeft de politie met de gemeente en de horeca in Delft een mooie samenwerking opgebouwd om het uitgaan in de stad veiliger te maken, 'flikkert één partij de boel zomaar op de rails'. 'We zijn allemaal volwassen kerels. Zo moet je niet met elkaar omgaan.'"

residentie.net
"Horeca Delft zegt samenwerking Veilig Uitgaan op"
"In het convenant dat de horeca Delft destijds met de gemeente en politie heeft gesloten, staat onder andere de afspraak dat als er in cafés gedeald wordt contact opnemen met politie of gemeente. 'Dit is naar onze waarneming nooit gebeurd", stelt Hoonhout.'"

Bram Stoop
"Politie Delft boos."
"... Kortom ga lekker met elkaar om de tafel zitten maar vergeet dan niet Horeca Delft en ondernemers erbij te betrekken dan kom je er wellicht uit."

Gemeente Delft
"bijlage werkprogramma IVB 2005 (integrale veiligheid)"
"5.4.1 Werkgroep veilig uitgaan in de commerciële horeca
In 2004 is de werkgroep veilig uitgaan in de commerciële horeca olv Joost Verhoeff gestart. De werkgroep heeft in 2004 gewerkt aan het herzien van het hoofdstuk “veilig uit” van de horecamap. Deze tekst is nog niet gereed omdat de uitkomsten van een onderzoek (Quick Scan) naar genotmiddelengebruik (zowel alcohol als drugs) onder jongeren in Delft nog verwerkt moeten worden in dit nieuwe hoofdstuk. De afronding van de quick scan wordt voorzien in maart 2005. De in deze werkgroep gemaakte afspraken zullen in 2005 worden vastgelegd, mogelijk via invoering van de kwaliteitsmeter veilig uitgaan, maar in elk geval door het ondertekenen van een convenant.
Trekker: vertegenwoordiger namens Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft
Partners: Intern: TOR, beleid en projecten, leefbaarheid (veiligheid) Extern: politie, brandweer"

delft jan_toorop_delftsche_slaolie_1894.jpg
AD-Delft
"Van slaolievrouwtje tot pindarinda"
"DELFT - Met de sloop van de fabrieksgebouwen van Calvé aan de Wateringseweg verdwijnt een stuk geschiedenis uit het Delftse stadsbeeld. Deze tak van Unilever, in 1883 begonnen als de Nederlandsche Oliefabriek, maakte net geen 125 jaar deel uit van de lokale economie."

Jan Peter de Wit
"Gaten in wegdek door vorst"
"Forse gaten in wegdek Martinus Nijhofflaan. Door een beetje vorst en achterstallig onderhoud is dit op veel plaatsen te zien in Delft. Gevaarlijke situaties ontstaan door auto's die gaten proberen te omzeilen via de fietsstrook."

Jan Peter de Wit
"Nel Bomenwijk krijgt maagzweer van sloopplannen"
"Geachte Vestia en Gemeente,
U bent zo ontzettend bezig met uw prestaties wat betreft sloop en duurdere huur- en koopwoningen in de Bomenwijk! Nu wil ik u de volgende bijbehorende prestaties niet onthouden."

Pauljan Kuijper
"Tegeltje voor politieke uitspraak van 2008 naar GroenLinks "
"De Delfts Blauwe tegel die D66 elk jaar uitreikt voor de meest opvallende politieke uitspraak komt dit jaar toe aan GroenLinks-fractievoorzitter Fleur Norbruis. Waarom?"

Bas Bennebroek
"Delft Fixt Het! Lustrumsymposium op 19 februari"
"Op donderdag 19 februari vieren gemeenteraadspartij STIP en studentenvakbond VSSD hun 15-jarig respectievelijk 45-jarig bestaan in de aula van de TU Delft met het lustrumsymposium ‘Delft Fixt Het!’ Om 14 uur wordt de middag geopend door burgemeester Bas Verkerk."

delft http://62.131.251.223/odd/kobussaartje.jpg Delft, Beestenmarkt.
Frans van Rijnswou
"Beestenmarkt: De lekkerste appeltaart"
"In Delft noemde iedereen mij meteen dat je de lekkerste appeltaart eet bij café Kobus Kuch op de Beestenmarkt. Van deze appeltaart kun je nu ook thuis genieten. Sinds een paar maanden is er een appeltaartenwinkeltje naast Kobus Kuch geopend. De naam van de zaak is Kobus & Saartje."vrijdag 30-01-2009 00h00

Foto van de dag
delft giessenlande_joop_van_ooijen_jezus_redt.jpg Giessenlande, Joop van Ooijen gaat voor vrijheid van meningsuiting.
In Delft: Peter Kiela redt.
Gisteravond keurde de raad de gedragscode met beperking meningsuitingen goed.Quotes van de dag
"Peter Kiela benadrukte dat de hernieuwde gedragscode geen kwestie is van verbod, maar een kwestie van fatsoen." Gemeenteraad

"Bas Verkerk onderschat de gevolgen van zijn slagvaardigheid." Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeenteraad
"Interpellatieverzoek ingetrokken"
"29 januari 2009 – Stadsbelangen heeft haar verzoek om een interpellatiedebat over cafésluitingen vanwege drugshandel tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 januari 2009 ingetrokken."

Bram Stoop
"Bas Verkerk onderschat de gevolgen van zijn slagvaardigheid"
"... Dit is dan ook de hoofdreden dat Horeca Nederland afdeling Delft de samenwerking met de gemeente Delft heeft opgezegd wat wij als fractie zeer betreuren."

Bram Stoop
"Horeca Delft zegt convenant op na sluiting cafés"
"Op 28 januari 2009 heeft de afdeling Delft van de Koninklijke Horeca Nederland de samenwerking met de gemeente Delft in het kader van het Convenant Veilig Uitgaan opgezegd. VNO-NCW kring Delft, MKB Delft en de Kamer van Koophandel Delft steunen dit besluit."

Gemeenteraad
"Gedragscode"
"Presidiumvoorzitter Peter Kiela stond in een verklaring even stil bij de gewijzigde gedragscode voor raadsleden. Op Leefbaar Delft en SP na ging de hele raad akkoord met de wijziging."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Hoe fatsoenlijk, presidium-voorzitter Peter Kiela (PvdA) naait de stadspartijen transparant zonder enig politiek weerwoord keurig in het pak. Namen noemen we niet.

SP Delft
"SP zamelt 262 C1000 pakketten in voor de voedselbank"
"Donderdagochtend hebben SP'ers en vrijwilligers van de voedselbank 262 boodschappenpakketten opgehaald bij de C1000 In de Hoven. De SP zamelde de afgelopen weken niet gebruikte C1000 zegels in en ruilde die in voor de pakketten. "De actie was een enorm success! Vorige keer haalden we maar 122 paketten op."

Delftse Post - Peter Fagg
"Juiste keuzes maken"
"Doelmatigheid staat voorop bij Aad van Tongeren (CDA)
DELFT - Raadsleden zijn veel tijd kwijt aan lezen en vergaderen. Dat zou een stuk minder kunnen als de raad zich niet bezig zou houden met zaken die toch niet realistisch en haalbaar zijn, vindt gemeenteraadslid Aad van Tongeren (CDA)"donderdag 29-01-2009 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Cahit Tas
"Gladde fietspaden"
"In de commmissie Ruimte en Verkeer stelde Cahit namens de fractie een rondvraag over het strooibeleid van de gemeente."

Lennart Harpe
"Stadsvisie"
"De gemeenteraad gaat binnen afzienbare tijd een debat voeren over de stadsvisie. Volgens een persbericht van afgelopen vrijdag, heeft college van B&W inmiddels het rapport 'Delft 2030, scenario's Stadsvisietraject' vastgesteld, dat hiervoor als input dient."

Job Veltman
"Architectuur is toch subjectief?"
"Hallee, op externe oriëntatie! ... Daarom ben ik samen met Ernst Damen (PvdA) om de tafel gaan zitten. We stellen de commissie S&V (samenleving en volkshuisvesting) voor om aan te sluiten bij de commissie ruimtelijke ordening, om in Amsterdam en Haarlem enkele projecten te gaan bekijken die voor beide commissies interessant zijn."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
In Haarlem en Amsterdam heb je niets te zoeken. Delft is in mijn ogen gewoon Rotterdam-Noord, zoek het in architectuurstad nr. 1 in Nederland!

delft cartoon_2007_06_30_lucas_vokurka_draaikontje.jpg
Jan Peter de Wit
"Schrap 'Meningsuitingen' uit gedragscode raadsleden"
"Nog even en de Delftse VVD verbiedt ook links van politieke cartoons op weblogs van raadsleden (zoals deze naar politiekdelft.nl). Dat is ze indirect al aardig gelukt. Cartoonist Lulletje Rösenwasser heeft definitief een nekschot gekregen nu hij lid is geworden van de VVD."

Stephan Brandligt
"GroenLinks in gesprek met bewonersorganisaties"
"Voor GroenLinks is het betrekken van bewoners bij ontwikkelingen en plannen in de stad belangrijk. Omdat de fractie wilde weten wat de ervaringen van bewoners zelf zijn heeft GroenLinks een gesprek gehad met verschillende mensen die actief zijn in bewonersorganisaties verspreid over heel Delft."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Welke mensen, welke bewonersorganisaties, schrijf dat op man! Of ben je besmet met het PvdA Peter Kiela virus, namen noemen we niet, alleen in de achterkamer.

AD-Delft
"Delft wil adviezen bezwaarcommissie nog niet vrijgeven"
"Stadsbelangen Delft ergert zich aan burgemeester Bas Verkerk en de juridische afdeling van de gemeente Delft. De partij had met spoed om extra uitleg gevraagd over de motivering van Verkerk om Café Sport aan de Coenderstraat te sluiten vanwege drugshandel- en gebruik, maar kreeg deze niet."

AD-Delft
"Besluit Verkerk verrast de BWD"
"DELFT - De beheerder van Delftse buurthuizen, Breed Welzijn Delft (BWD), had niet verwacht dat burgemeester Verkerk De Wending open zou houden. Dat laat wijkmanager Toos Tholen namens de BWD weten. 'We hadden wel stille hoop. BWD heeft maatregelen getroffen waardoor de handel in drugs in De Wending een halt is toegeroepen. Dat heeft tot resultaat dat er geen sprake meer is van drugshandel- en gebruik.'"

AD-Utrecht
"Tweede bierboot bezorgt energiezuinig"
"UTRECHT - De tweede -energiezuinige- bierboot van Utrecht wordt gemaakt in Delft. Scheepswerf Bocxe heeft de order daarvoor binnengesleept. ... Met de aanschaf van de boot is een bedrag van tussen de vijf en zeven ton gemoeid. Ongeveer de helft daarvan wordt betaald uit de exploitatie, de rest komt uit het Actieplan Luchtkwaliteit en van Europese subsidies."

