logo politiek delft

    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de logo prodeo Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


zaterdag 28-04-2007 00h00 (permalink)
Foto van de dag
delft markt 19 21
Delft, Markt 19 en 21.
Dit pand mag weer gezien worden, keurig in stijl opgeknapt.
Naar verluid wordt hier een banketbakkerij gevestigd.


zaterdag 28-04-2007 00h00 (permalink)
Quote van de dag
homo-ontmoetingsplaats Ruyven:
"Ik ben er met het mooie weer eens een paar keer gaan kijken, maar heb zelfs met
opletten niks aanstootgevends kunnen ontdekken. Behalve dan al het afval,
de gemeente moet gewoon de prullenbakken legen." Pauljan Kuijper


zaterdag 28-04-2007 00h00 (permalink)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Anne Bar - Gastheer Peter Smit "Zaterdag 28 april 2007 vanaf 17.00 uur is iedereen welkom."
college B&W "Beantwoording schriftelijke vraag van Bram Stoop inzake Rietveldse toren"
KNNV - G. van Poelgeest "Poel Zuidplantsoen Flora- en faunawet"
Fietsersbond Delft - Ronald Kroon "Mei maand fietsmaand ook weer in 2007"
KvK - Ruud van Wijngaarde "Nadeelcompensatie"
college B&W "Vanaf vandaag is het niet meer toegestaan te barbecue�n in de openbare ruimten in Delft."


vrijdag 27-04-2007 00h00 (link)
Quote van de dag
Toetreding Delft tot regionaal reinigingsbedrijf Avalex:
"Afvalverwerking wordt dan goedkoper, want hoe meer afval je aanbiedt
aan de verwerker, hoe lager de prijs." Anne Koning
Hier nog een gouden besparingstip van wethouder Anne Koning:
"Zorg ervoor dat je minder weggooit en afval netjes scheidt."
redactie:
Elke dag weer hartelijk lachen in het college toch?
Stuur mij aub een jaar naar China!


vrijdag 27-04-2007 00h00 (link)
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Jan Peter de Wit "Ondoorzichtige financiering Marokkaanse verenigingsgebouw met moskee"
Rolf Clason "POLITIEK CAF� SP-DELFT GEWIJD AAN WMO"


donderdag 26-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft weteringseweg reconstructie lepelbrug
Delft, Wateringseweg.
Reconstructie van de Lepelbrug, projectkosten � 870.000,--.


donderdag 26-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Het ergst is een politicus, die behalve een dubbele nationaliteit,
een dubbele tong en een dubbele agenda heeft!!!" Jos van Koppen


donderdag 26-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
TOP, Techniek Ontmoetings Punt "Activiteiten rondom thema mobiliteit gedurende de maanden april, mei en juni in Techniek Ontmoetings Punt"
Jan Peter de Wit "Rapport Deloitte over nieuw crematorium blijft geheim"
Harold van Til "Disc-O-take, Openbare Bibliotheek en het Kunstcentrum (DOK)"
   "Gemeenteraad lijkt te vaak buiten spel te staan.
   Verder heeft onze fractie wethouder Merkx stevig bekritiseerd over het uitblijven
   van het bedrijfsplan 2008-2011 van DOK. Dit plan zou ruim voor het zomerreces verschijnen
   maar dit wordt nu het najaar van 2007. Dit betekent dat de nieuwe bibliotheek reeds ingericht is,
   de kosten grotendeels vaststaan en discussie in de gemeenteraad over welke diensten de bibliotheek
   gaat aanbieden dus geen zin meer heeft. Helaas staat dit geval niet op zich: De gemeenteraad heeft
   bijvoorbeeld ook nog niet beslist over de nieuwe bestemming van het pand van de Sociale Dienst aan
   de Hooikade, maar aan de huurders van Bacinol is al toegezegd dat zij naar de Hooikade kunnen.
   Een ander voorbeeld waarin de gemeenteraad buiten spel lijkt te worden gezet is het
   stadswarmteproject. Er is nog niet besloten of de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
   (AWZI Harnaschpolder) gebruikt gaat worden voor de verwarming van de nieuwe wijk, de Harnaschpolder,
   maar in de nieuwsbrief wordt dit reeds gepresenteerd als een feit."
Fractie Stadsbelangen-Delft "Toch mogelijkheden voor beperkte uitbreiding terrasboten"
Fleur Norbruis "Binnenstad weer een beetje autoluwer"
Fleur Norbruis "Voorontwerp Bestemmingsplan Zuidwest"
   "Knip Kerkpolderweg
   GroenLinks is een voorstander van een dergelijke knip.
   De knip is van groot belang voor de migratie van amfibie�n en
   ook belangrijk voor de Kerkpolder als park- en natuurgebied."
Fractie Stadsbelangen-Delft "Autoverkeer Kerkpolder onmogelijk gemaakt?"
   Stadsbelangen wil dat deze onsmakelijke optie straks uit het definitieve plan verdwijnt.
   Het moet niet gekker worden met het "autopestenspelletje" van dit college.


dinsdag 24-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft delft
delft delft
Delft, Hugo de Grootstraat.
Langdurig je fietswiel stallen vormt geen enkel probleem.
Data foto's februari 2003, februari 2004, maart 2006 en april 2007.


dinsdag 24-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Het kan niet de bedoeling zijn, dat een gemeenteraad, onder druk van mogelijke
schadeclaims, wordt gedwongen akkoord te gaan met een bestemmingsplan.
Dat is de wereld op z'n kop zetten." Aad Meuleman


dinsdag 24-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
AD-Rotterdam - Denis van Vliet en Nico de Vries "Gemeente en bouwer samen uit de put"
   Redactie door harrie fruyt van hertog:
   De bouw van de Koepoortgarage wil nog steeds niet vlotten.
   Begin april zouden de werkzaamheden hervat worden.
   Er is in de bouwput nog geen enkele activiteit te bespeuren.
   Zijn er technische risico's (bijvoorbeeld verzakken Koepoortbrug?), financiele beletselen?
   Het wordt tijd dat verantwoordlijk wethouder Ronald Vuijk duidelijkheid verstrekt.
   Kans voor de Stadskrant komende zondag met deze primeur.
Fractie Stadsbelangen-Delft "Toch mogelijkheden voor beperkte uitbreiding terrasboten"
Fleur Norbruis "Bestemmingsplan TU Noord vastgesteld"
Fleur Norbruis "Bomen hadden gespaard kunnen worden"


maandag 23-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft kruisstraat luifels verwijderd
Delft, Kruisstraat. Gasthuislaan, Molslaan, Pijnepoort.
De sombere luifels worden verwijderd en met meer licht
op straat zal de positieve beleving toenemen.


maandag 23-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Geloven zonder eerst de bewijzen te zien, gaat ons te ver." Sjaak Keuvelaar


maandag 23-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Raadslid wil opheldering over 'beveiligingsjeeps'"
   "Leefbaar Delftraadslid Jan Peter de Wit wil weten waarom er al maanden lang
   'beveiligingsjeeps' door Delft rijden."
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Delft voert de beveiliging steeds verder op. De bewaking van de raadszaal werd
   afgelopen donderdag uitgebreid met twee rechercheurs. Hun aanwezigheid in het Stadhuis
   was om ongenode gasten te weren en dat is gelukt! Een architect werd de toegang geweigerd.
email van een Ridder "Voor de goede orde: U hoeft mij door de politie niet te laten controleren,
   want ik hou het verstandig genoeg bij een e-mail."
Fractie Stadsbelangen-Delft "Bezinning voortgang bouw Koepoortgarage"
   "Vooral over de vraag hoe het nu verder moet met dit bouwproject."
   redactie: Die vraag is al lang beantwoord, zie info-avond bewoners.


