logo politiek delft
home | mission statement | archief | contact |

donderdag 31-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft voldersgracht aanleg waterkering 2008_01_22
Delft, Voldersgracht.
De aanleg van nieuwe waterkeringen in diverse grachten moet de binnenstad beschermen tegen
wateroverlast. Op het Rietveld weten bewoners alles van bodemverzakking en extreme regenval.Quote van de dag
" ""Bas de Eerste"" probeert zich via Delft op Zondag populair te maken bij het Carnaval,
als hij eerlijk zou ziin, moet er staan ""Bas de Laatste"" ". Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Buurt zet juridische strijd tegen dagopvang voort"
   "De kou mag dan uit de lucht zijn tussen de gemeente Delft en de toekomstige buurman van
   de daklozen- en verslaafdenopvang aan de Surinamestraat, de rest van de buurt zet de
   juridische strijd onverminderd voort."

Jan Peter de Wit
"AutoHifiCorner naast Dagopvang daklozen en verslaafden schadeloos gesteld"
   "Ik feliciteer de heer Roseleur met deze overwinning op de PvdA. Wethouder Rensen gooit er weer
   een bom gemeenschapsgeld (redactie euro 120.000,--) tegenaan om zijn falen te maskeren.
   Bang als hij was dat de rechter een negatieve uitspraak in het kort geding huidige
   gedoogsituatie Dagopvang Oostsingel had gedaan."

Onze Indische Buurt
"Auto HiFi Corner sluit deal met gemeente"
   "Leefbaar Delft heeft in december een motie ingediend om de wethouder te dwingen met AutoHifiCorner
   een deal te sluiten. De motie is weggestemd, waarmee de gemeenteraad heeft aangegeven dat dit een
   ongewenste optie is. Nu de wethouder toch AHC heeft uitgekocht, is hij dus tegen de uitdrukkelijke
   wens van de gemeenteraad ingegaan."

AD-Delft
"Verhuizing dagopvang nabij na geheime deal"
   "De verhuizing van de daklozenopvang naar de Surinamestraat is plotseling veel dichterbij
   gekomen. De belangrijkste bezwaarmaker Auto Hifi Corner begraaft de juridische strijdbijl
   en laat zijn bezwaren vallen na een geheime deal met de gemeente Delft."

Jan Peter de Wit
"VVD wethouder Vuijk ter verantwoording over schaderegeling huizen Koepoortgarage"
   "Het college is de veroorzaker van alle ellende van de bewoners. Dus de gemeente moet zijn
   verantwoordelijkheid nemen en zelf de te koop staande huizen opkopen. Daarbij zou de
   marktwaarde voor de aanvang van de bouw genomen kunnen worden, verhoogd met de gemiddelde
   prijsstijging voor dit soort eengezinswoningen in Delft."

Bianca van der Werf
"MOTIE Onderzoek naar het verplaatsen van de schaatsbaan van de Beestenmarkt naar de Markt"

Bianca van der Werf
"Gemeente Delft: niet voor iedere beller bereikbaar!"
   "Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 7 januari jl. introduceerde burgemeester Verkerk het nieuwe
   telefoonnummer van de gemeente Delft, nl. 14015. Erg interessant en handig allemaal, maar
   voor het gemak werd er niet bij vermeld dat alleen KPN-bellers dit nummer konden bellen.
   Want belt u namelijk via T-Mobile, Vodafone, Orange of een andere provider dan KPN,
   dan is de Gemeente Delft dus onbereikbaar geworden!"

Rolf Clason
"In het kader van het dossier "jongeren en alcohol" stelde Rolf Clason onlangs vragen over speedgebruik."
   "In de media verschenen recent alarmerende berichten betreffende het toenemend speedgebruik
   onder de jeugd. Blijkens de betreffende berichtgeving wordt speed (ook wel genoemd boerencoke)
   gebruikt als een goedkoop middel om grotere hoeveelheden alcohol te kunnen consumeren."

fractie Groenlinks
"College van B&W zegt voorstellen voor aanscherping Delfts klimaatbeleid toe"
   "... Hopelijk leidt de oprichting van het Warmtebedrijf Delft de komende jaren inderdaad
   tot verbetering. Het Warmtebedrijf moet de nieuwe wijk Harnaschpolder en de wijk Poptahof
   (na de herstructurering) gaan voorzien van restwarmte van de afvalzuivering Harnaschpolder."

Gemeenteraad
"Kennis, kwaliteit en kansen centraal in Woonvisie"
   "Tot 2020 worden volgens de Woonvisie minimaal 6000 woningen gebouwd, waarvan 2000 in de
   sociale sector. 3000 Woningen worden gerenoveerd. Voor studenten worden tot 2016 3600
   wooneenheden gerealiseerd."dinsdag 29-01-2008 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Wethouder Koning kan zich voorlopig met dat salaris en met blunders goed parkeren op haar zetel" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit - AD-Delft
"AD: Boetes in prullenbak"

Jan Peter de Wit
"Onrechtmatige aanbesteding van warmtebedrijf door wethouder Merkx"
   "Stip wethouder Merkx heeft al in september 2006 het warmtebedrijf voor Delft aanbesteed.
   De gemeenteraad weet eigenlijk nog van niets. Ik probeer sinds 3 december 2007 de
   aanbestedingsstukken en de aangegane verplichtingen te achterhalen. Als de gemeente Delft
   de eerste stap zet dan volgt de rest vanzelf. De totale investering is 30 miljoen. Wat
   Delft daar uiteindelijk aan gaat meebetalen is mij nog geheel onduidelijk."

Aad van Tongeren
"Graffiti in Delft in het lespakket"
   "Leuk idee, die brede school. Zorgen dat kinderen en jongeren na schooltijd kennis maken
   met leuke en nuttige activiteiten, dat zij bijgespijkerd worden, als dat nodig is en hun
   ouders ondertussen kunnen werken. Veel gemeenten en scholen in Nederland zijn daar mee
   bezig. Maar Delft zou Delft niet zijn, als we het niet weer net even anders gaan doen."

fractie Groenlinks
"Strategie- en uitvoeringsnota economie Delft"
   "Welke kant moet het op met de economische ontwikkeling van Delft, dat is de vraag die
   beantwoord moet worden in de strategienota economisch beleid. Kennis en techniek worden
   steeds belangrijker en dat geldt in het bijzonder voor Delft."

Wil Steffen
"Taptoe Delft 2008 in gevaar!"
   "Mede door de VVD is een dringend beroep gedaan op wethouder Merkx om alsnog een mogelijkheid
   te zoeken om de benodigde � 40.000 ter beschikking te kunnen stellen. Die mogelijkheid ziet
   zij vooralsnog niet. De fractie Stadsbelangen heeft nu toegezegd een amendement voor te
   bereiden. Er moet naarstig naar een dekking worden gezocht."

Lennart Harpe
"Emancipatie uit de gratie ??"
   "De nota richt zich vooral op vrouwen en geeft onvoldoende aandacht aan andere doelgroepen,
   waaronder homo�s. De VVD ondersteunt het voorstel van D66 om dit onderwerp in de nota te
   integreren, maar een meerderheid van de commissie is daar niet voor. Het college komt in
   april met een aparte nota hierover."

Gemeenteraad
"Evenementen en economie"
   "Ook bij inspreker Baljeu van de Taptoe Delft. Volgens hem zijn er in het verleden afspraken
   gemaakt over een jaarlijkse reservering van � 20.000 voor de Taptoe, terwijl de Taptoe dit
   jaar minder subsidie krijgt."

Gemeenteraad
"Emancipatie en actieve informatieplicht"
   "Het voorstel om de lokale politiek offici�le excuses te laten aanbieden voor een Rijkswet
   van 1957 � die gehuwde vrouwen verbood om buitenshuis te werken � leverde eerder gegniffel
   dan bijval op. Commissieleden vonden de nota inhoudelijk wel evenwichtig, maar ze hadden de
   nota wel wat eigentijdser willen zien. Pauljan Kuijper (D66) stelde voor om de homo-emancipatie
   op te nemen in de nota. Wethouder Saskia Bolten antwoordde dat een homobeleid wordt uitgewerkt."

delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/1505054_img_2_1.jpg
Neslog
"Het Algemeen Dagblad"
   "De hoofdredacteur verlaat vervolgens handenwrijvend de vergaderruimte,
   tapt een bekertje niet te zuipen kantoorkoffie en mompelt:
   �WAT IS DE AD HAAGSCHE COURANT TOCH EEN KUTKRANT�"zaterdag 26-01-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon jozias aartsen
Delft.
L. R�senwasser: "Haeglanden heeft een nieuwe ooievaer!"
Jozias van Aartsen de nieuwe burgemeester van Den Haag.


Commentaar Haagse Harrie: "Ut lèk wel un grote kip!"
cartoon commentaar haagse harrie logo den haag logo den haag ooievaarvrijdag 25-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt  jpdewit immitatie schoonewille
Delft, Markt. (foto JPdW)
Jan Peter de Wit: "Hugo Grotius en het Stadshuis op de Markt worden tegenwoordig schaars aangelicht"
Redactie: Hier wordt de "fototechniek" van Guus Schoonwille geimmiteerd, je camera op het maaiveld!Quote van de dag
"van Aartsen gefeliciteerd, burgermeester van Den Haag, wel jammer,
ik had liever Verkerk gezien, lekker weg uit Delft" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan peter de Wit
"Wethouder Koning, trek alle parkeerboetes van afgelopen zondag in"
   "Tijdens de rondvraag antwoordde u dat tachtig procent van de borden aangepast was aan
   het nieuwe zondagsparkeerregime. De laatste twee zondagen van januari zouden nog
   waarschuwingen gegeven worden. U zei: "in februari gaat het in".

   Ik ga er vanuit dat u uw woord houdt."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Politiek benoemd PvdA-wethouder Anne Koning heeft zich tot nu toe nooit bewezen als kwaliteit.
   Inhoudelijk kan ze haar portefeuille niet aan, eerder droeg ze het grondbedrijf (Koepoortgarage)
   al over aan een collega wethouder. Ook nu weer gaat het mis met het zondag-parkeren. Kwestie
   van het nieuwe regime intern en extern communiceren, tijdig wat bordjes plaatsen in de stad en
   de controlerende ambtenaren goed instrueren. Is dat nou zo moeilijk, voor iemand die een salaris
   uit gemeenschapsgeld van ongeveer euro 7.000,00 per maand krijgt, vraag ik me af.

harrie fruyt van hertog
"Oud-VVD-wethouder Christiaan Balje weer aan de slag"
   "Lees de relevante internet publicaties"

Frans van Rijnswou
"C1000 ruimt op"
   "Van de week werd bekend dat AH haar belang van 73 procent in Schuitema wil verkopen in ruil
   voor 50 tot 75 filialen van C1000 en een geldbedrag. Toen ik gisteren langs de winkel van
   C1000 aan het Verdiplein fietste, werd juist het overtollig geworden winkelmeubilair van
   de C1000 ingeladen. In de ontruimde winkel van C1000 komt overigens geen vestiging van
   Albert Heijn, maar een filiaal van de Lidl."

Leja van der Hoek
"Schriftelijke vragen over het gebied Mozartlaan noordkant parkje Buitenhof"
   "Met name in de wintermaanden biedt de rand van het parkje Buitenhof langs de Mozartlaan een
   zeer troosteloze aanblik. Vanaf de ingang van het sportcomplex van vv Delfia, de opslag
   gemeentelijke plantsoenendienst, het begin van het voetpad het parkje in, waaraan een somber,
   zwaar gebarricadeerd houten gebouw, de entree met zwaar hekwerk van de Culture, tot aan het
   voorterrein en de entree van de Hang Out wordt een onvriendelijk beeld opgeroepen."

Trouw - Vincent Dekker
"Nieuwe telefoon gaat stapels pasjes en kaartjes vervangen"
   "Zes jaar te vroeg bedacht en vier jaar te laat gekomen; is dat het lot van de Nederlandse
   ov-chipkaart? Duitsland en Frankrijk reizen binnenkort op mobieltjes."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Delft Kennisstad maar niet heus! OV-kaart: Uri Geller (illusionist?) kon lepeltjes buigen.
   Vodafone DE en Orange FR gaan Nederland voorbij.donderdag 24-01-2008 00h00

Filmpje van de dag

Delft 1923.Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Ik wil benadrukken dat mensen van de ChristenUnie gewoon deel uitmaken van het volle leven!" Harold van TilWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post - Peter Fagg
"Niet de waan van de dag"
   "Harold van Til (ChristenUnie) kiest voor constante waarden.
   Gemeenteraadslid Harold van Til (ChristenUnie) ziet de ideale politicus als iemand
   die kennis van zaken heeft, goed kan luisteren, zijn verhaal kort en helder kan
   neerzetten en herkenbaar is waar hij voor staat."

Jos van Koppen
"VERHUIZING "ONDER DE BRUG" PER 8 MEI??"
   "Lang en uitgebreid denkwerk leidde blijkbaar tot 3 opties.
   Al geruime tijd ligt de aanpassing van de aan- afvoerroute voor de cli�nten van PerspeKtief
   bij de Reineveltbrug stil. In een eerder stukje heb ik melding gemaakt van het Lichtend Pad,
   dat aangelegd werd. Het lage op/afstapje voor de cli�nten zo�n 50 meter verder dan de brug
   vond ik maar niks. Men moest eerder en wel direct bij de brug op en af kunnen."

Job Veltman
"Softdrugs: reguleren of bestrijden?"
   "Als gemeente kun je niet meer gedogen zonder dat de federale overheid dit eerst besluit toe
   te staan. Tegelijk is het wel belangrijk dat het huidige beleid zich op het decriminaliseren
   van de drugscene toespitst, en geen coffeeshops verdwijnen. De brief van Stichting Drugsbeleid
   werd uiteindelijk ondertekend door GroenLinks, Leefbaar Delft, D66, SP en STIP. CDA en CU/SGP
   ondertekenen niet; VVD en PvdA ondertekenen ook niet, ondanks de aanwezigheid van partijgenoten
   in de groep landelijke ondertekenaars."

Leja van der Hoek
"Leja van der Hoek stopt als commissievoorzitter"
   "Ik leg hierbij dus ingaande 1 februari het voorzitterschap van de commissie Bestuur en Werk neer.
   Ik heb veelal erg veel plezier beleefd aan het werk en bedank een ieder voor de samenwerking."woensdag 23-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt 30 gispenpui
Delft, Markt 30.
Originele winkelpui van Gispen uit 1934 gesloopt. Lees meer >>Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Leefbaar Delft en SP definitief niet in commissis stadskantoor"
   "Leefbaar Delft en SP definitief niet in commissis stadskantoor"

DOZ - Marcel de Wit
"Raadsleden willen helemaal niet herbenoemd worden in subcommissie �Stadskantoor�"
   "Leefbaar Delft en de SP in de Delftse Gemeenteraad krijgen alsnog alle informatie over
   de bouw van het nieuwe Stadskantoor. Eerder werden twee Raadsleden van deze partijen
   door een meerderheid in de Raad niet toegelaten in een subcommissie die over het
   nieuwe Stadskantoor gaat."maandag 22-01-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Danny Verbaan
"College steunt rappers met Wildershaat"
   "De omstreden Delftse rapgroep Scheme015 mag op scholen lesgeven over zijn muziek en
   straatcultuur. De formatie raakte onlangs in opspraak met enkele �haatnummers� waarin
   Geert Wilders (PVV) met Hitler wordt vergeleken, maar het college van burgemeester en
   wethouders vindt dat geen bezwaar. ...
   Oppositiepartij CDA is woedend over die opstelling. "Er loopt bij politie en justitie
   een onderzoek naar Scheme015," stelt raadslid Aad van Tongeren. "Ik denk niet dat
   ouders van schoolkinderen op zo�n project zitten te wachten.""

fractie Groenlinks
"Studiemiddag sociale politiek succes"
   "De GroenLinks studiemiddag sociale politiek in Delft van zaterdag 19 januari was een succes.
   Wethouder Saskia Bolten vertelde dat alle plannen uit het coalitieakkoord in uitvoering zijn,
   maar dat er desondanks toch nog armoede in Delft is. Er zijn nog knellende regels en diverse
   aanbestedingsprocedures die ervoor zorgen dat mensen buiten de boot vallen."

AD-Delft
"De �Balj�-affaire� is juridisch nog lang niet ten einde"
   "De Hoge Raad heeft zich uitgesproken in een rechtszaak van Leefbaar Delft en Martin Stoelinga
   (destijds fractievoorzitter) tegen oud-wethouder Christiaan Balj�. Maar daarmee komt er nog
   lang geen einde aan het juridische gesteggel. Een stand van zaken in vijf vragen en antwoorden."

Gemeenteraad
"Brandweer op weg naar Veiligheidsregio"
   "Slagvaardiger, kwalitatief beter, voor minder �meerkosten� en gespecialiseerder. Dat zijn
   de doelstellingen van de regionalisering van de brandweer Delft/Rijswijk waarmee een
   meerderheid van de commissie Wijk, Verkeer en Beheer donderdag 17 januari akkoord ging.
   Leefbaar Delft is tegen de schaalvergroting van het brandweerkorps."maandag 21-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft
Delft.
Bram Stoop en Henk Eradus tijdens de spinningmarathon bij Sport Art Jan koster.Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Het eerste wat ik dacht na de ontploffing was, die staat voor de hemelpoort bij Petrus" Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Pauljan Kuijper
"D66 doet voorstel voor Delfts homo-emancipatiebeleid"
   "Aanstaande dinsdag zal de Delftse politiek spreken over emancipatie. D66 lanceert zoals
   aangekondigd een voorstel om de maatschappelijke positie van homoseksuelen en andere
   seksuele minderheden te verbeteren."

Pauljan Kuijper
"Voorstel voor Delfts homo-emancipatiebeleid gelanceerd"
   "In samenwerking met onder andere de DWH heb ik de afgelopen weken een notitie opgesteld
   met suggesties voor een Delfts homo-emancipatiebeleid, zoals beloofd. Het emancipatieplan
   van B&W gaat eigenlijk alleen nog over vrouwen."

Bram Stoop
"... bij sportschool Jan Koster waar een spinmarathon werd gehouden voor een goed doel"
   "S�avonds zat ik aan mijn prakkie met spruitjes en dacht, het zou toch leuk zijn als er de volgende
   keer weer een activiteit als deze is, dat ik dan tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel
   ga doen dat iedere partij een fietser levert. Op die manier laat men dan ook eens zien dat men ook
   maatschappelijk bezig is door gewoon lekker onder de burgers te zijn."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Hallo Bram, een volgende keer met deze activiteit lijkt mij een goed initiatief, ik weet zeker
   dat het een uitdaging is voor Jan Peter de Wit als oud-wielrenner, die overal wil winnen.
   Rolf Clason op de grote motor als stayer (=gangmaker), zoiets?

delft fleur norbruis benoeming fractievoorzitter groenlinks
fractie Groenlinks
"Fleur Norbruis nieuwe fractievoorzitter GroenLinks Delft"
   "Fleur Norbruis is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Delft. Zij volgt Wim Bot
   per 1 februari op. Dit is bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Delft
   op zaterdag 19 januari."

Jan Peter de Wit
"Gemeentelijke regelzucht met branchering loopt nu al op de klippen"
   "De nieuwe vestiging van de Coffee Company aan de Markt 19-21 is strijdig met het Functie
   Limiterings Systeem (FLS) van de gemeente. Het FLS schrijft in de binnenstad voor wat er
   voor branche in een pand komt. Er zijn nu al vijf horeca gelegenheden aan de westkant van
   de Markt (caf� de Sjees, restaurant La Cantina en Litle Italy, caf�'s de Waag en het
   Boterhuis) Een zesde horecazaak is teveel volgens het FLS."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   "Een gemeente moet geen concurrentie willen regelen, dat kan niet." FRIS in 2002


Toos Thoolen
"INTEGRATIENOTA IN COMMISSIE WIJZO"
   "De nota integratie zien wij als een belangrijke stap op weg naar perspectief voor alle Delftenaren,
   ongeacht afkomst, ras, geloof, geslacht of seksuele geaardheid. Eigenlijk vinden we het jammer dat
   er deze maand twee nota's het licht zien, de integratienota en de emancipatienota die allebei tot
   doel hebben Delftenaren gelijke kansen te bieden en ze de ondersteuning te bieden die zij daarvoor
   nodig hebben."

AD-Delft
"Stoelinga leidt bij Hoge Raad weer nederlaag in Delftse gondelaffaire"
   "Stoelinga, die gisteravond niet voor commentaar bereikbaar was, staat nu nog de weg naar
   het Europese Hof voor de Rechten van de Mens open. Of hij daar voet aan de grond zal
   krijgen is maar de vraag, omdat de Hoge Raad een aantal uitspraken van dat hof citeert.
   die hebben allemaal dezelfde strekking: de vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief
   voor het uiten van onbewezen beschuldigingen."

Lokalos.nl - Reinoud Plate
"Hoge Raad slaat de plank volledig mis in de Delftse gondelaffaire"
   "Ik vind dat de advertentie noch als een beschuldiging van corruptie noch als een verdenking
   van corruptie moet worden gezien. Nergens wordt er in de advertentie beweerd of zelfs maar
   gesuggereerd dat oud-wethouder Balj� zich heeft verrijkt of iets heeft aangenomen dat hij niet
   mocht aannemen. Het woord corruptie komt niet eens in de advertentie voor. Er is daarom geen
   sprake van zo�n ernstige beschuldiging dat zware bewijsverplichtingen op zijn plaats zijn."

DOZ - Wim Bot
"Hemd van het Lijf"
   "Wat zou er in de Delftse politiek absoluut beter moeten?
   De Gemeenteraad zou zich veel minder bezig moeten houden met incidenten en de waan van
   de dag en veel meer moeten discussi�ren over waar het met de stad naartoe moet. Ik heb
   een broertje dood aan schreeuwerig populisme."zondag 20-01-2008 00h00

Foto van de dag
gondel delft oude delft
Delft, Oude Delft.
In de gondel van links af Salvatore Daga, ex-VVD-wethouder Christiaan Balje en VVD-burgemeester Bas Verkerk.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
harrie fruyt van hertog
"GONDELAFFAIRE: Uitspraak in cassatie onrechtmatige publicatie"
   "Naar aanleiding van een advertentie van Leefbaar Delft ging ex-VVD-wethouder
   Christiaan Balje in procedure tegen Leefbaar Delft en de toenmalig fractievoorzitter Martin Stoelinga."

Reinoud
"Hoge Raad slaat de plank volledig mis in de gondelaffaire"
   "De Hoge Raad heeft op 18 januari 2008 uitspraak gedaan in de gondelaffaire. Ex-wethouder
   Balj� (VVD) had een kort-geding tegen Leefbaar Delft aangespannen vanwege een
   advertentie van Leefbaar Delft in de Delftse Post op 3 juni 2005."zaterdag 19-01-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon scheme015 subsidie
Delft.
"Discussie in stadhuis over subsidie voor Jihad-rappers.
"Je mag mensen wel kwetsen, maar niet bedreigen" Bas Verkerk
En de groeten van Geert & Rita."
zaterdag 19-01-2008 00h00

Quote van de dag
"Maar wat ons betreft zijn studentenwoningen voor studenten." Frank GorteWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft binnenwatersloot ontwerp architect heidstra
Schetsontwerp Sytse Heidstra Restauratie-architect
Frans van Rijnswou
"Het gat van Delft"
   "Vrijwel meteen nadat het filmdoek voor de 100 jaar oude bioscoop Delfia aan de Binnenwatersloot
   was gevallen, werd begonnen met de sloop van het markante gebouw. Amper 25 jaar geleden werd
   het gebouw nog geheel vernieuwd. ...
   Eind dit jaar moet het door TAK Architecten ontworpen etablissement klaar zijn."
   Redactie: De lopende aanvraag voor een bouwvergunning is door de aanvrager
   inmiddels ingetrokken. Zie bij Binnenwatersloot in het Verslag Welstand

Jan Peter de Wit
"Graag zebrapaden voor bejaardenhuizen Stefanna en Abtswoude aan de Aart van der Leeuwlaan"
   "De bewoners van de bejaardenhuizen Stefanna en Abtswoude willen een 'VoetgangersOversteekPlaats'
   VOP naar de bushaltes aan de Aart van der Leeuwlaan. De Aart van der Leeuwlaan is een weg waar
   ondanks snelheidsremmende maatregelen nog steeds flink doorgereden kan worden."

AD-Delft
"Lange bouwperiode wordt ��n groot drama"
   "Bedrijven en omwonenden stonden gisteren lang voor de bestuursrechter in Den Haag om
   hun bezwaren tegen het plan voor de Delftse Spoorzone kracht bij te zetten. Een keur
   van klachten passeerde de revue. Van vuile lucht en te hoge bouw tot groeiend
   autoverkeer en beperkingen in de bedrijfsvoering."

Bianca van der Werf
"Spoorzone [01]"
   "Gisteren stonden de bezwaarmakers tegen de Spoorzone voor de bestuursrechter in Den Haag.
   Deze bezwaarmakers zijn voornamelijk de bewoners van de Coenderstraat/Parallelweg en de
   bedrijven Haring, PK Bouw en Aannemersbedrijf De Bloois."

Bram Stoop
"Integratienota"
   "Een van de eerste zinnen in de integratie nota is "iedereen doet mee". Tijdens de
   commissie vergadering van 13 november 2007 heb ik aangeven dat de integratie nota te veel
   op de allochtone medemens gericht is terwijl wij vinden dat integratie alle Delftenaren
   aan gaat en daarbij mag het niet uit maken of je allochtoon of autochtoon bent."

Platforum Detailhandel - Marjolein van der Gaag
"Roep om parkeerwet"
   "Er moet landelijke wetgeving komen die parkeergelegenheden verplicht om de klant geen minuut
   langer te laten betalen dan de daadwerkelijk geparkeerde tijd. Daarnaast moeten de excessieve
   prijsstijgingen voor parkeren aan banden worden gelegd. Met deze eisen stapt het Platform
   Detailhandel Nederland vandaag naar de Tweede Kamer."

Frank Gorte
"Scheefwonen op de Korvezee"
   "Tijdens de vergadering van de commissie WIJZO op 15 januari 2008 stelde GroenLinks een
   rondvraag over de brieven die de DUWO heeft gestuurd aan bewoners van het studentencomplex
   aan de Korvezeestraat die niet meer studeren. Ze riepen de wethouder op om op de te komen
   voor de belangen van de huurders. DUWO, de uitvinder van het campuscontract, lijkt begonnen
   aan een operatie waarbij alle huurcontracten omgezet worden in campuscontracten. Bewoners
   moeten aantonen dat ze student zijn, anders krijgen ze 6 maanden de tijd om te verhuizen."

Groenlinks Werkgroep Wijkaanpak
"Wijkbezoek Kuyperwijk / Voordijkshoorn"
   "In deze wijk is heel wat aan de hand, met de onlangs opgeleverde Vermeertoren, de start
   van de ontwikkeling van de Harnaschpolder en andere werkzaamheden elders in de buurt.
   Bewoners maken zich hier zorgen over, ze zien het groen verdwijnen en steeds meer
   auto�s de wijk binnen komen."

Gemeenteraad
"Cie WVB: Regionale brandweer en Papsouwselaan"donderdag 17-01-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeenteraad
" Dagopvang achter gesloten deuren"
   "De leden van de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs hebben dinsdagavond
   15 januari achter gesloten deuren een toelichting van wethouder Dick Rensen gekregen over
   de stand van zaken rond de verhuizing van de dagopvang naar de Surinamestraat. De commissie
   stemde in met een besloten overleg, omdat de onderhandelingspositie van de gemeente ter sprake kwam."

Onze Indische Buurt
"PvdA snapt het niet"
   "De PvdA, bij monde van raadslid Clason, blijft maar zielig doen. Natuurlijk leven we in een
   democratie, en dat is maar goed ook. Maar we leven ook in een rechtstaat. En dat mag ook
   voor de democraten onder ons geen verrassing zijn. De rechtstaat regelt dat iedereen rechten
   (en plichten) heeft. Ook de politiek en het gemeentebestuur hebben rechten (en plichten).
   Een van die plichten is dat zij conform de vastgestelde regels handelen."

Bram Stoop
"... het hoofd van de politie ... er in ieder geval geen onderwereld is in Delft."
   "De Delftse PVDA maakt zich nu toch ook zorgen omdat er nogal wat gebeurd is in Delft in
   crimineel opzicht. Twee bomincidenten de afgelopen weken is voor de PVDA de reden om er
   aanstaande donderdag een rondvraag aan te wijden in de commissie WVB. De PVDA verwacht
   van Burgemeester Verkerk antwoord."

Bram Stoop
"... studenten in woningen die al lang afgestudeerd zijn."
   "Juli 2007 stond de Hammenpoort op de gemeenteraadsagenda Met een minimale meerderheid
   van 18 stemmen voor en 17 tegen besloot de gemeenteraad dat de TU Delft versneld maximaal
   240 woningen voor buitenlandse studenten mag bouwen bij de Hammenpoort. De aanwas van
   buitenlandse studenten op de TU is zo gestegen dat de Delftse universiteit met een acuut
   huisvestingsprobleem kampt zo was de argumentatie."

Frank Gorte
"Mekelweg wordt Mekelpark, oud nieuws?"
   "Opvallend was nog het voorstel van de burgemeester tijdens zijn nieuwjaarsspeeches om
   de Mekelweg om te dopen tot Nieuwe Delft, hetgeen in 2006 ook al uit een door de TU
   uitgeschreven wedstrijd was gekomen. Voorlopig krijgt prof. Mekel (een verzetsheld)
   echter het campuspark naar zich vernoemd."

Leja van der Hoek
"Integratienota in de commissie WIJZO, 15 januari 2008"
   "Helaas heeft de wethouder zich niet gewaagd aan het opnemen van de door de VVD gesuggereerde
   definitie van integratie: "Integratie is economisch op eigen benen staan, volwaardig
   participeren, helpen met het in standhouden en uitbreiden van onze samenleving" en
   dat geldt voor alle Delftenaren ongeacht hun afkomst."woensdag 16-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft scheme015
Delft.
"Voor de TAPTOE 2008 is geen geld maar wel voor het 5-daags
"Skate-JAM" festival op de Markt met optreden van Scheme015"Quote van de dag
"Het wordt ECHT tijd dat de "Taptoe" voor Merkx wordt geblazen". Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad van Tongeren
"Rondvraag Commissie Wijk, Verkeer & Beheer 17 januari 2008"

Jan Peter de Wit
"Rondvraag Commissie Wijk, Verkeer & Beheer 17 januari 2008"

AD-Den Haag
"Taptoe verbijsterd"
   "Taptoe Delft raakt de helft van zijn subsidie kwijt. De organisatie, die in 2006 werd
   uitgeroepen tot de beste Taptoe van Nederland en in de nieuwjaarstoespraak van burgemeester
   Bas Verkerk onlangs werd bewierookt, krijgt maximaal nog maar 20.000 euro. Voorzitter Aad
   Baljeu is overvallen door het slechte nieuws: 'Als er niks aan de situatie verandert,'
   stelt hij, 'dan is de Tapoe van 2008 de laatste die we organiseren.'"

AD-Delft
"Geweerde partijen (Leefbaar en SP) worden tegemoetgekomen"
   "Als de twee partijen er nog behoefte aan hebben wil het presidium bovendien voorstellen
   de stemming over te doen, zodat Leefbaar Delft en SP alsnog in de subcommissie komen.
   Ook komt er een voorstel van de griffie (verantwoordelijk voor de procedure) om
   voortaan alle gemeenteraadsleden automatisch lid te laten zijn van raadscommissies."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Ruimhartige interpretatie uitsluitingsgronden kost � 200.000,--"
   "Tijdens de commissie RO van 10 januari jl. heeft het college een achteraf verantwoording
   gepresenteerd over de gang van zaken rond de architectenselectie Het Nieuwe Kantoor."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Historisch monument Watertoren weer in gebruik"
   "Stadsbelangen heeft destijds ervoor gepleit om deze initiatiefnemers de
   kans te geven hun plannen in de Watertoren te kunnen realiseren en het
   resultaat mag er zijn. Een aanwinst voor onze stad."

Alex van Leeuwen
"Lennart Harpe nieuwe fractievoorzitter VVD"
   "De Delftse VVD-fractie heeft Lennart Harpe gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Harpe maakt
   sinds april 2006 deel uit van de gemeenteraad en neemt per 1 maart 2008 het stokje over van
   de huidige fractievoorzitter Wil Steffen. Steffen blijft wel lid van de gemeenteraad."dinsdag 15-01-2008 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga
"19 beschuldigingen blijven 'geheim'"
   "Ik publiceer de volgende brief van de Wethouder Rensen, dd. 22.01.2004 m.b.t. Combiwerk,
   waar tot op de dag van vandaag nog steeds geheimhouding op berust. Onbegrijpelijk, want
   deze zaak is allang uitgesproken door de rechter en behoort tot de verleden tijd.
   We spelen het �hard to get�."

RTV-West
"Rechtszaak tegen spoortunnel Delft"
   "Een groep bedrijven en inwoners stapt donderdag naar de rechter om de aanleg van de
   spoortunnel in Delft tegen te houden. De ondernemers zijn bang voor aantasting van
   de luchtkwaliteit en verkeersoverlast."

Bianca van der Werf
"Weer een rechtszaak erbij!"
   "Even leek er geen vuiltje aan de lucht en spraken we in Delft niet alleen over de aanleg
   van een 2-sporige tunnel, maar zelfs een 4-sporige tunnel kwam aan de orde. Laten we dan nu
   uitgerekend vandaag via RTV West lezen dat de gemeente Delft er w��r een rechtszaak bij heeft."

AD-Delft
"Provinciale weg is racebaan"
   "De Provincialeweg in Delft heeft veel weg van een racebaan. In zuidelijke richting
   (dat is richting Delft-zuid) lappen per dag gemiddeld 1400 automobilisten de toegestane
   maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur aan hun laars."

Anne Koning
"recepties"
   "Deze week waren er veel recepties. Ik blik hier terug op twee daarvan. Maandag was de
   burgerzaal van het stadhuis vol met mensen die elkaar een goed 2008 wilden wensen en
   even wilden bijpraten. Het was gezellig. En ik ben er erg tevreden over dat we de
   receptie niet hielden op 2 januari ofzo maar in de eerste werkweek van het jaar."

Bas Bennebroek
"Beeldkwaliteitplan Technopolis"
   "Afgelopen donderdag werd in de commissie Ruimtelijke Ordening het Beeldkwaliteitplan
   Technopolis behandeld. Dit document bepaalt de welstandseisen voor het nieuwe
   bedrijventerrein ten zuiden van de TU Delft. Zo worden er normen voor de
   gevels, reclameuitingen en materialen in vastgesteld."

Bas Verkerk
"Nieuwjaarstoespraken Stadhuis en Delftse Kring"maandagdag 14-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft fotobord stadskantoor raadsleden
Delft. Stadskantoor met fotobord van het huidige Delftse bestuur.
Leefbaar-Delft nog steeds in de oude samenstelling. De afsplitsing
en oprichting van Onafhankelijk Delft is ambtelijk Delft ontgaan.Quote van de dag
delft cartoon martin stoelinga
"Wie krijgt de zilveren sukkel 2007?"
Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Lennart Harpe
"Plannen in de juiste volgorde uitvoeren"
   "Bij de behandeling van plannen benadrukt de VVD-fractie altijd het belang van een juiste volgorde
   bij de verfijning en uitvoering daarvan. Tijdens de laatstgehouden vergadering van de commissie
   Ruimtelijke Ordening (RO) hebben wij dat nogmaals gedaan met betrekking tot de uitvoering van
   de plannen voor de Papsouwselaan, die eerder in de commissie RO aan de orde zijn geweest en
   waarmee de VVD-fractie heeft ingestemd."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Een grote handicap van oud-Groenlinks-wethouder Ir. Rik Grashof, hij kon niet goed faseren.
   Ook de projecten Spoortunnel/Stadkantoor en Koepoortgarage/Hotel zijn te hoog gegrepen geweest.
   De onderdelen zijn niet voldoende onafhankelijk van elkaar in de tijd gefaseerd. Als het eerste
   project vertraagd, komt automatisch het vervolg project ook in de problemen omdat er niet in
   een eventuele vertraging is voorzien. De Poptahof/Papsouwselaan kan er aan worden toegevoegd.

Jan Peter de Wit
"Griffier: Elk raadslid heeft automatisch spreekrecht"
   "... Ik werk niet mee aan een 'reparatievoorstel' om mezelf weer kandidaat te stellen.
   Gaan er vast weer fracties 'tegen' of blanco stemmen. Ik voel er niets voor om twee
   keer nat te gaan. Feit is dat zevenentwintig raadsleden oncollegiaal, ondemocratisch
   en in strijd met de gemeentewet hebben gestemd. En dat noemt zichzelf dan raadslid."

Jan Peter de Wit
"VVD burgemeester Verkerk huurt bodyguards in tijdens Stadhuisvergaderingen"
   "Het is totaal onduidelijk wat die beveiligingsbeambten kosten. Ik vind wel dat er detectiepoortjes
   bij de ingang van het stadhuis moeten komen. Zo kunnen lieden met wapens en messen eruitgepikt
   worden. Dat heeft pas zin. Nu kan nog steeds iedere idioot gewoon naar binnen lopen.
   Protocol beveiliging Stadhuis
   Maatregelen en instructies met betrekking tot beveiliging en veiligheid tijdens Raads- en
   Commissievergaderingen aan Markt 87."

Gemeenteraad
"Veel vragen over aanbesteding"
   "De leden van de commissie Ruimtelijke Ordening hebben donderdag 10 januari uitgebreid stil
   gestaan bij de verantwoording van het college van B en W over de aanbestedingsprocedure
   en de architectenselectie voor het nieuwe stadskantoor/NS-station."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Delft Kennisstad maar niet heus. Procedure landelijk een aanfluiting!
   Grashoff-effect?

Gemeenteraad
"Commissie lovend over Technopolis"
   "GroenLinks wilde zekerheid dat er ook ruimte blijft voor de vogels die in het gebied nestelen."

Martin Stoelinga
"Zilveren sukkel"
   "Ze zijn allemaal weer uitgereikt; de prijzen voor de beste sportman, sportvrouw, sportploeg
   van het jaar, de gouden kalveren, Edions, Oscars, noem alle blijken van waardering voor
   bovenmatige prestaties maar op."

DOZ - Marcel de Wit
"Gemeenteraad loopt niet bepaald warm voor Delfts Historisch Museum"
   "De historie van Delft kan beter in beeld gebracht worden, maar daar is volgens de meeste
   politieke partijen geen apart Delfts Historisch Museum voor nodig. Ook het idee van een
   Calv�museum wordt niet door iedereen hartelijk ontvangen."zaterdag 12-01-2008 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
cartoon bekendste delvenaar 2007
Delft.
R�senwasser komt maar slecht op gang in het nieuwe jaar.
Traagheidheid ten top en oud nieuws in de cartoons.
zaterdag 12-01-2008 00h00

Delftse borrelpraat klik hier >>vrijdag 11-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft binnenwatersloot ontwerp
Delft, Binnenwatersloot 1.
Eigenaar van Tol investeerde tot nu toe een kleine 2 miljoen euro.
Het blijft onduidelijke wat hier komt op deze toekomstige TOP-locatie.
Een bouwaanvraag met het ontwerp van architectenbureau TAK is in procedure.Quote van de dag
"Het Nieuwe Delft ontstaat pas wederom als Hij (en neem de wethouders dan mee)
naar Den Haag vertrekt" Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft aad_vd_ende
Fractie Onafhankelijk Delft
"Teken hier het condoleanceregister"
   "Hedenavond heeft ons het tragische nieuws bereikt dat onze Aad van den Ende is overleden.
   Onze fractie herinnert Aad als een vrolijke en zeer oprecht persoon, die ons in goede & slechte
   tijden politiek ondersteunde. Onafhankelijk Delft spreekt haar oprechte medeleven uit aan Bieneke,
   de kinderen en kleinkinderen. Wij zullen Aad nooit vergeten! Aadje bedankt voor alles."

Jan Peter de Wit
"Delftse PvdA wethouder laat argeloze zondagsparkeerders in de val lopen"
   "Wat nog veel storender is dat de verkeersborden nog steeds niet op orde zijn. Vooral langs de
   Zuid- en Westkant van de binnenstad staan nog steeds de oude borden. PvdA wethouder Koning
   "is het nu zo moeilijk om een paar borden op 1 januari 2008 in orde te hebben?"."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Neemt het college Delftse Taptoe serieus?"
   "Stadsbelangen vindt dat het college het stichtingbestuur niet in de kou kan laten staan. Zeker
   gezien de uitspraken van de burgemeester. Bovendien wordt het hoog tijd dat organisaties van
   (grote) evenementen door middel van meerjaren subsidies eindelijk eens meer ruimte en tijd
   krijgen om ook daadwerkelijk iets moois voor onze stad te kunnen organiseren."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Ik heb het al eens eerder gezegd, maak er een nationaal project van, Taptoe op de Markt
   zonder tribunes maar wel met half-vol uitgezette terrassen, de TV-rechten dekken de kosten,
   Delft op de landelijke kaart en Delft behoeft alleen maar toestemming te geven!
   Iedere keer weer het gezeur om subsidie waar de Delftenaar niet echt op zit te wachten.
   Sterker, de Markt wordt als locatie aangeboden en zou zelfs geld kunnen opleveren!
   Zo niet, hou het op het Evenementen-terrein en val de horeca op de Markt niet lastig.

Rolf Clason
"2008 IN DE SURINAMESTRAAT"
   "Burgemeester Verkerk deed in zijn nieuwjaarstoespraak een opmerkelijke uitspraak over
   de Dagopvang voor Daklozen en Verslaafden."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Overal in Delft zijn de bossages gesloopt uit hoofde van sociale veiligheid. Hier is een
   hele groenwand opgetrokken om de opvang aan het zicht te ontrekken. Het omgekeerde geldt
   ook, wandelaars en fietsers aan de andere zijde zijn ook aan alle zicht ontrokken.
   Lekker fijn dit soort verzinsels van de Delftse PvdA.

Wim Bot
"Stap terug"
   "Na 1 februari zal ik geen fractievoorzitter meer zijn en ook geen presidumvoorzitter meer.
   Een flinke stap terug dus."
   Ik ben altijd van mening geweest dat een fractievoorzitterschap in een plaats als Delft niet
   goed te combineren valt met een baan. Ik vind het knap als mensen het wel kunnen, maar ik heb
   ervoor gekozen om het fractievoorzitterschap te combineren met zorgtaken thuis.

delft
Martin Stoelinga
"WELKOM"
   "Het doet mij deugd dat u een bezoekje brengt aan mijn vernieuwde website. Via deze
   innovatieve vorm van berichtgeving, gun ik u een kijkje in wat mij zoal bezighoud
   in de lokale politiek en de ondernemerswereld."
   Redactie:
   Hi Martin, geweldig die nieuwe professioneel opgetuigde site van je.
   Alleen: Waarom koos je voor die "POEP"-kleuren als achtergrond?
   Wanneer publiceer je ook eens politieke CARTOONS?

Lokalos.nl - Reinoud Plate
"Waarom ex-wethouder Balj� (VVD) zich wel heeft schuldig gemaakt aan corrupt"
   "Als burger van Delft en als lid van de belangenvereniging Zuidpoort volg ik de gemeentepolitiek
   in Delft al gedurende vele jaren. Sinds het ontstaan van de gondelaffaire maak ik mij grote
   zorgen over de integriteit van het stadsbestuur in Delft."woensdag 09-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft markt stadhuis nieuwjaarsreceptie politie gewapend 2008_01_07_17h40.jpg
Delft, MACHTSVERTOON tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis aan de Markt.
Ook polibureauchef Marl� van Tol bezocht met een collega deze receptie.
Zij deden dat in straattenue compleet gewapend met pistool.
Moet dat nou zo? Voorganger Theo van der Plas deed dat zonder!Delftse borrelpraat klik hier >>Quote van de dag
"Delft 'crime city' waar ook de burgemeester en wethouders zich
permanent moeten laten bewaken." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Delftse Scheme015 rappers bedreigen politicus met goedkeuring Gemeente"
   "Hoewel de clip met doodsbedreigingen aan Wilders al ruim een halfjaar bekend is bij de
   Gemeente mocht Scheme015 afgelopen zomer optreden op het gesubsidieerde festival SkateJam
   in de middenberm van de Provincialeweg. De Gemeente vindt het �op dit moment� niet
   zorgelijk dat Delftse jongeren deze boodschap verspreiden."

Bianca van der Werf
"...mijn hemd hangt te vaak uit mijn broek..."
   "Maandag 7 januari jl. was er in het Stadhuis de nieuwjaarsreceptie voor alle Delftenaren,
   raadsleden, wethouders, brandweer, politie en de Raad van 11 (Carnaval) etc.. Kortom,
   een drukte & belangstelling van jewelste."

Ron Witsenboer
"DUWO wil huurders uitzetten"
   "GroenLinks vraagt aandacht voor de situatie van vele huurders die door verhuurder Duwo
   met uitzetting worden bedreigd."

AD-Delft
"Organisator wil schaatsbaan naar Markt verplaatsen"
   "Delft verdient een schaatsbaan op het centrale plein van de stad," vindt Verschoor. "Zoiets
   is ook goed voor de stadsmarketing, maar in deze gemeente ben ik een schreeuwende in de
   woestijn. Ik ben er al drie jaar mee bezig de schaatsbaan te verplaatsen, maar de
   marktkooplui op de Markt houden het tegen."
   Reactie: van de Nachtburgemeester
   Goed idee Robin. Mooie grote baan en 's nachts alleen (wedstrijd)schaatsers met Noren toegestaan.

AD-Delft
"Wim Bot stopt als fractievoorzitter"
   "Op termijn wil Bot ook ophouden als raadslid. Hij ziet wel een nadeel. "Het collectieve geheugen
   van de gemeenteraad is niet groot. Er zitten weinig mensen met veel ervaring in. Niek van Doeveren
   van het CDA, Wil Steffen van de VVD en ik zijn de enigen. Dat is toch een probleem."
   Redactie door harrie fruyt van hertog
   Wim Bot vergeet Jan Peter de Wit van Leefbaar-Delft in zijn selectieve geheugen, een ander
   nadeel en probleem, geen maandelijkse raadsvergoeding van 1000 euro op de bankrekening.maandag 07-01-2008 00h00

delft nieuwjaarsreceptie 2008Quote van de dag
"Domme burger Verkerk had waarschijnlijk niet door dat het 31 December was"
Illegale Burgemeester? Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Beste Kees Romijn, je adviezen zijn 'mosterd na de maaltijd'"
   "Leuk dat je adviezen gaat geven in onderstaande mail. Maar waar was je, toen het allemaal
   besloten werd? Ik heb je inbreng toen gemist. Alle plannen van de herstructurering van de
   Hoven, Papsouwselaan, Voorhofdreef en Poptahof zijn al lang en breed door de Gemeenteraad
   aangenomen."

DOZ - Jesper Neeleman
"Vooralsnog weinig bijval voor plannen met Papsouwselaan"
   "Volgens de Gemeente wordt de Papsouwselaan met de herindeling �veiliger en groener� gemaakt.
   "Het nieuwe wegprofiel heeft een bredere berm en de bomen krijgen dan meer ruimte, nu hebben
   ze te weinig ruimte om goed te groeien." De weg wordt volgens de Gemeente veiliger gemaakt
   omdat doorgaans verkeer minder gebruik moet gaan maken van de Papsouwselaan."

Bianca van der Werf
"Ingezonden mail: Papsouwselaan."
   "Op zaterdag 5 januari 2008 ontving ik onderstaand e-mailbericht van een ondernemer aan
   de Papsouwselaan. De inhoud van deze mail is zodanig helder en duidelijk, dat ik deze
   ongecensureerd als rondvraag zal indienen t.g.v. de commissie Wijk, Verkeer & Beheer
   van donderdag 17 januari 2008."

Gemeenteraad - fractievoorzitters
" De gemeenteraad zou in 2008 moeten besluiten dat ..."
   "Tja, wat eigenlijk? Wat gaat dit kersverse politieke jaar Delft brengen? Alle elf
   fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Delft laten daarover aan het begin van
   2008 hun licht schijnen. De gemeenteraad zou in 2008 moeten besluiten dat ..."

DOZ - Marcel de Wit
"Even bellen met Lennart Harpe"
   "Lennart Harpe, Raadslid voor de VVD in Delft, ergert zich dood aan het vuurwerkafval dat
   op 1 januari in met name de Delftse binnenstad op straat ligt. Dat afval werd namelijk pas
   een dag later opgeruimd. Ook vorig jaar attendeerde de VVD het Gemeentebestuur op deze
   rotzooi, helaas zonder resultaat. Op zon- en feestdagen is het al niet veel beter gesteld."

AD - Delft
"Bedreigers Wilders treden op met subsidie"
   "De politicus voelt zich door de clips bedreigd en heeft er enkele maanden geleden al
   aangifte van gedaan. De gemeente vindt het "op dit moment" niet zorgelijk dat Delftse
   jongeren deze boodschap verspreiden. "De politie weet ervan en de wijkagent heeft
   regelmatig contact met deze jongeren," aldus een woordvoerster."
   Redactie:
   delft hooikade scheme015 tag graffiti
   "Wie een paar uurtjes op de Skate Jam is geweest ziet dat jongeren daar druk zijn met bewegen,
   met muziek, met taalvernieuwing, graffity en allerlei vormen van sociaal verkeer." Uit: Aanzet
   tot een jeugdnota gemeente Delft. Commentaar: het college ziet bedreigende rap-teksten en
   graffiti op het eigen pand kennelijk als taalvernieuwing en te subsidieren jeugdcultuur.
    Filmpjes van de Delftse rapgroep Scheme015 - DefectSysteem (Geert Wilders) - op YouTube.

Rolf Clason
"Tolerantie"
   "Mijnheer Wilders, ik vind uw opvattingen zeer verwerpelijk en ik zie u als een hitser die
   als politicus voordeel probeert halen door bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten.
   Uw gedrag doet mij sterk denken aan de nazistische ideologie die in Duitsland in de
   jaren dertig opkwam."zaterdag 05-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft afslag delft ikea
foto Leefbaar-Delft
Afgelopen vrijdagmiddag 15.00 uur; afslag Delft/Ikea wegens parkeergebrek opnieuw afgesloten.
Quote van de dag
Jaarwisseling: "Beter letten op illegale vuurtjes." Bas VerkerkWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Vermeercentrum stilletjes heropend"
   "Herman Weyers, die het nieuwe centrum runt, maakt zich nog niet druk; er is nog een
   heel jaar om de beoogde 25.000 bezoekers te verwelkomen. 'De Europese touroperators
   weten dat we weer open zijn en binnenkort staan we op de Vakantiebeurs. Het komt
   helemaal goed.'"

Jan Peter de Wit
"Delftse Post: Vijf redenen om 2007 verder maar te vergeten"
   "Willem van Altena: Kan dat nog wel, twee dagen in het nieuwe jaar met een klein lijstje over
   2007 komen? De redactie van de Delftse Post doet het toch. Wij presenteren u: De Delftse
   Blunder Top Vijf 2007: dingen waar we ons allemaal delftsblauw voor geschaamd hebben."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Kan dat nog wel in 2008, de "Delftse Post" zonder een (goedwerkende) internet-site?

Pauljan Kuijper
" En weer is er een jaar verstreken"
   "Ga ik verzuurd dat nieuwe jaar in? Ja, want veel problemen die ik zie worden maar
   niet opgelost. En nee, want ik geniet van onze mooie stad met haar prachtige plekken
   en al die verschillende culturen. En ik heb goede hoop dat we van Delft in 2008 een
   betere plek kunnen maken."

Martijn Sipkema,
"Open brief aan burgemeester over subcommissie ruimtelijke ordening"
   "In de raadsvergadering van 20 december 2007 heeft een meerderheid van de raad twee
   fracties buiten de nieuwe commissie voor het bespreken van het nieuwe stadskantoor gehouden.
   Onduidelijk is of en hoe een fractie die niet in de commissie vertegenwoordigd is
   aan de informatie komt die aan de leden van de commissie wordt verstrekt."
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Raadsleden zijn per definitie altijd lid van elke (raads-/sub-)commissie. Benoemingen zijn dan
   ook grote onzin. Een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger moet zijn controle taken
   onbelemmerd kunnen uitoefenen, geen enkele coalitie-partij kan hem hier in beperken!
   Inmiddels hebben de Delftse raadsleden van de coalitie-partijen tijdens hun stemming
   laten zien hoe politiek oliedom en ondemocratische ze zijn!donderdag 03-01-2008 00h00

Foto van de dag
delft stationsplein stationsgebouw delft luifels dakgoten
Delft, Stationsplein met stationsgebouw na schilderbeurt eind 2007.

Delftse schilderkunst
Redactie: door Aad van Tongeren
"Ok mannen, vandaag een mooie schilderklus, het historische station van Delft.
We werken in twee kleuren: licht en donker, dat geeft een mooi contrast op de
dakgoten en kozijnen. Allemaal duidelijk zo, de juiste kleuren bij de hand?
Doen jullie de voorkant, dan beginnen wij achter." Zou het zo gegaan zijn?
Het blijft een raadsel waarom het kleurenpatroon van het station ineens
verspringt aan de zijkant/noordkant van het station.Quote van de dag
"Aan inspraak had Grashoff een broertje dood. De gemeenteraad was
eigenlijk nergens voor nodig." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"De mislukkingen van ex-GroenLinks wethouder Grashoff worden de PvdA fataal"
   "Van 1998 tot 2006 heerste GroenLinks wethouder Rik Grashoff met een ongekend ondemocratisch
   'doordram' bewind over de ruimtelijke ordening in Delft. De niveauloze PvdA wethouders
   Torenstra (tomatenplukker) en Rensen (onderwijzer) lieten civiel ingenieur Grashoff
   ongestoord zijn gang gaan."
   Redactie:
   Wie is Rik Grasshoff

Jos van Koppen
"Oud & Nieuw 2007-2008 (The day after)"
   "Namens de fractie Onafhankelijk Delft, ging verslaggever Jos van Koppen op pad in
   de Indische Buurt en maakte daar een kleine foto-impressie van de jaarwisseling."

RTV-Rijnmond
"Problemen bij afrit Ikea in maart verholpen"
   "De parkeerproblemen bij de Ikea-vestiging in Delft moeten in maart verholpen zijn.
   Dat zei een woordvoerster van de woonwinkel woensdag, kort nadat de afslag van de
   snelweg A13 bij Delft weer was afgesloten."

AD-Delft
"Wethouder: Ikea-file geen probleem"
   "Voor Onafhankelijk Delft-raadslid Bianca van der Werf is �de maat vol�, maar verkeerswethouder
   Anne Koning (PvdA) ligt niet echt wakker van de herhaalde afsluitingen van de afrit
   Delft-Centrum van de A13. Extra maatregelen komen er dan ook niet."
   Reactie: door Arne Vogel
   Ik denk dat Ikea niet zo snel zal vertrekken, ze zijn volop bezig met de verbouwing en
   de uitbreiding. (wat dus ook de oorzaak is van alle ellende) Maar de gemeente zou wel
   eens wat druk mogen zetten. Wat Ikea verwacht, dat zegt niet zo veel. Ze hadden de
   problemen van de afgelopen week ook niet verwcht. Zullen we afspreken dat het met
   Pasen opgelost is? Zo niet, dan de winkel dicht ipv de afrit.

Gemeenteraad
"Commissie let op beeldkwaliteit"
   "Na het kerstreces gaat de vergadercyclus van de gemeenteraad op 10 januari weer van start.
   De commissie Ruimtelijke Ordening komt dan in het Stadhuis om 20.00 uur bij elkaar om onder
   meer advies aan de raad te geven over het beeldkwaliteitplan voor Technopolis."