logo politiek delft

    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de logo prodeo Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


maandag 30-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft binnenwatersloot_001_ontwerp_grand_cafe_restaurant_phoenix_a.jpg
Delft, Binnenwatersloot 1.
De redactie van Politiek Delft kreeg de bovenstaande schets toegezonden.
De Delfia bioscoop wordt binnenkort gesloopt.
De nieuwe eigenaar wil op deze locatie een Grand-Cafe-Restaurant openen.
Deze toekomstige top-locatie aan de entree naar de binnenstad verdient een TOP-ontwerp.
DOZ presenteerde vorige week een impressie van TAK Architecten Delft.
Al eerder tot rond 1915 was hier Cafe-Restaurant Phoenix gevestigd.Quote van de dag
"Burgemeester Bas Verkerk had er toen al voor moeten zorgen dat de zaak (red. Gondelaffaire)
in der minne hadden kunnen worden geschikt, maar dat is niet gebeurd. Nee, iedereen moest
zo nodig naar de Rechtbank. We gaan van rechtszaak naar rechtszaak, van lek naar lek en
van aangifte naar aangifte. Het lijken wel kleine jongetjes in een zandbak en de burger
wordt er doodziek van. Laten we deze zaak nou eens normaal oplossen. Met Bas Verkerk,
met Christiaan Baljé en met Martin Stoelinga. Niets is onoverkomelijk. Zelfs oorlogen
worden opgelost." Peter Smit vz. Leefbaar-Delft
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Leefbaar Delft
"De uitspraak in de bodemprocedure 'Gondelaffaire' ex VVD wethouder "
   " zie 4.23 voor Conclusies met betrekking tot het onrechtmatig handelen ..."

AD-Delft
"Stoelinga slikt beschuldiging in"
   "Voor de oud-wethouder vormde dit aanleiding een juridische procedure te beginnen -
   niet alleen vanwege het gebruik van het woord "corrupt", maar ook omdat de holocaust
   en de praktijken van de nazi's worden aangehaald
, waardoor het lijkt alsof Stoelinga
   die op één lijn zet met de gemeentepolitiek."

Rolf Clason
"OPEN BRIEF AAN DE HEER M. STOELINGA NAAR AANLEIDNG VAN ZIJN REISVERSLAG OVER
EEN BEZOEK AAN EEN VERNICHTUNGSLAGER"

   "Op de website van uw politieke partij trof ik een ontboezeming aan naar aanleiding van
   uw recente bezoek aan het vernietigingskamp Auschwitz."

DOZ - Marcel de Wit
"Rechtbank geeft Baljé gelijk in gondelaffaire"
   "Ik wacht de rectificatie wel af, maar het kort geding gaat door", zegt Baljé. "Anders
   blijft meneer Stoelinga maar dingen roepen die hij niet mag roepen." "Jammer, heel jammer",
   zegt de voorzitter van Leefbaar Delft, Peter Smit. "Een beetje dom, om maar met Maxima-woorden
   te spreken. We hadden juist afgesproken dat er niet meer met modder zou worden gegooid. Deze
   column is ook niet in overleg met de andere Raadsleden gegaan. De geloofwaardigheid lijdt er onder."

Telegraaf
"Schadevergoeding voor oud-wethouder in pizza-affaire"
   "De beschuldigingen van corruptie aan het adres van de Delftse oud-wethouder Christiaan Baljé (VVD)
   waren onterecht. Dat bleek woensdag uit het oordeel van de rechtbank Den Haag in de zogenoemde
   pizza-affaire. Leefbaar Delft en haar fractievoorzitter Martin Stoelinga moeten vanwege
   publicaties op de website van Leefbaar Delft een schadevergoeding en de proceskosten
   aan Baljé betalen."

DOZ - JN
"De Lijst Pim Fortuyn is ter ziele, leve "Wat Wij Willen"
   "LPF Delft is dood, maar een nieuwe partij is inmiddels opgericht. Die gaat onder de
   naam "Wat Wij Willen" op zoek naar draagvlak. Deze partij, die overigens niet moet
   worden gezien als de nieuwe LPF Delft, wil in 2010 aan de Gemeenteraadsverkiezingen meedoen."

delft schieweg_000_2007_07_29_14h45_05_a.jpg
DOZ - Wat ik zeggen wil ...
"Vrachtwagens"
   "Wat ik echter mis in het verhaal is het feit dat deze vrachtauto's vaak ook zeer hinderlijk
   op het (rode) fietspad worden geparkeerd, waardoor een zeer gevaarlijke situatie ontstaat
   voor fietsers. In het afgelopen half jaar heb ik de wijkcoördinator van de Gemeente Delft,
   de wijkagent en ook de wethouder die dit in haar portefeuille heeft op de hoogte gebracht,
   maar zonder enig resultaat. Cor Elmendorp voorzitter Buurtvereniging Delftzicht - DELFT"zaterdag 28-07-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. Rösenwasser
cartoon_2007_07_28_bewaker_bange_raadsleden_a.jpg
Delft.
Bas Verkerk beheert de portefeuille Veiligheid. Na de pantservoertuigen en
de politiebewaking tijdens de raadsvergaderingen alweer een uitbreiding.
Bange raadsleden krijgen een beveiliger mee naar huis.vrijdag 27-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft kinderfietsjes3.jpg
Delft.
"Weet je wat ik zie: Allemaa.............aaaal kleuters"Quote van de dag
"En hoppa... de Delftse notabelen rollen weer als een stel vechtende kleuters over straat.
Ik moet wel zeggen dat het stukje van Stoelinga ver beneden alle fatsoensnormen is;
de holocaust gebruiken om je gram te halen binnen de Delftse politiek. Walgelijk gewoon,
rioolpolitiek van het laagste soort." Arne Vogel, Delft (Bird)Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-West
"Oud-wethouder Baljé wint bodemprocedure"
   "Oud-wethouder van Delft Baljé heeft de bodemprocedure tegen stadsgenoot en raadslid
   Martin Stoelinga van Leefbaar Delft op alle fronten gewonnen. Stoelinga beschuldigde
   Baljé van corruptie. In een column op de site van Leefbaar Delft sprak het raadslid
   het vermoeden uit dat "Baljé misbruik heeft gemaakt van zijn positie als wethouder"."
   redactie: Baljé publiceert een persbericht via het ANP. Onduidelijk is welke
   procedure en uitspraak het betreft. Stoelinga is met vakantie en onbereikbaar.

AD-Delft - Danny Verbaan
"Baljé woedend over column over Auschwitz"
   "De Delftse oud-wethouder Christiaan Baljé heeft opnieuw de partij Leefbaar Delft en haar
   fractievoorzitter Martin Stoelinga voor het gerecht gedaagd. De aanleiding is deze keer
   een column die het raadslid onlangs publiceerde op de internetsite van zijn partij en in
   een advertentie in de krant Delft op Zondag: Stoelinga spreekt hierin van de corruptiepraktijken
   van wethouder Baljé en schrijft in hetzelfde stuk over een bezoek aan concentratiekamp Auschwitz
   en de herinneringen aan de massamoord op miljoenen joden. "Onwillekeurig werd ik in het verre
   Polen teruggeworpen naar de gemeenteraad van Delft," stelt Stoelinga."donderdag 26-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft cartoon_2007_07_martin_hildebrand_a.jpg
Delft.
Na wijn komt Baljé, trekken maar!
"Baljé eist in de rechtszaak rectificatie van de column en een voorschot op immateriële schade".Quote van de dag
"Onwillekeurig werd ik in het verre Polen teruggeworpen naar de gemeenteraad van Delft.
Beelden schoten aan mij voorbij van collega-gemeenteraadsleden, de machtsgeile, kwijlende
bloeddoorlopende koppen van politici die niets anders voor ogen hadden dan mijn kop eraf
te hakken toen ik de simpele waarheid aan het licht bracht omtrent de woonboot "Cabrio"
en de 'Gondelaffaire' (red. vermeende corruptie door oud-VVD-wethouder Christiaan Baljé).
De gretigheid waarmee ze moties indienden, met geen andere bedoeling dan mij politiek
onschadelijk te maken." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-West
"Opnieuw rechtszaak van wethouder tegen Delftenaar"
   "De Delftse wethouder Baljé spant opnieuw een rechtszaak aan tegen zijn stadgenoot
   Martin Stoelinga, die hem heeft beschuldigd van corruptie. Ook de partij Leefbaar Delft
   wordt gedagvaard."

Martijn Sipkema
"Timing"
   "In de Delft op Zondag was te lezen dat de TU de spaceboxen en containerwoningen aan
   de Leeghwaterstraat wil behouden."
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Ik heb de krant gelezen en vraag me af...
   Kritische raadsleden onderzoeken zelf en nemen stelling ...

Lennart Harpe
"Exploitatiekosten nieuwe stadskantoor"
   "Op 6 september 2007 praten de commissies Ruimtelijke Ordening en Bestuur en Werk over
   de nota "Investeringsbegroting nieuwe stadskantoor". Uit de nota blijkt dat de geraamde
   exploitatiekosten van het nieuwe stadskantoor circa €355.000 per jaar hoger uitpakken
   dan de huidige exploitatielasten. Door middel van taakstellende bezuinigingen wenst
   het college het verschil terug te brengen, waardoor sprake zal zijn van een budgettair
   neutrale exploitatieopzet."maandag 23-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft vesteplein_000_2007_07_21_18h26_41_a.jpg
Delft, Vesteplein.
Het Vesteplein is het cultuurplein in Delft.
Hier zijn gevestigd bioscoop Mustsee, theater De Veste en de discotheek/openbare bibliotheek/kunstcentrum DOK.Quote van de dag
"U bent onrespectvol jegens de politie en jegens de mensen die beveiligd moeten worden." Bas VerkerkWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Verkeersremmende maatregelen Maria Duystlaan verhogen de onveiligheid"
   "Echter die drempels en vluchtheuvels die er nu geplaatst zijn maken het alleen maar
   onveiliger voor fietsers. Bijna alle auto's proberen nu de ronde drempels te vermijden
   door over de fietsstrook te rijden. Ook is de doorgang voor autobussen zo smal dat ze
   wel gedwongen worden om over de fietsstrook te rijden."

Jan Peter de Wit
"OM seponeert lekken VVD wethouder Vuijk op voorhand"
   "Het onderzoek naar het zogenaamde lekken is door mijn aangifte tegen de wethouder
   versneld door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Het was van het college niet de
   bedoeling dat zij zelf in de verdachtenbank terecht kwamen."

Fleur Norbruis
"Hammenpoort"
   "We doen het niet vaak, maar op dit punt wel: verdeeld stemmen. Net voor het zomerreces
   werd de raad nog om toestemming gevraagd af te wijken van het beleid ontwikkelingsplannen om
   een snelle bouw van woningen voor internationale studenten op het Hammenveld mogelijk te maken."

Wim Bot
"Met de fiets minder file"
   "Vorige week werd in Delft een landelijke overeenkomst ondertekend om met de fiets
   de files op de snelwegen te bestrijden. Een prima initiatief, dat de ondersteuning van
   GroenLinks op alle niveaus verdient. Met het project Met de fiets minder file worden
   vijf fietsroutes op trajecten waar dagelijks veel files staan opgeknapt en aantrekkelijker
   gemaakt. Het doel is dat forensen vaker op de fiets zullen stappen in plaats van in de auto.
   Het gaat om de trajecten Delft-Rotterdam, ..... "
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Een onderzoekje naar het aantal forenzen dat dagelijks per auto of fiets van Delft
   naar Rotterdan en omgekeerd gaat zou niet verkeerd zijn. Misschien kan Wim Bot deze
   cijfers publiceren. Ook zou er gedacht moeten worden over enige beschutting van de
   standaardfietser tegen regen en wind.

DOZ - Marcel de Wit
"Bios wordt Grand Café"
   "De voormalige bioscoop Delfia, op de hoek van de Binnenwatersloot en de Westvest,
   wordt een Grand Café. Na de bouwvakvakantie moet worden begonnen met de sloop."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Bange politici begeleid"
   "Bange politici kunnen in Delft voortaan begeleiding krijgen naar huis. Voelen de raadsleden
   zich tijdens of na een vergadering onveilig, dan gaat er indien gewenst een beveiliger mee.
   De maatregel is er één in een serie. Zo zit er al een paar maanden bij elke politieke
   vergadering in Delft een beveiliger in de zaal. Ook komen er binnenkort camera's te hangen
   en wordt er een alarmknop aangebracht."zaterdag 21-07-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. Rösenwasser
cartoon_2007_07_21_bierfiets_verkerk_a.jpg
Delft.
Burgemeester Bas Verkerk verbiedt de bierfiets in Delft.woensdag 18-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft binnenwatersloot_000_terrasboot_2007_07_12_13h40_14_a.jpg
Delft, Binnenwatersloot.
Dit seizoen met een extra terrasboot.Quote van de dag
"Steeds meer tradities sneuvelen in Delft. Recentelijk geen bierfiets meer,
geen beschuit met muisjes, wie weet wat nog volgt." harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad van Tongeren
"Een slagschip aan de Houttuinen" (red. Stadskantoor/stationshal)
   "Het doet mij denken aan het fregat "de Zeven Provinciën". En dat roept bij mij geen
   associatie met transparant bestuur op, terwijl Francine Houben dat wel beoogt. Misschien
   is het nog te vroeg voor een uitgesproken oordeel, want het ontwerp moet nog verder
   worden uitgewerkt. Ik hoop in ieder geval niet dat we na een badkuip aan de Phoenixstraat
   en slagschip aan de Houttuinen krijgen."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Mecanoo bouwt stadshal"
   "Na een procedure die niet de schoonheidsprijs heeft verdiend, is dan eindelijk de keuze
   gemaakt. Het Delftse architectenbureau Mecanoo heeft de opdracht gekregen om het nieuwe
   stadskantoor station te gaan bouwen. Stadsbelangen kan deze keuze van harte ondersteunen,
   hoewel uit het DIP onderzoek Mecanoo niet als eerste scoorde."

Niek van Doeveren
"Verslag van raadsvergadering 12 juli jl."
   "Meer discussie ontstond er over het voorstel om 240 woningen voor internationale studenten
   te bouwen aan de oostrand van het weiland tegen de Leeghwaterstraat ter hoogte van de
   Korvezeestraat. Op dit moment ligt daar een weiland en een monumentale boerderij. Dat
   weiland en boederij hebben een cultuurhistorische waarde, die door de bouw wordt aangetast."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Station Zuid "onveilige plek""
   "Vorige week verscheen een persbericht van de gemeente, waarin werd aangekondigd dat
   een 11-tal onveilige plekken zullen worden aangepakt. In het bericht werden wel wijken
   genoemd waar deze plekken zich zouden bevinden, maar niet om welke onveilige locaties het gaat."

Frank Gorte
"Meerderheid raad voor extra studentenwoningen"
   "Opmerkelijk waren het CDA en de SP. Beide partijen beloofden in de verkiezingen meer
   studentenwoningen. Met een korte blik op hun verkiezingsprogramma's zou je ook denken
   dat ze voor de bouw van extra studentenwoningen in de TU-wijk zouden zijn. Tijdens de
   raad stemden ze tegen het voorstel, evenals enkele andere partijen. Gelukkig koos de
   meerderheid van de raad wel voor de extra woningen."


Frans van Rijnswou
"Who's grumpy"
   "Mannen en vrouwen boven de 45 jaar (als het om humor gaat ben je al vroeg oud) beginnen
   seksistische grappen steeds leuker te vinden."dinsdag 17-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft peperstraat_000_politieauto_2007_07_14_19h05_51_a.jpg
Delft, Peperstraat.
redactie harrie fruyt van hertog:
Zaterdagavond, om de hoek is een akkefietje.
Ruimte genoeg voor je snufferd om je politiewagen fatsoenlijk te parkeren.
Zonder overlast voor de voetgangers. Nee hoor als een ASO pleur je de Mercedes op de stoep.
Normen en waarden, een bravoure-makertje bij de politie verziekt de voorbeeldfunctie!Quote van de dag
"Het begint erop te lijken dat de horeca de nek om wordt gedraaid." Bram StoopWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Horeca Delft klaagt over hoge dwangsommen"
   "Geluidsovertredingen van horecazaken worden door de gemeente Delft keihard aangepakt.
   Zeker vijf horecazaken in de binnenstad hebben dwangsommen opgelegd gekregen, oplopend
   tot 20.000 euro, omdat er te veel lawaai is gemeten."

Fractie Stadsbelangen-Delft
" Evenemententerrein te commercieel voor amateurs"
   "Het evenemententerrein Lijm & Cultuur aan de Rotterdamseweg was destijds vooral bedoeld
   om de amateurverenigingen een plek te bieden voor repetities en optredens. Daarmee een
   antwoord gevend op het ruimtegebrek in Delft voor amateur-gezelschappen."

Jon van Pagé
"Uitgangspunten WMO"
   "Tijdens de laatste raadsvergadering is er onder andere gesproken over nieuwe uitgangspunten
   inzake het WMO beleid. Alhoewel de insteek van de meeste partijen wat positiever dan vorig
   jaar te noemen is, kon de SP toch niet akkoord gaan met de voorstellen. Veel andere partijen
   hadden het helaas nog steeds over het budget neutraal willen uitvoeren van de WMO. Dit is
   wat ons betreft onacceptabel omdat er te weinig geld voor de WMO is. Goede zorg kost geld,
   en de SP is bereid dat er voor te betalen."

Ron Witsenboer
"Kaders Wmo voorzieningen vastgesteld"
   "De gemeenteraad heeft de kaders vastgesteld voor nieuw beleid voor de individuele
   voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarmee zijn voor Delft
   een aantal stappen gezet richting een sociale uitvoering van de WMO."maandag 16-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft laan_van_vollering_2007_07_14_15h20_07_a.jpg
Delft, Laan van Vollering.
Afgelopen zaterdagmiddag. Hier is nog ruim voldoende goedkope parkeerplaats.
De parkeergarages Phoenixstraat en Zuidpoort waren 100% bezet.Quote van de dag
"D66 vindt het belangrijker dat er snel voldoende studentenwoningen komen, dan dat
alle procedures volgens het boekje worden doorlopen." Lucas VokurkaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Sjaak Keuvelaar
"Het belang van de TU? Studentenwoningen in het weiland..."
   "Dat juist het CDA tegen een woningbouwplan van de TU moet stemmen is vreemd. Wij hebben
   immers het belang van de TU hoog in het vaandel staan. Om nog maar te zwijgen over het
   belang van de kenniseconomie, dat wij zo mogelijk nog hoger achten. Er moet dan ook heel
   wat gebeuren wil het CDA op een dossier van noodzakelijke woningbouw voor de TU tegen stemmen."

Bram Stoop
"Eigenlijk net zo simpel als dat het walgelijk is." (red. Hammenpoort )
   "Twee leden van de driekoppige GroenLinks-fractie. Ron Witsenboer en Fleur Norbruis
   gingen niet akkoord, omdat zij het gebied groen willen houden. Wim Bot ook Groen link(s)
   die normaal toch ook voor groen is stemde dus gewillig voor het college voorstel.
   Wethouder Bolten ook van Groen Links heeft als enige binnen het college ook tegen gestemd.
   Ik ben het niet snel met haar eens maar nu toch wel. De andere voorstemmers (PvdA, D66,
   ChristenUnie/SGP, STIP en VVD) mengden zich nauwelijks in de discussie. Mede door het
   gemengde stemgedrag van Groen Links is het voorstel dus aangenomen."

Lucas Vokurka
"Bouw studentenhuizen Hammenpoort moet doorgaan"
   "D66 vindt het belangrijker dat er snel voldoende studentenwoningen komen, dan dat alle
   procedures volgens het boekje worden doorlopen. We willen immers niet dat studenten
   elders gaan wonen of studeren. Het plan voor het bouwen van 238 studentenwoningen aan
   de Rotterdamseweg 155/Leeghwaterstraat (locatie Hammenpoort) moet daarom snel worden
   uitgevoerd, zoals het College van B&W wil."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Inspraak als het uitkomt" (red. Hammenpoort)
   "Als men de normale procedure zou volgen, dan zouden de woningen niet voor augustus 2008
   klaar zijn, dus bedacht het college de volgende truc. We laten de inspraak van burgers
   achterwege. Geheel tegen het door de raad in december 2005 vastgestelde beleid inzake
   ontwikkelingsplannen."

Martijn Sipkema
"Studentenhuisvesting Hammenpoort"
   "Dat er een tekort aan studentenhuisvesting is in Delft is geen nieuws. Zelfs met de
   geplande nieuwbouw neemt het tekort toe, en dat weet het college van bestuur van de
   TU natuurlijk ook al lang. De TU had ook zeker meer kunnen doen dan ze nu doet geloven.
   Bij de verkoop van haar panden in het noordelijk TU-gebied lijkt er meer rekening gehouden
   te zijn met de opbrengsten dan met het tekort aan studentewoningen."

Woonbron Delft
"Einde OZB-kwestie Delftse woningcorporaties"
   "Met de recente uitspraak van het Gerechtshof, waarin Woonbron Delft in het gelijk is
   gesteld over de te veel betaalde onroerendezaakbelasting en waterschapslasten, is een
   einde gekomen aan vier langslepende procedures tussen de Delftse woningcorporaties en
   de gemeente. Het oordeel van het Gerechtshof in de zaak van Woonbron luidt dat de
   gemeente een bedrag van ruim 500.000 euro moet terugbetalen."zaterdag 14-07-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. Rösenwasser
delft cartoon_2007_07_14_kromstraat.jpg
Delft.
VOM (Vastgoed OntwikkelingsMaatschappij Delft B.V.) koopt panden aan in de Kromstraat.
Doel is meer grip te krijgen op het vastgoed, primair in het historische deel van
de binnenstad van Delft en het gebruik van het desbetreffende vastgoed te optimaliseren
onder meer volgens het gewenste brancheringspatroon dat door de gemeente is vastgesteld.donderdag 12-07-2007 16h00

Foto van de dag
delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_westvest_2007_06.jpg
Delft, Architectenbureau Mecanoo maakt het nieuwe stadskantoor en de stationshal.
Rond half twaalf trok notaris Dröge een A4-tje met de naam Houben als winnaar uit een envelop.Quote van de dag
"Hoe dan ook, ik vind het een prima keuze. Er komt tenmiste geen standaard bouwwerk
maar iets dat echt opvalt." Arne VogelWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeente Delft
" Stadskantoor en stationshal"
   "Mecanoo architecten krijgt de opdracht om het nieuwe stadskantoor en de stationshal van
   Delft te ontwerpen. Dit is de uitkomst van een selectieprocedure, waarvan de uitkomst
   op 12 juli bekend is gemaakt."

Jan Peter de Wit
"Mecanoo winnende ontwerp Stadskantoor/Stationshal Delft"
   "Om half twaalf heeft notaris mr. Th.J.H. Dröge bekend gemaakt dat buro Mecanoo gewonnen
   heeft. Aanwezige architecten waren Francine Houben (Mecanoo), Dirk Jan Postel (Kraaijvanger),
   Vivian Robbenhaar (Soeters) en Marco Romano (Uytenhaak). Soeters en Uytenhaak waren
   op vakantie in het buitenland."

AD-Delft
"Mecanoo mag Delfts stadskantoor bouwen"
   "De prijsvraag voor het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van de gemeente Delft
   (het "stadskantoor") is gewonnen door Mecanoo. Dit Delftse architectenbureau kreeg
   de meeste punten en mag zijn plan nu verder uitwerken."

Frank Gorte
"Mecanoo ontwerpt nieuw Stadskantoor!"
   "Het stadskantoor van Mecanoo kan binnen de STIP-fractie op veel steun rekenen.
   Wij verwachten dat het gewaagde ontwerp met veel glas, een markant punt in Delft wordt."

RTV-West
"Houben ontwerpt nieuw stadskantoor Delft"
   Francine Houben is de architect van het nieuw te bouwen stadskantoor in Delft. Dat heeft de
   gemeente donderdag bekendgemaakt. Houben is verbonden aan het Delftse bureau Mecanoo Architecten."

Wim Bot
"Delfts college eist rectificatie Telegraaf"
   "Zo kreeg een gezin met zes kinderen dat op een flatje woont een eensgezinswoning aangeboden.
   Er wordt een dakkapel opgezet en de kosten daarvan worden in de huur doorbetaald. Verder
   wordt de badkamer opgeknapt. De gemeente betaalt aan corporatie Vidomes bijna zesduizend
   euro voor het opknappen van de badkamer en voor tijdelijke leegstand."woensdag 04-07-2007 20h00

Architectenbureau Mecanoo uit Delft winnaar in de poll

delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_architecten_07_2007.jpg
redactie door harrie fruyt van hertog:
PolitiekDelft feliciteert architecte Francine Houben met het poll-resultaat (niet representatief).
In vergelijking met de eerste ronde heeft haar ontwerp de meeste vooruitgang geboekt.
Morgen komt de selectiecommissie met de echte uitslag.

delft stadskantoor_stationshal_poll_uitslag_2007_07_11.jpg

De uitkomst van de architectenselectie voor het stadskantoor en de stationshal van Delft
wordt bekend gemaakt op donderdag 12 juli. Dit gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst
in het stadhuis die begint om 11.00 uur. Iedere belangstellende is hierbij van harte welkom.woensdag 04-07-2007 20h00

Stadskantoor (80 miljoen euro) en stationshal

Welke ontwerpen moeten afvallen? Stem ze weg!


Soeters van Eldonk Architec. Mecanoo Architecten      Kraayvanger Urbis Architec. Rudy Uytenhaak Architectenb.

  

Free polls from Pollhost.com


De uitkomst van de architectenselectie voor het stadskantoor en de stationshal van Delft
wordt bekend gemaakt op donderdag 12 juli. Dit gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst
in het stadhuis die begint om 11.00 uur. Iedere belangstellende is hierbij van harte welkom.dinsdag 10-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft delftse_hout_hondenstrand_2007_07_01.jpg
Delft, Delftse Hout, hondenstrand.
Gehoord in de Delftse Hout: We wone in duh wijk Ypenburg, onwijs luik, ut is net of we in Delluf wone!
Ypenburg ligt ook maar 10 minuten fietsen van Delft vandaan, dus het is vrij logisch dat je
je hond uitlaat in (de aan Ypenburg grenzende) Delftse Hout, je boodschappen in Delft doet,
een kroeg bezoekt, een film gaat kijken en er uit eten gaat. Je bent zo thuis na een avondje
stappen! Bovendien kun je er 's nachts nog veilig in je eentje over straat lopen.

Delft heeft best veel te bieden. Het heeft een gezellig historisch centrum met veel kroegjes,
restaurantjes, eethuisjes en terrasjes die dagelijks druk bezet zijn en er is bijna iedere
week wel iets leuks te doen of te bekijken; muziekfestivals, straattheater, grachtenconcerten etc.
De zomeravonden hebben iets Mediterraans; op de terrasjes hoor je 's avonds een gezellig
geroezemoes. Vrij logisch dus om Delft-georiënteerd te zijn als je in Ypenburg woont. Vanuit
Ypenburg is het een hele reis naar Den Haag centrum en of het er net zo gezellig is? (LdJ)Quote van de dag
Spoortunnel: "Als je er van een afstandje naar kijkt, is het verhaal eigenlijk heel simpel." Aad van TongerenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad van Tongeren
"De juiste tunnel voor Delft en de Randstad "
   "Om de Randstad goed bereikbaar te houden is een verbinding tussen de verschillende
   steden nodig, die met een hoge frequentie rijdt en - als een soort metro - op elke
   halte stopt. Dat is niet mogelijk, als daar de intercity's en sneltreinen tussendoor
   moeten rijden. Dus is in de Randstad een viersporig traject en in Delft een viersporige
   tunnel nodig."

Rolf Clason
"OPINIE : INSPRAAK VAN DE BURGERS"
   "Een lid van de afdeling, aanwezig op de slotbijeenkomst van "Woonvisie 2025", op
   7 juli 2007, aan wie ik bovenstaande gedachten openbaarde, reageerde aldus:
   "Weet jij wel wat dualisme inhoudt?""

Shell Nederland
"Brandstofprimeur op stadsbussen in Delft"
   "Met ingang van 30 mei 2007 gaan zeven stadsbussen van Connexxion in Delft bij wijze
   van proef rijden op 100% Shell GTL Fuel. GTL staat voor Gas-to-Liquids, een proces
   waarbij aardgas wordt omgezet in hoogwaardige synthetische brandstof."maandag 09-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft kromstraat_000_2007_07_01_16h10_00_2a.jpg
Delft, Kromstraat.Quote van de dag
"Het college is nu financieel player geworden in de Delftse café en softdrugscéne.
Na jaren aan de macht te zijn heeft de PvdA in Delft nu echt het rechte pad verlaten." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga
"Wissel vastgeroest"
   "Onwillekeurig werd ik in het verre Polen teruggeworpen naar de gemeenteraad van Delft.
   Beelden schoten aan mij voorbij van collega-gemeenteraadsleden, de machtsgeile, kwijlende
   bloeddoorlopende koppen van politici die niets anders voor ogen hadden dan mijn kop eraf
   te hakken toen ik de simpele waarheid aan het licht bracht omtrent de woonboot "Cabrio"
   en de corruptiepraktijken van wethouder Baljé. De gretigheid waarmee ze moties indienden,
   met geen andere bedoeling dan mij politiek onschadelijk te maken."

Jan Peter de Wit
"Gemeente koopt café's en coffeeshop in Kromstraat"
   "Het college heeft 29 mei besloten (lees hier) garant te staan voor een lening van
   €4 miljoen voor de aankoop van een twaalftal panden in de Kromstraat. In 2005 heeft
   de Gemeente samen met Vestia het bedrijf 'Vastgoed OntwikkelingsMaatschappij' bv (VOM)
   opgericht om achteruitgang, leegstand en verpaupering in de binnenstad te voorkomen
   door het actief opkopen van panden."

Mechtild de Jong
"WMO: Kaders nieuw beleid individuele voorzieningen"
   "Het CDA vindt het jammer dat we de WMO-raad nog niet hebben geïnstalleerd. Wij willen
   dat de leden van de raad, enkel cliënten, zelf hun voorzitter kiezen en dat de Raad
   een eigen budget krijgt van de gemeente om een secretaris aan te trekken. Volgens
   de wethouder is dat nu ook al het geval bij de beide panels. Voor ons is dat nog niet
   correct. Het moet voor ons gaan om een cliënten-raad met een aangestelde onafhankelijk
   secretaris en voorzitter."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Ontwijken accountantcontrole PGB budget"
   "Het college heeft toch wel een heel bijzondere constructie bedacht om de accountantscontrole
   op PGB budgetten te ontwijken, waardoor men niet het risico loopt met onrechtmatigheid
   te worden geconfronteerd."

Sanne van Empel
"Internationale studentenhuisvesting Hammenpoort"
   "Het weiland en de boerderij krijgen op termijn een openbare functie kunnen als onderdeel
   van het leefklimaat van de TU-campus en omgeving. Er worden dus én studentenwoningen gebouwd
   én krijgt het bestaande groen een betere invulling. STIP ondersteund dat plan van harte."

Bram Stoop
"Versneld studentenhuisvesting aan de Hammenpoort"
   "Weer een belangrijk stukje cultuur en geschiedenis wat verloren gaat voor een tijdelijke
   oplossing vinden wij dan ook te gek voor woorden."

Lennart Harpe
"VVD schoorvoetend akkoord met verkorte procedure Hammenpoort"
   "De VVD is niet bang om uitzonderingen te maken, daar waar dat echt moet en de belangen
   van Delft daarom vragen. De TU Delft is van belang voor de stad, maar dat geldt ook
   voor veel andere bedrijven en instellingen."

Wil Steffen
"De gemeente Delft, Economische Zaken en de WFIA"
   "In de vergadering van de commissie EMCR van 3 juli l.l. is uitgebreid gesproken over
   de stand van zaken m.b.t. het economisch beleid van wethouder Ronald Vuijk en de effecten
   van zijn recente buitenland-reizen. Een ander bespreekpunt was de betrokkenheid van m.n. de WFIA."

DOZ
"Of het nou bestuurders zijn of voetballers, het was bij DHC een komen en gaan"
   "KINKELS IN DE KABEL Delftenaren mogen dan denken dat ze toch wel een beetje stadsmensen zijn,
   in Den Haag zijn er nog lieden die Delftenaren moeiteloos in de categorie "boeren" parkeren.
   Zoals de in voetbalkringen toch niet onbekende Ton Beije. Die op de website van Sportsignaal/Voetbalmagazine
   in een verslagje van DHC's Ledenvergadering deze treffende volzin opnam: "Scheidend voorzitter
   René Baggerman moest de leden al snel mededelen, dat er wat betreft de bestuursverkiezing wat
   kinkels in de kabel waren gekomen".
   Eén van die "kinkels" was Aad Meuleman.
   Voor de tweede keer trok hij op de valreep zijn kandidatuur voor het bestuurslidmaatschap in.
   Stadsbelangen gaan nu eenmaal boven clubbelangen, zo zou hij toch wel moeten weten ..."zaterdag 07-07-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. Rösenwasser
delft cartoon_2007_07_07_stadskantoor_stationshal.jpg
Delft.
2012. Stadskantoor opgeleverd. De aanbesteding van de spoortunnel was op een debacle
uitgelopen. Geen aannemer wilde de tunnel bouwen voor het budget van 512 miljoen.
De aanbiedingen lagen ruim 300 miljoen hoger en de toenmalige minister Camiel Eurlings
maakte weinig klaar bij de VVD-ambtenaren van Rijkswaterstaat. Bovendien was volgens
directievoerder Prorail het knelpunt Delft opgeschoven naar 2040 mede door HSL en Randstadrail.
Door een blunder in de bouwfasering van het toenmalige stadsbestuur (Wh. Rik Grashoff cs)
zit Delft nu voorlopig opgescheept met een stukje spoortunnel zonder trein.vrijdag 06-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft van_leeuwenhoeksingel_2007_07_03_14h31_33_a.jpg
Delft, Van Leeuwenhoeksingel.Quote van de dag
"Burgemeester Verkerk kiest weer voor de doofpot methode nu het hem uitkomt.
Burgemeester Verkerk doet in de media alsof raadsleden gelekt hebben maar als
wethouders de wet overtreden dan geeft hij niet thuis." Jan Peter de WitWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"VVD wethouder Vuijk aangegeven wegens lekken Burgemeester Verkerk cs doet het in de doofpot"
   "Tijdens de behandeling van het voorbereidingskrediet van €900.000 voor het Voorontwerp
   van het nieuwe Stadskantoor doorbrak VVD wethouder Ronald Vuijk ineens de geheimhouding
   rond de kosten van het nieuwe Stadskantoor. Volgens Vuijk viel die negen ton in het
   niet bij de totale kosten van ongeveer 80 miljoen euro van het nieuwe stadskantoor."

Jeroen van Oort
"Kennisfestival volgens CDA wel héél erg duur"
   "De gemeente is gevraagd hier een bedrag van €50.000,00 aan bij te dragen. Bovendien
   zou gedurende vier maanden voor twee dagen in de week een ambtenaar geleverd moeten
   worden. Die moet dan helpen in de organisatie. Het CDA vindt echter dat niet te
   rechtvaardigen is dat met gemeenschapsgeld wordt bijgedragen aan congressen met
   dergelijke hoge kostenposten."

Fractie Stadsblangen-Delft
"Volgende week eindelijk duidelijkheid stadshal"
   "Mochten de fracties in de eerste mislukte ronde er nog iets van vinden, nu heeft het
   college gemeend de fracties in de raad volledig te passeren. Achteraf mogen de fracties
   straks hun oordeel geven. Een bedenkelijke gang van zaken. Detail is wel dat het college
   slim heeft besloten op 12 juli 2007 de uitslag bekend te maken. De dag erna gaat de
   raad met zomerreces."

Rolf Clason
"VVD SPREEKT H-WOORD UIT"
   "Niet al die goedkope huurwoningen slopen, vooral niet in de Bomenwijk, veel meer
   goedkope huurwoningen bouwen in bijvoorbeeld Harnaschpolder": het waren de bekende
   SP-geluiden die hier klonken, en die door de VVD-ers uiteraard weerlegd werden."

Lennart Harpe
"Meer bouwen en graag een beetje snel!"
   "Pluckel gaf aan dat Nederland niet vol is en dat met name braakliggende landbouwgronden
   slim aangewend kunnen worden voor de broodnodige bouwproductie. Dat vraagt overigens wel
   om keuzes en daadkrachtige besluitvorming. Jansen pleitte in dat kader voor verdichting,
   hoger bouwen en meer woningen boven winkels."

RTV Rijnmond
"Toekomst restwarmteproject onzeker"
   "Het Rotterdamse restwarmteproject ligt voorlopig stil. Volgens wethouder Harbers van
   Economie, Haven en Milieu wordt er te weinig geïnvesteerd in het Warmtebedrijf Rotterdam."

nrc.nl - Reinier Kist
"Hoe boeken lenen een belevenis wordt"
   "De bibliotheek is niet langer een muffig hol, maar een belevenis. In Amsterdam kun
   je er vanaf zaterdag, achterover leunend in een hippe kuipstoel, je e-mail checken
   en een sandwich eten."woensdag 04-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft hooikade_000_ampelmann_2007_07_03_14h42_39_a.jpg
Delft, Hooikade.
Presentatie van de "Ampelmann".
Projectleider Dr. Ir. Jan van de Tempel, TU Delft in gesprek met een journaliste.
Vanavond behandelt de Commissie EMC&R het raadsvoorstel:
"Bijdrage aan het Zuid-Holland Kennisfestival 2007".
Verdubbel de bijdrage en creeer dubbele kansen!Quote van de dag
"De Noordelijke binnenstad van Delft heeft nodig nieuwe impulsen nodig en de Boeken-,
Papier-, en Kunstmarkt zou hieraan een mooie bijdrage kunnen leveren." Fractie Stadsbelangen-DelftWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad Meuleman
"Ondernemers Papsouwselaan bezorgt over toekomst"
   "De herstructurering Poptahof is inmiddels in gang gezet. Van ondernemers
   aan de Papsouwselaan hebben wij signalen ontvangen dat zij zeer sporadisch
   worden geïnformeerd over deze plannen en wat dit zal betekenen voor hun
   toekomst in dat gebied."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Dit jaar nog geen Boeken-, Papier- en Kunstmarkt Delft?"
   "Het probleem waar de gemeente zich voor gesteld ziet, is of de op te zetten
   markt wel of niet commercieel is. Winkeliersvereniging de Klis heeft duidelijk
   aangegeven dat deze markt niet commercieel is, hoewel iedereen die er staat
   natuurlijk wel hoopt iets van zijn of haar tweedehands boeken of zelfgemaakte
   kunst te kunnen verkopen. De organisatie van de markt gaat echter nadrukkelijk
   uit van een niet-commercieel karakter. De markt kan een extra promotie voor Delft
   betekenen en zeker voor het Noordelijk winkelgebied."

Bas Bennebroek
"VOS-dag 2007"
   "Op de zogenaamde VOS-dag (Vereniging Oud-STIPpers) zijn 10 oud-raadsleden van STIP
   uit de periode 1994-2005 en drie oud-wethouders langsgekomen bij de huidige fractie."

Babak Mousavi Gourabi
"Schriftelijke vragen betreffende de situatie van (uitgeprocedeerde) asielzoekers in Delft"
   "In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is een pardonregeling opgenomen voor
   asielzoekers die voor 1 april 2001 hun eerste asielverzoek hebben ingediend,
   sindsdien in Nederland verblijven en geen contra-indicaties hebben."

fractie SP
"Politiek café: VVD en SP gaan samen wonen"
   "In het tweede gedeelte van de avond gaan de Delftse raadsleden Ingrid Dekker (SP)
   en Leja van der Hoek (VVD) in debat over problemen die in Delft spelen. Onderwerpen
   als sloop en renovatie, sociale cohesie, ondernemen in de wijk, scheefwonen, het
   aanpakken van overlast en nog veel meer."

Fleur Norbruis
"Bestemmingsplan Noordoost"
   "In dit bestemmingsplan hebben de Fruittuinen, een uniek groen gebied aan de Oostsingel,
   de bestemming ecologisch groen gekregen. Tezamen met de toekomstige ontwikkelingen op
   het Joris-terrein lijkt een groene slinger vanaf het Joristerrein tot aan het Rijn-Schiekanaal
   nu gewaarborgd."

DOZ - Marcel de Wit
"Dit is meer laagvliegen dan autorijden"
   "Onder grote belangstelling werd de Nuna4 woensdag in de Aula van de TU Delft onthuld.
   De zonneauto kan, met een vermogen gelijk aan een waterkoker of een stofzuiger,
   130 kilometer per uur halen."dinsdag 03-07-2007 00h00

Foto van de dag
delft
Delft, Rietveld. (foto CDA)Quote van de dag
"Zo ken ik u weer, heer Vokurka" Bas VerkerkWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
gemeente Delft
"Stadskantoor en stationshal"
   "Centraal in de Spoorzone komt een bijzonder gebouw dat de stationshal en het gemeentelijk
   stadskantoor herbergt. Eén gebouw met twee 'gezichten': een herkenbaar en functioneel
   station én een representatief en doelmatig onderkomen voor de gemeentelijke organisatie,
   met ruimte voor de publieksbalies en werkplekken voor ongeveer 1000 medewerkers."

Jan Peter de Wit
"Gemeente geeft aan duizenden huurders OZB terug"
   "Een reservering van €742.997 is dan ook een lachertje. Ook de uitvoeringskosten van
   al die herzieningen moeten heel wat kosten met zich meebrengen. Echter wethouder Bolten
   probeert ook dit 'lijk in de kast' angstvallig verborgen te houden."

Niek van Doeveren
"Gemeenteraadsvergadering 29 juni"
   "Afgelopen donderdag 29 juni kwam de raad bij elkaar. Weer met een overvolle agenda,
   die nu wel in één avond werd afgewerkt. Deze vergadering ging vooral over een aantal
   financiële stukken (jaarrekening, kadernota), het bestemmingsplan Noord-Oost, het
   plaatsen van zitbankjes op het Bastiaansplein, een krediet van €9 ton voor het
   eerste ontwerp van het stadskantoor en een wijziging van subsidiesystematiek."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Afkeuring en rechtmatigheid jaarrekening"
   "De fractie heeft een motie van afkeuring tegen het verstrekken van €112.000,-- voor
   het loket Kinderopvang en Octopus mede ondertekend. Wethouder Bolten had de raad hierover
   vooraf niet geïnformeerd en was daarmee voorbij gegaan aan het budgetrecht van de gemeenteraad.
   In de commissievergadering stelde de wethouder dat zij inderdaad de raad hierover had
   moeten informeren, maar dat dit er abusievelijk doorheen was geglipt."

fractie PvdA
"RAAD STEUNT MOTIE STADSBELANGEN OVER 380kV"
   "Een motie van Stadsbelangen betreffende de onwenselijkheid van de voorgenomen aanleg van
   hoogspanningkabels nabij bebouwing is op 28 juni 2007 door de voltallige raad aangenomen."Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl