logo politiek delft
home | mission statement | archief | contact |

maandag 31-03-2007 00h00

Quote van de dag
"De warmtebuizen gaan in de nieuwe Delftse wijk de Harnaschpolder al de grond in.
Eneco heeft meer zeggenschap op Delfts grondgebied dan deze Gemeenteraad." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Motie van afkeuring incompetentie Stip wethouder L. Merkx met Warmtebedrijf"
   "April 2003 is het Klimaatplan 3E Delft door de gemeenteraad vastgesteld. Delft zet met haar
   Klimaatplan hoog in: koploper zijn en blijven in Nederland en innovatief waar het kan. Delft
   wil daarmee een CO2-reductie van � 33.000 ton bereiken binnen de looptijd van het plan (2003-2012).
   Het is nu 2008 en van de twee grote CO2 reductie projecten is nog niets terechtgekomen."

Gemeenteraad
"Wonen, zorg en welzijn"
   "In de discussie over de modernisering van het Delftse welzijnsbeleid wil wethouder Dick Rensen
   ook de prestaties van Breed Welzijn Delft onder de loep nemen. Daarnaast voelt hij ook voor een
   cli�ntenonderzoek onder de welzijnsinstellingen om de resultaten van zo�n onderzoek te kunnen
   gebruiken bij het vernieuwen van het welzijnsbeleid."

Bram Stoop
"De motie heeft tijdens de raadsvergadering van 27 maart"
   "De motie heeft tijdens de raadsvergadering van 27 maart een discussie van bijna een uur te weeg
   gebracht maar dat is niet voor niets geweest. Onafhankelijk Delft heeft weer eens een punt gemaakt,
   aan het einde van de discussie is na kort overleg met de andere oppositiepartijen, Stadsbelangen,
   Leefbaar Delft, CDA, Cristenunie en D66 de motie ingetrokken."

Fractie D66
"Lucas Vokurka geeft stokje door aan Pauljan Kuijper"
   "Twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 is bij D66 Delft het moment
   aangebroken dat Lucas Vokurka zijn raadszetel doorgeeft aan Pauljan Kuijper."

Wil Steffen
"Volwaardige plaats voor amateurs in het Delftse evenementenbeleid!"
   "De VVD heeft bij de behandeling van de Creatieve Meetlat, Kadernota Evenementenbeleid Delft
   (Evenementennota) in de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 maart l.l. van wethouder Merkx de
   toezegging gekregen dat bij de keuze t.a.v. welke evenementen in de toekomst gemeentelijke
   subsidie krijgen de amateurs/amateurkunstverenigingen volwaardig zullen worden betrokken."

Gemeenteraad
"Verkerk stelt Delft gerust; Sebastiaansbrug; Bousquet"
   "De recente afrekeningen in het Delftse criminele circuit hebben alle aandacht van de politie,
   het Openbaar Ministerie en burgemeester Bas Verkerk. De burgervader zei dat donderdagavond
   voor aanvang van de raadsvergadering."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Hemd van het Lijf: Ronald Vuijk"
   "In mei heeft het College van B en W er twee van de vier jaar opzitten. De komende weken maken
   Burgemeester en Wethouders een tussenbalans op. Deze week deel 5, met wethouder Ronald Vuijk."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil... zondag 30 maart"
   "Over de Koepoortbrug - D.P. de Groot
   Demonstratie(2) - Gerard Rosinga
   Bomenwijk - J.M.T. van der Linden
   Geen gezicht - A. Weiss"zaterdag 29-03-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_03_29_noodverordening_a.jpg
Delft. Noodverordening: ART. 1.4. A.P.V.
De Delftse bevolking is CLOWN BASSIE misschien wel een beetje zat!vrijdag 28-03-2008 00h00

Quote van de dag
"De voornamen van de beste politici zijn juist, alleen heeft Jan Peter of
de journalist zich vergist in de achternaam" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Jan Peter de Wit: Eigen koers varen"
   "Gemeenteraadslid Jan Pter de Wit (leefbaar Delft) zal zeker nooit iets doen dat indruist
   tegen zijn principes. Daar zit bij hem altijd veel gevoel in en opvattingen waarover is
   nagedacht. Een compromis sluiten wil dan wel eens lastig zijn."

AD-Delft - Danny Verbaan
"Ook vleermuis kan naar Albert Heijn"
   "Het Ahold-concern moet bij de bouw van een nieuwe Albert Heijn aan de Ruys de Beerenbrouckstraat
   in Delft allerlei maatregelen nemen om zowel vleermuizen als gierzwaluwen tevreden te stemmen."

Jan Peter de Wit
"Nee tegen Delfts Aardewerk Centrum in Museumfabriek De Porceleyne Fles"
   "Deze gemeenteraad wordt � 2.3 miljoenn gereserveerd voor het museale concept Museumfabriek
   De Porceleyne Fles. Ook betaald de gemeente �100.000 aan een voorbereidingsonderzoek.
   De totale kosten zijn geraamd op � 10 tot �16 mln."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Ja tegen Delfts Aardewerk Centrum in Museumfabriek De Porceleyne Fles. Eerst het
   voorbereidingsonderzoek maar eens afwachten. Daarna beslissen of er (mede) door de
   gemeente in het museum moet worden geinvesteerd. De voorkeur van de locatie in
   samenhang met de toenemende verkeersbewegingen kan worden meegenomen.woensdag 26-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft phoenixstraat_016_stadskantoor_geldzak_2_a.jpg
Delft, Phoenixstraat 16 voor Loket 13 in het Stadskantoor.
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Vandaag heb ik mijn aanslag gemeentelijke belastingen particulieren 2008 betaald.
Je mag nog steeds niet in termijnen betalen zonder machtiging te verstrekken terwijl
het Waterschap dat wel toestaat. Een brief aan Bolten vorig jaar kreeg geen respons.
Het nog steeds toezenden van acceptgiro's is een onzinnige en dure grap, helemaal
niet nodig omdat veel mensen beschikken over een digitale bankrekening. Om van mijn
wisselgeld af te komen heb ik � 227,43 voldaan in muntgeld, wel geteld 1513 muntjes
ruim 3,5 kg. Ambtenaar: "Oh, mooi dat u met muntgeld betaalt, wisselgeld kunnen
wij hier goed gebruiken."
Na ruim een uur kon ik mijn kassabon ophalen. Hopelijke
komt Saskia Bolten het ter ore en worden de betaalmogelijkheden gemoderniseerd.Quote van de dag
"Het enthousiasme voor de stad bij veel van onze ambtenaren, de creativiteit
waarmee oplossingen voor problemen bedacht worden ..." Saskia BoltenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeente Delft
"Agenda Raadsvergadering 27 maart 2008"
   "Voorstel tot benoeming van (plv.)leden in de Adviescommissie Klachtbehandeling. (Stuk 64)"

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Hemd van het Lijf: Saskia Bolten"
   "In mei heeft het College van B en W er twee van de vier jaar opzitten. De komende weken maken
   Burgemeester en Wethouders een tussenbalans op. Deze week deel 4, met wethouder Saskia Bolten."

Bianca van der Werf
"Bastiaanplein: Stilte"
   "Alle klachten en gezanik op een rijtje, laten we dan eens re�el blijven. De bewoners
   stellen dat hun woonklimaat de afgelopen 3 jaar achteruit is gegaan, maar men heeft
   toch bewust gekozen om boven een winkelcentrum te gaan wonen of vergis ik mij nu?
   Wonen op een plein en boven winkels bied nu eenmaal geen �stiltegarantie�."

Floor Goudriaan
"DEBAT STADSVISIE"
   "Op 2 april organiseert het bestuur van de PvdA Delft weer een boeiend debat in TOP.
   De wethouders Anne Koning en Dick Rensen gaan in gesprek met PvdA leden en andere
   belangstellenden over de STADVISIE die door het College van B&W ontwikkeld wordt."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil... zondag 23 maart"
   "De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag van 23 maart.
   Droom ik? - Aad Bonthuis, Delft
   Zorgzame stad? - Nel Bomenwijk, Delft
   Kaalslag - T.F. de Graaf, Delft
   Demonstratie - Rolf Clason, Delft
   Stadskrant - Martin Stoelinga, Delft"dinsdag 25-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft hugo_de_grootstraat_000_witte_pasen_2008_03_24_06h57_21.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat.
Witte Pasen met zicht op de Nieuwe Kerk.Quote van de dag
"In het afgelopen weekeinde misbruikte mevrouw Merkx de Stadskrant om haar falen
voor wat betreft de Stadsverwarming (red. Warmtebedrijf Delft) te ontzenuwen." Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Mil�ne Junius
"Verslag Commissie EMCR 19 maart 2008: Cultuur"
   "Het laatste punt op de commissievergadering was de Doorstart Warmtebedrijf.
   Het warmtebedrijf is namens het CDA behandeld door Jeroen van Oort."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Jammer dat het CDA geen (raads)standpunt formuleert op hun website inzake het warmtebedrijf.
   Bij doorgang zijn hier miljoenen mee gemoeid terwijl het voor de Delftse burger onduidelijk
   blijft wat hij er voor terug krijgt. CO2 reductie volgens zeggen?

Alex van Leeuwen
"Voortgang Warmtebedrijf Delft"
   "De VVD heeft destijds ingestemd met het klimaatplan Delft en de daarin opgenomen doelstellingen
   met betrekking tot de CO2-reductie. Het warmtebedrijf Delft moet dit voor een groot gedeelte
   mogelijk maken en is goed voor een reductie van circa 50 % van de 33.000 ton C02-uitstoot
   per jaar die Delft jaarlijks wil reduceren."

Aad Bonthuis
"Stadskrant: De droom van Aad"
   "Daarnaast durf ik als grondlegger van de Stadskrant (wederom) de stelling aan, dat deze krant
   wordt gebruikt als positieve publiciteit voor de Burgemeester en de Wethouders. Dit is nooit
   de opzet geweest. In het afgelopen weekeinde misbruikte mevrouw Merkx de Stadskrant om haar
   falen voor wat betreft de Stadsverwarming (red. Warmtebedrijf Delft) te ontzenuwen."

PvdA / Groenlinks
"Duurzaam Delft Debat in TOP"
   "Het debat is op dindsdagavond 1 april (g��n grap) om 20 uur in het Techniek Ontmoetingspunt
   (Hippolytusbuurt 14). De inleiders zijn Diederik Samson (Tweede kamerlid PvdA), Jeroen Roos
   (bureau BuildDesk) en Kas Hemmes (TU Delft). Ook idee�n vanuit het publiek zijn welkom.
   Toegang is gratis."

Leja van der Hoek
"Delfts Aardewerkcentrum (DAC)!"
   "Delfts Blauw is, dat moge helder zijn, h�t Delftse merk bij uitstek om de stad �te verkopen�,
   nationaal en internationaal. De gemeente en de Porceleyne Fles zijn in principe in dezen
   natuurlijke bondgenoten."maandag 24-03-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_03_24_beoordeling_burgemeester_a.jpg
Delft. Beoordeling burgemeester Bas Verkerk van Delft.
"Bedreigen mag niet, kwetsen wel."zondag 23-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft krakeelpolderweg_2008_03_19_16h59_18_a.jpg
Delft, Krakeelpolderweg.
Grote gaten in het wegdek door achterstallig onderhoud, "Poolse" toestanden in Delft anno 2008.
Rode fietspad geheel verdwenen, waar is de Fietsersbond in deze?Quote van de dag
Pasen: "Ik wens een ieder een vrolijk Pasen, laat de opstanding gepaard gaan met
het aftreden van het huidige College" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Peter Kiela: Duurzaam en beter"
   "Volkshuisvesting en milieu zijn voor gemeenteraadslid Peter Kiela (PvdA) belangrijke
   aandachtspunten. De vraagstukken die op deze terreinen liggen kent hij inmiddels
   te uit en te na. Dat geldt al helemaal voor het aspect van de duurzaamheid."

delft ld_logo_ikhouvan.jpg
Rolf Clason
"NEDERLAND BEKENT KLEUR"
   "Zaterdag 22 maart 2008 vond de grote Nederland bekent Kleur manifestatie plaats in Amsterdam.
   Ren� Danen, die ook sprak bij de bescheiden (red. 20 bezoekers) Delftse demonstratie
   op 7 maart, spreekt vandaag voor 5000 mensen op de Dam."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Welgerekend een opkomstpercentage van 0,0003125 ofwel 3 mensen per tienduizend Nederlanders.
   Net als in Delft was de opkomst in Amsterdam heel bescheiden. Nog geen duizend bezoekers dus.
   De supermarkten boekten deze dag een record-omzet van 700 miljoen. Wouter Bos is tevreden.

De Derde Kamer
   Weersverwachting: Morgen is het Ikea-weer.
   Geen zin om in de file te staan?
   In "De Derde Kamer" kan je een Delftse Triple van de tap gaan drinken.zaterdag 22-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt_000_wapen_van_delft_2006-12-22 @13-02-07_a.jpg
Delft, Markt.
Poffertjeshuis Het Wapen van Delft. Pand anno 1400.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Tweede verslag curator over faillissement Stichting Vermeer"
   "Ik word niet veel wijzer van het tweede openbare verslag (lees hier) van curator Broeseliske
   over het faillissement van de Stichting Vermeer in Delft. Van cultuur wethouder Merkx hoor
   sowieso niets over dit echec waar ruim zes ton van de gemeente is verdwenen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   In het failissementverslag nr. 2 valt te lezen dat in augustus 2006 de bestuursstructuur
   van de Stichting werd gewijzigd. Na de 5 bestuursleden kwam er een eenhoofdig bestuur met
   een Raad van Toezicht. Misschien dat de reden hiervoor nog wordt gerapporteerd in het
   volgende verslag van de curator, te meer daar leden van de Raad van Toezicht in de
   praktijk juridisch nergens aansprakelijke voor zijn. Lekker makkelijk!

Pauljan Kuijper
"Men durft niet te twijfelen aan het Warmtebedrijf"
   "Het gebruik van restwarmte voor woningen valt in Delft miljoenen duurder uit dan eerder gedacht.
   De coalitiepartijen vinden desondanks dat we gewoon door moeten gaan en niet meer moeten kijken
   naar alternatieven. D66 denkt daar anders over."

Ron Witsenboer
"Warmtebedrijf belangrijk voor klimaatdoelstellingen"
   "Het warmtebedrijf is als milieuvriendelijke vorm van stadsverwarming belangrijk door de grote
   bijdrage die het levert aan de CO2-reductie die Delft zichzelf ten doel heeft gesteld in het
   Klimaatplan. Zonder warmtebedrijf zijn de ambities van het Klimaatplan niet haalbaar."
Redactie: harrie fruyt van hertog
   De bedoeling van een warmtebedrijf is door het benutten van warmte in plaats van gas
   de CO2 emissie te beperken en gelijktijdig het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.
   Bijvoorbeeld met de restwarmte van het industriegebied Rijnmond zou men 500.000 woningen
   kunnen verwarmen. De taak van een Warmtebedrijf is dus het verkrijgen, transporteren en
   leveren van industri�le restwarmte aan energiedistributiebedrijven.
   Ook de maatschappelijke afweging zou je nog zwaarder kunnen afwegen dan de financiele afweging.
   Echter hoe wil het Warmtebedrijf Delft over voldoende restwarmte gaan beschikken die economisch
   geexploiteerd kan worden? Zonder voldoende restwarmte is een gasgestookte HR-ketel in de woning
   winnaar op alle fronten, milieutechnisch en financieel.
   Ik ben benieuwd wat die kennisbewuste Delftse raadsleden gaan besluiten.

De Gooi- en Eemlander
"Poffertjestrek Clintons in Delft ook echt spontaan"
   "WASHINGTON - De plotselinge trek in oerhollandsche poffertjes bij de Amerikaanse president
   Bill Clinton en zijn vrouw Hillary tijdens hun bezoek aan Nederland in mei 1997, was ook
   echt spontaan. Dat blijkt zonneklaar uit de werkschema's van de gewezen first lady."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Wat ik me herinner. Henk Bink bood Bill eerst een borrel aan bij de visbanken. Het was de specialiteit
   van Henk om klanten te lokken naar zijn pannekoekenhuis. Uitgerekend in het oudste pand van de Markt
   genoot Bill van zijn poffertjes op de eerste verdieping van het establissement terwijl de veiligheid
   in geding was omdat daar met ontheffing geen brandtrap was.

Gemeente Delft
"Duurzaamheidsvisie Delft wordt vernieuwd"
   "College van B&W gaat het duurzaamheidsbeleid actualiseren. Het college betrekt hierbij
   stakeholders en inspirerende buitenstaanders. E�n van de gedachten is om van Delft een
   proeftuin te maken voor het uitproberen van duurzame technologische innovaties."

Delft op Zondag - Marcel de Wit
"Hemd van het Lijf: Dick Rensen"
   "In mei heeft het College van B en W er twee van de vier jaar opzitten. De komende weken maken
   Burgemeester en Wethouders een tussenbalans op. Deze week deel 3, met wethouder Dick Rensen."

Delft op Zondag - ingezonden brieven
"Wat ik zeggen wil... zondag 16 maart"
   "Gerard Rosinga: Een burgemeester zou een �mensen-mens� moeten zijn. Dat is Verkerk niet.
   Jammer voor Verkerk, zeker jammer voor de stad en haar inwoners."

Bram Stoop
"Opnieuw een gapend gat in het straatwerk"
   "Op 2 februari 2008 schreef ik al een stukje over het straatwerk van de Colignystraat in de
   Wippolder, http://www.bram-stoop.nl/paginas/gatweg. Op vrijdag 21 maart 2008 was het weer
   raak in de Colignystraat, er was opnieuw een gapend gat in de weg te zien waar in dit
   geval gelukkig niemand ingevallen of gereden was."vrijdag 21-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft papsouwselaan_000_vuilnisbak_2008_03_19_18h01_23_a.jpg
Delft, Papsouwselaan.
Voor de deur van de ALDI en vanuit Torenhove waarneembaar.
De kunststof vuilnisbak met vuilniszak is terug van weggeweest.Quote van de dag
"Publicitair komt hij als een papzak over door zijn immer afwachtende houding. Waarom
was Verkerk niet in Australi� toen de Nuna won? Daar had hij Delft voor de wereldpers
als technologie stad moeten promoten." Ir. Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Theekransje over functioneren burgemeester Verkerk "
   "Het burgemeesterschap is een echte publieke functie en daarom vind ik dat deze bijeenkomsten openbaar
   moeten zijn. Transparantie is voor alle betrokkenen beter dan deze jaarlijkse achterkamer gesprekken."

Roy Blinker
"SCHRIFTELIJKE VRAGEN DIVERSITEITSBELEID"
   "De gedachte daarachter is dat mensen in organisaties naast gemeenschappelijke kenmerken als opleiding en
   professionaliteit van elkaar verschillen in leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, kennis en
   ervaring, referentiekader, motivatie, behoefte, etc. Deze verschillen nemen ze mee in hun werksituatie.
   Diversiteitbeleid erkent en benut deze verschillen en ziet ze als een kans om de organisatie sterker en
   wendbaarder te maken."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Mijn gedachten gaan uit naar Koot&Bie, de tijd van het Simplistisch Verbond.
   Geen lul die nog iets snapt van de (plaatselijke) PvdA anno 2006.
   Met drie mensen heb je drie stromingen, de PvdA-Delft heeft elf mensen in de raad dus.
   Ook nu in Delft hoogdravend gezeik, juridische ministerie taal ontoegankelijk voor een burger.
   Waarom grijpt fractie-voorzitter Femke Stolker niet in? Kennelijk niets te vertellen.
   Tijd voor de komst van de "Grote Stadspartij" komende verkiezing met klare taal.
   Ik vraag me af waarom ik nog steeds landelijk pvda-lid ben?

Gemeenteraad
"Nieuwe kans voor Warmtebedrijf"
   "Het Warmtebedrijf Delft dat eerder financieel niet haalbaar bleek, krijgt een doorstart.
   Een meerderheid van de commissie Economie, Milieu, Cultuur en Recreatie reageerde woensdag
   19 maart positief op het bijgestelde voorstel om stapsgewijs door te gaan met de realisering
   van een warmtebedrijf. Dat betekent ook dat met het warmtebedrijf een aanzienlijke CO2-reductie
   haalbaar blijft, zoals opgenomen in het Delftse Klimaatplan."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   zie ook
   http://stweten2002info.come2me.nl/index.php?id=200188
   in het algemeen:
   - stadsverwarming is te duur
   - milieurendement is om het even met HR-ketel
   conclusie: stoppen met warmtenetdonderdag 20-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft voorstraat_000_20080319_fietsen_dreggen_img_2615_a.jpg
Delft, Voorstraat.Quote van de dag
"Het is gewoon een afkoopsom, een mislukte poging om een politieke flater van het college te verbloemen." Arne VogelWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Weinig geheim in Delftse politiek"
   "Opnieuw doet het stadsbestuur aangifte van het lekken van informatie die niet naar buiten mocht komen. ...
   Deze krant meldde in februari dat de Auto Hifi Corner bij de nieuwe daklozenopvang aan de Surinamestraat
   van de gemeente 175.000 euro heeft gekregen om zijn bezwaren tegen de komst van de veelal alcohol- en
   drugsverslaafden op te geven. De deal werd gesloten, nadat de gemeente diverse rechtszaken had verloren."

EenVandaag
"Straatrappers zorgen voor rumoer in Delft"
   "Scheme015, Dick Rensen en Aad van Tongeren doen hun woordje."woensdag 19-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft delft_harnaschpolder_2008_02_14_13h35_09_a.jpg
Delft, aanleg warmtenet in de Harnaschpolder.
Heetwatertransport door kostbare buizen. Is dat nou wel zo rendabel met weinig restwarmte?
Duurzaam bouwen met maximale isolatie en elektrische vloerverwarming het onderzoeken waard.Quote van de dag
"De mensen van de redactie van de Stadskrant worden misbruikt door het College,
blunders van Bolten, Merkx, Renssen, Vuijck, Koning en Verkerk moeten in deze
krant positief beschreven worden." Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Stadskrant - Nico Vesseur
"Delft werkt aan stadswarmte"
   "Het is niet de vraag �f er een Warmtebedrijf komt dat duurzame energie levert, maar h�e
   dat bedrijf er komt, aldus wethouder Lian Merkx. �Maar we moeten wel de kaders waar dat
   Warmtebedrijf aan moet voldoen, verruimen. Dan is nog voor de zomer een oplossing mogelijk.�"

Gemeenteraad
"Stapsgewijs naar meer warmte"
   "De financi�le kaarten liggen volgens het nieuwe voorstel anders als de levering van collectieve
   warmte niet in ��n keer stapsgewijs wordt gerealiseerd. Daarmee wordt een grote investering in
   het begin van het project vermeden en kunnen wijken later eventueel aan elkaar op het
   warmtenet worden gekoppeld."

AD-Delft
"Verslaafdenopvang per direct open"
   "De dagopvang voor daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat mag per direct open. Dat heeft
   de rechter vandaag bepaald. Omwonenden en omliggende bedrijven hadden bezwaar gemaakt tegen
   de ingebruikname van het pand, omdat zij vreesden voor overlast van de bezoekers."

RTV-Rijnmond
"Eerste supermarkt hele jaar open"
   "De Jumbo-supermarkt in Rotterdam op de Kop van Zuid zal vanaf zondag het hele jaar open zijn.
   Ook op feestdagen als eerste kerstdag of eerste pinksterdag, dagen waarop andere supermarkten
   hun deuren sluiten. Dat maakte het supermarktconcern dinsdag bekend. Het is de eerste supermarkt
   in Nederland die alle 365 dagen per jaar open is
."

Lucas Vokurka en Pauljan Kuijper
"SV: Beschadigde huizen rond de Koepoortgarage"
   "Van verschillende zijden bereiken ons vragen en klachten over het optreden van de gemeente
   inzake de beschadigde huizen rond de Koepoortgarage. U heeft gedupeerde bewoners gevraagd
   hun huis daadwerkelijk te koop te zetten, voor de duur van zes maanden, alvorens van enige
   uitkoopregeling sprake kan zijn. U heeft toegezegd de bewoners hierbij ondersteuning te
   bieden via makelaarskantoren."

Sjaak Keuvelaar
"CDA stelt schriftelijke vragen over verschroten van fietsen uit de gracht."
   "Het CDA vindt het belangrijk dat (waar dat mogelijk is) wordt nagegaan aan wie de fietsen
   toebehoren. Mensen laten tenslotte niet voor niets hun fiets ingraveren. Je kan het bovendien
   niet maken om fietsen waarvan de eigenaar bekend is, willens en wetens, zonder melding aan
   de rechtmatige eigenaar, zomaar te verschroten."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Na het schoonmaken van de gracht houdt de gemeentelijke taak uit kostenoverweging op. Meneer
   Keuvelaar uw idee is schitterend en ik stel voor dat Keutelaar & Co na afloop van de dregacties
   de fietsen om niet in ontvangst komen nemen, nagaat of ze gestolen zijn en zo niet dat Keuvelaar & Co
   voor de verdere expedi�ring zorgen. Wellicht dat Keuvelaar & Co er een rendabele exploitatie van weten
   te maken. Veel succes!

ODD - Frans van Rijnswou
"Grachten fietswrakvrij"
   "Een nieuwe lente, een schone gracht. Vanaf Pasen varen de rondvaartboten weer door de Delftse
   grachten. Daarom maakt de gemeente die nog even fietswrakvrij. Afgelopen vrijdag zijn ze
   begonnen. Het dreggen leverde de eerste dag twee volle boten met fietswrakken op."

Hari Nijhof
"Sebastiaansbrug, de laatste drempel voor tramlijn 19, Uit de cie WVB van 13 maart jl"
   "Dit leidde tot een fundamentele keuze: de tram niet doortrekken en de brug permanent
   afsluiten voor zwaar verkeer of de brug bij de fundamenten aanpakken. De VVD kiest
   met het college en bijna de hele raad voor het laatste."maandag 17-03-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"St. Sebastiaansbrug helemaal afbreken en gelijkvloers maken"
   "Nu we toch de Sebastiaansbrug geheel moeten aanpassen voor tramlijn 19 moet er ook gekeken
   worden of dit lelijke viaduct uit de jaren zestig kan verdwijnen. De stedebouwkundige dienst
   van Delft wilde in de jaren zestig een Noord - Zuid vierbaansweg dwars door de binnenstad
   aanleggen."

Bianca van der Werf & Aad Meuleman
"Straatnaamgeving Bekende Delftenaren"
   "Wij nemen u even mee terug in de tijd. Op 7 december 2007 hebben de fractievoorzitters
   van Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen een verzoek ingediend bij de commissie
   straatnaamgeving van de gemeente Delft."

Bram Stoop
"... de nota wonen zorg en welzijn in plaats van de nota knopen in de wijk ..."
   "Het jongerencentrum in de Wippolder is op dit moment gesloten omdat het personeel ziek is,
   bovenstaande brief hangt aan de deur. Waarom is er geen ziektevervanging en wat hebben we
   hier over afgesproken? Bovenstaande is een van redenen waarom ik vind dat de nota knopen
   in de wijk geevalueerd moet worden."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Beleid gemeente verlenging grafrechten discutabel"
   "De gemeente Delft heeft wel een hele vreemde manier gevonden om aanslagen in verband met het
   verlengen van grafrechten op te leggen. Een manier die niet valt onder noemer: "de logica
   van de burger". Recentelijk werd onze fractie met de volgende situatie geconfronteerd."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Sukkels?"
   "Op 9 maart jl. maakten wij op onze site melding van scheuren op de vloer van de parkeergarage
   Zuidpoort. Dat leidde tot een reactie van de redactie op de website van PolitiekDelft."
Redactie: Voorlopige conclusie deskundigen:
   -een dynamische belasting van de niet doorgaande vloerlaag aan beide zijden van de scheuren;
   Vermoeden: Deze vloer is waarschijnlijk niet berekend op deze dynamische belasting;
   Een dilatatie-voeg neemt die dynamische belasting niet weg.
   Een verantwoorde oplossing dwingt tot nader onderzoek.

Fleur Norbruis
"St. Sebastiaansbrug"
   "Naast spreiding van het busvervoer wil GroenLinks dat er naar creatieve oplossingen wordt gezocht.
   Vooral op de route station Delft CS - TU Delft, want dat is toch de grootste bottle neck. Zo zou
   er meer gebruik gemaakt kunnen worden van station Delft Zuid - als er bussen rijden tussen Delft
   Zuid en de TU, wordt het aantrekkelijker daar uit te stappen. En waarom maken we geen gebruik van
   het water? Een watertaxi tussen de Zuidwal en de Porceleyne Fles lijkt een prima oplossing."

Frank Gorte
"Sluiting Sebastiaansbrug "
   "De Sebastiaansbrug is niet geschikt voor zwaar vervoer en zeker niet voor Tramlijn 19. De brug
   moet daarom grondig gerenoveerd worden. Omdat de brug een belangrijke verkeersader richting
   centrum is, is zorgvuldigheid rond de renovatie belangrijk. Bewoners en ondernemers kunnen
   veel hinder ondervinden van de renovatie."

Ron Witsenboer
"WMO wordt meer concreet"
   "Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Delft is verder concreet gemaakt.
   Een meerderheid van de raad heeft de visie op samenwerking voor wonen, zorg en welzijn
   positief ontvangen. Woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen maken met de
   gemeente afspraken om van Delft een �zorgzame� stad te maken."

Groenlinks Delft
"Groenlinks Delft organiseert Grenzeloos Ontmoetingsfeest"
   "Op zaterdag 29 maart wordt het �Grenzeloos Ontmoetingsfeest� georganiseerd door
   GroenLinks Delft, met medewerking van diverse migrantenorganisaties."

Lea van der Hoek
"Nota Wonen, zorg en welzijn in commissie WIJZO, 11 maart 2008"
   "Een zeer groot aantal Delftse organisaties is op het gebied van wonen, zorg en welzijn actief.
   Op basis van de nota gaat de gemeente prestatie-afspraken maken met al die aanbieders.
   Uiteraard zullen die zo helder mogelijk zijn, wie is waarvoor verantwoordelijk en het
   einddoel moet natuurlijk een tevreden afnemer zijn van het gebodene. Dat gaat ook
   strikt bekeken worden met klanttevredenheidsonderzoeken."zaterdag 15-03-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_03_15_scheurvorming_parkeergarage_a.jpg
Delft. Scheurvorming parkeergarage Zuidpoort.vrijdag 14-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft ondersteuntroepen_nl.jpg
http://ondersteuntroepen.nl/
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-Rijnmond
"Vertoon koranfilm Wilders in Rotterdam"
   "Leefbaar Rotterdam wil dat moslimorganisaties in Rotterdam een debat-bijeenkomst organiseren
   waar Geert Wilders zijn film Fitna kan presenteren. De partij beschouwt
   Rotterdam als de stad van vrije meningsuiting."

Mil�ne Junius
"Raad wil vernieuwing & verbetering"
   "Sinds enige tijd is een werkgroep van een aantal Delftse raadsleden bezig te brainstormen over
   mogelijke vernieuwingen. Doel is de raad nog beter te laten functioneren als controlerend orgaan.
   De raad zoekt naar wegen om meer invloed te hebben op zowel de beleidsagenda als het bestuurlijk
   besluitvormingsproces."

Mil�ne Junius
"Internationale vrouwendag 8 maart 2008"
   " In Dok waren afgelopen zaterdag een groot aantal mensen aanwezig (met name vrouwen) om de internationale
vrouwendag te vieren met als thema �de beeldvorming van vrouwen�. Dit werd gedaan onder leiding van
Heleen Mees, columniste bij het NRC. Empowerment van vrouwen is een belangrijk issue en staat voor
meer kansen & mogelijkheden voor vrouwen vanuit hun eigen kracht. De aanwezigheid van technische
meiden van de studie Lucht- & ruimtevaarttechniek gaf aan dat we in Delft goede rolmodellen hebben.
Gebruik je talenten was de boodschap."

Delftse Post - Peter Fagg
"Frank Gorte: Een brede opstelling"
   "Verdient politiek bedrijven met STIP ook een vermelding met stip? Frank Gorte laat de feiten
   voor zichzelf spreken. STIP leverde al drie achtereenvolgende collegeperioden de wethouder
   van cultuur. En die portefeuille heeft een rijke inhoud."

Gemeente.nu
"Integriteitstoets voor raadsleden gemeente Maastricht"
   "Raadsleden in de gemeente Maastricht moeten voortaan een integriteitstoets doorstaan. Dat blijkt
   uit een dinsdag aan de raad verstuurd voorstel van burgemeester en wethouders. ... Chantabel
   'De ruis kan daarmee het geruchten- of borreltafelcircuit ontstijgen', aldus het college."

Fietsersbond Delft - Ronald Kroon
"jaarvergadering van de Fietsersbond Delft"
   "Met de fiets minder file, Snelle en Veilige fietsverbindingen in de Delftse Regio.
   Dagelijks zitten een hoop mensen te stressen in de file dat ze maar op tijd thuis zijn om de sporttas
   te pakken en naar de sportschool te gaan. Steeds meer mensen ontdekken de winst door op de fiets naar
   het werk te gaan. De dagelijkse lichaamsbeweging in de buitenlucht komt niet alleen de gezondheid ten
   goede maar maakt ook meer ruimte voor degenen die wel afhankelijk zijn van de auto."

Fietsen en internet - Martin Bontenbal
"Delft: Vier routes, iedere keer stuk langer"
   "U vindt hierna vier fietsroute-verkenningen vanuit Delft, genummerd van A t/m D. Het zijn
   rondritten. Ze hebben allemaal hetzelfde begingedeelte, dat ter wille van het fietsgemak
   bij iedere beschrijving herhaald wordt! Iedere route is vergeleken met de vorige route
   echter aan het eind steeds een stuk langer gemaakt."

ODD - Frans van Rijnswou
"Plakkend kunstwerk"
   "Postzegels sparen is uit de tijd. Het is een hobby van vroeger. De zegels waarvan je ooit dacht
   dat ze nog eens in waarde zouden stijgen, kun je maar beter op je brieven en kaarten plakken.
   Dan heb je er tenminste nog iets aan. De ontwaarding van de postzegels was ook de 46-jarige
   Delftse kunstenares Saskia Serl� opgevallen."donderdag 13-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft http://www.leefbaar-delft.nl/C04634.jpg
Delft. Bron: Leefbaar Delft.
Woensdag 12 maart 2008. Volgens de Gemeente vallen de scheuren in de Zuidpoortgarage binnen de
veiligheidsmarges. De scheuren zijn het gevolg van krimp van bouwmaterialen bij nieuwbouw en
zijn niet ernstig. Maar het is geen gezicht voor de beste parkeergelegenheid van Nederland.Quote van de dag
"Moet Nederland nu echt alleen maar bestuurd worden op vooroordelen?
Straks wil niemand meer hersenen gebruiken" Michiel GoudriaanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Scheme015 Jihad rappers slaan Hollandse jongens in elkaar"
   "Er is weer een geweldadig filmpje (zie hier filmpje Mocro's vs Kaalkopjes) van Scheme015 op
   Youtube opgedoken. wwww.geenstijl.nl maakt er melding van hoe leden van de band Scheme015 een
   paar kaalkoppen in een trein provoceert en in elkaar slaat. Uiteraard zullen deze marokkanen
   met bontkraagjes weer van niets weten. Het filmpje zal wel weer bij de door de gemeente
   gesubsidieerde Nieuwe Amateur gemaakt zijn."

Martin Stoelinga
"Open brief aan het college van B&W"
   "Er moet me iets van het hart over de manier waarop de gemeente Delft met haar eigen informatieblaadje
   Stadskrant Delft omgaat. Daar wordt namelijk censuur op gepleegd, kennelijk om voor de gemeente
   pijnlijke zaken onder de pet te houden. Ik heb het over de aangifte die de gemeente heeft
   gedaan tegen mijn persoon, omtrent de brief over de malversaties met CombiWerk."

Aad van Tongeren
"Warmtebedrijf in Delft? De bal ligt bij Eneco"
   "Een mooi plan, de CO2 uitstoot verkleinen door woningen te verwarmen via industri�le restwarmte. Na een
   lange zoektocht via Pernis en DSM is alleen het afvalwaterzuiveringsbedrijf (AWZI) in de Harnaschpolder
   overgebleven als mogelijke warmwaterleverancier. Hoewel warm, waar Pernis het water op een temperatuur
   van ongeveer 90�� zou kunnen leveren, komt uit de AWZI water van circa 15�� beschikbaar. Daar moet dus
   energie aan worden toegevoegd om als warmwatervoorziening te kunnen dienen."

Fleur Norbruis
"Halte Vrijenbanselaan"
   "Een paar dagen geleden brachten Ron en ik een bezoek aan een groep bewoners van de Vrijenbanselaan.
   De aanleiding was de ontvangst van een brief die de groep heeft gestuurd aan het college van B&W."
   Tijdens het gesprek blijkt dat de groep zich vergeten voelt door de gemeente. Een van de
   bewoners zei letterlijk: "We wonen aan een drukke invalsweg van Delft en de gemeente denkt
   kennelijk dat er alleen auto's rijden en vergeet dat hier ook mensen wonen".

Gemeenteraad
"Wonen, Zorg en Welzijn positief ontvangen"
   "Een meerderheid van de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs heeft dinsdag
   11 maart positief gereageerd op de nota Wonen, Zorg en Welzijn."

Aad Meuleman
"Bewoners voelen zich ge�ntimideerd"
   "Het gaat hier om contacten tussen bewoners en medewerkers van de gemeente Delft over een situatie
   met betrekking tot het kappen van bomen aan de Papsouwselaan. Daarnaast gaat het over een
   situatie dat er kritische artikelen van bewoners inzake aangelegenheden in de wijk (in
   deze situatie TU Noord) niet in een wijkkrant gepubliceerd zouden mogen worden."dinsdag 11-03-2008 00h00

Quote van de dag
delft deeplink http://www.biancavanderwerf.nl/images/02-02-2008%20021.jpg (deeplink)
"Je weet wat het doet met een vrouw als je die 6 maanden droog
zet, dan vind ze zelfs een lantaarnpaal en/of poller nog interessant" Bianca van der WerfWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delft Op Zondag - Marcel de Wit
"Hemd van het Lijf: Lian Markx"
   "In mei heeft het College van B en W er twee van de vier jaar opzitten. De komende weken
   maken Burgemeester en Wethouders een tussenbalans op.
   Deze week deel 2, met wethouder Lian Merkx."

Delft Op Zondag - Marcel de Wit
"Eigenaar wilde de Wallertuin aan de stad cadeau doen"
   "De eigenaar van de Wallertuin, Chris Oomen, heeft overwogen om de tuin, nadat hij zou zijn
   verhuisd, cadeau te doen aan de stad. Maar van dat idee is hij inmiddels �afgeraakt�. Oomen
   zegt dat niet meer te willen, omdat hij al jarenlang door de Gemeente en milieuorganisaties
   wordt tegengewerkt bij het opknappen van zijn tuin, die hij in 1999 kocht."

AD-Delft
"Sluiting Sebastiaansbrug schadelijk voor ondernemers"
   "Ook de Fietsersbond is niet blij met de plannen van Delft. De gemeente wil de busroutes
   tijdens de afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug verleggen naar de brug bij de Oostpoort.
   De bond wijst erop dat er dan in de spitsuren iedere anderhalve minuut een bus overdeze
   brug rijdt. Nu is de brug alleen opengesteld voor fietsers en voetgangers."maandag 10-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft cartoon_2008_03_09_ld_stad_uitgejaagd_a.jpg
Delft.
Smit & de Wit door Basje Markt afgezet
en met pek en veren stad uitgejaagd.Quote van de dag
"Het is niet toegestaan dat deze demonstratie op de Markt of in het zicht van de Markt plaatsvindt." W.A. CornaxWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Het bestuur van de politieke beweging Wat Wij Willen
"De dictatoriale handelwijze van het gemeentebestuur onder aanvoering van Verkerk is een grote schande!"
   "Het gemeentebestuur bestaat uit vriendjes van Clason en consorten, getuige het feit, dat ook
   een PvdA wethouder mee demonsteerde. Het is meten met twee maten. Men zal wel bang zijn geweest
   voor ongeregeldheden, maar dit neemt niet weg, dat het hier een ondemocratisch handelen betreft
   van het laffe, wegkijkende en multiculti gemeentebestuur."

Jan Peter de Wit
"Pro-Wilders betoging van Leefbaar Delft op de Markt verboden"
   "Burgemeester Verkerk ziet ons zeker liever in de Delftse Hout of nog verder weg op het
   evenemententerrein demonstreren. Door het Marktverbod is onze tegen-demonstratie op
   voorhand mislukt."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Problemen veiligheid Zuidpoortgarage?"
   "Vorige week trof onze fractie scheuren aan op de vloer van de parkeergarage. Wij zullen de
   wethouder hierover bevragen en vooral wie de herstelkosten gaat betalen. Wij gaan ervan uit
   dat het hier om een incident gaat en het lijkt ons logisch dat deze kosten voor rekening
   komen van Bouwfonds MAB Ontwikkeling CVG. Zij zullen daar wat minder verheugd over zijn,
   denken wij. Wordt vervolgd."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   De gemeente Delft is 100% aandeelhouder van Parking BV. In de jaarvergadering worden vragen gesteld
   als het resultaat achterblijft. Aandeelhouders bemoeien zich niet met haarscheurtjes die je altijd
   hebt in de nieuwbouw na een paar jaar. Wat zitten er toch sukkels in die Delftse gemeente raad!
   Onze fractie trof scheuren aan ... hahaha!!!
   Bij echte politieke hot-items hoor of zie je ze niet, Bas Verkerk kan dan gewoon zijn gang gaan.

Saskia Bolten
"Empower jezelf! Verover je plek in Delft"
   "De 8 maartviering in Delft van 2008 ging gisteren over beeldvorming van vrouwen. Daarbinnen
   zijn subthema's uitgewerkt. Lees hier de lezing van GroenLinks wethouder Saskia Bolten over
   emancipatie en arbeid."

HP Nijhof
"Ontwikkelen in de binnenstad / Zeepfabriek Bousquet"
   "Een voormalig fabrieksterrein hartje centrum. Hier gaan woningen komen en met deze plannen
   moet aan de eis van 10 parkeerplekken op eigen terrein worden voldaan. Gezien de ligging
   van het binnenterrein is het realiseren van de plekken daar niet het probleem, maar de
   vraag hoe er te komen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Bouw de woningen met een mooie binnentuin. Weg met het blik en fijn stof in de binnenstad.
   Ga lekker parkeren in de garage aan de Nieuwe Plantage waar Ronald Vuijk al druk mee is.woensdag 08-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft burgwal_000_demonstratie_leefbaar_delft_janpeter_de_wit_peter_smit_2008_03_07_19h54_20_a.jpg
Delft, Burgwal.
Jan Peter de Wit en Peter Smit van Leefbaar Delft wilden op de Markt tegen-demonstreren
met de actie Wilders Wees Wijs. Burgemeester Bas Verkerk gaf hiervoor geen toestemming.Quote van de dag
"We willen aan heel Nederland laten zien dat Delft bezorgd is over
de filmplannen." Tijn Noordenbos

"Volgens mij vinden de meesten juist dat de film gewoon uitgezonden
mag worden. Zij zijn v��r vrijheid van meningsuiting." Jan Peter de Wit.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
De uitslag van de poll zegt genoeg.
delft wilders_wees_wijs_uitslag_poll.jpg

harrie fruyt van hertog
"Demonstratie: Wilders Wees Wijs"
   "Rolf Clason deelt pamfletten uit aan een twintigtal demonstranten. Na aankondiging van
   Leefbaar Delft van een tegen-demonstratie zorgde burgemeester Bas Verkerk uit voorzorg
   op en rondom de Markt voor ruim vijftig politieagenten om de veiligheid te handhaven."

Rolf Clason
"DELFT KOPLOPER BIJ BEZINNING"
   "Een dertigtal demonstranten staat vrijdagavond 7 maart bij het stadhuis. Na een welkomstwoord
   van Rolf Clason, die samen met Tijn Noordenbos deze bijeenkomst organiseerde, neemt Rene Danen
   (Nederland bekent Kleur) de microfoon over. Hij stelt het wij-en-zij-denken aan de kaak waarmee
   sommige mensen de maatschappelijke problemen het beste menen te kunnen oplossen."

Remco Suiker
"demonstratie tegen de anti-Koranfilm Fitna Geert Wilders"
   "De demonstratie tegen de anti-Koranfilm Fitna Geert Wilders op het Delftse marktplein is
   vrijdagavond slechts door een handje vol mensen bezocht. Oppositiepartij Leefbaar Delft
   was voornemens om een tegen-demonstratie te houden echter zijn zij niet komen opdagen."

Martin Stoelinga
"De veelbesproken Wilders-film lijkt ook deze avond in Delft een groot succes."
   "Met veel tam-tam werd afgelopen week een demonstratie aangekondigd op de Markt van Delft,
   met als strijdkreet, Wilders Wees Wijs. De demonstratie moest oproepen om deze veelbesproken
   politicus op te roepen om tot bezinning te komen. Slechts 20 demonstranten hebben zich gemeld
   bij het lokale crisispunt Clason/Noordenbos. Een een lachertje van het eerste uur dus!"

Jan Peter de Wit
"De Markt op voor de Vrijheid van Meningsuiting"
   "Leefbaar Delft gaat vrijdagavond om acht naar de Markt om aan Clason (PvdA) en Noordenbos (GroenLinks)
   te laten zien dat Delft niet enkel uit angsthazen bestaat. Clason en Noordenbos houden dan een
   demonstratie om Wilders op te roepen de film Fitna niet uit te brengen."

Bram Stoop
"Niet alleen Bas Verkerk zal afwezig zijn maar ik in ieder geval ook ..."
   "Er wonen bijna 100.000 mensen in Delft en ik ben benieuwd hoeveel procent er vanavond op komt dagen.
   Ik denk dat dit mee zal vallen. Het nu zo dat wat Wouter Bos van de PVDA zelf herhaaldelijk aangeeft
   dat de PVDA terug valt in haar fouten van de periode Fortuin. Men moet niet blijven zeuren binnen de
PVDA over de toon van het debat zo zegt Wouter Bos."

Frank Gorte
"Schriftelijke vragen: ICT-innovatie bij de politie Rotterdam-Rijnmond"
   "Innovatie bij overheidsdiensten kan leiden tot meer efficiency en kostenbesparing, bovendien
   tot meer gemak voor de burger. De Politie Rotterdam-Rijnmond maakt slim gebruik van een
   ICT-innovatie bij het verwerken van boetes die op straat geschreven zijn."

Lennart Harpe
"VVD fractie vraagt college informatie over winkelopening op zondag"
   "De VVD is v��r het schrappen van overbodige regelgeving. Wij zijn dan ook tevreden met het
   feit dat in Delft, ten gevolge van het betreffende raadsbesluit in januari 2006, het verbod
   op de openstelling van winkels op zondag van tafel is. Of de winkel ook daadwerkelijk op
   zondag open gaat bepaalt de ondernemer zelf."

Gemeenteraad
" Geen oplossingen voor Bousquet"
   "Omwonenden, eigenaar en projectontwikkelaar van de voormalige zeepfabriek Bousquet hebben
   donderdag 6 maart niet gehoord hoe de commissie Ruimtelijke Ordening het parkeerprobleem
   op het terrein wil oplossen."zaterdag 08-03-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_03_08_demonstratie_anti_wilders_a.jpg
Rolf Clason (PvdA) en Tijn Noordenbos (GL) organiseren een demonstratie tegen Geert Wilders & z'n P.V.V.


Rolf Clason (PvdA) en Tijn Noordenbos (Groenlinks) organiseren
a.s. vrijdag om 20.00 uur op de Markt de

Demonstratie: WILDERS WEES WIJS

mee eens mee oneens
       Free polls from Pollhost.com


donderdag 06-03-2008 00h00

Foto van de dag
delft ezelsveldlaan kastanjeboom
Delft, Ezelsveldlaan. (foto 10 februari 2008)
Kastanjeboom geveld door noodkapQuote van de dag
"H�, Rolf, zet die Claxon wat zachter en kijk eens naar onze stabiele tolerante samenleving.
Relativiteit is ��n van de mooiste eigenschappen! Met absolutisme cre�er je vluchtelingen" Michiel GoudriaanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Reacties
"Demonstratie: WILDERS WEES WIJS"

Rolf Clason
"Onfatsoen"
   "Die vraag is vandaag des te prangender geworden door de vele scheldpartijen die mijn kant uitkomen.
   Landverrader kan ik nog wel hebben: dat is een mening en die mag de e-mailer natuurlijk spuien,
   maar Clason, die mensen om niets in de cel heeft laten gooien gaat natuurlijk te ver: dat is
   een onwaar feit en volslagen nonsens, en mag zo niet gebracht woorden. Het stemt me treurig,
   maar het maakt me niet bang. Raar vind ik dan ook dat vele reacties mij beschuldigen van
   "angst" voor de islam. Mijns inziens lijkt het verdacht veel op projectie."

Delftse Post - Peter Fagg
"Ronald Vuijk: Toekomstgericht"
   "In kalmere tijden was hij ooit secretaris van de Nederlandse Juweliers- enuurwerkbranch.
   Tegenwoordig vervult hij dezelfde functie voor de Bob- en Sleebond Nederland. Want er zit
   meer vaart in een bobslee dan een uurwerk. Maar dat gaat bij wethouder Ronald Vuijk niet
   ten koste van precisiewerk."

Gemeenteraad
" Commissie bespreekt Bousquet"
   "Op de bespreekagenda van de commissie Ruimtelijke Ordening staat donderdag 6 maart
   de Nota van Uitgangspunten voormalige zeepfabriek Bousquet. De vergadering begint
   om 20.00 uur en vindt plaats in het Stadhuis."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Hoe lost het college het parkeren straks op. Daar is nog niets over duidelijk.

District8.net
"Sigarenhandel overvallen Voldersgracht"
   "Nog onbekende daders hebben woensdagmiddag een sigarenhandel aan de Voldersgracht in
   het centrum van Delft overvallen. Een personeelslid kwam ten tijde van de overval ten
   val en raakte licht gewond. Zij is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft de
   omgeving afgezocht. De daders zijn nog voortvluchtig."woensdag 05-03-2008 00h00

Quote van de dag
"Ik hoop niet dat burgemeester Verkerk zijn medewerking geeft aan deze vertoning want
waar moet hij het over hebben." Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Wat Wij Willen - bestuur
"De multicultis en de linkse wegkijkers, zoals
Rolf Clason en Ton Noordenbos hebben nog steeds niets van het verleden geleerd."

   "Wij zijn van mening dat Wilders niet verboden kan worden om iets over
   de Islam te zeggen vanwege het feit dat vrijheid van meningsuiting
   een verworven recht is waar niet aan mag worden getoornd."

Bram Stoop
"Mozes aan geestverruimende middelen"
   "In Delft vinden de heer Noorderbos, onze plaatselijk kroegbaas en de heer Clason van de PVDA
   dat zij op moeten komen voor de islamieten en organiseren spontaan een demonstratie met het
   verzoek aan iedereen om toch vooral mee te doen om de islamieten een hart onder de riem te
   steken. Hoe maak je de mens gek zou je zeggen."

Anne Koning
"Leiden"
   "In Leiden is er een opslag op de OZB aanslag voor niet-woningen. Dat geld wordt gebruikt
   via een stichting voor zaken die ondernemers belangrijk vinden: het opknappen van een
   straat, de sinterklaasintocht en verlichting in de wintermaanden."dinsdag 04-03-2008 00h00

Quote van de dag
Demonstratie op de Markt a.s. vrijdag om 20.00 uur: Wilders wees wijs
"We willen burgemeester Bas Verkerk als spreker, maar die heeft nog niet gereageerd." Rolf ClasonWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Rolf Clason en Tijn Noordenbos
"Wilders Wees Wijs"
   "Wij brengen onder uw aandacht dat wij een demonstratie aan het organiseren zijn. Wilt u
   s.v.p. kennis nemen van het onderstaande? Nadere informatie (over sprekers, muziek etc.)
   volgt zo spoedig mogelijk."
Redactie: harrie fruyt van hertog
   Vrijheid van meningsuiting is een universele waarde. Eerst de film maar eens zien, wat is
   de inhoud. Wouter Bos is niet van plan nu al te buigen en te knielen voor een handjevol
   islam-extremisten. Daar moet je voor bij het CDA zijn. Europa moet een stevige positie
   cre�ren en zo snel mogelijk een europees geluid laten horen. Denemarken en Nederland
   kunnen dit niet alleen!

Jan Peter de Wit
"Clason/Noordenbos wees wijs en rot op met je demonstratie tegen Film Wilders "
   "Pvda raadslid Rolf Clason en Groenlinks commissielid Tijn Noordenbos organiseren aanstaande
   vrijdagavond 7 maart om 20 uur een demonstratie (lees hier) tegen de film van Wilders. Zij
   vinden dat Wilders tot bezinning moet komen. Ze willen met hun demonstratie bereiken dat
   Wilders zijn film niet uitbrengt."

AD-Delft
"Delftenaren roepen op tot demonstratie"
   "Twee prominente Delftenaren roepen hun stadgenoten op om vrijdag op de Markt te demonstreren
   tegen de anti-Koranfilm van Wilders. Initiatiefnemers Rolf Clason, raadslid voor de PvdA, en
   Tijn Noordenbos, horecabaas en ex-raadslid voor GroenLinks, hopen dat het Wilders aan het
   denken zet. Het motto van de demonstratie luidt �Wilders Wees Wijs�."

Delft Op Zondag
"Het College mist daadkracht en het is geen eenheid, vindt de oppositie"
   "Voor het College van B en W zit de helft van de vier jaar durende regeerperiode er bijna op.
   Een mooi moment dus om de oppositiepartijen te vragen wat zij tot nu toe van de prestaties
   van dit College vinden en wat er in de resterende twee jaar nog beter kan."

Delft Op Zondag - Marcel de Wit
"Hemd van het Lijf: Bas Verkerk"
   "In mei heeft het College van B en W er twee van de vier jaar opzitten. De komende zes weken
   maken Burgemeester en Wethouders een tussenbalans op. Deze week deel 1 met de voorzitter
   van B en W, burgemeester Bas Verkerk."

Christenunie
"Christenunie: alternatief voor 380 KV"
   "De Christenunie in Provinciale Staten heeft een alternatief plan gemaakt voor de aanleg van
   de omstreden 380 KV-stroomverbinding van Wateringen tot Zoetermeer. Volgens de Christenunie
   kunnen daarmee kwetsbare groengebieden alsnog worden gespaard."zaterdag 01-03-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon_2008_03_01_zuipsmurf_a.jpg
3e Kamerlid: "Ik smurf me altijd blauw in de Anne-bar".
De zuipsmurf: "Het is tenslotte g��n theekransje".zaterdag 01-03-2008 00h00

Quote van de dag
" ... maar wat voor mij wel vaststaat is dat het Delftse praatcollege
wel wat Westlandse daadkracht zou kunnen gebruiken." Aad van TongerenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad van Tongeren
"Zo kan het dus ook!"
   "Terwijl in Delft het warmtebedrijf (woningen verwarmen met restwarmte van bedrijven uit de
   omgeving) lijkt vast te lopen, gaan ze het in het Westland gewoon doen. Kwekersvereniging
   Prominent gaat in Naaldwijk via een systeem van �gesloten kas� warmte leveren aan 1.200
   woningen in de nieuwe wijk Hoogeland. Warmteoverschot uit de zomerperiodes wordt in de
   grond opgeslagen en �s winters weer opgepompt en aan de woningen geleverd."

Leefbaar Zuid-Holland - Dr. Jef Burger
"Positie raadslid niet relevant in geval van beklag ex art 12 Strafvordering"
   "Het hof verklaarde Stoelinga niet-ontvankelijk op grond van vaste jurisprudentie van de
   Hoge Raad dat niet een ieder die opkomt voor een publiek belang kan worden aangemerkt
   als bedoeld in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Ook niet een raadslid
   dat zich op grond van zijn eed of gelofte hiertoe verplicht voelt."