logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |

donderdag 30-10-2008 00h00

Quote's van de dag
"Meer schoonmaken en hufterigheid hard aanpakken is wat ons betreft effectiever. Dit laatste doet bovendien recht aan het principe dat de vervuiler betaalt." Harold van Til

"De wereld zal over 20 jaar er heel anders uitzien. Bestuurlijk, de leefomgeving, bevolking, cultuur, economie noem maar op." Niek van Doeveren

"Daarentegen worden bijvoorbeeld wel zeer effectief vrijwilligers de Delftse buurthuizen uitgewerkt." Lieke van Rossum

"Ik denk echt dat er genoeg vraag zal zijn om de lokale bedrijvigheid op peil te houden. Ik zie een blijvende rol van betekenis voor mensen die we als doeners kunnen typeren." Gerard Kroon

"Het publiceren van een foto uit mijn privé-archief op een persoonlijke website van een Raadslid; is dat een zeer welverdiend eerbetoon, goedkoop jatwerk of heb je dan stomweg een gebrekkig seksleven?" Bianca van der WerfWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft zeeuws_meisje.jpg
Bram Stoop
"Is dit het zeeuws meisje wat de VVD bedoeld?"
"Toen kwam de heer Harpe van de VVD in zijn betoog met het verhaal dat de VVD in deze coalitie de rol van Zeeuws Meisje speelt : geen cent te veel hoor. Toen kon de fractie voorzitter van Onafhankelijk Delft het niet nalaten om de heer Harpe te vragen of hij daar soms zijn nieuwe aanwinst mevrouw van de Werf mee bedoelde. Een antwoord bleef helaas uit,,, maar blijft toch de vraag, wie bedoeld hij dan?"

Jan Peter de Wit
"TU campus eind dit jaar klaar. Tramlijn 19 pas in 2012"
"Mekelpark TU campus schiet al aardig op. Het Mekelpark is eind 2008 gereed. Alleen Tramlijn 19 van opdrachtgever Haaglanden zal pas in 2012 rijden."

delft mercedes_000.jpg
AD-Delft
"Automobilist botst tegen tram"
"Een 53-jarige automobilist uit Delft is dinsdagochtend op de Derde Werelddreef tegen een tram gebotst. De man zag op de oversteekplaats de tram over het hoofd, waarna een aanrijding volgde. Niemand raakte bij het incident gewond. De auto van de man raakte bij het ongeval echter wel zwaar beschadigd."

Niek van Doeveren
"Algemene Beschouwingen: CDA wil investeren in Sebastiaansbrug, verkeersveiligheid, lagere lasten, duurzaamheid en cultuur"
"Het CDA geeft graag een eerste compliment over de programmabegroting. Het is weer iets overzichtelijker geworden. Maar verder lijkt de fut er nu echt uit na 2 ½ jaar besturen! De economische vooruitzichten zijn intussen minder rooskleurig. Delftenaren zullen de gevolgen daarvan merken. Natuurlijk kun je die macro-economische ontwikkelingen niet in de schoenen van het College schuiven."

Harold van Til
"Algemene Beschouwingen 2008"
"Samen met het CDA en Stadsbelangen en heeft onze fractie een alternatieve begroting opgesteld. Dit betekent niet dat deze begroting slecht is maar dat wij denken dat het op onderdelen beter kan. Wij rekenen erop dat de voorstellen in dit dualistische tijdperk met een open instelling door alle partijen benaderd zullen worden."

Bas Bennebroek
"Gratis jeugdlidmaatschap bij DOK, meer Wonen boven Winkels en niet korten op Speakers en jongeren"
"Frank Gorte hield in zijn eerste termijn van de begrotingsbehandeling een vurig pleidooi voor initiatieven vanuit jongeren, meer studentenkamers boven winkels, gratis jeugdlidmaatschap van de bibliotheek DOK en meer ruimte voor de creatieve economie. STIP is erg blij met de extra subsidie die het DOK in de begroting 2009 krijgt."

Lieke van Rossum
"College, wordt eens wakker!"
"Gisteren begonnen in de Delftse gemeenteraad de jaarlijkse Algemene Beschouwingen en behandeling van de begroting. Wat de SP betreft lijkt het college van Burgemeester en Wethouders op veel punten te liggen slapen. "Het huidige college maakt veel mooie plannen, maar van de uitvoering daarvan komt bar weinig terecht," aldus gemeenteraadslid Lieke van Rossum."

Gemeenteraad - Rens Elst
"Begroting 2009"
"Samenvatting algemene beschouwingen per politieke partij"

Delftse Post - Peter Fagg
"Gerard Kroon (PvdA): Denkers en doeners"
"Delft ontwikkelt zich als stad van kennis, maar dat betekent niet dat mensen die praktisch zijn aangelegd en graag met hun handen werken minder te doen krijgen, is de stellige overtuiging van gemeenteraadslid Gerard Kroon (PvdA)."woensdag 29-10-2008 00h00

Quote's van de dag
"Is het niet beter om waterstof aangedreven bussen tussen het station en de TU campus te laten rijden?" Jan Peter de Wit

"Wij laten U niet met lege handen gaan en hebben voor het U ook iets wat typisch Delfts is en dat wil ik nu dan ook graag namens Onafhankelijk Delft uitreiken." Martin Stoelinga

"D66 heeft nooit geloofd in een Vermeercentrum binnen tien kilometer van de plek waar de echte werken hangen. Als het concept echt zo veelbelovend is als nu wordt voorgespiegeld, is er wellicht een private investeerder te vinden." fractie D66

"Iedereen die langs de Binnenwatersloot rijdt, vraagt zich af waarom de gemeente genoegen neemt met 'het gat van Ad'." Pauljan Kuijper

" In plaats van vooraf draagvlak zoeken om met de horeca gezamenlijk de problematiek aan te pakken en tot oplossingen te komen, gaat de burgemeester met de botte bijl op stap." Aad Meuleman

"Wij vervullen in deze coalitie de rol van Zeeuws Meisje: geen cent teveel hoor ..." Lennart HarpeWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Tekst Algemene Beschouwingen 2008 (zonder embargo)"
"Omdat Leefbaar Delft nog maar één zetel heeft zal ik me beperken tot één punt. Het meest opvallende voorstel in de programma begroting is om de komende jaren tien miljoen euro extra te reserveren voor de aanleg van Tramlijn 19. Om dat duidelijk te maken neem ik u mee terug in de tijd."

delft martin_stoelinga_tegeltje_2006_2008_bedankt.jpg
Tegeltje: Bedankt 2006-2008 Genoeg geweest nog veel succes Onafhankelijk Delft
Martin Stoelinga
"Commentaar op programmabegroting"
"Een kleine 300 bladzijden doorlopen en daarna een advies aan het college van B&W geven over de programmabegroting, dat is wat er opnieuw van ons verwacht wordt. De ervaring leert dat de race met moties en amendementen die er daarna aankomen voor de oppositie een verloren race is met hier en daar een succesje."

fractie D66
"Tegenbegroting interessant, maar geen tegenbegroting "
"De alternatieve begroting van CDA, Stadsbelangen en Christenunie-SGP bevat interessante voorstellen, maar is tegelijkertijd niet meer dan acht losse moties met een nietje erdoor. D66 steunt deze voorstellen gedeeltelijk en waardeert het dat ze voorzien van een financiële dekking."

Pauljan Kuijper
"Algemene Beschouwingen: college faalt in de uitvoering"
"D66 staat voor een groot deel achter de inhoud van deze begroting. Laat ik dat meteen maar zeggen. Niet alleen omdat deze voortbouwt op de periode dat D66 deel uitmaakte van het stadsbestuur, maar ook omdat we er een aantal sociaal-liberale wensen van ná die tijd in tegenkomen - voor een niet onbelangrijk deel als uitvoering van door ons ingediende moties."

Aad Meuleman
""Er valt wat te kiezen!" Algemene Beschouwingen"
"Wethouder Rensen noemde mij vorig jaar “onze teamcoach” en u voorzitter adviseerde mij een andere bril te kopen. Want de waarneming van onze fractie over de teamspirit van het college zou niet juist zijn. Ik heb een andere bril gekocht (ik zal deze even opzetten) en voorzitter met deze bril op en kijkend naar dit college is de conclusie dat het na een jaar nog erger is dan wij dachten. Een college dat qua uitstraling nog steeds veel te wensen overlaat en dat niet alleen."

Femke Stolker
"ALGEMENE BESCHOUWINGEN: FEMKE SPREEKT"
"De PvdA heeft zich op de helft van deze college periode de volgende vragen gesteld: • Wat heeft het bestuur van Delft de afgelopen periode gedaan ter verbetering van het leven van haar Delftse inwoners en • wat verwacht de PvdA de komende twee jaar van dit stadsbestuur?"

Fleur Norbruis
"ALGEMENE BESCHOUWING GROENLINKS PROGRAMMABEGROTING DELFT 2009"
"Dit najaar is het debat met de bevolking van Delft gestart over de toekomst van de stad met als belangrijkste vraag: Hoe willen we dat Delft er in 2030 uitziet? Hier volgt ons ideaalbeeld:"

Lennart Harpe
"Algemene Beschouwingen"
"Laat ik met de deur in huis vallen met het navolgende citaat op bladzijde 9 van de programmabegroting 2009-2012: de logica van de klant staat voorop, niet het gemak voor de gemeentelijke organisatie. De VVD-fractie is het College dankbaar voor deze uitspraak. Het vormde voor mijn fractie een goed uitgangspunt bij het doornemen van de programmabegroting. Maar wij hebben meer referentiekaders gehanteerd."

Bianca van der Werf
"AB 2008"
"Voorzitter, ik ben de 12e spreker op rij en tevens hekkensluiter. Ik zal mijn 10 minuten benutten om enkele speerpunten verder uit te lichten."dinsdag 28-10-2008 00h00

Foto van de dag
delft laan_van_vollering_000_030625_parkeerterrein_a.jpg Delft, Laan van Vollering.
Parkeerterrein in aanleg medio juni 2003.
Tegenwoordig hier gratis parkeren op zaterdag en zondag.Quote's van de dag
"Spreektijd naar grootte partij is geruisloos afgevoerd. Het jaarlijkse ritueel van de 'voorleesmarathon' begint nu al om 18 uur" Jan Peter de Wit

"We hebben bij het werken aan onze tegenbegroting veel hulp gehad van de ambtelijke organisatie. Waarvoor hulde. Maar ja, dan horen wethouders ook waarmee wij bezig zijn." Niek van Doeveren
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie D66
"D66 reageert op "het beste recept" van Delftenaren"
"Als eerste en vooralsnog enige politieke partij reageert D66 Delft op de suggesties die door burgers zijn gedaan tijdens de politieke markt van maart jongstleden. Onder het motto “het beste recept” werden Delftenaren toen om hun mening gevraagd. De suggesties, 35 in totaal, zijn nu door D66 van een antwoord voorzien."

Harold van Til
"Gratis parkeren bij de Laan van Vollering"
"Tijdens de opendag van de politie en de brandweer is het mij opgevallen dat het bij veel mensen niet bekend is dat in het weekend gratis geparkeerd kan worden bij de Laan van Vollering."

harrie fruyt van hertog
"Gondelaffaire: Uitspraken in Hoger Beroep"
"Het Hof stelt Christiaan Baljé opnieuw in het gelijk en bekrachtigt twee eerder afzonderlijk gewezen vonnissen tegen respectievelijk Martin Stoelinga en Salvatore Daga."

Jan Peter de Wit
"Morgen het jaarlijkse ritueel van de 'Algemene Beschouwingen'"
"Morgen weer de grote dag voor de coalitie van de PvdA, VVD, Groenlinks en Stip. Zij presenteren hun 'nieuwe' plannen in de begroting voor 2009. Spreektijd naar grootte partij is geruisloos afgevoerd. Het jaarlijkse ritueel van de 'voorleesmarathon' begint nu al om 18 uur."

AD-Delft
"Tegenbegroting is ’nu al een succes’"
"Opvallend vinden ze het. Een dag voordat de drie oppositiepartijen CDA, Stadsbelangen en ChristenUnie vorige week hun alternatieve begroting presenteerden, maaide het Delftse college van burgemeester en wethouders het gras nogal voor hun voeten weg."

LINKS
"LINKS bijgewerkt"maandag 27-10-2008 00h00

Quote's van de dag
"Het valt ons telkens weer op hoe weinig inwoners van Delft bijvoorbeeld weten dat iedere wijk een wijkcoordinator en een wijkweb heeft." Fleur Norbruis

"Ik vraag mij werkelijk af hoe het zit het met de instelling en de mentaliteit van het huidige personeelsbestand bij de afdeling Toezicht Openbare ruimte (TOR). Want dit schandalige gedrag is jammer genoeg geen incidentje meer in de wijk." Harry van Adrichem

Aan Rolf Clason: "Ik zal scherp toezien op het beleid hieromtrent en ik zal het waarderen als u eveneens Westerpop drooglegt, waarmee u in elk geval Nico van der Lely en vele ouders van tieners in Delft en omgeving een groot plezier zal doen." Wim Hamelink

"Maar dat dit dus nog een ingewikkeld fietstunneltje kan worden in zowel financieel als de bouw ervan is voor mij wel helder." Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Geheimzinnigheid fractievoorzittersoverleg gekraakt"
"Het wil totaal niet vlotten met de Openbaarheid van Bestuur in Delft. De presidium agenda's en besluitenlijsten staan sinds april 2008 niet meer op het RaadsInformatieSysteem (RIS). Nog triester is het gesteld met het fractievoorzittersoverleg. De agenda's en de besluitenlijsten staan helemaal nergens op het RIS. Volgens het Reglement van Orde zijn dat gewoon openbare gegevens."

Fleur Norbruis
"Meer dan een briefje in de bus"
"In de begroting 2009-2012 staat bij het nieuwe beleid een post 'communicatiemedewerker briefverkeer' bij het programma Samenwerken in de wijken. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens die meerdere malen is geuit in de raad om omwonenden beter te informeren over ontwikkelingen in de buurt en de stad en hun inspraakmogelijkheden. Namelijk door een briefje in de bus."

Gemeenteraad
"Fracties reageren op begroting 2009"
"De gemeenteraad van Delft stelt op 6 november aanstaande de begroting vast. De komende week staan de algemene beschouwingen en de begrotingscommissies op de agenda. Wat vinden de politieke partijen van de financiële plannen van het college? Een overzicht:"

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Oppositie rekent met alternatieve begroting op een inhoudelijker debat ..."
"Géén verhoging van de onroerendzaakbelasting, méér zonnepanelen op scholen en sporthallen, de Sebastiaansbrug minder lang dicht, steun voor het Vermeercentrum en een schonere stad. Het zijn de meest in het oogspringende plannen uit de alternatieve begroting die de oppositiepartijen CDA, Stadsbelangen en ChristenUnie-SGP ..."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil: De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag"
Schandalige actie - Harry van Adrichem
Verkeerde vergelijking - Wim Hamelink
Gezicht op Delft? (2) - Ria Smits

Jan Peter de Wit
"Fietsers afstappen bij Oostpoortbrug"
"Bij de Oostpoortbrug straks ook een fietshandhavingsactie van burgemeester Verkerk? Het mes snijdt aan twee kanten. Wie over de Oostpoortbrug fietst onverbiddelijk een bon en dan nog één als geen geldige ID-kaart getoond kan worden."

Bram Stoop
"Plaatsing tunnelbuis fietstunnel A13 mislukt"
"Het zit niet echt mee met de fietstunnel die onder de A13 door moet gaan lopen. Afgelopen weekend is de plaatsing van het eerste deel van tunnelbuis mislukt zo blijkt. Het is op de website van RTV West en het AD Haagse Courant te lezen. Men gaat over 14 dagen verder maar ook dat is nog niet zeker zo zegt men, ..."

Rolf Clason
"MINISTER CRAMER BEZOEKT DELFT"
"In het kader van de campagne voor de waterschapsverkiezingen bezocht Jacqueline Cramer (PvdA, VROM), afgelopen zaterdag het Centrum van Delft."zaterdag 25-10-2008 00h00

Quote's van de dag
"Mijnheer De Wit, ik ontneem u het woord als u op deze manier doorgaat. U mag nog één zin uitspreken" Bas Verkerk

"Graag zebrapaden voor bejaardenhuizen Stefanna en Abtswoude aan de Aart van der Leeuwlaan. Die Zebrapaden zijn er nu. Goed gedaan van PvdA wethouder Anne Koning." Jan Peter de Wit

"Het college maakt heel veel beleid, maar er wordt heel weinig uitgevoerd." Milène Junius

"Delft wil meer evenementen met een nationale uitstraling, staat in de Cultuurvisie. Welnu: de Taptoe is verkozen tot de beste van het land. Maar daar is geen geld voor." Aad Meuleman

"Maar ook voor het Vermeercentrum reserveert men geen geld. Dat stoort me." Harold van Til

"Connexion rijdt met grote snelheid over asfalt wat voor de fietsers is bestemd. Aandachtspunten genoeg." KnollWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Wat Wij Willen - Dick Koning SECRETARIAAT ad interum VOORZITTER
"POLITIEKE AMBITIE?"
"Helaas hebben de heren van der Bos en Aarts onze partij om gezondheidsredenen moeten verlaten. Wij danken hen voor hun inzet aan de partij bewezen."
Wij attenderen u op onze link raadsleden.

Jan Peter de Wit
"Wethouder rensen laat ouderen in de kou zitten"
"Dit bankje op het "cultuurplein" is de nieuwe Veste Halte van de Regiotaxi van ouderen en gehandicapten. PvdA wethouder Rensen laat ouderen letterlijk in weer en wind in de kou zitten. Waarom geen bankjes binnen in DOK?"

Bram Stoop
"Fietstunnel onder de A13 kost een paar ton meer"
"... Het gaat om de fietstunnel onder de A13 door die negen miljoen zou gaan kosten. Door deze tunnel voorkomt men dat men 750 meter verderop onder het viaduct bij de Pauwmolen door hoeft te fietsen. Men is van mening dat dit wel heel erg ver omrijden is op de fiets. Lang leven Delft fietsstad denk ik dan maar."

Jan Peter de Wit
"Zebrapaden voor bejaardenhuizen door Leefbaar Delft bereikt"
"Soms vragen mensen aan mij: "bereik je nog wel eens wat in die gemeenteraad?". Lastige vraag, want wat ik als oppositie partij bereik is meestal onzichtbaar of wordt onzichtbaar gehouden. Gelukkig heb ik nu een tastbaar voorbeeld om te noemen."

Fractie D66
"B&W honereren alsnog wens D66: meer geld voor afvalscheiding"
"D66 stelde in 2006 tevergeefs voor €250.000 extra vrij te maken voor afvalscheiding en stadsbeheer. Gelukkig verhogen B&W nu alsnog het budget voor afvalscheiding. Het gaat om een bedrag van €150.000. D66 zal dit deel van de programmabegroting, die komende twee weken in de gemeenteraad wordt besproken, zeker steunen."

delft alt_begr_2009_cda_sb_cu.jpg
Alternatieve programmabegroting 2009-2012
"Alternatieve programmabegroting 2009-2012 door CDA, Stadsbelangen, CU/SGP"
"Echt ruimte maken voor duurzaamheid, cultuur en lagere lasten."

fractie ChristenUnie/
"CDA, Stadsbelangen en ChristenUnie/SGP presenteren alternatieve begroting"
"Duurzaamheid, cultuur en lagere lasten. Dat zijn de hoofdthema's van de alternatieve begroting die het CDA, Stadsbelangen en de CU/SGP voor het eerst in de politieke historie van Delft aan de gemeenteraad presenteren. In hun begroting, die is doorberekend door financieel deskundigen van de gemeente, pleiten de drie partijen voor nieuw beleid dat bijna twee miljoen euro kost."

fractie CDA
"CDA, Stadsbelangen en Christenunie dienen tegenbegroting in"
"Voor het eerst in de Delftse politieke geschiedenis wordt een alternatieve begroting gepresenteerd. De oppositiepartijen CDA, Stadsbelangen en ChristenUnie/SGP zetten in op méér duurzaamheid, cultuur en lagere lasten. Bovendien kan de bereikbaarheid veel beter."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Kiezen voor lagere lasten, cultuur en duurzaamheid"
"Echt ruimte maken voor duurzaamheid, cultuur en lagere lasten. Dat was de reden voor onze fractie mee te werken aan het tot stand komen van een alternatieve begroting samen met het CDA en de ChristenUnie/SGP. Voor het eerst sinds lange tijd valt er voor de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2009-2012 wat te kiezen."

AD-Delft
"Oppositie: 'niet praten, maar doen'"
"Leg meer verkeersdrempels aan, geef meer geld uit aan een schonere stad, steun het Vermeercentrum en verlaag de voorgenomen ozb- stijging. Ziehier een paar van de plannen van CDA, Stadsbelangen en ChristenUnie."

fractie SP
"Buurten in Voorhof"
"Onder de noemer 'Buurten in de Buurt' was de SP Delft gisteravond in Voorhof. Huis aan huis belden SP'ers aan om bewoners de nieuwe ZO krant aan te bieden en hen de simpele vraag te stellen 'Hoe vindt u dat het gaat in uw wijk en in Delft?'"vrijdag 24-10-2007 00h00

Quote's van de dag
"We gaan ons inspannen om sneller op te ruimen als we een melding krijgen over een bank of een koelkast die op straat is gezet." Anne Koning

"Zeuren over een kilo papier terwijl de hele binnenstad niet eens afval kán scheiden het wordt gewoon niet gescheiden opgehaald." Tim

"Naast de veelbesproken kredietcrisis, hebben we in Delft de bankencrisis" Bianca van der Werf

"Eerst proberen we de dader op te sporen. Dit onderzoek zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd, waardoor illegaal grof vuil binnen twee werkdagen na melding moet zijn opgeruimd." Anne KoningWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad Meuleman
"Inzicht financiën portefeuille wethouder Rensen"
"Betreft: schriftelijke vraag inzake financien portefeuille wethouder Rensen
Geacht college,
Wij willen van u een gespecificeerd overzicht ontvangen van alle op dit moment beschikbare financiën inclusief reserves met betrekking tot de portefeuille van wethouder Rensen."

Jan Peter de Wit
"Lugubere 'galg' St. Sebastiaanbrug"
" Nog zwaardere stalen balken bij de St. Sebastiaansbrug. Kosten nog moeite worden gespaard om vrachtwagens tegen te houden. Lugubere 'galg' onnodig indien flitspaal met in weg gewichtsopnemer."

Rolf Clason
"ANNE KONING: ILLEGAAL AFVAL SNELLER OPRUIMEN"
"De gemeente Delft gaat de komende jaren extra inzetten op een schonere stad. Het college doet hiervoor aan de gemeenteraad voorstellen in de nota ‘Afvalverwijdering in/en een schone stad’. Voor 2009 is een extra bedrag van 150.000 Euro beschikbaar. Dit geld wordt vooral besteed aan de aanpak van grof vuil en zwerfafval."

AD-Delft
"Stad wordt netjes als iedereen helpt"
"Speciaal voor de persconferentie is een pakketje samengesteld. Wethouder Anne Koning (PvdA, afval) houdt de kranten en kartonnen doosjes (gewicht: dik een kilo) aan touwtjes omhoog. „Zoveel papier gooit een Delftenaar per week nog altijd in de grijze afvalbak,’’ zegt ze. „Dat is zonde, want al dat papier kan gerecycled worden.’’"

Rolf Clason
"DELFT VINDT NAVOLGING MET ALCOHOLPOLI"
"Naar het voorbeeld van de alcoholpoli van de Delftse kinderarts Nico van der Lely worden er in het land meer jeugd-alcoholpoliklinieken geopend. Door de inspanningen van Van der Lely en door het initiatief van de Pvda-gemeenteraadsfractie is niet alleen in Delft het jeugd-alcoholprobleem op de kaart gezet."donderdag 23-10-2008 00h00

Foto van de dag
delft binnenwatersloot_000_2008_10_20_18h58_23_a.jpg Delft, Binnenwatersloot.
Nieuwe winkel Telecom First GSM Accessoires en "Melkmeisje van Vermeer" van Wim T. Schippers.Quote's van de dag
"Mijnheer De Wit, uw woorden laat ik uit de Handelingen schrappen" Bas Verkerk

"Ik zie dat nu elders in Haaglanden sociale woningbouw plaatsvindt, in Delft het onevenredig grote aantal van dit soort woningen geleidelijk aan kan worden verminderd." Sjaak KeuvelaarWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Lucas Vokurka
"Buurt laaiend op wethouder en BWD: "Wending is niet meer van ons""
"Het had zo feestelijk moeten worden, de heropening van buurthuis De Wending. Slingers, statafels en muziek moesten zorgen voor sfeer en een leuke middag waarin PvdA-wethouder Dick Rensen het buurthuis samen met de buurt zou heropenen."

Delftse Post
"Massaal protest - Westerkwartier in actie voor buurthuis De Wending"
"Bij de heropening van buurthuis De Wending door beheerder Breed Welzijn Delft is massaal gedemonstreerd door buurtbewoners en vrijwilligers. Samen met trouwe bezoekers voelen zij zich buiten gesloten door de BWD en iedereen bleef dan ook demonstratief buiten, in plaats van naar binnen te gaan voor het officiële programma."

Delftse Post - Peter Fagg
"Sjaak Keuvekaar (CDA): Meer ruimte graag!"
"Hij hoeft geen verre reis te maken om in zijn favoriete stad te komen. Die stad ligt namelijk niet achter de horizon maar om zijn eigen woonhuis heen. Gemeenteraadslid Sjaak Keuvelaar (CDA) koestert Delft als een kleinood. Vandaar ook enkele van zijn zorgen."woensdag 22-10-2008 00h00

Foto van de dag
delft dp_20081017_bas_verkerk_mcbas.jpg
Delft, Stationsplein.
Ook bakte Bas Verkerk 57 dubbel-dikke boetes voor 2 meter fietsen op de stoep.
Allemaal voor het goede doel. Kassa.
VEILIGHEID GAAT BOVEN ALLES BIJ DEZE SINJEUR!Quote's van de dag
"D66 wil graag met deze partijen het debat aan over de toekomst van DOK maar wel op basis van een gezond financieel fundament en dus een redelijke bijdrage per inwoner." Lucas Vokurka

"DOK is er voor alle lagen van de bevolking en vervult naast een culturele en educatieve rol een belangrijke sociale rol voor de Delftse inwoners." Milène Junius

"Heel de Phoenix Allee moet vol met solar panelen waar we over kunnen wandelen. Wanneer dat niet wordt gerealiseerd lopen we over 10 jaar, 100 jaar achter en tellen we eigenlijk niet meer mee!" Michiel GoudriaanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft vesteplein_000_dok_2007_11_06_a.jpg
DOK - het Delftse Mediacenter aan het Vestplein.
Milène Junius
"DOK in de wolken?"
"Het college liet in een persbericht van 17 oktober jl. weten dat de Delftse Discotheek Openbare Bibliotheek en Kunstuitleen (DOK) er flink wat geld bij krijgt. Daarmee is DOK vast en zeker ‘in de wolken’, zoals vervolgens de Delftse Post meldde."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
In Delluf moet alles voor de helluf. Normaliseer de subsidievergoeding. De raad zal het college wel de les lezen. Hup PvdA, doe eens positief mee! Kwa subsidie iets meer Mediaplein en wat minder Cultuurplein, zoiets.

Jan Peter de Wit
"Financieel wethouder Bolten zwijgt over kredietcrisis"
"... Ik vroeg 16 oktober in het fractievoorzittersoverleg voor de raadsvergadering of wethouder Bolten ons tijdens de raadsvergadering kon informeren. Een wethouder heeft namelijk actieve informatieplicht. Burgemeester Bas Verkerk zei dat hij het niet nodig vond om actief de raad te informeren wanneer er niets aan de hand was."

Jan Peter de Wit
"VVD wethouder Ronald Vuijk verliest onschuld"
"Het bezwaar van de tennisvereniging Tanthof is gegrond verklaard door de Beroep- en Bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Het college van B&W neemt het gegronde advies over. Echter VVD wethouder Vuijk laat zijn besluit staan en voegt gewoon wat extra motivatie toe. Lekker onbetrouwbaar van Ronald Vuijk. Zo verliezen burgers altijd."

Pauljan Kuijper
"Discussie over Serpo nog niet klaar"
"Reptielenzoo Serpo moet over een paar maanden verhuizen vanwege de komst van de spoortunnel. Reden voor Delft om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor deze toeristische trekpleister."

Job Veltman
"STIP wil meer nuance bij handhavingsacties politie"
"... Als in dat kleine gebied 57 maal een dikke boete voor fietsen over de stoep kan worden uitgeschreven op één dag, dan klopt er iets niet aan de stoep. De meeste boetes zijn uitgedeeld in een strook van vijf meter lang, die de overdekte fietsenstalling met de stationsweg verbindt. Het bekeuren lijkt zo wel erg om het bekeuren te gaan, en niet om de werkelijke veiligheid op straat - en dan krijgt Jan Politieagent van de Man op Straat te maken met onbegrip en woede."

AD-Delft
"Onze daklozen hebben soms gewoon een betaalde baan"
"Wie zijn eigenlijk de daklozen die naar de dagopvang aan de Surinamestraat komen? Volgens coördinator Boufasil weten veel omwonenden van de opvang dat niet. Daarom houdt de beheerder de Stichting Perspektief 31 oktober Open Huis. „Soms krijgen we een telefoontje van iemand die zegt dat een cliënt van ons op een bankje voor hun huis zit te drinken. Maar dan blijkt het helemaal geen cliënt te zijn,’’ zegt Mustapha Boufasil."

Jan Peter de Wit
"Unieke borden verzamelig Koornmarkt in Delft"
"Tegenliggers op de Koornmarkt toegestaan."maandag 20-10-2008 00h00

Foto van de dag
delft raamstraat_000_20081018_opening_wending_heidstra_sipkema_foto_clason_IM000662_a.jpg Delft, Raamstraat.                                                                     (foto Rolf Clason)
Kijk, ik ben GORILLA BOKITO
PvdA-wethouder Dick Rensen heropent buurthuis.
Buurtbewoner Sytse Heidstra, gekleed in op maat gesneden krijtstreepcostuum
is zeer druk in vrolijk ogend nagesprek met actievoerder Martijn Sipkema (SP).
Meer foto's Rolf ClasonQuote's van de dag
"Dat het flink fout kan gaan is bewezen met de drugsaffaire in het jongerendeel van de Wending. Logisch als je ongekwalificeerde beheerders inzet vanuit de Sociale Werkvoorziening." Jan Peter de Wit

"De PvdA heeft allemaal dik betaalde banen gecreëerd voor de vele semi-BWD-ambtenaren die in hun chique kantoor aan de Nieuwe Plantage een leuke tijd hebben." Jan Peter de Wit

"Natuurlijk gaat er wel eens is mis, maar dat alcohol -en drugsmisbruik was onder het beheer van de BWD." Karin Halbe

"Wij willen juist dat vrijwilligers niet met dat gesodemieter te maken krijgen, daarom vinden we dat de BWD het toezicht bij de bar moet regelen." Dick Rensen

"En dan, zo gaat het gerucht, komt er bij elke poller ook nog 's een soort flitsapparaat te staan. Een Polleroidcamera, ja." Wiesje Gort-Droog

"Als je op de plee zit omdat je aan de racekak bent, heet dat bij het CDA: ik ben ONWEL geworden." harrie fruyt van hertog

"De PvdA heeft als grootste collegepartij schijnbaar vragen nodig om zeker te zijn dat onze wethouder van financien met de waarheid op tafel komt." Lucas Vokurka

"Draaikontje Ernst Damen gaat voor het Woutertje Bos van Delft" harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Rolf Clason
"HEROPENING BUURTHUIS DE WENDING"
"Op zaterdag 18 oktober 2008 heeft onze wethouder Dick Rensen het buurthuis De Wending heropend met een toespraak op het voorplein. De opening ging gepaard met een door de SP geörkestreerde demonstratie tegen wat genoemd werd het buitenspel zetten van de vrijwilligers en een machtsovername door Breed Welzijn Delft."

fractie SP
"Westerkwartier massaal in actie voor buurthuis De Wending"
"Bij de heropening van buurthuis De Wending door beheerder Breed Welzijn Delft is vandaag massaal gedemonstreerd door buurtbewoners en vrijwilligers, samen met de SP. Vrijwilligers en trouwe bezoekers voelen zich buiten gesloten door de BWD en iedereen bleef dan ook demonstratief buiten, in plaats van naar binnen te gaan voor het officiële programma."

Jan Peter de Wit
"Totaal toezicht van BWD op buurthuis 'de Wending' in Westerkwartier"
"Elke keer erupties van onvrede wanneer de BWD de totale macht overneemt bij een buurthuis. Zaterdag toonden de Westerkwartierders hun onvrede aan PvdA wethouder Rensen bij de opening van de verbouwde Wending. Het vrijwilligersbestuur is al lang opgeheven bij de Wending. Maar de onvrede daarover is nog steeds niet geweken."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"BWD binnen, buurt buiten"
"Met opvallend veel politiemensen in zijn omgeving en veel boze bewoners, heropende wethouder Dick Rensen het verbouwde buurthuis de Wending. Het moest een feestje van de BWD worden, maar dat werd het niet. Het veelzeggende spandoek van de bewoners: “BWD binnen, buurt buiten” sprak boekdelen over de gevoelens van de bewoners in het Westerkwartier."

Jan Peter de Wit
"De BWD binnen, de buurt BUITEN"
"Buurtbewoners Westerkwartier protesteerden zaterdag tegen PvdA wethouder Rensen die buurthuis de Wending geheel onder het toezicht van de Brede Welzijnsorganisatie (BWD) plaatst. "De BWD binnen, de buurt BUITEN"."

AD-Delft
"Protest bij heropening buurthuis De Wending"
"Het had een feestelijke gebeurtenis moeten zijn; de opening van het verbouwde buurthuis De Wending afgelopen zaterdag. Slingers en balonnen maakten echter plaats voor spandoeken en boze gezichten."

Niek van Doeveren
"Ook in de 2e ronde staken de stemmen over betere bereikbaarheid ..."
"... Het ongelukkige toeval wilde, dat tijdens die raadsvergadering
een raadslid van het CDA onwel was geworden en dringend naar het toilet was gegaan. Daardoor miste hij de stemming over het voorstel."

AD-Delft
"Tennisvereniging stapt naar de rechter"
"Tennisvereniging Tanthof Delft stapt naar de rechter om de bouw van twee villa’s aan het Abtswoude stil te leggen. Ze vreest dat de nieuwe bewoners last gaan krijgen van het tennispark, dat daar 33 meter vandaan ligt."

Lucas Vokurka
"Delftse PvdA mengt zich onnodig in kredietcrisis"
"Ernst Damen, raadslid voor de PvdA, wil van het college weten of de gemeente geld heeft uitstaan bij banken die in de problemen zitten. In zijn schriftelijke vragen vraagt hij ook of er Delftse bedrijven zijn die in de problemen komen door de kredietcrisis, en hoe de gemeente vervolgens te hulp schiet om deze bedrijven te redden. Ik vind de vragen volstrekt zinloos en overbodig."

Lucas Vokurka
"DOK uit financiële problemen"
"Onder meer in de Delftse Post staan goede berichten over onze bibliotheek DOK. B&W hebben besloten de subsidie per inwoner structureel te verhogen naar €28,50. Deze verhoging was nodig om de structurele financiële problemen bij DOK aan te pakken."

Rolf Clason
"ABOUTALEB NAAR ROTTERDAM : DE FRACTIEDICHTER"
"Naar aanleiding van de voordracht van Ahmed Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam schreef uw fractiedichter een klein kwatrijn."

Natuurlijk hebben zij heus onze Maas niet,
en is hun baas ook onze baas niet,
maar kinderen zingen een even dwaas lied
in Rabat of in Rotterdam...
Rolf Clason

Bianca van der Werf
"Mannen met baarden"
"Kent u het oer-Hollandsche liedje nog van “al die willen te Kaap’ren varen”? (zie onderaan deze pagina) Toen ik gister de uitnodiging van Ahmadiyya Moslim Djamaat in mijn brievenbus zag glijden, moest ik even aan dat liedje denken."zaterdag 18-10-2008 00h00

Quote's van de dag
"Dan zit er nog raadslid die de hele avond als een boer die kiespijn heeft zit te lachen en die steekt de vinger toch wel op in het kader van de samenwerking." Bram Stoop

"Waarom zouden er in een kapsalon niet een paar strippenkaarten verkocht kunnen worden?" Marijn Sipkema

"Ik ben benieuwd hoeveel mensen er zijn beboet voor het niet bij zich hebben van een idenditeitsbewijs zonder dat er sprake was van een andere overtreding." Fleur NorbruisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Pauljan Kuijper
"D66: snelle maatregelen tegen verkeersonveiligheid TU-Noord"
"Omwonenden blijven klagen over de bizarre verkeerssituatie op en langs de Michiel de Ruyterweg en Julianalaan-West. Er is echter nog niets veranderd. D66 wil niet wachten op ongelukken en heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W."

AD-Delft
"Bewoners willen snel actie bij Sebastiaansbrug"
"Omwonenden bij de Sebastiaansbrug maken zich grote zorgen over de verkeerskundige ’puinhoop’ op de Michiel de Ruyterweg en de Julianalaan-West. Ze vrezen voor ernstige ongelukken als er niet snel wordt ingegrepen."

Pauljan Kuijper
"Milieumaatregelen monumenten onder voorwaarden toestaan"
"GroenLinks vraagt zich af of we bij Delftse monumenten niet meer duurzame maatregelen als dubbelglas en zonnepanelen zouden moeten toestaan. Een terecht punt, maar "duurzaamheid gaat voor" is wat te simpel gesteld."

Bram Stoop
"Gewijzigde motie aangaande Serpo haalt het niet"
"Een gewijzigde motie van onze fractie heeft het niet gehaald tijdens de raadsvergadering van 16 oktober. De PVDA begon net als in de commissie met een verhaal, dat een motie een te zwaar middel was. Wat mij daarbij opviel dat ze geen schorsing nodig hadden om dit te bedenken."

Fleur Norbruis
"Delft even veiligste plek van Nederland?"
"In het persbericht dat ik net van de gemeente ontving, wordt lovend geschreven over de grote handhavingsactie op het station die gisteren is georganiseerd. Volgens het bericht gaan tienduizenden passanten zich steeds veiliger voelen. Andere geluiden bereiken onze fractie."

AD-Delft
"Auto’s weg uit park dankzij raadslid op wc"
"... Een raadslid van de oppositie zal zich nog wel eens achter het hoofd krabben. Tijdens de stemming vorige maand zat hij op het moment supreme op de wc. Was hij wel in de raadszaal aanwezig geweest, dan was de motie van VVD, Stadsbelangen en CDA om de bereikbaarheid van de Delftse Hout te garanderen, aangenomen."

D66 bestuur
"Democraten volgen Democrats op de voet "
"De nacht van de Amerikaanse verkiezingen kunnen live worden gevolgd op een groot scherm in het Meisjeshuis, op dinsdag 4 november vanaf 24:00 uur. Voorafgaand vindt er om 21:00 uur onze Algemene Ledenvergadering plaats, met onder andere een update vanuit de raadsfractie en de verkiezing van diverse functies."

Job Veltman
"Een spiegel met Maastricht"
"Delft en Maastricht hebben ongeveer even veel inwoners, hebben beide een universiteit en zijn in het trotse bezit van een eeuwenoude historische binnenstad, die veel toeristen trekt. Dat is allemaal mooi, maar vervolgens gaat de vergelijking snel mank."

fractie SP
"Kamerlid bij de kapper"
"Vandaag was SP Tweede Kamerlid Emil Roemer op werkbezoek bij kapsalon Mergler in Buitenhof. Deze zaak zit ver van andere winkels, op de begane grond van een ouderenflat, en verkoopt als service aan de mensen in de buurt ook strippenkaarten en dergelijke."vrijdag 17-10-2008 00h00

Quote van de dag
"Als politici en economen ons gaan vertellen dat we maar voor bekende merken en wat hogere prijzen moeten kiezen, dan raakt onze geglobaliseerde economie pas echt van slag." Pauljan KuijperWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Vragen over Bijl-incident, agressieve klanten en pandverboden"
"Een man richtte donderdag 11 september 2008 met een bijl een enorme ravage aan in het Werkplein. Dat negatieve nieuws haalde de voorpagina's van de landelijke media. Het Werkplein Delft is een organisatie waar het CWI, uitkeringsinstituut UWV Regio Delft en de sector Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente Delft op één open kantoorvloer gehuisvest zijn."

AD-Delft
"Angst vergroot conflict over dansschool"
"De bewoners van Zuidpoort hebben nieuwe munitie gevonden in de strijd tegen de gevreesde geluidsoverlast van dansschool Wesseling in het pand van het Techniek Museum aan de Ezelsveldlaan."

delft flitspaal_001.jpg Beter een flitsje dan total-loss!
Jan Peter de Wit
"Tankval op St. Sebastiaansbrug"
" Nieuwe palen om zware voertuigen tegen te houden aan de Noordzijde van de St. Sebastiaansbrug. Deze zijn zwaar genoeg om tanks tegen te houden. Benieuwd wat gemeente nu weer verzint. Merendeel aanrijdingen gebeuren in het donker. Ledverlichting op zonnecellen?"

Pauljan Kuijper
"Crisis: internationale economie vraagt veel meer toezicht"
"Al in de zomer zat De Nederlandse Bank met Icesave in haar maag. Ingrijpen was echter lastig, en het publiek waarschuwen vond men onverantwoord. Achteraf kunnen we wel stellen dat het publiek niet waarschuwen onverantwoord was. Veel mensen zitten tijdelijk zonder spaargeld, doordat de toezichthouder niet ingreep."

Bas Bennebroek
"Spoorzoneproject gaat bijna beginnen…"
"In de zomer van 2009 begint Crommelijn, de aannemerscombinatie die de spoortunnel door Delft mag gaan bouwen, met de bouw van de tunnel. In 2013 moeten daar de eerste treinen doorheenrijden, en wordt het nieuwe ondergrondse station in gebruik genomen."

Gemeenteraad
"Raad gaat anders werken, Delftse Hout, Serpo en Afscheid"
"De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 oktober unaniem zijn nieuwe werkwijze vastgesteld. Presidiumvoorzitter Peter Kiela markeerde dat met een stemverklaring van de voltallige raad, waarin hij de belangrijkste aspecten van het nieuwe raadsreglement benadrukte."

Leja van der Hoek
"WIJZO in gesprek met Librijn (openbaar onderwijs), Externe oriëntatie, nieuw instrument van de raad om in overleg met burgers, bedrijven en instellingen het inhoudelijk debat met het college voor te bereiden"
"De commissie WIJZO (slechts vertegenwoordigd door 5 politieke fracties uit die commissie) sprak op 13 oktober met de directeur en de bestuursvoorzitter van Librijn."

District8.net
"Grote contole rondom station Delft"
"... Wie geen paspoort of ID-kaart kan tonen wordt aangehouden."donderdag 16-10-2008 00h00

delft van_bleyswijckstraat_000_graffiti_wending_raamstraat_2004-10-13 @12-55-30_a.jpg Delft, buurthuis de Wending Raamstraat.Quote's van de dag
"Schoone: te hypocriet om aandacht aan te schenken. Een groen-linkse, vriendin van Bolten? die allebei rechts zijn, salaris is belangrijker dan principes" Aad Bonthuis

"We moeten actie ondernemen, want ik maak uit het rapport op dat het drugsprobleem wel degelijk ernstig was. Bovendien hebben wij zelf gemerkt dat er sprake was van alcoholmisbruik" Jacqueline Schoone

"Op drukke avonden kunnen de vrijwilligers misschien ook achter de bar staan, maar wel naast een BWD-medewerker." Jacqueline Schoone

"Zij profiteren graag van mogelijke onduidelijke situaties tijdens straatfeesten en kunnen dankzij dit feit veel bonnen uitschrijven. Ik kan u verzekeren, zij doen dat met heel veel plezier. Op deze wijze komen zij gemakkelijk aan het verplichte aantal van acht bekeuringen per dag." Harry van Adrichem

"Zouden die Chinezen wel weten hoe moeilijk wij in Delft het hebben zonder de aanwezigheid van Merkx" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post
"Buurt blijft boos"
"Hoe waarnemend directeur Jacqueline Schoone van Breed Welzijn Delft ook haar best doet, de boosheid rond het 'wegmoffelen' van de vrijwilligers van De Wending is er niet mee opgelost. Echter, om verdere ellende met alcohol en drugs te voorkomen, zo luidt het verweer, moeten de mensen van BWD zelf achter de bar plaatsnemen. De vrijwilligers kregen vorige week al de opdracht hun sleutel in te leveren. Dat zette kwaad bloed. Maar er is geen ontkomen aan."

delft aad_bonthuis_sb.jpg
Aad Bonthuis
"De tijd kan een wond helen"
"Hoe zou de fractie van de PvdA (Torenstra) en van de fractie van Groen Links ( directeur Schoone van BWD/Grashoff) in 1994/1998 hebben gereageerd op een dusdanig onkundig, belachelijk beleid van ene wethouder Bonthuis van Welzijn ten opzichte van de vrijwilligers van de buurthuizen. Vernietigend!!!!
En mevrouw Stalman van de Wending maar denken dat de fractie van de PvdA of wethouder Rensen zich voor haar inzetten.
Met vriendelijke groet mevrouw Stalman, maar u had het bij mij nog niet zooooooo slecht.
Zet deze fractie bij de volgende verkiezingen a.u.b. niet op zo veel zetels."

Delftse Post - Peter Fagg
"Ron Witsenboer: Kansen benutten"
"Bewustwording, emancipatie, vernieuwing, het zijn allemaal positieve processen die iets te maken hebben met vooruitgang. Interessant is dat deze processen ook iets van doen hebben met gemeenteraadslid Ron Witsenboer (GroenLinks)."

Delftse Post
"Schandalige actie!"
"Deelnemers aan het Slinger door de Wijk festival, afgelopen zaterdag, zijn razend op de parkeercontroleurs. De reden: er werden bonnen uitgedeeld aan mensen van buiten de wijk, die volgens de belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier onmogelijk konden weten waar ze wel of niet mochten parkeren. "Een schandalige actie van de parkeercontroleurs", zegt Harry van Adrichem."

Aad van Tongeren
"Verhoogd maaiveld of toch liever met beide benen op de grond"
"Hoe gaat Delft er uit zien in 2030? Over die vraag vergaderde de gemeenteraad op 6 oktober. Dat valt nog niet mee, meer dan 20 jaar vooruit denken. B&W hadden veel materiaal voor de raadsleden verzameld en de conclusie daaruit was ongeveer: we willen meer groen en meer woningen, dus moeten we dichter op elkaar gaan bouwen en de hoogte in."

AD-Delft
"Maak zonnepanelen op monumenten"
"Aan de historische en monumentale waarde van veel huizen in de Delftse binnenstad moet veel minder zwaar worden getild dan op dit moment gebeurt. De regels zijn nu zó streng, dat de eigenaren van die panden geen of nauwelijks energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Raadslid Fleur Norbruis van GroenLinks schrijft dit op de internetsite van haar partij."

Fleur Norbruis
"Groene Paus"
"Het Vaticaan heeft de eerste zonnepanelen geplaatst. Laten we in Delft ook eens de discussie voeren over een ruimhartiger plaatsingsbeleid van zonnepanelen op monumenten."woensdag 15-10-2008 00h00

Foto van de dag
delft papsouwselaan_xxx_031219_a.jpg Delft, Papsouwselaan anno 2003.
De kastanje bomen voor de deur zijn al gerooid, ook deze winkel verdwijnt straks.
De Poptahof is op weg naar een nieuwe toekomst.Quote's van de dag
"Zijn er nog andere risico’s die de gemeente Delft op dit moment loopt als gevolg van de kredietcrisis?" Ernst Dame

"... de zogenaamde ‘houtskoolschets’ – een nota die de globale ruimtelijke structuur van Delft nu en in de toekomst beschrijft – gepleit voor meer verdichting, meer dubbel ruimtegebruik en meer hoogbouw in Delft." Bas Bennebroek

"Chinezen blijken nogal formeel te zijn. Zij willen met een bestuurder praten en zouden geen genoegen nemen met een ambtenaar." woordvoerder Lian MerkxWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft jeroen_van_oort_250x188.jpg
Jeroen van Oort
"Aanpassingen Papsouwselaan: haastige spoed lijkt ook hier niet goed"
"Door de aanpassingen aan de Papsouwselaan wordt een belangrijke verkeersader door Delft versmald en verdwijnen parkeerplaatsen. In tegenstelling tot eerdere afspraken wordt een alternatieve route pas later aangelegd. Ook de parkeergarage is nog lang niet klaar als de parkeerplaatsen al wel verdwijnen."

Bas Bennebroek
"Dubbel ruimtegebruik de toekomst van Delft"
"Vorig jaar diende STIP een motie in om met behulp van dubbel ruimtegebruik meer groen én meer woon- en bedrijfsruimte te realiseren. Deze motie is toen breed gesteund, maar sindsdien hebben we weinig concrete plannen gehoord voor dubbel of meervoudig ruimtegebruik in de stad."

AD-Delft
"Delftse delegatie haalt banden met Jingdezhen aan"
"De samenwerking van de zustersteden Delft en Jingdezhen krijgt de komende tien dagen vaster vorm. Disdag is een Delftse delegatie naar de Chinese keramiekstad vertrokken om ‘te kijken wat we elkaar kunnen bieden’, aldus een woordvoerder van de gemeente."

Projectorganisatie Poptahof - Liesbeth Mingardo
"voorlichtingsbijeenkomst “Vrouwelijk Ondernemerschap”"
"De combinatie van ondernemerschap, arbeid en zorg is voor een grote groep ondernemende vrouwen vaak moeilijk te realiseren. Dat is jammer, want veel talent blijft hierdoor onbenut. “Delft in Bedrijf” organiseert i.s.m. Projectorganisatie Poptahof, de gemeente Delft en de B&R adviesgroep, een voorlichting over “Vrouwelijk Ondernemerschap” en biedt ondernemende vrouwen inzicht in de mogelijkheden een levensvatbaar bedrijf op te starten dat aansluit bij hun interesses en capaciteitenten. Vrouwen stimuleren een bedrijf te starten is van essentieel belang voor de toekomst. Door het talent van deze ondernemende en creatieve vrouwen te benutten kunnen zij een toegevoegde waarde leveren aan de economische vitaliteit van Gemeente Delft."dinsdag 14-10-2008 00h00

Quote's van de dag
"Zelfs de PvdA moet zich met de grote beleidslijnen bezighouden dus niet met het gebeuren in de buurthuizen maar bijvoorbeeld met Serpo! Hoe komt Serpo gesitueerd op de Phoenix Allee? Hoe worden de financiën over Serpo geregeld? Hoe de toestroom van belangstellenden? Hoe is de communicatie over en weer met opleidingen?" Michiel Goudriaan

"Leefbaar Delft heeft weer wat bereikt; 'spreektijd naar partij-grootte'. De algemene beschouwingen over de begroting duren nu minder dan één uur." Jan Peter de Wit

"Zoals gebruikelijk is ook de begroting 2009 weer een onbegrijpelijk dik boekwerk van 268 bladzijden. Dat komt omdat financieel wethouder Bolten afwijkt van de landelijke richtlijn Besluit Begroting en Verantwoording van de uniforme verdeling." Jan Peter de Wit

"Ze krijgen een functie die naar hun zin is, maar wel binnen de kaders die de BWD stelt. Daarover gaan wij snel met ze in gesprek." Jacqueline SchooneWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Kastanjes Papsouwselaan gekapt"
"Papsouwselaan zijn vandaag 47 kastanjes gekapt."

Frans van Rijnswou
"Uitstel werd geen afstel"
"Vanmorgen snorden de kettingzagen van de gemeentelijke hoveniers dat het een lieve lust was. In een warm nazomerzonnetje begonnen de mensen van de gemeente Delft vandaag met het omleggen en klein zagen van 48 volwassen in stemmige herfsttinten gekleurde bomen aan de Papsouwselaan."

Jan Peter de Wit
"Tegenvallers op één rij"
"De begroting van de gemeente Delft voor 2009 bedraagt € 336.444.000,-. Het is nog flink zoeken naar dat totaal bedrag. Het staat pas op pagina 252 vande begroting. Als ik €336 miljoen deel door 97.000 inwoners dan kom ik op een begroot bedrag van € 3.468,- per inwoner."maandag 13-10-2008 00h00

Quote van de dag
"PvdA wethouder Rensen legt één voor één alle buurthuizen droog. Niet roken, niet drinken maar 'Mens erger je niet' spelen." Jan Peter de Wit

"De PVDA vooral Ernst Damen moet dat betwetige, dat arrogante schoolmeester gedoe eens afleren." Martin Stoelinga

"Het peil van de AEX blijft maar zakken, het niveau van Groen Links en PVDA ook" Martin Stelinga

"Want onzinnige vragen bestaan niet." Hans BuskesWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Lex de Jonge
"'De Wending' wordt afgepakt"
"V eel boze buurtbewoners kreeg SP'er Bob van Vliet zaterdag aan zijn kraampje in Westerkwartier. "Ze hebben het gevoel dat buurthuis De Wending wordt afgepakt, nu beheerder Breed Welzijn Delft (BWD) de rol van de vrijwilligers inperkt,'' vertelt hij. ,,De mensen zijn gefrustreerd.'' Vorige week was er een bijeenkomst tussen BWD en de vrijwilligers."

Jan Peter de Wit
"Nieuwe Wending zonder sigaretten, alcohol en drugs"
"Van de lange bar in buurthuis de Wending is niet veel over. Meer een soort aanrechtje. PvdA wethouder Rensen legt één voor één alle buurthuizen droog. Niet roken, niet drinken maar 'Mens erger je niet' spelen."

Fractie SP
"SP met buurtbewoners in actie voor buurthuis De Wending"
"Vandaag was de SP aanwezig in het Westerkwartier om handtekeningen op te halen onder het motto: "Wij willen De Wending terug!". Vrijwilligers die jaren geholpen hebben om buurthuis De Wending te draaien, hebben afgelopen dinsdag te horen gekregen dat Breed Welzijn Delft een groot aantal taken naar zich toe wil trekken."

Jan Peter de Wit
"Ongeloofwaardige briefwisseling"
"... De Politie komt dan bij die bewoner na middernacht aan de deur om de echtheid van een gemeentelijke gedoogbeschikking te controleren. De ambtenaar had zijn voice-mail aan staan. Bouw- en Woningtoezicht functioneert nog steeds niet VVD wethouder Vuijk. Wat doe je eigenlijk als wethouder? Lekker slapen zeker. Je bent tot nu toe de meest onzichtbare bestuurder die Delft ooit had."

Delft op Zondag
"Erwtensoep voor medewerkers Gemeente Delft"
"... Eigenaar Gé Kleyweg wilde daarmee zijn dank uitspreken aan de Gemeente Delft, omdat ze er, na goed overleg, voor zorgde dat de nieuwe bestrating aan de Oude Delft pas na het 'terrasseizoen' werd gelegd."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Schriftelijke vragen: gaat het om de inhoud of is het vooral voor de bühne?"
Prognose 2008: 66 vragen
Tot nu toe werden er 58 schriftelijke vragen gesteld, waarmee dit jaar vermoedelijk 66 vragen zullen worden gesteld aan B en W. Daarmee stellen de Delftse Raadsleden 8 vragen méér dan in 2007. In 2006 werden 64 vragen gesteld, 2005 was een topjaar met 114 vragen.
De complete lijst van schriftelijke vragen over 2008 ziet er zo uit:
Onafhankelijk Delft: 14; Stadsbelangen: 9; PvdA: 8; D66: 6; VVD: 5; GroenLinks: 5; CDA: 3; Leefbaar Delft: 3; SP: 1; Lid Van der Werf: 1; STIP: 1 en SGP/ChristenUnie: 0.

Bianca van der Werf
"Tuk-Tuk-Stad [01]"
"... Uiteindelijk op maandag 6 oktober jl. ontving ik een e-mailbericht van Geert van Kloppenburg (directeur van de Tuk-Tuk-Company) waarin hij mij vroeg om hem op weg cq. in contact te brengen binnen de ambtelijke organisatie, zodat de Tuk-Tuk op korte termijn ook in Delft haar intrede kan doen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
En VVD-wethouder Ronald Vuijk komt uit de kast met een waarderingsbijdrage voor drie jaar.

Saskia van Vuren
"4 november: Wateravond bij TU Delft"
"Op deze avond zal ook op interactieve wijze worden ingaan op de uitdaging om onze omgeving ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater, klimaatbestendig te maken én tegelijkertijd ook leefbaar en aantrekkelijk te houden voor wonen, werken en recreëren. Dit zal gebeuren door gezamenlijk de actiepunten van het verkiezingsprogramma van het CDA onder de loep te nemen."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil: zondag 12 oktober"
"Leo Nederpelt: Vrijwilligers bij het grofvuil DELFT – Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst in Buurthuis De Wending tussen Breed Welzijn Delft (BWD) en de vrijwilligers. De bijeenkomst ging over de voortgang van De Wending. Dit gesprek was volgens BWD belangrijk, omdat zij hun vrijwilligers niet kwijt wilden. Een buurthuis leeft door vrijwilligers, zonder hen red je het niet, zo zeiden ze."zaterdag 11-10-2008 00h00

Foto van de dag
delft kalfjeslaan_000_shurgard_2008_09_28_12h29_07_a.jpg Delft, nieuwbouw Shurgard nabij de Kalfjeslaan.
Welstand ir. Rens Schulze: "Op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing en stedenbouwkundige context aanvaardbaar", en "dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde architectuurcriteria."Quote's van de dag
"Buis en Luis scheelt 1 letter. Laat hij het waar maken" Aad Bonthuis

"Aad Bonthuis, het scheelt maar één letter" harrie fruyt van hertog

"Wethouder Merkx: "Mooi weer spelen" betekent niet een afspraak uit het verleden voor de Taptoe te laten vallen. Weet u wel wat besturen is?" Aad Bonthuis

"Vooral de PvdA kan het blijkbaar niet schelen of Serpo wel of niet in Delft kan blijven." Martin Stoelinga

"In ieder geval blijft onze fractie van mening dat de gemeente zich volop moet inzetten om Serpo voor Delft te behouden." Fractie Stadsbelangen-Delft

"Een grote en onnodige fout van het college, in het bijzonder de wethouders Koning (RO, PvdA), Merkx (Milieu, STIP) en Rensen (Wonen, PvdA)." Fractie D66

"Als je het zelf maar leuk vindt, dan is er geld zat. Dat lijkt een beetje de strategie van wethouder Lian Merkx." Fractie Stadsbelangen-DelftWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga
"Gemeente gaat Serpo dan toch eindelijk helpen bij het vinden van een nieuwe locatie"
"Als wethouder Vuijk zich aan zijn woord houdt, kan Serpo voor Delft behouden blijven. Tijdens de commissievergadering van donderdagavond werd onze motie over de nieuwe huisvesting in het GGD-gebouw weliswaar niet in stemming gebracht, maar de wethouder ziet eindelijk het belang van Serpo in Delft. Dat is winst, want tot nu toe hadden we het idee dat we constant tegen een muur op liepen."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Serpo maakt geen kans op GGD gebouw"
"In de Algemene Commissie van 9 oktober jl. bleek dat voor de motie van Onafhankelijk Delft geen meerderheid in de raad is. Ook al wordt de motie aangepast, dan nog zal de motie niet worden aangenomen door meerderheid van de raad."

Gemeenteraad
"Groen, toeristen, water en Serpo"
"Serpo. Onafhankelijk Delft gaat sleutelen aan de motie om Serpo naar het GGD-gebouw te verhuizen. Een meerderheid van de commissie zei niks te voelen voor een voorkeursbehandeling voor de reptielenzoo. Wethouder Vuijk benadrukte dat de gemeente Serpo helpt bij het vinden van een nieuw onderkomen. Het GGD-gebouw is daarbij geen eerste optie. Ook de gemeente zelf ziet mogelijkheden in het pand."

Jan Peter de Wit
"Bewoners Tanthof overvallen door nachtvergunning bouw Shurgard"
"Groeneweg: Dat de gemeente Delft maar wat aanrommelt met het verstrekken van vergunningen, konden de bewoners van de Kalfjeslaan vandaag - donderdag 9 oktober - weer eens merken. Vanmiddag vonden wij een vodje in onze bus waarop staat dat de gemeente aan het Belgische bouwbedrijf Van Maercke, de uitvoerder van de Shurgard-bunker, een vergunning heeft verleend voor "het storten van de verdiepingsvloeren met afgewerkte slijtlaag in de avond en nacht van 10 op 11 oktober" (dit bericht bereikt ons dus precies één dag van te voren!), met excuus voor de geluidsoverlast."

Milène Junius
"Mooi Weer Spelen"
"Op verzoek van het CDA is vanavond de evaluatie van de Mooi Weer Spelen van de agenda van de EMCR-vergadering gehaald. De meerderheid van de raad deelde mijn mening dat de evaluatie te mager was voor een zinvolle bespreking. Daarnaast stond er een week geleden dat de bestuurlijke reactie van het college zou worden nagezonden, maar dat is nooit gebeurd."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Cultuurwethouder Merkx gul voor eigen speeltje"
"Als je het zelf maar leuk vindt, dan is er geld zat. Dat lijkt een beetje de strategie van wethouder Lian Merkx. Want extra geld voor het Theater en geld om de Taptoe in 2010 gerealiseerd te krijgen heeft zij niet. Zij doet er ook geen moeite voor. Een cultuur wethouder onwaardig. De Mooi Weer Spelen krijgen wel als het aan haar (en het college) ligt in 2009 € 46.000,-- extra subsidie. (totaal € 86.000)"

AD-Delft
"Theater de Veste komt geld tekor"
"Theater de Veste komt geld tekort om zijn activiteiten de komende jaren te kunnen voortzetten. Directeur Jan Bartels benadrukt dat het theater nu nog niet in de problemen zit, maar dat het met de huidige subsidiestroom van zo’n anderhalf miljoen euro per jaar vanaf 2010 wel ‘moeilijk gaat worden’."

Fractie D66
"Geen excuses, wel om tafel met bewoners en TU na MER-impasse"
"Mag je als gemeente een studentenwoning als halve woning meetellen voor de MER-plicht? Je voelt op je klompen aan van niet, want er is ook geen gemeente die villa's dubbel meetelt en zichzelf daarmee tot een milieueffectrapportage (MER) dwingt. En nu laat ook de door de gemeenteraad aangevraagde second opinion geen spaan heel van de rekentruc van B&W."

Fractie Onafhankelijk Delft
"Stilte bij Marokkaanse moskee aan de Vulcanisweg"
"In de stadskrant van jaargang 12 nummer 43 werd aangekondigd dat de veranderingen aan de Vulcanisweg in foto’s gevangen gingen worden. Dit zou onder de regie van de heer van den Hoed gebeuren. De veranderingen die aan de Vulcanisweg plaats zouden gaan vinden, betrof de bouw van de Marokkaanse moskee aldaar."

Pauljan Kuijper
"11 oktober: een mooie dag om uit de kast te komen"
"... En wethouder Bolten organiseert periodiek een "roze borrel" waarbij - sommige nu voor het eerst openlijk - homoseksuele ambtenaren samen bekijken hoe het gemeentelijke beleid verder kan worden gebracht vanuit "roze" opzicht."

Leja van der Hoek
"Evenementen op de Markt"
"Is de wethouder het met de VVD-fractie eens dat een overzicht van evenementen en locaties, waar die kunnen worden gehouden, een tijdige en goede spreiding mogelijk maakt; dat er haast moet worden gemaakt met het geven van een status aan locaties, zodat op een A-locatie als de Markt ook alleen A-evenementen worden gehouden; dat Delft beter af is met één evenement met 150% uitstraling en plezier voor de Delftenaren dan met drie evenementen van 50%?"vrijdag 10-10-2008 00h00

Quote's van de dag
"Echter het college verliest steeds meer rechtszaken. Dat heb je met slechte besluitvorming." Jan Peter de Wit

Wesseling naar vm Techniekmuseum: "Geuroverlast ... de mogelijkheid van afvoer middels of met behulp van de hoge schoorsteen die er al staat en die nota bene eigendom wordt van Wesseling." Bert Barnhoorn

"Stadsbelangen ( = Aad Bonthuis )? Wel nee, Stadsbelangen is DE PARTIJ voor Delft en het Waterschap o.l.v. Aad Meuleman, die het met voorsprong beter ziet dan ene Knoll of Vogel (Nooit van gehoord)" Aad Bonthuis

delft personen_000_johan_buis.jpg
"Johan Buis, de financieel expert van de PVDA in Delft heeft toch maar even goed uitgerekend wat financieel het meeste gunstige is, commissie lid of raadslid? De problemen die er waren met betrekking tot zijn drukke werkzaamheden zijn schijnbaar opgelost." fractie Onafhankelijk Delft

"De fractie bestaat uit een hele leuke groep mensen, fijn om mee te werken. Mijn voorgenomen vertrek had dan ook niets met interne conficten te maken ..." Johan Buis

"Ik zit er al zo'n zes jaar bij en weet precies wat er in de stad speelt. Vanuit mijn opleiding als accountant en werk bij KPN, heb ik gemakkelijk en sneller inzicht in ingewikkelde financiële stukken." Johan Buis

"Wie van de drie? Mijn naam is Johan Buis en ik ben een eerlijke RA-accountant. Ik heb het ontzettend druk en als je mijn gedeclareerde uren optelt ben ik al 127 jaar oud. Wil de echte Johan Buis nu opstaan!" harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fractie PvdA
"JOHAN BUIS VOOR PVDA IN DE RAAD"
"Johan had onlangs aangegeven dat zijn drukke baan, een gezin, zijn lidmaatschap van de Rekeningcommissie en de Commissie voor Bestuur & Werk erg veel te vinden. De PvdA wilde, onder andere vanwege zijn uitstekende kennis van de gemeentefinanciën, graag dat Johan onderdeel zou blijven van de fractie."

AD-Delft
"Buis heeft zin in raadsfunctie"
"'Een aderlating' noemde de PvdA het aangekondigde vertrek van commissielid Johan Buis een maand geleden. Het verlies van zo'n financieel zwaargewicht, dat wilde de fractie eigenlijk niet laten gebeuren."

SP Leiden
"Proef met waterstofbus"
"De provincie Zuid-Holland gaat een proef houden met een hybride waterstofbus. De bus stoot alleen waterdamp uit, en is dus totaal niet vervuilend. Bovendien is hij zo stil dat hij met een trambel moest worden uitgerust! De proef begint in september, en duurt twee a drie maanden. De waterstofbus komt in de Bollenstreek en misschien ook in Leiden te rijden."

Jan Peter de Wit
"Afremkleuters duiken steeds vaker op"
"Gele afremkleuters duiken steeds vaker op. Dit keer op de Goeman Borgesiusstraat omgeving Agnetapark"

Jan Peter de Wit
"Schriftelijke vragen over bouwschade Spoortunnel"
"Er zijn meerdere overheidspartijen die geld beschikbaar hebben gesteld. Er zijn diverse bedragen genoemd. Er is ook een bedrag van €505 miljoen genoemd. De totale investering bedraagt circa €1 miljard. Het is mij niet meer duidelijk. Onderstaande vragen hebben als doel een duidelijk beeld te krijgen van de huidige stand van financiering en het afdekken van risico's."

Jan Peter de Wit
"Veel zienswijzen tegen Wesseling in het voormalige Techniek Museum"
"Duidelijk uit de gedegen onderbouwde zienswijzen is gelijk dat er geen ezels in deze velden wonen. PvdA wethouder Koning en Wesseling zullen nog een zware kluif krijgen aan het weerleggen en technisch oplossen van alle bezwaren."

Jeroen van Oort
"Benchmark omvang ambtelijk apparaat roept alleen maar vragen op"
"Afgelopen dinsdag presenteerde wethouder Merkx van personeel en organisatie een benchmark over de omvang van de formatie van de gemeente Delft. Naar aanleiding van deze benchmark heeft het college het managementteam opdracht gegeven een beschrijving van de mogelijkheden tot efficiëntieverbetering te maken, een raming te geven van mogelijke besparingen in euro’s en arbeidsplaatsen en een implementatieplan te schrijven voor de realisatie van de besparingen."

Sjaak Keuvelaar
"Gemeente begint met kappen bomen voor versmalling Papsouwselaan"
"Komende maandag, 13 oktober, start de gemeente het kappen van 47 bomen aan de Papsouwselaan in verband met de versmalling van deze weg naar 2 x 1 rijstroken. Het CDA vindt deze versmalling nu niet op zijn plaats."

Fractie SP
"ZO krant op station Delft"
"Vandaag deelde de SP op het NS station Delft de nieuwe editie van de ZO krant uit. Reizigers in de middagspits kregen deze donderdagmiddag – toevallig ook 'filevrije' dag – wat te lezen mee voor in de trein of bus naar huis."

Bianca van der Werf
"Serpo"
"Vanwege verplichtingen elders buiten de stad, kan ik hedenavond helaas de discussie niet bijwonen met betrekking tot de toekomstige huisvesting van Serpo Reptielenzoo in Delft."donderdag 09-10-2008 00h00

Foto van de dag
delft waterstof_bus_fuecell4.jpg Delft.
Vlaamse hybride bus op waterstof is wereldprimeur
De Lijn rijdt als eerste met nieuwe bus
lees meer ...Quote's van de dag
"Rechtersbestuur; bestuurlijk wangedrag waar begrippen zoals redelijkheid en billijkheid in onbekendheid stranden. Wie zich schuldig maken aan rechtersbestuur weet iedereen. Waarom moeten deze “elementen” niet uit ons bestuur verdwijnen? Waarom accepteren wij Delftenaren dit?" Michiel Goudriaan

Stadsbelangen Delfland: "Er zitten toch zeker niet dezelfde mensen in?? Is samenwerken niet een betere oplossing. Bruggenbouwen noemt men dat, voor een waterschap gesneden koek natuurlijk. Kijken hoe flexibel de oude club van Aad Bonthuis is." Knoll

"Ik snap die hele waterschapsverkiezingen niet. Laten ze dat geld in de zaken stoppen waarvoor ze opgericht zijn, de waterhuishouding. Wat kan mij het nu schelen of iemand van partij A of B lid is? De tijd dat het Hoogheemraadschap een autonoom politiek instituut was, is allang voorbij." Arne VogelWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft logo_stadsbelangen_mestreech.jpg
AD-Delft
"’Rel’ om naam Stadsbelangen"
" De raadsfractie van Stadsbelangen Delft vindt het niet kunnen dat een partij met vrijwel dezelfde naam meedoet aan de Waterschapsverkiezingen in november. De naam van deze partij, Stadsbelangen Delfland, roept associaties op met de raadsfractie terwijl de partijen niets met elkaar te maken hebben. Dat is verwarrend voor kiezers, vindt de raadsfractie."

Jan Peter de Wit
"Eerste waterstofbus in Delft gespot"
"De eerste waterstofbus in Delft gespot. Deze Van Hool van Connexxion rijdt geruisloos en er komt enkel waterdamp uit de uitlaat. Waarom doet de gemeente geen proef met deze waterstofbus voor studenten tussen het station en de TU?"

delft oude_delft_000_gondelaffaire_2004-08-16 @17-19-47_a.jpg
GONDELAFFAIRE
In de gondel augustus 2004: Salvatore Daga, Christiaan Baljé en Bas verkerk
Ad_delft
"Daga moet subsidie gondels teruggeven"
" Pizzeria-eigenaar Salvatore Daga moet de gemeente zo’n zeven duizend euro terugbetalen aan subsidiegeld. Delft kreeg woensdag gelijk van de Raad van state. Daga was enkele jaren geleden toegezegd dat hij geld van de gemeente zou krijgen voor het varen van Venetiaanse gondels door de grachten in het toeristenseizoen van 2005 tot en met 2007."

Paul Jan Kuijper
"Bescherming Agnetapark en omgeving dichterbij"
"Mede door aandringen van D66 is het Agnetapark haar cultuurhistorisch waardevolle omgeving niet bloot komen te staan aan beeldverstorende bouwplannen."woensdag 08-10-2008 00h00

Quote van de dag
"Voor Serpo moet elders een permanente aansprekende locatie gevonden worden. Ons voorstel is bij de Hertenhorst." Milène JuniusWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Delft is niet eens genomineerd voor de verkiezing van Fietsstad 2008"
"Deze fietser staat 'lekker gezellig' vlak naast een dump truck voor het stoplicht naar de Phoenixstraat. Geen wonder dat Delft niet eens genomineerd is als Fietsstad 2008 door de Fietsersbond. Levensgevaarlijke grote grondverzet tractoren denderen, met 16-jarigen zonder rijbewijs achter het stuur, langs de fietszoef routes."

Milène Junius
"Ontwikkeling Havengebied aan de Zuidkolk – een Nieuw Gezicht op Delft?"
"Namens het CDA neem ik deel aan de werkgroep Water en denk mee hoe het raadsvoorstel uitgewerkt moet worden rondom het thema Water: watertechnologie, toeristisch gebruik van water, educatie en een netwerk van waterkennisbedrijven . Daarnaast bewaakt de werkgroep Water de voortgang. Vorig raadsseizoen zijn er twee succesvolle waterconferenties geweest."

delft logo_stadsbelangen_mestreech.jpg
Aad Meuleman
"Verwarring bij Waterschapsverkiezing 2008"
"Aan de waterschapsverkiezingen 2008 doet een belangengroepering mee onder de naam Stadsbelangen Delfland. Op 29 augustus 2008 heeft de politieke groepering Stadsbelangen-Delft per email de voorzitter van het stembureau, Dijkgraaf Van Haersma Buma, het volgende laten weten:"
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Free publicity voor de naam STADSBELANGEN (= Aad Bonthuis), geweldig deze naams-associatie, ik zou er trots op zijn in plaats van te zuurpruimen en eventueel aansluiting zoeken, net zoals Stadsbelangen Mestreech , Vlaardingen of Coevoren ook bestaan!

fractie PvdA
"JOHAN BUIS VOOR PVDA IN DE RAAD"
"Financieel specialist Johan Buis wordt in de PvdA-fractie de opvolger van de afgetreden Toos Thoolen."dinsdag 07-10-2008 00h00

Foto van de dag
delft goudengids_20081006.jpg Delft, Goudengids.
Vandaag alweer een onnodig kilo'tje papier in de bus en straks zo de container in.
Hoelang gaat dit nog duren? Wanneer wordt de Delftse politiek wakker om in te grijpen?
Wil je de papieren gidsen niet meer ontvangen, ga naar STOP DE TELEFOONGIDSQuote van de dag
"Het zegt heel veel over de rechterlijke macht dat we het gedrag van oud-wethouder Baljé (VVD) van de Haagse rechters niet corrupt mogen noemen. Ik stel daarom voor om voortaan te spreken van rechtersbestuur in plaats van corruptie. rechtersbestuur = bestuurlijk wangedrag dat van de rechterlijke macht niet corrupt mag worden genoemd." Reinoud Plate
Bekijk de geheime filmopname.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Wat wij willen Delft - Bestuur
"Vernieuwde website Wat wij willen Delft"
Bent u het ook zo zat? dat er niet naar u wordt geluisterd?
Neem met ons de handschoen op .....

Delftse Ingenieurs Raad - Michiel Goudriaan
"Phoenix Allee"
"Dit deel concept is ontworpen als these met het doel om via een antithese te komen tot een synthese. Extra fascinatie kreeg de Delftse Ingenieurs Raad toen bleek dat de Phoenixstraat NIET was bezien vanuit de bijzonder betekenisvolle sociaal-economisch, culturele centrale ligging in het gebied Delft (Westland), Rotterdam (Rijnmond), Den Haag en Zoetermeer afgekort tot Deroden. De Phoenix allee behelst een komend samenvoegen van de Spoorsingel, Phoenixstraat en Westvest na de bouw van het nieuwe station/ stadhuis en de spoortunnel."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Wonen een stuk duurder"
"Huiseigenaren in Delft betalen volgend jaar enkele tientjes meer aan gemeentelijke woonbelasting. De verhoging wordt veroorzaakt door de gestegen prijzen en lonen die Delft, zoals veel gemeenten, doorberekent. Vorige week werd al bekend dat de waterschapsbelasting in 2009 aanzienlijk gaat stijgen. De tarieven van het Hoogheemraadschap van Delfland vallen ook enkele tientallen euro’s hoger uit dan vorig jaar."maandag 06-10-2008 00h00

Quote's van de dag
“OK, van corruptie is geen sprake maar hoe moeten we het dan noemen? Heeft iemand een idee?” Michiel Goudriaan

"Bovendien, het gaat natuurlijk opvallen als er in een gezin meerdere keren per jaar een fiets gestolen wordt." Femke Stolker

"Ook het varend corso kan niet doorgaan als de aanleg van de spoorzone verkeerd valt" Henriëtte Welle-Donker

"Maar dit verhaal waarin hij als een soort engel wordt neergezet en de gemeente zogenaamd een persoonlijke vete uitvecht, is wel heel erg eenzijdig." Arne Vogel

Vermeercentrum: "Het centrum moet dus absoluut blijven, want het heeft een ongelooflijke waarde voor de stad." Jeroen Beelen

Vermeercentrum: "Ik denk dat dit centrum over drie jaar met winst kan gaan draaien." Pim Meijkamp

Vermeercentrum: "Maar de bezoekersaantallen stijgen, dus het centrum heeft zeker potentie." Michiel Kraaijeveld

Vermeercentrum: "Het bezoek aan het centrum neemt toe. Dit jaar worden minstens 25.000 bezoekers verwacht. De bezoekers zijn tevreden met het huidige aanbod." Ron Witsenboer

"Alleen een Vermeercentrum dat op eigen benen kan staan en geen structurele subsidie nodig heeft, krijgt steun van de PvdA." Femke Stolker

Vermeercentrum: "Er is al genoeg gemeenschapsgeld in gestopt dat verdwenen is. Het is een vrijwilligersorganisatie. En dat moet ook gelden voor de directeur." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Stadsbelangen: Delft verliest rechtszaak op rechtszaak"
"... Aanleiding is het vonnis in een rechtszaak over de fraudeaffaire bij de sociale werkplaats. De gemeente claimde in 2006 630.000 euro van de hoofdverdachte, maar werd onlangs door de rechter in het ongelijk gesteld. Geen van de beschuldigingen tegen de verdachte had ze kunnen waarmaken."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Even bellen met... Aad Meuleman, Raadslid voor Stadsbelangen in de Delftse Gemeenteraad"
"In een brief aan het College van B en W vraagt Aad Meuleman zich af hoe het is gesteld met de juridische onderbouwing dan wel adviezen binnen de Gemeente Delft bij juridische procedures."

delft saskia_bolten_20081004.jpg
Jan Peter de Wit
"Begroting 2009 met forse lastenstijging van 4,25%"
"Aan het begin hebben PvdA, Groenlinks, VVD en Stip afgesproken dat de woonlasten stijgen met het inflatiepercentage. In de begroting van 2009 is de stijging van de gemiddelde woonlasten 4,25%. De OZB stijgt 4,94%. De reinigingsheffingen stijgen met 4,25%. De parkeerbelasting stijgt met 3,9%. De rioolrechten stijgen met 2,4%."

AD-Delft
"Minima krijgen geld voor schoolfiets van kinderen - B en W honoreren alsnog PvdA-motie uit 2006"
"Minima met kinderen tot 17 jaar kunnen straks een bijdrage van maximaal 350 euro krijgen voor de aanschaf van een fiets voor hun schoolgaande kind."

Burgernet
"Wat is Burgernet?"
"Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente."

fractie Groenlinks
"Milieueffecten ontwikkeling TU-gebied nog niet onderzocht"
"De gemeenteraad is akkoord met het opstellen van een startnotitie voor een milieueffectrapportage (mer) voor het TU/TNO gebied. Een definitieve mer blijft afhankelijk van de vraag of studentenwoningen als halve woning mogen worden geteld. Of het TU-Noord gebied in de mer wordt meegenomen wordt ook nog nader onderzocht."

Ron Witsenboer
"Delft verwelkomt bouwers Spoorzone"
"... Ruim 350 belangstellenden bezochten de informatiebijeenkomst over de komende ontwikkelingen in de Spoorzone. De drie belangrijke partners in het project: gemeente Delft, ProRail en bouwcombinatie CrommeLijn gaven een uitgebreide toelichting over de voorbereidende werkzaamheden, de planning, de bouwmethode en de zorg voor de panden rond het bouwterrein."

Delft op Zondag
"Zo min mogelijk herrie bij realiseren van de Spoortunnel, maar ongemerkt zal het niet gaan"
"De aanleg van de Spoortunnel door Delft zal zo stil mogelijk gebeuren. Zo wordt voor aanleg van de damwanden langs de treinbak niet geheid, maar gegraven. Eerst worden sleuven uitgehold van zo’n 24 meter diep, en die worden meteen volgestort met beton."

AD-Delft
"Spoortunnel Delft moet buiten het vaarseizoen aangelegd worden"
"... Ze wijst erop dat de 10.000 vaartoeristen die Delft bezoeken jaarlijks een paar ton besteden. Tegelijkertijd realiseert ze zich dat zo'n bedrag in het niet valt bij de vele miljoenen die gemoeid zijn met de aanleg van de spoortunnel. 'Het is ook niet meer dan een dringend verzoek.'"

Wil Steffen
"Gebiedsvisie Delftse Hout laat het aantal parkeerplaatsen ongemoeid"
"... Het is echter wel goed te vermelden dat wethouder Koning haar door de VVD gevraagde uitspraak bij de commissiebehandeling van dit stuk bevestigde dat de parkeerplaatsen weliswaar herschikt zullen worden, maar het niet de bedoeling is om het aantal parkeerplaatsen te verminderen."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Sympathie genoeg voor Vermeercentrum, maar daar kan je de kachel niet van laten branden"
"Bijna een jaar na het faillissement dreigt er voor het Vermeercentrum, dat in het najaar van 2007 een doorstart maakte, wederom een einde. Delft op Zondag maakte een rondje langs 'deskundigen' met de vraag: Moeten we het Vermeercentrum behouden?"zaterdag 04-10-2008 00h00

Foto van de dag
delft westvest_000_vaarcorso_2005-08-07_15-39-35.jpg Delft, Westvest.
GONDELAFFAIRE - zie verder Delftse borrelpraat.
Oud-VVD-wethouder Christiaan Balje legt boodschappers een "filmverbod" op.Delftse borrelpraat klik hier >>Quote's van de dag
"Ik ben klaar met politici die iets kleins heel groot maken en vervolgens zeggen dat de politie haar werk niet goed doet." Jan Stikvoort

"Het college van B&W in Delft is waard, wat overeind blijft na hun vertrek. Zegt u het maar!!" Bram Stoop

"Het wekelijks moeten napluizen van de Stadskrant, als hij al bezorgd wordt, is nogal ouderwets." Pauljan Kuijper

"Er was wel discussie geweest over het tijdstip. Was half 6 (tot 7) niet extra onhandig voor mensen? Of was het juist slim bedacht?" Anne Koning

Vermeercentrum: "De toegang tot de winkel is gratis. Loopt u gerust eens binnen!" Herman WeijersWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga
"De sloop van sporthal De Buitenhof en de leugens over de bouwplannen."
"Rond de sloop van sporthal De Buitenhof is door het College van B&W een heleboel gelogen en gedraaid. Ik wist al in januari 2004 dat de sporthal tegen de vlakte zou gaan en heb daar toen vragen over gesteld. Met Leefbaar Delft hebben we toen zelfs tijdens het Europees Kampioenschap Korfbal in De Buitenhof op 10 januari 2004 actie gevoerd om de sloop te voorkomen. Maar we werden door al die politieke leugenaars uitgelachen. Slopen? De Buitenhof? Niks van waar! Dat was weer zo’n verhaaltje van Stoelinga! Hein van Oorschot zei het zelfs tijdens die actie waar al die mensen bij stonden. Met een stalen gezicht. Dat is een leugen van de eerste orde!"

Niek van Doeveren
"Raad 25/9: Delftse Hout ook nog bereikbaar voor gezinnen met kleine kinderen, ouderen en minder validen?"
"Donderdag 25 september kwamen de raadsleden voor het eerst na de vakantie samen voor een raadsvergadering. Er stonden niet heel veel onderwerpen op de agenda. Maar er lag wel politiek vuurwerk in het verschiet. Met name de Milieu Effect Rapportage (MER) voor het gebied rond de TU en TNO zou veel discussie opleveren. De vergadering zou pas om half twee ’s nachts eindigen."

Niek van Doeveren
"raad 25/9: Enorme zeperd van het college in de plannen voor het TU/TNO gebied"
"... Met het ontwikkelen van dit gebied zijn grote belangen gemoeid. Niet alleen van de gemeente Delft, maar ook van de partijen waar de gemeente mee samenwerkt. Dat zijn de TU, DUWO, TNO, de Hogescholen, private ontwikkelaars en de bewoners. De ontwikkeling van zo’n gebied kan alleen slagen, als alle betrokken partijen doen wat van hen verwacht wordt. En van de gemeente wordt verwacht dat zij de Ruimtelijke ordening procedures goed uitvoert. Die procedures behoren tot de kerntaak van een gemeente. Het CDA moest constateren dat het college het proces op dit cruciale onderdeel uit de rails laat lopen. Net als een aantal andere projecten."

Pauljan Kuijper
"Een persoonlijke brief over Burgernet: het kan dus wel"
"Deze week ontvangen alle Delftenaren een brief van burgemeester Verkerk. Het is een oproep voor een lovenswaardig en kansrijk project: Burgernet. Burgers die zich hiervoor aanmelden kunnen ingesproken berichten op hun telefoon krijgen, vlak nadat een misdrijf is gepleegd. Proeven wijzen uit dat zo de pakkans wordt vergroot. Ik heb mezelf meteen aangemeld."

Anne Koning
"Informatie"
"Gisteren zat de zaal van het IHE helemaal vol. De presentaties over de spoorzone waren mi helder, en de gestelde vragen worden nog beantwoord. Er was wel discussie geweest over het tijdstip. Was half 6 (tot 7) niet extra onhandig voor mensen? Of was het juist slim bedacht?"woensdag 03-10-2008 00h00

Quote's van de dag
"Weten de inwoners van Delft wel dat zij worden bestuurd door een stelletje ................................... Zo nee, dan wordt het hoog tijd dit aan de kaak te stellen." Aad Bonthuis

"Maar als iemand die nu eens niet ziek, zwak of misselijk is, maar gewoon als winkelier schade ondervindt van een opgebroken straat, probeert compensatie te krijgen voor zijn ondervonden nadeel, dan is de gemeente informatie ineens niet overvloedig aanwezig." Lennart Harpe

"Ons denken is de motor van de economie en is geen steek veranderd! ! ! Dat politici geen supervisie hebben over de economieën en deze niet kunnen sturen is gelegen in het verschijnsel oorlog?!" Michiel Goudriaan

"En toen ik dat trapje aan het college wilde overhandigen, werd mij verweten dat ik criminelen beschermde." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga
"Gemeente staat in de CombiWerk-zaak voor joker. Wanneer treedt dit college eindelijk eens af ?!?"
"Een paar jaar geleden werd CombiWerker Fred Ploeger door de gemeente Delft aan de schandpaal genageld omdat hij de zaak enorm opgelicht zou hebben. Moord en brand schreeuwden ze in het stadhuis, want Fred had er een heel bedrijf op na gehouden in de tijd van de baas. Waar bleek het uiteindelijk allemaal om te gaan? Om een trapje van drie treden, dat Fred onder werktijd voor zichzelf in elkaar had gezet. Dat was dan die enorme fraudezaak. Te belachelijk voor woorden! En toen ik dat trapje aan het college wilde overhandigen, werd mij verweten dat ik criminelen beschermde. Een schandalige zaak, natuurlijk, waarmee het college zichzelf compleet belachelijk maakte. Maar denk nou niet dat ze er iets van geleerd hebben…"

AD-Delft - Danny Verbaan
"Voorzitter wil vergoeding"
"Het Vermeercentrum wil alsnog gebruik maken van enkele betaalde krachten. Om de kosten te beperken (en zo een tweede faillissement te voorkomen) is sinds de heropening op 2 januari uitsluitend gewerkt met vrijwilligers."

Jan Peter de Wit
"Rommelige verkeerssituatie kruising Julianalaan/Mekelweg/Michiel de Ruyterweg"
"Onduidelijke voorrangssituatie kruising Michiel de Ruyterweg en Julianalaan. Waarom staan de stoplichten eigenlijk uit? Het is er vooral voor de vele fietsers alleen maar gevaarlijker op geworden."

Fleur Noorbruis
"Hoorninezen (red. Horinezen) in Delft"
"Afgelopen zaterdag brachten raad en college uit Hoorn een werkbezoek aan Delft, omdat zij een autoluwe binnenstad wilden zien. Hoorn is nog niet autoluw, maar dat zal niet lang meer duren als ik af ga op de enthousiaste geluiden."donderdag 02-10-2008 00h00

Quote van de dag
"Het geld gaat deels naar een coördinator, ..." Herman WeijersWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Lennart Harpe: Kordaat en zakelijk"
"Het Midden- en Kleinbedrijf vormt voor een belangrijk deel de motor van onze economie. Hoe gezonder die motor hoe beter dat is voor de samenleving als geheel, stelt gemeenteraadslid Lennart Harpe (VVD)."

Delftse Post
"Herman Weijers Vermeercentrum: Paniek Voorbarig"
"Even dreigde deze week een politieke bom te ontploffen rond het Vermeercentrum. Op de exploitatiebegroting 2008 prijkt een bedrag van 100.000 euro met als bestemming 'vergoedingen coördinator, vrijwilligers, stagiars'. Een enorm bedrag, zo viel hier en daar te citeren, voor een club waar tóch al zo veel geld bij moet."dinsdag 01-10-2008 00h00

Quote's van de dag
"Sinds 2,5 jaar bezocht ik een raadsvergadering, de voorzitter kan niet tellen bij een stemming ( 18 - 16, 18 - 17, 18 - 18 ????????? ) , de voorzitter is een arrogante, brute opponent, de meeste raadsleden slapen en de show werd gestolen door een raadslid, die nog ervaring heeft uit vroegere tijden. Wim Bot mijn complimenten. Deden de oudjes het bij Feijenoord maar zo goed" Aad Bonthuis

"Bij MER TU Noord. Wim Bot: "ik roep het college op politiek leiderschap te tonen" ... "de coalitiepartijen moeten nu eens politiekleiderschap tonen" ... "het college is ook in deze kwestie het overzicht en de regie kwijt"." Aad MeulemanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga
"Vermeercentrum betaalt 100.000 euro voor een coördinator, terwijl het al zwaar in de min staat."
"Het Vermeercentrum moet eindelijk maar eens worden gesloten. Er moet veel te veel geld bij. Nu weer staat op de begroting voor 2008 een belachelijk bedrag van 100.000 euro voor vergoedingen coördinator, vrijwilligers en stagiaires. Een ton om een groep vrijwilligers aan het werk te houden, terwijl er een structureel tekort is van bijna 120.000 euro. Oftewel een derde van de totale begroting. Te gek voor woorden. In een normaal bedrijf zou de deur allang dicht zijn gegaan. En wie betaalt dat weer allemaal? Inderdaad, de burger, die weinig of niks met dat hele Vermeercentrum heeft."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
De coördinator heeft zelf de begrotingen opgesteld, voor intern gebruik prima, maar als je geld wilt hebben van de gemeente dan lijkt mij een rapportage door een RA (Registeraccountant) een minimum vereiste. De bedoeling bij de doorstart was verder te gaan met een vrijwilligersorganisatie omdat toen al duidelijk was dat de Vermeerstichting enige kostenvergoeding voor personele werkzaamheden niet zou kunnen opbrengen. Je bent stichtingbestuurder, benoemt jezelf tot coördinator en claimt vrolijk je salaris bij de gemeente. Nee toch zeker, de gemeente is geen Sinterklaas! Ik ben vooral benieuwd hoe de PvdA-fractie hier straks mee omgaat.

Ron Witsenboer
"Vermeercentrum heeft steun nodig"
"De Stichting Vermeer Centrum Delft vraagt de gemeente om financiële steun om het Vermeercentrum open te houden. Dat klinkt bekend, was het niet het Vermeercentrum dat vorig jaar toch failliet ging ondanks steun van de gemeente? Maar de situatie nu is niet te vergelijken met die van vorig jaar."

Aad Meuleman
"Webcolumn Politiek Leiderschap"
"In de gemeenteraadsvergadering van 25 september jl. riep Wim Bot (Groen Links), in een sterk inhoudelijk betoog, het college op “politiek leiderschap” te tonen. Een terechte oproep. Al eerder verweet hij het college in de kwestie van de MER (TU Noord) het overzicht en de regie kwijt te zijn."