Fractie Stadsbelangen-Delft "Van de fractie/raadsvergadering 19 april 2007"
   "Leefbaar-Delft had kritiek op de afwezigheid van de burgemeester,
   maar zweeg over de afwezigheid van de eigen fractievoorzitter. Dat
   was kennelijk geen probleem."
Lennart Harpe "Gemeenteraadsvergadering van 19 april 2007"


zaterdag 21-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft voldersgracht 21 wim van leeuwen lian merkx
Delft, Voldersgracht 21.
Vermeerhuis vanaf vandaag geopend voor bezoekers.
Inzet: Wim van Leeuwen, voorzitter Stichting Vermeerhuis
verwelkomt Lian Merkx, wethouder Cultuur op de openingsreceptie.


zaterdag 21-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
Voetgangersoversteekplaats voor in- en uitgang Zuidpoortgarage:
"Dat is geen zebra maar sierbestrating, ziet toch iedereen,
hekje moet voorkomen dat voetgangers auto's afremmen" Jan Peter de Wit


zaterdag 21-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
harrie fruyt van hertog "Anne Koning opent fietsenstalling Bieskielette aan het Vesteplein (met fotoverslag)"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Met de onthulling van een grote fietspomp opende
   Anne Koning de Biesieklette aan het Vesteplein.
   Deze fietsenstalling biedt plek voor 200 fietsen.
   Jammer dat de bestrating voor de deur nog niet in orde is.
   Maar daar is men al aan gewend in Delft. Zie ook fotoverslag. >>
AD-Delft "Vermeercentrum vlak voor openining klaar"
Jan Peter de Wit "Wegpompen grondwater bouwput Zuidplantsoen bedreigt bomen "
AD-Delft "Aangifte tegen gemeente om natuur"
Parool - Ton Damen "Amsterdam: Gratis tram en bus voor 65-plussers"


donderdag 19-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft oude langendijk 15
Delft, Oude Langendijk 15.
Nieuwe moderne en door welstand goedgekeurde pui voor te vestigen schoenenwinkel met 80 filialen.
O ja, denk om het opstapje bij het betreden van de winkelruimte.


donderdag 19-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Een jaar politiek en misschien wordt nu al duidelijk dat ik daardoor
niet geschikt ben voor deze tak van sport." Sjaak Keuvelaar


donderdag 19-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Aad van Tongeren "Hele raadscommissie wil meer informatie over spoorzoneproject"
Zoetermeer: Politiek Nieuws "Oppositie woedend over uitbreiding gedeputeerden"
Sanne van Empel "Fietslampjesactie"
   red.: Mosterd na de maaltijd. Win je geen sympathiesanten mee.
Bianca van der Werf "Aanvullende vragen aan college over Avalex"


woensdag 18-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft parkeergarage zuidpoort
Delft, parkeergarage Zuidpoort.
Wonderlijk, een scheve VOP (voetgangersoversteekplaats) gehinderd door een hekje.
Prutswerk, na een jaar situatie nog net zo hopeloos.


woensdag 18-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"De SP gelooft niet in dualisme op lokaal niveau." Ingrid Dekker


woensdag 18-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Platform Detailhandel Nederland "Nationale Parkeertest 2006"
   - De Zuidpoort-garage in Delft is uitstekend verlicht.
   - Invalidenplekken Er zijn toch nog vijf parkeergelegenheden die slecht scoren
   op het gebied van parkeerplaatsen voor invaliden. ..... Zuidpoort in Delft .....
   - Doorstroming De Zuidpoort-garage in Delft ..... sprongen er positief uit.
   - In de totaal-tabel staat de (Delft) Zuidpoortop plaats 22 van de 54 geteste garages.
Gemeenteraad "Trouwlocaties, TU Noord en autoluw"
Marian Loth "D66 negatief over bestemmingsplan TU Noord"
gemeente Delft "Overdracht complex De Sprengmolen"
   De Sprengmolen was onderdeel van het vastgoed dat de gemeente in 2001 opkocht voor
   de herontwikkeling van Zuidpoort en de noodzaak voor nieuwe huisvesting voor DOK.
   Nu het complex gereed is, verkoopt de gemeente het aan Triodos Vastgoedfonds.
   Naast het DOK (discotake, Openbare Bibliotheek en Kunstcentrum) zijn in De Sprengmolen kantoren,
   winkels, horeca, appartementen en een fietsenstalling van Biesieklette te vinden.
Ingrid Dekker "Gaslek en zwavelzuur (2)"


dinsdag 17-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft stadskantoor stationshal sjoerd soeters
Delft, ontwerp Stadskantoor/Stationshal door architect Sjoerd Soeters.
redactie door harrie fruyt van hertog:
Omdat volgens de selectiecommissie geen eenduidige winnaar kon worden vastgesteld besloot
het college na onderhandelingen met de architecten tot een nieuwe verkiezingsronde. Met de
incapabele selectie commissie kan je wachten op volgende crash. Het ontwerp van Soeters wordt
gedragen door de Delftse bevolking (DIP) en wil het college daar echt tegen in gaan?
Trouwens na veertig jaar als het gebouw is afgeschreven kan je het slopen.
Zo erg is het dus ook allemaal niet.
Ik ben benieuwd.


dinsdag 17-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Het is niet de kunst om een mooi gebouw te ontwerpen, maar een gebouw dat past bij zijn omgeving.
En dat is nou net het probleem met hedendaagse architectuur." Sjoerd Soeters


dinsdag 17-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Trouw- Sandra Kooke "Soeters: Elke vijftig meter iets dat je boeit"
   "Maar Soeters' aanpak past wel bij de smaak van het grote publiek, zo bleek toen hij
   de prijsvraag voor een nieuw stadhuis in Delft won. De bewoners van Delft kozen zijn
   ontwerp, maar de gemeente aarzelt en wil toch liever een modernistischer ontwerp.
Jan Peter de Wit "De Gemeente Delft heeft tussentijdse onderhandelingen gevoerd met de vier architecten van het nieuwe stadskantoor."
Jan Peter de Wit "Herstel uitgebrande portiek van Vidomes duurt vijf maanden"
Sprekershoek - Persbericht "Peter Knoppers "Stemcomputers" 22 April 2007 14:00 Speakers - Burgwal 45 2611 GG, Delft -Toegang Gratis-"
Lukas Vokurka "Stadskrant is te veel goednieuwsshow en te weinig actie"
   "En tot slot de bezorging; die wordt goed genoemd maar 1 op de 15 huishoudens krijgt
   hem regelmatig niet. D66 vindt dat veel en reden voor maatregelen.
   Sowieso stellen we voor om een elektronische versie te beginnen."
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Verplichte nabezorging door de verspreider zou niet verkeerd zijn.
Ingrid Dekker "Gaslek en zwavelzuur"
Fleur Norbruis "Verkeerssituatie Maria Duystlaan"
fractie Groenlinks "Filialen DOK blijven behouden"


zaterdag 14-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft chaos 1998
Delft, Chaos 1998.
College B&W: burgemeester Hein van Oorschot met wethouders Aad Bonthuis, Wim van Leeuwen, Boudewijn Boelens en Jan Torenstra.
Haast tien jaar later en nog steeds hetzelfde theater met weer andere artiesten.


zaterdag 14-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Wat een simpel onderwerp leek, werd door toedoen van de wethouder (red. Lian Merkx over terrasboten)
een enorm ingewikkelde klus �n een lang debat." Ingrid Dekker


zaterdag 14-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Sanne van Empel "Architectuur"
fractie SP "SP politiek caf�: WMO, mij een zorg!"
   "Iedereen is van harte welkom op 25 april vanaf 19.30 uur in de Congregatie aan de
   Brabantse Turfmarkt. Het programma begint om 20.00 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn."
Ingrid Dekker "Boten, boeken en meer"
Aad van Tongeren "Verantwoordingsinformatie over het spoorzoneproject
   Notitie voor de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening"
Ron Witsenboer "Raad wil extra terrasboten"
Lennart Harpe "Stand van zaken openluchtzwembad"
Herman Baas "Gedachtendwarrels"
Radio-TV-West "Klaas de Vries houdt bouwplannen station Delft in de gaten"
   "In de Raad van Commissarissen van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft bv.:
   Behalve De Vries, zitten in de raad ook Bouwfonds-topman Cees van Boven,
   de Haagse oud-burgemeester Ab Havermans,
   topman Bert Klerk van spoorwegbeheerder ProRail en
   hoogleraar Hugo Priemus die expert is op het gebied van infrabeheer bij de TU Delft."
   Redactie: Doet zo'n PvdA-gast (Oom Klaas uit Pijnacker) dat nou voor niks of wordt hij er zelf wat wijzer van?
   Laat de stagnerende bouw van de Koepoortgarage maar een les zijn.


donderdag 12-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft binnenwatersloot bloemenfiets
Delft, Binnenwatersloot.
Voor cafe De Klomp fleurt deze ludieke bloemenfiets de omgeving op.
Hopelijk ontkomt deze fiets aan de deze maand gestarte "weesfietsen" actie.


donderdag 12-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"We zijn het helemaal zat. Als men doorgaat, komen er alleen maar meer
scheuren en verzakkingen." Peter de Groot voorzitter bewonersbelangenvereniging Koepoort


donderdag 12-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Delft - Gemeenteraad "Politiek wil meer greep op de stadskrant"
Ingrid Dekker "Stadskrant"
   "De communicatieadviseurs zijn - voor alle duidelijkheid - de adviseurs van de wethouders.
   Laat het maken van een krant over aan echte kranten."
Sanne van Empel "Pas op je fiets!"
Rolf Clason "Anoniem solliciteren"
   "Als je dan op gesprek komt, dan komt de waarheid alsnog aan het licht
   sprak Leefbaar Delft-raadslid J.P. de Wit hierover, waarop zijn
   Groen Links-collega W. Bot grapte: Behalve als je onder een boerka zit!".


woensdag 11-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft adriaan pauwstraat vuilniszakken
Delft, Adriaan Pauwstraat.
Dinsdagochtend, de gevolgen van het extra lange Paasweekend zijn hier zichtbaar.
De ondergrondse containers zijn vol en dus de vuilniszakken maar op het trottoir.
In de loop van de dag heeft de reinigingsdienst alles keurig opgeruimd.


dinsdag 10-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft grafiek stadsradio
Delft, Luisterdichtheid Stadsradio Delft april 2006.
Gepubliceerd in DE STADSKRANT DELFT GE�VALUEERD.
Vanavond wordt in de commissie Bestuur en Werk de nota Evaluatie Stadskrant behandeld.
Na twaalf jaar geldt nog steeds:"Stadskrant Delft is het propagandablad van het College".


dinsdag 10-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Om het uur een politiewagen in Tanthof voor ene Rensen.
Om het uur een politiewagen voor ene Verkerk.
Belachelijk!!!
De bewoners begrijpen er niets van. Waarom steeds deze wagen? Wat is er toch aan de hand?"
"Verkerk weg uit Delft en adjudant van de politie in Den Haag,
Rensen sportambassadeur bij TV zender 10 en
Delft is verlost van een hoop kosten en er ontstaat rust bij de bewoners"
"Ik moet er niet aan denken. Nou even dan!!!" Aad Bonthuis
redactie door harrie fruyt van hertog:
Op vragen van Jan Peter de Wit afgelopen donderdag in de commissie antwoordde
Bas Verkerk geirriteerd dat hij de routes van de politiejeeps niet uit zijn hoofde kende.
Nou een paar locaties zijn al bekend. Ook de doodlopende Hovenierstraat is incidenteel
in de route opgenomen. De beveiliging van publieke functies mag wat kosten toch?


dinsdag 10-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Jan Peter de Wit "Uitbreiden autoluw onbetrouwbaar bestuur van VVD"
Jan Peter de Wit "Buren boos op PvdA wethouder Koning"
Rolf Clason "CHINESE BUREN? LEER ZE KENNEN!"
   "Ni hao ma? vraag ik, en het antwoord komt prompt: Wo hun hao!"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Meer blauw op straat is goed, maar ook steviger aanpak van asociaal gedrag"
   "Ook Janny van der Jagt zijn de coffeeshops een doorn in het oog.
   Je ziet de overlast toenemen. Waarom zijn alle coffeeshops in de Binnenstad gevestigd?
   Kan de Gemeente geen spreidingsbeleid voeren? Ik wil geen problemen afschuiven op
   andere wijken, maar waarom zou er geen coffeeshop in een buitenwijk kunnen zitten?
   De Binnenstad is enorm opgeknapt de laatste jaren, de terrassen zijn prachtig, maar
   nu zie ik het toch weer verloederen."
gemeente Delft "Binnenstad houdt commissie bezig"


maandag 09-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft heilige geestkerkhof cafe oude jan
Delft, Heilige Geestkerkhof, Cafe De Oude Jan.
Leo Quack, eigenaar van Cafe De Oude Jan heeft van de klanten voor zijn verjaardag
een parkeermeter cadeau gekregen. Eindelijk kan hij nu zonder opwinding rustig voor
zijn horeca-etablissement parkeren. Hopelijke krijgt hij geen bekeuring voor baldadigheid.


vrijdag 06-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft ruys de beerenbrouckstraat
Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat.
Bij de onmogelijke afslag naar Westplantsoen/Kappeyne van de Coppellostraat is
de eerste trottoirschade aan de vluchtheuvel voor oplevering al zichtbaar.


vrijdag 06-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Trouwlocaties. Trouwen doe en beslis je zelf waar en wanneer je dat wilt.
Sinds de CU in de regering krijgen die trouwambtenaren erg veel noten op hun zang.
Schaf ze maar af en stuur de gemeente achteraf een kaartje van de gebeurtenis." harrie fruyt van hertog


vrijdag 06-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Bianca van der Werf "Herinnert u zich deze nog?"
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Na de bekeuring biedt STIP ter plekke fietsverlichting aan voor 4 euro.
   Beter zou zijn omdat 25 meter voor het fietsverlichtingscontrolepunt te doen!
Aad van den Ende "Opening bloemenmarkt Brabantse Turfmarkt"
Alex van Leeuwen "Autoluw fase 4 wordt gedeeltelijk ingevoerd"
Herman Baas "FUCK YOU"


woensdag 04-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft molslaan hi winkel
Delft, Molslaan hoek Branbantse Turfmarkt.
Na Kral Superphoto werd hier medio september 2006 een pilot-winkel van KPN Klick gehuisvest.
Na korte duur wordt de locatie opnieuw verbouwd en nu tot een KPN HI winkel.


woensdag 04-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Het letterlijk verwijderen van mensen uit de zaal is een zaak van de politie.
De beveiliger heeft een signalerende functie. Desnoods zit bij elke
raadsvergadering een politieagent." Ronald Vuijk


woensdag 04-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
AD-Delft "Delft dreigt met straatverbod tegen bedreiger"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Wie dreigt wat? Kan het niet wat minder.
   Een persoonlijke afbreuk-actie door Groenlinks wethouder Drs. Saskia Bolten.
   Lees hier de brief die Sytse Heidstra door de "gemeente Delft" namens Van Driem Advocaten werd toegezonden.
   Hopelijk volgt er nog een wederhoor in het AD-Delft.
Wim Bot "Contour, toekomst voor onze musea"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Wim Bot, onze huisman, die zich weer eens drukt maakt over zaken
   die de gewone burger geen fuck interesseren.
   Alleen sukkels worden voorzitter van het "PRESIDIUM".
   Meer dan twaalf jaar in de raad "zitten" (voor het geld?) is slopend!
Pastor Baas "Ja beste Delftenaren, dat was weer lachen met mij op 1 april."
Frans van Rijnswou "Omfietsen naar de wijnmarkt"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Morgen fiets ik even om, ik kan toch moeilijk dit advies
   van deze "zuipexpert" negeren.


maandag 02-04-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft rietveldse toren
Delft, Oosterstraat. Rietveldse of St. Joristoren.


maandag 02-04-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Maak van het Grashoff-rijden geen kerkhof-rijden" Jos van Koppen


maandag 02-04-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Bram Stoop "Vragen over slechte staat Rietveldse toren"
Bram Stoop "Maar ze vraagt zich af!!!! Combi werk"
Jan Peter de Wit "Vidomes doet al twee maanden niets aan uitgebrande portiek"
Aad van Tongeren "CDA wil betere informatie over spoorzone"
Rolf Clason "RAAD NEEMT JEUGD-ALCOHOLPLAN UNANIEM AAN"
AD-Delft - Lex de Jonge "Vuijk: twijfel bij bewoners weghalen"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Weesfietsen uit stationsgebied"
Delft Op Zondag - Jesper Neeleman "Zieken bezoeken is niet alleen moeilijk, maar ook kostbaar"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Het Stadhuis wordt beveiligd, het is niet anders"


Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl