logo politiek delft
home | mission statement | archief | contact |

zaterdag 31-05-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_05_26_surinamestraat_a.jpg
Delft.
Jan peter de Wit: "Wethouder Rensen gooit er weer een bom gemeenschapsgeld tegenaan om zijn falen te maskeren."
zaterdag 31-05-2008 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
EK-Motie TV-schermen op terrassen:
"Ik ontraad u deze motie ten sterkste" Bas Verkerk
"Onze B. blijft een politieke stuntelaar" harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Den Haag - Coen van Kranenburg
"Nederlands elftal volgen vanaf het terras"
   "Voetbal kijken of lekker buiten op een terrasje zitten op een warme zomeravond? Bijna alle bewoners
   van de regio Haaglanden hoeven zich over dat dilemma niet druk te maken deze zomer."

Gemeenteraad
"EK-motie"
   "De raad besloot unaniem dat het college de horecaondernemers in Delft moet toestaan om tijdens
   het EK televisieschermen op de terrassen te plaatsen. Ook PvdA en STIP die twee jaar geleden
   tegen een soortgelijke motie waren, stemden nu voor. Burgemeester Bas Verkerk raadde de
   motie af, omdat het extra politie-inzet en een hoger veiligheidsrisico betekent
."

Bram Stoop
"Wat ik mij vooral afvraag is, willen wij als gemeenteraad wel ..."
   "Dinsdag 27 mei was er een discussie tussen de commissie WIJZO en Breed welzijn Delft, ook wel BWD
   genoemd. De directrice van de BWD mevrouw Emmy Klooster, deed voorafgaande aan de discussie een
   presentatie over modern welzijnsbeleid welke men dat in Delft aan het invoeren is."

Aad van Tongeren
"Spoortunnel: vooraf duidelijkheid geven over de belangen van de omwonenden"
   "Het CDA Delft stelt voor dat de gemeente met de bewoners en de bedrijven in het spoorzonegebied
   een overeenkomst afsluit waarin deze onderwerpen duidelijk geregeld worden. Zo�n overeenkomst
   moet worden afgesloten, voordat de bouw daadwerkelijk begint. Dat kan een hoop ongerustheid
   en ergernis wegnemen."

fractie Groenlinks
"groene kaders voor begroting 2009"
   "In de gemeenteraad van 29 mei zijn mede op het initiatief van GroenLinks een aantal 'groene' moties
   aangenomen. Daarmee is een belangrijke richting gegeven voor de begroting van 2009. Daarnaast werd
   door meerdere partijen het anti-armoedebeleid van GroenLinks-wethouder Saskia Bolten geprezen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Nog heel wat te doen in Delft door Groenlinks-wethouder Saskia Bolten.
   Als ik de cijfers lees in het Vidomes Magazine van mei 2008 zie ik dat
   het aantal ontruimingen met een stijgende trend zowat het dubbele zijn
   als elders in de regio! Heel jammer voor mevrouw Bolten.
delft


vrijdag 30-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft hippolytusbuurt_000_boekenmarkt_2008_05_29_10h49_34_a.jpg
Delft, Hippolytusbuurt.
"Boekenmarkt" geflopt. Gisteren nog slechts twee boekenkramen aanwezig.
Een winkelier merkte op: "Ik ben blij dat ik de overkant weer kan zien."donderdag 29-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft griegstraat_000_2008_05_26_15h36_44_a.jpg
Delft, Griegstraat.
Onlangs is in de Griegstraat de tweede vestiging van Lidl in Delft geopend.Quote van de dag
"Een Hof van Delftenaar fluisterde mij in dat burgemeester Verkerk's lievelingseten
gebraden gans is met Brussels lof." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bas Verkerk
"Burgerjaarverslag 2007"
   "(CONCEPT)
   �Werken aan hetzelfde doel�
   Burgemeester Bas Verkerk: �Met veel plezier presenteer ik u het burgerjaarverslag 2007. Een bijzonder jaar
   voor Delft waarin we als gemeente grote projecten hebben voortgezet of gestart, zoals het project Spoorzone
   dat steeds meer vorm krijgt. Of denkt u aan de herstructureringen van de Bomenwijk en Poptahof en de bouw
   van de nieuwe woonwijk Harnaschpolder waar dit jaar wordt gestart met de bouw van 238 woningen."
   (red. Bas Verkerk verzocht om een meer gelikte definitieve versie op internet te plaatsen)

Jan Peter de Wit
"Ganzen Hoornse Hof zijn allemaal verdwenen na ruimingsactie Gemeente"
   "In de wijk Hoornse Hof tegenover de appartementen blokken aan de Parkzoom werden vorig jaar 25 van
   de 40 aanwezige ganzen afgevoerd uit het park. Er waren meldingen binnengekomen van overlast."

Jan Peter de Wit
"Pieter van Vollenhoven brandt zijn vingers niet aan de TU Bouwkunde brand"
   "Gisteren kreeg ik antwoord (lees brief hier) van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat ze
   geen onderzoek instellen naar de TU brand van 13 mei. Uit de gegevens die de Onderzoeksraad
   heeft verkregen ontstaat een beeld dat niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met het beeld
   dat in de media wellicht is geschetst."

AD-Delft
"Geen voetbal kijken op terras"
   "Delftse caf�-eigenaren mogen tijdens het EK voetbal geen televisies plaatsen op hun terras.
   De gemeente Delft houdt vast aan de regels die in 2000 zijn opgesteld voor het EK voetbal
   dat toen in Nederland en Belgi� werd gehouden."

RTV-West
"Arbeidsinspectie onderzoekt sloop TU Delft"
   "De Arbeidsinspectie onderzoekt of er door de sloper van de afgebrande faculteit bouwkunde van de TU Delft
   fouten zijn gemaakt. Aanleiding voor het onderzoek zijn beelden van de sloop die op internet te zien zijn."

Delftse Post - Peter Fagg
"Bram Stoop: Leren van ervaring"
   "Als sociaal werker kent gemeenteraadslid Bram Stoop (Onafhankelijk Delft) de leefwereld van de jongeren
   als geen ander. Een leefwereld die helaas flink beladen is met problemen en conflicten. Voor Stoop is
   de alsmaar groeiende stroom doorverwijzingen naad de jeugdhulpverlening een teken aan de wand."woensdag 28-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft kanaalweg_000_sint_bastiaansbrug_2008_05_27_13h15_48_a.jpg
Delft, Kanaalweg.
Noodreparatie Sint Sebastiaansbrug. Wegdek is drie millimeter opgevijzeld.Quote van de dag
"Een cartoonist kan meer inspiratie en intelligentie hebben dan een burgemeester of
een wethouder, maar kan door mindere macht onterecht het onderspit delven.
Fijn gevoel mevrouw Bolten en mijnheer Verkerk??" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Gratis parkeren voor Delftse raadsleden"
   "De raadsvergoeding in Delft is bruto �1231/maand plus een bruto kostenvergoeding van �297/maand.
   Die gemiddeld drie vergaderingen per maand kunnen toch makkelijk uit die onkostenvergoeding
   betaald worden? Een taxiritje naar de meest afgelegen wijk Tanthof kost hoogstens �14.
   ... Wel is duidelijk dat er in de Delftse politiek veel gierige angsthazen zitten ..."

Job Veltman
"STIP en de stand van de economie"
   "Tijdens de Economie vergadering van 19 juni heeft de politiek een groep Delftenaren uitgenodigd die
   de belangrijkste economische activiteiten in Delft vertegenwoordigen. Dat betekent dat vertegenwoordigers
   van de grootste werkgevers, de belangrijkste kennisinstituten en vertegenwoordigers van het MKB met elkaar
   ��n lijn kunnen samenstellen, die als profilering voor Delft wordt vastgesteld. STIP vindt dat we het aan
   deze mensen uit de markt moeten laten om deze lijn te beslissen � het zijn hun peers bij bedrijven die
   nog n�et in Delft zijn om hierdoor de geweldige voordelen van vestigen in Delft op waarde te schatten."

fractie PvdA
"PVDA WORKSHOP DEBATTEREN"
   "Binnen de PvdA doen we ons uiterste best om een sociale samenleving te creeren. Om meer succes te hebben
   onze sociale idealen te realiseren is er dinsdag 3 juni van 20:00 tot 22:00 in TOP (Hypolitusbuurt 14)
   een workshop debatteren onderleiding van Jesse Budding (Delft Debatteert)."

AD-Delft
"Fiets krijgt ruimte op nieuw station"
   "Fietsers krijgen rondom het nieuwe NS-station van Delft zee�n van ruimte om hun tweewieler te parkeren. In
   het programma van eisen voor de spoortunnel zijn 5000 fietsenrekken opgenomen. Ook heeft de gemeente in de
   programmabegroting van dit jaar geld beschikbaar gesteld voor nog eens 2500 extra fietsparkeerplaatsen."

AD-Delft - Richard Verstegen
"DOK heeft geld nodig"
   "De Delftse bibliotheek DOK heeft meer geld nodig om toekomstige ambities waar te kunnen maken. Daarom wil
   directeur E. van Nispen tot Zevenaar dat de gemeente met meer subsidie over de brug komt. Van Nispen tot
   Zevenaar vindt de gemeente erg zuinig, als het gaat om subsidie. Nu krijgt DOK jaarlijks ruim 2,3 miljoen
   euro. Om aan alle ambities te kunnen voldoen moet dat bedrag omhoog naar drie miljoen euro."

delft posterhennepkweek_tcm20-371905_a.jpg
Politie - Regio Haaglanden
"Nieuwe aanpak politie Delft bij ontmantelen hennepkwekerijen"
   "De recherche van politiebureau Delft zet in de strijd tegen hennepkwekerijen een nieuw middel in.
   Na het oprollen van een hennepkwekerij voorziet de politie de woning voortaan van een poster
   waarop staat vermeld dat er in die woning een hennepkwekerij is opgerold."maandag 26-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft hugo_de_grootstraat_000_wk_oranje_versiering_2008_05_25_14h48_12_a.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat.
Hier de eerst gesignaleerde Oranje versiering.
Over twee weken gaat het EK-voetbal van start.
Stuur je foto naar redactie@politiekdelft.nl.Quote van de dag
"In een binnenstad horen geen toeringbussen, parkeer ze maar tegen betaling op het evenemententerrein.
De bezoekers gaan dan per boot, paardentram of Delft-Express naar de stad." harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Tekenaar Heidstra moet stoppen. Was getekend: Gemeente Delft"
   "De Gemeente Delft heeft het helemaal gehad met de architect Sytse Heidstra. De Gemeente beschuldigt
   hem van stalkingspraktijken en wil bovendien dat hij stopt met het maken van cartoons voor de
   website Politiekdelft.nl. Doet Heidstra dit wel, dan gedagvaard."

Sytse Heidstra
"Heidstra reageert op uitlatingen van de gemeente Delft in de media:"
    "Gemeente liegt over pandverbod"

Jan Peter de Wit
"Toekomstvisie: Toeristenbussen parkeren op Evenemententerrein Lijm & Cultuur"
   "Toeristenbussen die de binnenstad in rijden veroorzaken alleen maar overlast. Ze zetten hun toeristen
   af en moeten daarna op de parkeerplaats bij Bacinol parkeren. Al met al rijden ze dus vier keer over
   de Nieuwe Langendijk. Als de Koepoortgarage klaar is wordt ook de Nieuwe Langendijk wandelgebied.
   Dus er moet een oplossing komen voor de aan en afvoer van de vele toeristen per bus."

Delftse Post - Peter Fagg
"Roy Blinker: In goede banen leiden"
   "Volgens gemeenteraadslid Roy Blinker valt het profiel van de ideale politicus niet te
   omschrijven want het politieke bedrijf vraagt om verschillende types die ieder op zich
   goed kunnen zijn op hun manier. Maar mensen die ergens helemaal voor gaan en die anderen
   weten te inspireren zijn bij hem wel favoriet."

Bianca van der Werf
"Zwerfafval [01]"
   "Op vrijdag 23 mei jl. ontving ik antwoord op mijn schriftelijke vragen m.b.t. zwerfafval in de
   wijken. De verzamelnaam �zwerfafval� wordt door het College van B&W opgesplitst in zwerfafval
   enerzijds en huisvuil/grofvuil anderzijds."

Bram Stoop
"... woonwagenkamp in Escamp wordt opgeheven ..."
   Vanmiddag was ik zoals elke dag achter de begraafplaats Iepenhof mijn hond aan het uitlaten. Op een gegeven moment viel mijn oog op een aantal caravans cq woonwagens. Na dichter bij te zijn gekomen bleek dat het de groep woonwagenbewoners betreft die uit Den Haag komen en van stad tot stad trekken om aandacht te vragen voor hun probleem. Spandoeken hangen dan ook demonstratief langs de zijkant van de straat.nbsp;"Vanmiddag was ik zoals elke dag achter de begraafplaats Iepenhof mijn hond aan het uitlaten.
   Op een gegeven moment viel mijn oog op een aantal caravans cq woonwagens. Na dichter bij te
   zijn gekomen bleek dat het de groep woonwagenbewoners betreft die uit Den Haag komen en
   van stad tot stad trekken om aandacht te vragen voor hun probleem. Spandoeken hangen
   dan ook demonstratief langs de zijkant van de straat."

Lennart Harpe
"Kadernota vraagt om accenten"
   "In de commissie Bestuur en Werk werd afgelopen dinsdag de Kadernota 2009-2012 behandeld. In deze
   nota geeft het college van B&W een beeld van wat er in de eerste helft van deze raadsperiode is
   bereikt voor en in Delft."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Jeroen Beelen, directeur Delft Marketing"
   "Delft beschikt over een nieuwe Image Bank. Via www.delftimagebank.com kun je, als je
   je van tevoren aanmeldt, foto�s van hoge kwaliteit gratis downloaden."zaterdag 24-05-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_05_23_cartoonist_stalkt_a.jpg
Delft.
Gemeen(te) Delft stalkt cartoonist.
Een cartoonist is niet gauw bang.
Dag Gemeente!
zaterdag 24-05-2008 00h00

Quote van de dag
"In Delft is niets van Pinda's te maken, daar hebben B&W te lange tenen." Michiel GoudriaanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
L. R�senwasser
"Overzicht Cartoons"

Annette van der Poel
"Brand Bouwkunde "
   "Ik ben ervan overtuigd dat de faculteit Bouwkunde de uitdaging om met een mooi, duurzaam en spannend
   gebouw komt met beide handen aangrijpt. De gemeenteraad moet hier ook ook de mogelijk voor geven:
   ontwikkel de hele locatie opnieuw, waarbij wat ons betreft flink de hoogte in gegaan mag worden.
   De onzinnige hoogtebeperking van 75 meter hoeft wat STIP betreft ook niet op die plek te gelden."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Een gebouw als landmark dat kwa hoogte ver boven Rotterdam en Den Haag uittorend.
   Kwalitatieve en duurzame Nederlandse bouwkunde op zijn hoogst in Delft!

Gemeenteraad
"Wethouder wacht op handtekening"
   "De leden van de commissie Economie, Milieu, Cultuur en Recreatie stonden donderdag 23 mei
   uitgebreid stil bij een memo van wethouder Lian Merkx over de stand van zaken rond Bacinol."

RTV-West
"Projectontwikkelaar Koepoortgarage handelde op eigen houtje"
   "De projectontwikkelaar van de Koepoortgarage in Delft en enkele flats in de wijk Wippolder heeft
   op eigen houtje veranderingen in de bouw aangebracht. Hierbij heeft hij verzuimd de Bouw en
   Woning Toezicht in te lichten."vrijdag 23-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft hippolytusbuurt_000_boekenmarkt_2008_05_22_16h17_29_a.jpg
Delft, Hippolytusbuurt.
Donderdagse Boekenmarkt stervende. Nog slechts enkele kramen.
Kooplieden haken af door te weinig koopwillende bezoekers.
Zelfs de weggeefprijs van euro 25,00 voor standplaats en
kraamhuur wordt door de meesten niet terugverdiend.Quote van de dag
"Saskia Bolten: "Kan niets, bereikt niets, straalt niets uit, geeft ambtenaren opdracht haar
wensen, zonder goedkeuring van college of raad, te vervullen??!!, en voelt zich nu aangevallen.
Mijn tante Saskia is te oud en ongeschikt voor een dergelijke functie." Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"GroenLinks wethouder Saskia Bolten dreigt met rechtszaak tegen cartoonist L. R�senwasser"
   "Een kunstenaar verbieden politieke spotprenten te maken op straffe van vervolging komt alleen
   in DDR achtige dictaturen voor. Wethouder Bolten heeft als Hoofd van de Sociale Dienst te
   maken met de sociaal zwakkeren. Hoe intimiderend en onwettig mogen haar ambtenaren tegen
   kompleet afhankelijke uitkeringsgerechtigden dan wel niet zijn."

DenHaag.Org
"Dit land dreigt helemaal gek te worden �"
   "Het wordt steeds gekker hier in Nederland. In onze buurgemeente Delft, je weet wel waar Haags
   voormalig VVD-wethouder Verkerk burgemeester is, is het SP-raadslid Bolten helemaal de weg kwijt."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Cartoonist stalkt met tekeningen"
   "De Delftse cartoonist L. R�senwasser maakt zich met zijn tekeningen schuldig aan �stalken�.
   Althans, dat vindt het stadsbestuur dat de cartoonist van de site politiekdelft.nl
   per brief heeft gedreigd met een rechtszaak."

RTV-West
"Delft worstelt met stalker"
   "De gemeente Delft zit in haar maag met een stalker. Het gaat om architect Sytse Heidstra die in maart
   nog veroordeeld werd voor doodsbedreigingen aan het adres van wethouder Dick Rensen en burgemeester
   Bas Verkerk. Getreiter van collegeleden volgde, zegt de gemeente. Verder verschenen spotcartoons
   op de website politiekdelft.nl van L. R�senwasser, het pseudoniem van Heidstra."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"College zinkt in eigen trots (Kadernota 2009-2012)"
   "Stadsbelangen heeft met gefronste wenkbrauwen kennis genomen van de zelfgenoegzaamheid van het college
   zoals beschreven in een stuk dat de geschiedenis in zal gaan onder de titel: Kadernota 2009-2012."

fractie Groenlinks
"Wensen voor de begroting 2009"
   "'Groen' gaat ��n van de hoofdthema's worden in de begroting voor 2009-2012. GroenLinks pleitte bij
   "de behandeling van de kadernota voor de oprichting van groenfonds, een idee dat door andere
   "fracties wordt ondersteund."woensdag 21-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft http://62.131.251.223/odd/echthoor.jpg
(deeplink foto) Delft, Frans van Rijnswou zet leuke meiden op Ongehoord Digitaal Dagboek (ODD)Quote van de dag
"De vragen blijven gehandhaafd, maar zijn op verzoek van het College van B&W nog niet verspreid" Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft Nekschot-cover-2.gif
Politiekdelft - harrie fruyt van hertog
"BOLTEN verbiedt publicatie cartoons"
   "De Delftse wethouder Saskia Bolten (Groenlinks) speelt voor rechter.
   Per vertrouwelijke en persoonlijke intimiderende dreigbrief wordt
   de Delftse cartoonist L. R�senwasser verboden nog langer cartoons
   over ambtsdragers te publiceren."

Jan Peter de Wit
"Onderzoeksraad voor de Veiligheid gevraagd om TU brand te onderzoeken"
   "Aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid
   Geachte drs. J.H. Pongers,
   De TU faculteit Bouwkunde is geheel afgebrand na kortsluiting in een koffieapparaat.
   De brand roept een groot aantal vragen op.
   Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar dat had niet zo hoeven zijn.
   Was het gebouw wel brandveilig?"

Bianca van der Werf
"Brand TU - Omleidingroute zorgde voor vertraging Brandweer?"
   "Als afgevaardigde van Onafhankelijk Delft heb ik hedenmiddag de bijeenkomst bijgewoond van de
   Delftse Kringen in de Aula van de TU Delft. Tijdens deze bijeenkomst kwamen o.a. Burgemeester
   Verkerk, Brandweercommandant Jan Bron en Collegelid TU Delft Paul Rullman aan het woord.
   Een ieder betoogde zijn ervaring en rol m.b.t. de brand aan de faculteit Bouwkunde."dinsdag 20-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft phoenixstraat_000_bussen_touringcars_2008_05_17_17h17_26_a
Delft, Phoenixstraat kruising Binnenwatersloot.
Dagelijks keren hier de grote touringcars.Quote van de dag
"Cafe Bliekie: De zoveelste blunder van het College van B en W" Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
TUD - Studium Generale
"Actualiteitslezing: Brand in grote gebouwen"
   "door Kees van Weeren
   woensdag 21 mei 2008, 20:15 uur
   DOK Vesteplein 100, Delft, Toegang gratis
   Brandbestrijders weten dat iedere brand anders is. Van iedere brand kunnen daarom ook lessen
   geleerd worden. De beelden van het afbranden van de faculteit Bouwkunde afgelopen 13 mei
   hielden de natie een dag lang in de ban."

Martin Stoelinga
"SV TU Brand"
   "Naar aanleiding van de persberichten en artikelen in de krant, een reactie van Onafhankelijk Delft,
   in samenwerking met een deskundige, zijn wij tot de volgende conclusie gekomen, en maken ons extra
   zorgen over de gebouwen rond de jaren 1970 zoals Burgenmeester Verkerk zich dat voorstelt.
   Je zal nu maar in het Reinier de Graafziekenhuis liggen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Het stellen van dit soort vragen door leken mist elke doelmatigheid. Het zaait alleen maar
   angst. Het gaat om de risico-analyse. Alle mensen zijn in veiligheid. Het redden van
   vervangbare gebouwen waar de brandweerlieden tijdens blusacties te veel risico lopen
   kan geen doel op zich zijn. De brandweerwet 1985 is daar duidelijk in.

Jan Peter de Wit
"Delftse Rekenkamer: alarmerende Brandweeradviezen bureaucratisch de doofpot in"
   "De Rekenkamer vindt dat de gemeenteraad een prominentere rol moet krijgen bij de controle op
   fysieke veiligheid. Tot nu toe is de gemeenteraad volledig uit het zicht. Openheid van de
   brandweerrapporten is er niet."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Ook openheid naar het publiek: Brandveiligheidslabel per gebouw en vermelding in openbaar register.

Jan Peter de Wit
"High Society van de Delftse Kring borrelt met Verkerk over TU brand"
   "Ik vind dat burgemeester Verkerk deze week een openbare bijeenkomst moet organiseren waar de politiek
   maar ook de gewone man en studenten hem vragen kunnen stellen. Nu ontstaan er al allemaal
   indianenverhalen over de inzet van de Brandweer omdat niemand goed ge�nformeerd is."

Bianca van der Werf
"Ambtenarendag?"
   "Vandaag bereikte mij een opmerkelijk bericht vanuit de media, namelijk dat op donderdag 22 mei a.s.
   alle ambtenaren hun handen uit de mouwen gaan steken! Het vooroordeel dat men veelal heeft over de
   ambtenaar, wordt hiermee even bekrachtigd: ambtenaren werken dus niet, want slechts op deze ene
   donderdag steekt men de handen uit mouwen."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil"
   "Alcoholbeleid - J. van Leeuwen, Delft
   Foto�s van de Taptoe - Wim Mulkens, Helmond"

Rolf Clason
"LEEFTIJDSGRENS ALCOHOL"
   "De heer J. van Leeuwen pleit ervoor (DOZ 18 mei), om de grens voor de verkoop van alcohol
   te houden op wat de wet voorschrijft: 16 jaar. Daarmee zijn wij het helemaal eens."

Fleur Norbruis
"Puistjes of rimpels?"
   "Supermarktketen C1000 besteedt de controle van de leeftijd bij alcohol- en tabakverkoop uit aan
   een bedrijf dat op afstand, namelijk in Breda, via de webcam pubergezichten gaat beoordelen.
   De leeftijdcheck is verplicht bij de verkoop van alcohol en sigaretten."

H Nijhof
"Sebastiaansbrug: hoe gaat het met de bereikbaarheid van de binnenstad?"
   "De VVD ziet de uitgelezen gelegenheid om met de lessen die we nu leren de bereikbaarheid
   van de stad voor ten minste de komende 5 jaar goed uit te stippelen."maandag 19-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft doelenplein_000_oldtimer_renault7_2008_05_17_13h29_14
Delft, Doelenplein met jaarlijkse Oldtimer-show.
Renault Siete (7) TL 1976, alleen in Spanje geproduceerd.Quote van de dag
"Maar er zijn toch genoeg leugenaars en matennaaiers, zodat Martin
zich in Brussel toch wel op zijn gemak zou kunnen voelen" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fractie Stadsbelangen-Delft
"Hoe brandveilig is TU-gebied/Delft?"
   "Stadsbelangen is bijzonder onaangenaam verrast door een artikel in de Telegraaf van 18 mei 2008.
   Hierin verklaart brandweercommandant Jan Bron oa.: "Wij hadden de TU tijdens een recente controle
   geadviseerd om brandcompartimenten in dit gebouw aan te leggen, zodat een brand zich minder snel
   verspreid. Dat was niet gebeurd"."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Hoe brandveilig is de Raadszaal in het Stadhuis op de Markt. Buiten de reguliere toe- en
   uitgang zijn er geen vluchtwegen/trappen. Wel veel camera's in de zaal maar geen sprinkler.
   Politici in de pers die zich druk maken, maar geen moment hun eigen veiligheid onderzoeken.
   Het is tijd dat openbare gebouwen zichtbaar een BRANDVEILIGHEIDSLABEL krijgen.

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Economie binnenstad heeft voor college onvoldoende prioriteit"
   "Door de gedeeltelijke afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug, gecombineerd met andere obstakels
   "(oa. Koepoortgarage) komt de bereikbaarheid van de binnenstad steeds meer onder druk te staan. De
   "bevoorrading van de ondernemers wordt hierdoor steeds lastiger en ook voor touringcars wordt Delft
   "zo langzamerhand een onneembare vesting. De ondernemers in de binnenstad hebben hierover afgelopen
   "week een stevig signaal afgegeven."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   "De binnenstad verandert in een domein voor voetgangers en fietsers. De pakeergarages blijven
   "goed bereikbaar. Het laad- en losverkeer lukt ook nog steeds. In een binnenstad horen geen
   "toeringbussen, parkeer ze maar tegen betaling op het evenemententerrein. De bezoekers gaan
   "dan per boot, paardentram of Delft-Express naar de stad.

Jef Burger
"Voldoende brandweercapaciteit in Haaglanden?"
   "Begin van dit jaar stelde LPN (red. Leefbaar Pijnacker Nootdorp) vragen over het functioneren van
   de brandweer. Dit naar aanleiding van het voorstel over de regionalisering van de brandweerzorg in
   Haaglanden. Zo stelden wij de volgende vraag: Is de huidige capaciteit van de brandweer toereikend
   om het groeiende aantal risico-objecten �mede als gevolg van een gestage toename van scholen,
   zorginstellingen, winkelcentra, bedrijventerreinen- van adequate brandweerzorg te voorzien."

Pauljan Kuijper
"Gemeente vergeet Sebastiaansbrug in eigen stremmingenoverzicht"
   "Het daadkrachtig optreden na het ontdekken van veel ernstiger dan verwachte scheurvorming,
   is een compliment waard. Binnen 'no time' was de brug professioneel afgesloten, waren
   omleidingsroutes aangegeven en was een persbericht uitgegaan. Hulde!"

Anne Koning
"Spoor en verkeersles"
   "Het grootste nieuws dat ik u van afgelopen week kan brengen is het resultaat van lang praten en
   nadenken. �De nieuwe spoortunnel wordt in ruwbouw uitgevoerd voor vier sporen, waarvan twee sporen
   direct operationeel worden gemaakt."zondag 18-05-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_05_18_bouwkunde_afgebrand_a.jpg
Delft, TU Campus.
Bouwkunde afgebrand.
's Ochtends even koffie zetten en 's avonds is het een puinhoop.
Morgen een nieuwe dag, nog even en de nieuwbouw groter, beter en hoger is klaar.
zaterdag 17-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft hugo_de_grootplein_000_2008_05_13_13h05_25_a
Delft, Hugo de Grootplein.
Fietsen tegen de rijrichting in op een weg met eenrichtingsverkeer voor alle verkeer.
Stoppen heren, helaas moet ik u bekeuren, ook als is het midden op de rijweg in een onoverzichtelijke bocht.Quote van de dag
"Er zijn Vrienden, Huichelaars, Leugenaars, en Matennaaiers. Van de eerste gaan er te weing
van mee, op Uw snoepreisje naar Brussel vandaar dat ik niet mee zal gaan." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Sander van der Werff en Julia Broos
"Alsof je ouderlijk huis instortte"
   "Het was een fantastisch gebouw. Toen ik er in 1974 voor het eerst binnenliep, wist ik: hier ga ik studeren.
   Ik heb er een prachtige tijd gehad. Wij als studenten hielden echt van dat gebouw. Architecte Francine Houben (52),
   directeur van het Delftse architectenbureau Mecanoo, omschrijft de uitgebrande faculteit bouwkunde van de TU als
   een dorp. De bouwkundestudenten vormden echt een gemeenschap. Dat was niet zo bij andere faculteiten als elektro
   en civiel. De spirit van bouwkunde zat ook zeker in het gebouw."

Barend Jan Schrieken en Saskia Knoop
"EEN BRIEF AAN BOUWKUNDE"
   "Als oud studenten van de faculteit Bouwkunde zijn wij geraakt door het verlies van het gebouw en
   een gedeelte van de bijzondere collecties. Om de herinneringen aan het oorspronkelijke gebouw van
   Bouwkunde levend te houden zijn wij een initiatief gestart: een brief aan (het gebouw) Bouwkunde."

Delftse Post - Peter Fagg
"Mechtild de Jong: Het juiste midden"
   "De afweging tussen het individuele belang en het algemene maatschappelijke belang moet
   iedere keer opnieuw zorgvuldig worden gemaakt, vindt gemeenteraadslid Mechtild de Jong (CDA)."

Bram Stoop
"Regiotaxi"
   "Het feit is, dat beide politieke partijen van de heer Vokurka en Guldemond een raadslid in het bestuur
   van stadsgewest Haaglanden hebben zitten. Zij hadden dan ook wel kunnen vermoeden dat stukken als dit
   gewoon naar de raadsleden gestuurd moeten worden zodat ook zij direct correct ge�nformeerd zijn."

Bram Stoop
"Cafe het Bliekie mag per direct de deuren openen"
   "... Verweerder was derhalve niet bevoegd tot een tijdelijke sluiting van het cafe over te gaan teneinde
   de openbare orde ter plaatse te herstellen. Het bestreden besluit derhalve geen stand kan houden. ...
   Bovenstaande is een alinea uit de uitspraak die de rechter donderdag 15 mei deed in verband met de
   eerdere sluiting door loco burgemeester Rensen van caf� het Bliekie."

Bram Stoop
"Uitje naar Brussel"
   "Als ik met een uitje mee ga dan wil ik mezelf zijn, net als ik tijdens vergaderingen ben. IK ben dan
   ook niet de persoon die nagemaakt gedrag ga vertonen voor de buitenwereld want dat is juist een van
   mijn zwakke kanten. Vanwege het feit dat er in dit geval een aantal mensen mee gaan waar dit punt
   juist de sterke kant van is, was voor mij de keus makkelijk in deze."

Bianca van der Werf
"Wel of geen asbest?"
   "Ik ben er beslist niet gerust op dat buiten het vele papier, boeken, aantekeningen en documenten
   dat op die bewuste dinsdag 13 mei jl. in de lucht dwarrelde er geen deeltjes asbest te vinden waren.
   Niemand kan dat namelijk bevestigen en/of uitsluiten. Immers, de stofwolken logen er niet om toen
   een deel van het gebouw inzakte. Er was op dat moment sprake van langdurige droogte en de wind
   stond zodanig dat de rook en stofwolken zelfs over de wijken Tanthof Oost & West hingen."

Kamer van Koophandel
"Ingeschreven partij-namen"
   "In navolging van Rolf Clason met "Trots Op Delft" heeft ook Martin Stoelinga in de aanloop naar de
   volgende gemeenteraadsverkiezing diverse partijnamen geregistreerd bij de kamer van koophandel."

Pauljan Kuijper
"Oproep: teken de petitie tegen een bovengrondse hoogspanningslijn"
   "Aanleg van een bovengrondse 380kV-lijn door het groen langs Delft verpest een van de laatste open
   gebieden in deze regio. Stop minister Van der Hoeven en teken snel de petitie van de Delftse actiegroep."

Fleur Norbruis
"Antennebeleid in Delft"
   "Onderzoek heeft aangetoond dat antennes op de korte termijn niet schadelijk zijn voor de gezondheid.
   De gezondheidsrisico's op lange termijn van UMTS-straling zijn echter niet bekend. Net als bij asbest
   zal er mogelijk pas over tientallen jaren duidelijkheid komen over de gezondheidsrisico's. GroenLinks
   pleit daarom voor het zo verantwoord mogelijk plaatsen van antenne-installaties. Wij pleiten niet voor
   een absoluut plaatsingsverbod."

Lea van der Hoek
"RegioTaxi na september volgend jaar anders!"
   "Sinds de overgang naar een andere aanbieder voor de RegioTaxi in 2006 heeft het klachten geregend, waarover
   raadsbreed diepe zorgen zijn ontstaan en inmiddels vele discussies zijn gevoerd. De wethouder heeft met de
   raadscommissie overleg gevoerd over de situatie na september volgend jaar, wanneer het contract met de
   huidige aanbieder wordt stopgezet en dus een ander contract zal worden afgesloten."vrijdag 16-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft sint_sebastiaansbrug_2008_05_13_15h29_37_a
Delft, Sint Sebastiaansbrug.
Aan de onderzijde van het zuidelijke viaduct is de scheurvorming op diverse plaatsen
goed te zien. Het viaduct is versleten door overbelasting.Quote van de dag
"Dat de camera�s helpen criminaliteit te voorkomen, staat niet vast. Wel zijn ze
erg nuttig om bewijsmateriaal te vergaren." Frans van RijnswouWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Stem hier
"Delft zegt NEE tegen bovengronds 380kV"

Gemeenteraad
"Noodreparatie voor Sint Sebastiaansbrug"
   "Stadsbelangen, D66 en Onafhankelijk Delft hadden de wethouder om uitleg gevraagd over het plotselinge
   besluit om de brug op 24 april af te sluiten voor al het verkeer. Enkele dagen later werd besloten om
   de brug weer open te stellen voor licht verkeer. Vrachtwagens en bussen kunnen er nog steeds niet overheen.
   Wethouder Koning stond uitgebreid stil bij de redenen en gang van zaken om de brug af te sluiten."

Frans van Rijnswou
"Lollipop krijgt camera"
   "Hoe lang zal het nog duren voordat politiemensen, postbodes, lokettisten bij de gemeente en andere
   offici�le mensen worden voorzien van een camera. Het moet toch eenvoudig zijn om die in pet of bril
   in te bouwen. Het klinkt nu absurd, maar ik geef je op een briefje dat het ooit realiteit wordt."

Fleur Norbruis
"Cameratoezicht fiasco in Groot-Brittannie"
   "Het artikel sterkt mijn in mijn overtuiging dat cameratoezicht geen wondermiddel is. Ik zie liever
   dat veiligheid mensenwerk blijft: toezicht op straat, sociale controle. Zelfs met miljoenen dure
   camera's ben je blijkbaar nog nauwelijks veiliger."

Ravindra Kiel
"Monumentale boom Kleine Boogerd moet ingepast worden bij nieuwbouw buurthuis"
   "Geachte leden van de commissie,
   Bij uw beslissing over bovengenoemd ontwikkelingsplan (lees hier) wil ik u graag de volgende
   punten ter overweging meegeven: ..."

Jan Peter de Wit
"Verbloemende brief burgemeester Verkerk over de TU Bouwkunde brand"
   "Ik vind de informatie in de brief dermate oppervlakkig dat ik een interpellatie debat in de
   raadsvergadering van 29 mei aanvraag wanneer ik niet meer informatie krijg dan onderstaand
   briefje. Laten we wel zijn. In dat gebouw werden vermaarde architecten opgeleid. Het is een
   afgang eerste klas voor Delft dat zo'n voorbeeld gebouw geheel in as gelegd wordt door
   een koffiezetapparaat."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   The Towering Inferno (1974) ... de hevige angst die veel mensen destijds over
   de veiligheid van wolkenkrabbers hadden ...
   Leerzame film voor aankomende architecten.

Rolf Clason
"TROTS OP DELFT"
   "Hier en daar wordt gesuggereerd dat ik, als eigenaar van de domeinnaam www.trotsopdelft.nl,
   sympathie zou koesteren voor (de beweging van) mevrouw Verdonk. Ook op straat is mij al
   enige malen door PvdA-aanhangers gevraagd of de PvdA een beweging in die richting maakt.
   Daarom hier een uitleg: ..."

Lieke van Rossum
"RegioTaxi: gebruikers worden niet gehoord"
   "In de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs is gisteren de toekomst van de RegioTaxi
   besproken. Na alle problemen met het huidige systeem, wordt het tijd voor beter vervoer in 2009."

Jon van Pag�e
"De WMO Raad"
   "Nu de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een feit is, moeten er
   een heleboel dingen geregeld worden. Zo ook een WMO raad."

Jurjen Bolsenbroek
"Leer kids wat van hun leven te maken!"
   "De Integrale Jeugdgezondheidsnota stond gisteren op de agenda van de commissie WIJZO. Een totaal
   van tien grote en kleinere projecten heeft de revue gepasseerd. Delft doet het goed op het gebied
   van Jeugdzorg!"woensdag 14-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft tu_delft_campus_2008_05_13_13h47_35
Delft. Faculteit Bouwkunde op TU Delft campus.
Wateroverlast leidt tot kortsluiting en dan fikken maar.
De brandweer anno 2008 blijkt niet in staat de brand te blussen.
Het gebouw van de faculteit bouwkunde compleet verwoest door brand.
Het optrekje uit 1970 beschikt van geen kanten over de moderne voorzieningen.
Onbegrijpelijk dat er zulke brandonveilige gebouwen in Delft mogen staan.
Onbegrijpelijk dat alleen gecontroleerd laten uitbranden de optie is. Wat
een afgang met de internationale incompetente reclameleuze: Delft Kennisstad.
Mooie taak voor burgemeester Bas Verkerk om de brandveiligheid van Delft in kaart
te brengen en te laten bezien of de brandweer en de veiligheidsvoorschriften op orde zijn.Quote van de dag
"Strafrecht in Nederland valt onder de Wet op de Kansspelen." Sytse HeidstraWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Pauljan Kuijper: Altijd een goed idee"
   "Voor gemeenteraadslid Pauljan Kuijper (D66) is een goed politicus iemand die vanuit een brede
   en samenhangende visie overtuigend kan aangeven welke kant het met de maatschappij op moet."

Alexander Muster
"Voortgezette BOUW-FRAUDE van St.Sebastiaans Brug? (1965)"
   "Met de aanleg van een Trambaan wil men de helling handhaven( kost meer Energie!) maar dat
   is ook onwettelijk een trambaan moet vlakker( dus hier ook langer zijn !) Niemand heeft
   tot nu hiervoor de aandacht getrokken!"

Bram Stoop
"Het terras van koffiehuis het Puntje aan de Schoemaker straat waar de prijzen
voor de gewone man nog goed te doen zijn"

   "Als je bij sommige zaken een terrasje pakt, dan is het bij mij zo, dat ik met weemoed terug
   denk aan de tijd van onze ouderwetse gulden. Men zegt wel dat het niet zo is maar voor mijn
   gevoel en dat van vele anderen doet het mij toch overkomen dat een terrasje pakken toch een
   stuk duurder is geworden en bijna alleen nog weggelegd is voor de tweeverdieners."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Pollerleed Oude Langendijk kan Gemeente wel eens flinke schadeclaims opleveren"
   "De pollers op de Oude Langendijk hebben al voor heel wat ongelukken gezorgd. Sinds de aanleg
   ervan, in januari van dit jaar, moeten er bijna wekelijks takelwagens aan te pas komen om
   zwaar beschadigde auto�s af te voeren."

Aad van Tongeren
"Delft in het Jaarboek architectuur 2007-2008"
   "Welke nieuwe gebouwen en architecten staan dit jaar in de top tien? Wie zijn de stralende en
   wie de vallende sterren? Als je het leuk vindt op die manier naar architectuur te kijken,
   moet je het Jaarboek architectuur 2007-2008 kopen."

Ronald Vuijk
"Buurtwinkelcentra, veilig ondernemen en publieke optredens"
   "Ontwikkeling Laan van Altena past goed in het beleid van de buurtwinkelcentra, Winkelcentrum De
   Hoven Passage is veiliger geworden en een overzicht van de publieke optredens van de wethouder."vrijdag 09-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt_019_021_2007_10_28_15h21_22_a.jpg
Delft, Markt 19-21.
Eigenaar J.W.M. Ploegmakers wint met zijn restauratie de Le Comteprijs 2007
van de historische vereniging Delfia Batavorum.Quote van de dag
"Dat doen we (red. PvdA) toch in Delft beter, gaat er dan door mij heen. Onze punchball Femke Stolker heeft
het af en toe zwaar, maar is voor mij in elk geval duidelijk herkenbaar als partijleider." Rolf ClasonWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Pauljan Kuijper
"Aan een ijzeren Rita heb je in Nederlandn niets"
   "Rita Verdonk is niet rechts, niet links, maar recht door zee � zegt ze. Op zich spreekt dat
   D66�ers wel aan. Bovendien wil ze haar partij zeer democratisch maken. Ik ga er van uit dat
   ze ook voor bestuurlijke vernieuwingen als het referendum en de gekozen burgemeester is."

Jan Peter de Wit
"Poller slaat weer toe"
   De poller richting Markt op de Oude Langendijk is al weer een paar dagen buiten gebruik. Veel
   bezoekers kunnen daarom ongestoord doorrijden. Maar de uitrij-poller is des te verradelijker
   actief. Dat ondervond een Amerikaanse in haar Renault. Deze dame zal Delft niet snel vergeten."

Jan Peter de Wit
"Excentrieke Alexander Mustert weggetreiterd uit de Minderbroerstraat"
   "Bekende Delftenaar Alexander Mustert moet met zijn SprookjesMuseum uit de Minderbroerstraat vertrekken.
   Aanstaande dinsdag 13 mei wordt zijn huis ontruimd van zijn enorme verzameling sprookjesboeken.
   Daarvoor was het SprookjesMuseum gehuisvest aan de Delfgauwseweg 72."
   Redactie: Officiele ontruimingsdatum is nog niet vastgesteld.

Pauljan Kuijper
"Vragen over acute afsluiting Sebastiaansbrug"
   "Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van 14 mei zal wethouder Koning tekst en
   uitleg geven over de afsluiting van de Sebastiaansbrug en de gevolgen daarvan. Dit op verzoek
   van de fracties van Stadsbelangen, D66 en Onafhankelijk Delft. "
Redactie:
   Hou je van een avondje 'gezellig' kletsen tot 24.00 uur, kom naar deze commissie.

Fractie Stadsbelangen-Delft
"College handhaaft als het uitkomt"
   "In de besluitenlijst van het college, dd. 11 maart 2008, erkent het college in feite dat er sinds
   1996 in het appartement Parkzoom 3 een tandartsenpraktijk zich op illegale wijze heeft gevestigd.
   Volgens het bestemmingsplan mag een wooneenheid een praktijkruimte hebben, mits de woonfunctie
   overwegend blijft gehandhaafd. Echter de woning bleek volledig als praktijkruimte te worden benut."woensdag 07-05-2008 00h00

Quote van de dag
"De domeinnaam Trots op Delft.nl is reeds geregistreerd door niemand
minder dan PvdA-raadslid Rolf Clason." Bianca van der WerfWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Ernst Damen
"Dodenherdenking 4 mei 2008"
   "Ik sta voor de derde keer bij het monument op de Plantage in Delft. Was de eerste keer nog wat
   onwennig, nu weet ik hoe het ritueel loopt en kan ik rustig genieten van hetgeen er om mij heen
   gebeurt. En het is prachtig!"

Jan Peter de Wit
"Prutswerk Gemeente met straat en peilhoogte bij seniorencomplex Dock van Delft"
   "Medio januari en februari zijn bijna alle appartementen bewoond geraakt. De Ezelsveldlaan bleef echter
   een zandweg. De stratemakers begonnen op 6 februari. Maar nog steeds is het niet klaar. Het zijn over
   het merendeel senioren en zorg behoevende bejaarden. Verantwoordelijk PvdA wethouder Koning weet nog
   steeds niet wat haar ambtenaren uitspoken. Juist bij een seniorencomplex moet gewoon als het gebouw
   klaar is, ook de stoep en straat klaar zijn."

Bianca van der Werf
"Het gedachtegoed & de versplintering"
   "Jaarlijks herdenken wij op 4 mei om klokslag 20:00 uur alle doden, welke het leven lieten tijdens de
   Tweede Wereldoorlog. Echter, tot 6 jaar geleden kwam daar � 2 dagen later - nog iemand bij, geboren
   op 19 februari 1948 te Driehuis, vermoord op 6 mei 2002 te Hilversum, Prof. Dr. W.S.P. Fortuyn.
   Een kleurrijk politicus die sinds 2001 de landelijke politiek op haar grondvesten deed schudden."

Martin Stoelinga
"Schriftelijke vragen m.b.t. situatie Sebastiaansbrug"
   "... Naar aanleiding van dit dit alles hebben wij de volgende vragen voor het college die wij in
   dit geval ook met spoed beantwoord willen zien zodat wij dan ook met spoed kunnen reageren. Wij
   zijn van mening dat een snel antwoord vanuit het college van B&W in dit geval niet moeilijk is,
   omdat wat wij vragen hoogst waarschijnlijk gewoon op papier staat en geen geheim is."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Fracties vragen om bespreking Sint Sebastiaansbrug"
   "Zoals onze fractie op 25 april jl. op de website al heeft aangekondigd, hebben wij het onderwerp
   Sint Sebastiaansbrug ter bespreking gevraagd in de commissie. Omdat de commissie WVB deze maand
   niet doorgaat, wordt dit onderwerp nu geagendeerd in de commissie RO van 14 mei as."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Arrogant college negeert advies onafhankelijke commissie"
   "De afvalbak, die er al 16 jaar probleemloos stond, blijkt nu een doorn in het oog te zijn
   van het college. Zo'n afvalbak hoort niet in een historisch steegje thuis. Dat de eigenaar
   in zijn restaurant geen ruimte heeft om de afvalbak neer te zetten anders dan in de keuken
   deert het college niet."

AD-Delft - Danny Verbaan
"Bijdrage gemeente ging op aan curator"
   "Van de 46.000 euro die cultuurwethouder Merkx vorig jaar beschikbaar stelde aan het noodlijdende
   Vermeercentrum, is eenderde deel opgegaan aan de kosten van de curator."maandag 05-05-2008 00h00

Foto van de dag
delft huyterstraat_000_camera_2008_05_04_14h18_39.jpg
Delft, Huyterstraat.
Raimond Dupree PvdA Delft is tegen camera's op het Stationsplein vanwege privacyschending.
Gesignaleerd in het openbare domein deze prive-camera in midden-centrum Delft.
Elke voorbijganger wordt hier gestalkt zonder enige aankondiging.Quote van de dag
"Maar de echte stadsbomen: de plataan en de esdoorn hebben zeker ook veel x-factor.
De rijen platanen langs het kanaalpad zijn prachtig bijvoorbeeld." Anne KoningWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft aapje_koning.jpg  foto reuters
Anne Koning
"X factor"
   "Welke boom heeft X factor? In eerste instantie wil ik antwoorden �welke niet?�. Want denk aan de populieren
   (als hoge pluimen) die ontluiken met bruin-groene blaadjes en hun rottingsgeur. Denk aan wilgen, niet alleen
   de treur-variant, of de knotwilg (bv bij de Molslaan en voor de InHolland vestiging in de Tanthof) maar
   vooral ook de boswilg. Of denk aan de geur van Lindebomen. En die van een douglasspar."

Paula Fusco
Fotorapportage: "Nog meer pollerleed op Oude Langendijk"
   "En ja hoor daar staan we dan. Het gebeurde om 19.30 uur. Deze twee dames waren van
   de Amerikaanse ambassade. Dus dit gaat ons nog geld kosten"

Jan Peter de Wit
"Gemeente is aansprakelijk te stellen voor pollerleed"
   "Poller Oude Langendijk/Oosteinde heeft in paar maanden al voor tienduizenden euro's schade aangericht."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Ik weet wel dat je als chauffeur goed moet opletten. Het maatschappelijke nut van deze poller zou eens
   nader afgewogen mogen worden. Deze ook milieu-onvriendelijke kapitaalvernietiging door het Delftse bestuur
   valt niet goed te praten. Een flitspaal met geld in de kassa voor de gemeente lijkt een betere optie.

Jan Peter de Wit
"Kappen met GroenLinks"
   "Onder Groenlinks wethouder Rik Grashoff (2005-2006) zijn de meeste bomen gekapt. Nu PvdA wethouder
   Anne Koning over de bomen gaat is het aantal gekapte bomen gehalveerd. De ex-Groenlinks wethouder
   Grashoff vond zoveel mogelijk stenen stapelen veel belangrijker. Het 'Zicht op Delft' is met zijn
   massale bebouwing in Zuidpoort voor eeuwig ontnomen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Jammer in een boom kan je niet wonen, mischien alleen een AAP.
   Na meer dan 30 jaar oeverloos gediscuseer op zijn Delfts wist Rick Grashoff de Zuidpoort te
   bevrijden van zijn waaibomen-hout en in exploitatie te brengen. Het zicht op Delft is
   prima, alleen de volgende verkiezing meer nieuwe politiek in de raad, dat is hard nodig.
   Terzijde: De "oude" politiek (langer dan 6 jaar raadslid) kan een voorbeeld nemen aan het
   uitstekend draaiende STIP, om het jaar verversing van de raadsleden.

Bianca van der Werf
"Sambal bij?"
   "Wat een geruststellende gedachte moet dat zijn voor de mevrouw met haar omstreden loempiakraampje
   naast de V&D. De Raad van State heeft het bezwaar van de bewoners van het Bastiaansplein m.b.t.
   de optrekkende loempialuchten afgewezen. Immers, de bewoners van het Bastiaansplein waarderen
   haar aanwezigheid wel, maar �haar loempialuchten� mag ze wat dat betreft bij zich houden."

Femke Stolker
Toespraak: "1 mei viering in die Buytenweye 2008"
   "Wat fijn om hier weer te zijn. Als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Delft mag ik vaker
   spreken, maar spreken voor PvdA-leden die al zo lang lid zijn, heb ik nog niet eerder mogen doen. Vandaag
   mogen Jan Torenstra en ik de aanwezigen die langer dan 50 jaar lid zijn van de PvdA/ in het zonnetje zetten."

fractie SP
"1 mei bijeenkomst in het teken van Calv�"
   "De 1 mei bijeenkomst in TOP Delft was een geslaagde avond. Aad Verhoeff, Ren� van Dijk en
   Wim van Vianen vertelden over de geschiedenis van Calv�, de stakingen, het sociaal plan en
   hoe het er nu voor staat."

Wil Steffen
"Koninginnedag en traditie"
   "De VVD-fractie was goed vertegenwoordigd bij de viering van Koninginnedag. Ronald Vuijk,
   Alex van Leeuwen en ondergetekende waren vroeg uit de veren om aanwezig te kunnen zijn bij
   de reveille en de aansluitende bijeenkomst in het stadhuis."zaterdag 03-05-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_04_30_aapje_koning_a.jpg
Delft, Sint Sebastiaansbrug.
Aapje Koning heeft een nieuw spelletje!
Brugje open, brugje dicht!donderdag 01-05-2008 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Herman Weijers redt weer eens de binnenstad.
En dat vlak na de redding van het VermeerCentrum." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"St. Sebastiaansbrug weer open door Ondernemersvereniging Binnenstad"
   "Onder grote druk van voorzitter Herman Weijers van de Ondernemersvereniging Binnenstad Delft
   (nog steeds geen website) heeft PvdA wethouder Koning besloten om de Sebastiaansbrug weer open
   te stellen. De binnenstadsondernemers willen morgen op Koninginnedag geen enkele bezoeker missen
   door de omleidingen als gevolg van de afsluiting."

Pauljan Kuijper
"Stad der Civiele Techniek opnieuw in verlegenheid?"
   "Delft is under construction, en dat kan wat ongemak met zich meebrengen. Maar wie de grote
   bouwprojecten van de laatste tijd op een rijtje zet, zou haast vergeten dat Delft ook de
   stad is van grote namen als TNO, GeoDelft en niet te vergeten de TU Delft."

Raimond de Prez en Marjon van Holst
"Schriftelijke vragen: Branden in Delft"
   "Delft is onlangs opgeschrikt door een aantal branden. Hierbij zijn onschuldige burgers ernstig
   in gevaar gebracht. We maken ons zorgen over de veiligheid en openbare orde."

Paula Fusco
"Weer raak bij poller Oude Langendijk"
   "Weer een auto tegen de poller en zoals ik begrepen heb is dit door toedoen van een agent die het verkeer
   stond te regelen wegens een aanrijding op het Vrouwenreght hoek Trompetstraat. Deze heer mocht doorrijden
   want de poller was omlaag maar kwam ineens weer omhoog. Ik snap niet dat daar niet op gelet word door de
   persoon die aan de monitor zit
."

Niek van Doeveren
"De coalitie; zijn veiligheid en milieu in goede handen?"
   "Over het cameratoezicht in het stationsgebied was de raad behoorlijk verdeeld. De PvdA, Groen Links,
   Stip en de SP waren niet overtuigd dat dit moest worden voortgezet. Namens het CDA betoonde
   Aad van Tongeren zich een warm voorstander van het doorgaan met dat cameratoezicht. Het draagt
   nadrukkelijk bij tot het veiligheidsgevoel en het leidt wel degelijk tot meer veiligheid."

fractie PvdA
"1 MEI DAG VAN DE ARBEID IN DELFT"
   "De Delftse afdelingen de PVDA, GroenLinks en SP en ABVAKABO organiseren op donderdag 1 mei
   een feestelijke bijeenkomst met discussie, zang en hapjes."

fractie PvdA
"1 mei 2008 viering in die Buytenweye"
   "Traditiegetrouw wordt de 1 mei viering gehouden in die Buytenweye, waar we ieder jaar weer
   hartelijk worden ontvangen. Dit jaar 2008, wordt het programma toch anders dan anders.
   Uitreiking Spelden: 11.00 uur Femke Stolker en Jan Torenstra.
   ..... leden die 50 jaar of langer lid zijn van de PvdA. De afdeling Delft wil
   deze jubilerende mensen op 1 mei onderscheiden met de PvdA-speld."

fractie SP
"1 mei bijeenkomst in het teken van Calve"
   "Op 1 mei wordt in Delft een gezellige avond met discussie, zang en hapjes georganiseerd samen met de PVDA,
   GroenLinks en ABVAKABO. Aad Verhoeff, een van de auteurs van het boek 'De spraakmakers' komt spreken over
   het werk aan zijn nieuwe boek over 125 jaar Calve.
   Zie ook: Uitje logistiek"