logo politiek delft
home | mission statement | archief | contact |

vrijdag 29-02-2008 00h00

Quote van de dag
"Kleine winkeltjes zijn belangrijk voor onze economie" Milene Junius

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Milene Junius: Het beste eruit halen"
   "Plannen die duidelijk een beroep doen op het potentieel van een gemeenschap of van een
   individu zijn bij gemeenteraadslid Milene Junius (CDA) in goede handen. Ze zal er uit
   volle overtuiging de schouders onder zetten."

Jan Peter de Wit
"Hoe modern is het nieuwe stadhuis van Mecanoo?"
   "In feite is Delft opgescheept met een conservatief ontwerp uit de vorige eeuw dat de meederheid
   van de bevolking afschuwlijk zal gaan vinden. De Delftse burgers hebben geen eerlijke kans
   gekregen van de Pvda, GroenLinks en de VVD bestuurs-elite om een mooi stadhuis te kiezen.
   In de ondemocratische selectieprocedure telde de burger maar voor een kwart mee."

AD-Delft
"Bouwer spoortunnel niet voor zomer bekend"
   "Het duurt nog maanden voordat de bouwer van de toekomstige spoortunnel door hartje Delft
   bekend wordt. Volgens een gemeentewoordvoerder zal er voor de zomer zeker geen uitsluitsel
   komen over de aanbesteding."

Jon van Pag�e
"Water?!"
   "Wat wel duidelijk is geworden dat al deze projectjes een hoop geld kosten, zonder dat
   duidelijk is geworden wat we er voor terug krijgen. Om deze reden heeft de SP dan ook
   tegen gestemd."

Willem de Zeeuw
"Impressie van de Landrooftocht "Randstad 380 kV Ondergronds" op zondag 17 februari 2008"
   "Ik denk dan "kwaliteit kost geld, en daar zal de Nederlandse burger aan moeten gaan wennen!".
   Ik ben benieuwd hoeveel het de individuele huishoudens (meer) gaat kosten wanneer de aanleg
   ondergronds plaats gaat vinden t.o.v. bovengronds."

Alex van Leeuwen
"Nota Impuls Binnenstad: Genoeg gepraat, nu de handen uit de mouwen!"
   "De ondernemers van de Nieuwe Langendijk hebben het � mede door de vertraging van de bouw van
   de Koepoortgarage - niet gemakkelijk. De VVD-fractie heeft voorgesteld om een gedeelte van de
   � 30.000,- te besteden aan uitbreiding van de mixparkeerplaatsen op de Nieuwe Langendijk."dinsdag 26-02-2008 00h00

Foto van de dag
delft voldersgracht politie
Delft, Voldersgracht maandagochtend even voor twaalf.
Politie vraagt zich af: hoe kunnen we meer respect van het publiek krijgen. Lees meer ...
Quote van de dag
"Als ik de chauffeur was geweest: Hallo agent ik ben aan het lossen dus wacht je beurt maar af." harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Politie heeft zaak Gerard de Wit afgesloten"
   "Nicolette Stoel van het Bureau Communicatie van de Politie Haaglanden zegt dat de dood van
   Gerard de Wit wordt behandeld als een zelfmoord. Volgens de agenten die ter plaatse zijn
   geweest betreft het een zelfmoord. De zaak is gesloten. Het gaat om zelfdoding. De Politie
   heeft geen persbericht uitgegeven. Voorlichtster Stoel weet niet waarom de Delftse Post
   bovenvermeld bericht op de voorpagina heeft gezet."

Sjaak Keuvelaar
"Vreemde besluitvorming over Harnaschpolder"
   "Er was ooit sprake van een grote hoeveelheid restwarmte die zo optimaal ingezet zou worden.
   Restwarmte van de waterzuivering, restwarmte van Rotterdam. Nu duidelijk is dat die restwarmte
   voorlopig niet beschikbaar is, werd klakkeloos de redenering omgedraaid: we gaan een warmtenet
   aanleggen en zullen wel eens kijken hoe we zo optimaal mogelijk de warmte daarin pompen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Met veel plezier verwijs ik nogmaals naar mijn scriptie Stadsverwarming uit 1982.
   De milieu-paragraaf ontbreekt want die speelde toen geen rol.
   Financieel kan je hem er zo aanhangen en hij zal de conclusie weinig beinvloeden.
   Duurzaam bouwen met maximale isolatie behoort thans ook tot de mogelijkheden.
   Investeer daarin en niet in dure warmtenetten met alle energieverliezen vandien.maandag 25-02-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt 30
Delft, Markt 30.
Winkelpui na renovatie ruim een maand later met zelfstandige toegang naar de bovengelegen woning.
Situatie voor verbouwingWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Zelfdoding of politieke moord op Gerard de Wit?"
   "in de delftse post van vrijdag 15 januari stond onderstaand opvallend artikel met de titel
   'delftse nationalist dood na val van flat' over gerard de wit. ik ontmoet de laatste tijd
   opvallend veel mensen die blij verrast zijn mij te zien, omdat ze denken dat ik van de flat
   gesprongen ben de combinatie: de wit, politiek en taxichauffeur zijn ook op mij van
   betrekking en in delft bekender dan ik dacht."

Martin Stoelinga
"Impuls binnenstad"
   "De alsmaar grotere leegstand, !! de bezoekersaantallen voor onze binnenstad, lopen schrikbarend
   terug. Als er bezoekers in onze binnenstad komen geven zij aan onbereikbaar, slecht aangegeven,
   geen parkeergelegenheid, te weinig run shop plaatsen, geen fietsparkeerplaatsen, enz. enz."

Niek van Doeveren
"Het onbreekt belangrijke nota's over emancipatie, integratie en economie aan duidelijke doelen"
   "In de gemeenteraadsvergadering van 31 januari werden ook nog een drie belangrijke nota�s
   besproken. Deze nota�s gingen over het emancipatiebeleid, de integratie en de strategie
   voor de economische ontwikkeling."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Toekomst Regiovervoer moet beter!"
   "Stadsbelangen denkt dat het niet onverstandig is om het idee te onderzoeken het vervoer
   straks te spreiden over verschillende vervoerders. De gebruiker heeft dan meerdere
   mogelijkheden en is niet meer afhankelijk van ��n vervoerder."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Bereikbaarheid binnenstad nog meer onder druk"
   "Met de voorkeur van het college de Sint Bastiaanbrug voor 14 maanden volledig af te sluiten
   voor alle verkeer, komt de bereikbaarheid van de binnenstad nog meer onder druk te staan.
   Naast de slechte bereikbaarheid via de Koepoortbrug en de negatieve consequenties die dat
   heeft voor de ondernemers op de Nieuwe Langendijk en Binnenstad Noord, kan het voornemen
   van het college ernstige gevolgen hebben voor de ondernemers en bewoners van de hele binnenstad."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Bereikbaarheid parkeergarages binnenstad via Provincialeweg, Westlandseweg, Irenetunnel en
   Zuidwal of Westvest. Bereikbaarheid is het probleem niet bij de keuze tussen kort en volledig
   of langer en half afsluiten van de Bastiaanbrug. Laat de uitvoeringskosten maar doorslaggevend zijn.

fractie SP
"Actiecomit� RegioTaxi dwingt verbetering taxivervoer af."
   "Afgelopen donderdag stonden er meer dan 50 actievoerders voor het gemeentehuis op de Markt.
   Ouderen en gehandicapten stonden in de kou om een oplossing voor de problemen met de
   RegioTaxi te eisen."

Martijn Sipkema
"Asociale woonvisie"
   "De sociale woningbouw wordt om zeep geholpen; deze is alleen nog bedoeld voor de laagste
   inkomens. Met een inkomen boven � 28.000 hoor je volgens PvdA wethouder Rensen eigenlijk
   niet in een sociale huurwoning; voor alleenstaanden zelfs al boven � 21.000. Dat is niet
   re�el en betekent een oplopend tekort aan sociale huurwoningen, waardoor een grote groep
   mensen in de problemen komt."
Redactie:
   Wat is een sociale huurwoning?
   Een van de taken van woningcorporaties is het bieden van huisvesting aan huishoudens die over
   onvoldoende financi�le middelen beschikken om op de vrije woningmarkt een woning te kopen of
   te huren. Een sociale huurwoning is dus een woning die een huurprijs heeft die ook betaald kan
   worden door mensen met weinig financi�le middelen.
   Bron: amsterdamse federatie van woningcorporaties

fractie Groenlinks
"Eind 2009 nieuwe vervoerder regiotaxi"
   "De vele klachten over de regiotaxi hebben tot gevolg dat het contract met de huidige
   vervoerder BTR niet wordt voortgezet na september 2009."

Leja van der Hoek
"BTR/Regio-taxi: Actie en resultaat!"
   "Knap, zoals de Socialistische Partij (SP) een actie op de Markt organiseert. Jammer,
   dat de SP zich niet realiseert dat door vast te houden aan hun onuitvoerbare motie
   zij de eenheid van de raad doorbreekt."

Wil Steffen
"Raadsspeerpunt WATER krijgt vorm!"
   "De gemeenteraad heeft op donderdag 21 februari a.s. o.m. het voorstel �inzake programma-aanpak water�
   behandeld en aangenomen. Dit is de uitwerking van het in september van het vorige jaar door de raad
   vastgestelde initiatief-voorstel �Delft maakt (meer) werk van water� van de PvdA en de VVD
   (op deze site te vinden bij �projecten�)."

Gemeenteraad
"RegioTaxi, water en binnenstad"
   "Een motie van de SP voor de vorming van een gebruikersgroep van de RegioTaxi kreeg
   donderdag 21 februari alleen steun van Stadsbelangen. Ook een convenant voor
   verbetering van de RegioTaxi kreeg geen steun van een meerderheid van de raad."zaterdag 23-02-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon jozias aartsen
Autosloperij Delft.
Gehandicaptenvervoer terug bij af.donderdag 21-02-2008 00h00

Foto van de dag
delft dp_20080220_gat_van_delfia.jpgQuote van de dag
"Dat volgens prinses Maxima de Nederlander niet bestaat vind ik maar een domme uitspraak." Bianca van der WerfWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Bianca van der Werf: Niet te veel willen"
   "Bianca van der Werf, fractievoorzitster van Onafhankelijk Delft, zet vraagtekensn bij de
   gelijktijdige uitvoering van een groot aantal stedebouwkundige projecten binnen de stad."

Jan Peter de Wit
"PvdA woonvisie Rensen versnelt gettovorming"
   "PvdA wethouder Rensen gaat vijfduizend goedkope sociale huurwoningen slopen volgens zijn
   Woonvisie 2008 - 2020. ... Den Uijl zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist dat PvdA
   wethouder Rensen vijfduizend sociale huurwoningen gaat slopen ten gunste van koopwoningen."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Ongenuanceerd gaat Leefbaar Delft Ir. de Wit hier de SP links voorbij. De te slopen woningen
   zijn versleten. Ze slurpen energie door gebrek aan isolatie en zijn ook slecht voor het milieu.
   De woonlasten blijven betaalbaar door duurzame nieuwbouw, een hogere huur en minder energiekosten!

Annette van der Poel
"Wonen boven winkels"
   "Wonen boven winkels is iets waar STIP al lang naar streeft. De ruimtes boven winkels staan
   vaak leeg, terwijl bijvoorbeeld studenten hier graag zouden willen wonen! Bovendien zorgt
   bewoning van de ruimtes boven de winkels voor meer levendigheid in de binnenstad!"

