logo politiek delft
home | mission statement | archief | contact |

maandag 28-04-2008 00h00

Foto van de dag
delft sint_sebastiaanbrugs_afsluiting_2008_04_25_17h48_24_a.jpg
Delft, Sint Sebastiaansbrug.
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Eind vrijdagmiddag wordt de St. Sebastiaansbrug overhaast voor alle verkeer gesloten.
Wethouder Anne Koning durft de veiligheid van de viaducten niet langer te garanderen.
Het slagvaardige besluit is gerechtvaardigd genomen zonder voorafgaand geneuzel met raadsleden.
De bebording was in orde en het verkeer heeft zijn weg probleemloos weten te vervolgen.
De bestuurders denken en doen, de raadsleden controleren achteraf, dat is het.Quote van de dag
Voldersgracht brandonveilig "Wat de burgemeester roept, is totale onzin" Jaap den DulkWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Plotsklapse afsluiting Sebastiaansbrug overtrokken paniekreactie wethouder Koning"
   "Vrijdagmiddag om 17 uur werd ineens de Sebastiaansbrug voor het autoverkeer afgesloten. Na 18 uur
   mochten ook de Connexxion bussen er niet meer overheen. Op de toegangsroutes stonden dynamische
   waarschuwingsborden en de brug werd met stalen vangrails afgesloten. De Sebastiaansbrug ligt
   op ��n van de belangrijkste doorgangsroutes van de stad."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Sint Sebastiaansbrug gesloten voor auto- en vrachtverkeer"
   "Het is glas helder, dat er maatregelen moeten worden genomen als er gevaar dreigt. Maar de vraag
   doet zich voor waarom het college niet eerder deze kwestie bij de raad kenbaar heeft gemaakt."

Nijhof
"Sluiting Sebastiaansbrug roept veel vragen"
   "Op vrijdag 25 april jongstleden is de Sebastiaansbrug afgesloten; dit voor nog onbepaalde tijd
   in verband met een ontdekte scheur. Een begrijpelijke actie vanuit de gemeente en een compliment
   voor de daadkracht en snelheid, waarmee dit gerealiseerd kon worden, is op zijn plaats. De kans
   op ongelukken is niet iets om licht mee om te springen. Maar hoe nu verder?"

fractie Onafhankelijk Delft
"Koken, bakken, braden maar... Het beste recept!"
   "Naar aanleiding van de Politieke Markt van dinsdag 22 april jl. konden Delftenaren hun Beste recept
   voor Delft invullen. Wij geven u een kijkje in de keuken, van wat er allemaal �vers� aan ingredi�nten
   is binnengekomen. Let op! De ingredi�nten zijn afkomstig van Delftenaren."

Sjaak Keuvelaar
"Politieke Markt: effici�nt met burgers communiceren?"
   "Als alle raadsleden ��n willekeurig iemand op straat aanspreken, zijn er meer burgers bereikt dan
   met een Politieke Markt. Dat kost geen hele avond, dan hoef er geen catering gehuurd te worden en
   hoeft er geen spreker ingehuurd te worden."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Goed georganiseerd, goede sfeer, maar doel niet bereikt"
   "De organisatie zat perfect in elkaar, de sfeer was prima, maar de opkomst viel tegen. Kader Abdolah
   hield een lezing en dat bleek voor de meeste mensen reden te zijn om naar het stadhuis te komen."

Jan Peter de Wit
"Zeer veel ongelukken met nieuwe poller Oude Langendijk"
   "Er is donderdag 24 april zelfs een touringcarbus tegen een omhoogkomende poller op de Nieuwe Langendijk
   gereden. Sinds begin februari 2008 staan er pollers op de kruising Nieuwe Langendijk en het Oosteinde.
   Van omwonenden hoorde ik dat in deze drie maanden er al vijftien wagens tegen deze poller zijn gereden."

Bram Stoop
"Schriftelijke vragen m.b.t. toepassen Bibob-beleid in Delft."
   "Onze gemeente is de laatste tijd opgeschrikt door diverse ernstige incidenten die vari�ren van
   bomaanslagen, moord en nu brandstichting. De laatste incidenten waren een aantal brandstichtingen
   in diverse hotels cq kamerverhuur bedrijf die van de zelfde eigenaar zijn, zo is inmiddels duidelijk
   geworden. De dader is zo zegt de eigenaar tegen RTV West, is een van zijn huurders. We hebben ook
   in de media kunnen lezen dat de eigenaar het niet zo nauw neemt met de veiligheids eisen en dat
   de gemeente Delft naar aanleiding van dit, al eerder een hotel heeft gesloten van deze uitbater."

fractie D66
"Leefbaarheid rond TU vereist zorgvuldigheid"
   "In het gebied rond (en vooral ten noorden van) de TU kunnen meer dan 4000 woningen worden
   bijgebouwd. Dat betekent minder groen en meer verkeer � de leefbaarheid komt onder druk."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Verbijstering over handelswijze college TU Noord"
   "Stadsbelangen is verbijsterd over de wijze waarop het college de gemeenteraad met de rug tegen
   de muur probeerde te zetten. Kern van de discussie over het voorstel M.E.R. beoordeling TU/TNO
   gebied en deel Schieoevers was de vraag of er in de toekomst nu sprake was van meer of minder
   dan 4.000 woningen in dit gebied. Meer dan 4.000 woningen leidt tot een M.E.R. procedure in
   plaats van alleen een M.E.R. beoordeling."

Aad Bonthuis
"Reveille"
   "Vorige week zaterdag werd ik opgebeld door Ome Jan de Melkboer, de man, die jaren geleden
   elke dag melk bezorgde mij mijn vader en moeder. In 1985 nam hij afscheid. Jarenlang had
   hij ons en de buren voorzien van heerlijke verse melk. Bij de receptie in verband met
   zijn afscheid werd hij verrast met een Koninklijke Onderscheiding."

Fractie Stadsbelangen-Delft
Cameratoezicht: "Dezelfde aap in een ander jasje"
   "Vooral de PvdA en Groen Links wilden eigenlijk stoppen met cameratoezicht bij het station. Dat
   hadden deze partijen al aangegeven in de commissievergadering. Ondanks de re�le positieve
   resultaten, twijfelden deze partijen, ten onrechte, aan het nut van cameratoezicht."

Annette van der Poel
"Cameratoezicht in het stationsgebied met 1 jaar verlengd"
   "Afgelopen woensdag spraken we in de raad over het al dan niet verlengen van cameratoezicht in het
   stationsgebied. Bij het gebruik van cameratoezicht zijn een hoop voor- en nadelen te noemen; zo
   voelen mensen zich veiliger, maar worden zij tegelijkertijd meer aangetast in hun privacy."

Fleur Norbruis
"Cameratoezicht station met een jaar verlengd"
   "GroenLinks is in 2005 met een proef met cameratoezicht op het station akkoord gegaan. Op basis
   van de magere evaluatie was een beslissing tot verlenging met nog drie jaar moeilijk te
   nemen en daarom krijgen de camera's nog een jaar om hun nut aan te tonen."

Alex van Leeuwen
"VVD redt cameratoezicht"
   "Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad gesproken over de verlenging van het cameratoezicht in het
   stationsgebied voor een periode van drie jaar. De VVD is daar een groot voorstander van en vindt
   dat uitbreiding van het cameratoezicht met een mobiele unit, die elders bij calamiteiten in de
   stad inzetbaar is, overwogen moet worden."

Lieke van Rossum
"Schriftelijke vragen Westerkwartier"
   "Naar aanleiding van het onderzoek dat we in onlangs het Westerkwartier hebben gedaan
   (zie de laatste nieuwsberichten op deze site!) heeft de SP-fractie schriftelijke
   vragen gesteld. Hier komen ze:"

Saskia Bolten
"SW-raad regio Delft van start"
   "De gemeente Delft is een van de eerste gemeenten in het land met een SW-raad. De bedoeling is dat
   de raad in een vroeg stadium betrokken wordt bij besluitvorming over uiteenlopende onderwerpen
   zoals het persoonsgebonden budget bij begeleid werken, het beheer van de wachtlijst of het
   beleid om mensen meer buiten de muren van het Sw-bedrijf aan het werk te brengen."donderdag 24-04-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt_000_stadhuis_2008_04_22_18h34_03_kader_abdolah
Delft, afgelopen dinsdag politieke markt in het Stadhuis op de Markt.
Burgemeester Bas Verkerk bedankt schrijver Kader Abdolah voor zijn lezing aan ruim 60 toehoorders.Quote van de dag
Brand Voldersgracht vraaggesprek radio1:
"... ook dat is niet duidelijk hoeveel brandweerhaarden er zijn" Bas VerkerkWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeenteraad
" Politieke markt in stadhuis: �Maak de politiek effici�nter�"
   "Afgelopen dinsdag hield de gemeenteraad met een politieke markt open huis in het stadhuis.
   Delftenaren konden de politici vertellen wat die volgens hen moeten doen. Want de politiek
   is er voor de burger, stelt burgemeester Bas Verkerk tijdens de opening."

Bram Stoop
"Restauratie Rietveldse Toren"
   "Al met al ben ik blij dat de gemeente en de eigenaar het tot een goed einde hebben weten te brengen
   met als resultaat dat het straks weer een mooie Rietveldse Toren wordt waar we nog trotser op kunnen
   zijn als dat het nu het geval is."

Jan Peter de Wit
"Schriftelijke vragen over de 'Muur van Schaamte'"
   "Ik zie dat recent de muur (ook wel de Muur van Schaamte of de Muur van Rensen genoemd) langs de Oostsingel
   ter hoogte van de Surinamestraat van de Dagopvang van daklozen en verslaafden is verwijderd."

Bram Stoop
"... weer eens ouderwets als studenten stad de profileren"
   "Daarna ben ik even naar de Mercuriusweg geweest om een kijkje te nemen in de grote hal waar
   een groot aantal studenten bezig zijn om het feest voor te bereiden wat op zich naar mijn
   mening al een heel karwei is."

Annette van der Poel
"Branden in Delftse studentenhuizen"
   "Afgelopen zondag woedde er voor de derde keer in korte tijd brand in een studentenhuis in de binnenstad.
   Dit keer was het een pand aan de Voldersgracht, hiervoor ging een studentenhuis aan de Oude Delft al
   twee keer in vlammen op."maandag 21-04-2008 00h00

Foto van de dag
delft ruys_de_berenbrouckstraat_000_2007-04-18 @18-01-07_a
Delft, Ruys de Berenbrouckstraat.Quote's van de dag
"Nee, het is juist de kunst om een kleur te kiezen en niet om de kleur waarmee je op dat moment contact hebt te verdedigen"
"Verkerk loopt ook al met een blauwe sjaal, mijn rode was altijd mooier en representatiever" Aad Bonthuis

Ontvangers van een Koninklijke Onderscheiding krijgen een uitnodiging voor de viering van Koninginnedag op het Stadhuis:
"Na twee jaar ziet de intelligentie van ene Bas Verkerk het licht, te laat voor een herbenoeming" Aad Bonthuis

"Als je nooit iets zegt mag je spreekstalmeester worden op de PvdA markt" Jan Peter de Wit

"Delftenaren zijn dom" Burgemeester Bas Verkerk. "Delftenaren zijn heel dom omdat ze denken alles te weten" Michiel Goudriaan

"Rolf Clason waardeert elke bladzijde in elk boek als het hem maar uitkomt, PvdA, andere partij, Pvda, andere partij, volgende bladzijde graag" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-Rijnmond
"Miljoenen corporatie in SS Rotterdam"
   "De Rotterdamse woningcorporatie Woonbron schat zeker meer dan 140 miljoen, maar minder dan 200 miljoen euro
   te hebben ge�nvesteerd in het cruiseschip SS Rotterdam. Bestuursvoorzitter Martien Kromwijk bevestigde
   zaterdag berichtgeving in Het Financieele Dagblad met deze strekking. Volgens Kromwijk is dat bedrag
   "aanzienlijk hoger" dan aanvankelijk was begroot. "We hebben het bedrag door de tijd moeten
   bijstellen, we begonnen met een begroting van 30 miljoen euro.""

Jan Peter de Wit
"Belangenvereniging TU-Noord wil mer-rapportage over 6000 woningen erbij"
   "Wethouders Koning (PvdA) en Merkx (stip) stelden aan de raad voor om geen Milieu Effect Rapportage (mer)
   te doen naar de vele ontwikkelingen in het TU/TNO gebied. Volgens de berekening van het college werden
   er 3750 nieuwe woningen bijgebouwd. Pas bij meer dan 4000 woningen is een mer rapportage verplicht."

Aad van Tongeren
"Delft wint aanmoedigingsprijs in de Ted Jansen �evalueren-hoeft-niet� prijsvraag"
   "Leuk nieuws op 10 april. De gemeente Delft ontving de aanmoedigingsprijs verkeerskunde (Ted Jansen Award)
   voor de herinrichting van de Ruys de Beerenbrouckstraat. U weet wel, dat project dat zo ongelofelijk lang
   duurde, dat sommigen gingen twijfelen of het ooit wel af zou komen."

Fractie D66
"Delft doet weer aan homo-emancipatiebeleid"
   "Toen wethouder Bolten begin dit jaar met een 'emancipatie-impuls' kwam waarin het alleen over vrouwen
   ging, stelde D66 in samenwerking met de DWH, de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit, een rij concrete
   suggesties voor homo-emancipatiemaatregelen op."

Leja van der Hoek
"Burenhulpcentrale Buitenhof"
   "E�n van de aanbevelingen uit het project Ouderenproof Buitenhof is de start van een Burenhulpcentrale.
   Delft haakt aan bij een landelijke proef in zeven verschillende buurten in Nederland."

Leja van der Hoek
"Buitenhof en overlast jongeren"
   "De antwoorden van het college op vragen van de VVD-fractie over de rand van het parkje Buitenhof en
   de diverse functies die daar worden vervuld, zijn voor de fractie niet helemaal bevredigend. Met
   enkele direct-belanghebbenden is verder gepraat, waaronder voetbalvereniging Delfia. In de
   gesprekken is gebleken dat de problemen van deze ruim 100-jarige vereniging verder gaan en
   gecompliceerder zijn dan mogelijk een extra parkeervoorziening."vrijdag 18-04-2008 00h00

Foto van de dag
delft hippolytusbuurt_000_boekenmarkt_rolf_clason_2008_04_17_14h29_14.jpg
Delft, Hippolytusbuurt boekenmarkt.
Rolf Clason brengt zijn boeken aan de man.
Deze week in de ramsj boek van Wouter Bos: Dit land kan zoveel beter.Quote van de dag
"In onze kleurrijke samenleving is het juist de kunst om verschillende kleuren
met elkaar te verbinden om daardoor tot een leefbare samenleving te komen". Aad MeulemanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Martijn Sipkema (SP): Bouwen naar wens"
   "Wanneer fractievoorzitter Martijn Sipkema (SP) aan de toekomst van Delft denkt, ziet hij geen
   prestigieuze objecten als bewijs van welvaart en ontwikkeling; hij let erop of in de praktijk
   van alledag welvaart en ontwikkeling ook daadwerkelijk worden ervaren."

Delftse Post - Peter Fagg
"Babak Mousavi Gourabi (PvdA): Goede start maken"
   "Een bloem zien we het liefst bloeien en niet reeds in de knop gebroken. Dat geldt ook voor
   jongeren, zij moeten kunnen groeien en bloeien vindt, Babak Mousavi Gourabi, gemeenteraadslid
   voor de PvdA. Want wordt dat proces verstoord, dan levert dat zowel voor de jongere als voor
   de samenleving groot nadeel op."

Martin Stoelinga
"Ambtenaar"
   "Hoe dom ben ik geweest om in de loop van de jaren op deze plaats de vloer aan te vegen met het leger
   ambtenaren? Hoe min was het van me om ambtenaren neer te zetten als een groep luiwammesen die er
   slechts op uit zijn om het bestaan van het werkende volk zo ingewikkeld mogelijk te maken en zich
   daarbij ook nog eens te laten betalen door het werkende volk."woensdag 16-04-2008 00h00

Foto van de dag
delft politieke marktQuote van de dag
"Meuleman in het blauw. Meuleman in het oranje, Meuleman in het rood, eens
zal je toch kleur moeten kiezen" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Alex van Leeuwen
"VVD v��r uitbreiding cameratoezicht"
   "De VVD was al bij de invoer van het cameratoezicht positief. Het is jammer dat het nodig is,
   maar de veiligheid van de Delftse burgers en de reizigers bij het station is voor de VVD heel
   belangrijk en cameratoezicht helpt hierbij. Het verbaasde mij dan ook zeer dat vooral de PvdA
   twijfelt aan het succes van deze camera�s, terwijl ook GroenLinks en Stip niet enthousiast
   zijn over het bereikte resultaat."

fractie VVD
"Het gat van Delft"
   "De locatie Phoenixstraat/Binnenwatersloot (plek gesloopte bioscoop) kan ook wel "het gat
   van Delft" worden genoemd. Het is een treurig gezicht, daar bij ��n van de belangrijkste
   toegangspoorten tot de binnenstad. Hopelijk vergeten veel bezoekers en toeristen deze "eerste
   indruk" weer snel en maakt het college van B&W haast met het vinden van een oplossing."

Alex van Leeuwen
"Een avond meerijden met de Delftse politie"
   "Op zaterdag 5 april heb ik meegedaan aan �Burgers in Blauw�, een initiatief van Politie Haaglanden
   (bureau Delft). Om 14.45 uur heb ik me gemeld bij de balie van het politiebureau aan de Jacoba
   van Beierenlaan en nadat mijn legitimatieformulier gekopieerd was, werd ik voorgesteld aan dhr.
   De Guijl, de chef van Dienst van de avonddienst, waarbij ik die middag en avond zou meedraaien."maandag 14-04-2008 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delft op Zondag - Jesper Neleman en ML
"C1000 Zuidpoort stopt met verkoop van alcohol aan jongeren"
   "Ren� Peeks C1000 Zuidpoort is de eerste grote supermarkt in Nederland die z�lf de tot nu toe
   gangbare leeftijd voor de verkoop van alcohol van zestien naar achttien jaar heeft opgeschroefd.
   Hij heeft er redenen genoeg voor. �Alcohol is onder jongeren echt een groot probleem�, begint Peek.
   �Het feit dat er in het Reinier de Graaf Gasthuis een alcoholpoli voor kinderen is, geeft dat wel
   aan�, vervolgt hij."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Dubbele agenda.
   Afrekenen van alcohol aan de kassa is ook een lastig probleem. De overheid houdt de winkelier
   aansprakelijk. Peek heeft net een boete van � 2.500,00 achter zijn kiezen en de cassiere ontslagen
   wegens verkoop onder de zestien. Peek is de controleurs bij de uitgang helemaal zat.
   Oplossing: De Delftse winkelier maakt eigen beleid in plaats van het Delftse gemeentebestuur en
   voert de leeftijdgrens 18 jaar in. Het bezorgt hem een kostenbesparing en minder hoofdpijn.
   Weliswaar conform de ideeen van PvdA-wethouder Dick Rensen, maar toch.
   In de ene winkel in Delft moet je 16 zijn in een andere 18.
   Delft, een speeltuintje met grote mensen.

Jan Peter de Wit
"C1000 Zuidpoort discrimineert 16 en 17 jarigen "
   "Het is gewoon onrechtmatige leeftijdsdiscriminatie waaraan de C1000 nu doet. Minister Ter Horst (PvdA)
   van Binnenlandse Zaken heeft een twintigtal 'probleem' gemeenten aangewezen waar nu een proef loopt
   met de verhoging van de leeftijd tot 18 jaar. Delft hoort daar niet bij. Er is dus geen landelijke
   wetgeving en ook geen enkele Delftse regelgeving waar de C1000 maatregel aan voldoet. Ergo de
   maatregel van de Delftse C1000 Zuidpoort is onwettige leeftijdsdiscriminatie."

AD-Delft - Heleen Boex
"C1000: alcohol alleen boven 18"
   "Eigenaar Ren� Peek van de C1000 aan het Bastiaansplein kondigt het al een tijdje op posters en
   billboards aan in zijn winkel, maar maandag is het echt zover: als eerste supermarkt in Delft
   verkoopt de C1000 alleen nog maar alcohol aan jongeren die achttien jaar en ouder zijn."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil... zondag 13 april"
   "Burgerpesterij - Z. Amit, Delft
   �Hondenliefhebbers� - M. Zalm, Delft
   DSM - Peter Elshout, Delft
   Ergernis tot het einde - Truus Bouwmeester, Delft"

Pauljan Kuijper
"Cameratoezicht station: voordelen wegen zwaarder dan nadelen"
   "Zo positief de oppositie gisteren was over het voorstel om het cameratoezicht bij het station
   te verlengen, zo negatief was de coalitie. Burgemeester Verkerk werd verweten onafhankelijk
   onderzoek te hebben verdraaid. Volgens met name PvdA en GroenLinks was de notitie van de
   burgemeester �naar een doelstelling toegeschreven�."

delft aad_meuleman_politiefiets_2008_04.jpg
Aad Meuleman
"'Burgers in Blauw' is goed initiatief"
   "De beeldvorming bij het publiek over de politie is toch vooral het schrijven van bekeuringen."

fractie SP
"SP zoekt vuilnis!"
   "Gisteravond heeft de SP onderzoek gedaan in het Westerkwartier. Na verschillende klachten
   van mensen uit de wijk over vuilnis op straat was het tijd om eens te kijken wat de
   problemen precies zijn."

Fleur Norbruis
"Speelstoepen"
   "GroenLinks pleit voor behoud van informele speelruimte in de Indische buurt."

Saskia Bolten
"Waar hing de wethouder uit?"
   "Fantastisch foto-album met kwaliteitsfoto's van wethouder Saskia Bolten. De gemeente Delft waardig!"