CDA Delft
"... thema-avond Welstand en Verdichting "
"Op woensdag 4 februari 2009 organiseren het CDA en de VVD een gezamenlijke thema-avond over Welstand en Verdichting in Delft."woensdag 28-01-2009 00h00

GESLAAGD!
De redactie feliciteert de de ontwerper met het nieuwe beeldmerk voor PolitiekDelft.nl.
Ongekleurd alles zwart op wit.
Cheers!


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Lennart Harpe
"VVD-initiatief ‘trouwen op locatie’ werkt goed uit"
"Vooruitlopend op een evaluatie door de raadscommissie heeft een gemeentelijke woordvoerder de eerste cijfers over trouwen op locatie naar buiten gebracht. Vijf procent van de trouwlustigen maakte in 2008 (en dan te beginnen vanaf mei) al van de mogelijkheid gebruik om elders in Delft en dus niet op het Stadhuis te trouwen."

delft delftse_levende_etalage.jpg
Elize Zwerver
"De Delftse Levende Etalagedag"
"Paspoppen blijken ineens echte mensen, die knipogen of van houding veranderen. Die spontaan een dialoog beginnen, een aria zingen of een boek voorlezen aan het winkelend publiek. Van subtiele tableaux vivants tot uitbundige theatrale taferelen; elke etalage biedt de toeschouwer een andere verrassing."

Stichting CISA
"Verhoging tarieven Waterschap"
"... In dit verband moge CISA u wijzen op het arrest van de Hoge Raad (20 oktober 1993, nr. 29.183, BNB 1993/347), waaruit blijkt dat een gelijke heffing bij hoge tarieven verboden discriminatie kan opleveren in de zin van het internationale recht.
antwoord van het Waterschap"
maandag 26-01-2009 00h00

Quotes van de dag
"Ik heb er geen verstand van, want ik ben maar een koekebakker" Alex van Leeuwen

"De eigenaar van Cafe Sport gaat wederom zijn gelijk halen bij de rechtbank." Bram Stoop

"Door verschillende straffen voor hetzelfde delict loopt burgemeester Verkerks geloofwaardigheid een enorme deuk op." Jan Peter de Wit

"Wij zijn hem nu meer dan zat, hij is één van de slechtste burgemeesters van de afgelopen tweehonderd jaar." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad Meuleman
"achtergronden cafésluitingen vanwege drugshandel"
"Geachte heer verkerk (Beste Bas),
Met beslissingen kan je het oneens zijn, maar je moet beslissingen wel kunnen begrijpen. In dat kader wil onze fractie voor uiterlijk 26 januari as. worden geïnformeerd over jouw bijgestelde motivatie van het besluit zoals verwoord in jouw brief van 16 januari 2009."

Jan Peter de Wit
"Verkerk meet met drie maten bij toepassen Opiumwet"
"... Café Sport krijgt maar vier maanden omdat het pand van het Delftse raadslid Stoelinga is. Door het luide verzet in de media van onafhankelijk raadslid Stoelinga is de schijn van bevoordeling van een raadslid door burgemeester Verkerk zeer zichtbaar."

Bram Stoop
"Cafe Sport gaat wederom zijn gelijk halen bij de rechtbank"
"De sluiting van Cafe Sport door Bas Verkerk leeft wel degelijk in Delft. Een goed voorbeeld is de Hyves site die is opgericht door Brenda uit Delft. Buiten diverse ander mailtjes over dit onderwerp en de geluiden die ik inmiddels op straat ziet men Verkerk als een burgemeester die bekent staat als een man met tunnelvisie."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Politiek wil argumenten horen voor tóch tijdelijk sluiten
van Café Sport en Taveerne De Burgwal"

"... Martin Stoelinga, van Onafhankelijk Delft, spreekt zelfs over een motie van wantrouwen tegen Verkerk. 'We zijn het nu spuug- en spuugzat', zegt Stoelinga. 'Die man is gek. Hij negeert alle uitspraken van de Rechter en de Commissie en in plaats daarvan neemt hij zelf de beslissing. Wij zijn hem nu meer dan zat, hij is één van de slechtste burgemeesters van de afgelopen tweehonderd jaar.'"

VVD Delft
"Bouwen in Delft, hoe houden wij de stad mooi?"
"CDA en VVD organiseren thema-avond Welstand en Verdichting Op woensdag 4 februari 2009 organiseren het CDA en de VVD een gezamenlijke thema-avond over Welstand en Verdichting in Delft. Plaats van handeling is sociëteit Het Meisjeshuis, Oude Delft 112. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en start om 20.00 uur."

delft personen_aad_rothfusz_foto_doz.jpg Aad Rothfusz - foto DOZ
Delft op Zondag
"Delvenaar in Beeld: Aad Rothfusz (55), vuilnisschipper"
"- Heeft u van de week nog iets leuks meegemaakt?
Ik zou het niet weten. Ik vind elke dag leuk. Een heleboel mensen zullen dat raar vinden, maar ik vind het echt leuk om te doen."

delft vraagteken.jpg
Anne Koning
"wijkinspecteur tanthof"
"De gemeente werkt al op veel fronten wijk- en buurtgericht. Donderdag kreeg ik het eerste visitekaartje van de wijkinspecteur voor tanthof. Als pilot goed gaat, krijgen ook andere wijken inspecteurs openbare ruimte. Dit moet bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Ook de burgers hebben recht op dat visitekaartje, presenteer de man met naam en foto. Wat is dit voor gedoe Anne, heeft je pvda-partijgenoot Peter Kiela je besmet met zijn gedragscode, namen noemen we niet. Internet is transparantie!

Fleur Norbruis
"Mannenemancipatie?"
"Een uitnodiging voor een bijeenkomst over mannenemancipatie kon ik niet afslaan. Dus nam papa afgelopen woensdagmiddag vrij en ging ik naar de bijeenkomst."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Mevrouw Norbruis, ik hou het kort. Als man je kinderen mogen zien na de scheiding. Het is tijd voor meer mannen-emancipatie. Dank u wel voor uw aandacht.

district8.net
"Geldtransportvoertuig op poller Wijnhaven"
"Delft - Een voertuig van een geldtransportbedrijf is zaterdagmiddag tegen een poller gereden op de Wijnhaven in het Centrum van Delft. De carter van het voertuig scheurde en een grote hoeveelheid motorolie liep de weg op. Doordat het voertuig niet verder kon rijden is een berger ter plaatse gekomen om het voertuig af te slepen."

Jan Peter de Wit
"Grote groep Combiwerkers verhuist naar Emerald"
" Begin februari verhuist een grote groep combiwerkers naar de nieuwe vestiging van Vacu Vin op het ongezellige en voor fietsers moeilijk bereikbare bedrijventerrein Ruyven (Emerald)."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Even bellen met... VVD-raadslid Alex van Leeuwen"
"De Delftse VVD kan zich totaal niet vinden in de plannen van het kabinet om de koopzondag weer af te schaffen. Samen met D66 stelden zij het Delftse College van B en W daarom enkele schriftelijke vragen over koopzondagen in Delft."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil... De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag"
"Wie is de mol? - Ravindra Kiel, Delft
Breed Welzijn? - J.M.T. van der Linden, Delft
Robin Hood - Mo Mansveld, Delft
Parkeren - Harry van Adrichem, Delft"

Jan Peter de Wit
"Antwoorden op verplanten bomen in Spoorzone"
"Eerste wat in de antwoorden van het college opvalt is dat ze al 18 december 2008 klaar waren maar pas 15 januari 2009 verzonden zijn."

Jeroen van Oort
"Wordt CDA-raadslid in Delft"
"Afgelopen dinsdag besprak de commissie Bestuur, Middelen en Economie het voorstel dat de gemeente actief op zoek gaat naar nieuwe raadsleden. Het oorspronkelijke voorstel was dat de gemeente zelf een wervingscampagne houdt en vervolgens een cursus aanbiedt aan geïnteresseerden. Inmiddels heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een soortgelijk initiatief genomen."

Frans van Rijnswou
"Mijn tent is top in Delft"
"... De Haagse ondernemers George Zevenbergen en Geoffrey Pijpaert gaan in een historisch pand - een pakhuis dat werd gebouwd in 1883 - aan het Vestenplein 2 starten."zaterdag 24-01-2009 00h00

delft papsouwselaan_000_bas_vd_heijden_vd_vorm_2007_11_12_a.jpg Delft, Papsouwselaan.
Ook in Delft kreeg het "blauwe monster" de kans om toe te slaan.
Dirk van den Broek werd door de politiek hier de deur gewezen.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Wil Steffen
"Hoge hoogbouw voor studentenhuisvesting weer in de picture"
"Het grote tekort aan studentenwoningen is de laatste jaren steeds dringender aandachtspunt van de TU Delft en de Raad bij de overleggen, die regelmatig plaatsvinden. Door op of zeer nabij het TU-terrein hoge hoogbouw toe te passen (een flat van meer dan 120m hoogte) kan snel en op een relatief klein grondgebeid een groot aantal woningen worden gerealiseerd. De Raad heeft tot nu toe vastgehouden aan een maximale bouwhoogte van 75m."

Bram Stoop
"Namen van de ambtenaren wel of niet op onze eigen site"
"Namen van de ambtenaren wel of niet op onze eigen site was de vraag die ik de afgelopen week kreeg voorgelegd in een voorstel welke op de agenda van de commissie stond. Het college vindt het politiek onverantwoordelijk en onwenselijk dat ambtenaren worden betrokken in discussies met raadsleden."

delft papsouwselaan_xxx_031219_a.jpg Delft, Papsouwselaan.
PvdA
"Winkeltijden: lokaal blijft aan zet "
"De PvdA-fractie pleit ervoor dat gemeenten zelf mogen kiezen of winkels wel of niet op zondag open zijn. De gemeenten moeten hun beslissing wel goed onderbouwen. Daarbij moeten alle belangen zorgvuldig worden afgewogen. Woordvoerder Pauline Smeets:'Het lokale bestuur blijft aan zet. Zij zitten het dichtst op de burgers en bedrijven.’"

fractie D66
"D66 blij met sneller opknappen Sebastiaansbrug"
"Wethouder Koning verwacht de Sebastiaansbrug in 10 in plaats van 14 maanden te kunnen renoveren, zonder dat de gemeenteraad daar extra geld voor beschikbaar hoeft te stellen. Dat is goed nieuws."

bestuur D66
"D66 Delft toont haar groene hart!"
"Zoals ieder jaar is de KNNV ook 2009 weer op zoek naar ongeveer 200 vrijwilligers om te helpen bij de paddentrek."

Fleur Norbruis
"Voorhofpark een stapje dichterbij"
"In november 2006 werd de motie van GroenLinks en D66, waarin het college werd opgedragen een park in te richten langs de Voorhofdreef, aangenomen door de raad. De raad ontving deze week een brief met daarin de stand van zaken."

Willem Brouwer
"GroenLinks reikt 'Delft je wordt steeds leuker!' prijs uit aan Jong Bacinol"
"Zoals ieder jaar heeft GroenLinks ook dit jaar weer de 'Delft je wordt steeds leuker!' prijs uitgereikt. De prijs met oorkonde is bedoeld voor initiatieven die de stad Delft leuker maken. Dit jaar is Academie Jong Bacinol de verdiende winnaar!"

Wil Steffen
"De raad gaat op werkbezoek naar WC Van Foreestweg"
"Op verzoek van de VVD-fractie hebben de commissie Bestuur, Middelen en Economie en de commissie Ruimte en Verkeer besloten een z.g. Externe Oriëntatie op Locatie te houden naar Winkelcentrum Van Foreestweg."

AD-Delft - Richard Verstegen
"Een droom aan het plein"
"Keukens opstarten, dat is wat de Haagse compagnons George Zevenbergen en Geoffrey Pijpaert tot nu toe deden. ’Maar ik had altijd al een droom,’ zegt Zevenbergen. ’Een eigen bedrijf runnen.’ Zelf een restaurant opzetten kost een hoop geld en een hoop moeite, maar er is een mogelijkheid dat ‘gratis’ te doen: de Mijn Tent is Top-competitie van chef-kok Herman den Blijker bij RTL4."vrijdag 23-01-2009 00h00

Quotes van de dag
"Er is een publicatie in de krant verschenen zonder enig overleg of verificatie met mij. Dit is erg vervelend." René Steijger


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post
"Rectificatie benefiet Café Sport"
"DELFT - In de Delftse Post van afgelopen woensdag meldden wij ten onrechte dat René Steijger voornemens is een benefiet te organiseren voor Café Sport. Helaas was onze informatie niet juist. René Steijger (Stichting Westerpop) is absoluut niet van plan een benefiet voor Café Sport te organiseren. "Er is een publicatie in de krant verschenen zonder enig overleg of verificatie met mij. Dit is erg vervelend."

Lucas Vokurka
"Handen af van de koopzondag!"
"D66 en VVD vragen het Delftse college van B&W om zich aan te sluiten bij het protest van de vier grote steden tegen de kabinetsplannen om het aantal koopzondagen aan banden te leggen."

Jan Peter de Wit
"Personeel Pieter van Foreest actie tegen de forse bezuiningen in de zorg"
"Personeel Pieter van Foreest is al weken in actie tegen de forse bezuinigingen in de zorg voor bejaarden. In de bejaardenhuizen en verzorgingshuizen is geen affiche te vinden. De directie haalt ze direct weg."

Jeroen van Oort
"Programcommissie CDA Delft van start: meldt ons uw mening!"
"Maandag 19 januari werd in de Altena Hoeve het startsein gegeven voor de werkzaamheden van de programcommissie. In een goed bezochte bijeenkomst van de programcommissie, het bestuur, de fractie, de klankbordgroep en kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd gefilosofeerd over thema’s die het CDA de komende periode in het kader van het verkiezingsprogramma 2010-2014 voor Delft belangrijk vindt."

AD-Delft
"Stadsbestuur komt belofte niet na"
"DELFT - De bewoners van de Prof. Krausstraat en omgeving zijn bedrogen door het stadsbestuur."

Martijn Sipkema
"SP overhandigd woonvisie "Bouwen naar Behoefte" aan woningcorporaties"
"De SP is bij de woningbouwcorporaties in Delft langs gegaan om hun woonvisie "Bouwen naar Behoefte" aan te bieden. Deze visie van de SP op woningbouw in Zuid-Holland werd door Vestia en Vidomes in ontvangst genomen waarna er meteen gesproken is over de ontwikkelingen op woongebied in de regio."donderdag 22-01-2009 00h00

Quotes van de dag
"Geweldige nieuwsjaarrede van Ronald Vuijk: 'Zelden zo iemand (wethouder) zien steunteren onder toezicht van Basje'" Aad Bonthuis

"De reden dat ik me met de Deventer moordzaak bemoei, is dat ik in een beschaafd land wil leven." Maurice de Hond

"De burgemeester heeft als zelfstandig bestuursorgaan bevoegdheden die hij kan (of in veel gevallen moet) inzetten om criminele activiteiten tegen te gaan of te voorkomen. Uit jurisprudentie bij Raad van State blijken sluitingen in deze context vrijwel altijd overeind." Bas Verkerk

"De juridische grond hiervoor ligt in artikel 13b van de Opiumwet. Deze bepaling geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen in geval van drugshandel in bijvoorbeeld horecagelegenheden." Bas Verkerk

"Dit hele land is helaas zo ingericht dat gezinnen bevoordeeld worden ten opzichte van alleenstaanden..." Guido van der Wedden

"Vorig jaar was er zelfs een moment dat er acht schepen op een rijtje lagen te wachten. En daartussendoor voer opeens een roeiboot. Dat is dus vreselijk gevaarlijk." Henriëtte Welle DonkerWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Laf parkeervergunning voorstel PvdA wethouder Anne Koning"
"PvdA wethouder Anne Koning komt met een voorstel (lees hier) waarin de raad kan kiezen uit zes opties om het vergunningparkeren uittebreiden. Er zijn vier schil gebieden rond de binnenstad met elk wat verschillende bloktijden."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Optie 7: Invoeren vergunningparkeren in heel Delft moet politieke aandacht verdienen. Dit is een zeer kosten efficiënt model. Om maar enkele te noemen, weinig borden in de stad, iedereen controleert zijn eigen parkeerplek, uniforme regels en tarieven. Ik ben benieuwd welke partijen visie tonen.
Optie 8: Afschaffen vergunning parkeren leidt tot chaos en overlast, daar zit niemand op te wachten. Ook gratis op straat parkeren kan steeds minder, de gemeentegrond heeft een economische waarde en daar moet je voor betalen.

Julia Broos
"Buurten verdeeld over vergunning"
"In de avonduren is parkeren in het centrum vaak niet eenvoudig. In plaats van zoeken tot je dat éne plaatsje vindt, is het een stuk makkelijker om even door te rijden tot nét buiten het centrum. Op tien minuten lopen van de Markt liggen de vrije plaatsen voor het oprapen en ze zijn nog gratis ook."

provincie Zuid-Holland
"Week van Zuid-Holland 26 tot en met 30 januari 2009"
"Welkom bij de Week van Zuid-Holland! Tijdens de Week van Zuid-Holland kunnen inwoners, bedrijven, deskundigen, overheden en maatschappelijke organisaties hun aanbevelingen geven op de provinciale structuurvisie."

AD-Delft - Saskia Herberghs
"'Zwaaien naar 'n bekende wordt al opgevat als bod'"
"DELFT - Een schilderij voor thuis én twee workshops heeft manager stad Peter van Hemmen van Woonbron gekocht op de kunstveiling die gisteravond plaatshad bij Lijm & Cultuur. 'Voor een koopje' kan Van Hemmen met kinderen en jongeren die in woningen van de corporatie wonen, de dansvloer op. Jammer vond de manager het dat er niet méér groepsactiviteiten werden geveild."

Hoogheemraadschap van Delfland
"Berekening van de aanslag 2009"
"De waterschapsomslag van een koopwoning is voor een gezin gebaseerd op een economische waarde van 250.000 euro en voor een alleenwonende op een economische waarde van 200.000 euro. Voor de waarde van de bedrijfspanden is uitgegaan van 5 miljoen euro voor een groot bedrijf en 250.000 euro voor een klein bedrijf. Een huurder betaalt geen waterschapsomslag."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
De waterschapsbelastingen worden verre van sociaal geheven. In een tijd van computers met databases moet het toch te doen zijn de heffingen te koppelen aan het waterverbruik en de waarde van de woningen.

RTV-West
"Delft wil geen namen van ambtenaren meer op internet"
"DELFT - Lokale politici in Delft mogen geen namen meer publiceren van ambtenaren. Een meerderheid van de Delftse politiek heeft besloten daarvoor de gedragsregels voor raadsleden aan te passen."

Bas Verkerk
"Onderwerp: achtergronden cafésluitingen vanwege drugshandel"
"Geachte raadsleden,
..."

Jan Peter de Wit
"'Wokkel' Koepoortgarage uitgegraven"

Jan Peter de Wit
"Ex-Leefbaar Delft voorzitter Hans Stol promoveert tot doctor"

bestuur D66
"De eerste ALV van 2009 op 19 februari in het Meisjeshuis"
"Tijdens de ALV 'Delftse gemeenteraadsverkiezingen' wordt een aantal belangrijke, verplichte besluiten genomen, die cruciaal is voor de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010."

Stephan Brandligt
"Politiek Café en alternatieve Nieuwjaarsborrel"
"Genoeg Nieuwjaarborrels gehad? En hou je het liever bij een nuchtere discussie over de gevolgen van de kredietcrisis voor Delftse burgers en bedrijven? Kom dan op woensdagavond 28 januari naar de Nieuwjaarsborrel gecombineerd met het Politiek Café over het onderwerp: Kredietcrisis; consumeerderen of consuminderen?"

delft
Saskia Bolten
"Mannenemancipatie in de Technische Universiteit"
"Dames en heren
Welkom in Delft. Een stad met drie vrouwelijke en twee mannelijke wethouders en daarmee uit oogpunt van vrouwenemancipatie een voorbeeld voor het openbaar bestuur."
(Redactie: Hermafrodiet: zowel mannelijk als vrouwelijk)

Delftse Post - Peter Fagg
"Anne Koning: Elkaar inspireren"
"DELFT - Kunnen prille ervaringen een stempel drukken op iemands verdere levensloop? Anne Koning liep reeds op driejarige leeftijd met haar ouders mee in protestdemonstraties tegen de aantasting van het bosgebied Amelisweerd. Vijfendertig jaar later is ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte waar groenvoorzieningen in belangrijke mate aan bijdragen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Wat heb ik nou weer? Ik lijk godverdomme wel geinspireerd. Blij dat ik thuis geen last heb van zo'n wijf. Hans Peter van Leeuwen ik wens je sterkte.woensdag 21-01-2009 00h00

Spreuk van de dag
OBAMA


Delftse borrelpraat
Delftse BorrelpraatWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Niek van Doeveren
"Tegen de dagopvang?"
"Beste redactie van Politiekdelft.nl
Het aangehaalde stukje van Niek van Doeveren op politiekdelft.nl is een stuk uit 2005. Abusievelijk was het bovenaan terechtgekomen op onze site, door een wijziging in het achterliggende content management systeem. Wij zouden het op prijs stellen als jullie verwijzing naar dit inmiddels wel erg gedateerde stuk ook weggehaald wordt.
Met vriendelijke groet,
Sjaak Keuvelaar
CDA Delft"

delft delft_fixt_het.jpg Delft Fixt Het
dinsdag 20-01-2009 00h00

Film van de dag

Delft. De nieuwjaarsborrel van de VVD Delft op 14 januari in De Brasserij.
VVD-wethouder Ronald Vuijk houdt een korte toespraak.
Gluurders (Voyeur = Peeping Tom) opgelet!
Leuk om te zien wie er zoal op bezoek zijn en ook wie niet.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft http://www.monolab.nl/NED/public_html/utiliteitsbouw/city%20tower/01.htm Rotterdam City Tower. Plan Monolab wolkenkrabber 450m in de Maashaven.
architectenweb.nl
"Monolab wil ‘echte’ wolkenkrabber in Rotterdam"
"Rotterdam staat bekend als de architectuurstad en hoogbouwstad van Nederland. Monolab architects zegt er niet overtuigd van te zijn en komt met een eigen advies om dit ‘waar te maken’. Het bureau wil midden in de Maashaven een 450 meter hoge toren bouwen: de City Tower."

Jan Peter de Wit
"Tekort studentenwoningen oplossen met echte hoogbouw"
"... Veertig jaar geleden was Elektro met 90 meter het hoogste Universiteitsgebouw. In 2005 is de Hoogbouwvisie door de gemeenteraad aangenomen waarin staat dat de maximale bouwhoogte 75 meter is. Dat kunnen we beter een Laagbouwvisie noemen. Foutje van het vorige college die nog steeds de middeleeuwse Nieuwe Kerk (109 meter) als hoogste punt van de stad wilden blijven zien."

Martin Stoelinga
"Schriftelijke vragen m.b.t. de brand in de TU Delft"
"... Hoe kan het gebeuren dat de bevelvoerder die nat van het zweet naar buiten komt gewoon brandweermensen in de zon ziet liggen (zo blijkt uit het rapport). Dat betekent dus dat deze brandweer mensen NIET waren ingezet (pagina 24 rapport)."

AD-Delft
"Burgemeester sluit cafés ondanks advies"
"DELFT - Burgemeester Bas Verkerk van Delft vaart een geheel eigen koers bij de sluiting van cafés vanwege drugshandel en drugsgebruik. Tegen het advies van de onafhankelijke bezwaarcommissie in moet Café Sport in de wijk Westerkwartier 16 weken dicht. Het horecadeel van buurthuis De Wending in diezelfde wijk mag juist openblijven, hoewel de commissie de eerder voorgenomen sluiting als terecht beoordeelde."

AD-Delft
"Delftse politiek vreest vertrek Gasthuis"
"De Delftse politiek maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van het Reinier de Graaf Gasthuis. Onlangs maakte het ziekenhuis bekend dat nieuwbouw op de huidige locatie niet doorgaat en dat men op zoek is naar een nieuwe plek. Delft heeft daarbij de voorkeur."

Bram Stoop
"Professorenbuurt en de parkeerproblemen"
"... De ambtenaar gaat echt niet bepalen of iets bijgesteld gaat worden ja of nee dat moge duidelijk zijn. Afspraak is afspraak en niet praten over vastgestelde plannen wat niet vastgesteld kan worden na inspraak van de buurtbewoners."

Bram Stoop
"Schriftelijk vragen over procedure in de Wippolder"

Jan Peter de Wit
"Volkspartij Voor Delft doet gelijk kwaliteitshorloges in de aanbieding"

Jan Peter de Wit
"Ambtenarenlastering verboden in Delft"
"Presidium voorzitter Peter Kiela (PvdA) komt morgenavond in de commissie Bestuur, Middelen en Economie met het voorstel wijziging gedragscode gemeenteraad dat raadsleden geen namen mogen publiceren van individuele ambtenaren - direct of indirect - op hun websites, weblogs of andere partijorganen."

Frans van Rijnswou
"Sporthal gaat, maar ringen blijven"
"... Ook in Delft is een werk van André Volten te bewonderen. Het zijn zeven ringen van Cortenstaal op de gevel van de uit 1969 daterende sporthal De Buitenhof. Het werk prijkt sinds 1970 aan de gevel. De sporthal zal binnenkort worden gesloopt en worden vervangen door een moderne nieuwe sporthal even verder aan de Duke Ellingtonstraat. Met de sloop van het oude gebouw zal het kunstwerk echter niet verdwijnen."

AD-Delft
"B en w: Vrees voor hinder van opvang was onterecht"
"DELFT - Het gaat goed met de tien maanden geleden geopende dagopvang voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat in Delft. De vrees van omwonenden dat deze groep voor veel overlast zou gaan zorgen, blijkt voor niets te zijn geweest."maandag 19-01-2009 00h00

Mededeling van de dag

WATERSCHAP BESTEELT ALLEENWONENDEN

Lasten stijgen 36,8%


Hoogheemraadschap van Delfland bericht:

Waterschapsbelastingen 2009
Gezin              met koophuis van € 303,50 naar € 329,32 = € 25,82 ofwel 08,5% stijging Gezin              met huurhuis van € 254,50 naar € 286,32 = € 31,82 ofwel 12,5% stijging Alleenwonende met koophuis van € 153,34 naar € 190,60 = € 37,26 ofwel 24,3% stijging Alleenwonende met huurhuis van € 114,14 naar € 156,20 = € 42,06 ofwel 36,8% stijgingQuotes van de dag
"Als Bram Stoop de waarheid schrijft (en dat is zo, want hij heeft mij dat bevestigd) over de brief van het sluiten van het café is Bas Verkerk echt van een andere wereld. Dus dan, gewoon oprotten die Verkerk" Aad Bonthuis

"Hoe leg je nu uit dat iets een geintje is, als er mensen zijn die het niet als een geintje zien? Dat is nu juist de gein van een geintje, want dan is het geen geintje!" Bram Stoop

"De enige oplossing is fors de hoogte in bouwen als we de TU Delft verder willen laten uitgroeien. Een woontoren naast Elektro die minstens twee keer zo hoog is als de Nieuwe Kerk zou een mooie landmark zijn van onze vooruitgang." Jan Peter de Wit

"Juist door de directe invloed van de genomen maatregelen op de specifieke naamsbekendheid heb ik een sluitingsduur van 16 weken, in plaats van 52 weken, voldoende geacht om deze specifieke naamsbekendheid teniet te doen." Bas Verkerk

"Ik voel me nu extra gesterkt door het advies van de bezwaarcommissie. Die vond het besluit om De Taveerne voor een jaar te sluiten terecht. Ik had volgens de commissie ook voldoende redenen om Café Sport te sluiten, maar moest beter motiveren waarom dit voor een periode van zestien weken moet zijn. Dat is nu gebeurd." Bas Verkerk

"De nadrukkelijke aanwezigheid van onze Burgemeester in Brussel versterkt nog eens de positie van onze stad en verhoogt de kans op succes. Europa is een belangrijk issue voor de VVD Delft." Lennart Harpe

"Via een financiële crisis naar een mondiale recessie, die ook voor ons land een set-back betekent in 2009 ..." Henk den Boer

"Denkt de wethouder na of het vragen van een bewijs van goed gedrag voordat een vrijwilliger aan de slag gaat in Delft regel wordt?" Leja van der Hoek

"De Gemeente Delft plaatste zeer deskundig, Meerkoet nesten in de Stadsgracht van gevlochten riet op paaltjes met een trappetje naar boven. Alleen de opening is te klein! ze zijn dus louter decoratief!" Alex MusterWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad van Tongeren
"Rijk worden bij de overheid."
delft inkomen_bestuurders_delft_2007.jpg Redactie door: harrie fruyt van hertog
Het Delftse lijstje kan nog worden aangevuld met
Koos Parie directeur/bestuurder ai bij woningcorporatie Vidomes Inkomen € 376.000,--.

Leja van der Hoek
"Tevreden bewoners in Hoornse Zoom"
"... de Buitenwatersloot is ’s nachts een racebaan ..."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Sommige mensen kiezen er voor om aan een racebaan te wonen,
zoals de Delftse VVD-burgemeester Bas Verkerk.

Delft op Zondag - Pim Beukema
"Robin Verschoor, van Nota Bene en de Schaatsbaan:
'Als het niet zo leuk was, was ik er al lang mee gestopt'"

"DELFT – Vijf weken was de Beestenmarkt de DSW Schaatsbaan. Heel Nederland mag dan zo ongeveer buiten zinnen zijn geweest vanwege het natuurijs, de Delftse Schaatsbaan trok wel mooi zo'n 22.000 schaatsers. "En nog eens ongeveer 100.000 wat wij sfeerproevers noemen", kijkt organisator Robin Verschoor terug."

delft personen_000_alex_muster_2007-01-27 @19-10-17_a.jpg
Jan Peter de Wit
"Column 'Prof.' Muster: Eendenvoeractie"

AD-Delft - Julia Broos
"Cafés dicht: Verkerk blijft bij besluit"
"DELFT - De uitbaters van Café Sport zitten er volgens hun vrienden 'helemaal doorheen'. Gisteren hoorden ze dat burgemeester Verkerk hun zaak in het Westerkwartier vanaf maart tóch zestien weken wil sluiten, vanwege drugsgebruik en -handel."

Martin Stoelinga & Bram Stoop
"Toch gedwongen sluiting Café Sport"
"Dat in Delft uitspraken van de rechtbank en commissie bezwaar en beroep niet helpen, blijkt wel uit het feit dat de eigenaar van Cafe Sport vandaag een brief op de mat heeft gehad. In deze brief wordt vermeld dat ondanks de positieve uitspraak richting de uitbater van Cafe Sport van zowel de rechtbank als de commissie bezwaar en beroep, Cafe Sport toch in maart van dit jaar voor 16 weken de deuren moet sluiten van Bas Verkerk."

delft http://delft.sp.nl/nieuws/20060616_voedselbank.jpg
SP-Delft
"Help met inzamelen C1000 zegels voor de voedselbank Delf"
"Bij de C1000 kan je nu zegels sparen voor een boodschappenpakket. Maar niet iedereen doet iets met die zegels, of houdt er een aantal over. De SP heeft net als in 2006 het initiatief genomen om deze zegeltjes te verzamelen om zo een aantal boodschappenpakketten aan de Voedselbank in Delft te kunnen geven."

delft http://62.131.251.223/odd/allure.jpg
Frans van Rijnswou
"Oorspronkelijk en met allure"
"Delft - Over een half jaar wordt dit pand (red. Van Leeuwenhoeksingel) gesloopt. Toch is het voor het laatste halfjaar nog even helemaal Delfts Blauw geschilderd. Dat gebeurde op initiatief van Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD) dat de komst van de spoorzone op creatieve manier begeleidt."

Anne Koning
"Jonge Hugo"
"Het beeldje “de jonge Hugo” is verplaatst. Deze wisseltrofee voor de leukste straat verhuist elk jaar. De slokkerbuurt nam dus afscheid van het beeldje waar ze een jaar lang trots op waren en van genoten."

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/18-1_Leukste_straat_18-1_02_49708ae03ec89.JPG
Delft op Zondag
"Bronzen Hugo verhuist van Leukste Straat naar Leukste Straat"
"DELFT – Een jaar lange konden de bewoners van de Slokkerbuurt in hun straat genieten van het bronzen beeld van een jonge Hugo de Groot. Afgelopen donderdag verhuisde het beeldje van de Leukste Straat van 2007 naar de Isaac da Costalaan, de Leukste Straat van 2008."

Delft op Zondag
"Een flitspaal en gewichtsopnemer is beter dan dit achterlijke gebeuren"
"DELFT – Voertuigen die zwaarder dan vijf ton wegen mogen niet meer over de Sebastiaansbrug rijden. Om te voorkomen dat dat tóch gebeurt, zijn aan weerszijden van het begin van de brug op twee meter hoogte stalen dwarsbalken opgehangen."

Delftse Post - Peter Fagg
"Marjon Holst: Leven en laten Leven"
"DELFT - De afgelopen veertig jaar was een tijd van nogal wat maatschappelijke veranderingen. Ook in Delft hebben die zich voltrokken. Nu studeren er volop meisjes aan de TU, maar dat is niet altijd zo geweest. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat studeren aan de TU bijna uitsluitend aan de jonge heren was besteed. Gemeenteraadslid Marjon van Holst (PvdA) kan zich die tijd nog goed herinneren."

Leja van der Hoek
"Oog voor vrijwilligers"
"Oog voor vrijwilligers en mantelzorgers: beleid vastgesteld hoe Delft met deze voor de stad en haar inwoners zo belangrijke stadsgenoten wil omgaan. De 99,9% positieve kanten ervan en enige mogelijke negatieve."

SP-Delft
"Hoe is het Delftse MBO?"

VVD-Delft
"RdGG, het andere gat van Delft"
"... Natuurlijk gaat het ziekenhuis zelf over de te maken keuzes, maar de VVD-fractie volgt de ontwikkelingen met meer dan bijzondere belangstelling vanwege het belang van toegankelijke gezondheidszorg in Delft en de positie van RdGG als grote werkgever."vrijdag 16-01-2009 18h00

Quotes van de dag
"Elkaar kapot procederen is niet goed voor een mens. Kennelijk is het niet mogelijk om aan de tafel te gaan en er samen uit te komen. Veel energie gaat nu verloren." mv. Nijhuis

"Het was onverantwoord dat twaalf brandweerlieden nog drie uur na het uitbreken van de brand, in het gebouw waren." Uri Rosenthal

"Het zal nog wel jaren duren voor er een nieuwe Bouwkunde faculteit staat." Jan Peter de Wit

"Verkerk speelt zelf rechter door vonnissen aan zijn burgers op te leggen die door de echte rechtbank niet als terecht worden geacht." Bram Stoop en Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft gondel_2004-08-16 @17-19-52_gondel_.jpg
harrie fruyt van hertog
"Gondelaffaire: eindeloos en uitzichtloos, poehhh"
"Delft. Afgelopen woensdag 14 januari 2009 was ik op bezoek bij de Rechtbank in Den Haag. Om 10.00 uur diende het door Martin Stoelinga aangespannen Executiegeding tegen Christiaan Balje. Stoelinga werd bijgestaan door mr. Hans van Meurs en Balje door mevrouw mr. Metselaar."

Bram Stoop
"Cafe Sport moet alsnog sluiten in maart 2009 van Bas Verkerk"
"Dat in Delft uitspraken van de rechtbank en commissie bezwaar en beroep niet helpen, blijkt wel uit het feit dat de eigenaar van Cafe Sport vandaag een brief op de mat heeft gehad. In deze brief wordt vermeld dat ondanks de positieve uitspraak richting de uitbater van Cafe Sport van zowel de rechtbank als de commissie bezwaar en beroep, Cafe Sport toch in maart van dit jaar de deuren moet sluiten van Bas Verkerk."

Jan Peter de Wit
"Kortsluiting koffiezetapparaat legde TU bouwkunde faculteit in as"
"...De vraag is waarom De BHV wel de waterdruk afgesloot maar niet de elektriciteit? Iedereen weet dat bij een grote lekkage met water van de 7e naar de 6e verdieping loopt kortsluiting kan veroorzaken. Onduidelijk in het rapport blijft of het afsluiten van elektriciteit wel mogelijk was. Ook is onduidelijk waarom bij een grote waterlekkage de gebouwbeheerder studenten en medewerkers ongestoord het gebouw liet binnengaan."

fractie Stadsbelangen-Delft
"Rapport TU Brand Bouwkunde les voor de toekomst"
"Hoe de conclusies van COT Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement er uit hadden gezien als bij de brand bij Bouwkunde op 13 mei 2008 wel slachtoffers waren gevallen, zal altijd een vraag blijven."

Fleur Norbruis
"Op bezoek bij TU Delft"
"Op de agenda stonden enige actualiteiten. Om te beginnen werd er gesproken over de faculteit Bouwkunde. De TU maakte bekend dat er zo'n 500 inzendingen voor de ontwerpwedstrijd voor de nieuwe faculteit zijn binnengekomen en dat de jury 10 ontwerpen zal nomineren, die een plaats krijgen op een tentoonstelling in het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam. Begin maart moet dan het winnende ontwerp bekend zijn."

Job Veltman
"TU schetst grote problemen studentenhuisvesting"
"STIP is opgericht op het moment dat de relatie tussen de TU, het grootste bedrijf van de stad, en de gemeente op een dieptepunt was. De bouw van de UB werd tegengehouden door de gemeente. Het college van B&W en dat van de TU spraken elkaar alleen nog via de media, om elkaar de schuld te geven van netelige kwesties."

Jan Peter de Wit
"Delftse parkeersituatie: 'van salami naar eenheidsworst'"
"Het college heeft met veel tromgeroffel haar nieuwe voornemens met betrekking tot het parkeren in de schil aangekondigd: "Delftse parkeersituatie moet duidelijker". De klachten met betrekking tot de handhaving zijn te wijten aan "maatwerk" in het verleden. Nu wordt het tijd voor "confectie"."

Aad van Tongeren
"Rijk worden bij de overheid."
"De jaarwisseling is altijd het moment van de lijstjes: het beste TV-programma, de bekendste Delftenaar en ga zo maar door. Eind van het jaar publiceert de Minister van Binnenlandse Zaken ook een lijstje dat niet zo bekend is, maar daarom niet minder interessant. Dat lijstje – zeg maar gerust lijst – geeft een overzicht van de personen in de publieke sector die meer verdienen dan een Minister (meer dan circa 170.000 euro per jaar)."

Fractie D66
"En nogmaals: rijden op aardgas wel duurder maar niet schoner"
"Na eerdere berichten over aardgasbussen, waar D66 Delft nooit voorstander is geweest, blijken nu ook auto's op aardgas niet schoner dan de nieuwste diesels. De meerderheid is doof op dit punt."

Bas Bennebroek
"Iedere student een huisarts in Delft"

Rolf Clason
" ISAAC DA COSTALAAN LEUKSTE STRAAT"

Aad Meuleman
"Webcolumn 'Dezelfde aap!'"
"Gisteren bezocht ik de nieuwjaarsreceptie van de Delftse VVD. Bijzonder verrast was ik, dat fractievoorzitter Harpe mij citeerde naar aanleiding van een artikel in Delft op Zondag. In dat artikel pleitte ik voor een grote lokale stadspartij, die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 mee zou moeten doen. Versplintering van partijen heeft geen enkel nut en nieuwkomers zullen vermoedelijk hooguit wat stemmen van enkele kiezers kunnen binnen halen."

bestuur VVD
"Toespraken VVD Nieuwjaarsborrel 2009"

Pauljan Kuijper
"Toespraken en foto's van een geslaagde nieuwjaarsborrel"donderdag 15-01-2009 00h00

Film van de dag

LEEFBAAR TV

Een fluisterende Burgemeester Bas Verkerk verbiedt voortzetting
filmopname, Jan Peter de Wit moet camera onmiddelijk stopzetten.
Lees verder Jan Peter de Wit "Primeur, ..."Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Julia Broos
"Brandweer niet klaar voor megabrand"
"De brandweer was onvoldoende voorbereid op de zeer grote brand, die de TU-faculteit Bouwkunde op 13 mei vorig jaar in de as legde. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat in opdracht van de gemeente Delft is uitgevoerd door het COT, Instituut voor Veiligheids -en Crisismanagement."

District8.net
"Onderzoek: Brandweer verrast door brand TU-Delft"
"De brandweer in Delft had pas laat in de gaten hoe groot de brand in de falculteit bouwkunde van de Technische Universiteit was. Dat stellen de onderzoekers van het Crisis Onderzoeks Team (COT) uit Leiden. De brandweer kreeg op 13 mei vorig jaar een melding van een lekkende waterleiding."

AD-Delft
"Stationsplein krijgt blauwe blikvanger"
"Bij wijze van proef krijgt het dichtgetimmerde pand in de bocht van het Stationsplein en de Houttuinen een make-over met blauwe verf. Met uitzondering van het dak wordt de hele gevel blauw, let wel: Delfts blauw. Op de twee met houten platen dichtgetimmerde ramen komen afbeeldingen, mogelijk van een boer en boerin, of wellicht Nijntje."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Reinier de Graaf Gasthuis moet in Delft blijven!"
"Het ziet er vooralsnog naar uit dat de geplande bouw van een nieuw ziekenhuis niet zal worden gerealiseerd op de plek tussen het zogenaamd B- en H-gebouw van het Reinier de Graaf Gasthuis."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Waar het om gaat, is dat er op genormeerde afstand fatsoenlijke ziekenhuiszorg blijft. RdGG zorgt daarvoor. De vestigingsplaats wordt door gewijzigde rijksfinanciering opnieuw economisch afgewogen. Vervelend is het politiek geleuter van het plaatselijk stadspartijtje, de fractie Stadsbelangen Delft aangevoerd door de twee weinig zeggende ambtenaartjes Aad Meuleman en Wim de Koning. Sterker, in een Grote Stadspartij behoren net zoals in de VVD zeker geen ambtenaren.

Bart Bikkers
"Van slooppand naar kunstobject"
"Al enige tijd zijn er een aantal panden in de Spoorzone voorzien van houten platen voor de ramen. Deze dichtgetimmerde huizen staan leeg omdat de bewoners vertrokken zijn met de aanleg van de nieuwe spoortunnel in het vooruitzicht."

fractie SP
"Duwo zet niet-studenten op straat"
"Studenten die bij huisvester Duwo huren krijgen tegenwoordig een zogenaamd ‘campuscontract’, waar in staat dat ze 6 maandan na het beëindigen van hun studie moeten verhuizen. Maar Duwo maakt het nog gekker: ook mensen die nooit een campuscontract hebben getekend dreigen nu hun huis uitgezet te worden."

fractie VVD
"Winkeliersvereniging van Foreestweg opgericht"
"Deze week hebben de winkeliers van WC Van Foreestweg zich verenigd in een winkeliersvereniging. Gezamenlijk willen ze de upgrading van het winkelcentrum ter hand nemen. Zo is geïnventariseerd wat op korte termijn kan worden gedaan aan veiligheid, straatvuil en dergelijke."

Gemeenteraad
"Commissie mengt zich niet in huurkwestie, Vrijwilligers, Architectuur, Extra Podium"
"Inspreker Hans Talmon van de Juridische Toezichtcommissie van de Algemene Bewonersorganisatie heeft dinsdag 13 januari tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting aandacht gevraagd voor de beëindiging van huurcontracten met niet-studenten door woningcorporatie Duwo."woensdag 14-01-2009 00h00

Foto van de dag
delft van_leeuwenhoecksingel_000_slooppanden_2008_12_03_a.jpg Delft, Van Leeuwenhoeksingel.
Eind 2009 is alles hier gesloopt.
Oud-wethouder Rick Grashoff van Groenlinks wilde het zo.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"VVD met - ernstige - internet-tv"
"... Alleen híj is te zien, zittend in een decor dat associaties oproept met de zendpiraten van weleer. Het is een eenvoudig kantoor, de achtergrond wordt gevormd door een prikbord met slechts een VVD-poster. Muziek en jingles zijn niet te horen, snelle beeldwisselingen blijven achterwege. Zelfs Harpe beweegt nauwelijks. Zijn handen houdt hij strak in elkaar gevouwen, zijn gelaatsuitdrukking doet niet onder voor die van een wereldleider die een oorlogsverklaring uitspreekt."

Jan Peter de Wit
"Morgen komt het COT rapport over TU Bouwkunde brand"
"Het rapport is er dus al een tijdje. Alleen moet het college er vandaag nog over vergaderen. Pas morgen mag de wereld het dan weten. Eerst de raad en dan pas de pers. Dit is voor het eerst dat ik meemaak dat eerst de gemeenteraad geïnformeerd wordt. Wat zou dat nu weer betekenen? Dat de raad de conclusies niet verkeerd opvat soms?"

Bart Bikkers
"Van slooppand naar kunstobject"
"... Zou het niet mooi zijn als op elke plank een schilderij van Vermeer afgebeeld wordt? Of wanneer kunstenaars een kans gegeven wordt hun werk te tonen in een soort ‘buitengalerie’ waar dagelijks honderden mensen langslopen? Op deze manier maken we weer iets moois van het stationsgebied en ziet elke toerist wat Delft te bieden heeft."

fractie VVD
"VVD-fractie bezoekt Hoornse Zoom"
"Lokaal liberalen gaan met VVD-camper de wijken in. Op zaterdag 17 januari 2009 bezoekt de Delftse VVD-fractie de nieuwe wijk Hoornse Zoom. Van 13.30 uur tot 15.30 uur staan de lokaal liberalen met een camper in de Korenmolen, ter hoogte van nummer 1 / 2."dinsdag 13-01-2009 00h00

Foto van de dag
delft dirk_langendwarsstraat_000_muurschildering_2005-10-23 @17-18-48_a.jpg Delft, Dirk Langendwarsstraat. Buurtvereniging De Koestalling.Delftse borrelpraat
Delftse Borrelpraat
Quotes van de dag
"Delftse (oudere) jongeren op straat zetten om plaats te maken voor buitenlandse studenten. Het moet niet gekker worden." Jan Peter de Wit

"Ambtenaren snappen de urgentie vaak wel, maar ze begrijpen niet hoe je langs de kortste weg tot resultaten kunt komen. Dat kost tijd. En die tijd heb je als ondernemer niet altijd." René Peek

"En eventuele tekorten mogen niet op inwoners en ondernemers afgewenteld worden." Lennart Harpe

"Zij hebben het liefst dat 2009 het jaar wordt waarin Burgemeester Bas Verkerk en Gemeentesecretaris Hans Camps opstappen. Want zij zijn verantwoordelijk voor de ongeloofwaardigheid en het gebrek aan vertrouwen in onze mooie stad." Bram Stoop

"Verder zal het jaar 2009 voor de fractievoorzitter van Stadsbelangen-Delft geslaagd zijn als de bestaande partijen en nieuwkomers in de lokale politiek tot het besef zijn gekomen dat versplintering van lokale partijen geen enkel nut heeft." Aad Meuleman

"Het jaar 2009 is geslaagd als de Gemeentebelastingen fors omlaag gaan, want de Gemeente Delft is één van de duurste. Alles draait steeds meer om geld. De gewone man moet steeds harder werken." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Ron Witsenboer
"Bagijnestraat"
"Reactie van Ron Witsenboer op verkeerssituatie Bagijnestraat"

Ron Witsenboer
"DUWO wil nog steeds van huurders af"
"Vorig jaar januari vroeg GroenLinks aandacht voor de dreigende uitzetting van huurders door woningcorporatie Duwo. Een jaar later wil Duwo nog steeds de doorstroming in studentenhuisvesting forceren tegen de huurbeschermingswet in."

Martijn Sipkema
"Sociale huurwoningen omvormen tot studentenkamers is verplaatsen van het probleem"
"Studentenhuisvester Duwo wil studenten in Delft onder brengen in sociale woningen. Vestigingsdirecteur Van Beek maakt zich terecht druk over het tekort aan studentenwoningen, maar volgens de Delfste SP gaat hij met zijn oplossing voorbij aan de lange wachtlijsten voor betaalbare woningen en toont het aan dat het gemeentebestuur op alle fronten faalt in haar woningbouwbeleid."

Lennart Harpe
"Vuurwerk houdt de gemoederen bezig"
"Oud en Nieuw is al weer enige tijd achter de rug, maar het afsteken van vuurwerk houdt de gemoederen nog steeds bezig. Op onze stelling “In Delft mag vuurwerk maar op één centrale plek (het Evenemententerrein) en onder toezicht van de brandweer worden afgestoken” reageerden evenveel mensen positief als negatief. Overigens is niet alleen de Delftse VVD met dit vraagstuk bezig."

Frans van Rijnswou
"Vorst sluit binnenstad af"
"Sneeuw hebben we tot nu toe nauwelijks gezien in de Prinsenstad. Het bijbehorende ongemak gaat de stoepjes van de Delftenaren daarom voorbij. De vorst zorgde slechts voor wat gering ongemak bij de leveranciers van de winkels in de Delftse binnenstad. De vorst had de beweegbare paaltjes die de binnenstad afsluiten buiten gebruik gesteld."

Delft op Zondag - Pim Beukema
"Geld verdienen was de grote passie van René Peek, maar die tijd is wel geweest"
"Vroeger, daar maakt René Peek geen geheim van, vond hij maar één ding belangrijk: geld verdienen. En het liefst véél geld verdienen. De man, die met zijn C1000 Zuidpoort de hoogste omzet van alle C1000-supermarkten in ons land realiseert, hééft aardig geboerd. Maar, weet hij nu, er is méér dan geld. En méér dan geld verdienen."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"De fractievoorzitters wensen ons Een Goed 2009 en daarnaast hebben ze nog wel wat noten op hun zang"
"We hebben de afgelopen weken, volgens oud en goed gebruik, heel wat allerbeste wensen voor dit jaar uitgedeeld en geïncasseerd. Wat lijkt er nog mis te kunnen gaan? Maar wat zijn nou de Nieuwjaarswensen van de in de Delftse politiek actieve vrouwen en mannen? partijen? En wanneer is 2009 voor hen een geslaagd jaar? Delft op Zondag vroeg het de fractievoorzitters."

Pauljan Kuijper
"IJspret aan de Roland Holstlaan: wat een sfeer"
"Het schaatsweer leverde op veel plaatsen Oud-Hollandse plaatjes op. Zo niet aan de Roland Holstlaan. Beter met de eigen omgeving omgaan is helaas niet voor iedereen een goed voornemen. Even 'gezellig' naar de Albert Heijn... wat een aanzicht."maandag 12-01-2009 00h00

Foto van de dag
delft buitenwatersloot__2009_01_11_15h18_21_a.jpg Delft, Buitenwatersloot.Quotes van de dag
"Dit jaar hoop ik iets meer rust te krijgen, maar spijt dat we het Vermeercentrum hebben gekocht heb ik niet, geen haar op mijn hoofd." Herman Weyers

"Want het is echt frustrerend als je netjes een kaartje koopt, maar toch een naheffing krijgt omdat je op een verkeerde plek stond." Anne KoningWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Anne Koning
"parkeren in de schil"
"De gemeenteraad heeft een stuk gekregen over het parkeren in de schilgebieden (de rand rond de binnenstad; gebieden: C, D, E en F). De grote lijn is dat we voorstellen een duidelijker situatie te maken. Door bevoorbeeld meer mixparkeerplekken; plekken waar je met een vergunning en met een kaartje kan staan."

Jan Peter de Wit
"De Staal sluit"
"Nieuwe locatie voor de vuilniswagens van Avalex aan de Schieweg 99. De gemeentelijke werf 'Staal' aan de Staalweg sluit eind januari definitief."

Rolf Clason
"2009 DELFTS CULTUURJAAR: PvdA-PUNT GEREALISEERD"
"Een belangrijk punt uit het PvdA-verkiezingsprogramma 2006-2010: Trots op Delft is gerealiseerd. Op 4 januari 2009 heeft cultuurwethouder Lian Merkx 2009 ingewijd als het Delftse Cultuurjaar."

Jan Peter de Wit
"DUWO zet uitgestudeerde huurders op straat"
"Corporatie DUWO wil huurders die niet ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling hun huurwoning uitzetten. Bij nieuwe huurders wordt een campuscontract aangeboden waarin de verplichting staat te vertrekken wanneer de huurder niet meer als student staat ingeschreven."zaterdag 10-01-2009 13h00

Quotes van de dag
"Beste Aad je zal wel een zonnesteek, in Barbacan Gran Canaria opgelopen hebben. Die professor staat vele malen hoger op de lijst bekende Delftenaren, dan jij, Jouw vriend Hans Stol heeft deze dan ook hoog op de lijst gezet, probeer ook iets positief te vertellen, je gezicht staat op haat. Geniet van die zaken die mooi zijn. Een ding is zeker jij staat niet op de lijst Onafhankelijk Delft. Namens jouw josti band, weet je nog?" Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeente Delft
"Handige link, wie is wie in de raadszaal"

AD-Delft
"Uitbreiding betaald parkeren"
"Heb je netjes een parkeerkaartje achter de voorruit gelegd, krijg je tóch een boete. Het overkwam vorig jaar ruim 950 automobilisten in Delft. Het jaar ervoor waren dat er zelfs 1700."

AD-Delft
"Populaire Wijkkrant Tanthof gaat door"
"... De krant krijgt van de gemeente nu jaarlijks 12.000 euro, 2000 meer dan voorheen. Als tegenprestatie besloot de krant de dure tweekleurendruk goeddeels af te schaffen. Alleen de voorkant van de wijkkrant verschijnt nog in het kenmerkende geel waar Henk Klootwijk geen afstand van wilde doen."

Jan Peter de Wit
"Harry van Bommel welkom in de Chopinlaan"
"Nu Harry van Bommel niet welkom is bij de Auschwitz herdenking, kan de Delftse SP hem mooi uitnodigen om zijn jihad vrienden in de Chopinlaan te ontmoeten."

fractie VVD
"Primeur in Delft: VVD TV !"
"De VVD-fractie in Delft gaat op de website vvddelft.nl gebruik maken van filmpjes. De liberalen willen op deze wijze de politieke boodschap zichtbaar over het voetlicht brengen. Fractievoorzitter Lennart Harpe maakt dit in het eerste filmpje bekend. KIJK MEE"

de Volkskrant
"Stroomkabel gaat de grond in"
"AMSTERDAM - De hoogspanningskabel verdwijnt onder de grond. Netwerkbeheerder Tennet gaat kabels van 380 duizend volt ingraven. Het is wereldwijd de eerste keer, stelt Tennet, dat geprobeerd wordt zulke zware kabels in te graven. Het overheidsbedrijf wil tegemoet komen aan maatschappelijke bezwaren tegen horizonvervuiling en ruimtebeslag door hoogspanningsmasten."

Jos van Koppen
"Ter Herinnering"
"Woensdag 7 januari was het een jaar geleden, dat Aad v. d. Ende overleed. Een aantal malen is in het afgelopen jaar tijdens het overleg binnen de fractie zijn naam en dus de herinnering aan hem naar boven gekomen. Juist deze week komen beelden van het afscheid begrijpelijkerwijze weer duidelijker naar boven."vrijdag 09-01-2009 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>


Quotes van de dag
"Weet je wat nou zo erg, erg, erg jammer is:
"Als Onafhankelijk Delft, vroeger Leefbaar Delft, goede kandidaten heeft en deze kandidaten worden gekozen, lopen zij na een paar maanden weer weg, hoe heette die Professor eigenlijk"
Dan belazer de kiezer toch?
Misschien wil Basje wel op de lijst, die blijft met vroegere steun van Stoelinga wel zitten" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
College B&W
"Parkeersituatie in Delft moet duidelijker"
"Het college stelt de gemeenteraad voor om de parkeersituatie in de parkeergebieden in de schil rond de binnenstad duidelijker te maken. Op basis van een evaluatie wil het college naar uniforme bloktijden (dat zijn de tijden waarbinnen automobilisten betaald moeten parkeren of met een vergunning of bezoekerskaart)."

delft ld_grafiek_bezoekers_20090107.jpg Webstats
laat piek zien in bezoekersaantallen bij Leefbaar Delft na plaatsing foto met "leuzen".

Jan Peter de Wit
"Gemeente Delft haalt 'Pro Hamas' leuzen volgende dag weg"
"Dinsdag zette ik een dagfoto van de Pro Hamas en "Joden aan het gas" leuzen in de Gilleswijk op de site. Een dag later zijn de leuzen al verwijderd. Kijk, dIt soort zaken kan de Gemeente Delft wel snel."

delft eppo_van_nispen_lian_merkx_opening_cultuurjaar_20090100_foto_stip.jpg Eppo van Nispen en Lian Merkx
Bas Bennebroek
"Grandioze opening Cultuurjaar Delft goed begin van 2009"
"Delft barst van de cultuur. Naast het standaardrijtje van de VAK en Theater De Veste, zijn er talloze muziekverenigingen, kunstenaars en artiesten actief in Delft. Om al deze cultuur een keer prominent in beeld te brengen, is 2009 uitgeroepen tot Cultuurjaar."

Jan Peter de Wit
"Cameretten in de winter"
"Cameretten in de ochtend. Je ontkomt er gewoon niet aan om winterplaatjes te maken van de prachtige binnenstad van Delft."donderdag 08-01-2009 00h00

Quotes van de dag
"'Politiek Delft.nl heeft een waarde.' Na twee weken geen gezeik uit Delft in verband met een vakantie, ben je bij terugkomst in Delft en het bekijken van deze site weer helemaal bij met de onzin die sommige plaatselijke politici uitkramen. Basje kan dus best enkele weken op 'zakenreis'. Wanneer gaat Delft worden bestuurd?" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Pauljan Kuijper
"De paus wenst niet iedereen een gelukkig 2009"
"Kerst en oud & nieuw... de tijd van gemeenschappelijkheid. De wereldleiders raken even uit de schijnwerpers, het individu en zijn of haar naasten juist erin. Tijd om na te denken over hoe 2008 was en hoe 2009 zou moeten worden. Was het toeval dat juist deze dagen de wereldwijde weerzin tegen wereldleiders Bush en Paus Benedictus XVI tot een hoogtepunt kwam?"

RTV-West
"D66-voorzitter Delft volgende week aan de slag"
" De fractievoorzitter van oppositiepartij D66 in Delft hoopt volgende week weer aan de slag te gaan. Pauljan Kuijper is al bijna een maand uit de running. Hij heeft problemen met zijn schildklier."

Bestuur D66
"Tweede informatieavond lokale politiek op 19 januari in de Klomp"
"D66 doet het goed in de peilingen, en dat vrij stabiel. Als alles blijft gaan zoals het gaat is de kans groot dat D66 flinke zetelwinst scoort bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Stel we gaan in Delft van 1 naar 3 zetels, dan hebben we zeker een kieslijst met 9 of 10 serieuze kandidaten nodig!"

AD-Delft - Miranda Megens
"Nog één loket voor werk en geld"
"... 'Een werkzoekende hoeft nu niet meer langs verschillende loketten voor een baan en een uitkering én hij wordt sneller geholpen,' zei Jetta Klijnsma, de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken gisteren bij de opening van het Werkplein in Delft."

Groninger Internet Courant
"Eerste 'rookzaak' voor Groningse rechter"
"De economische politierechter in Groningen behandelt op 15 januari de eerste 'rookzaak' in Nederland, meldde het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De verdachten zijn twee eigenaren van een Groningse horecagelegenheid, die hebben toegestaan dat er in hun zaak werd gerookt. De twee zijn de eerste Nederlandse horeca-ondernemers die hiervoor terecht moeten staan."

AD-Delft
"College reageert kil opkritiek foto"
"Het Delftse stadsbestuur is not amused over de ophef die vorige maand ontstond over een groepsfoto van het college van burgemeester en wethouders. De kiek was gemaakt in Rotterdam, wat tot een verontwaardigde reactie leidde van de politieke partij Leefbaar Delft: raadslid Jan Peter de Wit vroeg om opheldering, omdat hij niet begrijpt waarom niet is gekozen voor een locatie in Delft."

bestuur CDA
"Verslag nieuwjaarsreceptie"
"Afgelopen zaterdag hield het CDA de traditionele nieuwjaarsreceptie in het Boterhuis aan de Markt. Tijdens deze gezellige en goed bezochte bijeenkomst stonden afdelingsvoorzitter Jeroen van Oort en fractievoorzitter Niek van Doeveren stil bij de uitdagingen van het komende jaar."

Bianca van der Werf
"Nieuwjaarsreceptie gemeente Delft 2009"
"Vele bekende en vertrouwde gezichten, maar ook dit jaar werd de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur van Delft met de burgerij weer druk bezocht. link: http://www.stichtingdcv.nl"

StadsKrant Delft
"Wat wenst de gemeenteraad voor 2009?"
"Onafhankelijk Delft ‘Prachtige kandidatenlijst’ “Voor het jaar 2009 lijkt de zon terug te keren. Langzaam komen de waarheden inzake Baljé boven water. Onafhankelijk Delft is bezig met een prachtige kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2010. Onze wens is: dat Bas Verkerk en zijn gemeentesecretaris vertrekken. Verder voor allen die het onze fractie ook toewensen: een goed 2009!”"

vrijdag 09-01-2009 00h00 | *
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/1a/d0/32/da/3_02dp1e01a4f.jpg
Delftse Post - Peter Fagg
"Stephan Brandligt: Een band voelen"
"De mensen die in de samenleving aan de knoppen zitten, de spelers in menig besluitvormingscircuit moeten wel oog hebben voor de menselijke factor, anders is er voor hen geen rechtvaardiging, vindt gemeenteraadslid Stephan Brandligt."
Redactie door: harrie fruyt van hertog
Hallo Stephan, als kind was ik ooit eens in de jaren vijftig op vakantie in de buurt van Driebergen in een of ander Groot Sprookjes Bos.
Jij had daar moeten blijven in die groene omgeving, dan had je noooit in de ICT terecht gekomen, ICT die alle arbeid zoveel mogelijk vernietigt. Weet je, je bent lid van een partij met oud-communisten.
Je voorganger Rik Grashoff heeft die op Oostduits gelijkende architectuur gebouwen achter je rug geplaatst en nu wil je op pad gestuurd zijnde tijdelijk een paar boompjes plaatsen op de plek van de te slopen oude bibliotheek. Je bent een grappenmaker!
BTW Rik droeg altijd een rood jasje, jij staat te blauwbekken zo te zien. Eigenwijs als ik ben, doe de nieuwe GL-voorzitter Paul de Graaf, oud D66-er de groeten.woensdag 07-01-2009 00h00

Foto van de dag
delft lian_merkx_directie_porceleyne_fles_2009_01_05.jpg Delft.
Lian Merkx presenteerde samen met de directie van de Koninklijke Porceleyne Fles, Royal Delft, na de nieuwjaarstoespraak van Bas Verkerk in het stadhuis een aan Delft geschonken keramiek vaas uit de Chinese porceleinstad Jingdezhen.Delftse borrelpraat klik hier >>Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Pro Hamas en "Joden aan het gas" leuzen in de Gilleswijk"
" Pro Hamas en "Joden aan het gas" leuzen in de Gilleswijk. Burgemeester Verkerk zette oudejaarsnacht een groot aantal ME jeeps in omdat een agent met een baksteen was bekogeld. De Chopinlaan heeft zo nu en dan gelijkenis met de Gazastrook."

Jan Peter de Wit
"Afsluiten afvalbakken lijkt goed idee"
"TVWest had er voor de jaarwisseling al over geschreven "Delftse afvalbakken hermetisch afgesloten". Na de jaarwisseling heb ik nauwelijks opgeblazen afvalbakken gezien. Wel een aantal verdwenen afvalbakken."

Aad van Tongeren
"Delfts Cultuurjaar 2009 geopend?"
"Dan bedoel ik niet de officiële opening met Brigitte Kaandorp op zondag 4 januari, maar de onofficiële opening drie dagen eerder. Het Delftse cultuurjaar 2009 begon in de nacht van Oud op Nieuw met een hoop rotzooi aan de Chopinlaan."

Milène Junius
"Delft Cultuurjaar 2009 geopend"
"Zondagmiddag 4 januari opende Brigitte Kaandorp op haar eigen wijze in een goedgevuld Theater de Veste het Delftse Cultuurjaar 2009 met schaar-door-een-lint en liedjes uit haar shows. Wethouder Cultuur, Lianne Merkx, en voorzitter van Cultuurjaar 2009/directeur DOK, Eppo van Nispen tot Sevenaer, gaven de aftrap, ..."

Fractie Stadsbelangen-Delft (Aad Meuleman en Wim de Koning)
"Vlammen met passie en jaar van vertrouwen"
"Met medewerking van de Koninklijke Harmoniekapel Delft (klasse om zo'n fantastisch orkest in Delft te hebben), hield burgemeester Verkerk in de Van der Mandelezaal vandaag zijn traditionele Nieuwjaarsspeech voor de Delftse Kringen. 2009 moet het jaar van vertrouwen worden."

Job Veltman
"Raadlessen 2009/2010 wordt Raadsim 2.0?"
"Op 10 december van ’t vorige jaar vond de Raadssim plats: 74 leerlingen van het CLD en het Stanislascollege kropen in de huid van gemeenteraadsleden, om onder leiding van Burgemeester Verkerk de strijd aan te gaan met elkaar."

delft jappe_zijlstra.jpg
Jappe Zijlstra
"De rookwolken zijn weer opgetrokken"
"Vanaf vandaag ben ik commissielid in de raadscommissie Veiligheid, Stad en Milieu. En het is weer een knallend begin van het nieuwe jaar geweest voor de veiligheid en het milieu in de stad. De rust in de stad is terug gekeerd en de rookwolken van het vuurwerk zijn weer opgetrokken."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Knallen met oud en nieuw? GroenLinks vindt het niks"
" Eerder trokken GroenLinks-politici als David Rietveld (Den Haag) en Arno Bonte (Rotterdam) al aan de bel, nu doet ook Jappe Zijlstra, nieuw commissielid in Delft, een duit in het zakje. Zouden we, zo opperen de GroenLinksers, met z’n allen niet eens moeten stoppen met dat jaarlijkse vuurwerk met oud en nieuw?"

AD-Delft - Julia Broos
"Man doet aangifte mishandeling politie"
"Eén van de vijf Delftenaren die op nieuwjaarsdag werden gearresteerd bij buurthuis De Wending, heeft aangifte gedaan van mishandeling door de politie. Deze 45-jarige bewoner van het Westerkwartier, Ed Wolvers, beweert dat vijf agenten hem rond vier uur ’s ochtends ‘zomaar’ tegen de grond sloegen en hem daarna pepperspray in zijn ogen spoten."maandag 05-01-2009 00h00

Foto van de dag
delft bagynestraat_000_2008_12_14_a.jpg Delft, Bagynestraat zijde Phoenisstraat.
VerkeerssituatieQuotes van de dag
"Het lijkt wel alsof ik in de rechtzaken rond de gondelaffaire te maken krijg met steeds grotere fantasten." Christiaan Balje

"Een heel gelukkig gezond humorvol veilig voorspoedig inspirerend liefdevol gezellig heerlijk en kansrijk nieuwjaar!" Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur Delft 2009"

Anton Brouwer
"Beschamend"
"Vanmorgen ging ik goed gemutst de stad in. Maar mijn vroege vreugde verandere al snel in een schaamtegevoel. En niet zo'n klein beetje ook. Want overal waar ik keek was het één en al troep! Het bijna, niet van varkens te onderscheiden gedrag van sommige landgenoten, was zichtbaar aanwezig."

Arno Bonte
"Rotterdam: GroenLinks wil referendum over vuurwerkvrije straat"
"GroenLinks-raadslid Arno Bonte wil dat bewoners voortaan in een referendum kunnen besluiten of er met oud en nieuw vuurwerk mag worden afgestoken in hun straat. Als een meerderheid van de bewoners vóór een vuurwerkverbod is, dan wordt hun straat vuurwerkvrij."

delft personen_christiaan_balje_dp_20081224_a.jpg
Christiaan Balje
"Gondelaffaire - Balje pareert brief Heidstra"
"... Het lijkt wel alsof ik in de rechtzaken rond de gondelaffaire te maken krijg met steeds grotere fantasten."

Niek van Doeveren
"Greep in de kas voor de plannen rond de martinus nijhoflaan roept veel weerstand op"
"... Meer discussie brachten de voorstellen voor de Voorhof Noord-West teweeg. Daar ging het om een behoorlijk forse overschrijding van de budgetten voor o.a. herstructurering van de Martinus Nijhoflaan met € 5,2 miljoen, waarvoor de algemene reserve (nu bijna € 20 miljoen) met € 3,3 werd aangetast."

Rolf Clason
"JEUGD EN ALCOHOL IN JAAROVERZICHT DELFT OP ZONDAG"
"Al weer bijna twee jaar geleden werd ons initiatiefvoorstel, mede ingediend door vijf andere fracties, unaniem door de raad gesteund. Het is niet in een la beland: het effect wordt alom duidelijk."

Anne Koning
"cultuurjaar"
"Dit hele jaar, 2009, is het cultuurjaar in Delft. Vanmiddag is het jaar feestelijk geopend met een optreden van Brigitte Kaandorp. De grijns bleef maar op m’n gezicht."
Redactie door: harrie fruyt van hertog
Hoezo "Cultuurjaar", bemoei je niet met de portefeuille van Lian Merx. De portefeuille van Anne Koning bestaat per 1 januari 2008 uit: verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, wijkzaken, stadsbeheer, reiniging, toezicht en handhaving en Spoorzone.

Lennart Harpe
"Delft en Nicaragua"
"Minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking heeft op 18 december 2008 de begrotingssteun (circa 12 miljoen euro) aan Nicaragua opgeschort vanwege de omstreden lokale verkiezingen in dit land in november."

Dick Koning
"... LPF teruggekeerd in de Delftse pollitiek"
"De politieke vereniging heeft opgehouden te bestaan! WAT WIJ WILLEN is teruggekeerd naar datgene waarmee zij is gestart nl de Lijst Pim Fortuyn van alle smetten ontdaan is de LPF teruggekeerd in de Delftse pollitiek"

dirck-jan vermaas
"Verkeerssituatie omgeving Bagynestraat"
"Graag zou ik een onderwerp willen aandragen voor uw site: politiek delft. Het gaat om een aantal verkeersbesluiten die zijn genomen inzake de Bagijnestraat in Delft.In de huidige situatie is het zo dat er een c1 bord op de hoek Bagijnestraat/Phoenixstraat staat dat behelst dat autoverkeer in beide richtingen is verboden."zaterdag 03-01-2009 18h00

Website terug op PolitiekDelft.nl
De redactie bedankt de webmaster van Leefbaardelft
voor het doorverwijzen naar de tijdelijke website.


vrijdag 02-01-2009 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Lennart Harpe
"Opgeruimd het nieuwe jaar in!"
"Nieuwjaarsochtend 09.20 uur. De eerste VVD-fractieleden melden zich op de Delftse Markt En zij zijn niet alleen! Niet de klanken van het traditionele Nieuwjaarsconcert, maar het geluid van een veegwagen klinkt deze ochtend als muziek in de oren."

Jan Peter de Wit
"1 januari 2009: Vuurwerk resten vegen met de VVD"
"Ik stond vanmorgen om 10 uur met de VVD klaar om de Markt schoon te vegen. Vorig jaar was het nog een puinhoop op nieuwjaarsdag op de Markt. Alleen jammer dat PvdA wethouder Anne Koning dit jaar al om 9 uur de veegdienst naar de Markt had gestuurd."

Bianca van der Werf
"Veeg mee met de VVD, LvdW en ... JP van LD"

Bram Stoop
"Op zich was de sfeer goed de hele dag ..."
"Je spreekt met de gemeente af dat je per wijk 2 containers krijgt met daarin een paar honderd kerstbomen. De jongeren lappen met z’n allen € 100 om dit te bekostigen. De kerstbomen worden door de gemeente opgeslagen in containers aan de Schieweg en je wacht af tot het eindelijk 31 december is, en dan de fik erin om precies 24.00 uur."

Bram Stoop
"Het nieuwe jaar in met een Nieuwsjaarsduik "
"Vanmorgen rond 10.30 uur was het al een drukte van belang op de wandelpromenade van Scheveningen. Ruim 6500 bikkels namen deel aan de jaarlijkse nieuwjaarsduik."

bestuur D66
"Nieuwjaarsborrel D66 Delft 8 januari 2009"
"Wij nodigen u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie die gehouden wordt op donderdag 8 januari 2009 vanaf 20:00 uur in 't Boterhuis, Markt 15-17 in Delft."

AD-Delft
"Toiletjuffrouw moest weg na 24 jaar, kritiek op gemeente"
"De manier waarop de gemeente Delft is omgegaan met een toiletjuffrouw uit de binnenstad is op kritiek gestuit van de Nationale Ombudsman. Deze stelt dat het stadsbestuur 'niet behoorlijk' heeft gehandeld en komt met het dringende advies om met de dame in kwestie om de tafel te gaan zitten om 'in goed overleg tot een minnelijke oplossing te komen'."donderdag 01-01-2009 00h00

GELUKKIG NIEUWJAAR

redactie
harrie fruyt van hertog