logo politiek delft

    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de logo prodeo Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


zaterdag 02-06-2007 00h00 (permalink)
Weekend Cartoon door L. Rosenwasser
delft
Delft Raadszaal.
Opnieuw incident in stadhuis. Na de pinkzaak, gevaarlijke architect, slaat Bokito nu toe in Delft.
Terwijl bewaker (- Verkerk Security) een oogje toeknijpt, vergrijpt gorilla zich aan plaatselijk politicus.


donderdag 31-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft
Delft.
Met een Chrysler Imperial 1933 gaan Martin Stoelinga, fractie-voorzitter Leefbaar Delft en
Peter Smit, thans partij-voorzitter Leefbaar Delft in betere tijden samen op reis. Saartje gaat ook mee.


donderdag 31-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Wat ze vergeten, is dat alleen mijn naam al goed is voor een zetel of vier.
Ze verkijken zich enorm." Martin Stoelinga


donderdag 31-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Lex de Jonge
"Leefbaar Delft-voorzitter: Martin Stoelinga moet weg"
   "Oprichter en fractievoorzitter Martin Stoelinga van Leefbaar Delft moet zich
   terugtrekken uit de politiek. Dat zegt de voorzitter van deze partij, Peter Smit.
   Stoelinga opereert in zijn ogen veel te solistisch en zou Leefbaar Delft grote
   schade toebrengen door steeds opnieuw de publiciteit te zoeken met de �affaire-Balj�."

AD-Delft
"Verbijstering over geheim verklaren van verkoop pand"
   "�U bent een schande voor de democratie,� schrijft Ingrid Dekker van de lokale SP
   aan het stadsbestuur van Delft.
   Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft stemt hartgrondig met die pittige kwalificatie in.
   Ook Stadsbelangen, de derde oppositiepartij, haalt ongekend hard uit naar het stadsbestuur:
   �Het college speelt op wel zeer arrogante wijze met de gevoelens van vijf fracties in de
   gemeenteraad,�� zegt Aad Meuleman. �Het college riskeert z�n eigen ondergang.��"

Lucas Vokurka en Marian Loth
"DIP moet keuze stadskantoor baseren op meer dan foto's"
   "D66 Delft is van mening dat het Delft Internet Panel (DIP) zowel door de Delftenaar
   als door het College te passief wordt gebruikt bij de keuze van de architect voor het
   stadskantoor-stationsgebouw."

Aad van Tongeren
"College geeft toe: raad krijgt meer informatie over spoorzone"
   "�Wat moet de raad weten om de voortgang in het project goed te kunnen volgen?�. Het college
   wilde daar toen nog eens goed over nadenken en gaat nu schoorvoetend de wensen van de commissie
   inwilligen. Voor de gemeenteraad is inzicht in de vorderingen bij het spoorzoneproject van
   groot belang, omdat de gemeente Delft de belangrijkste risicodrager is van dit project van
   meer dan een half miljard."

Politiefoto
"PAK ZE TERUG!"
   "In Zuid-Holland maakt de politie foto�s van alle hangjongeren, ook tegen hun zin in.
   Wanneer de jongeren bezwaar maken tegen het nemen van foto�s worden ze op een
   onbewaakt moment alsnog op de foto vastgelegd."


woensdag 30-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft markt
Delft, Markt.
Trouwen in het stadhuis van Delft met een "waardige" trouwauto. Ahum, hum, hum, hummer!


woensdag 30-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Donderdag drukt het college de verkoop aan Bacinol door de raad, nou fijn hoor.
Vrijdag kijk ik lekker naar de BNN Donorshow, alles mag tegenwoordig." harrie fruyt van hertog


woensdag 30-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Ingrid Dekker "Bacinol/Hooikade sinds vandaag geheim"
   "Voor zover ik weet gaat het pand voor enkele miljoenen goedkoper van de hand.
   Niet alleen ik, maar ook de Delftse bevolking kan niet beoordelen hoe u met
   gemeenschapsbezit omgaat. U bent een schande voor de democratie."
   redactie harrie fruyt van hertog
   Met verwijzing naar raadsvoorstel: gewijzigd voorstel
   "Het college opdracht te geven de verkoop van Hooikade 13
   af te ronden conform de uitgangspunten van deze nota."
   vraag: Welke nota, wat en wie?
   Ik zie ook geen taxatie-rapport, wat is dat pand nou precies waard en
   voor welke prijs gaat het de deur uit?
   Hopelijke zijn er donderdagavond wat wakkere raadsleden.
Sprekershoek "De positie van de vrouw in de Islam"
   "De Sprekershoek organiseert op zondag 3 juni aanstaande een stadsdebat
   over de positie van de vrouw in de islam. De islam is niet meer weg te denken
   uit onze maatschappij. Hoe verschilt de islamitische cultuur van de christelijke?
   En hoe verschillend is de positie van de vrouw?"


dinsdag 29-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft hooikade 13
Delft, Hooikade 13.
Het vm Braatkantoor. Het college van B&W wil het gebouw
voor een geheime prijs met goedkeuring van de raad
verkopen aan de exploitant van Bacinol II.


dinsdag 29-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Bacinol A heeft voor de raadsleden geheimen van B t/m Z" Aad Bonthuis


dinsdag 29-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delft.nl - Gemeenteraad "Bacinol II: wel of niet naar Hooikade 13?"
   "Tevens wilde zij (red. Ingrid Dekker) inzicht in de taxatie van het pand. Ook dat was door
   het college toegezegd. Wethouder Ronald Vuijk bekende dat die informatie nog niet naar de
   commissie kan worden gezonden. Dat was voor de SP reden om de commissie voor te stellen dan
   maar niet over Bacinol II te vergaderen. De coalitiepartijen stemden, met steun van Stadsbelangen Delft,
   tegen dat voorstel en dus werd er toch over de verhuizing van Bacinol naar de Hooikade gesproken."
Jan Peter de Wit "Stip wethouder Merkx geheimzinnig over verkoop Sociale Dienst gebouw"
   "Het Sociale Dienst gebouw aan de Hooikade wordt door de gemeente verkocht. In het college
   is al beklonken dat de huurders van de creatieve ondernemers uit Bacinol op deze toplocatie
   moeten komen ook al lopen we daar miljoenen opbrengst mee mis."
Fractie Stadsbelangen-Delft "Riskeert Delfts college met Bacinol eigen ondergang?"
   "Alvorens het besluit te nemen om het gebouw van de gemeente aan de Hooikade te verkopen,
   zodat Bacinol naar deze plek kan verhuizen, willen de fracties van de SP, CDA, Leefbaar-Delft,
   ChristenUnie/SGP en Stadsbelangen-Delft ge�nformeerd worden over de marktwaarde van het pand
   en tegen welke marktconforme prijs dit pand te koop wordt aangeboden."
Martin Stoelinga "VVD wethouder Vuijk laat bewoners rond de Koepoortgarage in de put zitten"
   "Verder had de gemeente Delft er voor moeten zorgen dat er ��n loket is waar alle schade
   kan worden gemeld. Achter dit loket moet een onafhankelijke commissie zitten die de hoogte
   van de schadevergoeding bepaalt. De gemeente Delft moet zich garant stellen dat deze schade
   inderdaad wordt vergoed.
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Nieuwe bouwmethode moet Koepoortgarage redden"
   "Een nieuwe bouwmethode moet er voor zorgen dat de Koepoortgarage volgens plan
   kan worden afgebouwd. Maar de bewoners zijn nog allerminst gerust gesteld."
Martijn Sipkema "Koepoortgarage"
   "De wethouder zegt niks te kunnen doen omdat de rol van de gemeente zich op dit moment beperkt
   tot toezicht op de bouw, zoals dat bij alle bouwprojecten gebeurt. Misschien is dat formeel zo,
   maar de gemeente is in dit geval ook opdrachtgever, en dus wel degelijk ook verantwoordelijk.
   Wat is er bij de opdracht hierover afgesproken? Het kan toch niet zo zijn dat er nu � of wellicht
   zelfs al vanaf het begin � gekozen wordt voor een bouwmethode die meer kans op schade meebrengt dan nodig?
Lennart Harpe "Referendum, Trouwlocaties en Koepoortgarage"
   "Wij zijn wel van mening dat de bewoners op geen enkele wijze financi�le schade mogen
   ondervinden en hebben wethouder Vuijk gevraagd voor hervatting van de bouw de omwonenden
   hierover schriftelijk zekerheid te geven."
Fractie Stadsbelangen-Delft "Veiligheid en schadevergoeding bewoners Koepoort"
   "Voor Stadsbelangen staat de veiligheid van de bewoners op de eerste,
   tweede en derde plaats. Daarnaast moeten bewoners er op kunnen
   vertrouwen dat geleden schade 100% wordt vergoed en niet alleen tegen
   de dagwaarde. Bewoners hebben immers niet om deze situatie gevraagd
   en moeten daar op geen enkele wijze financieel de dupe van worden.


zaterdag 26-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft
Delft, Stadhuis.
Bewaking raadszaal opnieuw in actie
In verband met de vele bezoekers verhuisde de commissie Ruimtelijke Ordening naar de raadszaal
afgelopen donderdagavond. Sinds kort wordt de raadszaal wegens eerdere incidenten extra bewaakt.
Aan het einde van de behandeling van het agendapunt Koepoortgarage stoof een bezoekster, die het
allemaal niet meer zag zitten door het onbewaakte deurtje recht af op wethouder Ronald Vuijk
om hem haar emoties te uiten. Even later greep de bewaking in om de vrouw af te voeren.


zaterdag 26-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Daar gaan we weer" Bianca van de Werff


zaterdag 26-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
harrie fruyt van hertog "Gemeente Delft versus Koepoortgarage"
   "Wethouder Vuijck liet weten dat de betonelementen al klaar lagen.
   Ook staat vast dat er meer schade zal optreden.
   Gezien de ernst van de problemen en de impact die dit heeft op de bewoners snap ik niet dat
   de gemeente niet het fatsoen heeft om zich garant te stellen voor een nette schade-afwikkeling."
AD-Delft - Julia Broos "Bouw Koepoortgarage hervat"
   "Het vertrouwen van Vuijk in het project, werd in de commissie niet breed gedragen. Vooral
   de onduidelijke schaderegeling en het gebrek aan 100% garantie voor de veiligheid van bewoners
   stuitte menigeen tegen de borst. E�n bewoner werd het te veel en zij moest, nadat ze smekend
   voor de wethouder stond, afgevoerd worden door de bodes. Het besluit staat echter vast."
Fleur Norbruis "Koepoortgarage"
   "Namens de fractie heb ik aangedrongen op een actievere rol van de gemeente en een
   betere ondersteuning van de bewoners. Juridische ondersteuning bij de schadeafhandeling
   met de ontwikkelaar, want daar blijkt onder de bewoners veel onduidelijkheid over te
   bestaan. Maar ook ondersteuning door een persoon waar men met andere vragen terecht kan,
   want er wordt door de bewoners niet alleen materi�le schade geleden.
fractie Leefbaar Delft "Telegraaf: Delft klaagt over zware jeeps voor beveiligingswerk"
   "�Maar�, zegt woordvoerder Kees Zandbergen, �kennelijk is er nog steeds sprake van reeel gevaar.
   Dat bewoners het misschien als overlast ervaren, kunnen we op zich begrijpen. Maar voorlopig wil
   het openbaar ministerie er nog gewoon mee doorgaan.�"
Bianca van der Werf "Daar gaan we weer" (situatie op de schoolzone op de Nassaulaan)
   "In ��n dag en voor weinig geld is de situatie op de schoolzone aanmerkelijk veiliger te maken
   door (1) op twintig meter v��r het begin van de schoolzone een zelfde betonnen vluchtheuvel te
   plaatsen als er al staat aan de andere zijde van de schoolzone, en (2) door de snelheidsignaleringsborden
   terug te plaatsen, maar nu 20 meter v��r het begin van de schoolzone in plaats van erop."


Pieter Guldemond "Sneak preview Vermeercentrum "
   "Met name het 35-miljoen euro kostende doek 'Merkx toch hoe sterk', gemaakt aan
   Vermeer's atelier aan de Delftse Voldersgracht, is een fraai voorbeeld hoe het 'stippen'
   tot een samenhangend geheel kan worden gebracht."
Willem de Bie "PVDA komt met eigen krant!"
   "De kiezer, de inwoner van Delft, is voor de PvdA het belangrijkst. Daarom wil de grootste
   partij van de stad middels een huis-aan-huis krant laten zien wat er de afgelopen maanden
   tot stand is gebracht. �n wat er nog staat te gebeuren. Let dit weekend op uw brievenbus!


donderdag 24-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft
Delft. Foto Jan Peter de Wit
"Eindpunt tramlijn 19 aan de Brasserskade. Lijn uit Leidschendam zou moeten doorlopen tot TU Delft.
Een "Monument van bestuurlijke onkunde" van de Delftse Haaglanden delegatie" Jan Peter de Wit


donderdag 24-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Als we nu eens Basje promoveren tot bestuurder van Tramlijn 19, dan kan hij slechts tot
de conclusie komen dat de weg terug naar Den Haag zijn enige oplossing is" Aad Bonthuis


donderdag 24-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Geen enkel vertrouwen meer in Delftse Haaglanden delegatie"
   "Toen ik het huidige abrupte eindpunt van de tramlijn 19 aan de Brasserskade op het
   punt waar deze Delft binnenkomt een 'Monument van bestuurlijke onkunde noemde" en
   een vergelijkbaar triest beeld bij me opriep als van het monument van de
   spoorrails bij Auschwitz, ontstak delegatieleider Kiela in grote woede."
Niek van Doeveren "CDA wil betere onderbouwing initiatiefvoorstel trouwen op andere locaties"
   "Het CDA vindt wel, dat er ook op andere locaties getrouwd moet kunnen worden.
   Maar niet overal! Het moeten vooral �waardige� locaties zijn, die veilig en goed
   toegankelijk, ook voor minder validen, moeten zijn. Het CDA pleitte ervoor om het
   trouwen in commerci�le locaties uit te sluiten."
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Als je buiten het stadhuis kunt trouwen, dan vind ik dat het bruidspaar de locatie
   zelf bepaalt waar ze willen trouwen, niet de gemeente. Rot op met je randvoorwaarden.
   Wat nou leges, alleen het uurtarief van de trouwambtenaar wordt in rekening gebracht.
harrie fruyt van hertog "Voortgang bouw van de Koepoortgarage Delft in de gevarenzone"
   "Bij overschreiding van de veiligheidsmarges en als gevolg verdere verzakkingen van woningen
   komt er een punt waarop beslist moet worden of de bewoning nog wel veilig is.
   Dan dient er een ontruimingsplan te zijn onder begeleiding van de gemeente Delft.


woensdag 23-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft tramlijn_19_foto_aad_van_tongeren_20070531.jpg
Delft, Rijswijkse Landingsbaan.(foto Aad van Tongeren)
Tramlijn 19 van en naar Ypenburg mag voorlopig Delft niet in.
PvdA-wethouder Anne Koning moet eerst nog wat "planalogische problemen" oplossen.


woensdag 23-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Voordat maatregelen zijn besproken en ge�mplementeerd, zijn we een half jaar verder.
Daar baal ik als een stekker van. We mogen blij zijn als het in juni klaar is." Anne Koning


woensdag 23-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft "Leefbaar Delft wellicht opnieuw naar rechter in gondelaffaire"
   "Advocaat Duijsen van Leefbaar Delft heeft de dvd met de nieuwe, en naar verluidt veel
   duidelijkere opname opgestuurd naar justitie, maar daar nog geen reactie op gekregen.
   �Als die reactie op deze nieuwe informatie uitblijft gaan we opnieuw aangifte doen,"
   stelt Leefbaar-Delft voorman Stoelinga. �Dat is ons geadviseerd door Hilbrand Nawijn,
   die we gevraagd hebben hiernaar te kijken. Hij heeft gezegd dat we door moeten zetten."
   Ook VVD-kamerlid Teeven - oud-Officier van Justitie - is door Leefbaar Delft gevraagd
   naar de zaak te kijken."
gemeente IJsselstein "Met belgerinkel naar de winkel: fiets en je wint altijd"
   "Om het fietsgebruik extra te promoten, krijgen klanten die met de fiets komen winkelen
   een stempel op een spaarkaart waarmee ze met een volle spaarkaart op het eind van de
   campagne op zaterdag 23 juni mooie prijzen kunnen winnen."
RTV-Rijnmond "Vieze trucks geweerd uit Rotterdam"
   "Vervuilende vrachtwagens mogen vanaf half september niet meer door de binnenstad van
   Rotterdam rijden. De trucks moeten een roetfilter hebben of voldoen aan de Europese
   normen voor tikstofdioxide en fijnstof."
OGD Delft "DE STREEK VAN DE WEEK"
   "Weet u dat de PVDA volkomen maling heeft aan zijn achterban/kiezers en dat
   deze aan iedere medezeggenschap gewoon poep heeft?"


dinsdag 22-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft vrouwjuttenland
Delft, Vrouwjuttenland.
12-6-2007: In de kroeg met..... Femke Stolker


dinsdag 22-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Wethouder Koning heeft geen hart voor de stad en 'regeert' met starre hand
op de macht van een elftal Pvda ja-knikkers." Jan Peter de Wit


dinsdag 22-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad van Tongeren "Tramlijn 19 Eindpunt Delft"
   "De lijn is aangelegd ongeveer tot aan de grens Rijswijk/Delft en houdt daar
   plotseling op. Volgens wethouder Koning (PvdA) zijn er planologische problemen.
   Mij is niet duidelijk welke dat zouden zijn. Het trac� van de lijn is al jaren bekend."
Ingrid Dekker "Oppositie wil openheid Bacinol/Hooikade"
   "Samen met andere partijen heb ik om openheid van zaken gevraagd. Ik hoor maar dat
   het pand voor een laag bedrag van de hand gedaan wordt. Of dat waar is, kan ik tot
   op heden niet controleren omdat het College informatie weigert."
AD-Delft - Danny Verbaan "Gemeente loopt miljoenen mis"
   "Dekker stelt dat zij heeft begrepen dat de gemeente het pand aan de Hooikade voor
   drie�nhalve ton van de hand wil doen. �Maar volgens deskundigen die ik heb geraadpleegd,
   ligt de werkelijke waarde van dat gebouw tussen de zes en zeven miljoen," zegt ze."


RTV-West "Advocaten in Pizza-affaire komen niet tot schikking" (Gondelaffaire)
   "Volgens de partij wil Balj� minimaal 250.000 euro schadevergoeding hebben. Als de
   rechtszaak verder gaat, wil volgens Paardekooper cli�nt de volle mep. Het gaat dan
   om een bedrag van 600.000 euro."
Jan Peter de Wit "Antwoorden Minister over de bouw van de Marokkaanse moskee"
   "Het pand omvat een moskee en een sociaal-cultureel centrum. Het proces om tot splitsing
   van de eigendom over te gaan is in gang gezet. Ook het beheer is gescheiden en wordt door
   twee verschillende rechtspersonen uitgevoerd. De lening is bestemd voor het sociaal-cultureel centrum."
Ronald Kroon Voorzitter Fietsersbond Delft "Fietsexcursie vanaf Midden Delflandhoeve op 2e Pinksterdag"
   "Speciaal voor mensen die niet te ver kunnen fietsen rijdt er dit jaar een Velotaxi mee, zodat
   vermoeide fietsers even op adem kunnen komen in de fietstaxi terwijl een ander de fiets neemt."
Dumpert.nl "Interview met Pim Fortuyn in Provesano, Italie. Vijf jaar na zijn dood."


maandag 21-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft koornmarkt oldtimer barkas b1000
Delft, Koornmarkt.
Oldtimer: Barkas B1000-1/KK/MDI 1983


maandag 21-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag

"Wethouder van Cultuur: ????????
Het is toch niet waar dat Merkx lachend op het schavot van Koninginnedag naast oom Basje
staat met de arrogantie van "ik bepaal het cultuurbeleid" en nu de discussie op een ander
schavot niet aandurft over haar, wellicht niet bestaande, beleid.
De wethouder is goed voor openingen, ontvangsten en dergelijke: "De Barbiepop van Delft"
Een duur popje!!!" Aad Bonthuis


maandag 21-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "College schrapt referendum over Ruimtelijke Ordening"
Referendum-Delft.nl "Kom op voor uw recht op een referendum over de ruimtelijke ordening van Delft!"
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Ik ben benieuwd of fractievoorzitter Lukas Vokurka van D66 het
   gedachtengoed van zijn partij openlijk wil ondersteunen in Delft.
Jan Peter de Wit "Opgestapte VVD wethouder Balj� trekt stekker uit comparitie" (Gondelaffaire)
   "Op de eerste rechtszitting van 19 maart 2007 in de civiele zaak aangespannen
   door Christiaan Balj� was afgesproken dat er een comparitie (=schikking) tussen
   de drie partijen ex-VVD-wethouder Balj� , Stoelinga/Leefbaar Delft en Pizzeria-
   eigenaar Daga misschien verdere juridische escalatie kon voorkomen."
Fleur Norbruis "Verkeerssituatie Maria Duystlaan"
   redactie door harrie fruyt van hertog
   8 maanden onderweg voor aanleg van een paar drempeltjes en een voetgangersoversteekplaats.
   Maar geen stoplichtje er bij voor 2 ton, joh die kan tijdelijk je huren voor veel minder hoor.
   Tjonge, jonge, jonge, wat een daadkracht heeft die Anne Koning van de PvdA.
   Je belt een aannemer en binnen een week is het geregeld.
   Verkeersveiligheid voorop en zeker voor kinderen!
   Niet bij Anne Koning, want dat is een mierenneuker wat betreft regeltjes.
   Bij opening van de bewaakte tweewielerstalling Biesieklette aan het Vesteplein
   waren er nog zandhopen voor de deur, dat was lachen, hahaha.
   Bij opening van de winkels aan de Pijnepoort ging het ook al mis met de tijdige bestrating.
Lukas Vokurka "Verkeersveiligheid Maria Duystlaan: geld speelt altijd een rol"
Rolf Clason "MAALTIJD VOOR DAK- EN THUISLOZEN: INTEGRATIE"
   redactie door harrie fruyt van hertog
   De PvdA-Delft zit in de raad met 11 raadsleden.
   De PvdA site heeft geen zichtbare teller om de bezoekersaantallen te bezien.
   Veel relevante politieke berichtgeving op je site scoort, zeker weten.
   PvdA-Leiden en PvdA-Den Haag staan altijd hoog in de TOP-TIEN bij Webstats.
   Af en toe toetert Claxon wat, maar dat stilt geenszins de politieke honger.
Jan Peter de Wit "Antwoorden Minister over de bouw van de Marokkaanse moskee"
DOZ - Marcel de Wit "�De Zijworm� is een warm pand geworden "
   "Het pand op de hoek van de Oude Langendijk en de Markt is door de eigenaren
   Hans en Arlette Ploegmakers-Talens in ere hersteld."


vrijdag 18-05-2007 18h00 (permalink)
Foto van de dag
delft provincialeweg bob-jeep
Delft, Provincialeweg.
Een van de BOB-pantservoertuigen (Bureau Orde en Bewaking in Haaglanden) op dagelijkse patrouille door Delft
sinds de bedreigingen aan het adres van burgemeester Bas Verkerk en PvdA-wethouder Dick Rensen.


vrijdag 18-05-2007 18h00 (permalink)
Quote van de dag
Pantservoertuig "Het begrip pantserwagen heb ik gewoon overgenomen uit de Korpskrant van de
Politie Haaglanden. Toen ik burgemeester Verkerk wees op deze benaming van de voertuigen door de Politie,
nam hij zijn op onjuiste beweringen gestoelde persoonlijke aanval niet terug." Jan Peter de Wit


vrijdag 18-05-2007 18h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Zinloze patrouilles pantserwagens Politie gaan door"
RTV-West "Delftenaar moet met politiejeeps leven"
Ingrid Dekker "Verkeersveiligheid en Avalex"
Bianca van der Werf "Een goed huwelijk kent geen echtscheiding! (Avalex)"
Lieke van Rossum "SP zet onrechtmatige bewoning op de agenda"
Gemeenteraad "Koepoortgarage ter discussie in Ruimtelijke Ordening"
Aad van Tongeren "Schriftelijke vragen - Samenstelling Raad van Commissarissen OBS"
   redactie harrie fruyt van hertog
   Geweldig al die CDA-vragen. Waar ik in geinteresseerd ben, wat vangen die
   gasten voor hun commissariaatschap. Leuk dat PvdA-wethouder Anne Koning partijgenoot
   Klaas de Vries, 1e Kamerlid, een bijbaantje bezorgt, maar zijn commissarisvergoeding
   wordt wel ontrokken aan de Delftse begroting.


woensdag 16-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft buitenwatersloot oldtimer
Delft, Buitenwatersloot.
Oldtimer: Citroen SM 1973.


woensdag 16-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Als VVD-fractie zullen wij ons blijven inzetten voor hoogwaardige themamarkten i.p.v.
de braderie-achtige markten zoals vaak op het Bastiaansplein worden gehouden." Marcel van Ewijk


woensdag 16-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
bestuur VDF en OGD "Inleiding WMO stuk naar de politiek gezonden"
fractie D66 "D66 wil aanpak luchtkwaliteit in Delftse creches"
Rolf Clason "DEBATTEN WOONVISIE 2025 VAN START"
fractie SP "Wij zien ze niet vliegen"
Marcel van Ewijk "Rondvraag: Nationaal Historisch Museum naar Delft?"
Nationaal Museum "moet Nederland een nationaal historisch museum krijgen?"
Marcel van Ewijk "Rondvraag: Verzoek tot verruiming openingstijden zondagse braderieen / themamarkten"
AD-Delft "(Haast) overal trouwen in Delft"
RTV-west "Referendum bezorgde Delft veel werk"
   "Het college vindt dat de deskundigen de regels voor een referendum
   erg ruim hebben uitgelegd om de volksraadpleging te forceren.


maandag 14-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag

"Kijk gerust even rond of er iets voor je bij zit en let niet op de rommel"
Met dank aan Herman Baas Neslog.


maandag 14-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Woonconsumenten stellen vandaag de dag andere eisen aan een woning dan 50 jaar geleden." Lennart Harpe


maandag 14-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Wil Steffen "Verhuizing Bacinol naar Hooikade: afkoopregeling in heroverweging"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Het voormalige Braat-pand aan de Hooikade bevindt zich op een top-locatie.
   Eerst maar eens twee onafhankelijke taxatierapporten op tafel,
   zodat de raad kan controleren of het college van B&W een correcte
   verkoopprijs hanteert. Daarna kan de invulling verder bezien worden.
   Bacinol-II met zijn spin-off is niet gebonden aan deze (te) dure locatie,
   terwijl al vast staat dat een gedeelte van de huur gesubsidieerd moet worden.
   Een budgethotel dat de marktconforme prijs wel kan opbrengen, is dan een betere optie.
   Zie ook het Voorstel aan de raad.
Mil�ne Junius "CDA kritisch over voorstellen Bacinol"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Sociale Dienst wordt Bacinol"
Stadskrant - Raadsfracties "Wat vindt de raad van ... de uitvoering van het armoedebeleid?"
Ingrid Dekker "Armoede in Delft"
Rood Delft "Wonen in een tent de enige uitweg?"
Lennart Harpe "Hoe wil Delft in 2025 wonen ?"
   "Goed voor de collega�s van de SP dat nog eens over het voetlicht kwam dat
   56% van de woningvoorraad van Delft bestaat uit sociale huurwoningen!"
DOZ Lezers schrijven: H. Harteloh "Koepoortgarage"
   "... De beloofde oorzaak: ik had het al eerder gehoord, en ik geloof steeds meer
   dat het waar is, en u ook eerder medegedeeld wij hebben geen regeerders
   maar een stelletje onbenullen in dienst."


zaterdag 12-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft oosteinde annebar
Delft, Oosteinde.
De Anne Bar - De Derde kamer is ook per boot bereikbaar.


zaterdag 12-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Er bestaat een grote kloof tussen burger en politiek. Ik wil graag
meehelpen om die te verkleinen en de drempel lager te maken" Peter Smit


zaterdag 12-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Groenlinks wethouder Bolten houdt informatie achter en bespeelt de pers"
   "Alles wat zogenaamd de tere zieltjes van burgers kan kwetsen wordt 'geheim'.
   Nog een stap verder en onafhankelijke websites als deze worden aan censuur onderworpen."
Anne Bar - Peter Smit "De Derde Kamer - Delftse Post interviewt Peter Smit"
Sprekershoek "Kennismaking met wethouder Lian Merkx 20 Mei 2007 14:00 Hippolytusbuurt 14 (Oude postkantoor) Delft -Toegang Gratis-"
Bram Stoop "Evaluatie van het armoedebeleid"
   "Eneco komt namelijk telkens naar boven drijven als organisatie
   die niet een van de makkelijkste is als het gaat om praten."
   red.: non replenda est curia verbis ofwel schoone woorden vullen ghienen sack
Aad van Tongeren "Hoe gaat de spoorzone er uit zien?"


TourPRess Holland "Nieuwe City Card voor The Hague - Delft ge�ntroduceerd"


donderdag 10-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft van leeuwenhoeksingel opladen weesfietsen
Delft, Van Leeuwenhoeksingel.
De Kringloopwinkel bezig met opladen en afvoeren van zo'n 400 weesfietsen. Sinds de intensieve
camerabewaking rondom het Station worden er hier nog maar weinig fietsen gestolen.


donderdag 10-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"En het kan me soms misschien wel te weinig schelen of het CDA (of ikzelf)
politiek gewin weet te slepen uit bepaalde zaken." Sjaak Keuvelaar


donderdag 10-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-West "Bijna 400 fietsen weg bij station Delft"
Sanne van Empel "Energie en Delft "
   Redactie door harrie fruyt van hertog:
   studenten moeten niet vragen
   studenten moeten onderzoeken
   studenten moeten na onderzoek voorstellen doen
   de hele gemeenteraad in delft zit al vol genoeg met vragenstellers
   probeer eens iets te vinden, ik vind dat de gemeente .....
District8.net "Boom te water Molslaan"
Cor Stoker "De geconditioneerde kudde"
   "... gedachten politie die het zelfstandig denken en besluitvorming zo
   geconditioneerd hebben dat eigen denken en handelen niet meer geacht
   worden adequaat genoeg te zijn en dus de overheid voor ons denkt ..."
fractie ChristenUnie "Het bestemmingsplan TU-Noord"
   "Wij hebben daarom, weliswaar met pijn in het hart, besloten het plan te steunen."


woensdag 09-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft molslaan ronald kroon velotaxi
Delft, Molslaan.
Velotaxi met chauffeur Ronald Kroon.


woensdag 09-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Op de fiets kost het praktisch niets, goed voor je gezondheid, het milieu en
je portemonnee. Een investering in de toekomst." Ronald Kroon


woensdag 09-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
gemeente Delft "Verwijderingsactie weesfietsen succesvol"
VDF - Joke Mersch "WIL DELFT ZEEUWS MODEL EN WMO IN DISCREDIET BRENGEN?"
Aad Meuleman en Joop de Jong "notitie Koepoortgarage"
TOP "Interessante lezingen in Techniek Ontmoetings Punt"
fractie Leefbaar Delft "Hoogspanningsmasten voor de deur? U kunt er iets tegen doen!"
Sanne van Empel "Fietsen in Delft; waar wel en waar niet?"
fractie SP "De A4 stopt hier"


maandag 07-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft willemstraat
Delft, Wllemstraat.


maandag 07-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Als ik mijn excuses zou moeten aanbieden aan Balje, dan zou ik daardoor nog
jaren later 's nachts gillend wakker worden." Reinoud Plate


maandag 07-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Hilbrand Nawijn "Martin Stoelinga zet zijn strijd voort tegen Christiaan Balje in de Gondelaffaire.
Met gevoel voor entertainment treedt Hilbrand Nawijn op als adviseur voor Stoelinga."
Rolf Clason "Onderstaande citaten zijn uitspraken van mensen, meestal politici, die mij opgevallen zijn
door hun opmerkelijke inhoud, bijzonder taalgebruik of doordat ze niet lijken te passen
bij de persoon die ze geuit heeft."

delft sinterklaas herman weijers
AD-Delft - Julia Broos "De Klis boos op gemeente om uitblijven Boekenmarkt"
   reacties:
   - Dhr Weijers denkt altijd dat het gehele jaar Sinterklaas is
   - Weyers is wereldkampioen zeurkous
   - ik denk dat ik ook maar een evenementenburo ga beginnen, overal tegenaan schoppen en teren op gemeenschapsgeld
   - Wees zelf eens creatief, ga niet steeds zeuren bij de gemeente
Bianca van der Werf "Openbaar vragenuurtje Avalex 10 mei van 19 - 20 uur in het stadhuis"
fractie Groenlinks "Minister op bezoek bij eindpunt A4"
Wil Steffen "Fluiten voor een cent...."
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Watertoren Delft in oktober klaar"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Belgisch Biercaf� Belv�d�re mag tijdelijk een extra rij terras neerzetten voor het pand"


zaterdag 05-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
ingezonden door Aad Bonthuis

aad bonthuis

Bevrijdingsdag voor Delft:

EEN GEDACHTE:

DELFT, IK HEB HOOP:

Zij hebben de macht,

Verkerk, Bolten, de Koning, Vuijk, Rensen en Merkx
Maar is dat ook kracht?

Nee enige kritische opmerking geeft reeds bezwaar
Kom je daarmee nu klaar, ik gelukkig niet, maar zij wel

Ik heb hoop, dus

Verkerk, graag terug naar Den Haag
Bolten op de schaal van de Waag
Merkx, geen advies, zij is te vaag
Rensen, voor sport veel te traag
Vuijk, voor parkeren een plaag
de Koning, chatten in de omgeving van Praag, ja graag

Als zij dit volgen, even moet ik er aan denken
kan ik Delft nog hoop schenken

En dan hoop ik dat iedereen met mij veel plezier heeft met de Bevrijdingsdag in Delft.

Ik heb hoop.

Veel plezier

Aad


vrijdag 04-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft hugo de grootstraat
Delft, Hugo de Grootstraat.
Entree versiert met een hardstenen stoeptegel.


vrijdag 04-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Zo hoor je altijd verhalen over grote tegenstellingen tussen college en oppositie,
maar heb ik daar nog niet bijzonder veel van gemerkt op mijn onderwerpen." Sjaak Keuvelaar


vrijdag 04-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "GeoDelft met nieuw plan van aanpak Koepoortgarage"
   Redactie door harrie fruyt van hertog:
   Met een goed bodemonderzoek kan je de risico's verminderen. Met aanpassing
   in de bouwmethoden kun je de risico's ook aanvaardbaar maken.
   Je kan rekening houden met de bijzondere bodemgesteldheid van Delft.
   Al deze gegevens zijn vooraf bekend. Risico's versus kostenafweging.
   De gemeente Delft heeft het bouwplan goedgekeurd.
   Inmiddels hebben omliggende bewoners al forse schade gelden.
   De afloop van het bouwplan is nog niet bekend.
   De bouwmethode van de garage die door de gemeente werd goedgekeurd is de oorzaak.
   Hopelijk loopt de gemeente niet weg om zijn verantwoordelijkeheid voor
   de schade-afwikkeling naar de bewoners straks ruimhartig op zich te nemen.
Sanne van Empel "Ontwerpwedstrijden voor studenten"


woensdag 02-05-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft markt
Delft, Markt.
Koninginnedag. Omhoog naar de bel. Tingelingeling.


woensdag 02-05-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
"Een groot blok als de Zuidpoort hoort thuis in een buitenwijk.
Delft is een unieke stad, met heel veel waardevolle gebouwen. Natuurlijk moet
niet het negativisme overheersen, maar er zijn veel dingen ontwikkeld zonder
de gevolgen goed te onderkennen." Harold Gabeler


woensdag 02-05-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Lies de Jonge "Agressie langs het kanaal"
Aad Meuleman "Rioleringswerkzaamheden Alyd Buserstraat"
Ernst Damen "PvdA fractielid Ernst Damen doet een oproep aan zijn partijgenoten."
   "Bram Peper riep dat de �vereniging PvdA� nagenoeg dood is, en
   Peter Scheffer knikte vrolijk mee."
Rolf Clason "Rolf Clason reageert op de hartenkreet van Ernst Damen."
Sprekershoek - Persbericht "Oorzaken van recidive in Nederland 6 Mei 2007 14:00 Hippolytusbuurt 14 2611 HN Delft -Toegang Gratis-"
RTV-Rijnmond "Gratis ov voor Rotterdamse ouderen"


Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl