logo politiek delft
home | mission statement | archief | contact |

maandag 30-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft abraham_50jaar.jpg
Delft.
Burgemeester Bas Verkerk wordt morgen 1 juli 50 jaar! Proficiat namens redactie van PolitiekDelft.Quote van de dag
Stoelinga opnieuw in de belangstelling met het Bomenwijk. Het bekende, oude liedje.
"Hij stelt slechts (en wellicht terecht) zaken aan de orde, maar lost niets op" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
CDJA-DWO
"CDJA start onderzoek naar jongerenbeleid"
   "Op woensdagavond 9 juli aanstaande wordt in het kader van deze Projectgroep een brainstormsessie
   gehouden in het Raadhuis te Delft. De brainstormsessie begint om 19:30 uur en staat open voor
   alle jongeren uit de regio die ge�nteresseerd zijn of graag hun mening willen geven over het
   jongerenbeleid van de gemeenten."

Jan Peter de Wit
"Internationale reizen van Burgemeester & Wethouders vliegen de pan uit"
   "Bij de behandeling van de Jaarrekening 2007 heb ik ter controle bij Groenlinks wethouder Bolten maar
   op ��n onderwerp ingezoomd. Op 5 juni heb ik een overzicht gevraagd van de buitenlandse dienstreizen
   van burgemeester en wethouders. Gespecificeerd per wethouder, land, plaats, reisdoel en de totale
   kosten van die internationale reis."

Martin Stoelinga
"Kleermakers"
   "Ik krijg zo langzaamaan spuitluiers van de club van Jan Peterje. Nu weet ik wel, het valt niet
   mee om een land te besturen waar het percentage randdebielen hand over hand toeneemt."

Bianca van der Werf
"Rookverbod in horeca"
   "Vanaf morgen (1 juli 2008) is in heel Nederland een verbod ingesteld m.b.t. roken in de horeca."

Niek van Doeveren
"CDA; de aanbesteding van de spoortunnel kan nu echt van start gaan"
   "... Veel discussie leverde nog een voorstel van LD op om een onderzoek naar een uitplaatsing van
   het tankstation aan de Vrijheidslaan. Zonder hele hoge kosten gaat dat niet zomaar. Daarnaast is
   het College daar al actief mee bezig. Het CDA vond samen met een meerderheid van de raad het
   voorstel op dit moment overbodig."

Rolf Clason
"KRASSE KNARREN 10 JUNI 2008"
   "Krasse Knarren zijn zij, die al heel lang lid zijn van de PvdA (of haar voorganger, de SDAP).
   Voor hen organiseren wij periodiek een bijeenkomst."

Lennart Harpe
"Jaarverslag 2007 en Urgente Noden"
   "Tijdens de laatstgehouden raadsvergadering is onder meer gesproken over het jaarverslag 2007,
   de jaarrekening 2007 en de oprichting van de Stichting Urgente Noden."

Lea van der Hoek
"Barbecue voor mensen die het moeilijk hebben"
   "... De bbq mocht zich verheugen in een grote belangstelling en heerlijk weer. Een opmerking van Van Bemmel:
   een hoog liberaal gehalte! Immers met een VVD- burgemeester, een VVD-raadslid en een VVD-commissielid hield
   de politieke afvaardiging bij de bbq op. Mijn reactie aan Hans van Bemmel: de enige echte Volkspartij Voor
   Delft, de VVD dus, zoekt alle Delftse inwoners op."zaterdag 28-06-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_06_28_me_beestenmarkt_burgwal_a.jpg
Delft.
Hardhandig ME optreden op de Beestenmarkt en Burgwal na de wedstrijd Nederland-Rusland.
Horeca-ondernemers schrijven brief en eisen een verklaring van opdrachtgever Bas Verkerk.zaterdag 28-06-2008 00h00

Quote van de dag
Ach, het commentaar van de DP (Delftse Post):
"De belangrijke mensen in Delft, Stoelinga en Verkerk, beminnen dit blad" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Alex van Leeuwen
"Zorgen over beeldvorming politie en brandweer"
   "Na afloop van de kwart-finale van het Nederlands elftal zijn op de Beestenmarkt vechtpartijen uitgebroken.
   Hierbij is de mobiele eenheid van de politie ingezet die volgens omstanders onnodig ruw optrad. Deelt het
   college de zorgen van de VVD over de beeldvorming van de politie ...?"

Gemeenteraad
"Raad nog niet uit bestemmingsplan"
   "Leefbaar Delft diende bij hetzelfde bestemmingsplan een motie om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om
   het lpg-station aan de Buitenhofdreef te verplaatsen. Burgemeester Bas Verkerk noemde de motie �onnodig�, omdat
   daarover al wordt nagedacht. Voor de motie waren Stadsbelangen, Onafhankelijk Delft, SP, CU/SGP en Leefbaar Delft.
   Een meerderheid van 25 raadsleden van STIP, PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en D66 stemde tegen de motie."

Relevant
"LPG"
   "... Vanaf 1 januari 2010 moeten LPG-tankstations aan de veiligheidsafstanden voor kwetsbare objecten voldoen.
   Uiterlijk 31 december van dat jaar moeten alle stations die daar niet aan voldoen zijn gesaneerd. De sanering
   van urgente gevallen (PR 10-5-contour) moet plaatsvinden v��r 27 oktober 2007. Voor exploitanten die hun
   LPG-station moeten sluiten vanwege de urgente sanering is een schadevergoedingsregeling ingesteld."

Jan Peter de Wit
"Laatste eer aan zinloos gekapte bomen aan de Martinus Nijhofflaan"

Martin Stoelinga en Bram Stoop
"Waarom zijn wij tegen het spoorzone project?"
   "Bij het hele gebeuren wat in de volksmond het spoorzone project heet ziet Onafhankelijk Delft steeds
   meer problemen op ons afkomen en vinden zelfs dat het spoorzone project afgeblazen moet worden.
   Natuurlijk beseffen wij dat dit nu heel moeilijk is en steeds meer wordt maar, toch willen wij
   onze mening nogmaals benadrukken."

bestuur D66
"D66 en VVD organiseren het Politiek Caf� Delftse Binnenstad "
   "Na een inleiding door de heer Hub Jongen, directeur van �De Netwerkregisseurs�, zullen de fractievoorzitters
   van D66 en VVD, respectievelijk Pauljan Kuijper en Lennart Harpe, met elkaar in debat gaan. Na de pauze
   wordt aan de hand van stellingen met de zaal gediscussieerd."

Gerard Kroon
"MANIFESTATIE 380kV-NEE OP ZANDLICHAAM A4"
   "20 km ? Volgens TenneT, de netwerkbeheerder in Nederland, kan er maximaal 20 km ondergronds worden
   aangelegd aangezien er anders technische problemen komen in het netwerk. Dit is een vreemde redenering,
   die kant noch wal raakt, aangezien in het buitenland al langere trac�s ondergronds voorkomen!"

fractie Groenlinks
"Aandacht voor andere en betere inspraak bij ruimtelijke plannen"
   "roenLinks vroeg in de commissie Ruimtelijke Ordening op 24 juni aandacht voor betere en andere inspraak
   voor belanghebbenden. Door de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening veranderen een aantal gemeentelijke
   procedures en dit heeft ook gevolgen voor de inspraak."

Delftse Post
"Martin Stoelinga: Toeristenstad? Ammehoela!"
   " ... En hij rijdt nota bene in een auto met CD-kenteken ..."donderdag 26-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft ring_pass_teamfoto-07-08.jpg
Delft.
Hockeyteam Dames Veteranen Ring Pass.
We zijn m.i.v. augustus 2008 op zoek naar ��n of twee hockeysters,
lijkt het je wat, lees verder.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Prof. Krausstraat en omgeving hebben nog een gezellige familie ganzen."
   "In het Wilhelminapark zijn alle ganzen verdwenen na ruimingsactie van de gemeente. In de Hoornse hof
   zit de zwaar uitgedunde ganzenfamilie ergens in een uithoek ondergedoken. De VVD komt nu ook voor de
   ganzen op (VVD Priv�). Waar blijft GroenLinks?"

fractie SP
"SP blij met komst buurtzorg"
   "Afgelopen week hield Buurtzorg Nederland een informatie-avond in de Delftse synagoge aan de Koornmarkt.
   Ook in Delft wil de organisatie namelijk thuiszorg gaan verzorgen met kleinschalige, lokale teams waar
   de wijkverpleegkundige centraal staat. De SP Delft juicht dit initiatief van harte toe."

fractie Groenlinks
"Jeugdnota: laat je horen!"
   "Op dinsdag 1 juli wordt in de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs (WIJZO) de Jeugdnota
   behandeld. Bij deze vergadering is ook een vertegenwoordiging van de Delftse Jongerenraad aanwezig."

Gemeenteraad
"Politiek praat met jongeren over veiligheid"
   "Hoe (on)veilig voelen de Delftse jongeren zich op straat, op school? En wat kunnen ze zelf doen om
   zich veilig(er) te voelen? Onderwerpen waar de leden van de commissie Wonen, Integratie, Jongeren,
   Zorg en Onderwijs op dinsdag 1 juli over spreken met niemand anders dan de jongeren zelf."

Delftse Post
"Moest dit nou?!"
   "Dronken pubers vergallen Oranjefeest.
   De rel op de Burgwal, na afloop van Nederland-Rusland, doet het imago van het Delftse
   uitgaansleven geen goed. Met name binnen de horeca is men er niet blij mee."
Commentaar: Redactie Delftse Post
   "Voetbalrel bewijst gelijk van college. Toen de gemeente Delft kort voor het EK een verordening uitvaardigde
   die verbood dat er grote tv-schermen in de buitenlucht werden geplaatst, waren er velen, waaronder de redactie
   van deze krant, die dat nogal overtrokken vonden. Immers, Delft heeft geen historie van rel-schopperij en
   voetbalvandalisme. Helaas, na 22 juni 2008 weten we beter, want een groep in oranje gehulde idioten -het
   woord voetbalfan is hier niet op zijn plaats! -vond het nodig om achteraf het gelijk van de gemeente aan
   te tonen. En Delft was even landelijk nieuws op de slechtst mogelijke manier. Wat de oorzaak van de rellen
   op Beestenmarkt en Burgwal was is wellicht niet meer te achterhalen. Waren de tien feestende Russen de
   treurende oranjefans te veel? Was de verschijning van de politie zo provocerend? Voor mensen die niet
   stomdron-ken zijn, zelf hun verstand gebruiken en niet de noodzaak voelen om mee te doen aan stoer
   groepsgedrag is het antwoord op die vragen: nee. Maar voor een laveloze meute, waar testosteron,
   alcohol en gekrenkte nationale trots hoogtij vieren werken zulke op zich onschuldige verschijnselen
   als een rode lap op een stier. In elk geval is nu meteen duidelijk dat op de komende WK's en EK's n�g
   minder toegestaan zal worden dan dit jaar het geval was. Als in 2010 of 2012 zich zulke wantoestanden
   opnieuw voordoen dringt de vraag zich op of een totale drooglegging van Delft niet aan de orde is
   tijdens EK's, WK's en elfstedentochten. De maatschappelijke prijs die betaald wordt aan het
   alcoholmisbruik van jongeren is te hoog aan het worden."dinsdag 24-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft donker_curtiusstraat_000_2008_06_06_19h16_57_a.jpg
Delft, Donker Curtiusstraat.
Familie van Velzen- van Vliet bouwt hier een nieuw optrekje, zie bouwbordQuote van de dag
Bomenwijk:
"Wat ik er aantrof was een regelrechte schande! ... maar het is natuurlijk een schandaal ...
Dat is echt een schande, niet te geloven. ... is een grof schandaal ..." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Toeristenbussen terug op de Markt"
   "Oude tijden herleven weer. De toeristen worden weer met de bus op de Markt afgezet en opgehaald.
   Oorzaak, begin mei stelde ik vragen aan de PvdA wethouder over de pollerongelukken bij de
   pollers Oude Langendijk. Sindsdien staan de pollers omlaag."

Martin Stoelinga
"Bomenwijk: Dit kan je je huurders gewoon niet aandoen!"
   "... Maar wat dacht u van kapotte kozijnen, kapotte toiletten, open stopcontacten, ontbrekende onderdelen
   aan nieuwe � nota bene opgeleverde! - keukens, ontbrekende aansluitingen voor gas, water en licht, een
   gat in de grond, waar een mevrouw al bijna was in gevallen, ontbrekend stucwerk, grote vochtplekken
   door het hele huis, niet afgemakt schilderwerk."

AD-Delft
"Verplaats LPG-tankstation"
   "... Bovendien is de kans op een ongeluk met veel doden door de drukbevolkte omgeving van het
   LPG- tankstation aan de Delftse Buitenhofdreef veel te groot. Ongeveer negen keer groter
   zelfs dan tegenwoordig voor aanvaardbaar wordt gehouden."

AD-Delft
"Kritiek op ME-optreden"
   "Een aantal horecaondernemers rond de Beestenmarkt wil burgemeester Verkerk op het matje roepen.
   Ze vinden dat de politie overdreven en provocerend optrad na het verloren EK-duel zaterdag."

Frank Gorte
"Welke middelbare school durft wel condooms te verkopen?"
   "... Wat blijkt? Slechts ��n van de zes schoollocaties in Delft durft het aan. Het Grotius College
   Juniusstraat gaat Jippycondooms in de snoepautomaten verkopen. De overige vijf locaties voeren
   verschillende redenen aan om niet mee te doen met de pilot."

fractie Groenlinks
"Duurzaamheidsbeleid is toe aan actualisatie"
   "In oktober wordt een nieuwe duurzaamheidsvisie van het college verwacht. GroenLinks geeft
   daarvoor nu alvast kaders en inhoudelijke aandachtspunten."

Ronald Kroon
"Fietsersbond - Bieslandse dagen"
   "Iedere laatste donderdag van de maand is er om 20 uur een Fietsinloop in de Papaver aan de Korftlaan
   in Delft. Donderdag 26 juni staat in het teken van de komende Bieslandse dagen op 6 en 7 september."


maandag 23-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft hugo_de_grootstraat_000_betonblokken_antiparkeren_2008_06_19_14h10_15.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat.
Antiparkeeractie, bewoner naast avondwinkel plaatst betonblokken op het trottoir.Quote van de dag
OK, maar Nederland was niet slecht in de voorronde. Rusland was zaterdag te sterk.
En als Basje dan ook nog eens politie in gaat zetten dan kom je wel weer lekker in het nieuws.
Uitspraak: "Bedankt Bas, wanneer word je nu eens een echte bestuurder?" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Vechtpartijen na EK voetbal"
   "Volgens horecaondernemers was de sfeer na afloop van de voetbalwedstrijd grimmig. Bovendien zou
   de politie �provocerend� hebben opgetreden. Bedrijfsleider Rutger Bosker van Speakers, die zelf
   geraakt werd door een schild van een ME�er, zegt dat voor de deur van de uitgaansgelegenheid
   mensen �zonder aanleiding zijn geslagen�. �Ook vrouwen en kinderen.�� Bosker stelt over
   video-opnamen te beschikken die dit zouden bevestigen."

Jan Peter de Wit
"LPG BP-tankstation Buitenhofdreef is levensgevaarlijk"
   "Aankomende raadsvergadering wordt het bestemmingsplan Buitenhof vastgesteld. Op bladzijde 61 (lees hier)
   staat dat het LPG station van de BP Autorette Buitenhof de ori�nterende waarde voor het groepsrisico
   overschrijdt. In het voorstel wordt het LPG verkooppunt gelegaliseerd. Ik ben daar tegen vanwege het
   risico dat aanwezig op een grote ramp als er door wat voor oorzaak dan ook een LPG tankwagen ontploft
   tijden het vullen."

fractie Stadsbelangen
"Protestactie tegen bovengronds 380 KV"
   "Stadsbelangen had op 6 juni 2007, ��n van de werkgroepleden merkte dat vandaag terecht op, al het
   initiatief genomen om op te komen voor de gezondheid van onze inwoners en diende hiervoor een
   motie in tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2007. Een motie die unaniem door de
   gemeenteraad destijds werd gesteund."

Willem van Valkenburg
"Politiek Caf� Binnenstad"
   "De besturen en fracties van D66 en VVD in Delft nodigen u graag uit voor het het Politiek Caf� Binnenstad, dat
   op woensdag 2 juli in soci�teit Het Meisjeshuis (Oude Delft 112) gaat plaatsvinden. Na een inleiding door de
   heer Hub Jongen zullen de fractievoorzitters van D66 en VVD, respectievelijk Pauljan Kuijper en Lennart Harpe,
   met elkaar in debat gaan. Na de pauze wordt aan de hand van stellingen met de zaal gediscussieerd."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Geen meerderheid in de Gemeenteraad voor een �second opinion� over de Spoorzone"
   "Oud-journalist Henk de Kat sprak vorige week in deze krant zijn grote bezorgdheid uit over (de gevolgen van)
   het Spoorzoneproject. Delft op Zondag peilde de meningen bij de Delftse politici. Belangrijkste conclusie:
   Een second opinion zit er voorlopig niet in."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Helmcamera�s roepen vraagtekens op bij oppositie"
   "De oppositiepartijen CDA en Leefbaar Delft hebben verbaasd gereageerd op de proef met surveillancecamera's
   op bikershelmen bij de Politie. In de Raadsvergadering van 23 april j.l. werd namelijk een motie van
   Leefbaar Delft om mobiel cameratoezicht toe te staan verworpen door de Raad. De motie was ingediend
   tijdens het debat over het al of niet voortzetten van cameratoezicht op het Stationsplein."zaterdag 21-06-2008 23h45

GUUS HIDDINK VERSLAAT MARCO VAN BASTEN, BALEN
RUSLAND GEFELICITEERD! namens de redactie van Politiek Delft
zaterdag 21-06-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_06_21_boekenmarkt_a.jpg
Delft.
Boekenmarkt aan de Hippolytusbuurt in Delft *geweldig* succes!zaterdag 21-06-2008 00h00

Quote van de dag
Inventarisatie faciliteit parkeervoorziening voor raadsleden:
"Ik vind het onzin en zal er geen gebruik van maken." Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad Meuleman
"Toekomst dansschool Wesseling"
   "Onze fractie werd geconfronteerd met berichtgeving over de gang van zaken rond dansschool Wesseling.
   Het gaat hierbij vooral over de trage wijze waarop de gemeente met de belangen van dit bedrijf zou
   zijn omgegaan. Hierdoor dreigt deze ondernemer forse schade te lijden, omdat volgens een door de
   gemeente afgegeven planning pas in maart 2009 zou kunnen rekenen op een bouwvergunning 2e fase."

Job Veltman
"Wethouder komt met oplossing voor OV-link TU-Centrum"
   "Zoals iedereen wel weet is de constructie van de Sebastiaansbrug in zwaar weer geraakt � over de hele
   breedte van de brug zit de onderkant vol kleine en grote scheuren, terwijl de brug nog enkele tientallen
   jaren afgeschreven diende te worden. Tegelijk is de geplande nieuwe tramlijn 19, die station Delft met
   de Mekelweg en Technopolis gaat verbinden, reeds 3 jaar vertraagd. De belangrijkste brug moet vervangen
   worden en de tram laat nog op zich wachten � tijd voor maatregelen!"

Delftse Post - Peter Fagg
"Dick Rensen: Geen spelletjes spelen"
   "De herontwikkeling van de Poptahof is een omvangrijk en ambitieus project dat de grenzen
   opzoekt van wat nog maakbaar is: de kwaliteit van leven en samenleven in een wijk op een
   nieuw en hoger plan brengen. Wethouder Dick Rensen PvdA) vertelt er graag over."

fractie Groenlinks
"Met de boot naar de TU"
   "STIP en GroenLinks pleiten voor een tijdelijke bootverbinding tussen station Delft en de Nieuwe Haven
   aan de Rotterdamseweg. Deze bootverbinding met rondvaartboten zou het wegvallen van de buslijnen over
   de Sebastiaansbrug op een snelle en duurzame manier op kunnen vangen."

Gemeenteraad
"Andere kijk op Position Paper"
   "De acht instellingen die donderdag 19 juni deelnamen aan het eerste rondetafelgesprek hebben bij
   de leden van de commissie Economie, Milieu, Cultuur en Recreatie bepleit om in de Position Paper
   meer aandacht te besteden aan thema�s als bereikbaarheid, duurzaamheid, de regio en de
   ondersteunde rol van de gemeente."

redactie Delftse Post
"Alternatief"
   "Strandfeest op de Markt.
   Dat onze collega's in Delft dat allemaal geen nieuws vonden zegt helaas alles over de manier waarop
   zij kranten maken, en hoe zij over de Delftenaren denken. Wat nieuws is wordt bij de Delftse Post al
   lang al niet meer door een paar mensen achter een bureau beslist. Wat nieuws is maken onze lezers
   z�lf uit. En als duizenden Delftenaren feest komen vieren op de Markt, dan is dat nieuws.
   Media die denken dat alleen negatief nieuws interessant is jagen hun lezers weg.
   Je zou denken dat ze dat bij het AD nou wel eens door zouden mogen hebben."

Delftse Post
"Wonen rond een krater"
   "Bewoners van de Wilgenlaan hebben het helemaal gehad met hun huurbaas Vestia. Ze trokken
   bij Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft aan de bel en die wist niet wat hij zag.
   "Wat ze deze mensen aandoen is te gek voor woorden!""donderdag 19-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft nieuwstraat_000_segway_2008_06_16_18h49_00.jpg
Delft, Nieuwstraat.
Hier staat een SEGWAY geparkeerd.Quote van de dag
Mw. drs. S.C.C.M. Bolten: "Mw? drs? Wanneer maakt zij dit waar zonder macht???" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
StadsKrant Delft - Anne-Margot van Eijck
"Wat is het �chte verhaal achter de Delftse gebouwen?"
   "Zaterdag 21 juni Dag van de Architectuur.
   Opening 12.00 uur in TOP, Hippolytusbuurt 14.
   Rondleidingen: 12.30-16.00 uur.
   Slotdebat vanaf 16.30 uurDeelname is gratis en aanmelden is niet nodig."

Jan Peter de Wit
"Open brief D66: vervuil het debat niet met onwaarheden"
   "Zondag reageerde ik via mijn website www.pauljan.nl op jouw stuk[1] over de rol van zogenaamde lokale
   politieke partijen in Delft. Daarin stel je dat partijen als STIP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen
   en je eigen Leefbaar Delft buiten de besluitvorming en coalitievorming worden gehouden. Dat is niet
   waar. Kijk bijvoorbeeld naar STIP, dat wederom een wethouder levert. Of kijk naar Stadsbelangen,
   dat regelmatig zaken voor elkaar krijgt met steun van een coalitiepartij."

Bianca van der Werf
"BLOG: "Oranjegekte""
   "En als we ons dan toch in het Oranjefeestgedruis mee willen laten slepen, dan kunnen we net zo goed
   de gebruikelijke afsluitende borrel - aan het einde van de Raadsvergadering - beter verplaatsen naar
   een terras met het MEGA-t.v.-scherm onder het mom �werkbezoek�. Per slot van rekening moeten wij als
   Stadsbestuurders een vinger aan de pols houden m.b.t. de aangenomen motie: EK Voetbal 2008."

Bas Bennebroek
"Werkbezoek Jeugdformaat"
   "Als commissielid moet je natuurlijk veel vergaderen: met de fractie, met de partij en natuurlijk in de
   commissies zelf. Naast deze vergaderingen is een ander belangrijk onderdeel de werkbezoeken die je aflegt.
   Deze bezoeken zijn erg waardevol: je krijgt de kans organisaties die je niet dagelijks tegenkomt eens van
   de binnenkant te bekijken. Zo brachten Frank Gorte en ondergetekende afgelopen maandag, samen met de PvdA,
   VVD en CDA, een bezoek aan Stichting Jeugdformaat."

Rolf Clason
"IEDEREEN WELKOM BIJ DAK-/THUISLOZENBARBECUE"
   "Er zijn dakloze en thuisloze mensen in Delft die bij de voedselbank en de non-foodbank komen.
   Dit wordt nog eens extra versterkt door de vakantieperiode. Maar er is hoop. Op 27 juni houdt
   het stadsdiaconaat een barbecue waarbij iedereen welkom is. De barbecue vindt plaats in de
   Delftse Hout. Meedoen? Bel 015-2140551."

Wil Steffen
"Ganzen in het Hof van Delftpark"
   "... Het park is levenloos en saai. Dit was niet afgesproken. Het zou de gemeente sieren als
   zij zorgt voor terugkeer van een klein koppeltje ganzen in het Hof van Delftpark."

AD-Delft - Julia Broos
"Getuigen arrestatie bloemenzaak melden zich"
   "... Volgens de politie had ze zich bemoeid met het feit dat een klant voor de deur een parkeerbon kreeg.
   Ze zou de agent �op een belerende toon� hebben aangesproken. Nadat ze een boete kreeg, beledigde ze hem
   bovendien diverse malen. De politiewoordvoerder zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan het verhaal
   van de agent. De zaak is volgens hem beoordeeld door de politieparketsecretaris en die bepaalde dat
   Tanja in augustus moet voorkomen bij de rechter."woensdag 18-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft hippolytusbuurt_014_2008_06_16_18h54_46_2_a.jpg
Delft, TOP Hippolytusbuurt 14.
Een avondje nostalgie, winkels van vroeger, georganiseerd door Tijn Noordenbos en Erik Preuninger. Lees meer ...Quote van de dag
Stadsvisie: "Enige ruimte die we nog hebben in stedelijk Delft is de lucht in!" harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
harrie fruyt van hertog
"Een avondje nostalgie, winkels van vroeger"
   "Een avondje nostalgie, georganiseerd door Tijn Noordenbos en Erik Preuninger.
   In TOP aan de Hippolytusbuurt werden talrijke foto's van winkels van vroeger geprojecteerd.
   In de zaal waar ruim zestig overwegend oudere bezoekers waren, was er steeds wel iemand die
   precies wist wie wat voor winkel er geweest was, slager, bakker, groenteboer. Ook de naam,
   voornaam en toenaam van de toenmalige winkeliers kwamen feilloos boven water."

Pauljan Kuijper
"Open brief aan Leefbaar Delft: vervuil het debat niet met onwaarheden"
   "Geachte heer De Wit, beste Jan Peter,
   Zondag reageerde ik via mijn website www.pauljan.nl op jouw stuk (1) over de rol van zogenaamde
   lokale politieke partijen in Delft."

AD-Delft
"Bouwer woedend over beschuldiging Delft"
   "Ceres Projecten is woedend op de gemeente Delft en het onderzoeksbureau PRC Bouwdivise. Volgens
   directeur Van Vliet wordt het bedrijf dat onder meer de Koepoortgarage laat bouwen in een rapport
   ten onrechte neergezet als een onbetrouwbare partner. De gemeente neemt de conclusies over. �Dit
   is volstrekt bezijden de waarheid,� schrijft Van Vliet in een boze brief aan het gemeentebestuur van
   Delft. �Ik neem nadrukkelijk afstand van het rapport en de conclusies.�"

AD-Delft
"Bange raadleden krijgen wellicht parkeervergoeding"
   "Gemeenteraadsleden die te bang zijn om �s avonds na een politieke vergadering naar huis te fietsen,
   krijgen mogelijk de parkeerkosten voor hun auto vergoed. De gemeente Delft onderzoekt, of en
   - zo ja - hoe zo�n parkeerregeling gestalte moet krijgen."

Aad Meuleman
"Vragen aan B&W over terrassen Beestenmarkt"
   "Graag zou onze fractie antwoord willen hebben op onderstaande vragen."

Leja van der Hoek
"Delftse politiek op bezoek bij St. Jeugdformaat (jeugdhulpverlening)"
   "In het traject tot de behandeling van de Jeugdnota in de raad van juli a.s. heeft de commissie WIJZO
   (en dan alleen de fracties van VVD, PvdA, CDA en Stip) op 16 juni een werkbezoek gebracht aan de
   Stichting Jeugdformaat."maandag 16-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft sk_20080615_belastingen_betalen.jpg
Delft, StadskrantDelft 15 juni 2008.
Incasseren zonder vonnis dus, wethouder Saskia Bolten geeft de deurwaarder ongelimiteerd opdracht!Quote van de dag
Vluchtdeur Commissiekamer altijd op slot: "De aanwezige burgemeester Verkerk vroeg mij
of hij dit soort vragen van mij serieus moest nemen." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft bolten_001.jpg mw. drs. S.C.C.M. Bolten

harrie fruyt van hertog
"Bankbeslag door Bolten (4)"

Jan Peter de Wit
"Gratis parkeren van raadsleden in onderzoek"
   "In het grote achterkamertjes overleg tussen de fractievoorzitters heeft de meerderheid besloten (lees hier)
   dat er een inventarisatie komt om te kijken hoeveel raadsleden gratis parkeerkaarten willen. Omdat een groot
   aantal raads- en commissievergaderingen geregeld rond middernacht zijn afgelopen vindt een aantal raadsleden
   het dan minder veilig om naar huis te fietsen. Met dat argument kunnen we natuurlijk elke bezoeker 's avonds
   en 's nachts gratis in de parkeergarage laten parkeren."

Delftse Post - Peter Fagg
"Wim de Koning: Overdaad schaadt"
   "De maatschappij, dat ben je zelf. Deze uitspraak bestaat al langer, maar hij zou ook heel goed
   van gemeenteraadslid Wim de Koning (Stadsbelangen) afkomstig kunnen zijn. Je moet soms bij
   jezelf beginnen als in de de samenleving iets wilt veranderen."

Aad van Tongeren
"Politie Haaglanden Delftse gemeenteraad te slim af"
   "Soms vraag je je af of het onderwerp �veiligheid� wel in goede handen is bij de Delftse gemeenteraad.
   Het scheelde maar een haartje of een nipte meerderheid van de gemeenteraad had in april de stekker
   getrokken uit het succesvolle experiment met cameratoezicht op en om het stationsplein."

Pauljan Kuijper
"Leefbaar Delft ziet het Delftse politieke landschap verkeerd"
   "De Wits bewering dat alle �landelijke� partijen de �lokale� links laten liggen klopt dus ook niet.
   De meerderheid in de raad bestaat uit namelijk �landelijke� partijen, dus voor een besluit heb je
   er daar altijd eentje van nodig. Men staat dus niet buiten de besluitvorming. En dat STIP voor de
   zoveelste keer een wethouder levert bewijst dat �lokale partijen� ook niet buiten de
   coalitievorming worden gehouden."

Rolf Clason
"AWBZ : BEZUINIGEN JA, MAAR HOE?"
   "VWS-staatssecretaris Jet Bussemaker plant een nodige bezuinigingsoperatie op de AWBZ.
   Gebeurt dit wel op de juiste manier? Een mening."

fractie VVD
"Slecht onderhouden (monumentale) panden"
   "Delft is een prachtige stad, maar helaas niet altijd. Tussen de vele (monumentale) panden zit af en
   toe een slecht onderhouden exemplaar. Naar de reden van het achterstallige onderhoud kunnen
   wij alleen maar gissen."

Delft op Zondag - Pim Beukema
"Oud-journalist Henk de Kat vreest het ergste:
politici en bestuurders nemen grote risico�s met Spoorzoneproject"

   "... de gretigheid waarmee de Delftse Gemeenteraadsleden de Spoorzoneplannen ter waarde van liefst
   bijna 600 miljoen euro omarmen. Dat kan hen nog wel �s lelijk opbreken, vreest hij. Een noodkreet
   van De Kat in het nauw."zaterdag 14-06-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_06_14_gratis_uitrijkaart_a.jpg
Delft.
De angst regeert in Delft? Extra veiligheidsplan.
Gratis uitrijkaart Phoenixgarage voor stadsbestuurders.
zaterdag 14-06-2008 00h00

Quote van de dag
"Dan gaat wethouder Koning wijzen op besluit zus en zo van de gemeenteraad." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-Rijnmond
"Milieudienst pakt voetbal-feestgedruis aan"
   "Oranje zorgt voor overlast. Dit vindt de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Volgens de milieudienst
   zorgen grote sportevenementen zoals het EK Voetbal voor ernstige geluidsoverlast vanuit kroegen
   en caf�'s. Daarom gaan ze tijdens dit EK-voetbal extra controleren."

Jan Peter de Wit
"Beroepschrift Voorlopige Voorziening tegen Shurgard loods Tanthof Oost"
   "Een loods hoort vanzelfsprekend niet thuis in een woonwijk, en zelfs niet tussen kantoren,
   maar op een industrieterrein. Met die door de gemeente Delft toegekende bouwvergunning
   wordt onze woonomgeving dus gedegradeerd tot een industrieterrein."

Jan Peter de Wit
"NRC peilt overstap Leefbaars naar Rita Verdonk"
   "We zijn nu halverwege de gemeenteraadsperiode 2006-2010. Het is tijd geworden om alvast vooruit te kijken.
   In Delft zijn nu vier lokale partijen met studentenpartij Stip meegerekend. Leefbaar Delft en hun
   afsplitsing Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen vissen min of meer in dezelfde kiezersvijver."

Bianca van der Werf
"Sex and the City"
   "Vandaag kregen we het verslag m.b.t. het pilotproject �Condoomautomaat op school?�, VMBO-scholen
   in Delft. Dit pilotproject is door de GGD ZHW uitgevoerd op verzoek van de Gemeente Delft. Het
   onderzoek richt zich voornamelijk op het VMBO-onderwijs en inventariseert tevens op welke VMBO-
   scholen al een condoomautomaat aanwezig is en op welke scholen er behoefte tot aanschaf is."

Mechtild de Jong
"WIJZO 10 juni"
   "... Er is geld overgehouden bij de huishoudelijke zorg. Wat overgehouden is, wordt overgeheveld naar
   dit jaar. Ook het CDA vraagt zich wat de oorzaak is van het overschot. De wethouder heeft geen
   informatie dat er te weinig zorg zou zijn geleverd. Het CDA vraagt dan ook aan de Delftse burgers
   te melden als zorg niet wordt geleverd, terwijl die wel is ge�ndiceerd. Dat kan naar cda@delft.nl
   (of mechtild@mdejong.nl). Wij zullen daar dan achter aan gaan."

Job Veltman
"Geothermie is kansrijk"
   "Een alternatieve manier om niet-zelfgestookte warmte in het aangelegde of een ander aan te leggen
   stadswarmtenet te krijgen is geothermie. Dit bestaat, ruwweg, uit een diepe boorput, waarbij het
   erom gaat water zo snel mogelijk zo warm mogelijk te krijgen, waarna je het water weer omhoogpompt
   en in een warmtewisselaar omzet in geschikte warmte voor het stadswarmte net."

Het Parool
"Nieuw huis in de stad zonder energienota"
   "Alle woningen en kantoren die vanaf 2015 in Amsterdam worden gebouwd, moeten voor honderd procent
   hun eigen energie kunnen opwekken. Bij de selectieprocedures van de projectontwikkelaars gaat de
   gemeente veel strenger kijken naar energieprestaties. Vanaf 2010 moet een derde van de nieuwbouw-
   woningen in Amsterdam al klimaatneutraal worden gebouwd, heeft het college van b. en w. besloten."

Roy Blinker
"Te hoge werkdruk raadsleden?"
   "De afgelopen maanden zijn in diverse media berichten verschenen over de toenemende onaantrekkelijkheid
   van het raadslidmaatschap en het wethouderschap (Ik beperk me hierna tot de positie van raadsleden)."

Gemeenteraad
"Delft praat mee over Stadsvisie"
   "Alle inwoners van Delft laten meepraten over de toekomst van de stad. Dat is het doel van een brede
   discussie die wordt voorgesteld in de Koersnota. De commissie Bestuur en Werk heeft deze nota op
   17 juni vanaf 20.00 uur in het Stadhuis op de agenda staan."

AD-Delft
"Fietser mag in voetgangerszone"
   "Fietsen moet toegestaan blijven in de voetgangersgebieden in de Delftse binnenstad. Dat stelt het college
   van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Bij wijze van proef mochten fietsers sinds vorig
   jaar al gebruikmaken van de voetgangerszones. BenW kwamen met dit idee, omdat ze op die manier het gebruik
   van de fiets wilden stimuleren. Ook was er volgens het college een verwarrende situatie, omdat in de ene
   straat wel mag worden gefietst en gewandeld, terwijl in de andere alleen voetgangers welkom waren."woensdag 11-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt_000_dutracing_2008_06_10_15h19_22_a.jpg
Delft, Markt.
Presentatie Dut Racing Team.Quote van de dag
"Als Anne Koning nu eens socialist zou worden, dan klopt dit met haar opvatting " Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft beestenmarkt_000_politie_ek2008.jpg
Fleur Norbruis
"Olanda-Italia 3-0!"
   "De gemeenteraad besloot op 29 mei unaniem dat het college de horecaondernemers in Delft moet toestaan om
   tijdens het EK televisieschermen op de terrassen te plaatsen. Gisteravond was de eerste EK-wedstrijd van
   Nederland en namen Stephan en ik de proef op de som. ... Op een afstand een groep politieagenten,
   die een oogje in het zeil hield."

Anne Koning
" Geen fatsoenlijke samenleving zonder fatsoenlijke"
   "De partij van de arbeid kent een lange traditie waarin we elkaar vertellen wat er beter kan, vaak via
   de krant, radio en tv. De discussie gaat vooral over welke wereld de partij moet nastreven. De PvdA
   moet haar rode veren weer trots dragen."

Bram Stoop
"... dat ik raadslid ben en niet over containers ga ..."
   "Vorige week heb ik schriftelijke vragen gesteld over onder andere de container die pal naast het
   gezondheidscentrum staat aan de Nassaulaan. Nu ruim een week later fietste ik weer eens langs en
   werd ik wederom aangehouden door een bewoner daar."maandag 09-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt_000_mooiweer_spelen_2008_06_08_13h13_37.jpg
Delft, Markt.
De Mooiweer Spelen 2008 met veel fietsen, tribunes en een duidelijk in het zicht
geparkeerd voertuig van de Mobiele Eenheid op de Markt.Quote van de dag
"Wel is duidelijk dat er in de Delftse politiek veel gierige angsthazen zitten." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Schaduwzijden als gemeente Delft spoortunnel bouwt"
   "... De PvdA laat zien dat ze ook in Delft een arrogante zelfingenomen bestuurderspartij zijn. Alleen
   de kwaliteit van deze PvdA wethouder en haar ja-knikkende plucheplakkers in de raad, is ver onder de
   maat om een spoortunnel van ongeveer �520 miljoen te beoordelen."

Willem van Valkenburg
"VVD en D66 organiseren Debat Binnenstad !"
   "Op woensdag 2 juli (20.00 uur) organiseert de VVD Delft samen met D66 een debatavond over de
   Delftse binnenstad. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en vindt plaats in soci�teit
   het Meisjeshuis (Oude Delft 112). Veel onderwerpen die bewoners en ondernemers in en bezoekers
   van de binnenstad raken komen aan bod. Interessante inleidingen, pittige stellingen en veel
   ruimte voor discussie staan borg voor een boeiende avond."

AD-Delft - Julia Broos
"Bestuur Perspektief op non-actief"
   "De stichting Perspektief is haar bestuur kwijt. Jaap Smit en Maria Scali zijn per direct op non-actief
   gesteld door de raad van toezicht en vervangen door een interim. De stichting ontstond op 1 januari 2007
   uit vier Delftse zorginstellingen en is vooral bekend van de dagopvang voor daklozen en verslaafden in
   de Surinamestraat. Volgens de voorzitter van de raad van toezicht, Hans Klein Breteler, bouwde de
   stichting in die korte tijd een tekort op van anderhalf miljoen euro. �Het eerste jaar in een nieuwe
   organisatie is nooit de makkelijkste, maar van dit hoge bedrag schrokken we toch wel erg.""

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Niemand echt blij met nieuwe plek nachtopvang voor daklozen"
   "... De Gemeente had volgens Anton Prins dus niet met MKB Delft, maar met de Ondernemersvereniging
   Binnenstad Delft in gesprek moeten gaan, vindt Prins. �Ze moeten kijken naar wie er in de stad
   recht van spreken heeft�, zegt hij. Die mening is ook Herman Weyers toegedaan. Weyers: �Er is
   niet voldoende naar ons geluisterd. Ik heb hier nooit contact over gehad met de Gemeente.�"

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Fouten op alle niveaus bij aanbesteding van de RegioTaxi"
   "Nu de Delftse vervoerder van de RegioTaxi door de rechter failliet is verklaard, valt er een
   geheel nieuw licht op de RegioTaxi. Delft op Zondag peilde de meningen onder de Delftse politici."

Delft op Zondag - IK
"Antiek en curiosa moeten donderdagse Boekenmarkt redden"
   "Lonneke Tiethof is marktmeester van de Boeken- en Kunstmarkt. Ook zij ziet natuurlijk wel dat het
   wat minder goed gaat dan in het begin. Maar om nou te zeggen dat de markt een flop is, zoals op
   politiekdelft.nl viel te lezen, dat is haar iets te voorbarig. De marktmeester heeft wel een idee
   waar het probleem zit. �Boekenpubliek is een bepaald publiek,� weet ze. �Het zijn toch vooral
   werkende mensen en die lopen op donderdag misschien wat minder door de stad. En de toeristen,
   die er altijd wel zijn, hebben meestal geen interesse in Nederlandse boeken.�"zaterdag 07-06-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_06_07_ek_voetbal_tv_terras_a.jpg
Delft.
E.K. Voetbal kijken op terras toegestaan! Hoera!
Ordedienst Bas Verkerk in hoogste staat van paraatheid: I.S.S. Beveiliging!
zaterdag 07-06-2008 00h00

Quote van de dag
"Iedereen is slachtoffer van zijn eigen creatie" Peter SmitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bas Verkerk
"beantwoording schriftelijke vragen: Caf� Het Bliekie"

Henk de Kat
"Second opinion over gunningsvoorstel Spoortunnel"
   "Het laatste wat u moet doen, is op grond van spaarzame informatie zomaar geloven dat het wel goed zit. Als u dat
   doet, zou u over vijf of tien jaar wel eens met een rood hoofd voor een nieuwe enqu�tecommissie kunnen zitten.
   Ik rond af. Wat ik u wil voorleggen is de suggestie vanavond nog geen goedkeuring te geven aan de voorgestelde
   gunningsprocedure. Ik zou u willen aanraden als gemeenteraad eerst een onafhankelijk onderzoeksbureau in de arm
   te nemen, die namens u als hoogste politiek orgaan in de stad een kritische second opinion maakt over
   de spoortunnel-aanpak."

RTV-Rijmond
"'Schone' autorace in Rotterdam"
   "Teams van de TU Delft, Imperial College London en Lawrence Tech Detroit hebben hun eigen waterstof- en
   brandstofracer ontworpen en zullen deelnemen aan de 2008 Formula Zero Championship. De race wordt
   gehouden op 22 en 23 augustus op het Willemsplein in Rotterdam."

Gemeente.nu
"Gemeente Alkmaar wil ondernemersfonds via reclamebelasting"
   "Ondernemend Alkmaar wil met het ondernemersfonds bijdragen aan het economische en investeringsklimaat
   in alle bedrijvengebieden. Dit moet gebeuren met activiteiten als gezamenlijke promotie."

Sjaak Keuvelaar
"Gemeentelijke communicatie moet beter"
   "Bij het bestemmingsplan Zuidwest II bleek het nog maar eens: er kan veel beter aan de communicatie
   van de gemeente. ... Als burger ben je nu min of meer verplicht elke week de stadskrant door te spitten
   om te onderzoeken of de gemeente geen plannen heeft waar je mogelijk bezwaar tegen zou hebben. Dat moet
   beter. De gemeente moet voortmaken met een systeem waarin je je per e-mail kan abonneren op de berichten
   die voor jou interessant zijn. De gemeente zou zich eens wat meer moeten inleven in de burger."

Fleur Norbruis
"Geen draagvlak voor door GroenLinks gewenste knip in Kerkpolderweg"
   "Helaas was er niet veel steun voor ons pleidooi voor de knip in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
   Alleen D66 en de SP lieten hun groene gezicht zien. Alle andere partijen steunen de keuze van dit college
   tegen de knip. Belangrijkste reden voor hen om tegen de knip te zijn, is de autobereikbaarheid van de
   sportfaciliteiten."

Lea van der Hoek
"Bijeenkomst Stichting Ouderenwerk Delft (SOD)"
   "De SOD nodigde alle gemeenteraadsfracties uit om op 4 juni de resultaten van het onderzoek naar
   de veiligheidsbeleving van ouderen in alle wijken van Delft te komen bespreken en de ervaringen
   van de deelnemers aan dit onderzoek persoonlijk te vernemen."donderdag 05-06-2008 00h00

Quote van de dag
"De oranje Bondscoach moet de oranje Koningin adviseren De kleurloze
Burgemeester (Basje) naar huis te sturen" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
harrie fruyt van hertog
"Bankbeslag door Bolten (3)"

Jan Peter de Wit
"Nota aanbesteding spoortunnel niet rijp voor besluitvorming"
   "Hoi Niek van Doeveren,
   Aanstaande donderdag 5 juni staat het gunningsvoorstel van de spoortunnel (lees hier) als laatste
   agendapunt op de agenda. Er zit een adviesbrief van de griffie bijgevoegd die min of meer zegt
   dat het voorstel niet rijp is voor besluitvorming. Ik ondersteun dit advies"

AD-Delft
"�Waterbedrijfjes� misschien weg uit Hooikade"
   "Wanneer Bacinol overgaat, is niet bekend. Meijerink kan alleen zeggen dat de koopovereenkomst tussen
   de gemeente en Bacinol �zo goed als rond� is. B en w van Delft vragen overigens de raad alle
   financi�le informatie over de verkoop geheim te houden. Volgens raadslid De Wit van Leefbaar
   Delft is dat omdat Bacinol Hooikade 13 voor een vriendenprijsje heeft kunnen kopen."

Sjaak Keuvelaar
"Herplantplicht"
   "Bij het kappen van grote bomen ben je in Delft verplicht een boom terug te plaatsen. Zo werd in
   de raadsvergadering van afgelopen donderdag duidelijk dat de grote, beeldbepalende populier
   aan de Kleine Boogerd moet wijken voor uitbreiding van de buitenschoolse opvang."

Wil Steffen
"Grote boom voor speeltuin Kleine Boogerd"
   "Belangrijkste item van bespreking was het wel of niet kappen van een populier. Deze boom moet
   wijken voor realisatie van de nieuwbouwplannen. Na uitgebreide discussie is besloten dat het
   ontwikkelingsplan kan worden uitgevoerd. Er komt wel een extra grote boom voor terug."

Fleur Norbruis
"College van bestuur TU in stadhuis op bezoek"
   "Een aantal partijen in de raad (PvdA, CDA, STIP en VVD) ziet een mogelijke oplossing in het toestaan
   van hoge hoogbouw (140 meter) in dit gebied. Nu kan dat niet, omdat de raad eind 2005 een kader heeft
   gesteld dat er niet hoger dan 75 meter mag worden gebouwd (Beleidsnota Bouwhoogten Delft). De TU leek
   niet heel enthousiast, maar was wel blij dat er wordt meegedacht."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Politiek en de waan van de dag. Ik herinner me de bouw van de Coolse Poort aan het Churchillplein
   in Rotterdam. De politiek wist alles beter en met name de PvdA die toen een meerderheidscollege hadden.
   Na sloop van het voormalige pand van het Rotterdams Nieuwsblad jaren zeventig moest hier hoogbouw komen.
   Van toenmalig PvdA wethouder-RO Hans Mentink mocht niet niet hoger dan 40 meter gebouwd worden.
   Twee ontwikkelaars liepen hierop stuk, economisch was 100 meter gewenst. Later, na een jaar of vier kwam
   er een compromis en werd 60 meter toegstaan. Wanneer je eens op die locatie vertoeft bekijk het pand eens,
   het is een aanfluiting in zijn naaste omgeving want alle gebouwen zijn inmiddels wel 100 meter hoog.
   Het beste zou zijn als de raadsleden eens goed luisterden naar de TU-deskundigen en wat minder
   kletsten over problemen die er niet zijn.
   Laat de campus maar lekker boven Rotterdam en Den Haag uitsteken.

Lennart Harpe
"Raad stelt Kadernota vast"
   "Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de Kadernota 2009-2012 vastgesteld. Hieraan ging wel
   een stevig debat vooraf. De Kadernota biedt de gemeenteraad de mogelijkheid prioriteiten te
   stellen en accenten te leggen bij de voorbereiding van de Begroting 2009."

Delftse Post - Peter Fagg
"Alex van Leeuwen: Geen kromme zaken"
   "Een binnenstad die zowel voor bewoners als bezoekers aantrekkelijk is. Gemeenteraadslid
   Alex van Leeuwen (VVD) blijft zich voor dit ideaal onverminderd inzetten."dinsdag 03-06-2008 00h00

Foto van de dag
delft phoenixstraat_deurwaarder.jpg
Delft, Phoenixstraat.
Echte deurwaarder of echte oplichter? Zie ondertekst publicatie 14-12-2007
Nog niet kunnen vaststellen of deze auto toebehoorde aan een deurwaarder van Cannock Chase Public.
Een klacht indienen bij de tuchtrechter op grond van artikel 1 gedragsregels deurwaarders is maar een gedachte.
Ook wethouder Saskia Bolten zou dit gedrag niet moeten accepteren van een onbezoldigd ambtenaar in Delftse dienst.Quote van de dag
"Overigens blijft het CDA het toch raar vinden dat met name partijen, die hun mond vol hebben
van milieu in de commissie, in de raad als puntje bij paaltje komt het milieu blijkbaar
toch niet zo belangrijk vinden." Niek van DoeverenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
harrie fruyt van hertog
"Vervolg: Bankbeslag door Bolten"

Fleur Norbruis
"Kappen populier Kleine Boogerd: Keuzes maken"
   "We hebben het college wel gevraagd te onderzoeken of een beeldbepalende boom die elders moet verdwijnen
   verplaatst kan worden naar dit plangebied. Als dat niet kan willen we een nieuwe boom met een omtrek
   van minimaal 40 cm. Het college heeft een grotere vervangende boom toegezegd."
Redactie: harrie fruyt van hertog
   Hallo Fleur, hoever ben je nou met de bomenbank, Tilburg had hem al in 2001, Hein van Oorschot
   weet er alles van. Simpel gezegd, als een boom wordt gekapt komt er elders een boom voor terug.
   Resultaat: het Delftse groen blijft in stand, echte Groenlinks taak hoor!

Jan Peter de Wit
"Onderzoeksraad voor de Veiligheid twijfelt over TU Bouwkunde brand"
   "Ik heb een email gestuurd aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en gevraagd wat nu het standpunt van
   de OVV is met betrekking tot het onderzoek naar brand TU bouwkunde? En komt het soms dat door het niet
   hebben van een gebruiksvergunning dat het OvV van standpunt veranderd is? Ik moet nog antwoord krijgen.
   Wel ben ik blij verrast dat de Onderzoeksraad al een vooronderzoek heeft gedaan.
   Van burgemeester Bas Verkerk hoor ik daarover niets."

Ron Witsenboer
"Avondvierdaagse verdwijnt"
   "Maar het verbaast mij toch wel zeer dat er bij het huidige aantal deelnemers niet voldoende draagvlak zou
   zijn om nieuwe vrijwilligers te vinden. Bij zoveel deelnemende scholen moeten er toch zeker wel een paar
   ouders gevonden kunnen worden die een bijdrage willen leveren aan een gezonde sport voor de kinderen?"

RTV-Rijnmond
"Rotterdam Airport terug in handen gemeente"
   "De gemeente Rotterdam moet Rotterdam Airport terug in bezit krijgen en de luchthaven ruimte
   bieden te groeien. Dat schrijft de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) maandag."

Frank Gorte
"Antennebeleid"
   "Toch klopt er dan iets niet: we dragen uit dat er geen reden tot onrust is vanwege gezondheidseffecten, maar
   we willen op onze eigen gebouwen geen antennes. Wij zijn niet voor deze tweeslachtige benadering omtrent
   plaatsing van antennes. Wij hebben tijdens de raadsvergadering het college dan ook verzocht te besluiten
   de nota uit 2004 in te trekken en zich op te stellen zoals ze dat van de andere gebouweigenaren vragen.
   Het college heeft toegezegd zich hierop te beraden en komt er binnenkort op terug."

Rolf Clason
"STRAATSPEELPRIJS VOOR SAM ROTTEVEEL"
   "Wethouder Anne Koning reikte op 28 mei de hoofdprijs van de gemeentelijke speelideewedstrijd uit
   aan Sam Rotteveel (groep 1 van de Bonte Pael) voor zijn idee vol ongewone speelvoorzieningen."

Martijn Sipkema
"RegioTaxi failliet"
   "Toen het vervoer na de aanbesteding � waarbij er overigens voornamelijk op prijs was geselecteerd �
   niet goed bleek te functioneren durfde niemand in Haaglanden een echte beslissing te nemen, en is
   er met boetes geprobeerd BTR te dwingen de afspraken na te komen; dat is dus niet gelukt..."maandag 02-06-2008 00h00

EXTRA
Jullie redacteur is boos.
Per zaterdag post deelde de postbank mij mee:
de gemeente delft heeft uw saldo's bij de postbank
geconfisceerd middels een bankbeslag.
Het betekent, je saldo staat op nul!
Een forse maatregel en niet in verhouding.
Al mijn automatische betalingsverkeer wordt verstoord.
Bovendien zijn de kosten niet in verhouding met het te innen bedrag.
De vordering van de gemeente bedraagt euro 46,00 een betwiste schuld
mijnerzijds inzake bewust niet betaalde onterechte deurwaarderskosten.
Een dwangbevel prima, maar niet onbeperkt bankbeslag kunnen leggen!
Maandagmiddag bezoek ik de belastingdienst voor nadere uitleg.
Mijn eerste vraag: is wethouder Saskia Bolten van deze actie op de hoogte?
Jullie horen nog.
gr
harrie fruyt van hertogDelftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Afzeggen voor een eerste paal doe ik niet vaak.
Of het moet zijn dat ik echt niet kan" Dick RensenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delft op Zondag
"Delft een lang weekend in de ban van de Mooi Weer Spelen"
   "Op 6, 7 en 8 juni staat Delft helemaal in het teken van de Mooi Weer Spelen. De historische
   binnenstad van Delft zal het decor vormen voor fascinerend straattheater, dans, circusacts,
   beeldend theater, kunst- en multimedia-installaties, experimenteel theater en po�zie."

AD-Westland
"Bankroet voor Regiotaxi"
   "Het ouderen- en gehandicaptenvervoer in Haaglanden ligt definitief op z�n gat. Vervoerder BTR werd
   vrijdag door de rechter bankroet verklaard. De tientallen chauffeurs van de Regiotaxi hebben vorige
   maand geen salaris en vakantiegeld uitbetaald gekregen."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil: zondag 1 juni"
   "Cartoonrel
   DELFT � De Gemeente Delft stelt in de Delft op Zondag van 25 mei dat ik �stelselmatig bestuurders
   lastig val�, �hinderlijk aanwezig ben in Gemeente-gebouwen� en dat ik �een pandverbod� zou hebben.
   Dit alles is pertinent niet waar en op niets gebaseerd. Het is pure laster.
   S. Heidstra"

Jan Peter de Wit
"Ezelsveldlaan bestrating kan eindelijk afgemaakt worden"
   "Sinds begin februari 2008 is het Dock van Delft bewoond. Nog steeds is de bestrating van de
   Ezelsveldlaan niet klaar. Leuk als je daar een appartement van �450.000 hebt gekocht en je
   nog steeds door de modder moet rijden."

Bram Stoop
"... dat de burgers het huisvuil verkeerd aanboden"
   "Nu is het zo natuurlijk, dat als je als burger je vuil te vroeg buiten zet en of ze er achter komen
   dat je het verkeerd aan bied, je terecht een boete krijgt. Maar wie is hier dan verantwoordelijk
   voor en hoe kan het dat het er zo lang ligt cq blijft liggen zonder dat er een reactie komt
   vanuit de gemeente. Dit is dan ook iets wat ik aan het college van B&W voor ga liggen door
   middel van schriftelijke vragen welke zij maandagochtend 2 juni zullen ontvangen."

Niek van Doeveren
"Boom sneuvelt bij uitbreiding naschoolse opvang DS"
   "Stadsbelangen had in een motie voorgesteld om tijdens het EK toe te staan dat horeca ondernemers
   TV schermen op hun terrassen zetten. Tijdens het WK 2 jaar geleden was een soortgelijk voorstel net
   gesneuveld. Net als toen was het CDA voor het voorstel. Nu haalde het voorstel het met de steun van
   alle raadsleden. Dit voorstel was het laatste op een avond, die v�r na middernacht eindigde."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Hoe simpel is het om de vergadering voor twaalf uur met afgewerkte agendapunten te beeindigen. Kwestie van
   een wakkere voorzitter die van te voren een tijdsindeling maakt en de spreektijd indeelt. Bij verlenging
   van de burgermeesterstermijn dit opleggen als functie-eis, tijdig beeindigen van vergaderingen.

Pauljan Kuijper
"Voortbestaan en toekomstplannen DOK verzekerd"
   "Krappe meerderheid Een logische zaak wat ons betreft, maar de motie haalde slechts een krappe
   meerderheid. Naast de indieners D66, Stadsbelangen, CDA en STIP stemden Onafhankelijk Delft,
   Leefbaar Delft, SP en GroenLinks voor."

Pauljan Kuijper
"Gemeente moet vooral voor de voordeur blijven"
   "In de Kadernota 2009-2012 stelden B&W bondig dat de gemeente de komende jaren steeds meer
   �achter de voordeur� komt. D66 waakt voor privacy en heeft de gemeenteraad dit voornemen
   laten nuanceren door middel van een motie."

Bas Bennebroek
"Driedelige aanpak graffiti"
   "STIP ziet graffiti als moderne kunstvorm, en is daarom groot voorstander van het toestaan van
   graffitikunst op een aantal plekken in de stad. Toch wordt er buiten die plekken nog steeds
   illegaal gespoten, vaak in de vorm van "tags". In tegenstelling tot de creatieve uitspattingen
   in bijvoorbeeld de Irenetunnel, ontsieren deze tags het straatbeeld, en we vinden daarom dat
   er opgetreden moet worden tegen deze illegale vormen van graffiti."

fractie SP
"Buurten in de Bomenwijk"
   "In de Goudenregenlaan waren de ervaringen over de renovatie verdeeld. Er waren flink wat klachten
   over het verloop van de werkzaamheden, maar veel mensen waren ook te spreken over het resultaat;
   slopen was dus in ieder geval echt zonde geweest!"

fractie SP
"Uitvaart Calv� Delft"
   "Delft heeft na 124 jaar afscheid genomen van Calv�. Ruim een jaar na de aankondiging van de directie
   van Unilever dat de fabriek dicht moest was het 30 mei om 11 uur dan zo ver. Vanaf de brug over het
   water liepen werknemers, oud-werknemers en belangstellenden achter een rouwkrans naar de fabriek."