Lennart Harpe
"Kom naar de Politieke Markt op 22 april !"
   "Op dinsdag 22 april wordt een Politieke Markt georganiseerd in het Stadhuis van Delft. De markt biedt
   uitstekende mogelijkheden om (opnieuw) kennis te maken met de Delftse politiek. Uiteraard is ook de VVD
   fractie op volle sterkte aanwezig en gaan wij graag met u in gesprek over onderwerpen die u bezighouden."vrijdag 11-04-2008 00h00

Foto van de dag
delft bastiaansplein_000_c1000_2008_04_10_10h58_00_a.jpg
Delft, C1000 Bastiaansplein.
Met ingang van maandag 14 april
Verkoop van alcoholhoudende drank alleen aan jongeren vanaf 18 jaar!
Ook hier het persoonlijk alcoholbeleid van PvdA-wethouder Dick Rensen
dat afwijkend is van het landelijke beleid.Quote van de dag
"Het gemeentebestuur leidt aan festivalitis." Harold van TilWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fleur Norbruis
"Jong talent"
   "Met de ploeg raadsleden wisselde ook het onderwerp. Nu ging het over het onderwerp Alcohol en jongeren.
   Er werden net als bij Schieovers ook hier diverse moties en amendementen ingediend. De motie van Leefbaar
   Delft waarin de fractie het college opdroeg jongeren zelf te laten experimenteren met alcohol was het
   opvallendst. En dat is in de 'echte raad' ook wel eens het geval."

Annette van der Poel
"Scholieren in de raad"
   "Het bespreekpunt jongeren en alcohol werd verdedigd door Rolf Clason. Hij heeft dit stuk zelf
   geschreven voor de �echte raad� Tijdens de behandeling van het onderwerp was voornamelijk de
   motie van Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen en de SP om de schoolpas ook geldig te
   verklaren als identiteitsbewijs opvallend."

Bram Stoop
"Scholierendebat 2008"
   "De burgemeester geeft aan dat er een debat is geweest op het scherps van de snede
   dus snapt u het nog, wij niet in ieder geval."

fractie Christenunie
"Evenementenbeleid: goede en slechte punten"
   "De fractie is kritisch over de hoge ambities ten aanzien van evenementen: er moeten een tweetal bestaande
   en een tweetal nieuwe evenementen komen met een bovenregionale- en internationale uitstraling. In 2009
   wordt 4 ton besteed aan festiviteiten voor het cultuurjaar. Volgens Harold van Til leidt het
   gemeentebestuur aan festivalitis. Er wordt veel te hoog opgegeven van de effecten van
   festivals in termen van verhogen van de sociale samenhang en economische spinn off."maandag 07-04-2008 00h00

Quote van de dag
"Anne Koning kiest voor de betutteling van Wouter Bos, heeft geen eigen mening en
typisch PvdA op dit moment, betutteling" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Verstoorder vergadering onbehoorlijk behandeld"
   "De actievoerder die in november 2005 werd ingerekend, nadat hij een politieke vergadering
   op het Delftse stadhuis verstoorde, is �onbehoorlijk� behandeld door de politie.
   Zo oordeelt de Nationale Ombudsman nu."

Jan Peter de Wit
"Nationale Ombudsman geeft reprimande aan Politie over behandeling gehandicapten actievoerder raadszaal"
   "Politie Haaglanden en ook de verantwoordelijk burgemeester en wethouder WMO kunnen hier uit een les
   leren. Wij als VDF bestuur zijn blij met het eindrapport . Nog meer voor de heer Kirillof die een
   zeer democratische actie destijds heeft gedaan voor de gehandicapten te Delft. Een arrestatie is
   daar een gevolg van geworden, en opsluiting in een cel is daar op gevolgd. Wij zeggen ook dank
   toe aan mr. G. Spong die de zaken zal blijven behartigen in deze. Alle mensen die de heer
   Kirillof en het VDF zijn blijven steunen zeggen wij dank toe."

Martin Stoelinga
"Caf� 't Bliekie is gesloten op basis van valse verklaringen van de politie."
   "Vanzelfsprekend, uitgevoerd door wethouder Dick Rensen (leugenaar 1e klas) en op advies
   van commissaris Van Tol en Kabouter Flop (alias Bas Verkerk). Ook in deze zaak zal het
   recht, en vooral de waarheid zegevieren. Wordt vervolgd!"

Aad van Tongeren
"Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844!"
   "Afgelopen weken regelmatig contact gezocht met de politie over overlast in de wijk Buitenhof.
   Dan moet je natuurlijk bij de wijkagent zijn. Hoe vind je die eigenlijk? Volgens de gemeentelijke
   wijkwebsite zijn de wijkagenten bereikbaar onder 0900-8844. Klinkt niet echt als een Delfts nummer."

Sjaak Keuvelaar
"Een betoncentrale op het Calv�terrein?"
   "Bovendien wordt de Vlietzone ook gebruikt om een betoncentrale van de Binckhorst te verplaatsen
   naar de Vlietzone. Deze betoncentrale heeft een zeer grote hindercirkel. Ook hierop is heel veel
   kritiek. En hierbij komt ineens Delft in beeld. Den Haag stelt namelijk, met een aantal anderen,
   dat de genoemde betoncentrale best in Delft op het Calv�terrein zou mogen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Ik heb het REGIONAAL STRUCTUURPLAN HAAGLANDEN 2020 er eens op nagelezen. Voorzover
   ik kan beoordelen is het Calve-terrein een ongeschikte vestigingslocatie voor beton/asfaltcentrales.

Fleur Norbruis
"Schriftelijke vragen Evaluatie Bomenbeleid"
   "Uit de Evaluatie Bomenbeleid kwam o.a. naar voren dat er in drie voorafgaande jaren veel meer
   gekapt dan herplant was, dat bomen onvoldoende beschermd werden tijdens bouwwerkzaamheden, dat
   de communicatie over bomen verbetering behoefde en tot slot dat de kapvergunningscriteria herzien
   konden worden. Ook zijn toen in de raad maatregelen voor de korte en de lange termijn vastgesteld."

Saskia Bolten
"Interview over emancipatiebeleid"
   "Vorige week verscheen het tijdschrift E-Quality Matters. In het magazine staat onder meer
   een interview met wethouder Saskia Bolten over het Delftse emancipatiebeleid."

Anne Koning
"Overleg"
   "Deze week had ik bijzondere overleggen. ...
   Het was een week vol ontmoeting en overleg."

RTV-West
"Hoge OZB-aanslag Koepoort eigen schuld"
   "Wethouder Saskia Bolten zegt dat gemeente vorig jaar besloot om de onroerendezaakbelasting te
   verlagen. Taxateurs zeiden dat de huizen minder waard kunnen zijn door de verzakkingen die
   ontstaan zijn door de bouw van de garage. Bewoners maakten massaal bezwaar. Ze waren bang
   een lagere prijs te krijgen bij de verkoop van hun huis."zaterdag 05-04-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_04_05_exit_rosenwasser_a.jpg
Delft.
Oma en Opa piepen er even tussen uit!zaterdag 05-04-2008 00h00

Foto van de dag
delft hippolytusbuurt_000_kunstmarkt_2008_04_03_14h27_53_a.jpg
Delft. De eerste "Kunstmarkt" afgelopen donderdag van start op de Hippolytusbuurt.
Stanplaatsvergoeding plus kraamhuur bedraagt � 35,00 per dag.Quote van de dag
"Trots op Nederland maar dan op z�n Amerikaans!" Michiel GoudriaanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fleur Norbruis
"Bousquet"
   "De leden van de gemeenteraad konden hun wensen en bedenkingen uiten over de nota, maar de
   bevoegdheid ligt bij het college. De discussie spitste zich toe op twee punten uit de nota:
   de ongeschiktheid van de Hoefijzersteeg als auto-ontsluiting van de woningen op het terrein
   van de zeepfabriek en de bouwhoogte van de nieuwe woningen."

Delftse Post - Peter Fagg
"Het evenwicht vinden"
   "Wie, zoals gemeenteraadslid Lea van der Hoek (VVD) al een tijdje meedraait in de lokale politiek,
   weet niet alleen hoe de raad nu functioneert maar weet ook hoe het vroeger toeging. Dat biedt de
   mogelijkheid tot vergelijken, wat niet altijd in het voordeel van de huidige tijd uitpakt."

Jan Peter de Wit
"Raadselachtige nieuwsbrief Spoortunnel"
   "Tijdens het zomerreces wordt de bouwer van de spoortunnel bekend. Welke variant er nu
   aanbesteed is weet de gemeenteraad niet. In de Bestuurlijke UitvoeringsOvereenKomst (BUOK)
   van oktober 2005 staat als kader de aanleg van een viersporige tunnel. ...
   Wethouder Koning moet snel echte openheid geven over de stand van zaken. Want van die gescreende
   popie-jopie propaganda berichtjes van het gemeentelijke Platform Spoor word ik niet veel wijzer."

Pauljan Kuijper
"Fitna: wie is hier nu extremistisch?"
   "Reageren op Fitna is meedoen aan de hype, bijdragen aan niet verdiende aandacht.
   Maar helaas, maatschappelijke discussies komen niet zomaar tot stand."

Annette van der Poel
"voor even raadslid"
   "Dinsdag 8 april aanstaande kunnen leerlingen van het CLD (Christelijk Lyceum Delft) en
   het Stanislascollege voor 1 keer in de huid van een raadslid kruipen. Hierin zullen ze
   een raadspartij naspelen en dus ook daadwerkelijk de mening van die partij verwoorden."

Bram Stoop
"Schriftelijke vragen m.b.t. subsidie WorldArt"
   "Tijdens de behandeling van de programma begroting van 7 november 2007 is na een m0tie,
   ingediend door de fractie van Groen Links verzocht aan het college om in de volgende
   meerjaren begroting World Art op te nemen."donderdag 03-04-2008 00h00

Foto van de dag
delft oude_langendijk_2008_04_01_poller_reparatie.jpg
Delft, Oude Langendijk.
Takelen maar! Ook de nieuwe pollers behoeven onderhoud.Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Aantallen hoofddoekjes, schotelantennes en minaretten worden gelijkgeschakeld aan aantallen problemen." Pauljan KuijperWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martijn Sipkema
"Warmtebedrijf"
   "Ondertussen worden in de Harnaschpolder woningen gebouwd met warmtelevering in plaats van gas,
   maar of voor die woningen restwarmte gebruikt gaat worden is niet duidelijk. Daar was het
   toch allemaal om te doen?"
Redactie door: harrie fruyt van hertog
   Zonder restwarmte is een warmtebedrijf niet te exploiteren. In Delft is er geen voldoende
   restwarmte beschikbaar voor het warmtebedrijf. Conclusie: Kappen met deze onzin!

Bram Stoop
"240 woningen voor buitenlandse studenten"
   "Met een minimale meerderheid van 18 stemmen voor en 17 tegen besloot de gemeenteraad
   in juli 2007 dat de TU Delft versneld maximaal 240 woningen voor buitenlandse studenten
   mag bouwen bij de Hammenpoort. Dit betreft een uiterst zeldzame boerderij die naar mijn
   mening zeker tot een monument gerekend mag worden."

Aad van Tongeren
"EenVandaag: het vervolg"
   "Actualiteitenrubriek EenVandaag (Ned 1) zond op 18 maart een reportage uit over het doen en
   laten van een groep jongeren (red. scheme015) in de Delftse wijk Buitenhof. De gemeente
   probeert deze jongeren van de straat te houden door allerlei leuke gesubsidieerde
   activiteiten aan te bieden, zoals studiofaciliteiten voor het opnemen van muziek
   en video�s, workshops voor graffiti etc."

fractie STIP
"YES!Delft leeft!"
   "In 2005 is de Young Entrepeneurs Society (YES!Delft) gestart. YES!Delft is een zogenaamde
   ''incubator'', waar studenten en net-afgestudeerden met plannen voor een eigen onderneming
   terecht kunnen. Bij YES! krijgen ze vervolgens goedkope huurruimte en ondersteuning bij het
   starten van hun eigen bedrijf."

Alex van Leeuwen
"Openbare afvalplaats"
   "Wij blijven er over schrijven; de openbare afvalplaats naast het stadhuis.
   Bijna iedere dag is het raak en stapelt het vuil zich op naast de containers."

Alex van Leeuwen
"Geslaagde hoogbouw"
   "Smaken verschillen, maar Delfts Wauw is toch wel gecharmeerd van de Vermeertoren(circa 70 meter).
   Niet alleen van buiten geslaagde hoogbouw, ook van binnen een uitgekiend concept van woningen en
   zorg- en welzijnsvoorzieningen onder ��n dak. Dit smaakt naar meer."

Frans van Rijnswou
"Pas op voor vakantiebon"
   "Geldboetes die je in andere EU-landen oploopt t.g.v. een verkeersovertreding kunnen sinds kort
   gewoon worden ge�ncasseerd door het Nederlandse Justiti�le Incassobureau (CJIB)."

Leefbaar Zuid-Holland - Reinoud Plate
"Waarom burgemeester Verkerk behoort af te treden"
   "De burgers van Delft moeten er op kunnen vertrouwen dat het stadsbestuur fatsoenlijk en
   integer is. Als de burgers denken dat hun stadsbestuurders corrupt zijn en elkaar
   afdekken, dan verliest het stadsbestuur zijn gezag."

Martin Stoelinga
"Voor mij bestaat er geen film Fitna"
   "Wat zal er van worden als een miljoen christenen zich met kerk en al willen vestigen in Marokko,
   Iran, Irak, Indonesi� of waar ook? Helpen dan ook de plaatselijke bewoners mee aan het bouwen
   van kerken, scholen, buurthuizen voor die andere religie?!"

Anne Koning
"Visie (30 maart 2008)"
   "Natuurlijk denk ik al een paar dagen na over Fitna. Of ik het wel wil zien. Toen las ik
   de blog van Wouter Bos, sprak ik wat buren en wist ik dat het niet hoefde."