Lieke van Rossum
"Komende donderdag: actie RegioTaxi!"
   "Komende donderdag is het zover! We gaan met z�n allen laten zien dat we fatsoenlijk vervoer
   willen voor de gebruikers van de RegioTaxi. En wie kan dat beter uitleggen dan de mensen die
   z�lf de taxi gebruiken?"woensdag 20-02-2008 00h00

Foto van de dag
delft wijnhaven
Delft, Wijnhaven.
Al meer dan een jaar leegstand, mede veroorzaakt door het FLS. Dienstverlening is hier uitgesloten.
Het Functie Limiterings Systeem werd ingevoerd door oud-wethouder Rik Grashoff van Groenlinks.
(21-02-2008 red.: winkelruimte is inmiddels verhuurd aan een lingerieketen)Quote van de dag
8 maart 2008: "Bolten wil echt een vrouw worden." Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Ron Witsenboer
"Impuls Binnenstad meer dan nodig"
   "Tijdens een werkconferentie zijn vorig jaar juni heel veel creatieve idee�n en plannen bedacht
   voor een aantrekkelijker en economisch sterkere Binnenstad. Specifiek is daarbij aanpak van de
   Noordelijke Binnenstad als urgent benoemd. Dat moet nu concreet worden."

Bianca van der Werf
"Schriftelijke vragen m.b.t. slijtage rode fietspaden"
   "In de vorige Collegeperiode is besloten de fietspaden in Delft te markeren met een rode
   steen en/of verflaag. Tot onze verbazing hebben wij waargenomen dat bij veel fietspaden
   in Delft een behoorlijk slijtage is opgetreden, met name op de rood geverfde fietspaden."

AD-Delft
"Geverfde fietspaden slijten te snel"
   "De fietsroutes die eind 2005 in Delft rood zijn geverfd, slijten te snel. Volgens
   gemeenteraadslid Bianca van der Werf van Onafhankelijk Delft zien de fietspaden er
   op veel plekken niet uit."maandag 18-02-2008 00h00

Quote van de dag
"Merkx krijgt het weer voor elkaar niemand warm te maken voor haar beleid" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft doz foto hfvh
DOZ - Marcel de Wit
"Hemd van het Lijf: Harrie Fruyt van Hertog"
   "Harrie Fruyt van Hertog is redacteur van www.politiekdelft.nl. Hij volgt de Delftse politiek
   op de voet. Hij is ook oud-Raadslid. Hij zat enkele jaren geleden samen met Jan Peter de Wit
   namens FRIS, een afscheiding van Leefbaar Delft, in de Gemeenteraad."

David van Dis
"CDA Delft neemt afscheid van voorzitter en kiest een nieuwe."
   "Chris opende de vergadering voor zijn laatste keer als voorzitter. In zijn opening evalueerde hij zijn
   periode van 8 jaar als voorzitter. Het waren mooie tijden, soms moeilijke tijden, maar altijd tijden
   waarin hij het heel erg naar z'n zin heeft gehad. ... Tijdens de vergadering werd Jeroen van Oort
   gekozen als nieuwe voorzitter van het CDA Delft. Hij was de enige kandidaat."

Fractie Stadsbelangen-Delft
" Geldverspilling pollers?"
   "Een klein stukje verder bij de markt is een aantal jaren geleden pollers geplaatst. Deze
   pollers, nog lang niet afgeschreven, doen nu geen dienst meer sinds de komst van de pollers
   op de Oude Langendijk. Vreemd dat deze pollers niet zijn hergebruikt. Kennelijk heeft het
   college geld voldoende om deze onnodige uitgaven te doen."

Rolf Clason
"OPROEP AAN DE LEDEN IVM DELFTSE ROOS"
   "Een oproep met spoed aan onze afdelingsleden: meld je als vrijwilliger om rozen uit te delen."

Rolf Clason
"KRANT NIET ONTVANGEN? MAIL!"
   "Van verschillende zijden hebben ons klachten bereikt over de verspreiding van onze PvdA-krant."

Rolf Clason
"SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER SPEED (AMFETAMINE)"
   "De media berichtten recentelijk over toename van speedgebruik onder jongeren, waarbij
   verband wordt gelegd met alcoholgebruik."

fractie SP
"Actie RegioTaxi"
   "Fatsoenlijk vervoer is niet meer dan normaal. De RegioTaxi in Delft functioneert nu al
   een jaar niet. Taxi's komen te laat, helemaal niet, of hebben niet de goede voorzieningen.
   Het comit� Actie RegioTaxi wil hier iets tegen doen."

Maria van der Hoeven
"Duurzame energie - 45 miljoen extra voor WKK voor 2007"
   "Voor 2007 verhoogt minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken het subsidieplafond
   voor warmtekrachtkoppeling (WKK) met 45 miljoen Euro. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft
   ze dat eind 2007 bleek dat het subsidieplafond van 36,7 miljoen Euro ruimschoots was overtekend."

DOZ - Marcel de Wit
"Tegenvaller bij Dock van Delft: gezondheidscentrum laat nog even op zich wachten"
   "De woningen zijn opgeleverd, maar de begane grond staat nog leeg. Bij Dock van Delft is het nog
   wachten op met name de invulling van het gezondheidscentrum. En dat is een tegenvaller voor
   directeur Marja van Leeuwen van woningbouwcorporatie Vidomes. Zij had namelijk toch al
   stiekem gehoopt verder te zijn met de invulling van het gezondheidscentrum."zaterdag 16-02-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. Zakkenwasser
cartoon nieuwbouw rode haan
Delft, Westlandseweg.
"De Rode Haan", brandweerkazerne en kantoor "Werkplein Delft" met WIZ, CWI en UWV.
zaterdag 16-02-2008 00h00

Quote van de dag
"Als De Veste door onze sponsoring meer voorstellingen kan geven, betekent dat meer
bezoekers en dus meer inkomsten voor ons. Zo simpel is het." Erik de Groot, Parking Delft bvWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeenteraad
" Warmtebedrijf en evenementen krijgen vervolg"
   "De gemeenteraad krijgt volgende maand een rapport dat antwoord geeft op de vraag waarom
   een rendabel Warmtebedrijf in Delft niet mogelijk is. Die conclusie trok het college
   van Burgemeester en Wethouders deze week in een raadsbrief."

Jan Peter de Wit
"Ambitieus restwarmtebedrijf is totaal mislukt"
   "Het plan om een warmtebedrijf te beginnen die gebruik maakt van industri�le restwarmte is
   zo onrendabel dat het college van dit plan afziet. Deze week ontving ik een brief (lees hier)
   van wethouder Merkx dat het concept om restwarmte van de rioolwaterzuivering AWZI en de vier
   kilometer lange buis naar de wijken van de baan is."

Bram Stoop
"Dan had u de krant maar moeten lezen, meneer Stoop!"
   "In Delft is de afgelopen tijd veel te doen geweest over de informatie die de gemeenteraad
   krijgt vanuit het college van B&W. Een aantal keren is het gebeurd dat het college een
   besluit nam en de raad het nakijken had."

fractie D66
"Strijd tegen hoogspanningslijn nog niet beslist"
   "Op de website van het project kunt u de planning bijhouden: medio 2008 wordt de milieueffectrapportage
   verwacht. Daarna besluit de minister over bovengronds, of toch ondergronds. De minister weet niet
   zeker of dat besluit nog in 2008 valt, zo liet ze vanavond in VPRO's Landroof doorschemeren."

Floor Norbruis
"Kerkpolder geknipt voor groen!"
   "De Kerkpolder wordt wat ons betreft rustiger en groener. Een waardig recreatiegebied
   voor de inwoners van Delft. En daarom kwamen we in actie."

Saskia Bolten
"Beeldvorming van vrouwen"
   "Op 8 maart wordt jaarlijks internationaal aandacht besteed aan de Vrouwendag. Zo ook in
   Delft: in samenwerking met het Vrouw/Kind Centrum en het Project Stuurvrouwen van de
   Gemeente Delft organiseert Studium Generale een middag over de Beeldvorming van vrouwen,
   zowel in de politiek (de emancipatienota van Plasterk), als op integratiegebied en in de
   media en de literatuur (�Tegen de jarretelfilosofie�)."

Jurjen Bolsenbroek
"Focus op het realiseren van koopwoningen, aandeel aan sociale huurwoningen saneren"
   "Delft levert in de regio een onevenredig groot aantal sociale huurwoningen. Hierdoor vangt
   Delft meer dan haar aandeel kansarmen op in de regio en is er tekort aan woningen voor pas
   afgestudeerden en succesvolle ondernemers die daardoor wegtrekken uit Delft."donderdag 14-02-02-2008 00h00

Foto van de dag
delft pvda krant februari 2008
Delft, PvdA-Delft krant, digitale versie helaas (nog?) niet beschikbaar.
Ouderwetse politiek met ouderwetse communicatie!Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"In feite zitten we voor lul in de raad als het over grote projecten gaat." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Pauljan Kuijper
"Politieke krant in opmars"
   "De SP claimt de eerste politieke partij te zijn die de kiezers tussen de verkiezingen door via
   een eigen krant informeert. Gelukkig is dat onzin. De Delftse PvdA heeft dit weekend een mooie
   krant huis aan huis laten bezorgen, ingevouwen in de Delft op Zondag. Een compliment waard,
   want de politiek wordt zo dichter bij de kiezer gebracht en dat is � zeker wat D66 betreft �
   een heel goede zaak."

fractie PvdA
"PVDA-KRANT JAARGANG 2 NUMMER 2 IS UIT"
   Redactie: door haarie fruyt van hertog
Geweldig, maar een digitale versie is niet beschikbaar, jammer!

fractie SP
"Uitdelen gratis krant"
   "De SP heeft woensdag 6 februari bij het station in Delft de nieuwe gratis krant van de SP
   uitgedeeld. De komende weken wordt deze krant door heel Delft verspreid."

Jan Peter de Wit
"Stip wethouder Merkx dreigt te struikelen over het kostbare Warmte-en Pijpleidingenbedrijf"
   "Dat er geen leverancier van industri�le restwarmte op hoge temperatuur is gevonden maakt niet.
   We zullen doorgaan met de volgende grote mislukking van ex-Groenlinks wethouder Grashoff. Ook
   Stip muurbloempje Merkx heeft niets te vertellen in dit bolwerk van PvdA en Groenlinks ambtenaren."

AD-Delft - Julia Broos
"Warmtebedrijf is niet haalbaar"
   "Nieuwe woonwijken in de Harnaschpolder, Poptahof, TU-Noord en Spoorzone duurzaam verwarmen met
   restwarmte van de afvalzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder. Het had een paradepaardje
   kunnen zijn, maar het Delftse college van b en w ziet toch af van dit idee."

AD-Delft
"Sponsoring levert geld op"
   "Het is een heel eenvoudige rekensom, zegt directeur Erik de Groot van Parking Delft. De 2000 euro
   sponsoring van Theater De Veste door zijn bedrijf betalen zich snel terug. ... Theaterbezoekers, legt
   hij uit, behoren tot de hogere inkomensklassen, die daarom vaker met de auto naar het theater komen.
   "Als De Veste door onze sponsoring meer voorstellingen kan geven, betekent dat meer bezoekers en dus
   meer inkomsten voor ons. Zo simpel is het.""

Bram Stoop
"Verkeer vanuit Delfgauw is zeer slecht te zien"
   "Naar ons idee is het zicht bij lage snelheid voldoende om fietsers uit de richting Delfgauw
   tijdig te kunnen signaleren. De grootste beperking van het zicht wordt overigens veroorzaakt
   door beplanting in de tuin van het huis op de hoek. Wellicht kunt u met hen opnemen om hier
   wat aan kan veranderen."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Werk aan de winkel voor het vakteamhoofd mobiliteit: Afregelen in de APV dat begroeiing
   in tuinen op straathoeken het uitzicht op verkeer niet mag beperken.

Alex van Leeuwen
"Ledenavond parkeren en bereikbaarheid"
   "De overgrote meerderheid van de aanwezigen vond dat er bij de Spoorzone een zo groot
   mogelijke ondergrondse parkeergarage gebouwd moet worden over de gehele lengte van de
   spoortunnel over beide tunnelbuizen."dinsdag 12-02-2008 00h00

Foto van de dag
delft wateringseweg kantoor calve 1883 2008_02_11_a.jpg
Delft, Wateringseweg.
Hoofdkantoor van Calve in 1883.Delftse borrelpraat klik hier >>Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad van Tongeren
"Gemeente subsidieert parkeergarage subsidieert theater"
   "Je blijft je verbazen over de subsidiewereld. Natuurlijk zijn er nuttige en noodzakelijke dingen
   die zonder overheidssubsidie niet van de grond zouden komen. Daar moeten we niet moeilijk over
   doen. Maar soms wordt het netwerk van subsidiegevers en ontvangers wel erg ondoorzichtig."

fractie Groenlinks
"Actie voor 'knip' in de Kerkpolderweg"
   "Op dit moment ligt het ontwerp bestemmingsplan voor de Buitenhof en de Kerkpolder ter
   inzage. Uit het voorstel is de �Knip in de Kerkpolderweg� verdwenen. De �Knip� staat
   voor een onderbreking van de weg, waarmee het doorgaande autoverkeer tussen de
   Buitenhof en Tanthof West wordt tegengehouden."maandag 11-02-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt parkeren motoren
Delft, Markt.
Het stallen van de mooie motoren op de Markt is helaas maar van korte duur.
De parkeerwachten verzoeken de berijders hun motoren te verwijderen.Quote van de dag
"Als de bewoners na zes maanden hun huizen niet via de vrije markt kunnen verkopen,
worden de huizen tegen de marktconforme prijs opgekocht. Op welke precieze wijze de
woningen worden opgekocht, is nog niet bekend." Ronald Vuijk
(red.: marktconforme prijs = gewenste kwaliteit tegen de laagste prijs = prijsvorming op de markt)Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeenteraad
"Schaderegeling Koepoortbewoners"
   "Wethouder Ronald Vuijk zegde de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening woensdag 6 februari
   toe dat hij zijn uiterste best zal doen om een opkoopregeling op te stellen met als uitgangspunt
   dat de bewoners die van hun huizen af willen een marktconforme prijs krijgen."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Gedurende de aanleg van de Koepoortgarage zijn de omliggende woningen minder waard geworden
   als gevolg van tot nu toe opgelopen schade door verzakkingen en ongunstige omgevingsfactoren.
   De gemeente verstrekte de bouwvergunning met goedkeuring van de risicoanalyse van dit project.
   Conclusie: De gemeente is 100% aansprakelijk voor alle schade ten aanzien van de woningeigenaren.
   Iemand die nu zijn woning verkoopt tegen "marktconforme prijs" komt opbrengst tekort.
   Een benadering van de theoretische verkoopprijs zonder Koepoort-project zou bijvoorbeeld
   kunnen zijn door de OZB-waarde te indexeren. Meneer Vuijk ga snel uw huiswerk doen!

Jan Peter de Wit
"VVD wethouder Vuijk komt zijn toezegging uitkoopregeling Koepoortgarage niet na"
   "Ondertussen gaat Vuijk de uitkoopregeling door de gemeente voorbereiden die volgens hem heel
   erg complex is. De aanwezige bewoners werden niets wijzer van de vage verhalen die Vuijk
   hield over taxaties, schaderegeling en verzekering."

DOZ - Jesper Neeleman *
"Stoelinga doet aangifte tegen voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Wim Bot"
   "Martin Stoelinga heeft vorig weekend aangifte gedaan tegen Wim Bot, de voormalige fractievoorzitter
   van GroenLinks. Bot zou gevoelige informatie hebben gelekt uit de Vertrouwenscommissie die was
   aangesteld voor de benoeming van burgemeester Bas Verkerk. Stoelinga werd door iemand gewezen
   op een deel van een door restauranthouder Daga op video vastgelegd gesprek tussen voormalig
   wethouder Balj� en Bas Verkerk, toen nog kandidaat-burgemeester."

RTV-Rijnmond
"Rotterdam laat armoede-aanpak zien"
   "De Rotterdamse armoedebestrijding is bedoeld voor iedereen die moet rondkomen met
   een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum."

Bas Bennebroek
"Woonvisie: 3600 nieuwe studentenwoningen tot 2016"
   "STIP zegt het al jaren, en ook de TU Delft geeft het aan: Delft heeft een tekort aan
   studentenwoningen. Bij ongewijzigd beleid wordt dit tekort de komende jaren alleen maar
   groter. Daarom is STIP erg blij met de in de Woonvisie Delft 2008-2020 uitgesproken ambitie
   om 3600 nieuwe studentenwoningen te bouwen."

Rolf Clason
"TROTS OP NEDERLAND - TROTS OP DELFT"
   "Gisteren, vrijdagavond 8 februari 2008, zat ik met mijn zoon Daniel (13) naar de Franse TV te kijken."
   red. En trots op Frankrijk. Rolf doe je "rode PvdA-jasje" aan en ga aub voorgoed naar
   je geliefde Frankrijk! Je krijgt de groeten van frans geworden Hirsi Ali aldaar.

SP-Delft
"Uitdelen gratis krant" (Delft Editie)
   "De SP heeft woensdag 6 februari bij het station in Delft de nieuwe gratis krant van de SP uitgedeeld.
   De komende weken wordt deze krant door heel Delft verspreid. Deze krant wordt met een oplage van
   1.750.000 exemplaren vier keer per jaar uitgebracht in heel Nederland. De SP is de eerste politieke
   partij die het publiek via een eigen krant op de hoogte gaat houden van haar bezigheden en sociaal-
   maatschappelijke ontwikkelingen."vrijdag 08-02-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"PvdA wethouder Koning doet niets aan de 'gevaarlijkste trap van Delft'"
   "Een bordes halverwege de trap is het meest logische. Als iemand dan bovenaan de trap struikelt,
   dan valt deze niet vier meter naar beneden maar blijft halverwege liggen. Architecten vinden
   dit soort brede en hoge trappen prachtig om te zien. Echter iedereen is wel eens (bijna)
   van de trap gevallen door een misstap door onoplettendheid. Bij een zoveel gebruikte
   trap moet de 'schoonheid' maar wijken voor de veiligheid."

RTV-West
"Camouflagedoeken moeten lelijke hoek wegmoffelen"
   "De open hoek in Delft die ontstaan is door het afbreken van bioscoop Delfia, wordt
   waarschijnlijk tijdelijk afgeschermd met camouflagedoeken. De eigenaar van het terrein
   bekijkt wat de mogelijkheden zijn, heeft wethouder Anne Koning gezegd."

Gemeenteraad.nl
"Raad Capelle maakt eigen radioprogramma"
   "De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel maakt elke maand een radioprogramma
   "De Raad Paraat". In het programma komen raadsleden aan het woorden en worden
   actuele politieke onderwerpen besproken."

Delftse Post
"'Geen wij tegen zij': Rolf Clason (PvdA) waakt voor het Wilders-gevoel"
   "Rolf Clason, gemeenteraadslid voor de PvdA wil veel aandacht schenken aan de voorwaarden
   waaronder mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Want vooral daar liggen volgens hem
   de marges waarbinnen mens en samenleving maakbaar zijn."

RTV-West
"Schaderegeling voor Koepoortbewoners in zicht"
   "De gemeente Delft wil huizen bij de Koepoortgarage opkopen als het de eigenaren die
   weg willen niet lukt binnen een half jaar hun pand te verkopen. Wethouder Ronald Vuijk
   werkt aan een �vangnet�, een schaderegeling."donderdag 07-02-2008 00h00

Foto van de dag
delft bastiaansplein bomen
Delft, Bastiaansplein.
De gemeente verrijkt het Bastiansplein met drie boomeilanden.Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Van Groenlinks ex-wethouder Grashoff mochten er geen bomen en fietsen op het Bastiaansplein.
Twee jaar na zijn vertrek moet de gemeente 2 ton investeren om die dwaling te herstellen.
Over een paar jaar breken we ook die mislukte glazen Kubus van BoB Reeth af." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga
" Rondvraag Delfiagat"
   "Onafhankelijk Delft heeft de situatie zoals deze is in ogenschouw genomen en is van mening
   dat dit "geen plaatje" is voor de entree van de binnenstad. Zeker niet als het toeristenseizoen
   over 2 tot 3 maanden weer van start zal gaan. Momenteel kijkt iedereen, vanaf de Phoenixstraat,
   Bolwerk & Westvest tegen een afbraakzootje aan. Het ontgaat niemand, want zowel lopend,
   fietsend als vanuit de trein is dit grote gapende gat te bewonderen."

Niek van Doeveren
Gemeenteraad februari 2008 "CDA steunt Taptoe Delft"
   "Er stonden veel onderwerpen op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van afgelopen
   donderdag. Toch was die kort na middernacht afgewerkt. De hoofdmoot van de tijd werd
   opgeslokt door de verdeling van de subsidies over de grote evenementen. Het geld
   daarvoor was beperkt en gemakheidshalve waren de meeste subsidies bijna gehalveerd."

Marjon van Holst
"AFSCHEID VAN INGRID DEKKER"
   "Hoewel we het niet altijd eens konden worden over de praktische uitwerking van sommige
   onderwerpen, staat zij, net als de PvdA, aan de kant van de mensen die het in deze
   maatschappij wat minder makkelijk redden."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Adviesje aan mevrouw Marjon Holst, stap over naar de SP en vervang de opgestapte SP-fractie-leider.
   De Delftse-PvdA staat helemaal niet aan de kant van mensen die zich minder makkelijk redden. Wat
   wil je nou met een Delftse PvdA-fractie die voor het merendeel bestaat uit goed betaalde (schaal
   14 en hoger) ministerie-ambtenaren en de raadsvergoeding van 1000 euro netto in de knip steken.

fractie Groenlinks
"Ambitieuze woonvisie"
   "GroenLinks is enthousiast over de Delftse woonvisie, waarin ambitieus de problemen op de woningmarkt
   worden aangepakt. Volgens de visie is er in 2020 voldoende huisvesting voor studenten, startende
   ondernemers en kenniswerkers naast voldoende en kwalitatief betere sociale huurwoningen."dinsdag 05-02-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Taptoe Delft moet veel commerci�ler en opener worden"
   "Op 12 en 13 september 2008 zal de Markt van Delft worden "omgebouwd" met tribunes tot
   een besloten happening. Een plaatsje op de tribune kost tussen de �12,50 - �20.00. Het
   totale bedrag van de taptoe nodig heeft is �165.000 en het blijkt steeds moeilijker te
   zijn om dat bedrag bij elkaar te krijgen."

Bram Stoop
"Een verbaasde bestuurder "
   "Vorige week wees ik u al op het straatwerk in de Colligny straat in de Wippolder wat
   er nogal schuin af lopend bij ligt. Vandaag gebeurde er weer iets vreemds waar ik maar
   even een foto van genomen heb. Een jongeman probeerde weg te rijden uit het parkeervak
   toen zijn auto spontaan tot aan zijn bumper wegzakte in het wegdek."

Pauljan Kuijper
"Delft benadrukt afkeer van bovengrondse hoogspanningslijn"
   "Onder regie van minister Van der Hoeven (EZ) wordt momenteel een milieueffectrapportage
   opgesteld van de zogenaamde �Randstad 380kV� verbinding door het groen langs Delft.
   Nadien beslist zij over bovengrondse versus ondergrondse aanleg."

Pauljan Kuijper
"Fractievoorzitter ChristenUnie wint Delfts blauwe tegel van D66"
   "Donderdag is een echte Delfts blauwe tegel uitgereikt voor de door onze fractie gekozen
   politieke uitspraak van 2007. De eer was dit jaar aan Harold van Til, fractievoorzitter
   van de ChristenUnie. En dat vanwege zijn volgende zin in zijn toespraak tijdens de
   Algemene Beschouwingen afgelopen najaar:
   delft Delfts blauwe tegel van D66 "

Jon van Pag�e
"De politie en de brandweer."
   "Tijdens de raadsvergadering van 31 januari werd er gesproken over de brandweer en
   op ons initiatief ook over de politie."

Jon van Pag�e
"Gratis musuemzondag succesvol!"
   "Op 2 november 2006 deed de SP een voorstel om gemeente musea 1 dag in de week gratis"br />    open te stellen. Dit werd destijds toegezegd door de wethouder cultuur."

Fleur Norbruis
"Op bezoek bij TU Delft"
   "Vandaag was er een ontmoeting tussen TU Delft en de gemeenteraad. Een unicum. Volgens
   politici die langer meelopen dan ik, was dit de eerste bijeenkomst van College van Bestuur
   van TU Delft en de Delftse raad. Hoe dan ook, ik vind het voor herhaling vatbaar."

fractie Groenlinks
"Raad stemt in met Integratienota"
   "Delft kan voor de dag komen met de deze week door de gemeenteraad aangenomen Integratienota.
   De nota is een voorbeeld van doordacht en volledig integratiebeleid."

Lennart Harpe
"Wethouder Bolten maakt emancipatiedoelstellingen meetbaar"
   "Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2008 heeft wethouder Bolten (GroenLinks) toegezegd
   de emancipatiedoelstellingen alsnog concreet en meetbaar te maken. De VVD-fractie had tijdens
   de commissiebehandeling van de nota Impuls Emancipatiebeleid kritiek geuit op de vaagheid van
   de doelstellingen."

Gemeenteraad
"Gemeenteraad Delft krijgt nieuwe griffier"
   "Luuk van Luyk uit Den Haag volgt per 1 april 2008 Yvonne van Delft op als griffier van
   de gemeenteraad van Delft. Van Luyk is 39 jaar en sinds 2003 plaatsvervangend
   raadsgriffier van de gemeenteraad van Rotterdam."zaterdag 02-02-2008 00h00

Foto van de dag
delft carnaval 2008 routekaart.jpg
Delft, route grote carnavalsoptocht 2008 in het Kabbelgat.
Vertrek: zaterdag 02-02-2008 om 13.00 uur vanaf Curacaostraat
Isulindeweg - Sint Maartenstraat - Oostsingel - Stalpaert van der Wieleweg -
Oostpoortbrug - Ezeveldlaan - Sebastiaanplein - Vesteplein - Brabantse Turfmarkt -
Gasthuislaan - Kruisstraat - Beestenmarkt - Burgwal - Oude Langendijk - Markt
Meer carnavals-info: Kabbelgat.nlQuote van de dag
"Met de stijgende energiekosten zullen bedrijven steeds meer zelf de restwarmte proberen
te beperken. Restwarmte zal steeds schaarser worden." Jan Peter de Wit/harrie fruyt van hertog
Vraagtekens bij Warmtebedrijf Delft, zie ook scriptie Stadsverwarming 1982.
Jammer dat Delft geen onderzoeksrapporten publiceert die de oprichting van een
Warmtebedrijf met voorinvestering door de gemeente aantoonbaar rechtvaardigen.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft deeplink http://www.leefbaar-delft.nl/C03831.jpg
deeplink foto Leefbaar-Delft
Vrijdag 1 februari 2008 Obelix Peter Smit (voorzitter Leefbaar Delft, zonder
weggelopen Idefix) met barkeeper Serv hebben drukke dagen in hun dwijlcaf�
'De Derde kamer' (voorheen De Annebar) aan het Oosteinde 43. Dit jaar loopt
de route van de carnavalsoptocht op zaterdag niet meer via de Phoenixstraat
maar via de Oostsingel en Oostpoortbrug.


Delftse Post - Peter Fagg
"Sympathie voor de basis"
   "Aad Meuleman, fractievoorzitter van Stadsbelangen, koestert vooral de basis van de samenleving
   als h�t terrein waar hij zich als politicus voor wil inzetten. Vrijwilligers, ouderen en
   jongeren, maar ook de beoefenaar van de amateurkunst kunnen rekenen op zijn steun."

deWeekkrant.nl
"Archief Delftse Post"
   "deweekkrant.nl is de online uitgave van d� Weekkrant titels van Wegener Huis-aan-huisMedia.
   Wilt u d� Weekkrant uit uw woonplaats integraal zien, dan kan dat door de digitale versie
   via een PDF-viewer te openen. Dat werkt heel simpel."

architectenweb.nl
"Gezondheidscentrum in Delft"
   "De gezondheidszorg is in ontwikkeling. De starre tweedeling in apart van elkaar werkende
   behandelaars in de eerste lijn en specialisten in grote ziekenhuizen maakt plaats voor een
   gedifferentieerder aanbod van in woonwijken gesitueerde geclusterde gezondheidspraktijken,
   die burgers maatwerk kunnen leveren bij het gezond zijn en blijven. Het nieuwe
   gezondheidscentrum in Delft is hiervan een geslaagd voorbeeld."

Bianca van der Werf
"Het is moeilijk om up-to-date te blijven!"
   "Schitterend, die nieuwe Stadsgids 2008, die nu al weer oud is. Het welkomstwoord van
   Burgemeester Verkerk, zet de Delftenaar op een dwaalspoor!"
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   De gegevens zijn vermoedelijk afkomstig van het up-to-date foto-bord in het Stadskantoor, hahaha.
   Nieuw Stadkantoor, Treintunnel, Warmtebedrijf, hoe zal dat straks gaan onder Verkerk?

AD-Delft
"IJsbaan niet naar Markt"
   "Initiatiefnemer Robin Verschoor van de ijsbaan aan de Beestenmarkt kan dit jaar zijn droom
   van een schaatsbaan op de Markt weer niet verwezenlijken. De fractie van Onafhankelijk Delft
   pleitte donderdag in de gemeenteraad voor een onderzoek naar de voors en tegens van
   verplaatsing, maar werd daarbij niet gesteund door een meerderheid in de raad."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Vraag: Kan het DIP (Delfts Internet Panel) onderzoeken wat de Delftse bevolking wil?

AD-Delft - Lex de Jonge
Taptoe Delft: "Toch Streetparade door binnenstad"
   "Voor de Delftse Taptoe kiezen we alleen de beste korpsen uit. De belichting van het evenement is
   ook heel goed en we hebben in de Markt natuurlijk een geweldig decor. Kijk, bezoekers moeten bij
   ons best wel wat betalen, maar toch komen ze steeds weer in groten getale opdraven. Terwijl ze ook
   zouden kunnen kiezen voor een veel goedkopere, of zelfs gratis taptoe elders. Dat zegt wel wat."

Bram Stoop
"Integratienota Delft"
   "Zoals bekent heb ik namens de fractie de afgelopen weken en maanden gepleit voor algemeen
   beleid zoals nu ook in de nota beschreven staat."

delft foto Willem van Valkenburg
Willem van Valkenburg
"Ledenavond over bereikbaarheid"
   "Op woensdag 6 februari organiseert de VVD Delft een ledenavond over bereikbaarheid.
   Aan de hand van stellingen worden dit thema besproken. De bijeenkomst is openbaar en
   vindt plaats in het Vermeercentrum op de Voldersgracht. De avond begint om 20.00
   (vanaf 19.30 staat de koffie klaar). U bent van harte welkom!"
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   "Stelling 10: De pollers kunnen verdwijnen, iedereen weet dat je niet met de auto in de
   binnenstad mag komen." Dat zou kunnen, gelijk ook alle verkeersborden laten verdwijnen en
   tevens een zwaar handhavingsregime inzetten met boetes die er niet om liegen, ik ben voor!
   Conclusie: Leefbare binnenstad, diverse kostenbesparingen en (tijdelijk) hogere boetenopbrengsten.

Gemeenteraad
" Emancipatie, integratie en Taptoe"
   "... Coalitiegenoot PvdA wees de VVD op de gevaren van een precedent, want ook andere
   evenementen krijgen dit jaar minder dan waar ze om hebben gevraagd. "De pot is verdeeld,
   het budget is vastgesteld", aldus Ernst Damen (PvdA)."vrijdag 01-02-2008 00h00

Quote van de dag
"Ik ben blij dat het presidium haar best heeft gedaan een oplossing te vinden voor de
beschamende vertoning van 20 december jl. Tegen al die raadsleden die werkelijk dachten
dat zij in hun recht stonden om democratisch gekozen volksvertegenwoordigers uit te
sluiten, zou ik willen zeggen: lees de grondwet er nog eens op na." Ingrid DekkerWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Pauljan Kuijper
"Wie wint de politieke uitspraak van 2007?"
   "Om de politiek voor mezelf en voor jullie leuker te maken, hou ik sinds het bestaan
   van deze website de meest hilarische uitspraken uit de vergadering van de
   gemeenteraad en haar commissies bij."

Delftse Post - Peter Fagg
"De tribune koesteren"
   "Fleur Norbruis, vanaf 1 februari de nieuwe fractievoorzitter van Groen-Links ziet burgers
   die kritische vragen stellen, bezwaar maken en in verzet komen niet als een bedreiging,
   maar eerder als een uitdaging. Voor haar zijn betrokken burgers het zout in de pap van
   de gemeentepolitiek."

Ingrid Dekker
"Afscheidstoespraak"
   "Allereerst wil ik iedereen, de vele voor mij bekende, maar ook voor mij onbekende Delftenaren,
   raadsleden, commissieleden, leden van het college en de griffie bedanken voor het meeleven
   gedurende de afgelopen maanden. Ik heb dat bijzonder op prijs gesteld. Met pijn in mijn
   arm, maar nog meer in mijn hart zie ik mijzelf gedwongen voorlopig afscheid te nemen."

Lokalos
"Hoge Raad slaat de plank volledig mis in de Delftse gondelaffaire"
   "Reactie geplaatst door : Alicja Jagudzka
   Wat hier past echt schokkend is dat dankzij mensen als Dhr. Reinout Plate een term van gondelaffaire
   is gegroeid tot een symbool van de zogenaamde politieke mening van een bestuurlijk oppositie. . Dhr.
   Reinout Plate ondanks zijn perfecte semiwetenschappelijke stijl heeft weinig idee wat er werkelijk mee
   spelde in het hele verhaal. Hier wordt het criminele gedraag van de Heren Daga en Stoelinga gebruikt
   om een politieke filosofie te uiten. Bovendien worden er nieuwe beschuldigen ge�nsinueerd in de
   richting van mijn echtgenoot ( Dhr. Balj�)."