logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |

dinsdag 30-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft voldersgracht_021_2008_09_27_19h59_42_2_a.jpg
Delft, Voldersgracht 21, Vermeerhuis.
Afgelopen zaterdagavond: "Vrijwilliger" Herman Weijers van de Stichting Vermeer co�rdineert de avondrondleidingen.Quote van de dag
"De twee 'redders' van het Vermeercentrum Wim Boelens en Herman Weijers zagen het in december 2007 nog helemaal zitten." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Essential Vermeer
"THE COMPLETE VERMEER CATALOGUE"
"Essentialvermeer.com has become the internet's essential tool for exploring every facet of the life and work of the great 17th c. Dutch painting master. Essential Vermeer is continually deepened by additions of new and significant studies. author & webmaster: Jonathan Janson"

Jan Peter de Wit
"Weer groot liquiditeitsprobleem bij Vermeercentrum"
"Als de stichting Vermeercentrum Delft niet voor eind oktober �119.700 van de gemeente krijgt dan gaat het failliet. Bestuurders Herman Weijers (directeur Evenementenbureau) en Wim Boelens (notaris) en zeventig vrijwilligers hebben een brandbrief (lees hier) gestuurd naar alle politieke partijen."

Aad Meuleman
"Gemeente weer door rechter teruggefloten"
"In 2002 kwam een zaak aan het licht inzake vermeende fraude binnen Combiwerk. Deze kwestie werd destijds groots aangepakt. Uiteindelijk is er niet veel van overgebleven, behalve dat mensen onnodig zijn beschadigd. De gemeente Delft heeft gemeend alle geleden schade te moeten verhalen op de �hoofdverdachte�."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Geen cent voor gemeente in fraudezaak Combiwerk"
"De gemeente Delft krijgt geen cent van Hans van der Burgh, voormalig werkleider bij de sociale werkplaats Combiwerk. De Delftenaar werd door de gemeente beschouwd als de kwade genius in een fraudezaak bij zijn werkgever en kreeg enkele jaren na zijn ontslag in 2002 een serie claims aan zijn broek van in totaal 630.000 euro."

Fractie SP
"College moddert aan met woningbouwplannen"
"Het leek erop dat de gemeenteraad afgelopen donderdag zou besluiten om een milieueffectrapportage (MER) te maken voor het TU-gebied. Door de pogingen van het college om onder dit onderzoek uit te komen loopt de geplande woningbouw in dit gebied onnodige vertraging op."

Bas Bennebroek
"Alle opties open om vertraging studentenhuisvesting te voorkomen"
"Twee weken terug schreven wij al over de discussie of een milieueffectrapportage (m.e.r.) wel of niet nodig zou zijn in het TU-gebied (�Gemeente moet n� daadkracht tonen voor de volgende generatie studentenwoningen�). Ook in de pers is er veel over geschreven: �Vertraging bij bouw studentenkamers�, ��Gemeente toont gebrek aan ambitie��, �Het laatste woord - Analyse�, �Nachtelijk debat�."

VROM
"Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)"
"Het NSL is de kern van de Wet luchtkwaliteit, die met ingang van 15 november 2007 van kracht is geworden. In gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (zogenoemde overschrijdingsgebieden) gaan overheden in gebiedsgerichte programma's de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL is een bundeling van alle gebiedsgerichte programma's en alle rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren."

Aad van Tongeren
"Hollandsche rekenkunst in Delft"
"In Delft is de geschiedenis nooit ver weg. Dat geldt ook voor de gemeenteraad. In de raadszaal kijken de portretten van de Nederlandse vorsten op ons neer. E�n van hen is Koning Willem I (1772 -1843). De afgelopen maanden is er Delft regelmatig in zijn geest bestuurd."

Leonie Zeestraten
"WATERSCHAPPEN: TECHNIEK OF POLITIEK?"
"Ons beschermen tegen hoog water, onze waterkwaliteit beschermen en de zuivering van ons afvalwater, zijn de hoofdtaken waar de waterschappen zich mee bezig houden. Een volstrekt technische opgave, dacht ik altijd. Want wie is er nu tegen goede bescherming tegen water of een goede zuivering van afvalwater. Dit leken me niet echt onderwerpen, waar de politieke standpunten erg uiteenlopen."maandag 29-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft brabantse_turfmarkt_000_paardenstront_2008_09_28_11h45_06_a.jpg
Delft, Brabantse Turfmarkt.
Paardenstront. Een paard mag wildschijten en opruimen door de berijder ho maar.Quote's van de dag
"Als er iets mis ging, zorgden wij er zelf voor dat dit werd opgelost. Dat ging veertig jaar goed, totdat Breed Welzijn Delft zich ermee ging bemoeien." Leo Nederpelt

"Je kunt niet zeggen: dit werk is duurder omdat ik een diploma van de Kunstacademie heb. Zo werkt het niet". Coen de Jong

"Een Vermeercentrum zonder echte Vermeer's wordt nooit iets, touroperators trappen er niet meer in en het blijft subsidies vreten." harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delft op Zondag
"Ik hoop dat wij het heft weer in handen krijgen"
"Buurthuis de Wending is niet meer wat het ooit geweest is. Het buurthuis is al maanden gesloten en de gebruikers en vrijwilligers zijn �op z�n zachtst gezegd- niet bepaald te spreken over de beheerder: Breed Welzijn Delft. Vrijwilligers die zich jarenlang voor het buurthuis hebben ingezet, willen niet langer uitsloven voor een instelling die het hen niet makkelijk maakt. Ook Leo Nederpelt heeft het gehad met de leiding van het buurthuis en klom in de pen. Hier volgt zijn relaas."

Delft op Zondag - Pim Beukema
"Coen de Jong, de kunst en de openbare ruimte: het mag wel een onsje m��r zijn met de beeldende kunst in Delft"
"Coen de Jong is zijn naam. Kunst in de openbare ruimte zijn ding. En daar gaan we in Delft nog wel van opkijken, in de nabije toekomst."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Hoogbouw Poptahof: Mogelijk sloop in plaats van renovatie"
"Woningcorporatie Woonbron, de Gemeente Delft en projectontwikkelaar Kristal denken na over mogelijke sloop van de hoogbouw in Poptahof."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil"
"Gondelaffaire - Reinoud Plate"

Jeroen van Oort
"De kracht van Delft"
"Afgelopen dinsdag presenteerde Kantoor Delft van de Kamer van Koophandel Den Haag en Rabobank Zuid-Holland Midden voor de achtste achtereenvolgende keer het rapport �De Kracht van Delft�. Namens het CDA waren Mil�ne Junius, Mechtild de Jong en Jeroen van Oort bij de presentatie in theater De Veste, net als vele vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, kennisinstituten en andere lokale politieke partijen. De portefeuillehouder economie en kennis schitterde namens het College van B&W door afwezigheid."

Pauljan Kuijper
"Geen private exploitatie Delftse parkeergarages"
"VVD en D66 hebben donderdag tevergeefs voorgesteld de voor- en nadelen van private exploitatie van de Delftse parkeergarages te onderzoeken."

Saskia Bolten
"Zeer geslaagd gipsyfestival in Delft"
"Dit weekend heeft met steun van de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en gesponsord door een aantal Delftse horecaondernemers het gipsyfestival plaatsgevonden."

Lennart Harpe
"VVD stemt in met voorbereiden MER-startnotitie"
"Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de VVD-fractie zonder enthousiasme ingestemd met het voorbereiden van een MER-startnotitie door het College van B&W."

Bianca van der Werf
"30+ disco ... meer dan welkom!"
"Op zaterdag 27 september 2008 werd er in Club Wesseling een 30+ Disco gehouden, met het thema: Moulin Rouge (dresscode: zwart/rood). Dit is het derde feest in de serie Four Seasons Disco Fever Delft."

Bianca van der Werf
"Hoorn versus Delft"
"Zaterdag 27 september 2008 kwam het gemeentebestuur uit Hoorn naar Delft voor een werkbezoek. Dit werkbezoek stond volledig in het teken van het concept: autoluwe binnenstad."zaterdag 27-09-2008 00h00

Foto van de dag
personen_harrie_fruyt_van_hertog_martin_stoelinga_aad_meuleman_20080925_foto_bram_stoop_2_a.jpg
Delft, Markt.
Nachtburgemeester stuurt hangouderen weg voor het stadhuis. (Foto Bram Stoop)Quote's van de dag
"Ik denk bovendien dat een controleur op een Segway door de snelheid van het vervoermiddel meer auto�s per uur kan controleren op de geldigheid van een parkeerkaartje dan een lopende collega." Frans van Rijnswou

"Ik vond dat ik maar eens eer moest bewijzen aan de stad waar het allemaal vandaan komt." Bas Verkerk

Probeer het eens bij Stoelinga, die heeft ooit toegezegd dat hij het Vermeercentrum zou redden ....." Arne Vogel

"Mensen zijn het zat dat er niet naar hen wordt geluisterd" Dick KoningWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post
"Nieuwe politieke partij"
"In november van dit jaar wil de nieuwe Delftse politieke beweging "Wat Wij Willen" een fundament leggen voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. "

AD-Delft
"Vermeercentrum: goede hoop op geld"
"Met alle politieke partijen heeft hij al om tafel gezeten. Vandaar dat Herman Weijers van het Vermeercentrum met enig gezag kan zeggen dat hij goede hoop heeft op een gemeentelijke subsidie voor het noodlijdende centrum. "Natuurlijk zijn er geen harde toezeggingen, maar ik denk dat de gemeenteraad van goede wil is.""
Redactie: door harrie fruyt van hertog
In de begroting is voor � 100.000,00 aan coordinatiekosten opgenomen. Als dit werk ook door een vrijwilliger zou worden gedaan dan is de exploitatie sluitend!

Frans van Rijnswou
"Geruisloos op controle"
"... Ik denk bovendien dat een controleur op een Segway door de snelheid van het vervoermiddel meer auto�s per uur kan controleren op de geldigheid van een parkeerkaartje dan een lopende collega."

Fleur Norbruis
"Nieuwe bomenverordening in Delft"
"... De nieuwe verordening is duidelijker en vollediger. Op het gebied van boombescherming door het verplichten van een Boom Effect Analyse in veel gevallen. Maar ook door het aanscherpen van de criteria voor kapvergunningen (kapvergunning nodig voor bomen met een diameter vanaf 20 cm en bomen die vanaf 2 meter uit de gevel van een pand staan)."

Bas Bennebroek
"De kracht van Delft is de TU!"
"Elk jaar presenteren de Kamer van Koophandel Delft en de Rabobank Zuid-Holland Midden De Kracht van Delft, de �economische thermometer� van Delft (download hier de PDF). Naast de thermometer wordt er ook elk jaar aandacht besteed aan een speciaal thema. Dit jaar was dat De toegevoegde waarde van kennis in Delft."

Anne Koning
"Bouwen aan vriendschap"
"Dinsdag sprak ik congresgangers van de 10e Internationale Docomomo Conferentie in de nieuwe, tijdelijke lokatie van Bouwkunde toe. Ik mocht dit doen ter ere van de tentoonstelling �The revival of the Bauhaus in Tel Aviv� die door de stichting Delft-Kfar Saba in samenwerking met de universiteit is geregeld."

RTV-West
"Delft neemt historische kades onder de loep"
"De historische kades en bruggen binnen Delft worden volgend jaar allemaal onderzocht op gebreken. Als er iets mis is, wordt dat hersteld, schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van fractie Van der Werf."

AD-Delft
"Wachten op oordeel van de rechter"
"Vertragingen zijn onontkoombaar, maar de gemeente heeft nog steeds alle hoop dat het met de bouw van dik 4000 woningen in TU-Noord en TU-middenin orde komt. Een 'drama' dreigde, zeiden huisvester Duwo en de TU, nadat onderzoek uitwees dat de gemeente waarschijnlijk toch een milierapportage (mer) moet laten opstellen voor de grootse bouwplannen."

Gemeenteraad
"Raad geeft startsein voorbereiding milieueffectrapportage"
"De gemeenteraad heeft het college van B en W na een lang en nachtelijk debat de opdracht gegeven om een startnotitie op te stellen voor een milieueffectrapport (m.e.r.) voor het gebied TU/TNO en een deel van Schieoevers."

Jan Peter de Wit
"Stadskrant hoofdredacteur Nico Jouwe heeft het na tien jaar gezien bij de Gemeente"
"Hoofdredacteur Nico Jouwe van de Stadskrant nam vrijdag afscheid van de Gemeente. Collega's boden Nico een eigen krant aan. Stadskrant oprichter Aad Bonthuis was erbij. Nico heeft bereikt dat er ook enige ruimte kwam voor kritische geluiden."donderdag 25-09-2008 00h00

Quote van de dag
"De Delftse Sociale Dienst deelt gratis hoofddoekjes uit, dan heb je voorrang bij solliciteren" Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fractie Onafhankelijk Delft
"Motie SERPO"
"Draagt het college op,
Het GGD gebouw als eerste optie open te houden bij het toewijzen van een locatie.
Pas als uit gedegen onderzoek inderdaad blijkt dat het GGD gebouw niet geschikt is voor Serpo men naar een andere locatie uit gaat zien. ..."

Jan Peter de Wit
"MER rapportage bevriest alle ambitieuze TU campus, Technopolis en TNO bouwplannen"
"Ook de geplande 850 studentenwoningen, brasserie en congreshotel in stuk groen tussen Kanaalweg en Mijnbouwstraat wordt door verlate MER rapportage uitgesteld. Allemaal de schuld van Stip wethouder Merkx en Pvda wethouder Koning."

Jan Peter de Wit
"Auto en parkeren wordt geheel verbannen uit de Delftse Hout"
"Het staat slim omschreven in de toekomstvisie van het natuur- en recreatiegebied de Delftse Hout. De autoparkeerplaatsen verplaatsen naar de randen van het gebied. Eigenlijk staat er dat bijna alle huidige parkeerplaatsen in het gebied verdwijnen."

Groninger Internet Courant
"Stroomkabel Eemshaven in Guinness-boek"
"De NorNed-kabel, de stroomkabel die loopt tussen de Eemshaven in Groningen en Noorwegen, heeft een vermelding gekregen in het Guinness Book of Records. De kabel is met zijn 850 kilometer de langste onderzeese stroomkabel ter wereld, zo meldt Tennet, de eigenaar van de kabel."woensdag 24-09-2008 00h00

Quote's van de dag
"Het was druk in de kraam en er was veel enthousiasme om mee te doen." Rolf Clason

"Ontrouw aan hetgeen waar je voor stond heft het probleem niet op, maar ontrouw in de vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond. Het probleem ben je dan zelf!!" Bram Stoop

"Een politicus is iemand die met heel veel woorden niets zegt." harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
harrie fruyt van hertog
"Pandverbod"
"Ook in Delft wordt het "Pandverbod" toegepast, hoe de procedure precies in zijn werk gaat, is tot nu toe niet transparant. Op de website van de gemeente Delft is er niets over te vinden."

delft personen_000_femke_stolker_pvda_20080920_stratengeneraal_a.jpg
Rolf Clason
"STRATEN GENERAAL"
"Traditiegetrouw stond de PvdA de zaterdag na Prinsjesdag met een kraam in de stad. Daar mochten de burgers van Delft even "Wouter Bos" zijn en bepalen hoe zij 5 miljoen euro zouden verdelen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
In het verslag van Rolf Clason lees ik dat het druk was in de kraam. Bij het bekijken van de foto's heb ik de drukte niet kunnen ontdekken, maar goed ik ben dan ook geen politicus meer en zie het niet meer zo scherp. Fractievoorzitter Femke Stolker is er en dat is het, ook weinig PvdA-raadsleden te bekennen op de foto's. De meeste mensen willen geen "Wouter Bos" zijn en willen dus helemaal niets met hem te maken hebben zo lijkt het wel.

Ron Witsenboer
"Raad verruimt inspreekmogelijkheden voor burgers"
"Deze week meldde het AD dat de inspraak van burgers in de gemeenteraad moeilijker zou worden. De krant had dit uit de weblog van een wethouder. De voorstellen voor een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad zijn echter niet door iedereen goed gelezen, want deze plannen moeten de raad juist dichter bij de stad en de burger brengen en de inspreekmogelijkheden verruimen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
De Gideonsbende stiekum in het geheim opererend voor het Presidium, hallo Witsenboer hoeveel achterkamers wil je hebben man. Als geen Stadhuis-ontzegging dan moeten insprekers zich 48 uur van te voren melden, typisch uit de koker van Bas Verkerk de veiligheidsspecialist, het gepeupel laten wij niet binnen. Hulde aan Anne de Koning en weltrusten voor Ron Witsenboer.dinsdag 23-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft leeghwaterstraat_000_studentenhuisvesting_2008_09_09_17h33_27_a.jpg
Delft, Leeghwaterstraat.
"Tijdelijke" studentenhuisvesting.Quote's van de dag
"Heel eenvoudig: Delft wordt op dit moment slecht bestuurd." Aad Bonthuis

"Iemand die continu over zichzelf afroept dat hij een eerlijk man is, verliest zijn geloofwaardigheid" Bianca van der WerfWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Stip laat hun wethouder Merkx vallen op milieu-dossier TU-campus"
"Nu moet er toch weer een milieu-effect-rapportage (mer) uitgevoerd worden van milieu wethouder Merkx en ruimtelijke ordening wethouder Koning. Zelfs jongeren wethouder Rensen schoof aan tijdens het debat in de commissie."

Fractie D66
"STIP speelt bewust met studentenbelangen"
"De Delftse raadsfractie van D66 is boos op studentenpartij STIP, omdat die �bewust speelt met studentenbelangen�. STIP wil onverkort doorgaan met de ontwikkeling van het TU- en TNO-gebied, waar honderden studentenwoningen moeten verrijzen. Alle andere partijen in de gemeenteraad, inclusief STIP-wethouder Merkx, vrezen echter juridische complicaties en willen een milieueffectrapportage (MER) inlassen."

Belangenvereniging TU Noord
"Second opinion m.e.r. beoordeling TU-Noord, enz."
"... Gezien de onduidelijkheid over mer-(beoordelings)vraagstukken bij de gemeente Delft, zoals gesignaleerd door mevrouw Dr. Jesse in haar second opinion, kan het voor de raad als Bevoegd Gezag nuttig zijn zich een eigen oordeel te vormen over deze kwestie."

Jan Peter de Wit
"DOK bibliotheek directeur Eppo Van Nispen tot Sevenaer kan niet met geld omgaan"
"Het is de tweede keer dat directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer (EvNtS) nu al extra geld van de gemeente (�182.000) krijgen omdat de bibliotheek anders failliet gaat. Die liquiditeitsproblemen kwamen het jaar daarvoor pas aan het eind van het jaar. Toen had EvNtS �508.000 extra nodig. Ergo, sinds Eppo DOK runt moet er steeds geld bij."

Lennart Harpe
"College zegt herijking Nadeelcompensatieregeling toe"
"Tijdens de vergadering van de commissie Economie, Milieu, Cultuur en Recreatie (EMCR) op woensdag 17 september 2008 heeft wethouder Ronald Vuijk van Economische Zaken toegezegd v��r 1 januari 2009 de huidige Nadeelcompensatieregeling te zullen herijken. Hij deed dit naar aanleiding van mondelinge vragen van de VVD-fractie, die geen genoegen nam met de beantwoording van eerder gestelde schriftelijke vragen over dit onderwerp."

Jan Peter de Wit
"De gemeente Delft is voornemens deze motor-parkeerplaats op te heffen."
"Zie je nu wel dat de gemeente Pro-Actief de burger kan informeren zoals hier aan de Rotterdamseweg/Hertog Govertkade. Zo zou het ook met kapvergunningen moeten gaan. Dit was de enige motorparkeerplaats van Delft. Volgens de wijze mannen voor de zoon van ex-PvdA fractievoorzitter Vlekke."

Rolf Clason
"SKATEJAM 2008"
"Op 21 september 2008 vond voor de zesde keer de Delftse Skatejam plaats op de daarvoor speciaal vrijgemaakte Provinviale Weg"

de kabbalist (persbericht)
"Geert Kimpen, over zijn nieuwe boek De Geheime Newton"
"Op donderdag 25 september 2008 om 20u30 vindt de premi�re plaats van de eerste lezing van auteur Geert Kimpen, over zijn nieuwe boek De Geheime Newton, in Delft!"maandag 22-09-2008 00h00

Quote's van de dag
"Het nieuwe SERPO mag wat ons betreft door een nieuwe burgemeester worden geopend." Martin Stoelinga en Bram Stoop

"De gebiedsvisie moet gezien worden als een kader vanwaar er verder gewerkt wordt met idee�n en of plannen." Bram Stoop

"Ik was van tevoren wel gewaarschuwd dat Martin nou niet echt populair is bij zijn collega�s in de Gemeenteraad" Walter Getreuer

"Het is nota bene het eerste voorstel van onze kant in het nieuwe politieke jaar, maar we werden als een gek gesteund." Martin Stoelinga

"Als je denkt dat je iets te goed bent, zie je je gebreken niet meer". Nico Jouwe

"De raad staat nu landelijk voor lul omdat ze in de Staatscourant een genomen raadsbesluit moeten intrekken." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delft op Zondag - G.J. Bergers
"Delftse Raadsleden zakkenvullers?
Dat moeten we volgens de politici met een korreltje zout nemen"

"Raadslid Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft baarde vorige week in deze krant opzien met zijn uitspraak dat Gemeenteraadsleden in Delft zakkenvullers zijn. Letterlijk zei De Wit: �Die 37 Gemeenteraadsleden, dat zijn zakkenvullers. Ze komen binnen op de bekendheid van een partij. Ze zijn hoofdzakelijk voor zichzelf bezig. Dat moet afgelopen zijn.�"

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil"
"De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag van 21 september
- Winkelcentrabeleid - F.M. Boon
- Dierenvrienden gezocht - Truus Feyge
- Jan Peter de Wit (1) - M. Jongeneel, P. Van Schie, L. Van Zinnen, Corry Ammerlaan en alle leden van de kaartclub �Altijd gezellig�
- Jan Peter de Wit (2) - Frits van der Langen
- Transparantie? - Ravindra Kiel, secretaris Belangenvereniging Rotterdamseweg Noord"

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Als nood wetten breekt, dan gloort er hoop voor Serpo"
"De kans dat Serpo toch in Delft blijft, is deze week een klein stukkie groter geworden. Een voorstel van Onafhankelijk Delft, dat woensdag in de Commissievergadering voor Economie, Milieu, Cultuur en Recreatie werd besproken, krijgt steun van die Commissie en daarom gaat wethouder Ronald Vuijk de mogelijkheden bekijken ..."

Bram Stoop
"Inspraak burgers bij commissievergadering"
"... Anne Koning is er voor de zaken uit te voeren en de raad controleert haar daarop Ik hoop dat het niet de bedoeling is dat als er agenda punten zijn die nog goedkeuring van de raad cq commissie behoeven, de wethouder dan gaat ventileren wat zij van het punt vindt ..."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Al met al blijft onduidelijk wie er van de raadsleden in de "Gideonsbende" zaten, een geheimzinnig ondemocratisch achterkamertjesclubje dat even het inspreekrecht wilde verkrachten. Hulde aan Anne Koning.

Bram Stoop
"Gebiedsvisie Delftse Hout"
"... Onze fractie was kort en bondig wat de gebeidsvisie betreft. Wat ons betreft wordt niet de voorkeur gegeven aan het wel of niet meer of minder parkeerplaatsen maar meer met de vraag hoe nu verder. Ik heb in ieder geval namens de fractie aangegeven dat we het liefst zo min mogelijk auto�s in Delftse Hout zouden willen zien."

Saskia Bolten
"Participatie, gemeenschap en aanvaarding"
"De anti-armoedeconferentie vond afgelopen woensdag plaats in de Sacramentskerk (de Vredekerk) in Delft."

Jurjen Bolsenbroek
"Anti Armoedeconferentie werkt!"
"... Persoonlijke, kleinschalige hulp werkt! Iets wat wij als overheid niet kunnen bieden, omdat we gebonden zijn aan algemeen toepasbare regels. Delft kent een rijke schakering van stichtingen en verenigingen die, ieder vanuit haar eigen specialisatie, de helpende hand toereiken. De Anti-Armoedeconferentie leidt tot een netwerk van hulpverleners die elkaar kunnen vinden en aanvullen om mensen weer op weg te helpen naar een nieuwe toekomst."

Roy Blinker
"de cie. Wijzo van 9 september 2008"
1) Relatie Gemeente BWD
2) PerspeKtief

Jan Peter de Wit
"Bouw Koepoortgarage eindelijk gestart"
"In Koepoortgarage is de tweede beton vloer gestort. De bouw krijgt eindelijk een beetje vaart."

Delft op Zondeag - Marcel de Wit
"Even bellen met... Alex van Leeuwen, Raadslid voor de VVD in Delft"
"De poller aan de Oude Langendijk in Delft, die overigens al een tijdje buiten gebruik is, mag van deze Delftse liberaal zo snel mogelijk verdwijnen."

SGBO
"Rotterdam wint opnieuw SGBO-Burgerjaarverslagpijs"
"Het burgerjaarverslag is een goed instrument om de burger in beeld te houden. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de vorderingen op het gebied van verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van het meer betrekken van de burger bij het bestuur."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Niet zo vreemd dat Delft niet voor een prijs in aanmerking komt.
zaterdag 20-09-2008 00h00

Foto van de dag

delft dp_20080919_wmo.jpg


Quote's van de dag
"Vrijwel niemand is in de politiek van Delft ge�nteresseert" Michiel Goudriaan

"Het gaat om Serpo en het behouden ervan in Delft." Martin Stoelinga

"Als ik er langer over nadenk, is er vast sprake van een vergissing. De volksvertegenwoordigers in de Delftse gemeenteraadzullen dit vast niet aannemen." Anne Koning

"Uiteraard krijgen ook acties uit het afgelopen jaar vervolg, zoals de strijd voor een betere Regiotaxi" Bob van VlietWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Pauljan Kuijper
"Raadsvergoeding is geen zakkenvullerij"
"In een interview in de Delft op Zondag noemt Jan Peter de Wit (Leefbaar Delft) alle Delftse raadsleden zakkenvullers. Eerder gebruikte hij soortgelijke woorden rond een mogelijke parkeervergoeding voor gemeenteraadsleden."

Fractie D66
"B&W blunderen met ontwikkeling TU/TNO/Schieoevers"
"Onder een milieu-effectrapportage uitkomen door studentenwoningen als halve woning mee te tellen? Dat houdt vast geen stand bij de rechter! Dacht D66. En verwacht de second opinion. Gevolgen: zeker een jaar onnodige vertraging in veel plannen."

Pauljan Kuijper
"Een onsamenhangend verlanglijstje is geen gebiedsvisie"
"D66 is kritisch over de gebiedsvisie voor de Delftse Hout, waar de gemeenteraad volgende week over besluit. Een gebiedsvisie zou een afgewogen, samenhangend plan met veel oog voor de omgeving moeten zijn."

Pauljan Kuijper
"Delft wil 380kV ondergronds vanaf Kruithuisweg"
"Minister Van der Hoeven, die onlangs besloot de 380kV hoogspanningslijn ten zuiden van Delft ondergronds aan te leggen, vraagt Delft hoe zij ter compensatie van nieuwe masten ten westen van Delft de bestaande 150kV-lijn langs de Kruithuisweg ondergronds wil hebben. Ze heeft daarvoor twee varianten."

Gemeenteraad
"Discussie over visie Delftse Hout - Ondergronds - Woningen"
"Een meerderheid van de commissie Ruimtelijke Ordening heeft donderdag 18 september positief gereageerd op de gebiedsvisie Delftse Hout. De commissie ging uitvoerig in op diverse aspecten uit de visie zoals het parkeren aan de randen van het gebied, de bereikbaarheid en de plannen om deelgebieden (clusters) eigen functies te geven."

Fleur Norbruis
"Gebiedsvisie Delftse Hout"
"In de commissie Ruimtelijke Ordening is de gebiedsvisie Delftse Hout besproken. De grote lijnen van de visie ondersteunen we. Over de uitwerking zal in de komende jaren de discussie nog wel gevoerd gaan worden."

SP Delft
"Lokale en internationale politiek op ledenvergadering"
"Het komende jaar wil de SP Delft doorbouwen op wat er de afgelopen jaren bereikt is. "We willen nog meer samen met de mensen in Delft optrekken. Met de ZO! krant gaan we buurten in de wijken. Huis-aan-huis aanbellen met de vraag: hoe vind u dat het gaat in uw wijk en in Delft? Zo willen we wat mensen in Delft echt bezig houdt op de agenda zetten."

Jos van Koppen
"Initiatief van Onafhankelijk Delft vindt bijval bij de raad: SERPO moet in Delft blijven!"
"Tijdens de commissievergadering van EMCR van woensdag j.l. hebben de aanwezige partijen unaniem adhesie betuigd met het SERPO-initiatief van Onafhankelijk Delft. Volgens de raad moet SERPO voor Delft behouden blijven! Er moet dus ook een inspanningsverplichting komen van het college om voor SERPO een geschikte locatie te vinden binnen de gemeentegrenzen."

Bram Stoop
"Inderdaad een advertentie over, WMO raad"
"Op 9 september 2008 ik door een rondvraag te stellen in de commissie WIJZO naar de stand van zaken gevraagd als het gaat om de ontwikkeling van de WMO raad. Wethouder Rensen gaf toen aan dat er een advertentie zou komen waarin aangegeven zou worden dat de gemeente Delft leden voor de WMO raad zoekt."

Sjaak Keuvelaar
"150-kV: Onderhandelen met open kaarten"
"Een op het eerste vreemde onderhandelingstactiek voor de 150 kV-lijn. Want waar bij alles wat nog in onderhandeling is, direct de vergadering besloten verklaard moet worden en de stukken geheim, lag hier het voorstel voor de onderhandeling gewoon open en bloot op tafel. Pokeren met je hand kaarten open?"vrijdag 19-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft ruys_de_beerenbrouckstraat_000_ganzen_2008_09_17_16h30_56_a.jpg
Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat.
Even wat geduld, de ganzen steken over! Aan de overkant lijkt het gras iets groener.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft bram_stoop_20080918_wolken.jpg
Bram Stoop
"Antwoorden schriftelijke vragen over HOP"
"Op 13 augustus 2008 heb ik schriftelijke vragen gesteld en inmiddels antwoordt gekregen van het college van B&W over een homo ontmoetingsplaats in het recreatiegebied Delftse Hout. Onze fractie was dat namelijk ten gehore gekomen. Net als sommige andere onderwerpen was dit een gevoelig onderwerp want men viel vanuit de homo beweging in Delft blijkbaar over elkaar heen om een reactie te geven."

Bianca van der Werf
"Beantwoording op schriftelijke vragen m.b.t. staat van historische bruggen en kades."

AD-Delft
"Serpo kan ook niet naar de oude GGD"
"Wethouder Vuijk (economische zaken) heeft laten weten dat het college niets ziet in een nieuwe reptielenzoo op die plek. Hij wil er liever kunstenaars in hebben. In reactie daarop hebben CDA en VVD voorgesteld te onderzoeken of gebouw De Hertenhorst aan de Aan �t Verlaat, vlak bij het hertenkamp, geschikt is."

Job Veltman
"Gemeente moet n� daadkracht tonen voor de volgende generatie studentenwoningen"
"... In de raadsvergadering van 25 september staat de second opinion wederom op de agenda en moeten alle politieke partijen definitief kiezen: wel of geen m.e.r., en dus wel of geen extra jaar vertraging voor het oplossen van het huisvestingsprobleem voor studenten. Wat STIP betreft is de keuze duidelijk: elke verdere vertraging voor studentenwoningen is te veel."

Jan Peter de Wit
"Gemeente Delft stuurt uitgehongerde armen naar Moskee voor Ramadan-diner"
"GroenLinks wethouder Saskia Bolten is deze week een grote campagne gestart tegen de armoede. De straten hangen vol met affiches, grote advertenties in de lokale kranten en er zijn zelfs folders gemaakt. Er wordt door de armen te weinig gebruik gemaakt van de bijzondere extraatjes. Ik zie het nut niet in om dat met zo'n dure algemene publieksactie te doen. Een meer doelgroep gerichte actie is veel effectiever."

Bas Bennebroek
"Evaluatie steunt STIP: WFIA een groot succes"
"In 2000 vonden de gemeenten Den Haag, Leiden, Zoetermeer en Delft, de Haagse Kamer van Koophandel en het Stadsgewest Haaglanden dat men beter moest gaan samenwerken op het gebied van internationale acquisitie: het binnenhalen van buitenlandse bedrijven om zo de kenniseconomie van de regio Haaglanden te verbeteren. Hiertoe werd de West-Holland Foreign Investment Agency (WFIA) opgericht."

SP Rood Delft
"Naar de universiteit en middelbare school"
"ROOD, de jongerentak van de SP, is de afgelopen week weer een aantal keer de straat op geweest. Op de universiteit werd onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de IB-groep, en op de Grotius en Stanislas colleges werd de jongerenkrant van ROOD uitgedeeld."

Sjaak Keuvelaar
"Het eiland Delft? Gemiste kansen bij de gebiedsvisie Delftse Hout"
"Vanavond wordt in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening de gebiedsvisie Delftse Hout behandeld. De Delftse Hout maakt deel uit van een groot recreatiegebied samen met het Bieslandse Bos, de Balij en de Dobbeplas. Hier liggen kansen om samen met de omliggende gemeenten tot een goed resultaat te komen. Kansen die Delft nu laat liggen."woensdag 17-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft oldtimer_chrevolet_el_camino_1960_2008_09_16_17h55_20.jpg
Gezien in Delft, Oldtimer Chrevolet El Camino 1960.Quote's van de dag
"Waar moet het naar toe met onze hennep brouwerijen, opium distilleerderijen, wijn kwekerijen, bierplantages en tabakstokerijen?" Michiel Goudriaan

"Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn de waardevolste en kostbaarste burgerrechten die we hebben. Als we die niet beschermen, kunnen we onze andere vrijheden niet verdedigen. Daarom kunnen we geen compromissen sluiten. Op geen enkele manier. Het is heel belangrijk voor mij te benadrukken dat vrijheid van meningsuiting ook het recht omvat van het voeren van een kritisch debat over de vraag wat corruptie is en welk gedrag van een wethouder wel toelaatbaar is en welk gedrag van een wethouder niet toelaatbaar is." Reinoud Plate

"Voor het gemak van een paar mensen worden de rechten van de Delftse burger beknot" Ravindra KielWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga
"Reactie op het artikel uit de Delft op zondag van Jan Peter de Wit"
"Geachte heer Bergers,
U vroeg mij op maandag 15 september een reactie op de opmerking van Jan Peter de Wit, dat de 37 gemeenteraadsleden zakkenvullers zijn. Hij deed zijn uitlating in de Delft op Zondag van 14 september 2008. Voordat ik op uw vragen antwoord geef, moet mij iets van het hart:"

Jan Peter de Wit
"Connexxion heeft lak aan maximale tonnage Sebastiaansbrug"
"Het wordt een beetje afgezaagd, maar weer is de stalen hoogte balk eraf gereden bij de Sebastiaansbrug. Maximaal 5 ton is een lachertje. De verlengde harmonicabus van Connexxion rijdt weer vol met studenten over de brug. Die weegt dan 28 ton. Lees december 2007: Brengt Connexxion studenten in gevaar op St. Sebastiaansbrug?"

Lennart Harpe
"VVD wil herijking van nadeelcompensatieregeling"
"De VVD-fractie is niet tevreden met het antwoord en wil alsnog een herijking van de bestaande nadeelcompensatieregeling. Dit onderwerp wordt via een rondvraag aan de orde gesteld in de commissie EMCR, die woensdagavond 17 september vergadert."dinsdag 16-09-2008 00h00

Foto van de dag
gideo.jpg
Gideo, Franz Anton Maulbertsch en J�zsef Winterhalter, olieverf op canvas, Episcopaal paleis Szombathely (H) Bron: www.xaveriusamersfoort.nlQuote van de dag
"De Gideonsbende: Tijdens een bezinningsdag van de Verrijzenisparochie Maarssenbroek vroeg iemand: 'Hoe bereiken we elkaar als er iets ergs gebeurt? Want dit kan belangrijk zijn bij aanslagen, directe nood, overlijden.' Iemand zei: 'Kunnen we niet een soort Gideonsbende oprichten die via de mail met elkaar verbonden is, direct bereikbaar en beschikbaar?' Met deze hartenwens was de Gideonsbende geboren."Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fractie D66
"PvdA wil geen onderzoek naar �De Rode Vesting�"
"D66 en Stadsbelangen blijven het merkwaardig vinden dat de BWD als beheerder van buurthuis De Wending geen idee had van de vermeende drugspartijen daar, en pleitten dinsdag voor een onafhankelijk onderzoek."

Fractie D66
"Homodiscriminatie- of geweld? Doe altijd aangifte!"
"Volgens de DWH verslechtert het klimaat voor homo�s en lesbiennes in de Delftse straten. D66 betreurt dit, en roept alle slachtoffers van verbaal of fysiek anti-homogeweld op aangifte te doen."

Gemeenteraad
"Nieuwe werkwijze in Bestuur en Werk"
"De leden van de commissie Bestuur en Werk bespreken dinsdag 16 september aanstaande het voorstel van het presidium om het Reglement van Orde van de gemeenteraad aan te passen. De commissievergadering begint om 20.00 uur."

Agenda commissie Bestuur en Werk d.d. 16 september 2008 1)
"8. Voorstel inzake herziening van:"
"-a) Reglement van orde van de Gemeenteraad 2008 raadsvoorstel
- b) Verordening op de Raadscommissies 2008 raadsvoorstel
- c) Indeling Raadscommissies (per 1 januari 2009). raadsvoorstel
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Sinds maandagmiddag zijn de voorstellen op het RIS geplaatst. Op zich een vreemde gang van zaken door het PRESIDIUM om die voorstellen zolang mogelijk geheim te houden voor geinteresseerde burgers. In de Verordening op de Raadscommissies 2008 wordt het inspreekrecht door hetzelfde PRESIDIUM volledig verkracht. Gelukkig dat het regenten nog verboden is om (kritische) burgers maar helemaal af te schaffen."

Jan Peter de Wit
"Delftse Gideonsbende pleegt aanslag op inspreekrecht burgers"
"In het Presidiumverslag van 4 februari (hier) las ik voor het eerst over het bestaan van de Gideonsbende. De Gideonsbende is een samenzwering van een aantal raadsleden die onder het borrelen praten over de lange vergadertijden. De bende bestaat uit onderlinge vriendjes van de PvdA, GroenLinks, CDA, D66, STIP en VVD."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Inspraak Delftse burgers wordt moeilijker gemaakt"
"Delftenaren die zich politiek willen laten horen, krijgen het een stuk lastiger. Voortaan moeten ze zich minimaal 48 uur voor de betreffende commissie- of raadsvergadering melden bij de gemeente."

Bianca van der Werf
" Monumentenmarathon"
"... Vanwege mijn opleiding tot Binnenhuisarchitect vond ik het een verrijking om dit soort monumenten met een ander oog te bezichtigen. Het project m.b.t. de Zeepfabriek van Bousquet op de route sprak mij persoonlijk het meeste aan. Mede omdat architect Harold Gabeler (SG Architecten bna) mij vanaf het beginstadium er alles over vertelt heeft, van schets tot het uiteindelijke bezoek dat ik gisteren aan het project heb gebracht."

Alex van Leeuwen
"Het college gaat zware criminaliteit bestuurlijk zwaar aanpakken"
"In de vergadering van de commissie WVB van 11 september is de nota Bestuurlijk tegenhouden besproken. In deze nota geeft het College aan wat er gedaan gaat worden aan mogelijke zware criminaliteit in Delft. Ook de henneptelers zullen flink worden aangepakt. De politie wordt verplicht om ten minste 14 hennepkwekerijen te ontmantelen. In de nota staat ook dat horecabedrijven, waarin gedeald wordt, (tijdelijk) moeten sluiten."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Lees vooral de laatste alinea. Ik begrijp er maar weinig van, van een VVD-er verwacht ik eerder een deskundige en vooral met feiten onderbouwde conclusie. Dit kletsverhaaltje is van weinig waarde mijns inziens.

PvdA-Zuid Holland - Persbericht
"Extra rails tussen Den Haag en Rotterdam lijkt vergeten"
"De miljarden euro�s die het kabinet zal vrijmaken voor verbetering van het spoornet moeten gebruikt worden voor de aanleg van twee extra spoorbanen tussen Den Haag en Rotterdam. In het op 5 september gepresenteerde plan �Ruimte voor Rails� � van Prorail, NS en de goederenvervoerders � wordt 4,5 miljard euro begroot voor andere projecten. De verwachting is dat verkeersminister Eurlings op Prinsjesdag dit plan op hoofdlijnen overneemt."

Wat Wij Willen
"Darten"
" Darten in Nederland is ongetwijfeld een populaire sport. Ook in Delft is darten populair getuige de grote oefenruimte in partycentrum Buitenhof. 20 dart borden staan de vereniging ten dienste om uitgebreid te oefenen. Helaas moeten deze verenigingen uitzien naar een andere oefenruimte omdat het partycentrim Buitenhof gaat verhuizen naar het nieuwe sportcentrum aan de Martinus Nijhoflaan."maansdag 15-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft vdf_monddood_20061028.jpg
Delft.
Nog onduidelijk of straks alle Delftenaren politiek de mond wordt gesnoerd.
Zie onderstaand: "drempel tegen insprekers raadscommissies?"Quote's van de dag
"Zie politiek als cabaret, geef je expressie de vrije loop." harrie fruyt van hertog

"Het klinkt mooi, maar veel plekken in de route zijn nog lang niet �Zoef�." Ronald Kroon

"Jan Peter de Wit altijd maar negatief? Hij is juist heel positief. En hij krijgt nog vaak gelijk ��k" Pim BeukemaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Anne Koning
"drempel tegen insprekers raadscommissies?"
"Bij de commissies van de gemeenteraad kun je nu nog voorafgaande aan de vergadering aangeven te willen inspreken. Ook over punten die niet op de bespreekagenda staan. Toen ik nog raadslid was heb ik daartoe namens de PvdA een initiatiefvoorstel ingediend. Ik geloof dat volksvertegenwoordigers makkelijk te benaderen moeten zijn. Dus ben ik erg voor inspreekrecht bij raadscommissies."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Het inspreekrecht moet zonder afspraak toegankelijk blijven. Elk eerste halfuur van een commissievergadering moeten inwoners het recht van inspreken hebben. De tijd moeten ze onderling verdelen. De commissieleden moeten meer gaan luisteren naar de bewoners en zelf wat minder kwekken! Beter: alleen nog maar Raadsvergaderingen minimaal twee of meer per maand waar iedere burger altijd zijn zegje mag doen. Een goede professionele toegangscontrole om zoveel mogelijk veiligheid te bereiken in de Raadszaal, daar zal niemand tegen zijn.

Jan Peter de Wit
"Bijl incident toont falende beveiliging Sociale Dienst aan"
"Ik wil van burgemeester Verkerk eerst weten hoeveel Delftenaren een gemeentelijk pandverbod hebben wegens een veiligheidsrisico. Geen idee hoeveel dat er zijn. De huidige open werkvloer van de Sociale Dienst is na dit ernstige incident alleen te handhaven indien er op wapens gecontroleerd wordt."

Bianca van der Werf
"Evaluatie EK 2008"
"Tijdens de commissie Wijk, Verkeer & Beheer van donderdag 11 september jl. stond de evaluatie m.b.t. het politieoptreden EK 2008 op de bespreekagenda. Ik heb de rapportage goed bekeken en aan de ene kant was ik blij deze rapportage onder ogen te zien. Minder blij met de bevestiging van het vermoeden dat ik had en het verhaal van een getuigen (die ik persoonlijk gesproken heb) die dit deze avond met eigen ogen heeft waargenomen."

Fractie D66
"Slechte communicatie verpest beeldvorming politie en ME"
"Waarom rijdt de politie zonder sirene door de smalle fietserstunnel bij het station? Waarom worden fietsers op alcohol gecontroleerd? En: waarom kon de politie de vechtpartijtjes op de Beestenmarkt niet aan en moest de ME worden ingezet?"

Ron Witsenboer en Fleur Norbruis
"Bezoek aan de Bomenwijk"
"Afgelopen donderdag hebben Ron Witsenboer en Fleur Norbruis een bezoek gebracht aan de Bomenwijk met woningcorporatie Vestia. De renovatie is er in volle gang. Isolde Borkes (sociaal beheer Bomenwijk) en Annemarie Zwaanenburg (communicatie) ontvingen ons in het nieuwe wijkcentrum in de Bomenwijk. Tijdens de koffie vertelden zij dat er in de beginperiode van de renovatie het een en ander fout is gegaan. Wat overigens flink is opgeblazen door enkele personen en media."

fractie Onafhankelijk Delft
"Burgemeester Verkerk maakt ontzettend veel kapot en daarom moet hij nu weg"
"Hoe lang moeten wij nog toezien hoe burgemeester Verkerk en zijn college van B&W Delft kapot proberen te maken ? Is het met de afgang rond de caf�sluitingen niet mooi genoeg geweest ? Moeten er nog meer ondernemers de afgrond in geduwd worden, omdat Baas Bas en zijn napraters zo nodig moeten scoren ? Wat een schandalige vertoning is dat ! Drugshandelaren worden opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten. Maar de horecaondernemers zijn voorgoed vogelvrij verklaard. Wanbeleid van de burgemeester en het College ! Wegwezen !"

Bram Stoop
"Prof Telderslaan vaak net een race baan"
"Onderstaande mail kreeg ik op donderdag 11 september. De afgelopen tijd zijn er meerdere klachten bij ons binnen gekomen van bewoners aan de Telderslaan over het te hard rijdende verkeer aldaar. Vanmiddag heb ik zelf aan de Telderslaan waargenomen dat het inderdaad sterk op een race baan lijkt . Een aantal bewoners is van plan om een actie op touw te gaan zetten als er niets gebeurd aan de situatie die benoemd wordt in onder staande mail. Naar aanleiding van deze signalen heb ik de volgende vragen voor het college."

Aad van Tongeren
"Delftse Ambulancepost in Haagse handen?"
"Een raar opschrift daar boven de Delftse ambulancepost bij de Irenetunnel. In het begin valt het misschien niet op, maar als je later nog eens kijkt staat het er toch echt: �Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn�. En daarnaast het ooievaars-logo van de gemeente Den Haag. Ik heb burgemeester Verkerk er afgelopen donderdag tijdens een vergadering van de raadscommissie voor Wijk, Verkeer en Beheer (WVB) eens naar gevraagd. �Waarom staat dat daar eigenlijk?"
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Wat dacht je Aad, laat ik ook eens een vraag stellen. Beter eerst je huiswerk doen. Dan had je geweten dat de Ambulancedienst Delft in januari 2000 werd overgenomen door de gemeente Den Haag. Zie Persbericht.

Jan Peter de Wit
"Parkeercontroleur op Segway trekt veel aandacht"
"Toezichthouders Openbare Ruimte doen ��n maand een proef met de Segway. Grappig gezicht is het wel. De prijs van �5000 moeten de burgers indirect opbrengen met boetes en parkeervergunningen. Wandelen en fietsen is veel goedkoper en gezonder."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Leuke promotie-aktie door de gemeente Delft. Als het goed is dan gratis gebruik van de Segway met geld toe!

Delft op Zondag - Pim Beukema
"Jan Peter de Wit altijd maar negatief? Hij is juist heel positief. En hij krijgt nog vaak gelijk ��k"
"Nat��rlijk weet Jan Peter de Wit hoe er, in grote lijnen, over hem wordt gedacht. Dat menigeen hem een notoire kankerpit vindt, een chronische dwarsligger, een zich lang niet altijd politiek uitdrukkende politicus. Hijzelf ziet dat toch echt anders. Zoals hij veel dingen anders ziet."

Lennart Harpe
"Leerzame lessen in Maastricht"
"Op vrijdag 12 september bracht een vertegenwoordiging van de Delftse coalitiepartijen een bezoek aan Maastricht. Een presentatie door de directie van Q-Park Nederland en een bijeenkomst met de wethouders Jean Jacobs (PvdA) en Wim Hazeu (GroenLinks) maakten ondermeer deel uit van het programma. Raadsleden, commissieleden en bestuursleden van PvdA, GroenLinks, STIP en VVD, alsmede de wethouders Anne Koning en Lian Merkx, reisden afgelopen vrijdag naar Maastricht. Als eerste stond een bezoek aan Q-Park op de agenda."

Wil Steffen
"Delftse Taptoe lust voor oog en oor!"
"Het is weer voorbij de editie 2008 van de Delftse Taptoe. Zo�n 4000 bezoekers hebben kunnen genieten van een muzikaal spektakel van hoge klasse. Tel hier nog bij een fors aantal toeschouwers bij de generale repetitie (gratis) en de vele Delftenaren en toevallige aanwezigen in Delft (een flink aantal i.v.m. Open Monumentendag) die van de Streetparade hebben kunnen genieten, dan kan gerust gesproken worden van een uniek evenement met grote waarde voor Delft en ver daar buiten."

Bianca van der Werf
"Taptoe 2008"
"Nadat de subsidieverstrekking niet al te soepeltjes is verlopen, werd er op 12 & 13 september jl. een goed stukje entertainment neergezet door de Stichting Delftse Taptoe. Als 1 van de genodigden heb ik deze avond genoten van een geweldig spektakel van muzikaal entertainment van show- en marsmuziek."

Frans van Rijnswou
"Taptoe Delft vrolijk van start"
"Sinds 1996 kent Delft weer een taptoe. Niet langer zoals tot midden jaren zeventig traditioneel was een militaire taptoe, maar eentje met uitsluitend top burgerkorpsen uit binnen- en buitenland. Gisteren en vandaag zijn 22 muziekkorpsen en een showgroep te gast in de Prinsenstad. Zij verzorgden gisteravond een sfeervolle taptoe en doen dat ook vandaag ongetwijfeld weer. Voorafgaand aan de taptoe was er in de Delftse binnenstad een sfeervolle streetparade waaraan alle korpsen deelnamen."vrijdag 12-09-2008 16h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga en Bram Stoop
"Burgemeester Verkerk maakt ontzettend veel kapot en daarom moet hij n� weg!"
"Hoe lang moeten wij nog toezien hoe burgemeester Verkerk en zijn college van B&W Delft kapot proberen te maken? Is het met de afgang rond de caf�sluitingen niet mooi genoeg geweest? Moeten er nog meer ondernemers de afgrond in geduwd worden, omdat Baas Bas en zijn napraters zo nodig moeten scoren? Wat een schandalige vertoning is dat! Drugshandelaren worden opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten. Maar de horecaondernemers zijn voorgoed vogelvrij verklaard. Wanbeleid van de burgemeester en het College! Wegwezen!"

AD-Delft
"Mer kost gemeente tonnen"
"Het uitgebreide milieuonderzoek dat t�ch uitgevoerd moet worden in de TU-wijk, gaat de gemeente naar schatting 3,5 tot 4 ton kosten. Daar kunnen nog eventuele claims van ontwikkelaars bij komen, als hun bouwprojecten vertraagd worden door het onderzoek."

AD-Delft
"Interieur Sociale Dienst aan gort geslagen"
"Een woedende klant van de Sociale Dienst heeft vanochtend met een bijl het interieur van het pand aan de Westlandseweg vernield. De amokmaker kwam net voor half tien het pand binnen, waar ook het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en het uitkeringsinstantie UWV gevestigd zijn. Volgens getuigen begon de man onverwachts op dingen in te hakken met een bijl. Deuren, meubels, printers en computers raakten zwaar beschadigd."

Jan Peter de Wit
"Werkplein met bijl bewerkt"
"Om 9:30 sloeg Delftenaar (36) met bijl in op meubiliar Sociale Dienst. De dienst was daarna de gehele dag dicht. Dat werd om 12:30 een klant teveel en zakte op de stoep ineen. Onverstoorbaar ging Groenlinks wethouder Bolten met haar interviews door."

District8.net
"Man met bijl richt ravage aan. Werkplein Westlandseweg"
"Een nog onbekende man is donderdag in het Werkplein Delft flink tekeergegaan met een bijl. In het publieke gedeelte van het gebouw van onder meer het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vernielde hij een aantal deuren, meubels, printers en computers."

Jan Peter de Wit
"Gestuntel met stalen balk maximale hoogte Sebastiaansbrug"
"Nieuwe uitzwingbare hoogtebalk aan TU-zijde Sebastiaansbrug. Bijna elke nacht werd de vaste stalen balk aan gort gereden."

Bram Stoop
"SV: Te hard rijdend verkeer Telderslaan"

Jan Peter de Wit
"Werkbezoek renovatie Bomenwijk"
"Donderdag 4 september heb ik op uitnodiging van Vestia de renovatie in de Bomenwijk bezichtigd. Al eerder was de VVD fractie (hier) op de uitnodiging ingegaan. Er is aan het begin van de renovatie veel misgegaan tussen Vestia en de bewoners. Speciaal daarvoor heeft Vestia de full-time beheerder Isolde Borkes aangesteld. Elke verbouwing geeft rotzooi. In juni 2009 moeten de eengezinswoningen klaar zijn."

Rolf Clason
"THOOLEN EN BUIS UIT RAAD EN COMMISSIE"
"Raadslid Toos Thoolen en commissielid Johan Buis gaan de PvdA-fractie en het raadswerk verlaten, Toos wegens -naar haar opvatting- praktische onverenigbaarheid van functies, Johan wegens te drukke professionele en priv�bezigheden."donderdag 02-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft kruisstraat_000_bestrating_2008_09_09_19h00_51_a.jpg
Delft, Kruisstraat.
Bestrating voor laatste keer open, poller wordt opnieuw aangelegd.Quote van de dag
"De commissie Veerman adviseert om een Deltaregisseur aan te stellen. Ik kan me zo voorstellen dat deze zich vestigt in het Watercentrum in Delft." Ronald VuijkWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Annette van der Poel: Heerlijk intermezzo"
"Pragmatisch maar toch consistente lijn hebben in het beleid en daardoor herkenbaar zijn. Voor gemeenteraadslid Annette van der Poel (STIP) is dit bij uitstek een kenmerk van de partij die zij vertegenwoordigd."

AD-Delft
"Thoolen en Buis verlaten de PvdA"
"Raadslid Toos Tholen en commissielid Johan Buis verlaten de Delftse PvdA-fractie. Thoolen vindt dat ze haar werk als wijkmanager bij de maatschappelijke instelling Breed Welzijn Delft niet kan combineren met haar functie in de politiek."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"BWD wist niets van drugsdeal en gebruik in de Wending"
"Volgens wethouder Rensen heeft de BWD de afgelopen jaren niet in de gaten gehad dat er sprake was van drugsdeal en gebruik in de Wending. Als men dat wel had geweten, had men eerder aan de bel getrokken."

Jan Peter de Wit
"Betaalde Taptoe voortaan op EVENEMENTEN terrein"
"Is het eindelijk mooi weer, moesten gisteren al de terrassen van de Markt voor de Taptoe van vrijdag en zaterdag. Donderdagavond is de gratis bij te wonen Generale Repetitie."

Job Veltman
"Wat Delft te maken heeft met Brussel"
"... Allereerst is Bas Verkerk, de actieve burgemeester van Delft, het komende jaar voorzitter van de Nederlandse delegatie van het Comit� van de Regio�s. Dat betekent dat hij, wanneer er interessante mogelijkheden komen om voor Delft een subsidieprogramma los te krijgen, op een goede plek zit om deze naar Delft toe te trekken."

Ronald Vuijk
"Delft wil Deltaregiseur van Veerman"
"De VVD Delft heeft samen met de PvdA in Delft het thema Water & Deltatechnologie met moties en initiatiefvoorstellen politiek op de kaart gezet. In het coalitieakkoord 2006-2010 is de realisatie van het Watercentrum opgenomen."

Ronald Vuijk
"Delft in 2040 in 'topregio'"
"... Samen met Rotterdam en de TUD kiest Delft de samenwerking om Technopolis te ontwikkelen. De bouwactiviteiten zijn inmiddels in volle gang: grond wordt bouwrijp gemaakt en bouwlocaties worden voorbelast."

Ronald Vuijk
"Delfts Monumentenbeleid in de prijzen"
"Delft heeft de Bouwfonds Trofee 2008 gewonnen. Bouwfonds is landelijk de hoofdsponsor voor de Open Monumentendag. Deze prijs valt ten deel aan de gemeente met het leukste en meest gevarieerde programma. Volgens de jury biedt Delft een afwisselend programma met activiteiten gericht op alle generaties."dinsdag 09-09-2008 00h00

Quote's van de dag
"Wat mij betreft gaan we (red. Delftse raadsleden) volgende keer ��n dag in Nederland naar een project kijken waar we echt wat aan hebben. Bijvoorbeeld de aanleg van een tramlijn, spoortunnel of bouw van een stadhuis." Jan Peter de Wit

"Het waren twee fantastische dagen in Brussel!!! uitzendburo tegen 'EEN EUROPA'" Martin Stoelinga

"Brusselse les voor Delft: zich aansluiten op regio niveau. Delft is mooi inpasbaar als Rotterdam-Noord." harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeente Delft
"Open monumentendag 2008"
"Op 13 en 14 september is het open monumentendag. Ruim 40 monumenten openen hun deuren. Er zijn allerlei activiteiten waarbij u kunt �speuren naar sporen�."

Jan Peter de Wit
"Deelnemers tweedaags gemeenteraadsuitje naar Brussel"
"Deelnemers van het tweedaagse raadsuitje op 3 en 4 september naar het Europese Parlement in Brussel PvdA Femke Stolker Rolf Clason Ernst Damen Gerard Kroon CDA Niek van Doeveren Mechtild de Jong Milene Junius Sjaak Keuvelaar Jeroen van Oort VVD Lennart Harpe Leja van der Hoek Alex van Leeuwen Bianca van der Werf Jurjen Bolsenbroek Groenlinks Fleur Norbruis Wim Bot Stephan Brandligt Ron Witsenboer Stip Bas Bennebroek Frank Gorte Annet van der Poel Job Veltman ChristenUnie/SGP Harald van Til Bart van der Pot D66 Pauljan Kuiper Lucas Vokurka Stadsbelangen Aad Meuleman Wim de Koning Joop de Jong Griffier Luuk van Luyk Burgemeester Bas Verkerk en wethouders Dik Rensen Anne Koning Saskia Bolten Ronald Vuijk Lian Merkx Gemeentesecrataris Hans Camps en zijn Centrale Staf Totaal 41 deelnemers"

Meer reacties op bezoek Brussel:
Sommige raadsleden o.a. Aad Meuleman, willen raadsleden doen geloven die niet mee gegaan zijn naar Brussel het snoepreisje van 2008, iets gemist zouden hebben. Niets is minder waar.70% van de zittende raadsleden komen niet meer terug in 2010. Gaan zij hun kennis verkondigen op bruiloften en partijen. groet Martin Stoelinga aan de bezoekers van Manneke Pis 80 %was niet meegegaan indien zij zelf de reis had moeten betalen, zie uitslag VNG.
- Martin Stoelinga

Delftse raad bezoekt Brussel.
In Nederland zijn er twee regio's die een beetje tellen. Op mainport niveau zijn dat Amsterdam met luchthaven en Rotterdam met scheepshaven en neem Utrecht als centrum daar tussen. In voornoemde twee regio's wonen en werken zeg zo'n ... 10 miljoen inwoners tegenover Europa met een kleine 500 miljoen, dus wat is de macht van 2%. Brusselse les voor Delft: zich aansluiten op regio niveau. Delft is mooi inpasbaar als Rotterdam-Noord. De TU kan samengaan met de Erasmus universiteit. Locale politici denken meestal te beperkt en die hebben dus niets te zoeken in Brussel, hooguit als toerist. In Delft een tramlijn aanleggen of een ondergrondse garage bouwen zonder problemen is al te hoog gegrepen. Hoger bouwen dan de kerk is schier onmogelijk door conservatisme.
- harrie fruyt van hertogmaandag 08-09-2008 00h00

Quote's van de dag
"Het mag dan wel modern welzijnsbeleid heten maar als raad goed ge�nformeerd zijn, lijkt mij toch ook een moderne bezigheid al gaat het in Delft toch wel regelmatig mis wat dit betreft." Bram Stoop

"Het zal niet vreemd zijn als we tijdens ons raadswerk bij bepaalde onderwerpen, nog eens terug refereren aan ons Brusselse werkbezoek." Bianca van der WerfWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bram Stoop
"Problemen tussen vrijwilligers en BWD in buurthuis de Wending"
"Op dinsdag 27 mei 2008 is er een bijeenkomst geweest met de commissie WIJZO leden en Breed Welzijn Delft. Ook wethouder Rensen was hierbij aanwezig. Deze bijeenkomst is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een motie die ik eerder dit jaar tijdens de raadsvergadering had ingediend. Op 30 mei 2008 heb ik op onze site over deze bijeenkomst een stukje geschreven."

Delft op Zondag
"Vrijwilligers en gebruikers van Buurthuis De Wending zien het niet meer zitten, met dank aan Breed Welzijn Delft"
"Buurthuis Be Wending mag - net als Caf� Sport en Taveerne De Burgwal - gewoon open blijven. Ook mag het Buurthuis zijn horecafunctie behouden. Dit maakte de Gemeente Delft de afgelopen week bekend. Goed nieuws dus voor de betrokkenen van het Buurthuis. Toch zijn de meesten allerminst blij."

Rolf Clason
"JONGEREN EN ALCOHOL, EEN DOSSIER ZONDER EINDE"
"Afgelopen weekend werd Delft weer opgeschrikt door de opname in het Reinier de Graaf Gasthuis van vier Delftse jongeren met een alcoholcoma."

RdGG - Reinier de Graaf Gasthuis
"Reinier de Graaf ook volgens Elsevier het beste ziekenhuis in de regio Den Haag, Delft en Rotterdam!"
"Deze week is het Reinier de Graaf ziekenhuis wederom als beste ziekenhuis van de regio Den Haag, Delft en Rotterdam uit de bus gekomen. Het ziekenhuis eindigde op een prachtige 10e plaats in de ranglijst van de Elsevier ziekenhuisspecial."

Bianca van der Werf
"Kennismaken met kennissen in een andere kennisstad"
"Op woensdag 3 en donderdag 4 september jl. bracht de Gemeenteraad van Delft samen met het College van B&W een werkbezoek aan diverse EU-instellingen Brussel. Het kan beslist geen kwaad om je politieke antennes eens wat verder dan de poorten van Delft uit te steken."

Lennart Harpe
"Geslaagd Europees werkbezoek Brussel"
"Op 3 en 4 september 2008 hebben de Delftse raads- en commissieleden, samen met het College van burgemeester en wethouders en het gemeentelijk managementteam, een werkbezoek gebracht aan de Europese instellingen in Brussel. Burgemeester en portefeuillehouder Europa Bas Verkerk vervulde op enthousiaste wijze de rol van gids."

Aad Meuleman
"Werkbezoek gemeenteraad aan Brussel nuttig"
"De Delftse raadsleden moeten vooral binnen onze stad hun werkzaamheden doen, maar zeker ook buiten onze stadsgrenzen kijken om te zien welke voordelen er te halen zijn voor de inwoners van onze stad. Dus niet met oogkleppen voor in onze stad blijven rondhangen, maar deze ook eens afdoen. Het was daarom geen onverstandige keuze om dit jaar het werkbezoek van de gemeenteraad volledig te wijden aan de werkzaamheden van het Europees parlement."

Jan Peter de Wit
"Delftse uitvinder wil met Stormvogels elektriciteit opwekken"
"Omdat Zonne- en windenergie te weinig soelas bieden, wil het CDA nu een kerncentrale bouwen. Uitvinder Gunther Niessen is het daarmee totaal niet eens. Hoe hoger, des te meer wind. Daar stroomt het 200-voudige van het wereld-energiegebruik heen en weer. En die waait bijna altijd in de hogere luchtlagen. Windmolens staan veel te dicht bij de aarde. Als we op grote hoogte (500-3000m) stormvogels gebruiken kunnen we daarmee met gemak in onze elektriciteitsbehoefte voorzien."

Anne Koning
"Lotte in de Bieslandse polder"
"Vandaag waren er twee momenten in de stad waar ik bij was en die mij sterken in het idee dat Delft een verbonden, dynamische en duurzame stad is."

fractie Groenlinks
"Actie 'Hier past een boom!'"
"De gemeente Delft is gestart met de actie 'Hier past een boom!'. Met deze actie roept de gemeente alle inwoners van Delft op een plek in de wijk of stad aan te wijzen waar ze graag een boom willen zien. GroenLinks ondersteunt dit initiatief van harte!"

Lea van der Hoek
"2009 Delft Cultuurjaar"
"Aandacht voor 400 jaar handel Nederland-Japan. De Delftenaar Jan Joosten van Lodensteyn (1556-1623) reisde als koopman op het schip De Liefde, dat strandde in Japan op 19 april 1600. Jan Joosten heeft er toe bijgedragen dat de VOC in 1609 vaste voet kreeg in Japan en er een handelspost werd gesticht."

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/198059643948c1274a4f5dd.JPG
Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Leden Werkgroep Homoseksulaiteit bezorgd over toenemende haat en agressie tegen homo�s"
"De Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) maakt zich zorgen over de homohaat die in Delft de laatste jaren lijkt toe te nemen. Vorig weekend werden de ramen van het caf� van DWH aan de Lange Geer met een baksteen ingegooid."zaterdag 06-09-2008 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>Quote's van de dag
Delft mist burgermeester: "Basje achtergebleven als Manneke Pies in Brussel. Een juiste plaats en Delft een nieuwe benoemen" Aad Bonthuis

Namens de VVD aanwezig in Brussel: "Zag ik daarbij nu ook mw. van der Werf ???????, leuke dagen voor Vuijck en de VVD" Aad Bonthuis

"Raad en college brengen een bezoek, aan nieuwe werkplek van Bas Verkerk in Brussel." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Willem van Altena
"Klap voor Verkerk"
"Rechter houdt caf�s voorlopig open. Pijnlijk voor burgemeester Bas Verkerk; de door hem op grond van een vermoeden van drugshandel gesloten caf�s De Sport en De Taveerne mogen weer open. De caf�bazen stapten na de sluiting, medio juli, naar de rechter om een voorlopige voorziening."

delft martin_stoelinga_20080905.jpg
Martin Stoelinga en Bram Stoop
"Gemeenteraad op bezoek in Brussel: wat was het heerlijk rustig in Delft!"
"Wij als fractie van Onafhankelijk Delft hebben helemaal niks met snoepreisjes voor gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsleden worden door de bevolking gekozen en betaald om politiek te bedrijven, niet om in dure hotels te slapen en in sterrenrestaurants champagne te drinken. De reis van de gemeenteraad naar Brussel, afgelopen donderdag en vrijdag, had wat ons betreft dan ook niet gehoeven."

Bas Bennebroek
"Spaceboxen blijven staan"
"Het college van burgemeesters en wethouders maakte gisteren bekend dat de woningen voor internationale studenten aan de Leeghwaterstraat (achter EWI in de TU-wijk) nog zeker drie jaar mogen blijven staan. STIP is zeer tevreden met deze beslissing, omdat wij altijd gepleit hebben voor niet alleen bouw van nieuwe studentenwoningen, maar ook voor behoud van bestaande woningen."

Fietsberaad
"Meer zeggenschap voor gemeenten bij 'kabelkwesties'"
"Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe het wegdek boven telecommunicatiekabels wordt uitgevoerd. Dat concludeert de Fietsersbond na bestudering van de nieuwe Telecommunicatiewet die vorig jaar in werking trad. Het Gemeentelijk Platform Kabel & Leidingen bevestigt desgevraagd dat de nieuwe Telecommunicatiewet de belangen van gemeenten en telecombedrijven evenwichtiger heeft verdeeld."vrijdag 05-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft kruisstraat_000_2008_09_04_15h01_52_a.jpg
Delft, Kruisstraat.
Opnieuw de Kruisstraat. De opzichters in Delft keuren alles goed. Kijk goed naar de foto, een dure verkeerspaal met verkeersborden wordt tijdelijk als draagbalk gebruikt. We bestellen straks alles weer nieuw, budget genoeg, dus verantwoordelijk PvdA-wethouder Anne Koning, die zich zelden op straat vertoont, zit er niet zo mee. Anders VVD-wethouder Ronald Vuijk, die is al een tijdje bezig met een nieuwe "Nadeelcompensatie-regeling", zeker weten dat hij bereid is de winkeliers die nu omzetverlies lijden te compenseren. Ronald doe een keer niet zo flauw!Quote's van de dag
"Het is juist een aanvulling op wat we nu in de stad hebben. Want met regen rijdt de Velotaxi niet. In andere steden is de tuktuk ook van de grond gekomen, dus we moeten het juist toejuichen. Delft kan niet eeuwig een dorp blijven." Bianca van der Werf

Buurthuis de Wending: "De gemeente subsidieert die beheerdersclub voor miljoenen. Maar ze brengt de directie niet eens op de hoogte van het drugsprobleem. Ongelofelijk." Bram Stoop

"... denk er met trots aan terug dat ik in 1963, als gymnasiast al in actie was voor een verenigd Europa." Rolf ClasonWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeente Delft
"Bolten veroordeelt provocaties tegen homo's"
"Agressie en geweld tegen homo�s is deze zomer veel in het nieuws. Sinds enkele weken zijn ook in Delft enkele incidenten geweest, met als zichtbaar dieptepunt een steen door de ruit bij DWH (Delftse Werkgroep Homoseksualiteit). Emancipatiewethouder Saskia Bolten maakt zich hier zorgen over en roept slachtoffers van agressie en geweld op: "Doe aangifte. Wij kunnen alleen doelgericht optreden tegen dit soort incidenten als we ervan afweten.""

Bram Stoop
"Wethouder Bolten veroordeeld provocaties tegen homo�s."
"Onze fractie is vanzelfsprekend ook niet voor provocaties tegen homo�s want wie wel zou je denken binnen politiek Delft? Wij zijn blij met dit bericht van onze emancipatiewethouder Bolten omdat hier ook een aantal zaken duidelijk worden. Een daarvan is dat er eigenlijk weinig bekent is in Delft over de exacte cijfers als het gaat om geweld tegen homo�s."

Bram Stoop
"Bestuurlijke maatregel door Bas Verkerk over sluiting van horecabedrijven"
"Op 19 juli 2008 heb ik namens onze fractie schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de bestuurlijke maatregelen tegen een aantal Delftse horeca bedrijven. Op donderdag 4 augustus viel de brief met daarin de de antwoorden door de brievenbus op de mat."

fractie Groenlinks
"Al drie Delftse GroenLinks wethouders"
"Vanmiddag is de Delftse oud-wethouder Rik Grashoff ge�nstalleerd als wethouder van participatie en Cultuur in de gemeente Rotterdam. Daarmee is Grashoff al de derde GroenLinks wethouder uit Delft."

Bianca van der Werf
"Delftse delegatie op bezoek bij het Europees Parlement te Brussel."
"Fotoverslag"donderdag 04-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft antonie_heinsiusstraat_000_2008_09_03_16h21_43_a.jpg
Delft, Antonie Heinsiusstraat.
Container precies op plek geplaatst waar het trottoir juist het smalst is.
Een sportrolstoel met breedte 900mm kan hier niet door! NEN-norm is 1.20 meter.Quote van de dag
"Bedankt voor Uw aandacht, wij noemen dit Pr U werkt zeker langs de zijlijn!!! commentaar, commentaar, nooit iets zinnigs. Mirian Rodriques Pereira" Martin Stoelinga

Miriam Rodrigues Pereira: "Wie bedoelt zij? Verkerk of Stoelinga? Ik denk met een snor,..................St................... en zonder snor, Ver..........................................." Aad Bonthuis

"Hallo Miriam Rodrigues Pereira: Hoezo Sprekershoek, niemand wil daar spreken tot nu toe." harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Marjon van Holst
"KOERSNOTA"
"Toekomstvisie en toekomstverwachtingen voor een stad, moeten voortkomen uit de toekomstvisie en verwachtingen van de inwoners. Een stadsvisie voor Delft moet ge�nt worden op idee�n, beelden, verwachtingen die de inwoners van Delft hebben over hoe zij hun toekomst zien."

Jan Peter de Wit
"Tramlijn 19 kost Delft nog eens �11 miljoen extra"
"... Het kwam juist mooi uit dat Haaglanden tramlijn 19 over de Sebastiaansbrug wilde laten rijden. Tot die tijd heeft de brug het gehouden. Hoe onkundig moet je zijn als bestuurder om zo over je kant te laten lopen. PvdA in Delft smijt maar met ons geld in prestige objecten."

Martin Stoelinga
"Gemeente steelt terras en de politie praat het goed!"
"... Afgelopen vrijdag haalden medewerkers van de gemeente een deel van het terras van caf� Belvedere aan de Beestenmarkt weg. Zeventien stoelen en vijf terrastafels. Hup, in de auto en weg ermee! En denk nou maar niet dat daar toestemming voor was gevraagd. Nee hoor, de eigenaar kreeg niet eens een verklaring te horen."

Jan Peter de Wit
"Tweedaags 'werkbezoek' gemeenteraad aan graaiende Europarlementari�rs"
"Het valt niemand op maar het komplete stadsbestuur van burgemeester, wethouders, raadsleden en commissieleden is 3 en 4 september in Brussel. Ik heb voor de eer bedankt want ik ben tegen dat zogenaamde � parlement."

Jan Peter de Wit
"Koepoortbrug in de steigers"
"Het onderhoud aan de Koepoort- en Plantagebrug bestaat uit het gereedmaken van de brug voor bediening op afstand en groot onderhoud aan het wegdek, de kelder en de heugelstangen (mechanisch werk waarlangs de brug omhoog gaat)."

fractie Groenlinks
"Week tegen Armoede 2008"
"Van 15 tot en met 20 september wordt in Delft voor de tweede keer de 'Week tegen Armoede' gehouden. Op deze dagen wordt er door middel van allerlei activiteiten extra aandacht gevraagd voor armoede."

De Weekkrant Delftse Post - Peter Fagg
"Ernst Damen: Bouwen aan geluk"
"Architecten nemen de fysieke aankleding van een samenleving voor hun rekening. Ernst Damen (PvdA) zelf beoefenaar van dit vak, heeft daarbij vooral het welzijn van de mens voor ogen."dinsdag 02-09-2008 00h00

Quote van de dag

"Deze man heeft een chronische hang naar aandacht. Dat druipt al van zijn 'Bromsnor' af." Miriam Rodrigues PereiraWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Rechtbank
"Uitspraak Rechtbank: Caf� de Taveerne tegen burgemeester Bas Verkerk"
"Geschil betreft de met toepassing van artikel 13b van de Opiumwet bevolen sluiting van het door verzoeker ge�xploiteerde caf� te Delft voor de duur van twaalf maanden. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het sluitingsbevel zorgvuldig moet worden voorbereid en moet steunen op een draagkrachtige feitelijke motivering."

DWH
"Homohaat escaleert in Delft"
"In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 augustus zijn bij de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) de etalage- en voordeurruit met een baksteen ingegooid. Op dat moment was er in de vereniging niemand aanwezig, er zijn dan ook geen slachtoffers gevallen. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie."

Stadsgewest Haaglanden
"Veolia gaat streekbussen in Haaglanden rijden"
"Busmaatschappij Veolia gaat vanaf 30 augustus 2009 het openbaar streekbusvervoer in Haaglanden en de stadsdiensten van Delft en Zoetermeer verzorgen. Deze concessie geldt voor acht jaar. Dat heeft het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden bij monde van Peter Smit, regiobestuurder Verkeer en Vervoer, vandaag bekend gemaakt."

Bram Stoop
"Antwoord op schriftelijke vragen over bronzen paardje Bomenwijk "
"Op 29 juli 2008 heb ik namens de fractie Onafhankelijk Delft schriftelijke vragen gesteld over het bronzen paardje welke jaren lang aan de ingang van de Bomenwijk heeft gestaan. Dit bronzen paardje wat een begrip is in de wijk Bomenwijk en ver daar buiten staat nu opgeslagen op een buitenterrein van de gemeente Delft aan de Nijverheidsstraat."

fractie PvdA
"GEMEENTERAAD BEZOEKT BRUSSEL"
"De aandacht van het werkbezoek is vooral gericht op de doorwerking van Europees beleid in de gemeente en de regio. De Delftse delegatie krijgt informatie over projecten, samenwerkingsverbanden en subsidiemogelijkheden die voor Delft actueel en interessant zijn."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Mooi zo, een werkbezoek. Het uitdelen van de gratis telefoonboeken is verplicht krachtens Europese wetgeving. Nu jullie daar toch zijn, regel dan even af dat het uitdelen ophoudt als je de boeken niet meer wilt ontvangen. Delft de primeur!maandag 01-09-2008 00h00

Foto van de dag
delft sint_agathaplein_000_beeld_willem_van_oranje_2008_08_30_17h56_26_a.jpg
Delft, Sint Agathaplein.
Beeld Willem van Oranje.Quote's van de dag
"Zou BAS VERKERK nu echt niet begrijpen, dat hij de verkeerde burgermeester voor Delft is en dat de inwoners hem verafschuwen" Aad Bonthuis

"Verder vind ik dat Bas Verkerk totaal maar dan ook totaal ongeschikt is om burgemeester van Delft te zijn." Reinoud PlateWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Holland Reptile House - Delft
"Holland Reptile House is een initiatief van ReptielenZOO "SERPO" in Delft"
"Op de huidige locatie van "SERPO" aan het stationsplein 8 te Delft zal in de toekomst een stadskantoor verrijzen en ondergronds een spoortunnel. In verband met deze ontwikkelingen zal "SERPO" het veld moeten ruimen."

Jan Peter de Wit
"Serpo moet behouden blijven voor toeristisch Delft"
"... Ik vind dat Serpo bovenaan de prioriteitenlijst van huisvesting gezet moet worden. Straks hebben al die afgedankte reptielen weer geen onderdak. Daarmee zou Delft landelijk zeer negatief in beeld komen. Burgemeester Verkerk moet zich snel sterk maken voor een locatie van Serpo in Delft."

Lennart Harpe
"VVD bezorgd over discussie caf�-sluitingen"
"Burgemeester Verkerk treedt doortastend op bij het bestrijden van de drugscriminaliteit in Delft en de VVD-fractie steunt dit. Recent hebben rechters uitgesproken dat de aangezegde caf�-sluitingen niet in verhouding staan tot de geconstateerde feiten."

Jan Peter de Wit
"Verkerk moet sluitingsbevel de Wending intrekken"
"... Nu burgemeester Verkerk twee keer publiekelijk door de rechter in zijn hemd is gezet vraag ik hem om zelf de maatregel tegen de Wending in te trekken. Het is nu wel duidelijk genoeg dat de bestuurlijke aanpak van Verkerk onrechtmatig is. Dat hoeft de bezwaarschriftencommissie niet nog een keer te bevestigen. Beste is natuurlijk dat Verkerk dat zelf in de Wending gaat vertellen en een rondje geeft. Maar gezien zijn optreden tot nu toe zal Verkerk wel de gemeente jurist mr. N. Boslooper van Toezicht Openbare Ruimte vragen om een brief te sturen."

jan Peter de Wit
"Cartoon Dr. A. Vogel"
"De winnaar van het beste Komkommertijd bericht: Telegaaf Haaglanden, geheime fusie besprekingen tussen Rijswijk en Delft."

Rolf Clason
"Anne Koning heeft op donderdag 28 augustus een plaquette onthult bij de plataan op het Doelenplein."
"Voor hotel de Plataan maakte Anne (zelf bosbouwkundige) er in haar toespraak melding van, dat heel veel burgers zeer gesteld zijn op bomen in hun leefomgeving. Met enige trots noemde zij de nieuwe Bomennota van de gemeente Delft."

Bianca van der Werf
"Fractie weekend"
"Afsluiting van het zomerreces, start van een vruchtbare samenwerking tussen VVD & Lid van der Werf op gepaste wijze. We kunnen daarom spreken van een intensief, succesvol, maar vooral gezellig fractieweekend."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Winkelen in de Kruisstraat, het is een bijna onmogelijke opgave"
"De Kruisstraat nodigde de afgelopen week niet bepaald uit om even gezellig doorheen te lopen. Wie dat t�ch deed, moest zich tussen hopen zand, bergen met stenen, loopplanken, afzetlinten, grondwerkers, stratenmakers en graafmachines door manoeuvreren."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Even bellen met... Frans Aartsen, eigenaar van Taveerne De Burgwal"
"De rechter oordeelde begin deze week dat Caf� Sport aan de Coenderstraat niet voor zestien weken zijn deuren hoeft te sluiten vanwege de vermeende drugshandel. Vrijdagmorgen kwam de uitspraak dat ook Taveerne De Burgwal niet voor ��n jaar dicht hoeft, zoals Burgemeester Bas Verkerk had verordonneerd."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil"
"Anton W. Brouwer - Serpo in Delft
J.M.T. van der Linden - Een eigen huis"