logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |

zaterdag 29-11-2008 00h00

Foto van de dag
delft otto_lopes_cardozo_20081100_foto_stichting_stunt.jpg Delft. Otto Lopes Cardozo weet van auto's!
Stichting Stunt, sociale trajecten met uitzicht op een nieuwe toekomst.
NIEUWS Stunt is een actief bedrijf. We nemen deel aan veel initiatieven en activiteiten die in Delft worden ontwikkeld. Daar is altijd wel iets over te vertellen.Quote van de dag
"We moeten niet vergeten dat kinderen de toekomst zijn van ons land. Er moet dus gelijke kansen voor al zijn burgers, ongeacht hun culturele achtergrond." Babak Mousavi Gourabi

"Bianca heeft het nieuws goed gevolgd. Ik ben het helemaal met haar eens." Miriam Rodrigues PereiraWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga en Bram Stoop
"Een verrassend standpunt of niet?"
"Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 november stond de motie van Lid van der (Z) Werf en Leefbaar Delft op de agenda. Lid van de (Z) Werf deed haar naam weer eer aan want zij trok aan het begin van de vergadering haar standpunt in. Dit moet voor de Heer de Wit niet vreemd zijn geweest want wij herinneren ons een verrassend standpunt in de zaak Baljé waar de Wit precies hetzelfde deed."

Pauljan Kuijper
"Raad tegen gereguleerde wietteelt"
"D66 is voor legalisering en regulering van de softdrugsmarkt. Een motie om Delft aan te laten sluiten bij de 30 pleitbezogers naar aanleiding van de wiettop kreeg echter weinig steun. Zelfs Bianca van der Werf, die het onderwerp met Jan Peter de Wit op de raadsagenda had geplaatst, stemde tegen. Ook de tegenstem van het op dit punt vaak progressieve STIP was opmerkelijk."

Fleur Norbruis
"Regulering hennepteelt"
"Gisteravond tijdens de raad dienden Leefbaar Delft en Lid van der Werf een actuele motie over legalisering van hennepteelt in. Een onderwerp waar GroenLinks graag over discussieert."

Jan Peter de Wit
"Gehele raadsvergadering over wiet"
"... Gelijk bij aanvang van de vergadering zei lid Bianca van der Werf dat ze de steun aan de motie introk want het was niet urgent en het voldoende vond als er in commissie verband (wijzo/wvb) verder over gesproken werd waarbij de indieners meer informatie aan het college en raad konden geven."

RTV-West
"Woningen van Delftse kansarmen opgeknapt"
"Verschillende sociaal-maatschappelijke en kunstinstellingen in Delft gaan de woningen van vijf kansarme huishoudens opknappen. Doel van het project is om huishoudens met een laag inkomen op creatieve wijze op weg te helpen. Het ministerie van Vrom heeft het project inmiddels aangemerkt als landelijk experiment."

Bram Stoop
"Delft wil weer eens voorop,"
"Hebben we net het absurde idee achter de rug om als eerste gemeente legale wiet te gaan telen, en er komt weer een nieuw idee. We gaan in Delft Aso’s helpen met onder andere het helpen hun huis op te knappen. Vervolgens gaat er een peloton hulpverleners aan de slag met dit gezin. Dit lijkt op een aanmoedigingsbeleid om je vooral asociaal te gedragen."

Babak Mousavi Gourabi
"Meer dan Onderwijs!"
"De laatste jaren horen we veel meer over schooluitval bij jongeren. Een groot deel van de jongeren heeft moeite met de overgang van de schoolse omstandigheden op het vmbo naar het mbo, waar grotere vrijheid heerst en minder begeleiding is. Deze jongeren vallen uit voordat zij een diploma hebben gehaald."

Jan Peter de Wit
"Privé telefooncel aan het Bolwerk"
"Wel gezellig zo'n telefooncel in de donkere dagen voor kerst. Deze staat bij het Bolwerk. Het zijn eigenlijk reclamezuilen met een telefoon erin. Ik mis alleen de zonnecellen op het dak. Zo worden we nooit een CO2 neutrale gemeente."

Bas Bennebroek
"Campuscontracten goed middel om studentenwoningen voor studenten te houden"
"STIP is voorstander van de campuscontracten, zoals DUWO nu aangaat met huurders van studentenkamers. De campuscontracten gaan scheefwonen tegen, en zorgen er dus voor dat het tekort aan studentenwoningen niet nog groter wordt door afgestudeerden die in hun studentenhuis blijven hangen."

delft job_veltman_bas_bennebroek_20081100.jpg Job Veltman en Bas Bennebroek
Bas Bennebroek
"Job Veltman en Bas Bennebroek nieuwe STIP-raadsleden"
"Gisteravond, zo’n tien minuten voor de raad. Job en ik moeten op de gang wachten, totdat de burgemeester de vergadering heeft geopend, en aan de raadsleden heeft gevraagd of men het ermee eens is dat Job en ik geïnstalleerd worden als lid van de gemeenteraad van Delft. Gelukkig was iedereen daarvoor, en Job en ik mochten naar binnen toe om voor de burgemeester te verschijnen."

SP Delft
"SP jongeren op het station"
"In de ochtendspits van deze woensdag was ROOD, jong in de SP, aanwezig op het station van Delft. In het kader van een grote landelijke ledenwerfcampagne deelden zij flyers aan reizigers uit met de kop "Ja ik wil"."

Ron Witsenboer
"Delfts warmtebedrijf kan binnenkort van start"
"De gemeenteraad is in meerderheid positief over het voorstel tot oprichting van een Delfts warmtebedrijf. Een belangrijk middel voor het terugdringen van de CO2 uitstoot wordt daarmee realiteit."vrijdag 28-11-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Saskia Bolten: Geen geld in IJsland"
"Delftse financiën in goede handen bij Saskia Bolten (GroenLinks)
Anders dan sommige gemeenten en provincies die voor IJslandse bankrekeningen hebben gekozen en nu reden hebben tot zorg, werkt de gemeente Delft uitsluitend met Triple-A banken, zo verklaart wethouder Saskia Bolten (GroenLinks)."

college van B&W
"Beantwoording SV Aad Meuleman Stadsbelangen Delft"
"... Wij verwijzen u daarom naar de financiele paragrafen van deze nota's ... "

Jan Peter de Wit
"Motie: oproep voor legale wietkweek"
"Vanavond dien ik samen met Lid Bianca van der Werf een Motie in waarin wij het college vragen om zich aan te sluiten bij de groep gemeenten die voorstander zijn van gereguleerde wietteelt en de mogelijkheid open te houden om dat eventueel zelf te doen in bijvoorbeeld de vrijkomende kassen aan de Middelweg."

Martin Stoelinga en Bram Stoop
"Bas Verkerk is voor 95% klaar met Delft,
de verhuizing van de kermis is zijn laatste kunstje"

"Als het aan Bas Verkerk en de VVD ligt, gaat de kermis van de Markt verdwijnen. Het is niet te geloven maar het is waar. Aanstaande donderdag wordt het functioneren van Bas door de fractievoorzitters besproken. Wij van Onafhankelijk Delft zullen ongetwijfeld maar één conclusie kunnen trekken: Bas is voor 95% klaar met Delft en vertoont met deze nieuwe noodsprong hopelijk zijn laatste kunstje."

Herman Baas
"Stadsverrommeling deel 5"
"Vrienden van Neslog en dan nu het cursusonderdeel waar u allen zo rijkhalzend naar hebt uitgekeken... juist!... de verkeersborden in Delft... nou ja laat ik zeggen, de overbodigheid er van. Want naar mijn stellige overtuiging kan minstens eenderde linea recta naar het oud schroot. En denk u eens in wat dat zou besparen op het gemeentebudget."donderdag 27-11-2008 00h00

Foto van de dag
delft phoenixstraat_000_delftstede_bijeenkomst_bos_d_2008_11_25_20h09_15_a.jpg Delft. Voorzitter Henk Rieff van BOS/D (Bewoners Overleggroep Spoorlijn / Delft) verwelkomt rond de 100 belangstellenden in Delftstede voor de informatiebijeenkomst "Bouwmethodes voor de spoortunnel".Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Stel je voor, een toeristenstad als Delft, waar legaal wiet geteeld wordt dat zou er pas inhakken in het buitenland maar dan in negatieve zin." Bram Stoop
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Informatieavond bouwmethodes van Bewoners Overleggroep Spoorlijn Delft"
"Gisteravond ben ik naar de leerzame informatiebijeenkomst "Bouwmethodes voor de spoortunnel" geweest, georganiseerd door de vereniging Bewoners Overleggroep Spoorlijn/Delft (BOS/D). Ongeveer honderd bewoners waren naar de grote zaal in Delfstede gekomen."

Jan Peter de Wit
"Twee verkeersregelaars wijzen automobilisten op de pollers Nieuwe Langendijk"
" Maandag zijn de pollers Nieuwe Langendijk weer in werking gesteld. Twee verkeersregelaars zijn ingeschakeld om automobilisten daarop te wijzen. (bron Stadskrant)"

Gemeenteraad
"Fracties komen met motie gelegaliseerde wietteelt"
"Leefbaar Delft en Lid van der Werf dienen tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 november een actuele motie in naar aanleiding van de landelijke discussie rond illegale hennepteelt."

Bram Stoop
"Wietmotie van Jan Peter de Wit en Bianca van der Werf"
"... Wij moeten er nu niet aan denken dat moties als deze een meerderheid halen want dat zou voor de geloofwaardigheid van Delft een ramp zijn. Wij vinden het zelfs zo naïef dat we er nog niet eens over willen praten. Men doet overkomen of dat de koffieshops in Delft bevoorraad worden door de thuisteelt die in Delft plaatsvindt. We hebben eerder deze week al op onze site geschreven dat Nederland en ook Delft helemaal nog niet toe is aan legale wietteelt."

Herman Baas
"Stadsverrommeling deel 4"
"... nee chef, laat ik beginnen met het goeie nieuws. U zult uw oren niet geloven, maar Delft kan zó in het Guinnes Book of Records. Want dankzij de herbestrating van De Markt in 2004 sta ik hier momenteel op het grootste zebrapad van Europa. Misschien wel van de wereld. Geinig hé... Waar een klein stadje al niet groot in kan zijn..."

delft donker_curtiusstraat_005_2008_06_25_15h43_27_a.jpg Delft, Donker Curtiusstraat 5.
fractie Stadsbelangen-Delft
"Steekje los bij Welstandscommissie?"
"De wegen en gedachten van de Welstandscommissie, maar ook van de verantwoordelijken binnen de gemeentelijke organisatie zijn soms onnavolgbaar."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Mooi of lelijk is arbitrair en al helemaal niet in regeltjes af te vangen. Als je denkt dat dat wel zo is dan is er een "steekje bij je los". Commentaar op mooie of lelijke nieuwbouw is prima, dat doe je dan op persoonlijke titel en al helemaal niet als "politieke fractie". Begin van de zomer maakte ik foto's van de nieuwbouw aldaar. Ik vind het pand eigentijds en kwa volume acceptabel op die plek.

Ronald Vuijk
"Welstandscommissie niet zomaar afschaffen"
"... Liberalen zijn in beginsel tegen betutteling en regelzucht. Welstand wordt veelal gezien als een vergaande vorm van betutteling en regelzucht. Betutteling en regelzucht kan niet hard genoeg bestreden worden. Vandaar dat in liberale kringen vaak hartstochtelijk stelling genomen wordt tegen welstandscommissies."

Ronald Vuijk
"Super spits die maar niet kwam..."
"... In het bijzonder dat ook geparkeerde fietsen in de binnenstad ook uit het straatbeeld moeten verdwijnen is nieuw in de discussie. Het oerwoud van geparkeerde fietsen is de nieuwe ergernis in de binnenstad. De fractievoorzitter vertelde dat hij inmiddels had gehoord dat niet alle fracties in de raad deze visie zonder meer deelden en dat er nog wel politiek debat over zou volgen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Als er veel gefietst wordt dan zijn er veel fietsen in het straatbeeld. Oplossing: Maak overal fietsparkeervakken zoals op het Bastiaansplein. Je fiets moet zo dicht mogelijk bij de winkel kunnen staan waar je op bezoek gaat, parkeerkelders of wat dan ook lossen niets op! AUB niet opnieuw fietsrazzia's.

Alex van Leeuwen
"Warmtebedrijf Eneco gaat binnenkort van start"
"... De gemeente Delft houdt een stevige vinger in de pap om te zorgen dat de tarieven voor de gebruikers niet uit de hand lopen. Hierbij is het uitgangspunt: ‘niet meer dan anders’, wat wil zeggen dat de gebruikers van het warmtebedrijf niet meer geld kwijt zijn aan energiekosten dan bewoners van huizen die niet hierop aangesloten zijn."

AD-Delft - Danny Verbaan
"Heineken wacht op Merkx voor gesprek over Speakers"
"De inspanningen om muziekcentrum Speakers na 31 december open te houden, hebben nog niets opgeleverd. De kans dat de poptempel aan de Burgwal met ingang van het nieuwe jaar zijn deuren sluit óf een nieuwe exploitant krijgt, wordt daardoor steeds groter. Dit blijkt uit mededelingen van het Heineken-concern, de verhuurder van het pand."

Milène Junius
"Milène Junius over burgerparticipatie"
"Afgelopen week waren er raadsleden uit verschillende Afrikaanse landen en Sri Lanka op uitnodiging van VNG International in Nederland om te spreken over lokaal bestuur."dinsdag 25-11-2008 00h00

Fimpje van de dag

De levensloop van een wietplantje.
Made by Onafhankelijk Delft.

Bram Stoop
"Vaak is het zoals nu dat mensen uit de politiek iets roepen over het gedoogbeleid maar vaak nog niet eens weten hoe een wietplantje eruit ziet. Ze denken ook vaak dat ze op de hoogte zijn als ze een keer met de fractie door de binnenstad gewandeld hebben. Wat ze daarbij vergeten is dat we in 2008 leven en de doorsnee burger de politiek helemaal niets interesseert. Deze mensen ervaren alleen wat de gevolgen zijn van besluiten die genomen worden door de zogenaamde bestuurders van de stad die zich met van alles en nog wat bemoeien."Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Danny Verbaan
"Raadslid wil van sluiting af"
"De voorgenomen sluiting van de kwekerij van de sociale werkvoorziening Combiwerk moet worden afgeblazen. In plaats daarvan kan de gemeente het kassencomplex op het terrein aan de Middelweg in de Delftse Hout een andere ‘groenbestemming’ geven: als plantage waar legaal wiet wordt gekweekt. Het gemeenteraadslid Bianca van der Werf schrijft dit op haar website."

Politie Regio Haaglanden
"Overval Mockamore"
"Koffiebar 'Mockamore' aan het Bastiaansplein werd op zondag 5 oktober omstreeks 18.05 uur overvallen door een nog onbekende man. ... Bewakingscamera's registreerde de man en de recherche van Bureau Delft komt graag in contact met mensen die menen de man op de beelden te herkennen."

Herman Baas
"Stadsverrommeling deel 3"
"Dienst Openbare Werken Delft, goedemorgen...
Môhhge chef met Flipse..."

Martin Stoelinga - Persbericht *
"Martin Stoelinga wint 16 jaar slepende rechtszaak van Petr Krajicek"
"Aan de al zestien jaar slepende rechtszaak die Petr Krajicek in 1992 tegen ondernemer Martin Stoelinga had aangespannen, is vorige week een einde gekomen. De rechter bepaalde dat Krajicek – in tegenstelling tot wat die al die jaren heeft beweerd – geen geld uit winstdeling in een onderneming van Stoelinga in Tsjechië tegoed heeft."

Job Veltman
"Beter straatmeubilair in jouw straat"
"Mijn huisgenoten en ik bleven maar klagen over de scheefstaande fietsenstandaards voor de deur, waarvan er ook nog eens te weinig zijn. Binnen een week na melding via een online systeem werd de vraag perfect uitgevoerd. Dit doet de gemeente dus voor jou - en omdat het zo goed werkte, heb ik even uitgezocht hoe."maandag 24-11-2008 00h00

Quote van de dag
"Verkerk is tot nu toe een onzichtbare burgemeester die gezien de indrukwekkende lijst (red. nevenfuncties) wel veel onzichtbare macht heeft." Jan Peter de Wit

"Als je lopend over straat, goed je ogen de kost geeft, kun je aan de stand van de ogen precies zien wie in het bezit is van een flink pakket aandelen." Martin Stoelinga

"Als je op straat loopt en je ogen goed de kost geeft dan kan je aan de stand van de ogen precies zien wie verwikkeld is in een langlopende zware rechtzaak." Harrie Fruyt van Hertog

"Ik ben namelijk een grote voorstander van kennisoverdracht en dat is in de politiek vaak hard nodig, zo is mijn mening." Bram Stoop

"Ik ben heel erg voor dubbel en meervoudig ruimte gebruik ten behoeve van kwalitatieve openbare ruimte." Anne KoningWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Fractievoorzitters bespreken functioneren burgemeester Bas Verkerk"
"Donderdag 27 november voor aanvang van de raadsvergadering is om 18.45 het fractievoorzittersoverleg in het Comptoir van het stadhuis aan de Markt. Naast de terugblik op de begrotingsbehandeling staat ook de bestuurlijke werkzaamheden van de burgemeester op de agenda."

Martin Stoelinga
"Piep"
"De financiële wereld wankelt. Als je lopend over straat, goed je ogen de kost geeft, kun je aan de stand van de ogen precies zien wie in het bezit is van een flink pakket aandelen. De ABN-AMRO bank probeert haar klanten gerust te stellen met een paginagrote advertentie in de landelijke dagbladen en ..."

Bram Stoop
"De levensloop van een wietplantje"
"Een aantal Nederlandse gemeenten worstelen met overlast welke het zelf gecreëerde gedoogbeleid van softdrugs met zich mee brengt. Vooral de grensgemeenten klagen, vanwege het drugstoerisme. Op 21 november 2008 kwamen diverse burgemeesters bij elkaar in Almere om over het probleem te praten."

Jan Peter de Wit
"Overbouwing klassieke Professoren woningen Nieuwelaan"
"Eerste overbouwing in Delft. Klassieke 'Professoren woningen' Nieuwelaan konden behouden blijven door deze architectonische truc. Rotterdam ging ons voor met het Unilever bestfoods kantoor DeBrug."

Rolf Clason
"ALCOHOL EN MEISJES"
"Deze week werd bekend uit onderzoek van verslavingsinstelling Iriszorg, dat jonge meisjes steeds meer zuipen. Sterker, dat in de leeftijd van 12 tot 17 jaar de vrouwelijke cliënten bij Iriszorg voor het eerst in de meerderheid zijn."

Rolf Clason
"PVDA-DELFT KRANT GAAT DIGITAAL"
"Een papierloze Raad, daar zijn al veel raadsleden voor te porren, maar de praktijk is weerbarstig, dus voorlopig ploft er nog een dikke enveloppe op de mat. Ook onze PvdA-Delft Krant is vanaf vandaag papierloos te lezen."

Anne Koning
"structuurvisie"
"Afgelopen dinsdag keken we met mensen uit de stad naar plekken in Delfgt waar meer wonen, meer werken en/of meer groen kan komen. Ook plekken waar we kunnen transformeren en conserveren werden benoemd. Verder werkte het beeldmateriaal verhelderend; hoe ziet Delft eruit in 2030?"

Leja van der Hoek
"MOOI WEER SPELEN 2009"
"... Geen festivaldirecteur meer, maar een organisatie van “professionele” vrijwilligers en een aangestelde coördinator gaan in 2009 zorgen voor een echt straattheater feest. In de eerste plaats voor de Delftenaren, maar uiteindelijk met de wens daarmee Delft ook op de kaart te zetten. Hierdoor kan Delft Marketing er ook zijn voordeel mee doen en dus meer bezoekers van buiten aantrekken."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Goed gezien. Activiteiten alleen in de binnenstad voor Delftenaren. Bovenstedelijk laat dat maar over aan Rotterdam of Amsterdam. Start Tour de France 2010 in Rotterdam. Het budget van de Tourstart is bijna 5 miljoen euro.

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil: De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag"
"Stiekem Delft - I. Groeneweg
In tal van gemeenten zijn Gemeenteraadsvergaderingen inmiddels te volgen via internet. Maar de meerderheid van de Delftse Gemeenteraadsleden wil dat niet, want stel je voor dat Jan en alleman zo maar kunnen meekijken wat er achter de schermen wordt aangerommeld."

AD-Den Haag
"2 miljoen voor Delft-Zuid"
"Delft heeft van het Stadsgewest Haaglanden 2 miljoen euro gekregen voor het opknappen van het gebied rond station Delft-Zuid. Voorwaarde voor deze forse subsidie is dat het stationsgebied binnen twee jaar wordt aangepakt; het station moet een betere uitstraling krijgen en moet zo worden ingericht dat reizigers zich er veiliger voelen."zaterdag 22-11-2008 00h00

Foto van de dag
delft hugo_de_grootstraat_000_kerstversiering_2008_11_19_a.jpg Delft, Hugo de Grootstraat.
Kerstverlichting wordt aangebracht.Delftse borrelpraat klik hier >>Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
DOK
"Delfts Dictee 2008"
"4de Delfts Dictee bij DOK! Op vrijdag 12 december om 19.30 uur vindt het Delfts Dictee plaats bij DOK Centrum! De Philip Freriks van het dictee is dit jaar Lyan Merkx, Wethouder van Kunst en Cultuur. Aanmelden van teams en individuele deelnemers kan per e-mail op hetschrijfbedrijf@tele2.nl."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Gisteravond heb ik me aangemeld voor het Delfts dictee 2008 en ik heb gevraagd mij in te delen bij de groep schrijvende pers. Ik roep mensen uit de media op om een media-team te vormen!

Jan Peter de Wit
"Burgemeester Verkerk ontbreekt op de Wiettop"
"... Burgemeester Verkerk (VVD) moet wel in Almere zijn. Stel dat veel CDA burgemeesters uit de grensstreken gezamenlijk de coffeeshops sluiten dan krijgen we in Delft nog een groter probleem met de illegale wietteelt."

Bianca van der Werf
"Wie weet... een gesubsidieerde wietkwekerij?"
"Het lijkt inmiddels een alledaags nieuwtje te worden. “Hennepkwekerijen in woning opgerold”. Waren het voorheen de bedrijfspandjes en kassencomplexen, waar hennep werd gekweekt, de laatste jaren zijn de mensen zo gedurfd om het gewoon in eigen woning te kweken."

Jan Peter de Wit
"... Maandag gaat de poller Nieuwe Langendijk weer omhoog."
"De poller aan de Nieuwe Langendijk gaat maandag weer in werking. Zullen er na de minime aanpasingen weer buitenlanders tegen de poller knallen? De gemeente wacht niet op de uitkomst van drie rechtszaken."

Ministerraad
"Ministerraad stemt in met visie op hoogbouw"
"De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een visie op hoogbouw in Nederland vastgesteld. Dit volgt op een advies van het College van Rijksadviseurs over dit onderwerp."

Pauljan Kuijper
"Jongeren over stadsvisie: zonder goed onderwijs wordt het niks"
"Om jongeren een duidelijke stem in het ontwikkelen van de nieuwe Stadsvisie te geven, organiseerde De Nieuwe Amateur onlangs een discussieavond. Tot mijn verbazing reageerde men er afwijzend op de inleidende sprekers: zonder goed onderwijs wordt het niks!"

Bas Bennebroek
"Warmtebedrijf: duurzaam, efficiënt en comfortabel"
"STIP-wethouder Lian Merkx heeft in samenwerking met Eneco en de vier Delftse woningbouwcorporaties besloten tot de oprichting van ‘Warmtebedrijf Eneco Delft’. Dit bedrijf gaat de levering van warmte verzorgen aan zo’n 20.000 woningen en 271.000 m2 bedrijfsruimte."

Sjaak Keuvelaar
"Jeugdzorg in Haaglanden"
"Afgelopen woensdag werd in het Algemeen Bestuur van Haaglanden het beleidskader Jeugdzorg vastgesteld voor de komende vier jaar. Ik heb namens de Delftse Delegatie gepleit voor aandacht voor het verloop in het personeel in de jeugdzorg."vrijdag 21-11-2008 00h00

Quote van de dag
"Die steeg in de Kromstraat is een paar vierkante meter zo heb ik begrepen. Ik zou de steeg wel willen gebruiken, want ik zoek nog een stalling voor mijn motor." Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Ministerie Verkeer en Waterstaat
"Nederlands-Duitse samenwerking voor duurzaam busvervoer"
"Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (Verkeer en Waterstaat) stelt een bedrag van 3,9 miljoen euro beschikbaar voor een praktijkproef met waterstofbussen in de gemeente Amsterdam. De pilot omvat een proef met vier bussen waarvan een tweetal hybride brandstofcelbussen vanaf 2010 in Amsterdam gaat rijden."

Bram Stoop
"Kermis op de grote markt eerdaags ook verleden tijd in Delft??"
"De najaarskermis gaat waarschijnlijk in 2010 verhuizen naar het evenemententerrein aan de Rotterdamseweg. Dit is te lezen in een memo van het college van B&W. Hoe komt een gemeenteraad erop zou je zeggen en hebben ze niets anders te doen dan zulke onnozele dingen verzinnen. De Rotterdamseweg ligt zoals het college terecht aangeeft helemaal niet in de looproute en ligt aan de rand van de stad."

AD-Delft - Richard Verstegen
"Kermis aan de rand van stad werkt niet"
"Als de najaarskermis vanaf 2010 echt niet meer op de Markt in Delft gehouden kan worden, is het binnen een paar jaar afgelopen met de kermis in de stad. Dit zegt Nicole Vermolen, voorzitter van de Bovak, de nationale Bond van Kermisbedrijfhouders. "Exploitanten van kermisattracties zien een verhuizing naar de rand van de stad niet zitten. Er zullen zich meteen minder exploitanten melden."donderdag 20-11-2008 00h00

               Foto van de dag
               delft hugo_de_grootstraat_000_oversteekplaats_2008_11_14_a1.jpg delft hugo_de_grootstraat_000_oversteekplaats_2008_11_14_a2.jpg
                  Delft, Hugo de Grootstraat ter hoogte van de Van Slingelandtstraat.
                  Groene borders moeten wijken voor zebrapad met busvriendelijke drempel.Quote van de dag
"Gaat de TU Delft van 15.000 naar 50.000 studenten om mondiaal mee te kunnen blijven tellen?" Thijs van der VeerWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-West
"GroenLinks Delft wil grasdak op nieuwe zwembaden"
"Als Delft twee nieuwe zwembaden laat bouwen, dan voelt GroenLinks in die stad er wel voor dat er zeker op een van de zwembaden een grasdak komt. Daarmee kan overtollig water opgevangen worden."

Gemeente Delft - Persbericht
"Delft op kop bij emancipatie allochtone vrouwen"
"Delft krijgt een voortrekkersrol op het gebied van emancipatie en integratie van allochtone vrouwen en meisjes. Dit is vastgelegd in de ‘koploperovereenkomst emancipatie allochtone vrouwen’ die het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap onlangs met de gemeente Delft sloot."

Jan Peter de Wit
"APV overlast Alcoholverslaafden Oostpoort en Kanaalweg"
"In de gehele binnenstad is het verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen of aangebroken bij zich te hebben. Het gevolg daarvan is dat afgelopen zomer de alcoholverslaafden hun toevlucht hebben genomen tot de bankjes in de aangrenzende wijken aan de overzijde van de Schie."

Bram Stoop
"Een eenvoudig bord wat veel leed kan voorkomen"
"Op 12 september 2008 heb ik namens de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Deze schriftelijke vragen heb ik gesteld nadat ik weer eens een mailtje had ontvangen van een bewoner die aan de Telderslaan woont."

Bas Bennebroek
"HOPEn op meer studentondernemers!"
"STIP vindt ondernemerschap erg belangrijk voor de Delftse economie. Binnen de Delftse studentengemeenschap heeft YES!Delft een belangrijke functie om studenten met een idee voor een bedrijfje te ondersteunen. YES!Delft is een groot succes, en daarom heeft STIP in 2006 een motie ingediend voor YES!Delft-2, bedoeld voor niet-technologische starters."

Ronald Vuijk
"Informele opening Watercentrum Delft"
""Delft maakt werk van water" was de kop van het initiatiefvoorstel van de VVD en PvdA in Delft . Recent heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het voormalig GGD-pand aan het Crommelinplein tijdelijk in te zetten als kwartiermakers locatie voor het Watercentrum van Delft. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap voorwaarts in de uitvoering van het Waterprogramma van Delft."

AD-Delft - Danny Verbaan
"Kermis verdwijnt wellicht van de Markt - 'Attracties naar rand van stad'"
"De najaarskermis in Delft gaat waarschijnlijk verhuizen. De attracties staan traditiegetrouw in september op de Markt, maar kunnen vanaf 2010 een plek krijgen aan de rand van de stad: het evenemententerrein aan de Rotterdamseweg. Dit blijkt uit een gisteren vrijgegeven memo van het college van burgemeester en wethouders."woensdag 19-11-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"AD: Pollerslachtoffers: kans op schadevergoeding"
"Drie automobilisten die enige tijd geleden op de polier in de Oude Lan-gendijk in Delft zijn gereden, zijn naar de rechter gestapt. Volgens Amsterdammer Pierre Heijboer maken ze grote kans een deel van de schade vergoed te krijgen."

Fleur Norbruis
"Zwembad met dakpark"
"Het meervoudig ruimtegebruik rukt op in Nederland. Bouwt Delft in de nabije toekomst een nieuw zwembad met een park op het dak?"

Neslog - Herman Baas
"Ella est la"
"Lieve Ella, je hebt gezwegen voor de microfoon van Geen Stijl omdat je een fysieke weerstand had tegen dit soort treiterjournaille met inhoudsloze vragen die geen ander doel dienden dan jou zo uitvergroot mogelijk voor lul te zetten voor een paarhonderdduizend kijkers."dinsdag 18-11-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Den Haag
"’Pollerslachtoffers’ naar rechter"
"Drie automobilisten die in Delft hun auto op een poller kapot hebben gereden zijn naar de rechter gestapt. Ze eisen van de gemeente een vergoeding voor de forse schade. Dat schrijft Pierre Heijboer van de Werkgroep 6:174 op de website van Leefbaar Delft."

Martin Stoelinga
"Kan het niet wat eenvoudiger, parkeren onder het spoorviaduct"
"Op de Spoorsingel staat een parkeermeter waar je geld in moet werpen om een bekeuring te voorkomen. Op deze parkeermeter zit een geel stikkertje waarop staat (zie foto) dat je deze automaat alleen mag gebruiken als je aan de kant van de Spoorsingel geparkeerd staat."

Jan Peter de Wit
"Zet die grafpotten maar op Marktplaats"
"Tweebaansfietspad op Burgwal gescheiden door goedkope kitscherige bloempotten die eerst het Bastiaansplein ontsierden. Zet die grafpotten maar op Marktplaats, dan zijn we er vanaf."maandag 17-11-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt_087_stadhuis_2008_11_07_15h00_44_a.jpg
Delft, Stadhuis op de Markt.
De toren gaat in de steigers voor regulier onderhoud.Delftse borrelpraat klik hier >>Quote's van de dag
"Ik zeg niet dat het leuk wordt, maar met verkeersregelaars denken we de overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen." Saskia Bolten

"Anderhalf jaar mag ik meepraten over allerlei dingen in de wijk, maar op het belangrijkste punt, verkeer, word ik genegeerd." Tummers

"Je verwart een politieke verkiezing met een miss verkiezing." Arne Vogel

"Goedzo jongen, op het puntje 'zelfkennis' scoor je wel een voldoende." Arne Vogel

"Maar het gaat volgens hem om het middel daartoe, dat gemeenten zich laten aanpraten door de fabrikanten van de pollerinstallaties." Pierre Heijboer

"Adviseurs geloven niet in de gemeente Delft en Den Haag ... wel in de gemeente Rotterdam omdat die soms met een flinke bak geld komen!!!" Michiel Goudriaan

Op de vraag hoe de toekomstige lokale politicus anno 2010 eruit ziet zegt ze lachend: "Die heb je nú aan de lijn." Bianca van der Werf

"Het mag niet zo zijn dat er gezegd wordt: we zoeken mensen die vier jaar lang hun hand bij stemmingen willen opsteken." Martijn Sipkema

Karaktereigenschappen van een Raadslid: "Je moet in staat zijn om complexe dossiers je eigen te maken, kunnen spreken in het openbaar en ontevreden burgers te woord staan." Wim Bot

Eigenschappen toekomstig Raadslid: "Als je betrokken bent bij de stad, een politieke mening hebt over de stad en deze ook wil uitspreken en je gebruikt je gezond verstand, kom je al een heel eind." Wim Bot

"Ik moet altijd overal zo veel handen schudden, ik krijg er een lam handje van." Martin Stoelinga

"Die uitspraak van Aad Bonthuis van vorige week, dat ik kranten zou weghalen voor de bonnetjes, is natuurlijk niet waar. Het zal wel jaloersigheid zijn." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft oude_langendijk_000_verkeersregelaar_2008_11_13_11h21_59_a.jpg
Delft, Oude Langendijk.
Gediplomeerde verkeersregelaar aan het werk tijdens bestratingswerkzaamheden.
Om in Delft het verkeer te mogen regelen moet je gecertificeerd zijn.
AD-Delft
"Hulp bij laden en lossen - Vrachtwagen kan amper bij winkel komen"
"Verkeersregelaars moeten straks elke vrachtwagen die laadt en lost bij de nieuwe supermarkt in de Bomenwijk de Lindelaan uit loodsen. Wethouder Bolten vindt dit de 'minst slechte' oplossing voor de nu al verwachte verkeersproblemen in de smalle straat, die ook nog eens de enige toegangsweg is tot de toekomstige winkel."

AD-Rotterdam - Dénis van Vliet
"Verkeersregelaar komt terug"
"Rotterdam herstelt de verkeersregelaar in ere. Twintig stadstoezichthouders hebben daarvoor een speciale opleiding doorlopen."

AD-Binnenland - Niels Dekker
"Sociale dienst met alarmknop op pad"
"Medewerkers van sociale diensten kunnen voortaan met een speciale alarmknop hulp inroepen als ze tijdens huisbezoeken in gevaar komen. In de gemeenten Den Haag, Sittard-Geleen en Capelle aan den IJssel en bij een Tilburgse woningbouwvereniging start een proef van een jaar met dit mobiele alarmsysteem."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
De Delftse wethouder Saskia Bolten (Groenlinks) met de "Sociale dienst" (WIZ, Werk Inkomen en Zorg) in haar portefeuille is in de stad eerder gesignaleerd met een persoonlijke bodyguard bij (werk)bezoeken. Bolten moet het goede voorbeeld geven en zelf de eerste zijn die gebruik gaat maken van de alarmknop.

Jan Peter de Wit
"Antwoorden bijl incident Werkplein en pandverboden Delft"
"12: Hoe en bij wie moet iemand in bezwaar of beroep gaan die denkt ten onrechte een pandverbod te hebben gekregen?
De besluitvorming omtrent een pandverbod sec is geen bestuursrechtelijke beschikking, omdat het college hier als eigenaar van locaties optreedt. Dat is anders als sprake is van sancties op de uitkering. Dan wordt de WWB toegepast. Men kan ook naar de Ombudsman."

Jan Peter de Wit
"Poller-slachtoffers dagen gemeente voor de rechter"
"Drie automobilisten die een aanrijding hebben gehad met een van de pollers op de Oude Langendijk, hebben de gemeente Delft voor de rechter gedaagd. Zij eisen vergoeding van de schade die zij hebben geleden. De dagvaardingen zijn op 5 november bij de gemeente gedeponeerd; op 20 november (red. om 10 uur) zijn de eerste zogeheten rolzittingen voor de civiele kantonrechter in Delft."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
In Leiden zijn de bestuurders slimmer, ze plaatsten een Flitspaal! Minder maatschappelijke kosten en geen processen maar kassa voor de gemeente.

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Delftse Raadsleden wellicht in 2009 al op campagne, maar gaan dan vooral op zoek naar nieuwe collega’s"
"De politieke partijen van Delft gaan misschien volgend jaar al op campagne. Een gemeentebrede actie zou er toe kunnen leiden dat meer Delftenaren interesse krijgen in het Raadslidmaatschap."

Anne Koning
"bereikbaardelft.nl"
"Een aantal mensen vraagt of we de verschillende werkzaamheden aan de weg naast elkaar in beeld willen brengen. Dat proberen we te doen. Heeft u al gekeken op de website www.bereikbaardelft.nl?"

RTV-Rijnmond
"HollandsTij wil waterschapsverkiezing ongeldig verklaren"
"Eén van de deelnemende partijen aan de Waterschapsverkiezingen in de regio Rijnnmond stapt maandagochtend naar de stembureaus van de waterschappen om de verkiezingen ongeldig te verklaren."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Die Waterschapsverkiezingen zijn o zo belangrijk, maar ja, of die boodschap overkomt ..."
"Zeven kandidaten namens zeven verschillende partijen gingen dinsdagmiddag, aan de vooravond van de Waterschapsverkiezingen, met elkaar in debat. Met een nog niet voor de helft gevulde collegezaal als decor konden ze nog één keer uitleggen waarom het Waterschap zo belangrijk is en waarom hún partij de beste keuze is."

Delft op Zondag
"Delvenaar in Beeld - Jan Bloemberg (62), Planoloog"
"-Wat wil de PvdA dat er met het waterschap gebeurd?
Water kost geld en dat moet door de samenleving worden betaald. Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dus een hogere waterschapsbelasting voor bedrijven en ondernemers en een lagere belasting voor particulieren."

martin_stoelinga_beeldje_hugo_de_groot.jpg Martin Stoelinga met trofee: de Gouden Hugo
Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Martin Stoelinga: Ik heb liever dat ze bij de Gemeenteraadsverkiezingen op mij stemmen dan nu"
"In de laatste editie van de krant Delft op Zondag van 2008, op zondag 28 december, publiceert deze krant de winnaar van de verkiezing van De (Bekendste) Delftenaar 2008. Martin Stoelinga werd eerder twee keer, in 1998 en 2002, uitgeroepen tot de Bekendste van Delft."

Fleur Norbruis
"Wonen in een compacte stad of bungalowpark?"
"De keuze voor de compacte stad betekent het bouwen van meer woningen in de stad, zodat de ruimte aan de randen van de stad open en groen kan blijven. Volgens mij moet meervoudig ruimtegebruik daar een belangrijke rol in spelen, door bijvoorbeeld daktuinen, parkeergarages onder winkels en woningen en de overkapping van wegen. Liever creatief en innovatief bouwen in de stad dan de groene ruimte die we nog hebben volbouwen."zaterdag 15-11-2008 00h00

Foto van de dag
delft bagynestraat_003_2008_11_14_11h01_53.jpg
Delft, Bagijnestraat.
Gemeente staat bewoning niet toe.
Maurice Kerklaan stuurt de gemeenteraad een brief.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Niek van Doeveren
"De alternatieve begroting van het CDA oogst lof, maar geen meerderheid"
"Afgelopen donderdag kwamen de ingediende voorstellen in de vorm van moties en amendementen aan de orde. Er werd gestemd over de alternatieve begroting, al die andere voorstellen en tenslotte over de begroting."

fractie Christenunie
"Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft viert eerste lustrum"
"Met de ondertekening van een convenant tussen de stichting en een van de Delftse kerken én de lancering van een eigen website heeft de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft op 14 november 2008 in de St. hippolytuskapel haar eerste lustrum gevierd. De ChristenUnie was erbij..."

delft personen_hp_nijhof_alex_van_leeuwen_lennart_harpe_jurjen_bolsenbroek_vvd_delft_a.jpg
Leja van der Hoek
"NOTA: toekomst van de zwembaden in Delft tot 2028"
"De commissie WIJZO boog zich dinsdag 11 november over deze nota die werd opgesierd met een foto van het mannelijk deel van de VVD fractie zwemmend in de Noordzee bij Kijkduin en onder de foto de volgende tekst: De VVD-fractie onderschrijft al jaren het belang van een goede zwemvoorziening in Delft."

Bianca van der Werf
"Een zaak tegen de burger!"
"Als lid van EMCR kregen de commissieleden vorige week de uitnodiging om de theatervoorstelling “de Grote verkiezingsshow – een zaak tegen de burger” bij te wonen in Theater de Veste. Deze theatervoorstelling van het Zuidelijke toneel is genomineerd voor de Toneel Publieksprijs 2009 en heeft tot heden toe vele positieve recensies gekregen."vrijdag 14-11-2008 00h00

Foto van de dag
delft phoenixstraat_000_hoogheemraadschap_delfland_2008_11_13_10h24_01 Delft, Phoenixstraat. Hoogheemraadschap Delfland.Quote van de dag
"Toen ik een ambtenaar vroeg hoe men aan een plan als dit komt antwoordde hij, vanuit de gemeente." Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bram Stoop
"Parkeer problemen in de Wippolder "
"Op woensdag 12 november was er informatieavond voor bewoners in het buurthuis de Wipmolen in de Prof Krausstraat. Eind vorige week vrijdag plofte bij de bewoners van de Prof Krausstraat een omgeving een brief op de mat met als bijlage een aantal tekeningen."

AD-Delft
"Gemeente wil einde maken aan 'illegaal' parkeren"
"De vele tientallen auto's die dagelijks op de stoep geparkeerd staan in de Wippolder zijn de gemeente een doorn in het oog. Om dit gedrag te ontmoedigen wil ze de trottoirs in de Professorenbuurt een meter versmallen en parkeervakken creëren in diverse straten."

RTV-Rijnmond
"Rotterdammers scheiden nauwelijks afval"
"Rotterdammers doen nauwelijks aan afvalscheiding. De plaatselijke afvalwerker Roteb analyseerde twee weken lang het restafval in dertien Rotterdamse wijken. Daarbij bleek dat veel Rotterdammers glas en papier nog altijd in de vuilniszak gooien."
Redactie:
Rotterdammers zijn goedkoper uit dan een Delftenaar, ze betalen een lager reinigingstarief en bovendien ze hebben minder gezeur aan hun kop, alles in één vuilniszak en klaar!

Job Veltman
"Burgemeester Verkerk lanceert actie studentenverenigingen en BurgerNet:"
"Met het cadeau willen de verenigingen, die ruim 5000 studenten vertegenwoordigen, de samenwerking tussen de verenigingen en de Delftse politie en gemeente starten. In deze samenwerking wordt geprobeerd om zoveel mogelijk studenten in te laten schrijven op BurgerNet.nl, om zo meer ogen en oren voor de politie te creëren, op tijden dat dat nodig is: studenten begeven zich relatief late tijdstippen op straat."

fractie VVD
"Geparkeerde fietsen liever ondergronds"
"Op onze stelling: het aantal geparkeerde fietsen in de binnenstad vraagt om oplossingen, ondergronds en in gebouwen, reageerden 70% van de stemmers positief."

Gemeenteraad
"Commissie bespreekt toekomst zwembaden"
"... Het uit te werken plan gaat uit van het scenario om het Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum Delft te vervangen door één nieuw zwembad. Het Kerkpolderbad blijft bestaan en wordt opgeknapt. Dit zwembad kan in de toekomst ook vervangen worden door nieuwbouw."

Gemeenteraad
"Positief advies over Bomenwijk "
"... en dat voor het laden en lossen een deal is gesloten met Vestia en de Plusmarkt. Supermarktpersoneel gaat vrachtwagens die gelost hebben iedere keer de straat uitloodsen. “Daarvoor worden contracten afgesloten die het mogelijk maken, dat we kunnen handhaven”, aldus Bolten."donderdag 13-11-2008 00h00

Quote's van de dag
"In mei 2006 beschreef ik de grote problemen al die onstaan door incassokosten." Bram Stoop

"Onafhankelijk bestaat niet, tenzij je je hele zittingsperiode voor niets anders gebruikt dan het opheffen van de waterschappen. En dat is nog een goed idee ook." Pauljan Kuijper

Vermeercentrum: "Vermeer mag wat kosten" Johan BuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bram Stoop
"Grote problemen die onstaan door te hoge incassokosten"
"Een huurschuld van een paar honderd euro is binnen de kortste keren door aanmanings-en deurwaarders kosten opgelopen tot het driedubbele."

Pauljan Kuijper
"Algemene Waterschapspartij doet onbewust toch aan politiek"
"De nieuwe Algemene Waterschapspartij vindt dat politiek zich niet met water moet bemoeien. En dat men zelf niet politiek is. Maar met het afwegen van gemeenschappelijke belangen en het omgaan met belasingen is daar geen ontkomen aan."

Delftse Post - Peter Fagg
"Johan Buis: Vermeer mag wat kosten"
"Het immateriële heeft meerwaarde voor Johan Buis (PvdA). Gezonde overheidsfinanciën zijn heel wat waard. Plannen, begroten, sparen en later uitgeven: dat moet allemaal zorgvuldig en vanuit een langetermijnvisie gebeuren, vindt gemeenteraadslid Johan Buis (PvdA)."woensdag 12-11-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Groenlinks Delft koos jaren voor poen in plaats van groen"
"Dit soort onleefbare straatbeelden (red. Kruisstraat) in Delft hebben we vooral aan GroenLinks te danken. Akelige ruimtes waar je snel weg wilt zijn. Nu komt gelukkig het inzicht dat ze het groen vergeten zijn. Een stadspark op de plaats van de oude bibliotheek."

fractie Groenlinks
"Nieuwe stadsparken in Delft?"
"In de spoorzone komt na de bouw van de tunnel een stadspark. GroenLinks wil op de plaats van de oude bibliotheek ook een park. Maar wat voor een parken moeten dat worden? Praat mee bij het Politieke Café op maandag 17 november."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Evenzo de Gasthuisplaats met woon- en verblijfsfunctie, hou alles open, bouw duurzaam en verdicht in de hoogte met veel groen er om heen.
Zie ook Michiel Goudriaan over de Phoenix Allee met als voorbeeld de Champ de Mars te Parijs.

fractie Christenunie
"Tunnel A4 verdient aandacht!"
"In de afgelopen weken is er wat ophef ontstaan over de oproep vanuit de ChristenUnie om het plan van een tunnel voor de A4 de aandacht te geven dat het verdient. Hieronder een toelichting van Kamerlid Ernst Kramer. De betrokken fracties van de ChristenUnie, ook die van de gemeenteraden en het bestuur van het waterschap, zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden."dinsdag 11-11-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Antwoorden over risico's, verzekeringen en bouwschade Spoortunnel"
"Zo eindelijk wat meer duidelijkheid over de kosten. Alleen de panden vlak naast het spoor worden gemonitord op verzakkingen. Dat lijkt mij een te klein gebied gezien de diepte van de tunnel. Binnenkort wordt op de site van de gemeente meer duidelijkheid gegeven over bouwschades. Dat zullen we kritisch bekijken en vergelijken met de Amsterdamse site www.amsterdam.nl/schadebureau."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Prima. Hoe staat het met de Grondexploitatie van dit gebied, is daar een reserve zichtbaar? Slimme vraag Dick Kaffee van politieke partij KoffieDik-Delft: Hoe reëel is de nu te verwachten grondopbrengst straks?

delft frank_gorte_annette_van_der_poel_20081106.jpg Frank Gorte en Annette van der Poel Bas Bennebroek
"STIP-raadsleden nemen afscheid"
"Op 29 november 2007 werden Frank Gorte en Annette van der Poel als raadsleden namens Studenten Techniek In Politiek geïnstalleerd. Zij hebben het afgelopen jaar fulltime op het stadhuis gewerkt om Delft een nog betere stad te maken voor studenten, jongeren en alle andere Delftenaren. Zoals alle STIP-raadsleden nemen zij na een jaar afscheid, en dus werden zij in de raadsvergadering van afgelopen donderdag gedeïnstalleerd door burgemeester Verkerk."

Bas Bennebroek
"STIP roept op tot betere dienstverlening in het Engels"
"Bij de begrotingsbehandeling afgelopen donderdag diende STIP een motie in waarin het college opgedragen wordt om te inventariseren in hoeverre dienstverlening zowel in het Engels als het Nederlands kan worden aangeboden. Daarbij moet er specifiek worden gekeken naar het centrale telefoonnummer 14015 en de vernieuwing van de gemeentelijke website. Deze motie werd door een grote meerderheid van de raad aangenomen."

delft leon_hombergen.jpg Leon Hombergen
Floor Goudriaan
"PVDA MAAKT WERK VAN WATER IN MIDDEN-DELFLAND"
"Leon Hombergen, PvdA-kandidaat voor het Bestuur van Delfland bij de Waterschapsverkiezingen: “De PvdA vindt het van groot belang dat dit unieke open veenweidegebied haar eigen sterke kanten verder ontwikkelt. Ik ben er van overtuigd dat de dorpen in Midden Delfland de komende jaren stand kunnen houden in dit stedelijke gebied door hun eigen karakter te behouden en te ontwikkelen. Bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en Hoogheemraadschap is nodig om dit voor elkaar te krijgen en water hoort hierbij.”"

De Schakel - Midden Delfland
"De PvdA Werkt aan Water"
"Onder dit motto zullen fractie De Jong, wethouder Tineke van Nimwegen en de PvdA-afdeling Delft/Midden-Delfland de komende tijd op pad gaan om aandacht te besteden aan de wateropgave in Midden-Delfland. Zij doen dat ook door gebruik te maken van deskundigheid in de PvdA, zoals die van Leon Hombergen, Delfts partijgenoot en kandidaat op de PvdA-lijst voor de waterschapsverkiezingen van Delfland."maandag 10-11-2008 00h00

Quote's van de dag
"Wegpoetsen van namen is een vorm van valsheid in geschrifte" Jan Peter de Wit

Vermeercentrum: "Ook heb ik gezegd dat ik weinig vertrouwen heb in de opzet zoals deze nu is." Martin Stoelinga

"Evenals bij het vorige Vermeercentrum probeerde de PvdA op de stoel te gaan zitten van de ondernemer." Milène Junius

"Dit college van B&W zou eigenlijk een cursus maatschappelijk ondersteuning moeten krijgen want men beseft zich echt niet wat men de mensen uit het Westerkwartier aan doet." Bram Stoop

"De alternatieve begroting van Christen Unie, Stadsbelangen en CDA € 1.800.000 is ongeveer de begroting van 't Woud. Daar zou dit college dan ook beter tot zijn recht komen." Martin Stoelinga

"Martin, je hebt gelijk. Dit College moet opstappen. Je zegt het duidelijk en kort. Ik hoop dat je het volhoudt. Je bent één van de weinigen die het volhoudt." Corrien van Helteren

Verkiezing Bekendste Delftenaar: "Ik zou in ieder geval niet op iemand uit de politiek stemmen. Dat is te gemakkelijk." Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft gedragscode-websites-weblogs-ambtenaar.jpg
Jan Peter de Wit
"Verbod op namen van ambtenaren op weblogs"
"De "gedragscode" in artikel 15 van de Gemeentewet wordt weer eens ten onrechte in stelling gebracht tegen Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft. Op 11 oktober publiceerde ik op mijn persoonlijke website jpdewit.nl de column Ongeloofwaardige briefwisseling. In de column staat een brief met de naam van een ambtenaar. Ook in de weergegeven e-mails die ik van een bewoner kreeg, staat de naam van een ambtenaar."

Martin Stoelinga
"Vermeercentrum weer even lucht"
"... Vooral de woonlasten van het centrum drukt zwaar op de begroting dat is duidelijk. Dus waarom niet een Vermeercentrum in het Prinsenhof en een professionalisering inhaal slag in gaan zou je je kunnen afvragen. Dit zou wel extra personeelslasten met zich meebrengen en het centrum zal dit nu zeker niet kunnen overleven in de financiele zin. Dit zou dan wellicht een volgend probleem zijn."

Milène Junius
"Terugblik begrotingsproces: Het Vermeercentrum"
"Trots op het resultaat van onze alternatieve begroting; namelijk geld voor het Vermeercentrum en de Taptoe, dat is mijn terublik. Daarnaast het bijkomende resultaat dat de alternatieve begroting er voor heeft gezorgd dat het meer over de inhoud ging en er niet ontzettend veel moties voor stokpaardjes werden ingediend zoals vorig jaar."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Vermeercentrum krijgt steun van Delftse politiek"
"Het Vermeercentrum aan de Voldersgracht blijft open. De Delftse politiek stemde donderdagavond in met een extra subsidie van ruim twee ton. Vrijdagmorgen, 10.00 uur. Het Vermeercentrum is net open. Herman Weyers zit er, ondanks een late Gemeenteraadsvergadering de avond ervoor, fris en monter bij."

Bram Stoop
"Wethouder Rensen lost het wel op, Buurthuis de Wending"
"Tijdens de raadsvergadering van 6 november waren er een aantal mensen uit het Westerkwartier die opkwamen voor hun buurthuis de Wending wat hen is afgenomen zo zeggen zij. Wethouder Rensen vertelde met droge ogen dat hij in gesprek was met een aantal vrijwilligers van de Wending. Wat daarbij opviel was dat er niemand van het grote aantal aanwezige vrijwilligers op de tribune ervan af wist."

Pauljan Kuijper
"Raad tegen D66-plannen voor schonere lucht en meer groen"
"Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting zijn onze voorstellen voor een aanvullende subsidie op roetfilters en voor €500.000 extra in het groenfonds verworpen. Een overzicht van een lang debat."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Roetfilters zijn bovenstedelijk dus iets voor de Rijksoverheid. Zware vrachtwagens geven binnenstedelijke overlast dus die zou je kunnen verbieden net zoals elders al gebeurt. Probleem is dus budgetneutraal oplosbaar binnen de gemeentelijke begroting.

Lennart Harpe
"Vulpunt waterstof gesloten"
"VVD en D66 hebben de aangekondigde actuele motie (zie eerdere berichtgeving op deze website) inzake het gedogen van het vulpunt voor waterstofbussen afgelopen raadsvergadering niet in stemming gebracht. Aanvullende informatie van de burgemeester en zijn ambtelijke staf heeft duidelijk gemaakt dat dit vulstation niet meer gebruikt wordt."

delft michiel_goudriaan_2006.jpg
Michiel Goudriaan
"Hoe denkt Delft internationale ontwikkelingen te stoppen?"
"... Economische ontwikkelingen worden heden geremd onder het juk van olie(staten). Blijkbaar is de financiële crisis nog steeds niet duidelijk genoeg! We moeten en masse keihard werken aan vervoer indirect of direct aangedreven door waterstof. Of hebben we nu echt de TUD helemaal voor niets?"

Aad Meuleman
"chriftelijke vragen parkeersituatie begraafplaats Jaffa"
"Voor de begraafplaats Jaffa is voor bezoekers van de begraafplaats en voor bezoekers van begraafplechtigheden een parkeervoorziening gerealiseerd. Een bord aan het begin van deze parkeervoorziening geeft ook duidelijk aan dat het hier gaat om een parkeervoorziening uitsluitend bedoeld voor bezoekers van de begraafplaats."

Anne Koning
"Kinderen en vrouwen"
"Begin van deze week was het tweejaarlijkse congres “child in the city”. Dit keer werd het gehouden in rotterdam. Natuurlijk was het weer inspirerend en zit ik vol met plannen en energie om die uit te willen voeren. Want een stad waar het goed is voor kinderen, die is goed voor iedereen. Dus ben ik over twee jaar graag voor de derde keer bij dit congres."

fractie Groenlinks
"Meer poen voor groen!"
"Afgelopen donderdag 6 november werd de Programmabegroting 2009 – 2012 van gemeente Delft in de gemeenteraad besproken. Een GroenLinks-amendement onder het motto ‘meer poen voor groen’ werd unaniem aangenomen en ook een motie over onderzoek naar duurzaamheidcriteria bij het kiezen van een bank voor gemeentelijk ‘spaargeld’ werd aangenomen."

Lennart Harpe
"Begroting 2009 vastgesteld"
"Afgelopen donderdag 6 november l.l. heeft de gemeenteraad in meerderheid ingestemd met de Begroting 2009. Tijdens de behandeling van de Begroting heeft de VVD een paar belangrijke wensen gerealiseerd."

bestuur VVD
"Waterschapsverkiezingen: Liberaal Water? - Natuurlijk!"
"In deze periode leest men in de media dat er geen verschil zit tussen de verschillende partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen en dat er toch niet zoiets als christelijk, sociaal of liberaal water bestaat."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Aad Bonthuis: Natuurlijk had ik graag een keer op één gestaan"
" In de laatste editie van de krant Delft op Zondag van 2008, op zondag 28 december, publiceert deze krant de winnaar van de verkiezing van De (Bekendste) Delftenaar 2008. Aad Bonthuis eindigde bij de eerste verkiezing, in 1994, op nummer twee. Nummer één bleef voor hem altijd buiten bereik."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil: De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag van zondag"
"De Stoel - Corrien van Helteren"zaterdag 08-11-2008 00h00

Foto van de dag
delft koepoortgarage_2008_11_07_16h17_12_a.jpg Delft, de bouw van de Koepoortgarage begint er op te lijken.
Op de achtergrond gaan de eerste praktisch trillingsvrije schroefpalen de grond in voor de realisatie van een hotel. Projectontwikkelaar Ceres (van Woningcorporatie Vestia) onder leiding van directeur Willem van Vliet neemt geen enkel risico meer.Quote's van de dag
"Als F. Stolker kandidaat is voor iets van een gouden kleur bij de PvdA, wat moeten de overige leden van de PvdA dan slecht zijn" Aad Bonthuis

"Het is sowieso belachelijk dat er drank geschonken mag worden in buurthuizen & sportverenigingen." Miriam Rodrigues Pereira

"Verschillende cafébazen hebben besloten het rookverbod aan hun laars te lappen. Reden: ze gaan failliet omdat er geen klanten meer komen. Ik zag zelfs een opmerking van iemand, dat het niet meer om sigaretten gaat, maar om brood. Fout! Het gaat om astma, om bronchitis en om kanker!" Karl Flieger

"Waterstof is zeer gevaarlijk en daarom is zomaar gedogen onverantwoord." Pauljan KuijperWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-Rijnmond
"Delftse Poort in Rotterdam gehuld in sterren"
"Rotterdam krijgt dit jaar de meest in het oog springende kerstverlichting van Nederland. Studio VollaersZwart hult de Delfste Poort in duizenden sterren. ... De duurzame LED-lampjes laden zich overdag op via zonnecellen en geven 's nachts acht uur licht."

AD-Delft - Julia Broos
"Vulpunt waterstof gesloten"
"De proef gaat wel gewoon door; de waterstofbus tankt nu bij een vulpunt in Amsterdam."
Redactie : door harrie fruyt van hertog
Waterstof maakt een goede kans om de toekomstige energiedrager te worden. Zo niet bij D66 en de VVD die waterstof levensgevaarlijk vinden. In Delft Kennisstad zou een vergunning snel geregeld moeten zijn. In 1970 reed ik zelf al op LPG, kennissen en collega's reden niet met mij mee, levensgevaarlijk dat LPG vonden ze!

Pauljan Kuijper
"Actuele motie over waterstofvulstation ingetrokken"
"Het AD berichtte vorige week dat de gemeente een vulstation voor waterstofbussen, die dienstdoen buiten Delft, gedoogt. D66 en VVD vonden dit dermate urgent en belangrijk dat zij direct een actuele motie aankondigden om het vulstation per direct te sluiten."

AD-Delft
"Vermeercentrum gered - Politiek springt voor twee jaar bij met ruim twee ton"
"Het Vermeercentrum is gered. De Delftse politiek kwam gisteravond over de brug met een bijdrage van 215.000 euro. Daarmee kan de toeristische trekpleister het tekort over 2008 en het verwachte tekort over 2009 dekken. De gewenste 66.000 euro voor het jaar 2010 krijgt het centrum nog niet."

Delftse Post - Peter Fagg
"Martin Stoelinga: Zeker geen toeval"
"Risicos durven nemen voor een goede zaak, voor andere mensen kansen scheppen, aanwezig zijn en op durven vallen, ergens voor staan: het is allemaal van toepassing op gemeenteraadslid Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft)."

Jan Peter de Wit
"Algemene Waterschapspartij: Delfland duurste waterschap"
"Guido van der Wedden: De belasting die burgers moeten betalen aan waterschappen verschilt enorm. In 2008 is het verschil tussen de verontreinigingsheffing van het duurste en goedkoopste waterschap ruim zeventig procent. Volgens de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) is het hoogheemraadschap van Delfland het duurste:"

Jan Peter de Wit
"Wij willen De Wending terug"
"Bij aanvang raadvergadering stonden een twintigtal demonstrerende Westerkwartierders voor het stadhuis op de Markt. Het actiecomité 'Wij willen De Wending Terug' wil dat vrijwilligers weer het vertrouwen krijgen om zelfstandig activiteiten te organiseren."

AD-Delft - Julia Broos
"Contributie bieb voor jongeren schrappen"
"Jongeren tot achttien jaar kunnen binnenkort waarschijnlijk gratis boeken lenen bij bibliotheek DOK. In de meeste Nederlandse steden hoeven jeugdleden geen contributie te betalen, maar in Delftse bibliotheken moest dat de afgelopen veertien jaar wel."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Burger Taptoe Delft 2010 kan doorgaan!"
"Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2009-2012 heeft onze fractie gezamenlijk met het CDA en ChristenUnie/SGP een motie ingediend om in 2009 extra geld te reserveren voor de Taptoe Delft. Dat was nodig omdat het college destijds in 2007 vergeten was het afgesproken bedrag te reserveren."

Bas Bennebroek
"Pilot van innovatief fietsleenssysteem ‘BIMI’ naar Delft?"
"STIP wil graag de pilot van het innovatieve fietsleensysteem BIcyclette Movement Individuel (BIMI) naar Delft halen. Dit systeem onderscheidt zich van bestaande fietsleensystemen door de nieuwe technieken die in de fiets gebruikt worden. Zo kan de fiets overal achtergelaten worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Vélib’ in Parijs."

Job Veltman
"Breaking News: Studentenverenigingen helpen politie en gemeente bij Delfts veiligheidsbeleid"
"Burgemeester Bas Verkerk lanceerde op 1 oktober jongstleden de stadsbrede proef met BurgerNet. Dit ICT-systeem, als opvolger en grote broer van SMS Alert, geeft iedere Delftenaar de kans om zichzelf op zijn woon- of werkplek op te geven om, wanneer er een acute noodzaak voor is, voor de politie te fungeren als extra set ogen en oren ..."

Bas Bennebroek
"Raad besluit: kinderen gratis lid van DOK! "
"STIP, GroenLinks, CDA, D66 en Leefbaar Delft dienden gisteravond een motie in waarin de raad uitspreekt dat het belangrijk is voor de Delftse jeugd en het DOK dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek. Onderzoek wijst namelijk uit dat kinderen en jongeren die vaak de bibliotheek bezoeken, beter kunnen lezen en beter op school presteren."

fractie PvdA
"B&W : BESLUITVORMING A4 SNEL ÈN ZORGVULDIG"
"Het College van B&W van Delft wil ook vaart maken met de procedures rond de aanleg van de A4. Om de vaart erin te houden is zorgvuldigheid van belang en is het daarom van belang dat kansrijke varianten, zoals ondertunneling, direct worden meegenomen."

fractie SP
"Vrijwilligers De Wending naar gemeenteraad"
"Bij de gemeenteraadsvergadering van gisteravond hebben tientallen buurtbewoners uit het Westerkwartier, samen met de SP, geprotesteerd voor het behoud van zelfstandig vrijwilligerswerk in buurthuis De Wending."

Gemeenteraad
"Gemeenteraad stelt begroting 2009 vast"
"Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag 6 november ingestemd met de programmabegroting 2009 – 2012. De alternatieve begroting die door CDA, Stadsbelangen en ChristenUnie/SGP was ingediend, werd verworpen."

Pauljan Kuijper
"Raad tegen D66-plannen voor schonere lucht en meer groen"
"... En we betreuren het dat er geen geld wordt vrijgemaakt om te kunnen starten met live-uitzendingen van de raadsvergaderingen op internet. De enkele tienduizenden euro’s daarvoor konden volgens de meerderheid niet van de begroting van €330 miljoen af."donderdag 06-11-2008 00h00

Foto van de dag
delft hugo_de_grootstraat_000_spiegelstraat_2008_11_05_15h49_08 Delft, Hugo de Grootstraat hoek van de Spiegelstraat.
Nog even en de opknapbeurt is geklaard.
Architectuur uit de Amsterdamse school, maar ik weet het niet.
Stuur je info naar redactie@politiekdelft.nlQuote van de dag
"De gouden pump, Je ziet haar nooit. Femke zegt nooit wat, en ze spreekt ook de waarheid niet, ik heb nog nooit iets grappigs gehoord, de jury bestaat zeker uit PVDA aanhangers." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft herman_wijers_vermeercentrum_20081100.jpg
Jan Peter de Wit
"Drie ton subsidie Vermeercentrum hoofdzakelijk op aan directeurssalaris"
"Onderkoning Herman Weyers heeft zichzelf maar tot directeur Vermeercentrum benoemd. Weyers pakt naar eigen zeggen €60.000 per jaar voor deze deeltijdbaan van 28 uur per week."

delft saskia_van_vuren.jpg Saskia van Vuren - CDA Kandidaat Waterschapverkiezing
Jeroen van Oort
"TU-ers en CDA-ers eensgezind: ?Sterke dijken en duinen zijn essentieel, en graag betaalbaar?"
"Saskia van Vuren, de Delftse CDA-kandidaat voor de waterschapsverkiezingen en raadslid Milène Junius, bespraken met de aanwezige TU-docenten en -studenten en andere belangstellenden de uitdaging om Delft en Delfland ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater, klimaatbestendig te maken én tegelijkertijd ook leefbaar en aantrekkelijk te houden voor wonen, werken en recreëren."

fractie PvdA
"GAAT DELFT NAT? LAGERHUISDEBAT OVER WATER"
"Op 19 november 2008 organiseert de afdeling een lagerhuisdebat met als thema water. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen. - Plaats: TOP, Hippolytusbuurt 14 - Tijd: 19 november 20:00 - 22:00"

Leon Twigt - Café de Joffer
"Een Manifest inzake het rookverbod"
"Een democratisch verkozen parlement met daaruit een aangesteld kabinet, heeft een besluit genomen over de rookvrije horeca en de uitwerking daarvan. Dit besluit heeft de steun van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. De verantwoordelijke minister Klink benadrukt dat het gaat om een maatregel in het belang van de gezondheid van werknemers, met als voetnoot dat hij - minister Klink - in de horecasector hecht aan een gelijk speelveld."woensdag 05-11-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft pump_gouden.jpg
fractie PvdA
"FEMKE STOLKER GENOMINEERD VOOR DE GOUDEN PUMP"
"Volgens de jury is Femke Stolker genomineerd omdat;
"ze een absoluut voorbeeld is voor jonge mensen. Ze is fractievoorzitter in Delft. Ze inspireert de fractie tot gloedvolle betogen ten gunste van de PvdA. Ze houdt contact met burgers en is overal te vinden waar activiteiten zijn. Ze krijgt veel waardering van de andere politieke partijen. Jongeren volgen haar voorbeeld en worden lid van de PvdA, omdat ze in haar geloven. Femke straalt kracht uit en weet mensen te overtuigen. Gelukkig heeft ze ook nog humor.""

delft astrid_janssen_20081100.jpg Astrid Janssen - Water Natuurlijk
fractie Groenlinks
"Waterschapsverkiezingen: Water natuurlijk!"
"GroenLinks heeft besloten niet als partij mee te doen, maar heeft geïnteresseerde leden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de lijst Water Natuurlijk; bij ons lijst 9."

Regering.nl
"Journalist krijgt recht op bronbescherming"
"Journalisten, bloggers en anderen die via de media deelnemen aan het publieke debat, krijgen recht op bronbescherming. Dit recht geldt niet als bijvoorbeeld de nationale veiligheid in het geding is."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Kortom, goed zo regering en bedankt!dinsdag 04-11-2008 13h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bestuur D66
"Ledenvergadering en verkiezingsnacht in het Meisjeshuis"
"D66 organiseert een Delftse verkiezingsnacht in het Meisjeshuis, Oude Delft 112. Vanaf 22:00 vindt een schaduwverkiezing plaats en wordt gekeken hoe goed de zaal op de hoogte is van de standpunten van de kandidaten. Vanaf 24:00 wordt de nacht van de Amerikaanse presidentsverkiezingen gevolgd op een groot scherm. Tevens zullen we proberen live contact te leggen met 'onze correspondent ter plaatse', D66-lid Frans Kok."
dinsdag 04-11-2008 00h00

Quote van de dag
"Ik ben 65 , maar als iemand mijn stemmen steelt en vervolgens als een escort meisje overstapt naar de VVD, zonder een mededeling, met spaargeld van de oude fractie, voel ik mij 33 en vergeet dit nooit meer." Martin Stoelinga
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bram Stoop
"Bas verkerk ook het nakijken bij cafe Sport"
"De voorgenomen bestuursmaatregel van Bas Verkerk heeft ook geen gehoor gekregen bij de commissie bezwaar en beroep van de gemeente Delft. Dit is een onafhankelijke commissie die ook wederom Bas verkerk het nakijken geeft, zo blijkt."

Jan Peter de Wit
"Groenlinks Delft zorgt goed voor het parkeren van PC Hooft-tractoren"
"Vestia is begonnen met de bouw van een hotel op de Koepoortbusparkeerplaats. In het groen zijn zeventien parkeerplaatsen aangelegd. Groenlinks Delft zorgt goed voor het parkeren van PC Hooft-tractoren."

Pauljan Kuijper
"D66 en VVD: gedogen waterstofstation meteen stoppen"
"Het AD bericht donderdag 30 oktober j.l. dat de gemeente Delft een vulstation voor waterstofbussen, die dienst doen buiten Delft, gedoogt aan de Schieweg. Waterstof is geurloos en zeer explosief. De benodigde milieuvergunning is (nog) niet verleend. D66 en VVD willen hier per direct een einde aan maken. Hiertoe dienen zij gezamenlijk donderdag 6 november a.s. een actuele motie in."

delft waterschap_christenunie_pieter_jan_hofman.jpg Pieter Jan Hofman Lijsttrekker
fractie Christenunie
"Ook bij de waterschapsverkiezingen: een stem (per post) op de ChristenUnie!"
"... De ChristenUnie lijst wordt aangevoerd door Pieter Jan Hofman. Als u meer wilt weten kunt u op deze website het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Delfland downloaden. En voor alle informatie over de verkiezingen kunt u kijken op de speciale website van het hoogheemraadschap Delfland."

delft guido_van_der_wedden_doz_20081102.jpg
Guido van der Wedden Algemene Waterschapspartij Delfland
Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Hemd van het Lijf"
"Guido van der Wedden (30) is één van de veertien Delftenaren op wie tijdens de Waterschapsverkiezingen voor het Hoogheemraadschap van Delfland kan worden gestemd. Bij de Algemene Waterschapspartij Delfland staat hij als nummer twee op de lijst."

Rolf Clason
"OPEN DAG-OPVANG"
"Met een korte toespraak opende wethouder Dick Rensen de Open Dag van de Dagopvang voor Dak- en Thuislozen aan de Surinamestraat, gevolgd door een woord van Cees Huizer als vertegenwoordiger van de doelgroep."

Stadskrant Delft
"Gemeenteraad houdt begroting tegen het licht"

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"De plannen voor een mooie Gasthuisplaats zijn er, nu de uitvoering nog"
"Als het aan de Klankbordgroep Gasthuisplaats ligt, verandert de Gasthuisplaats de komende jaren van een rotte kies in een juweeltje De leden van de Klankbordgroep werkten ruim drie jaar aan een plan om de parkeerplaats in de binnenstad om te toveren tot een harmonisch hofje met woningen, grachtenhuizen en een ondergrondse ..."


maandag 03-11-2008 00h00

Quote's van de dag
"Als je toch buiten op het terras wilt zitten, om een sigaretje te roken bijvoorbeeld, trek je maar een jas aan of leg je een plaid over je benen. Fleur Norbruis"

"Van vijf kroegen in de stad weet ik dat je er alweer kan roken en een hoop staan op het punt dat ook weer te doen. Waarom? Het gaat hier niet om een sigaretje, het gaat om brood." Peter Smit

"Als ik Burgemeester van Delft was, dan zou ik de verpaupering van de binnenstad tegengaan. Het mag niet gebeuren dat alle mooie winkels weggaan en dat er hypotheekverstrekkers en belwinkels voor in de plaats komen." Guido van der Wedden

"Waarom worden bewust een sluipende dood en ziekten in Delft, door benzine voertuigen, toegelaten doch een te verwaarlozen ontploffing door een waterstofvoertuig niet?" Michiel Goudriaan

"Ik ben 33, maar als ik mijn kleine knul van 8 moet vragen om mij te helpen bij het aantrekken van mijn sokken, dan voel ik mij 80!" Bianca van der WerfWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Besluiten FractieVoorzittersOverleg op het RaadsInformatieSysteem"
"Weer wat bereikt. De vorige publicatie Geheimzinnigheid fractievoorzittersoverleg gekraakt moest ik van mijn site halen. Echter in het nieuwe Reglement van Orde staat dat de agenda en besluitenlijsten van het fractievoorzittersoverleg openbaar zijn tenzij het overleg anders bepaalt. Nu moeten ze alleen nog op het RIS worden gezet."

Fleur Norbruis
"Jas aan, verwarming uit!"
"Tijdens de Algemene Beschouwingen deze week besteedden veel fracties veel aandacht aan het klimaatbeleid. En terecht. Maar wat lees ik vrijdag in de Delftse Post? Twee terrassen op de Markt zijn sinds kort voorzien van buitenverwarming. En zij zijn niet de enigen in Delft."
Red. Hoe verder met de schaatsbaan?

Lennart Harpe
"Gedogen waterstofstation meteen stoppen"
"Het AD bericht donderdag 30 oktober j.l. dat de gemeente Delft een vulstation voor waterstofbussen, die dienst doen buiten Delft, gedoogt aan de Schieweg. Waterstof is geurloos en zeer explosief. De benodigde milieuvergunning is (nog) niet verleend. D66 en VVD willen hier per direct een einde aan maken. Hiertoe dienen zij gezamenlijk donderdag 6 november a.s. een actuele motie in."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Cafés en kroegen willen de asbakken weer op tafel zetten.
Dan maar een boete"

"Delftse kroegeigenaren zijn het rookverbod, dat sinds 1 juli voor de horeca geldt, nu al meer dan zat. Ze lopen meer inkomsten mis dan verwacht. De gasten díe nog wèl komen staan buiten voor de deur. En van niet-rokers die nu massaal de cafés induiken ontbreekt elk spoor."

AD-Delft
"Horeca bereidt manifest over roken in café’s voor"
"... Bij Het Rieten Mandje staat het blauw van de rook. Peter Smit, betrokken bij Leefbaar Delft en de Burgerlijke Ongehoorzaamheids Partij komt er graag. „Dit is een volks café waar ook Bekende Delftenaren (‘BD’ers) de werkdag afsluiten.’’ Twee dagen is er niet gerookt, tot de eigenaar er schoon genoeg van had. Het ‘rookhok’ is nog in de maak. Smit: „Maar wij zijn burgerlijk ongehoorzaam.""

VVD-Delft
"De waterschapsverkiezingen komen eraan!"
"Van 13 tot 25 november zijn de verkiezingen voor de waterschappen. Ook het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt dan gekozen. De VVD doet mee aan deze verkiezingen. Op deze pagina is te lezen waarom de VVD meedoet en wat onze standpunten zijn."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil: De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag van zondag"
"Oorlog? - J.M.T. van der Linden, Delft"zaterdag 01-11-2008 00h00

Quote's van de dag
"Verkeersdrempels Derde Werelddreef zijn wel wenselijk. Rij je niet zo snel tegen een tram" Aad Meuleman

"Geheel passend in de traditie van het college om veruit de meeste voorstellen tijdens de behandeling van de gemeentebegroting te ontraden." Pauljan Kuijper

"Daarnaast probeer ik mensen ertoe aan te zetten hun afval beter te scheiden. Meer dan de helft van het afval in de grijze bakken hoort daar eigenlijk niet in thuis." Anne KoningWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bas Verkerk
"Stadsvisie: Denk met ons mee over uw Delft"
"Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen...', is een regel uit een bekend Nederlands poplied. Vertaald naar Delft: 'iedereen is van Delft en Delft is van iedereen'. Daarom ben ik als burgemeester van Delft benieuwd hoe u Delft in de toekomst ziet. Het is immers ook uw stad. Hoe moet onze stad eruit zien in 2030. Welke koers moeten we inslaan? Hoe spelen we in op trends en veranderingen in onze maatschappij?"


Leeuwarden.nu
"Oliebollenbakkers: gemeente bakt ze te bruin"
"Oliebollenbakkers betalen dit jaar fors hogere bedragen voor een standplaats in de Leeuwarder binnenstad. ... Vorig jaar betaalde de familie Troost voor de standplaats €8000. Nu rolde bij de inschrijving €14.000 uit de envelop van de Limburgse familie Kriek. Troost leent zijn kraam dit jaar uit aan dochter Akkie. Zij bood voor de Lange Pijp, midden in het centrum, wel het hoogste bedrag. Deze plek vlakbij de Waag kost €36.000, €8000 meer dan vorig jaar toen de Leeuwarder familie Wielders er stond."

Jan Peter de Wit
"Ga toch fietsen met al die wegwerkzaamheden in Delft"
"Bord hangt net bij de Irenetunnel en nu al 800.000 fietsers dit jaar. Op www.bereikbaardelft.nl kan je alle wegwerkzaamheden in Delft zien. Zijn er heel wat. En het wordt nog erger door bouw spoortunnel. Met de fiets heb je er geen last van."

Aad van Tongeren
"Toch nog een keertje over Scheme015"
"Eigenlijk had ik er het liefst geen aandacht meer aan besteed, de Delftse rappers met de naam Scheme015, die door het college van B&W als belangrijke dragers van Delftse jongerencultuur worden gezien. Omdat ik weinig zin heb er veel woorden aan vuil te maken beperk ik mij tot twee citaten uit het Algemeen Dagblad. Ik denk dat die voor zichzelf spreken. Voor de duidelijkheid: het gaat in deze twee artikelen om dezelfde personen."

Pauljan Kuijper
"De Europese vlag is er, nu het TU-stedenverband nog"
"Er zijn al te veel palen in de stad, en het kost geld," luidde de onbegrijpelijke reactie van B&W vorig jaar toen D66 en VVD een voorstel deden voor het dagelijks laten wapperen van de Europese vlag. Geheel passend in de traditie van het college om veruit de meeste voorstellen tijdens de behandeling van de gemeentebegroting te ontraden."

Jan Peter de Wit
"Miljonair worden of een ton verdienen? Algemene Waterschapspartij"
"Miljonair worden? Raad ons zetelaantal! is de slogan van de Algemene Waterschapspartij (lees hier). Er zijn in november 2008 waterschapsverkiezingen in Nederland. Het interesseert geen hond. Daarom is de Algemene Waterschapspartij de loterij 'Miljonair worden?' gestart."

Anne Koning
"Een maand die voorbij vloog"
"... Daarnaast probeer ik mensen ertoe aan te zetten hun afval beter te scheiden. Meer dan de helft van het afval in de grijze bakken hoort daar eigenlijk niet in thuis. Het gescheiden afvoeren van die deelstromen, zoals papier en gft, kan ons geld opleveren. Nu gooien we dat geld weg, letterlijk! Elke week gooit de gemiddelde Delftenaar 1,27 kilo papier in de grijze bakken. Zonde voor de portemonnee en het milieu."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Toch weer roken in café's - Kleinere kroegen in Delft besluiten verbod te negeren"
"Tijdens een actiebijeenkomst, deze week in café Stars & Bars, blijken achttien van de twintig aanwezige kroegeigenaren het besluit te hebben genomen om de asbakken weer op de tafels en bars te zetten. Volgens de cafébazen blijven bezoekers steeds vaker weg, of komen zij veel korter langs dan voorheen."

AD-Delft
"Reddingspoging Vermeercentrum"
"Bestuur en vrijwilligers van het Vermeercentrum kunnen opgelucht ademhalen. De Delftse politiek werkt aan een compromis om de toeristische trekpleister overeind te kunnen houden. Vorige maand maakte voorzitter Herman Weijers bekend dat er extra geld nodig is. Over 2008 komt het Vermeercentrum 120.000 euro tekort. Voor de komende jaren moet er nog respectievelijk 95.000 euro en 66.000 euro bij. Daarna denkt het Vermeercentrum zelf de broek te kunnen ophouden."