logo politiek delft

PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
PolitiekDelft.nl is een orgaan van de logo prodeo Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


zaterdag 29-09-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. Rösenwasser
cartoon_2007_09_29_st_christiaan_gilde_a.jpg
"Uniek voor Delft. BALJE MUSEUM gered door Martin Stoelinga"zaterdag 29-09-2007 00h00

Quote van de dag
"Waarheid en traditie zijn niet grensverleggend." Michiel GoudriaanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Leefbaar-Delft
"Under Construction, zie voor nieuws de websites van de raadsleden:"
   Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Na ontvangst van een intimiderende sommatie van Blenheim, de advocaat van Christiaan Balje,
   gooit het bestuur van de vereniging Leefbaar-Delft haar site voorlopig op zwart.
   Ze zoeken nu uit of de uitspraak van het Kort Geding wel kan teruggrijpen op zaken
   in het verleden.

Niek van Doeveren
"Algemene Beschouwingen"
   "Voor ons ligt de programmabegroting van het College. Een lijvig boekwerk. Tot je het
   doorleest. Dan blijkt het weinig om het lijf te hebben. Armoedig, vindt mijn fractie het.
   Ik mis durf, leiderschap en daadkracht. Waarom? Er is geen visie. (moties)"

fractie D66
"Algemene Beschouwingen: D66 mist duidelijkheid"
   "Lucas Vokurka hield tijdens zijn Algemene Beschouwingen een pleidooi voor meer duidelijkheid.
   Voor Delftenaren, ondernemers en bezoekers. Zo wil D66 een einde maken aan de onduidelijkheid
   over de huizen rond de Koepoortgarage, over de leeftijdgrens voor alcohol, over bezwaarschriften
   en over de gemeente op internet."

Harold van Til
"Algemene Beschouwingen programmabegroting 2008"
   "Onze prachtige stad heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen, om maar eens een voor de hand
   liggende variatie op de troonrede te maken. Delft is een prachtige historische stad, we hebben
   bijna 100.000 inwoners met ieder zijn eigen talenten. We hebben de TU en de onderzoeksinstituten
   en economisch gaat het momenteel goed.
   Ter afsluiting wil ik u als gemeentebestuur Gods zegen toewensen."

Pieter Guldemond
"Algemene Beschouwingen STIP Pieter Guldemond"
   "Volgens STIP wordt de kennis en creativiteit van de TU te weinig benut voor onze stad.
   Het delen van elkaars ervaringen werkt op twee manieren positief. Aan de ene kant kan Delft
   de technische kennis van de TU gebruiken om lokale problemen op te lossen, aan de andere kant
   heeft de TU in de gemeente een betrouwbare partner en een lokale proeftuin."

Lieke van Rossum
"Programmabegroting"
   "Opvallend was dat veel fracties kritiek hadden op het college, dat heel veel wil,
   maar weinig concreet doet. Ook wat ons betreft, stelt het college verkeerde prioriteiten."

Wil Steffen
"Algemene beschouwingen"
   "De VVD wil nog meer kwaliteit en daadkracht bij de ambitie van de coalitie! Ambitieus is het College.
   Weer een fors deel van het coalitieakkoord op het programma en een gezonde financiële
   huishouding met ook nog rijksgeld in het verschiet; de VVD-fractie is best tevreden."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Algemene Beschouwingen Trots op Delft"
   "De fractie van Stadsbelangen-Delft is minder trots op dit college. Wij adviseren dan
   ook het college te overwegen op te stappen, zodat er ruimte kan worden gemaakt voor
   een nieuwe collegeploeg. Dat ligt volgens ons helemaal in de lijn van de titel van het
   collegeprogramma "ruimte zien en ruimte maken". Stadbelangen ziet die ruimte en wij
   vragen het college te overwegen die ruimte nu te maken."woensdag 26-09-2007 00h00

Foto van de dag
delft markt_000_hoovercraft_studenten_natuurkunde_2007_09_25_15h48_38_a.jpg
Delft, Markt.
Studenten Natuurkunde demonstreerden gistermiddag diverse zelfgebouwde hoovercrafts.Quote van de dag
"Wie geduld heeft krijgt vaak het beste hapje" Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Danny Verbaan
"Nieuwe overwinning Baljé"
   "Stoelinga schreef over zijn bezoek aan Auschwitz, ging in op de holocaust en stelde dat
   hij "in het verre Polen onwillekeurig werd teruggeworpen naar de gemeenteraad van Delft".
   Vervolgens maakte hij melding van "de corruptiepraktijken van wethouder Baljé". Deze was
   woest omdat, zei zijn jurist, "een verband wordt gelegd - of op zijn minst gesuggereerd -
   tussen de gruwelen van de concentratiekampen van nazi-Duitsland en zijn persoon"."

Stichting vrienden van Vermeer
"Positie van het Vermeer Centrum in onze stad"
   "Geachte leden van de raad,
   Het bestuur van de stichting Vrienden van Vermeer richt zich tot u in verband met de komende
   discussie in uw raad over de positie van het Vermeer Centrum aan de Voldersgracht."dinsdag 25-09-2007 00h00

Foto van de dag
delft cartoon_2007_09_24_conferentie_armoede_2.jpg
Delft, Armoede Conferentie.Quote van de dag
"Niet naar een conferentie komen en in het weekend wel een weblogje overschrijven:
het is werkelijk journalistiek van wereldklasse." Wim BotWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Wim Bot
"Armoedeweek in Delft"
   "Vorige week organiseerde onze wethouder Saskia Bolten een grote antiarmoedeweek in Delft.
   Elke dag stonden er andere activiteiten op de agenda, van een conferentie tot budgetlessen
   en forumdiscussies."

Michiel Goudriaan
"Armoede"
   "Een Balje overziet absoluut niet het algemeen belang in het feitencomplex voor de
   stad Delft waardoor armoede."

RTV-West
"Leefbaar Delft moet stoppen met beschuldigen Baljé"
   "Leefbaar Delft en haar fractievoorzitter Martin Stoelinga mogen de Delftse ex-wethouder
   Christiaan Baljé niet meer in het openbaar van corruptie beschuldigen. Als ze dat wel doen,
   riskeren ze een dwangsom van 5000 tot 100.000 euro per dag. De rechter heeft besloten dat
   Leefbaar Delft een schadevergoeding moet betalen van duizend euro voor het beschuldigen
   van Baljé van corruptie op de website van de partij en in een huis-aan-huisblad."

Reinoud Plate
"Het vonnis van mr. Paris is een dolksteek in het hart van de democratie"
   "De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag oordeelt dat de advertentie van Leefbaar Delft
   onrechtmatig is omdat uit het onderzoek van burgemeester Verkerk is gebleken dat ex-wethouder Baljé
   niet corrupt is en de meerderheid van de gemeenteraad het daarmee eens is."

Julius Pasgeld
"Schaf het Openbaar Vervoer maar af"
   "Het openbaar vervoer. Daar kan maar één heldere, gezonde opvatting over gelden: en dat is:
   afschaffen die handel. Alle trams en bussen die een kortere route hebben dan 25 kilometer,
   op de schroothoop ermee."

Bianca van der Werf
"Gratis OV voor bejaarden"
   "Als het College van B&W van mening is dat we dit plan niet moeten voortzetten, omdat
   er onvoldoende draagvlak voor is gebleken, wie is coalitiepartner VVD dan om met
   alternatieven aan te komen zetten. Nog meer onderzoekjes, nog meer proefjes, oftewel...
   nog meer geld door het afvoerputje!"

delft voldersgracht_021_vermeerhuis_weyers_2007_09_24_18h18_17_a.jpg
Jeroen Beelen
"Het behouden van het Vermeercentrum voor Delft"
   "In 2004 heeft Delft Marketing - verantwoordelijk voor de (inter)nationale marketing en
   promotie van toeristisch Delft - een duidelijke keuze gemaakt in de toeristische
   kernwaarden van Delft. Deze zijn: Delfts blauw, Oranje en Vermeer."maandag 24-09-2007 00h00

Quote van de dag
"Iedereen in de branche is lovend over de kwaliteit. Alleen heeft het Vermeercentrum
door aanloopproblemen te kort bestaan om zichzelf te kunnen bewijzen." Jeroen BeelenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Herman Weyers
"STA PAL VÓÓR HET VERMEERCENTRUM OP DE VOLDERSGRACHT OP MAANDAG 24 SEPTEMBER OM 18.00 UUR!"
   "Zoals jullie wellicht hebben gelezen of gehoord is het Vermeercentrum aan de
   Voldersgracht na amper 5 maanden failliet verklaard. Een verkeerde start van
   een mooi en goed initiatief. Hoe je ook over het Vermeercentrum denkt, het
   mag niet voor Delft verloren gaan."

DOZ - Christiaan Balje
"Christiaan Baljé vecht gondelaffaire het liefst uit bij de rechter, want die is daar tenslotte voor"
   "De zaken die in de afgelopen jaren allemaal gelopen hebben, zijn inmiddels allemaal verloren door
   Stoelinga en de zijnen. Zij zorgen er zelf voor dat er geen einde aan komt door in hoger beroep en
   zelfs in cassatie te gaan. Ik stel dus vast dat al dat geprocedeer bij de Rechtbank vooral door
   Stoelinga en Leefbaar Delft in stand wordt gehouden. Wat mij betreft zouden we al lang klaar zijn."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Voor de duidelijkheid, zolang de rechtzaak gaande is, is er geen winnaar of verliezer.
   Het valt nog te bezien of het rapport van de gemeente stand blijft houden tot de definitieve eind-uitspraak.
   Het filmpje is in dit gemeentelijke onderzoek niet aan de orde geweest omdat het er toen niet was.
   Bij een hernieuwd/aanvullend onderzoek zijn de positie van de burgemeester en gemeente secretaris in geding.

DOZ - J. Nelissen
"Peter Smit moet zich niet met de Gondelaffaire bemoeien"
   "Leefbaar Delft-fractieleden Martin Stoelinga en Bram Stoop vonden het uiterst merkwaardig
   om vorige week in de Delft op Zondag te lezen dat hun partijvoorzitter er voor pleitte
   om te stoppen met het procederen in de rechtszaken rond de Gondelaffaire."zaterdag 22-09-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. Rösenwasser
cartoon_2007_09_20_conferentie_armoede_a.jpg
Delft.
Simone Neuijen
"Tweede anti-armoedecongerentie"
   "Tijdens de anti-armoede week die GroenLinks wethouder Saskia Bolten organiseert werd
   voor de tweede keer in Delft een anti-armoedeconferentie gehouden. In haar welkomstwoord
   vertelde Saskia Bolten over het 'Pact tegen de Armoede'. De ondertekenaars daarvan spreken
   af dat zij intensief zullen samenwerken om armoede en sociale uitsluiting in Delft te bestrijden."zaterdag 22-09-2007 00h00

Quote van de dag
"Met geouwehoer los je ook de problemen van mensen met schulden niet op." Martijn SipkemaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martijn Sipkema
"Anti-Armoedeconferentie: Geouwehoer"
   "Toen een ambtenaar mij na afloop vroeg wat ik van de conferentie vond ben ik maar eerlijk
   geweest en heb gezegd dat het volgens mij op deze manier geen enkele zin heeft. Waarom
   wordt er zoveel gepraat en zo weinig gedaan, bijvoorbeeld aan de capaciteit van de
   Budgetwinkel? Daar was geen geld voor. Dan zouden we het daar over moeten hebben."

Gemeenteraad - Lea van der Hoek
"Een ruzietje op z'n tijd geeft weer lucht en ruimte"
   "Leja van der Hoek zit sinds 2000 voor de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Delft.
   Daarvoor vertegenwoordigde ze de liberalen ook de in de periode van 1990 tot en met 1994.
   Ze is onder meer voorzitter van de commissie Bestuur en Werk en bijzonder ambtenaar van
   de burgerlijke stand. Over haar leeftijd zegt ze: 'Ik ben nog niet oud genoeg om met
   trots mijn jaren te kunnen melden'."

Bianca van der Werf
"Vermeercentrum [04]: Tragisch verhaal "
   "Waar Leefbaar Delft altijd haar ongezouten kritiek uitte gedurende het oprichtingsproces en
   de daarbij behorende wankelende financiële positie van het Vermeercentrum, bleef de meerderheid
   van de gemeenteraad en het College van B&W schoorvoetend dit initiatief steunen. Leefbaar Delft
   kreeg in 2005 met bijval van D66 en PvdA geen poot aan de grond. Het Vermeercentrum kreeg
   eenmalig 500.000 euro van de gemeente Delft."

delft raadsuitje
foto Jurjen Bolsenbroek
Jan Peter de Wit
"Fotoverslagje raadsuitje naar Breda"

AD-Delft
"Actie voor Vermeercentrum"
   "Delftse ondernemers gaan maandag op de barricaden voor het behoud van het donderdag failliet
   verklaarde Vermeercentrum. Om zes uur 's avonds voeren ze actie bij het centrum. Ze hopen dat
   de politiek volgende week alsnog met geld over de brug komt. Het initiatief is van
   evenementenorganisator Herman Weijers. Hij vindt dat het Vermeercentrum een "faire kans"
   verdient. "Men laat het Vermeercentrum nu te makkelijk vallen," meent Weijers."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   Geen eurocent gemeenschapsgeld meer in dit failliete project, klaar. Hallo Herman,
   benader nou gewoon je VVD-vriendjes eens. Voor een goed renderend project zijn altijd
   investeerders te vinden toch? Laat de gemeente (cq. belastingbetaler) nou eens met
   rust met je subsidie-gezeur. Touroperators bepalen uiteindelijk het succes.

Alex van Leeuwen
"Parkeren, openbaar vervoer en bomenbeleid besproken"
   "De parkeertarieven in de parkeergarages gaan met ingang van 1 januari 2008 omhoog van
   € 1,60 naar € 1,90. Dit is een behoorlijk zware verhoging maar het positieve is dat men
   nu per kwartier kan betalen. Na het lezen van de nota had ik gehoopt dat de verhoging van
   de parkeertarieven wel wat minder kon. Maar na uitgebreide uitleg hoe de tarieven opgebouwd
   worden, is duidelijk dat dit echt niet kan."donderdag 20-09-2007 00h00

Foto van de dag
delft cartoon_2007_09_20_grandcafe_vermeer_a.jpg
Delft, Voldersgracht 21.Quote van de dag
"Het lijkt me sterk dat het Vermeercentrum in deze vorm kan blijven functioneren.
Als het huidige concept niet werkt, dan werkt het niet.
Je kunt er geen geld in blijven pompen." Raimond de Prez.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"PvdA Delft: Vermeercentrum desnoods naar Prinsenhof"
   "De Prez wijst op de bepaling bij de subsidie dat bij het afblazen van het Vermeercentrum
   de gemeente kosteloos de museale presentaties mag gebruiken. Mocht de attractie ter ziele
   gaan, dan passen die prima in Het Prinsenhof, stelt de PvdA."
Redactie: Eindelijk weer eens een PvdA-raadslid vol op stoom!

Wim Bot
"Vermeercentrum in zwaar weer"
   "GroenLinks is verbijsterd door het nieuws over de slechte situatie van het Vermeercentrum.
   Wij hebben het initiatief vanaf het begin gesteund. Het is goed dat het college een boedelkrediet
   heeft verleend. Zo kan gekeken worden of en hoe het Vermeercentrum kan worden gered."

delft van kinschotstraat (foto Rolf Clason)
Rolf Clason
"Wethouder Anne Koning maakt zich sterk voor meer speelruimte voor Delftse kinderen"
   "Voorafgaand aan de perstoelichting opende Anne om 9.20 uur de vernieuwde speelplek
   aan de Van Kinschotstraat en het eerste deel van het kindlint (een verkeersveilige
   looproute die scholen, buitenschoolse opvang en speelplekken met elkaar verbindt)."
Redactie:
   Vervuiling door honden en katten (Toxoplasmose) voorkom je het beste door
   de zandbak af te dekken. Alles over de zandbak.

Wim Bot
"TU Delft wil Balkenendenorm schenden"
   "Wat mij betreft verdient minister Plasterk alle steun in zijn moedige strijd tegen
   de exhorbitante salarissen in de universitaire wereld. Ik snap best dat het leiden
   van een TU geen klein bier is en ik weet ook wel dat bestuurders in het bedrijfsleven
   meer verdienen. Maar er zijn toch genoeg voortreffelijke bestuurders die voor 170.000
   euro een universiteit kunnen leiden?"
Redactie: door harrie fruyt van hertog
   De TU-Delft is voor zo'n 70% afhankelijk van rijkssubsidie. 70% van het nieuwe salaris
   van euro 240.000,00 is net binnen de Balkenendenorm van euro 171.000,00
   Jaarverslag 2006 Technische Universiteit Delftwoensdag 19-09-2007 00h00

Quote van de dag
"We hebben nog een fors bedrag te goed, te groot om zomaar overheen te stappen. We dragen het
Vermeercentrum een heel warm hart toe, maar we zijn natuurlijk geen sinterklaas." Willem van MierloWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie PvdA
"PVDA VRAAGT INTERPELLATIE OVER VERMEERCENTRUM"
   "De PvdA-fractie heeft, samen met vijf andere fracties, een interpellatiedebat aangevraagd,
   te houden tijdens de raadsvergadering van september. Aanleiding zijn de ontwikkelingen
   rond het Vermeercentrum."

fractie Leefbaar Delft
"PvdA laat Vermeercentrum op de raadsagenda zetten"
   "Hierbij verzoekt de PvdA samen met Stadsbelangen, ChristenUnie/ SGP, Leefbaar Delft,
   SP, VVD en D66 om een interpellatiedebat op 27 september 2007. In de commissievergadering
   van 12 september heeft wethouder Merckx een geheime mededeling gedaan over het
   Vermeercentrum. Naar aanleiding van deze mededeling willen de fracties het interpellatiedebat
   gebruiken om op de volgende vragen in te gaan;"

fractie Stadsbelangen-Delft
"Fracties vragen interpellatie Vermeercentrum"

Frank Gorte
"TU Delft levert niet in op kwaliteit"
   "Wim Bot, de fractievoorzitter van GroenLinks Delft daagde ons uit een reactie te geven op zijn
   weblog. Hij stelt dat de TU zich voor het salaris van haar nieuwe collegevoorzitter aan de
   Balkenendenorm (171.000 euro) moet houden. De TU wil de opvolger van Van Luijk echter rond de
   240.000 euro gaan betalen. Minister Plasterk heeft laten weten het hier niet mee eens te zijn."

fractie Christen Unie
"Betaald parkeren"
   "Wij staan niet te juichen bij betaald parkeren op zondag. Dit leidt tot zondagsarbeid voor
   toezichtshouders. Verder, laten we daar niet om heen draaien, betalen de mensen die op
   zondagmiddag in de binnenstad naar de kerk gaan natuurlijk liever geen parkeergeld."

fractie Christen Unie
"Cultuurvisie"
   "Tenslotte wordt er in de visie zeer veel gesproken over kenniseconomie en creatieve industrie. Wij
   hebben gepleit voor een helder onderscheid tussen de rol van de sector Economie en de sector
   Cultuur van de gemeente. Cultuur is verantwoordelijk voor een goede culturele infrastructuur
   zodat Delft een aantrekkelijke stad is voor bewoners en bedrijven. Economie is verantwoordelijk
   voor de promotie van de stad en de acquistie van ondernemeningen."

fractie Christen Unie
"Nieuwe stadskantoor"
   "Tijdens de commissie vergadering RO van 6 september heeft onze fractie haar verbazing
   uitgesproken over de jaarlijkse exploitatiekosten van het nieuwe stadskantoor. Deze zijn 2,1 miljoen
   hoger dan de huidige kosten. Het uitgangspunt is altijd geweest dat de kosten gelijk blijven en dat
   efficiency winst geboekt kan worden omdat alle ambtenaren in hetzelfde kantoor gehuisvest zijn."

Sjaak Keuvelaar
"Uitvoeringsplan Jeugdzorg 2008: vooruitgang, maar we zijn er nog niet"
   "Toch rest er nog een belangrijk probleem: op het moment is het erg lastig de werknemers
   bij Jeugdzorg vast te houden. De werkdruk is te hoog, de arbeidssatisfactie laag. Op deze
   wijze verdwijnt er veel kennis en ervaring. Ook komt dit niet ten goede aan de kwaliteit
   die geleverd kan worden."maandag 17-09-2007 00h00

Foto van de dag
delft voldersgracht_000_vermeerhuis_2006-07-12 @15-45-18_a.jpg
Delft, Voldersgracht Vermeerhuis.Quote van de dag
Vermeercentrum: "Het centrum blijft een mooi initiatief en is een aanwinst voor het toeristisch
product van Delft. Het zou jammer zijn als dit concept verloren gaat" woordvoerder gemeente Delft
redactie: Hoezo aanwinst, absoluut geen gemeenschapsgeld meer in dit project? Mooie taak
voor bestuurslid Jan van Dalen om eens voor wat geld te lobbyen bij zijn Delftse MKB-vrienden.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
DOZ - Marcel de Wit
"Vermeercentrum op rand van de afgrond"
   "De toekomst van het Vermeercentrum hangt aan een zijden draadje. Het centrum kan nu
   al haar rekeningen niet meer betalen en heeft surséance van betaling aangevraagd.
   De schulden bedragen 500.000 euro, zo laat de bewindvoerder weten."

Fractie D66
"D66 krijgt gelijk: Vermeercentrum is financiële mislukking"
   "D66 heeft nooit geloofd dat het centrum zijn hoofd boven water zou kunnen houden. Volgens
   de Delft op Zondag is het Vermeercentrum, dat met steun van de gemeente tot stand is gekomen,
   in grote financiële problemen gekomen. We waren daarom destijds tegen het plan en vinden dat
   er geen belastingeuro meer aan mag worden verspild."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Geen euro extra voor Vermeercentrum"
   "In Delft op Zondag, jaargang 15, nummer 37 wordt gemeld, dat het Vermeercentrum zou
   balanceren op de rand van de afgrond. In het artikel wordt ook aangegeven, dat de
   gemeente een boedelkrediet heeft gegeven. De fractie van Stadsbelangen is bijzonder
   onaangenaam verrast over deze gang van zaken."

Bianca van der Werf
"Vermeercentrum [03]"
   "Nog geen half jaar na de opening van het Vermeercentrum, hangt er al een faillissement
   in de lucht. Wat Leefbaar Delft betreft komt dit nieuws niet als donderslag bij heldere
   hemel uit de lucht vallen. Wij hebben dit initiatief altijd kritisch bekeken en nu blijkt
   dat ons vermoeden werkelijkheid aan het worden is. Het idee om een centrum in te richten
   ter ere van Vermeer is natuurlijk te prachtig voor woorden, maar Leefbaar Delft heeft zich
   met name altijd kritisch uitgesproken over de financiële haalbaarheid van zo'n centrum."zondag 16-09-2007 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
FOP (foto DOZ)
DOZ- J. Nelissen
"Voor Leefbaar Delft-voorzitter Peter Smit heeft het gedoe rond de Gondelaffaire
nu wel lang genoeg geduurd"

   "De rechtszaken die ooit om de "Gondelaffaire" begonnen, duren maar voort. Beide partijen,
   Leefbaar Delft en voormalig wethouder Christiaan Baljé, staan met de ruggen tegen elkaar.
   Daar zal, naar verwachting, voorlopig ook wel geen verandering in komen."
redactie: Ontmoet Peter Smit: De Derde Kamerzaterdag 15-09-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. Rösenwasser
cartoon_2007_09_15_koffieautomaat_a.jpg
Delft, koffiegeleuter.
wethouder PvdA Dick Rensen: de koffie is smerig!
wethouder VVD Ronald Vuijk: de koffie is lekker!
L. Rösenwasser: belangrijke bestuurders, belangrijke uitspraken!vrijdag 14-09-2007 00h00

Quote van de dag
"GroenLinks Communicatie wethouder Bolten laat alle negatieve uitlatingen over de Volksleiders
corrigeren of rectificeren. Desnoods via intimiderende dagvaardigingen." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
personen_dick_rensen_koffie.jpg
RTV-West
"Kritiek op koffieautomaten bij gemeente Delft"
   "De Delftse wethouder Dick Rensen van Volksgezondheid bekritiseert de koffieautomaten
   bij de gemeente. Hij beweert in geen enkel gebouw van de gemeente een machine te hebben
   gevonden die lekkere koffie schenkt. Rensen zegt de "gemeentekoffie" ronduit smerig te vinden."
redactie: Met een scheut cognac er in is het al een stuk beter!
   zie ook Inkopers Cafe met groeten van Marloes Strik.

Jan Peter de Wit
"Hoefijzersteeg bewoners tegen doorgang zeepfabriek Bousquet "
   "Voormalig zeepfabriek Bousquet (zie foto rapportage) wordt door Vestia gerestaureerd en
   omgebouwd tot een tiental woningen. De regels schrijven voor dat er dan op eigen terrein
   voldoende parkeerplaatsen (10) moeten komen. Een groot probleem bij dit plan is de
   ontsluiting van auto's naar de openbare weg."

Rolf Clason
"DICK RENSEN: DELFT MOET MEER GROTE HUIZEN KRIJGEN"
   "Dit betekent dat de woningvoorraad in de studentenstad de komende jaren ingrijpend gaat
   veranderen. Dit stelt wethouder Dick Rensen (PvdA), die in 2020 alle inwoners een op maat
   gesneden huis wil bieden. (bron: De Telegraaf, lees het hele artikel via de link hieronder)"
redactie door: harrie fruyt van hertog
   De gemeente Delft zou de Telegraaf dagvaarden voor een rectificatie inzake
   berichtgeving over toewijzing van een grote woning in de Tanthof.
   Reslutaat: de PvdA-Delft beloont de Telegraaf met een link op haar site.

Jon van Pagée
"Parkeren, bomen en een nulmeting"
   "Het uitgangspunt van de SP blijft dat het huidige aantal bomen op peil blijft, dus zeker
   niet verder terugloopt wat nu wel het geval is, aangezien er maar 40% van de bomen wordt
   terug geplant. Terwijl de afspraak is dat alle bomen die onder de huidige kapvergunning
   vallen moeten worden herplant, al dan niet op een andere locatie."

Lennart Harpe
"Aanstaande bruidsparen kunnen zich melden met alternatieve trouwlocaties"
   "Tijdens de afgelopen vergadering van de commissie Bestuur en Werk heeft de VVD fractie
   portefeuillehouder Verkerk gevraagd wanneer het nu eindelijk geregeld is. De burgemeester
   gaf aan dat de discussie over wat in de leges ondergebracht moet worden "bereningewikkeld"
   is en meer tijd kost dan verwacht."

Frans van Rijnswou
"Vloer is top in TOP"
   "Een bezoek aan het voormalige postkantoor aan de Hippolytusbuurt. In het pand zit
   sinds 2006 het Technisch Ontmoetingscentrum "TOP". Er worden tegenwoordig
   tentoonstellingen gehouden."

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


woensdag 12-09-2007 00h00

Foto van de dag
delft gondel_2004-08-16 @17-19-52_gondel_.jpg
Delft. Oude Delft
Oud-VVD-wethouder Christiaan Balje (midden) met VVD-burgemeester Bas Verkerk (rechts) in de gesubsidieerde gondel.
Verslag Kort Geding Balje/Stoelinga.Quote van de dag
"Stellingen betrekken in de tent" Wim BotWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
harrie fruyt van hertog
"Gondelaffaire - In Kort Geding Christiaan Balje en Martin Stoelinga"
   "Dinsdagochtend diende aan de Haagse Rechtbank een kort geding tussen gedaagde
   Stoelinga en eiser Balje. De "Gondelaffaire" werd vrolijk voortgezet.
   Stoelinga had weer eens een verkeerde column geschreven met de wens
   "geen corruptie meer van wethouders""

Christiaan Balje
"Hyves sinds 28-09-2006"
   "School: Ichthus College , Basisschool De Bron
   MBO/HBO/Universiteit: Technische Universiteit Delft, TIAS Business School,
   Rijks Universiteit Groningen
   Bedrijf: LogicaCMG, Gemeente Delft, Balje Project & Advies BV"

Jan Peter de Wit
"Hotel Kok maakt ruzie met gemeente en Ceres over Hotel Koepoort"
   "Familie Camijn hoeft zich helemaal niet zo druk te maken. Die spoortunnel komt er voorlopig
   toch niet. Die 20 miljoen van minister Eurlings is veel te weinig om de aanbesteding vlot
   te trekken. Eind december zullen we wel weer horen dat een tweesporige tunnel als laatste
   redding nog aanbesteedt zal kunnen worden en dan zijn we zo weer twee jaar verder."

Lieke van Rossum
"Sporthal Buitenhof wordt vernieuwd"
   "In de commissie Ruimtelijke Ordening van afgelopen week is het plan "Sporthal Buitenhof"
   besproken. Hoewel het vaak voorkomt dat SP'ers niet zo gelukkig worden van de ontwikkelingen
   die in Delft aan de gang zijn (denk aan het slopen van betaalbare woningen) is dit plan
   zo gek nog niet."

Leja van der Hoek
"Leja van der Hoek: Commissie WIJZO"
   "Crisisopvang is altijd neutraal! Je kiest er immers niet voor. Ik ben voorstander
   van onverdeeld naar het openbaar onderwijs en dus zeker niet voor crisisopvang die
   religieus gekleurd is (dus neen, geen bijbel meegeven)."dinsdag 11-09-2007 00h00

Quote van de dag
"Ik ben bepaald niet trots op het Delftse stadsbestuur. Wat nu?" Arne VogelWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad van Tongeren
"Hoe bouw ik een stadskantoor?"
   "Als je een huis wilt laten bouwen, ga je eerst eens nadenken over het soort huis dat
   je nodig hebt en over het budget dat je daarvoor beschikbaar hebt. Deze elementaire
   logica is aan de gemeente Delft niet besteed."

RTV-Rijnmond
"Rotterdam Centraal duurder door anti-terreurmaatregelen"
   "De overschrijdingen van de kosten van het nieuwe Rotterdam Centraal zijn vooral het gevolg
   van duurdere materialen door onder meer verscherpte veiligheidsvoorschriften. Het glas dat
   voor het gebouw wordt gebruikt mag bijvoorbeeld na een explosie niet kapotvallen en verder
   moet worden voorkomen dat 'bomauto's' zomaar het stationsgebouw in kunnen rijden."

Pieter Guldemond
"Pak asjeblieft de echte overlast aan"
   "Wat moet er veranderen in Delft?
   Meer tolerantie in de openbare ruimte waar mogelijk. Ik denk dan aan het (voorheen)
   fietsen wegknippen op het Bastiaansplein en het verbieden van de bierfiets. Pak
   asjeblieft de echte overlast aan!"maandag 10-09-2007 00h00

Foto van de dag
delft sk_20070909_delftse_nieuwe_a.jpg
Delft, Stadskrant 9 september 2007.Quote van de dag
"WMO-raad moet geen kliekje worden" Harold van Til.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Stadskrant Delft
"Burgemeester in Wikipedia"
   De gemeente heeft de beschrijving van burgemeester Bas Verkerk
   in Wikipedia deze zomer aangepast."

fractie D66
"College besteedt geld voor OV keer op keer verkeerd"
   "D66 heeft nooit vertrouwen gehad in gratis openbaar vervoer in Delft. Vier ton subsidie
   later is ook het college van B&W tot hetzelfde inzicht gekomen. Vier ton te laat. D66
   gaf voor de proef met gratis OV op zaterdagen al aan dat geld liever in meer en beter
   vervoer te steken."

fractie PvdA
"Eén maal per jaar, na het zomerreces, heeft de Gemeenteraad een uitje. "
   "Dit jaar ging het naar Breda, waar vooral aspecten van ruimtelijke ordening en daarnaast
   cultuur en historie op het programma stonden, naast con tacten met de Raad, Burgemeester,
   ambtenaren van Breda.
   Klik voor de foto's op ..."

Jon van Pagée
"C-Discussie WMO"
   "Dinsdag 3 september is er in de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs (WIJZO)
   een zogenaamde C-discussie gevoerd over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)."

Frans van Rijnswou
Open Monumentendag: "De Liefde is goede keus"
   "In Delft wonen we tussen de monumenten. De stad telt er bijna 1500. En dat aantal zal
   de komende jaren zeker nog toenemen, vooral met moderne monumenten. Dat is dan ook het
   thema van de Open Monumentendag van dit jaar: moderne monumenten, monumenten van de
   twintigste eeuw."

bv Onze Indische Buurt
"Emoties verboden in raadszaal"
   "Bij gebrek aan eigen persoonlijkheid wordt al sinds de middeleeuwen hulp ingeroepen van
   zware jongens. Een aanpassinkje van de wet hier en de regels daar en het is nog legaal
   ook. Beste Burgemeester : kijk de burger eens in de ogen en vraag waarom deze zo reageert
   zoals die reageert. Ik kan het u wel vertellen, maar probeer er eerst zelf achter te komen.
   Over twee weken op deze site het antwoord. Martelen kan altijd nog."donderdag 06-09-2007 00h00

Foto van de dag
delft verwersdijk_000_doorkijk_zichtlijn_nieuwe_kerk_2004-08-22 @17-24-09_a.jpg
Delft Verwersdijk.Quote van de dag
Terrasboot De Pelicaan aan de Verwersdijk: "Maar die mijnheer die aan een mooie gracht
middenin de binnenstad woont, moet niet zo miepen." Arne VogelWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Gemeente in beroep over terrasboot"
   "De gemeente Delft gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak van
   de rechter over terrasboot De Pelicaan aan de Verwersdijk. De rechter oordeelde in juli
   dat het college van b en w in 2004 ten onrechte een beslissing had genomen over de
   uitbreiding van het aantal terrasboten van acht naar twaalf."

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
"Eurlings: 20 miljoen extra voor spoortunnel Delft"
   "Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat trekt 20 miljoen euro extra uit voor bouw
   van de spoortunnel in Delft. Het bedrag is een aanvulling op de in 2005 door Verkeer en
   Waterstaat toegezegde bijdrage van 269 miljoen euro. De spoortunnel Delft is de te
   realiseren tunnel in het centrum van Delft voor de spoorwegverbinding tussen Rotterdam
   en Den Haag. Het spoortraject Rotterdam Den Haag is het drukste traject van Nederland."

Jan Peter de Wit
"Gemeenteraadsuitje naar Breda "
   "Aanstaande vrijdag heeft de gemeenteraad haar jaarlijkse uitje. Dit keer ga ik eens
   samen met fractiegenoot Jos van Koppen mee naar Breda. Na jaren kritiek leveren
   op het snoepreisgedrag van raadsleden en wethouders is er toch wat bereikt."

Fleur Norbruis
"Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen bomenkap"
   "Net voor het reces heeft GroenLinks aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de bomen
   aan de Willem de Zwijgerstraat, gedeelte Julianalaan en Lipkensstraat. De antwoorden van
   het college zal onze fractie bij de evaluatie van het bomenbeleid tijdens de commissie Wijk,
   Verkeer en Beheer betrekken."
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Waarom heeft Delft nog steeds geen transparante "Bomenbank met bomenfonds". FRIS stelde
   dat in 2002 aan de orde en in inmiddels is het bomenbestand onopgemerkt fors teruggelopen.
   Rik Grasshof wilde er niet aan, te lastig in verband met zijn nieuwbouw projecten.

Gemeenteraad - Frank Gorte
"STIP vreest bierketen"
   "De gemeente Delft loopt in de regio voorop als het om de jeugdzorg gaat, maar Delft moet
   de regio niet voorbij rennen als het gaat om een alcoholverbod voor jongeren tot achttien
   jaar. Nu is dat nog zestien jaar. Wethouder Dick Rensen voelt veel voor het opschroeven
   van de leeftijd."

Gemeenteraad
"Wmo-raad moet geen kliekje worden"
   "De commissie besprak de discussienotitie Wmo-beleidsplan. Dat plan nadert zijn definitieve
   vorm. In 2008 moet ook de verplichte inspraak oftewel cliëntenparticipatie geregeld zijn.
   Delft moet een cliëntenraad oprichten met mensen die direct met de nieuwe wet te maken
   hebben, zoals ouderen en gehandicapten."woensdag 05-09-2007 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Rolf Clason
"VERHUIZING DAGOPVANG: SPOED IS GEBODEN"
   "In de commissie WIJZO vond bij de mededelingen een kleine discussie plaats die mij
   natuurlijk opviel omdat het de Dagopvang betreft."

Zibb.nl - Horeca
"Toekomst Delfts hotel onzeker door bouwvertraging"
   "Hotel de Kok in Delft moet volgend jaar dicht, omdat op de plek van het hotel een
   spoortunnel wordt aangelegd. De bouw van de nieuwe locatie is twee jaar vertraagd,
   waardoor die niet op tijd klaar is. De eigenaar stelt de gemeente aansprakelijk."

Amsterdam webregio
"Parkeerautomaten gaan verdwijnen"
   "Op de nieuwe parkeerautomaat moet het kenteken worden ingetoetst. Een bonnetje komt
   er niet meer uit. Een centraal computersysteem registreert de auto waarna de controleurs
   met een handcomputer kunnen checken of er is betaald. Ook kunnen de automaten zo worden
   ingesteld dat SUV's en dieselauto's meer moeten betalen."

Delft Design en TOP
"Waterwerken in Delft"
   "Lezing Waterwerken in Delft op donderdagavond 6 september 2007 in TOP Delft,
   Hippolytusbuurt 14 te Delft door Pieter-Jan Hofman, aanvang 20.30 uur"

delft cartoon_2007_07_07_stadskantoor_stationshal_2.jpg
Agenda Commissie Ruimtelijke Ordening 6 september 2007
"Investeringsbegroting 'Het Nieuwe Kantoor'"
   "redactie: De exploitatiekosten vallen best mee, een eurootje per week per inwoner.
   Ik zou niet weten of andere gemeentes het voor minder doen."dinsdag 04-09-2007 00h00 *

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
harrie fruyt van hertog
"Bas Verkerk gestroomlijnd in Wikipedia"
   "De oorspronkelijke beschrijving van burgemeester Bas Verkerk in de Wikipedia is flink
   gestroomlijnd. Door wie de verwijderingen zijn uitgevoerd heb ik nog niet kunnen
   vaststellen. In de database van de Wikiscanner zijn acht IP-nummers van de
   gemeente Delft opgeslagen."

Jan Peter de Wit
"Belangenvereniging Koepoort ziet af van juridische stappen tegen Gemeente"
   "Via onze straatschaker kreeg ik de in augustus verschenen Nieuwsbrief van de Bewonersbelangenvereniging
   Koepoort (lees hier)in handen. Ook daaruit blijkt dat er nu een proef wordt gedaan met een smalle
   strook onderwater beton. Voorzichtige schattingen gaan er vanuit dat er 15% extra rotaties aan de
   omliggende huizen zullen ontstaan. Of dat de huizen uithouden is de vraag daar bij veel huizen al
   de maximale rotatiegraad (verdraaiing) bereikt is."

http://www.rolfclason.net/fotoosfractie20062010/schaak_soenda/images/pic_0010.jpg (foto Rolf Clason)
Rolf Clason
"Onze wethouder Anne Koning heeft zaterdagmiddag de "buitenschaak" aan de Soendastraat geopend."
   "Met de koninginnepion deed Anne de eerste zet (D2-D4), waarmee de initiatiefnemers
   hun droom in beweging zagen gaan. De buurt kent al een goede onderlinge verstandhouding,
   en met deze contactplek is er weer meer gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zo worden
   buurten beter."

belangenvereniging Onze Indische Buurt
"Straatschaak"
   "Wat gebeurt hier ?
   A. Koning zet een pion
   B. De wethouder schaakt
   C. De buurt staat mat
   D. Wethouder Koning opent het straatschaakspel in de Soendastraat"

Martijn Sipkema
"Duur Stadskantoor"
   "De exploitatielasten (vastgoed) voor het nieuwe stadskantoor komen uit op ongeveer
   € 5 miljoen per jaar tegenover € 2,5 miljoen nu. Als de verhuur van het teveel aan ruimte
   van dat verschil wordt afgetrokken, dan is de gemeente elk jaar € 2,1 miljoen extra kwijt
   voor een nieuw stadskantoor; overigens met het risico dat het meer dan € 3 miljoen wordt."

Gemeenteraad - Willem de Bie
"Zo lang ik leef, wil ik sterven van geluk"
   "Wat mij zorgen baart is de alsmaar uitdijende Randstad met bijbehorende milieueffecten.
   En natuurlijk is dit een wereldwijd probleem. Verander de wereld en begin in Delft, zoiets.
   Het klimaat verandert; nu de politici nog ..."zaterdag 01-09-2007 00h00

Foto van de dag
delft pootstraat_000_muurschildering_2006-03-30 @16-35-55_a.jpg
Delft, Pootstraat.
Muurschildering. "Je dacht toch niet dat je me d'r uit kon remmen?"Quote van de dag
"Leve legale grafitti. Raar maar waar." Anne Koning
(red. Anne Koning bedoelt "graffiti".)Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Lex de Jonge
"Wethouder Koning ontkent uitspraak over legale graffiti"
   "Wethouder Anne Koning (PvdA, ruimtelijke ordening ) ontkent haar uitspraak over legale
   graffiti-plekken in Delft, die ze vorige week tegenover AD Haagsche Courant en RTV- West deed.
   Op haar weblog ontkent Koning de uitspraak nu en spreekt ze over een verzoek tot
   rectificatie. Die vraag heeft deze krant nooit bereikt
."

Anne Koning
"leve legale grafitti"
   "Raar maar waar. Ik wil hier rechtzetten wat het AD/dichtbij maandag verkeerd in de krant
   zette. Er is te lezen "De huidige Irenetunnel waarin graffitispuiters hun gang kunnen gaan,
   moet wijken voor de spoortunnel. En wethouder Koning (PvdA, ruimtelijke ordening) vraagt
   zich of een nieuwe plek wel gewenst is.""

Jan Peter de Wit
"Zonder Spoortunnel geen nieuw Stadskantoor"
   "Het nieuwe stadskantoor wordt in alle vier de spoortunnelvarianten gebouwd op de spoortunnel.
   Het college vraagt de gemeenteraad nu al om €76,7 miljoen te reserveren voor het nieuwe stadskantoor."

Bianca van der Werf
"De proef op de som "
   "Het gratis Openbaar Vervoer op zaterdagen stopt en de parkeertarieven gaan omhoog.
   We gaan weer goed van start na zo'n 8 weken zomerreces. De zogehete "proef" voor het
   gratis OV op de zaterdag heeft € 400.000,00 euro gekost en dat moet schijnbaar ergens
   van betaald worden."

Jan Peter de Wit
"Delft koopt vier nieuwe vuilniswagens voor Avalex"
   "Het is niet bekend wat de milieunorm en brandstof van deze nieuwe vuilniswagens is.
   De gemeenteraad wil geen diesels meer, maar gemeentelijke voertuigen op aardgas, LPG
   of waterstof. Ook blijkt dat gehuurde vuilniswagens goedkoper zijn. Dus waarom we daar
   niet mee doorgaan om zo de kosten laag te houden is vreemd."Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl