logo politiek delft

    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de logo prodeo Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


zaterdag 30-06-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
delft cartoon_2007_06_30_lucas_vokurka_draaikontje.jpg
Delft.
De eenmansfractie van oppositiepartij D66, drs. Lukas Vokurka huppelt steeds
meer opvallend vrolijk mee in de pas met de coalitiepartijen.
De afgelopen raadsvergadering schoof Lukas zichzelf naar voren
als nieuwe luidruchtige woordvoerder van de coalitie.woensdag 27-06-2007 00h00

Foto van de dag
delft gasthuislaan_000_luifel_2007-06-23_20-22-47_a.jpg
Delft, Gasthuislaan.
In de Veste nieuwe luifel-overkapping aan de Gasthuislaan, Kruisstraat en Molslaan.Quote van de dag
"De baas de baas" Saskia BoltenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"College wil 17,5 miljoen betalen aan Parking BV voor de Koepoortgarage"
   "Parking BV heeft �13,5 miljoen nodig voor de aankoop van de Koepoortgarage. En nog
   eens �4 miljoen voor de liquiditeitsbehoefte tot 2007. Samen �17,5 miljoen. Na 2007
   zal er jaarlijks nog een lening worden verstrekt tot maximaal het totale bedrag van
   �20 miljoen dat benodigd zal zijn."
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   gelezen op de site van Vestia
   "Projectontwikkeling met een doel
   Estrade Projecten en Ceres projecten zijn de projectontwikkelingsorganisaties
   van Vestia. Estrade Projecten en Ceres projecten richten zich op de ontwikkeling en
   realisatie van woningbouwprojecten. Het structureel vernieuwen en herontwikkelen van
   woonwijken behoort eveneens tot een belangrijke activiteit."


Bianca van der Werf
"Rondvraag t.b.v. Commissie Algemeen, 5 juli 2007" (red. Openbare weg als gratis stalling)
   "Volgens de APV Artikel 124.1 en 124.3 is het verboden een voertuig dat, met inbegrip
   van de lading, een lengte heeft van 6 meter of meer en/of een breedte van 2.05 meter
   of meer en/of een hoogte van 2.40 meter of meer, op wegen binnen de bebouwde kom van
   de gemeente te parkeren. Zo mag een caravan, camper of aanhangwagen niet langer dan
   3 dagen voor de deur gestald worden."

Sjaak Keutelaar
"CDA blij met akkoord met GGZ Delfland"
   "Nu GGZ Delfland en de gemeente elkaar echter op alle punten hebben kunnen vinden,
   staan wij ook positief tegenover het nieuwe bestemmingsplan. Het CDA zal dan ook
   voor dit plan stemmen bij de komende gemeenteraadsvergadering."

Frank Gorte
"Referendum in Delft"
   "STIP vindt dat RO-procedures voldoende mogelijkheden biedt
   voor zienswijzes en inspraak."

Jon van Pag�e
"Fietsparkeren"
   "Om de benodigde financi�n uit de voorziening openbaar vervoer te halen is wat ons
   betreft nog steeds de verkeerde keus. Wij hadden liever gezien dat dit uit de voorziening
   parkeren kwam. Het gaat immers om parkeren."maandag 25-06-2007 00h00

Foto van de dag
delft havenstraat_000_trottoir_bestrating_2007-06-20 @15-10-57_a.jpg
Delft, Havenstraat.
Het troittoir in de Havenstraat ter hoogte van restaurant Bastille is onbegaanbaar
voor (oudere) voetgangers door veel ongelijkliggende tegels.
Bij elke stap die je er zet moet je goed opletten. Tijd voor herbestrating, maar
verzoeken aan de gemeente hielpen niet tot nog toe, ondanks valpartijen met letsel.Quote van de dag
"Met veel lef een diploma uitreiken voor lezen en schrijven en zelf niets begrijpen"
"Ach een verontschuldiging meer of minder is niet vreemd voor collegeleden. Bolten
is gewoon weer een aantal fantastische dagen verder." Aad Bonthuis"Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-Rijnmond
"Rotterdam is 'Hangplek Nederland 2007'"
   "Rotterdam is verkozen tot beste hangplek van Nederland. Dat is de uitkomst van een landelijke
   wedstrijd waarin groepen hangjongeren de kans kregen om zich van hun goede kant te laten zien."

Jan Peter de Wit
"VVD wethouder Vuijk lekt GEHEIM "
   "Tijdens de behandeling van het voorbereidingskrediet van �900.000 voor het Voorontwerp
   van het nieuwe Stadskantoor doorbrak wethouder Vuijk ineens de geheimhouding. Volgens
   Vuijk viel die negen ton in het niet bij de totale kosten van ongeveer
   80 miljoen euro van het nieuwe stadskantoor."

fractie D66
"D66 doet voorstel voor maximaal park langs Voorhofdreef"
   "Als de Voorhofdreef versmald wordt, zal de vrijkomende ruimte op initiatief van D66
   en GroenLinks grotendeels worden omgevormd tot park. D66 doet nu een voorstel om
   dit park zo aantrekkelijk mogelijk te maken."

Rolf Clason
"DAKLOZENBARBECUE"
   "Aan het einde van het seizoen wordt van de maandelijkse daklozenmaaltijden in de Maria
   van Jessekerk altijd afscheid genomen met een barbecue in de Delftse Hout. De fractiedichter,
   die soms het gevoel heeft dat hij alleen in zijn gedichten kan wonen, doet op po�tische wijze
   verslag van afgelopen vrijdagmiddag."


District8.net
"Op bezoek bij : De bikers van de politie"
   "Politie Delft heeft sinds 2002 Bikers en hun werkgebied is het hoofdzakelijk het stadscentrum.
   Bij de politie Delft gaat men nu naar 16 Bikers in de surveillance en breidt men het werkgebied
   Centrum uit met de wijken maar dan bij probleemgerichte aanpak."


DOZ - Marcel de Wit
"Even bellen met Harrie Fruyt van Hertog, voormalig Raadslid voor de politieke partij FRIS"
   "Op zijn site www.politiekdelft.nl gaf Fruyt van Hertog onlangs complimenten aan
   oud-wethouder Rik Grashoff voor de herinrichting van de Ruys de Beerenbrouckstraat.
   En dat terwijl het oud-Raadslid gewoonlijk niet echt scheutig is met complimenten."zaterdag 23-06-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
delft cartoon_2007_06_23_vertrek_hans_stol.jpg
Delft.
Hans Stol, oud-voorzitter Leefbaar Delft verlaat de Delftse politiek.
"Ik zal mijn politieke activiteiten nu beperken tot het verder voorbereiden van mijn
proefschrift over het onderwerp �Evidence based policy making using IT�, waarop ik
volgend jaar hoop te promoveren aan de universiteit Maastricht. Uiteraard zal ik
niet nalaten mijn evaluatie van het Delftse politieke gebeuren aan te houden tegen
de vereisten voor een transparant en controleerbaar politiek besluitvormingsproces."zaterdag 23-06-2007 00h00

Quote van de dag
"Ik heb u ge�nformeerd via de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders
die na te lezen is op de site van de gemeente, maar ik geef toe dat ik daarmee tekort ben
geschoten. Ik had het u willen melden, maar het is er doorheen geslipt. Dat spijt me." Saskia Bolten


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-West
"Wethouder trekt boetekleed aan voor blunder met subsidie"
   "Wethouder Saskia Bolten heeft haar excuses aangeboden aan de Delftse politiek voor
   het op eigen houtje geven van subsidie aan kinderopvang Octopus. De politiek was
   niet goed ge�nformeerd."

Jef Burger
"Geen vertrouwen meer in wethouder Bolten van financi�n"
   "Groenlinks wist al voor de gemeenteraadsverkiezingen dat lijsttrekker Saskia Bolten
   wethouder zou worden. Welke portefeuille maakte niet uit. Het is nu al duidelijk geworden
   dat Bolten niet geschikt is als wethouder financi�n."

AD-Delft
"Ontwerp stadskantoor fors duurder"
   "Volgens wethouder Vuijk (VVD, economische zaken) zijn belangrijke kosten in dat bedrag
   nog niet meegeteld. �We hebben 460.000 euro betaald voor de selectie van de vier architecten.
   Hier komt nu negen ton bij voor het voorlopige ontwerp. Daarna moet het definitieve ontwerp
   gemaakt worden en dat kost heel wat meer.�� Hoeveel precies kan wethouder Vuijk nog niet vertellen."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Handhaven naar geest regels" (red. Problemen met afvoer afval)
   "Als nieuw beleid in sommige situaties leidt tot niet voorziene problemen, dan mag
   van de gemeente een meedenkende houding worden verwacht in plaats van een aan de regels
   houdende gemeente. Het zou wethouder Koning sieren als zij haar starre gedrag in dit
   soort situaties aanpast en meedenkt om dit soort situaties op te lossen."

Alex van Leeuwen
"Ondergrondse vuilcontainers in de binnenstad en particulier gebruik"
   "Een van de grote ergernissen van de Delftse bewoners is het restafval en grof vuil
   bij of op de ondergrondse vuilcontainers in de stad. Dit afval blijft dagen en soms
   zelfs weken staan, ondanks dat dit wordt gemeld door de bewoners die dichtbij zo�n
   container wonen."

Ingrid Dekker
"Vragen over de Casimirstraat en Telderslaan"
   "Ruim een jaar geleden stelde ik vragen over de mogelijke sloop van de Casimirstraat en
   Telderslaan. Nog steeds hebben de bewoners geen duidelijkheid. Een goede reden om het
   College nogmaal om opheldering te vragen."


Saskia Bolten
"Toespraken en blogs van Saskia Bolten"
   "De afgelopen weken heeft Saskia Bolten bij verschillende gelegenheden weer enkele
   toespraken gehouden. Hieronder de links naar de verschillende toespraken."

Alex van Leeuwen
"optimalisering van de inrichting van het Bastiaansplein"
   "Mijn mening is dan ook: plaats de bomen met de bankjes, zodat het winkelend publiek
   gastvrij ontvangen kan worden. Als de onveiligheid op het plein hierdoor toeneemt
   of er van overlast sprake is, dan moeten de bankjes verwijderd worden."

Frans van Rijnswou
"Jazzmix ook via internet"
   "Sinds 6 oktober 2002 presenteer ik het radioprogramma �De Jazzmix� op StadsRadio Delft."

TUDelta - CvU
"Klachten over geluidsoverlast op IO-festival"
   "De meningen in de wijk verschillen. Drie bewoners van de Kloosterkade, dicht bij de
   Schoemakerstraat, zeggen geen last te hebben gehad. �Wij hebben een brief gehad dat
   er een feest met muziek was�, zeggen twee ouderen. �Mogen die jongens? Na afloop
   schreeuwen en vechten vinden we veel erger, daar lig je op zaterdagavond wel eens
   wakker van. Maar niet van die muziek.�"

Ronald Kroon
"Het Beste en het Slechtste Fietspad van Delft"
   "U bent van harte welkom bij de aftrap van de afdeling Delft op donderdag 28 juni
   om 20.00 uur tijdens de Fietsinloop in de Papaver, Korftlaan 3, Delft. Ronald Kroon,
   voorzitter van de Fietsersbond Delft, zal deze avond als chauffeur van een fietstaxi
   de bezoekers van de fietsinloop begeleiden naar het beste en het slechtste fietspad
   van Delft."woensdag 20-06-2007 00h00

Foto van de dag
delft oude_delft_000_octopus_peuterspeelzalen_a.jpg
Delft, Oude Delft (foto 17-07-2002).
Octopus personeel en klanten demonstreren voor het jongenshuis.
Toenmalig wethouder Jan Torenstra loste de kwestie uiteindelijk op.Quote van de dag
"Met grote verbazing namen wij kennis van een aantal merkwaardige nieuwsberichten omtrent
wethouder Saskia Bolten en haar vermeende financi�le steun aan Octopus Kinderopvang." Octopus KinderopvangWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Octopus Kinderopvang
"Wij verwachten een rectificatie van de wethouder en Gemeente Delft" (red. Saskia Bolten)
   "Met grote verbazing namen wij kennis van een aantal merkwaardige nieuwsberichten omtrent
   wethouder Saskia Bolten en haar vermeende financi�le steun aan Octopus Kinderopvang.
   Een van de speerpunten van Octopus Kinderopvang is dat ze opvang biedt aan �lle kinderen,
   dus ook aan de zogenaamde doelgroepgezinnen voor wie de gemeente de kindplaatsen deels financiert.
   Voor een aantal van deze via de gemeente geplaatste gezinnen met een betalingsachterstand is de
   gemeente bijgesprongen. In die zin is zij Octopus inderdaad tegemoet gekomen. Wij verwachten een
   rectificatie van de wethouder en Gemeente Delft. Wij houden u op de hoogte."
   door redactie harrie fruyt van hertog:
   Wethouder Saskia Bolten met weinig verstand van financien en afgestudeerd in communicatie?

Bianca van der Werf
"Hoe bedoeld u traag?" (red. Kinderopvang Octopus)
   "Een web van allerlei constructies, waar uiteindelijk de spin in het web, toch Wouter Bering is.
   Middels begint onze fractie zich af te vragen, wat de heer Wouter Bering zelf aan salaris
   naar binnen schuift en niet geheel onbelangrijk, waar en bij welke Kamer van Koophandel
   de enige aandeelhouder binnen Octopus B.V. - Catalpa N.V. - dan w�l geregistreerd staat."
   door redactie harrie fruyt van hertog:
   Hoe bedoelt u? Mevrouw van der Werf kijk eens bij de Catalpa Groep.

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Handhaven naar geest regels"
   "De gemeente had hiervoor een "mooie" oplossing bedacht, namelijk:
   "gaat u elke avond na sluitingstijd maar met het afval 500 meter lopen
   naar de dichtstbijzijnde vuilniscontainer op de markt, anders gaan we u
   een dwangsom opleggen". En dat laatste gebeurde."

Wim Bot
"Leve de lokale politiek"
   "Het leuke van lokale politiek is en blijft dat je je met herkenbare onderwerpen en
   mensen te maken hebt. Steden met een omvang als Delft (bijna 100.000 inwoners) hebben
   een ideaal schaalniveau om een effectief progressief beleid te voeren. Je kent na
   een tijdje alle mensen die ertoe doen en je kunt de problemen en de mogelijkheden
   in specifieke buurten of wijken relatief eenvoudig in beeld krijgen."
   door redactie harrie fruyt van hertog:
   Lokale (filiaal) politiek moet gaan over de scheve stoeptegel voor je deur, of erger,
   een verzakte damwand. Wim, geen ongevraagde uitstapjes naar boven na ruim twaalf jaar.maandag 18-06-2007 00h00

Foto van de dag
delft bastiaanplein_000_fietsvakbelijning_a_2006-02-02 @14-31-40.jpg
Delft, Bastiaansplein op 2 februari 2006. (Fietsenrik)
Dankzij voortschreidend inzicht wil het College alsnog een fietsparkeervak aanleggen.Quote van de dag
"Bolten: "Zwijgen, zwijgen, zwijgen, en dan komt het aapje uit de mouw,
het aapje heeft niets onder controle"
Het waren fantastische dagen, maar nu moet het maar eens afgelopen zijn.
We zijn met Verkerk, Bolten en Merkx en die andere jongens
echt in de AAP gelogeerd." Aad BonthuisWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Geen vertrouwen meer in wethouder Bolten van financi�n"
   "Als een echte communist tovert Bolten tegenslagen om tot successen in haar persbericht
   over de Jaarrekening 2006. 'Delft financieel gezonder' zegt Bolten met een positief
   resultaat van �0,4 miljoen. Ook het weerstandsvermogen is met bijna �20 toegenomen
   voor de grote risico's (spoortunnel) en overschrijdingen die zeker gaan plaatsvinden.
   Echter vergeet Bolten te vermelden dat het Eigen Vermogen met �13,3 miljoen is afgenomen."

Fractie Stadbelangen-Delft
"Accountant kritisch over jaarrekening 2006"
   "Gecombineerd met de kwestie die deze week in het nieuws kwam inzake de subsidieverstrekking
   Octopus, is de vraag direct aan de orde of wethouder Bolten de financi�le boekhouding van
   de gemeente Delft wel onder controle heeft. Voldoende vraagtekens hierover op dit moment."

Rijswijkse bedenkingen - Fred Roldanus
"Tjonge Jonge wat een stel ongeriefelijke lui zit er toch in die delftse politiek"
   "En ik vraag mij in vredesnaam af wat onze vriendin in het gemeente bestuur doet. Ik lees
   alleen maar dat ze nooit iets naar buiten brengt, onbegrijpelijk dat het delfts politici
   daar niet iets structureel aan gaan doen. En dan de affaire Balje met de Leefbaar Delft opperman?
   Kortom met de NS tragedie voor de boeg vrees ik voor de controle status van het Rijk voor Delft."

Pieter Guldemond
"Hangen op het Bastiaansplein"
   "Een andere aanpassing van het plein is de komst van een fietsenvak voor de C1000. Dit vak
   wordt aangegeven in de bestrating en vormt dus geen fysieke barriere. Deze maatregel doet
   erg denken aan een 'burgerinitiatief' uit het verleden: er is in 2005 onder de naam 'Fietsenrik'
   een vak op het plein geschilderd om alle fietsen in te plaatsen. STIP vindt het een goede oplossing
   voor het fietsenparkeren bij de C1000 en is blij dat de gemeente dit vak nu aanbrengt."
   redactie: Op 2 maart 2006 mailde Fietsenrik aan PolitiekDelft

Bianca van der Werf
"Zoveel mensen, zoveel wensen" (red. Herinrichting Bastiaansplein)
   "Fietsparkeren. Een heikel puntje was het uitbreiden van de fietsparkeervoorziening op het plein.
   Leefbaar Delft heeft er altijd op gehamerd dat er voor de C-1000 een soort van fietsparkeervak
   zou moeten komen, waar fietsers onbezorgd hun fiets kunnen plaatsen voor een boodschap."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Overspannen reactie STIP: "Mondje dicht over hangjongeren""
   "Natuurlijk weet Stadsbelangen, dat vrijwel de meeste jongeren gelukkig
   helemaal niet zorgen voor overlast. Het zijn vaak die kleine groepjes die dat wel
   doen en die, terecht of niet terecht, tot grote ergernis leiden bij bewoners. Er is
   niets mis mee om dat probleem bij de naam te noemen en daarvoor aandacht te vragen."
   redactie: Nooit lees je een algemene belangenafweging van de Fractie Stadsbelangen.
   Voor wie doe je het, bezoekers of bewoners, geen schichtig geneuzel op de milimeter.

Jan Peter de Wit
"Rondvraag bouwfouten in Ceres/Vestia projekt Prof. Bosschastraat"
   "Mijn vraag is hoe het mogelijk is dat de afdeling Bouw en Woningtoezicht niet
   tijdig heeft opgemerkt dat er constructie - en uitvoeringsfouten zijn gemaakt
   bij de genoemde projecten van Ceres/Vestia?"

fractie D66
"Voorstel "Delft maakt werk van water" te hard van stapel "
   "PvdA en VVD willen dat Delft haar "waterimago" versterkt en stellen daarom voor
   dat Delft alles doet wat op watergebied te bedenken valt. D66 waardeert het
   initiatief zeer, maar vindt niet alle maatregelen zinnig."

Annette van der Poel
"Aardgasbussen in Delft"
   "Wij zien graag schone en energiezuinige bussen in Delft rijden. Aardgas is de enige
   brandstof die schoon en energiezuinig is. Aardgas is weliswaar een fossiele brandstof, maar
   is in grote hoeveelheden beschikbaar en bovendien het schoonst van de beschikbare brandstoffen."

Roy Blinker
"Toekomst van de zwembaden in Delft "
   "Gemeente Delft heeft laten onderzoeken welke wensen en behoeften er bij belanghebbenden
   leven als het gaat over de toekomst van de Delftse zwembaden."

Delft Op Zondag - Marcel de Wit
"Delftenaren brengen kunst in Delft zelf in kaart"
   "In oktober wordt op internet een database geopend waar alle openbare kunstwerken in Delft,
   inclusief foto, in worden beschreven. De makers van die database? De Delftenaren zelf."zaterdag 16-06-2007 00h00

Weekend Cartoon door L. R�senwasser
delft cartoon_2007_06_16_koepoortmeer.gif
Delft. "Werken aan Waterstad"
Ontwikkeling Koepoortmeer Beach Resort.
Na grondverschuivingen, overvloedige regenval en een
dijkdoorbraak in de Schieoever ontstond het Koepoortmeer.
Recreeren voor de rijken.donderdag 14-06-2007 00h00

Foto van de dag
delft telefoongids 2007/2008
Delft.
Gisteren viel De Telefoongids in de bus.
Even later 766 bladzijden ofwel 849 gram papier de vuilniszak in.
Meer dan 65% van de Delftse gezinnen heeft internet en zoeken daar.
De gemeente Delft vindt het allemaal prima, geen raadslid die ze controleert.
Elke week verschijnt de Stadskrant op papier, die is nog steeds niet digitaal beschikbaar.
Zelfs de Groenlinkse WH-Communicatie DRS Saskia Bolten rept geen woord er over.Quote van de dag
"Eerdaags een nieuw openluchtzwembad in Delft, Het Koepoort-Binnenmeer" harrie fruyt van hertogWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Dream it to do it On Stage
"Quotes"
   "Ruud van Wijngaarde, Directeur Kamer van Koophandel Haaglanden Delft:
   Een unieke kans om ook eens te kunnen beleven of die droom van je
   kan uitkomen.Gewoon mee doen dus."

Rolf Clason
"ZWEMBADENNOTA IN COMMISSIE WIJZO"
   "Roy, en met hem de meeste fracties, is voor "houden wat je hebt", al of niet met een
   ingrijpende opknapbeurt, waaraan hij dus zijn idee voor profilering toevoegde."

Lennart Harpe
"Haalbaarheid Delfts openluchtzwembad wordt serieus onderzocht"
   "Een meerderheid van de commissie WIJZO heeft zich gisteravond uitgesproken voor het
   nader onderzoeken van de (financi�le) haalbaarheid van een openluchtzwembad in Delft."
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Vroeger kletste de koekenbakker Alex van Leeuwen van de Markt er op los,
   zijn opvolger Lennart Harpe doet er niet voor onder met het openlucht gelul.
   Een echte VVD-er investeert, neemt risico's en doet het zelf.

Ongehoord Digitaal Dagboek (ODD) - Frans van Rijnswou
"Stantvastich ghebleven"
   "De rustende hoveniers hebben hun gereedschap even in bewaring gegeven aan de Prins
   van Oranje. Ondanks de toevoeging blijft het beeld stoer. Willem van Oranje is ook
   met deze attributen in handen stantvastich ghebleven."woensdag 13-06-2007 00h00

Foto van de dag
delftruys de beerenbrouckstraat
Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat.
De straatvernieuwing is voltooid en het resultaat mag er zijn.
Zonder stoplichten en een rustige verkeersdoorstroming voor alle deelnemers.
De fietsers op hun eigen afgescheiden fietspad en ze kunnen op elke kruispunt
veilig oversteken door een aanwezig midden-eiland.
Al met al een verbetering en een chapeau van de redactie Politiekdelft
aan oud-wethouder Groenlinks Rik Grashoff, de bedenker van dit plan.
Motto: De stad is er voor de voetganger en de fietser. De auto is op bezoek.Quote van de dag
"Bescherm me tegen m�n vrienden, met m�n vijanden klaar ik het zelf wel." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"PvdA in crisis, maar �zeker niet in Delft�"
   "Want die Delftse PvdA�ers, die doen geweldig werk. Sterker: het kan haast niet beter.
   Naast passie en hartstocht ontbreekt het hen ook niet aan inzet, doorzettingsvermogen,
   hart voor Delft, het lef om te besturen en een gezonde dosis humor."

AD-Zoetermeer - Peter van de Stadt
"Pleidooi: overkappen A12 Zoetermeer"
   "Net als op de A13 tussen Rijswijk en Delft zijn deze maatregelen nodig om, zegt Verkerk,
   de kwaliteit van leven te garanderen. Bij de A12 bij Zoetermeer en de A13 bij Delft staan
   woningen erg dicht op de snelweg. De bewoners lijden daar erg onder de uitstoot van fijnstof,
   aldus Verkerk. Hij benadrukte de noodzaak van actie tegen fijnstof bij de presentatie van
   het regionaal structuurplan Haaglanden 2020."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"College negeert mening bewoners Bastiaanplein"
   "Stadsbelangen vindt de zorgen van de bewoners terecht. Het kan niet zo zijn
   dat het college de serieuze mening van bewoners zomaar terzijde schuift.
   In de commissievergadering van WVB van 14 juni as. zal onze fractie er bij
   het college op aandringen tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners."

Ongehoord Digitaal Dagboek (ODD) - Frans van Rijnswou
"Brug met geschiedenis"
   "De Hof van Delftbrug is een gemetselde boogbrug over de Hippolytusbuurt bij de Choorstraat.
   De brug is vanaf 4 juni ongeveer twee weken afgesloten vanwege renovatiewerkzaamheden."

Schriftelijke vragen: Jan Peter de Wit
"Aanvullende vragen over de Raad van Commissarissen van het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS)"
   "Het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone staat onder toezicht van een raad van
   commissarissen die bestaat uit voorzitter mr K.G. de Vries, C.B. van Boven,
   Mr.dr. A.J.E. Havermans, Drs. B.J. Klerk en Prof.dr.ir. H. Priemus"

Belangenvereniging Onze Indische Buurt
"Rechtzaak tegen de gemeente Delft, vrijdag 1 juni 2007"
   "De Vereniging heeft een beroep ingediend bij de bestuursrechter in Den Haag tegen de
   komst van de dagopvang naar de Surinamestraat. Deze zaak zal dienen op 18 juli vanaf
   9:30 in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan in Den Haag. Naast de Vereniging
   hebben ook de Stichting bedrijven Vrijenban en fa. Van der Lee beroep aangetekend."dinsdag 12-06-2007 00h00

Foto van de dag
delft oldtimer rolls royce cloud l 1959
Delft, Wallerstraat.
Oldtimer: Rolls Royce Cloud l 1959.Quote van de dag
"Delft is een fijne stad, al wordt �t de laatste tien jaar wel een stuk minder. Dat komt
ook omdat ik er nu dichter opzit. Qua toerisme is Delft w�l leuk bezig, maar dat had
dertig, veertig jaar eerder gemoeten. Het beleid is, vind ik, op veel punten niet goed.
Ik vind Delft, met z� veel toerisme, te links. Ik ben heel m�n leven al commercieel bezig.
Dan is �t best lastig als je wordt geremd door bepaalde gedachtengangen die niet echt stroken
met Delft als ondernemingsstad." Martin StoelingaWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fractie Stadsbelangen-Delft
"Dodenherdenking Jaffa voortaan op 10 mei"
   "Stadsbelangen kan zich de wens en de gevoelens van de oud verzetstrijders
   voorstellen en heeft daarom het college verzocht te willen nadenken om
   de Delftse dodenherdenking op Jaffa vanaf 2008 te houden op 10 mei."

(www.trouw.nl)
Reinout Heijdra
"SCHERVEN, MAAR OOK PASSIE EN LEF"
   "Voor alle Delftenaren, en speciaal voor de 10.708 stemgerechtigden die tijdens de
   gemeenteraadsverkiezingen van 2006 op de PvdA gestemd hebben, zou ik graag een eventueel
   misverstand willen wegnemen. Nu is het rapport niet geschreven over de PvdA Delft, maar
   bij het lezen kan het gevoel ontstaan dat het tot op heden hier aan passie heeft ontbroken."

Wil Steffen
"Mooi Weer Spelen terug naar af?"
   "Toen ik het voorstel voor extra subsidie aan de Mooi Weer Spelen onder ogen kreeg,
   dacht ik echt dat ik het verkeerd las. Het kan toch niet zo zijn dat als je op het
   project van vorig jaar geld tekort komt, dat je nog grootser uitpakt en ook nog eens
   de organisatie uitbesteedt, waar door is te voorzien dat er weer geld bij moet."

Wil Steffen
"Groen licht voor verhuizing van Bacinol naar Hooikade 13"
   "De verkoopprijs heeft lange discussie opgeleverd. De gemeente heeft het pand laten
   taxeren en deze taxatie zou uitgangspunt zijn voor de onderhandelingen. Marktconforme
   verkoop dus. De oppositie heeft een eigen taxatie laten uitvoeren m.b.t. het pand
   Hooikade 13. De uitkomsten van de taxaties zijn verschillend."

Wil Steffen
"Delft maakt werk van water"
   "In de vergadering van de commissie EMCR d.d. 7 juni l.l. heeft een eerste discussie
   plaatsgevonden over het initiatief van een werkgroep van de PvdA en de VVD om Delft
   meer bekend te krijgen als �Waterstad�."

Jeanne Bouwmeester
"Ja, ik kom op 25 augustus 2007 naar de Volkszangdag"
   "Het lijkt ons een leuk idee om per school naar de Markt te gaan en daarvoor moeten
   we per school ook verzamelen op een locatie dicht bij de Markt omdat we er rekening
   mee houden dat sommigen onder ons moeilijk of helemaal niet ter been zijn en er gebruik
   gemaakt zal gaan worden van rolstoelen, rollators en eventuele andere loophulpmiddelen.
   Voor de mensen in een rolstoel zal een speciale plaats gecre�erd worden zodat zij niet
   midden tussen de staande mensen in hoeven te zitten."maandag 11-06-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft brabantse turfmarkt mooiweerspelen
Delft, Brabantse Turfmarkt. Mooiweerspelen 2007.


maandag 11-06-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Ja, ik adviseer sommige zaken wel degelijk om g��n speelautomaten te nemen. Heeft met
klasse te maken, met uitstraling. Speelautomaten zijn toch meer voor stamkroegen en zo.
We willen graag een horecastad worden, maar we hebben er geen bal verstand van." Martin Stoelinga


maandag 11-06-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Verdiensten commissarissen gemeentelijk Ontwikkelingsbedijf Spoorzone"
   "Klaas de Vries is recent namens de Pvda in de eerste kamer verkozen. Verantwoordelijk
   wethouder Koning van de Spoorzone is ook van de PvdA. Iedereen begrijpt dat zeker een
   actieve bestuurder als Klaas de Vries het partijbelang van de PvdA zal laten meewegen
   bij zijn werk als toezichthouder van een partijgenoot. Het toezicht hoort politiek
   neutraal te zijn om objectiviteit te garanderen."

Fractie Stadsbelangen-Delft
" Parkeertarieven in parkeergarages onacceptabel"
   "Dat kan wel zo zijn, maar Stadsbelangen vond en vindt nog steeds dat hier sprake is
   van het oneigenlijk geld aftroggelen van parkeerders. We hebben daarover destijds
   ook een motie ingediend, maar de meerderheid van de raad (coalitiepartijen) gaven
   er de voorkeur aan de oneerlijke regeling in stand te houden. Onze motie werd
   verworpen en dan ben je als fractie uitgepraat."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Bewoners Koepoort: "wethouder Vuijk komt afspraken niet na""
   "Stadsbelangen heeft de wethouder per e-mail er op gewezen dat hij afspraken moet nakomen.
   Het lijkt er op dat collegeleden, recentelijk nog wethouder Merkx, de laatste tijd met het
   grootste gemak toezeggingen doen en deze met het grootste gemak niet wensen na te komen."

Fractie Stadsbelangen-Delft
"Evaluatie (40 km-weg) Ruijs de Beerenbouckstraat"
   "Opvallend is ook dat de fietspaden bijna net zo breed zijn als de rijstroken waar
   het autoverkeer op rijdt. De brandweer zou hebben aangegeven, positief te zijn over
   de vormgeving van de weg. Stadsbelangen denkt dat bij calamiteiten de grote brandweerwagens
   met grote snelheid over beide rijstroken moet rijden, wat weer kan leiden tot onveilige
   situaties voor de tegemoetkomende automobilist."

Rolf Clason
"WMO-SLOTDAG"
   "Als raadslid vind ik het bijwonen van zulke dagen van groot belang om mijn opvattingen
   over zaken te checken met die in de samenleving. De aanwezigheid van drie leden van
   onze fractie, alsmede door mij gesignaleerde raadsleden van VVD, CDA, Groen Links,
   SP en CU/SGP stemt dan ook tot tevredenheid.Het zijn altijd dezelfde gezichten die
   je bij dit soort bijeenkomsten ziet, meesmuilde iemand."

Martijn Sipkema
"Avalex"
   "De begroting in het ondernemingsplan was � 276 per aansluiting. Zoals hierboven uitgelegd
   zijn deze cijfers in de praktijk redelijk te vergelijken en dat betekent dat er volgens
   de gemeente in 2007 � 38 per aansluiting meer aan kosten zijn dan in 2006 � een verschil
   van bijna � 2 miljoen per jaar, ruim 15%. Wethouder Koning zegt dat dit soort verschillen
   te verklaren zijn uit de onzekerheid van een begroting, maar voor de berekende besparingen
   van de zelfde orde van grootte geldt die onzekerheid dan ook."

Ongehoord Digitaal Dagboek (ODD) - Frans van Rijnswou
"Bloemen in de wind"
   "De twintigste editie van de Mooi Weer Spelen, het jaarlijkse Delftse theaterfestival,
   had over het mooie weer niet te klagen."

Telstar-online
"Link moord en Rolls-explosie"
   "De recherche onderzoekt of er een verband is tussen de vrijdag gepleegde moord op
   een 50-jarige paardenstalhouder uit Delfgauw en de enkele weken geleden opgeblazen
   Rolls Royce in Delft."

DOZ - Pim Beukema
"Martin Stoelinga, succesvol zakenman en bekende Delftenaar, heeft veel vrienden en
veel vijanden. En dat komt door de politiek"

   "Stoelinga was ��n jaar toen de familie terugging naar Delft. Hij voelt zich ook Delftenaar.
   �Ben ik wel trots op, ja. Delft is een fijne stad, al wordt �t de laatste tien jaar wel een
   stuk minder. Dat komt ook omdat ik er nu dichter opzit. Qua toerisme is Delft w�l leuk bezig,
   maar dat had dertig, veertig jaar eerder gemoeten. Het beleid is, vind ik, op veel punten niet
   goed. Ik vind Delft, met z� veel toerisme, te links. Ik ben heel m�n leven al commercieel bezig.
   Dan is �t best lastig als je wordt geremd door bepaalde gedachtengangen die niet echt stroken met
   Delft als ondernemingsstad�."zaterdag 09-06-2007 00h00 (permalink)
Weekend Cartoon door L. R�senwasser
delft cartoon_2007_06_09_ernst_damen.jpg
Delft. Stofzuigen leidt tot inzicht....
Ernst Damen:
"Soms komt inzicht op het stomste moment.... zoals vandaag, terwijl ik
met de stofzuiger door mijn woonkamer heen ging; vloer, plintjes, bank...."vrijdag 08-06-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft vesteplein cultuurplein
Delft, Vestplein.
Het cultuurplein in Delft, met Bibliotheek (DOK), Mustsee Bioscoop en Theater de Veste.


vrijdag 08-06-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
Bacinol: "Ik kon en kan � wegens gebrek aan informatie � niet overzien wat
de gevolgen zijn van de verkoop." Ingrid Dekker


vrijdag 08-06-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-Rijnmond
"Broer Fortuyn doet aangifte"
   "Marten Fortuyn heeft aangifte gedaan tegen de oud-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie
   Klaas de Vries en Benk Korthals. Fortuyn zegt dat zij verantwoordelijk zijn voor de slechte
   beveiliging van zijn broer Pim Fortuyn waardoor het makkelijk was om hem te vermoorden.
   Marten Fortuyn spreekt van dood door schuld."


Jan Peter de Wit
"Verzoek aan Rechtbank om Balj� te laten vervolgen wegens corruptie "
   "In het verleden heeft burgemeester Verkerk in de 'gondelaffaire' al bewezen misbruik te hebben
   gemaakt van zijn bestuurlijke positie. Ten eerste: zo was het interne onderzoek naar corruptie
   onder leiding van Verkerk en de gemeentesecretaris in vier dagen klaar. Die snelheid was geboden
   omdat de behandelend ambtenaar nog net op vakantie was. Er zijn geen gespreksverslagen vastgelegd.
   Balj� had de eindredactie over de tekst."

Bram Stoop
"Schriftelijke vragen over wachtlijst bij sociale hulp"
   "Graag zou ik op korte termijn antwoord willen hebben op het volgende. Ik vraag dit
   op korte termijn omdat ik denk dat hier niet echt lang uitzoekwerk aan zit. In AD
   van vandaag staat onderstaande."donderdag 07-06-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft hugo de grootstraat beek container cleaning
Delft, Hugo de Grootstraat.
Beek Container Cleaning.


donderdag 07-06-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
Bacinol: "Na twee uur geheim bakkeleien, werd de vergadering weer openbaar" Ingrid Dekker


donderdag 07-06-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Ron Witsenboer
"Bacinol verhuist naar Hooikade"
   "Er is door oppositiepartijen veel mist opgeroepen over de bedoelingen van het college met het
   pand aan de Hooikade, en over de mogelijke bedragen die de gemeente zou kunnen mislopen door
   het pand nu aan Bacinol te verkopen. Het is volgens ons niet aan de Raad om vooraf een
   verkoopprijs vast te stellen voor een verkoop die een bevoegdheid van het college is."

Niek van Doeveren
"Raadsvergadering mei (1e deel)"
   "Het voorstel om Bacinol te verplaatsen naar de Hooikade deed de gemoederen hoog oplopen.
   Aan dat voorstel was gekoppeld de verkoop van het pand aan de Hooikade.
   Bij monde van woordvoerster Mil�ne Junius was het CDA tegen deze verkoop en verhuizing."

Niek van Doeveren
"Raadsvergadering mei (2e deel)"
   "Met het voorstel om de reinigingstaken zoals o.a. de vuilophaaldienst van de gemeente
   over te dragen aan Avalex (een samenwerkingsverband met Zoetermeer, Leidschendam-Voroburg,
   Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Rijswijk) stemde het CDA in, aldus Aad van Tongeren."

Fractie Stadsbelangen-Delft
" Hoogspanningsverbinding 380 KV in raad"
   "De overheid heeft een voorlopige voorkeur uitgesproken om deze verbinding
   te realiseren via een bovengronds trac� ten westen en ten zuiden van Delft.
   Dicht tegen Delftse woonwijken aan met alle nadelige consequenties die dit
   kan hebben voor de gezondheid van onze inwoners. "

Fleur Norbruis
"Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest deel 2"
   "Over het groen staat een heel aantal zaken in de gebiedsvisie waar we het van harte
   mee eens zijn. Op ��n punt echter niet - het transparanter maken ten behoeve van de
   sociale veiligheid en stedebouwkundige zichtlijnen. In de inspraak is geen opmerking
   gemaakt over sociale onveiligheid. "

RTV-West
"Beslag op apparatuur van Stadsradio Delft"
   "Rodi Media eiste vorige week tijdens een hoorzitting voor het gerechtshof in Den Haag
   de inventaris op van Stichting Stadsradio Delft. Opvallend is dat Engels niks daarvan
   beweert te weten, terwijl Ruysch hem wel degelijk tijdens de hoorzitting heeft gezien.
   Rodi Media claimt de computers, de mengtafels en andere spullen, maar Engels vindt dat
   de spullen bij de omroep horen."

RTV-Rijnmond
"Liesveld pakt verkeersbordenchaos aan"
   "Volgens de gemeente zijn de borden niet meer nodig. Door de invoering van 30 kilometerzones
   zijn de verkeersregels al duidelijk genoeg. De regels hoeven niet extra door verkeersborden
   worden benadrukt. Ook zijn sommige borden achterhaald."woensdag 06-06-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft poptahof
Delft. Poptahof op de schop


woensdag 06-06-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Een enerverende raadsvergadering afgelopen donderdag. En dat is zacht uitgedrukt." Ingrid Dekker


woensdag 06-06-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
GemeenteRaad
"Raad akkoord met verkoop Hooikade 13"
   "Het College van Burgemeester en Wethouders mag Bacinol aan de Wateringsevest verhuizen
   naar Hooikade 13 en het pand mag worden verkocht aan de exploitant van Bacinol II."
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Een verkoop met een "geheim" luchtje.
   De college-partijen geven vrij spel, het maakt ze niet uit wat de verkoopprijs wordt.
   Dat de Delftse bevolking voor een miljoen of meer tekort gedaan wordt interesseert ze niet.
   In Delft bestaat duidelijk geen dualisme, de fractiediscipline overheerst nog steeds.
   Geen PvdA- of Groenlinksraadslid met enig verstand dat zijn mond maar open durft te doen.
   Ingrid Dekker (SP) noemde wat getallen en werd gelijk de mond gesnoerd door Bas Verkerk.
   We vergaderen nu verder in het "geheim", de bezoekers moesten de publieke tribune verlaten.
   Uit een openbaar taxatierapport blijkt dat de waarde van het pand 2,8 miljoen euro bedraagt.
   We zien wel. Kwestie van te zijner tijd bij het Kadaster de verkoopprijs eens na te trekken.

Ingrid Dekker
"Hooikade in de verkoop en een motie van afkeuring"
   "De raadsvergadering was een genante vertoning. Nadat ik twee alinea�s van mijn inbreng
   had uitgesproken werd er besloten om achter gesloten deuren verder te vergaderen. Na
   twee uur geheim bakkeleien, werd de vergadering weer openbaar."

Sleutelstad
"Meer dan een miljoen euro terug naar huurders "
   "Geld van huurders terug naar huurders. Een miljoen euro uit eigen zak. Dit komt
   doordat bij de invoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) veel woningen
   in Leiden te hoog zijn getaxeerd."

Jan Peter de Wit
"Groenlinks wethouder Bolten zwijgt over terugave OZB aan huurders"
   "In 2003 heeft de gemeente de rechtszaak verloren van de vier corporaties Vidomes, Vestia,
   Duwo en Woonbron over de WOZ 2001-2004 aanslagen. Nu is 24 januari 2007 ook in Hoger Beroep
   verloren. De gemeente kan nu nog in cassatie gaan. Maar of dat gebeurt is, heeft
   wethouder Bolten nog niet laten weten."
   redactie: Vidomes-huurders, zie links WOZ uitspraken van Vidomes woningen.
   Leefbaar Delft geeft meer info dan de gemeente Delft of woningcorporatie Vidomes.

Bram Stoop
"Weet je wat jij moet doen? Allochtone ondernemerschap "
   "Ik kijk wel eens naar de reclame op de televisie en daar is men heel helder over het
   eigen ondernemerschap. Of je nu allochtoon of autochtoon bent, men geeft dan als advies
   �weet je wat jij moet doen� naar de kamer van koophandel en ik ben het daar helemaal mee eens."

Lennart Harpe
"Uitbreiding Delftse trouwlocaties gerealiseerd"
   "Eindelijk, na drie jaar politieke discussie kunnen bruidsparen die
   in Delft willen trouwen nu zelf hun trouwlocatie voordragen."

Fractie Stadsbelangen-Delft
" Trouwlocaties toegankelijk voor mensen met functiebeperking"
   "Een trouwlocatie wordt door het aanwijzen als trouwlocatie een huis der
   gemeente en een lokale overheid kan het niet maken om huizen der gemeenten
   aan te wijzen die niet toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking."


maandag 04-06-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft hugo_de_grootstraat_to_101_straattuintje_2007-06-03 @15-45-15.jpg
Delft. Hugo de Grootstraat to 101.
Straattuintje. Beste hond doe mij een lol en poep je eigen tuintje vol!


maandag 04-06-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Bij een college standpunt moet je gewoon je bek houden, zo ook raadsleden
want we hebben het geheim verklaard." harrie fruyt van hertog


maandag 04-06-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
StadsKrant - Jesse Budding
"Historisch centrum en de allure van een grote stad?"
   "Hoe zorg je er als stad met een oud centrum voor dat historie en moderne allure
   hand in hand gaan? Aan de vooravond van de binnenstadsconferentie spraken enkele
   belangenverenigingen uit de binnenstad hierover. En over hoe ze dat bijvoorbeeld
   in Maasstricht aanpakken."

Jan Peter de Wit
"'Motie van Afkeuring' voor Stip wethouder Merkx"
   "Ik beschuldigde het college van vriendjespolitiek met het voortrekken van G. Meijerink en
   vond dat de gemeenteraad de verkoop moest overnemen. Door het achterhouden en het achteraf
   geheim verklaren van de deal met Meijerink is duidelijk dat er iets te verbergen valt over
   een veel te lage verkoopprijs."

Aad Meuleman
"Vragen over artikel 169 Gemeentewet"
   "In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei jl. heeft onze fractie het college
   verzocht de raad vooraf informatie te verstrekken over de marktconforme prijs,
   zodra deze is vastgesteld, waartegen het college het gebouw Hooikade 13
   zal gaan verkopen."

Jan Peter de Wit
"Gratis Plusmarkt bus Bomenwijk Tanthof dubbele broodroof"
   "Het college laat drie maanden op proef een gratis bus rijden tussen de Bomenwijk en
   de Plusmarkt aan de Bikolaan in de Tanthof. Het zou een tegemoetkoming moeten zijn
   voor oudere en minder valide Bomenwijkers omdat wegens de aanstaande renovatieplannen
   er geen supermarkt in de buurt is."

Pauljan Kuijper
"Een uur door Delft voor je boodschappen: Plusbus gaat te ver"
   "Elke dag een uur in de bus zitten om boodschappen te doen? Dit gaat niet over het platteland
   van de vorige eeuw, maar over de gratis Plusbus voor de oudere bewoners van de Bomenwijk,
   die tijdelijk hun vertrouwde supermarkt moeten missen."

TUDelta - Saskia Bonger
"Bewoners TU Noord stappen naar provincie"
   "Bewonersvereniging TU Noord stapt naar de provincie Zuid-Holland om bezwaar te maken
   tegen het bestemmingsplan voor TU Noord. Dat plan werd onlangs door de Delftse
   gemeenteraad goedgekeurd."

Lennart Harpe
"Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest vastgesteld"
   "Wij akkoord zijn met de kaders en de nog uit te voeren onderzoeken ten aanzien van de
   herontwikkeling van Albert Heijn en de woontoren. De fractie ziet deze herontwikkeling
   als de completering van de ontwikkeling van de Martinus Nijhoflaan en het winkelcentrum
   in de Hoven."

Delft Op Zondag - Marcel de Wit
"Ruim 400 fietsplekken extra op Stationsplein"
   "Het onderzoek toont aan dat uitbreiding alleen mogelijk is als de huidige dertig betaalde
   autoparkeerplaatsen opgeheven worden om ruimte te cre�ren voor de fietsen. Om het verlies
   aan autoparkeerplaatsen te compenseren wordt op de Van Leeuwenhoeksingel mixparkeren ingesteld."zaterdag 02-06-2007 00h00 (permalink)
Weekend Cartoon door L. Rosenwasser
delft cartoon_2007_06_02_raadszaal_incident_bewaking_meuleman_stadsbelangen
* Delft Raadszaal.
Opnieuw incident in stadhuis. Na de pinkzaak, gevaarlijke architect, slaat Bokito nu toe in Delft.
Terwijl bewaker (- Verkerk Security) een oogje toeknijpt, vergrijpt gorilla zich aan plaatselijk politicus.

redactie: interview met aapdeskundige
Leer een aap nooit klimmen, want even later flikkert hij jou uit de boom.
Bokito heeft een neus voor verraaiers.
Die neus heeft hij geerfd van zijn vader.
In de oorlog rolde hij alle NSB-ers op.


Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl