logo politiek delft

    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de logo prodeo Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


woensdag 28-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft hooikade 13
Delft, Hooikade 13.
Het oude Braatkantoor anno 1929, later de Sociale Dienst in gehuisvest.
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Het pand is eigendom van de Gemeente Delft.
   Na de komende verhuizing van de Sociale Dienst gaat het pand in de verkoop.
    Wie biedt het meest?
   Een Lowbudgethotel, Bacinol-II of een PJ-ontwikkelaar in appartementen.
   Bij een transactie boven de � 2 miljoen zal er een Raadsvoorstel met besluit nodig zijn.
   Eerst maar eens de onafhankelijke taxatie-rapporten afwachten.


woensdag 28-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Als we het hebben over eerlijk, betekent dit dat we de leges voor producten en diensten
van de gemeente niet hoger laten zijn dan de kosten die de gemeente daarvoor moet maken." Saskia Bolten
(red.: Hopelijk alleen de kosten die voorzienbaar, meetbaar en in samenhang met de productie zijn.)


woensdag 28-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Bianca van der Werf "Afvalstoffenheffing: zoek de verschillen!"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   De tariefverschillen voor de afvalstoffen zijn groot, te groot.
   Alle huishoudens in Rotterdam betalen over 2007 � 235,73 reinigingsrechten.
   In Delft betaalt een meerpersoonshuishouden � 297,80 dus ruim � 62,00 meer.
   Gebrek aan transparantie in tariefsopbouw maakt directe vergelijking onmogelijk.
   Vraag: Zal Avalex het lukken om het ROTEB tarief te verslaan volgend jaar.
   Wees gerust en laat dat maar over aan de Delftse Politiek!
   Motto college B&W: "Eerlijk en Genoeg"
   Hoe zit het met de kostenefficiency van de Afvalstoffenheffing in Delft?
   Tijd om de beleidsprocedures eens goed opnieuw te bezien.
Roy Blinker "VRAGEN OVER SCHOOLADVIEZEN"
fractie Groen Links "Politiek Caf� Midden-Delfland"
   "Politiek caf� over de kansen en bedreigingen voor natuur en recreatie in Midden-Delfland"
Groninger Internet Courant "Groningen steekt miljoenen in ambitieuze fietsmaatregelen"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Fiets-parkeerplaatsje meer of minder daar gaat het al lang niet meer om.
   Er komt een fiets-parkeer-golf aan. In Delft bij het station en in de stad.
   Ouderen langer op de fiets, meer forensen met de trein, zoek het maar uit.
    Op zijn minst moet de Delftse Politiek nu een tien-jaren-plan opstellen!
   Anders wordt het straks: Laat je fiets maar thuis en kom lopen!


maandag 26-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
Delft teletekst rtvwest
Delft, bericht op teletekst van RTV-West.
Tijdens de raadsvergadering verscheen bovenstaande bericht al op RTV-West.


maandag 26-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Gemotoriseerd verkeer is nog steeds het gevaarlijkst �." Anne Koning


maandag 26-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Bram Stoop "Hoe kom je over zo�n schandelijke insinuatie heen?"
   "Dit geldt overigens ook voor de motie die men zegt te hebben ingediend."
RTV-West "Opnieuw ruzie tussen Delftse politieke partijen"
Bianca van der Werf "Veel reacties Avalex in gastenboek"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Aansluiting bij Avalex is niets op tegen als de kosten voor de reinigingsdienst
   voor de inwoners van Delft maar dalen. De tarieven van de Rotterdamse ROTEB
   zijn tientallen euro's lager voor een gezinshuishouden.
Martin de Graaf "Schuldhulpverlening besproken in de commissie bestuur en werk."
Martin Huls "DELFT NIEUW KNOOPPUNT OV"
   "Delft wordt nieuw knooppunt openbaar vervoer"
Ingrid Dekker "Huurverhogingen? Niet in mijn naam"
Lennart Harpe "Trouwlocaties, Schieoevers en Homohuwelijk
   en herstructurering en modernisering van bedrijventerrein Schieoevers"
Wil Steffen "Delftse Monumentennota"
   "Los nog van deze toevoeging vinden wij wel dat er eigenlijk een fors bedrag
   te weinig is om alle ambities waar te maken."
Kritisch Panel Delft "PvdA SOCIALE GEZICHT WORDT STEEDS DUIDELIJKER"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Sytse Heidstra wordt nu zelf bedreigd"
RTV-West "Waterplan blokkeert uitbreiding terrasboten Delft"
RTV-West "Irritatie over toekomst oud pand sociale dienst Delft"


zaterdag 24-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
Delfts stadsgezicht ca 1870, Lodewijk Johannes Kleijn (1817-1897).
Delfts stadsgezicht ca 1870, Lodewijk Johannes Kleijn (1817-1897).
Zie ook de Monumentennota 2007-2017 met leuke ideeen van wethouder Ronald Vuijk zonder dat er geld voor is.


zaterdag 24-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"De verantwoordelijkheid van Koningin Saskia wordt genegeerd door de Koning. Lekker "koninklijk" stel." Aad Bonthuis
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Ongedekte kosten � 400.000,00 voor gratis openbaarvervoer op zaterdag een jaar lang.
   Het voorzetje van Jan Peter de Wit (interpellatie) in de Raadsvergadering
   donderdagavond was voldoende om wethouder Koning (PvdA) in de val te laten lopen.
   Ernst Damen wilde de gedane kasgreep van partijgenote Koning afdekken met een motie.
   Technisch bleek dit na overleg tussen griffier en secretaris niet mogelijk.
   De goedkeuring voor een krediet van � 400.000,00 voor gratis openbaarvervoer
   gaat opnieuw naar de commissie. Wethouder Bolten financieen kwam schadevrij weg.


zaterdag 24-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
RTV-West "Extra beveiliging tijdens raad Delft"
   "Heidstra reageert verbaasd op de handelwijze van de gemeente.
   Hij noemt het toezicht van de extra agent stigmatiserend."
Leefbaar-Zuidholland "Delft halve meter onder water"
   "Ook Dick Jense met natte schoenen naar huis"
PvdA-Delft "Politiek caf� Midden-Delfland"
Ingrid Dekker "Energie besparen moet!"
   redactie door harrie fruyt van hertog
   De woonlasten mogen niet stijgen bij energiebesparende maatregelen.
   De investering tot besparing geeft een huurverhoging die wordt gecompenseerd
   door een lagere energierekening. Op termijn zijn de voordelen voor de huurder.
   Energie besparende investeringen behoren geenzins tot het reguliere onderhoud.
   Jammer, motie had het met enige aanpassing kunnen halen donderdagavond!
Groen Links Delft "Provinciale Verkiezingsmanifestatie: Midden Delfland, te mooi voor asfalt"
   redactie door harrie fruyt van hertog
   "Weidevogelgezang en autosnelweg lawaai begeleiden provinciale
   verkiezingsmanifestatie op Delftse zaterdagmarkt."
   Bla, bla, bla. Wat moet een gewone burger met dit zalvende groenlinks praatje,
   Saskia Bolten weet dondersgoed dat het gaat over EURO'S in je portemonnee.

anita koops
foto deeplink Leefbaar-Delft
Ongehoord Digitaal Dagboek - Frans van Rijnswou "Opa, wie is die mevrouw"


woensdag 21-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft stationsplein weesfietsen
Delft, Stationsplein.
Ambtenaren van de Parkeerdienst druk bezig met het verwijderen van "Weesfietsen".


woensdag 21-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Als je geen kikker bent en je ontmoet Fransen ��n keer dan word je wel een kikker" Aad Bonthuis


woensdag 21-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Jan Peter de Wit "Interpellatie over financiering gratis openbaar vervoer in Delft"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Wethouder Koning doet een greep in de gemeentekas voor � 400.000,00
   om "gratis" openbaarvervoer in Delft te realiseren op zaterdag.
   PvdA Koning scoort in de landelijke media, prima, Delft op de kaart.
   Echter wethouder Bolten van financien staat de uitgave toe zonder enig raadsbesluit.
   Vraag: Zijn er door het gratis OV meer bezoekers in de Delftse Binnenstad?
Ingrid Dekker "Energie besparen moet!"
Herman Baas "Ku(ns)t in de wijk"
AD-Delft - Julia Broos "Buurtbewoners hebben genoeg van afsluiting"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Het is maar wat je wilt, zand voor je deur of druk verkeer.
   Sinds de opbreking van de Ruys de Beerenbrouckstraat is de
   Hugo de Grootstraat niet meer te genieten door toename
   van doorgaand (vracht)verkeer.


dinsdag 20-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft hovenierstraat
Delft, Hovenierstraat.
Zondagnacht werd het woonhuis van Sietse Heidstra beklad met oa een hakenkruis.
Afgelopen vrijdag werd de restauratie-architect veroordeeld wegens dreigbrieven
aan burgemeester Bas Verkerk en wethouder Dick Rensen tot 15 maanden gevangenisstraf
waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Zijn advocaat Mr. Groen tekent hoger beroep aan.


dinsdag 20-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"We leven niet in een rechstaat, maar in een Kromstraat" Peter Smit


dinsdag 20-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
AD-Delft "Huis beklad met hakenkruizen"
AD-Delft "Tijdnood bij verhuizing Spoorzone"
   "Als het de ondernemers niet lukt om de nieuwe locaties tijdig te betrekken,
   is dit volgens wethouder Koning overigens geen probleem van de gemeente.
   "De gemeente heeft dan wel eigendom verworven over Wesseling en hotel De Kok,
   maar dat betekent niet dat we verplicht zijn om vervangende ruimte te regelen", aldus Koning."
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Lekker bot sfeertje. Getreuer van Reptielenhuis Serpo is een huurder en
   een inspanningsverplichting en een financiele tegemoetkoming is
   wel het minste wat Koning zou moeten bieden.


maandag 19-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft houttuinen wartburg
Delft, Houttuinen. Oldtimer Wartburg Tourist jaren 60?


maandag 19-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Ik heb al jaren te maken met een kruiwagen vol kikkers die er steeds uitspringen.
Het heeft geen zin nog langer door te gaan, met dingen die ons geen snars verder helpen." Jan Franssen


maandag 19-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Politiek in Delft: te veel gedoe, dat niets met de inhoud te maken heeft"
Bianca van der Werf "Exploitatie discotheek Zuidpoort "
Jos van Koppen "Geef mij ook zo'n moeder??"
Lucas Vokurka "D66 Delft wil sluiten homohuwelijk verplicht stellen"
Lennart Harpe "Planschade"
Lennart Harpe "Nog steeds geen keuze in trouwlocaties!!"


Frans van Rijnswou "Verplaatste eiken sieraad voor de wijk"
Sprekershoek "De spoortunnel & de Provincie" (25 februari 2007 om 14:00 uur in Speakers)
   Erik Pool zal aanwezigen vertellen wat de Provincie te betekenen heeft
   voor bijvoorbeeld de spoortunnel die aangelegd zal worden in Delft.


vrijdag 16-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft coenderstraat
Delft, Coenderstraat.
Fietsparkeren achterzijde Station Delft.


vrijdag 16-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Voortaan maffia maatjes. Lul of klootzak tegen oom agent kost je � 240,00." harrie fruyt van hertog


vrijdag 16-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)

SP ROOD "Red je fiets! Teken de petitie"
   "Zelfs nu uit onderzoek is gebleken dat er op het station zo�n 1000 (!!!)
   fietsenrekken tekort komen, wil de gemeente naast de rekken geplaatste
   fietsen op het station toch blijven verwijderen."
Fleur Norbruis "Evaluatie fietsparkeren"
   "Tijdens de vergadering werd ook besloten om te onderzoeken of
   de autoparkeerplaats naast Serpo ingericht kan worden als fietsparkeerplaats."
AD-Delft "CDA: �Spoorzone kost half miljard, maar de raad weet nergens van�"
Bianca van der Werf "Dit zaakje stinkt!"
Jurjen Bolsenbroek "Schuldhulpverlening is geen armoedebeleid!"
MKB "Gemeenten: heb lef vergunningen te schrappen"
Frans van Rijnswou "Kappen met referendum"


donderdag 15-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft ezelsveldlaan bouwput ruyterhoeck
Delft, Ezelsveldlaan.
Bouwput De Ruyterhoek.


donderdag 15-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Ook voor de wethouder madam de Koning eem grote NUL!" Anonymous said... Kritisch Panel Delft (14-2 8h16)


donderdag 15-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
RTV-Rijnmond "Onderzoek parkeergarage onnodig"
   "Het project is nu al 20 miljoen euro duurder dan begroot, vooral door
   het gebruik van foute bouwtechnieken. De werkzaamheden liggen al een paar
   maanden stil door schade aan het nabijgelegen Sophia Kinderziekenhuis.
   Andere gebouwen in de omgeving raakten ook beschadigd omdat ze verzakten."
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Ook in Delft liggen de werkzaamheden aan de Koepoort garage al maanden stil.
   Wat er precies aan de hand is heeft wethouder Koning nog niet gecommuniceerd.
   De verzakkingen van de omliggende woningen zijn nog niet gestabiliseerd.
   Ook in panden aan de Oostsingel zijn nu scheuren geconstateerd.
   De informatie van de gemeente naar de bewoners is ondermaats.
Jan Peter de Wit "Gratis Openbaar vervoer op Zaterdag onwettig ingevoerd"
   "Ik ga aanstaande raadsvergadering van 22 februari in een interpellatie opheldering
   vragen over deze bestuurlijk onwettige solo-actie van het college."
Aad Meuleman "Gemeente weigert Belv�d�re terras op Beestenmarkt"
Aad Meuleman "Aanvullende schriftelijke vragen Koninginnedag"
fractie PvdA "LINDEN EN EIKEN RdGG ELDERS HERPLANT"

delft parkeren minder validen
Kritisch Panel Delft " parkeerbeleid Delft"


dinsdag 13-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft ezelsveldlaan renovatie schoorsteen
Delft, Ezelsveldlaan.
Renovatie schoorsteen vm elektriciteitscentrale.
Let op de ballasttanks onderaan de stelling, 4 x 12m3 water per zijde = 48 ton.
Rechts de door "opschuiving" behouden machinistenwoning.


dinsdag 13-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Politiek, Kunst en Wetenschappen hebben alleen kans van slagen bij individuen
indien het eigen gelijk onbelangrijk is geworden." Michiel Goudriaan


dinsdag 13-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Martijn Sipkema "Niet met de fiets naar het station"
gemeente Delft "Wmo dag 10 maart 2007"
   "Nu heeft u de kans om invloed uit te oefenen op de Delftse invulling van de Wmo!"
Jon van Pag�e "WMO startdag; een goed idee met slechte inhoud."
Ron Witsenboer "Start van WMO-debat met de stad"
Alex van Leeuwen "Evaluatie Fietsparkeren"
   "In de commissie werd ook nog geopperd om op de ruimte voor Serpo parkeertulpen te plaatsen,
   maar daar zijn de VVD en Stadsbelangen absoluut tegen. Hiervoor zouden dan de
   autoparkeerplaatsen moeten worden opgeofferd en die zijn er ook niet voldoende."

RTV-Rijnmond "GroenLinks wil meer slimme stoplichten"


maandag 12-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft basisschool het mozaiek
Delft.
Ronald Wittenberg is verkeersouder bij de protestants-christelijke Basisschool
Het Moza�ek met scholen in de Caspar Fagelstraat en de Van Alkemadestraat.


maandag 12-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Zorg voor een veilige verkeersomgeving en leer kinderen met verkeersonveilige
situaties om te gaan door goed, theoretisch en praktisch, verkeersonderwijs." Ronald Wittenberg


maandag 12-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Ronald Kroon "fietsnieuws: Zien en Gezien worden"
Ronald Wittenberg "Verkeersouder - Verkeersveiligheid door informatie aan ouders, kinderen en de school"
Jan Peter de Wit "Fietsverwijderingsbeleid Station blijft gehandhaafd" (Fietsrazzia)
TrouwTV de Verdieping "Fleur Norbruis gefilmd op het Groenlinks congres"
fractie CDA en PvdA "Schriftelijke vragen: Vinac-afspraken"
Rolf Clason "INTERVIEW ROLF OVER BUSLIJNEN"

delft lea van der hoek
Lea van der Hoek "Valt het dan toch wel mee met de werkdruk van de ambtenaren?"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Geen Delftse ambtenaren meer naar de Nationale Voorleesdagen.
   Wat een kletskoek van deze bekrompen VVD-tante.
   Burgemeester Bas Verkerk en Wethouder-Onderwijs
   Dick Rensen geven hier een uitstekend voorbeeld.
   De ambtenaren gebruiken hiervoor hun lunchpauze en
   dat moet zo blijven. Na zo'n verzetje gaan ze weer
   geinspireerd aan het werk. Opa's en oma's lezen
   al genoeg voor. Nu leren de kinderen ook ambtenaren
   kennen, gewone mensen dus. Houden zo!


donderdag 08-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft stationsplein betaald parkeren
Delft, Stationsplein.
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Het tekort aan fietsparkeerplaatsen is simpel en goedkoop op te lossen.
   Geld verslindende FIETSRAZZIA'S zijn niet meer nodig.
   1 autoparkeerplaats is goed voor 25 fietsplekken. Breng witte omlijning
   aan en communiceer dat hier fietsen geplaatst mogen worden.
   De locatie op de foto is goed voor 18x25=450 fietsparkeerplekken.
   De auto's kunnen parkeren op het grote parkeerterrein aan
   de achterzijde van het station.
   Vanavond staat het Raadsvoorstel op de agenda
   van commissie Wijk, Verkeer en Beheer. (naar agenda)


woensdag 07-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
alex muster atlantis
Delft, Alex Muster met de "ATLANTIS-KINGLIST-Database".
Voor het complete overzicht klik hier. (7 MB groot, dus geduld aub)


woensdag 07-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"En als �k dat nou beloof, gelooft u mij dan ook?" Martin Stoelinga


woensdag 07-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Rolf Clason "COMMISSIE WIJZO 6 FEBRUARI 2007" (GGD bij lokaal gezondheidsbeleid en Startnotitie WMO)
Bram Stoop "Vragen over sluiten laboratorium afdeling Mondriaan onderwijsgroep"
Sprekershoek "De provinciale verkiezingen - Manita Koop van het CDA"


maandag 05 02-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
Delft Koepoortgarage in aanbouw
Delft, Koepoortgarage in aanbouw.
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Wordt de Koepoortgarage een bodemloze put?
   Draait de Delftse burger op voor de onvoorziene kosten?
   Eens tijd dat PvdA-wethouder Anne Koning opening van zaken geeft.
   Thans is door een onafhankelijk bureau grondonderzoek gaande.
   Het Waterschap verbiedt grout-ankers in de waterkering,
   vandaar het later aangebrachte vakwerk tussen de damwanden.
   Optie: Door aanpassing in de bouwwijze, eerst stuk garage bouwen en
   dan de damwand nabij de waterkering hierop stempelen.


maandag 05-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Ik voel me een vluchteling in eigen land." Sytse Heidstra


maandag 05-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Jan Peter de Wit "Verlaten gapend gat Koepoortgarage"
AD-Delft "Bouw Koepoortgarage Delft stilgelegd wegens scheuren"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Van bedreigingen verdachte architect Heidstra kiest de aanval en doet zelf aangifte"
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Afgelopen vrijdagmiddag eiste de Officier van Justitie Steen
   24 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk en
   een proeftijd van twee jaar.
   Heidstra zou wethouder Dick Rensen en burgemeester Bas Verkerk
   meerdere malen hebben bedreigd en een brand in de woning
   van de ouders van sociaalrechercheur Van Opzeeland hebben gesticht.
   Na het pleidooi van advocaat Groen trok de OvJ de brandstichting terug.
   Nergens waren vingerafdrukken gevonden, behalve bij de brandstichting.
   De OvJ sprak van "kettingbewijs", hij concludeerde dat het steeds om dezelfde
   dader zou gaan.
   Op 16 februari 2007 om 13h30 doet de Rechtbank uitspraak.
Delft Op Zondag Schrijvende lezers - Mr. N.A.J. Savornin "Sytse Heidstra"
Bram Stoop "Vragen over kosten nieuwe hangplek jongeren"
Rolf Clason "Leerlingen van de Simon Carmiggeltschool boden donderdag 1 februari een maquette van
   een multifunctionele sporthal aan wethouder Rensen aan."
Lieke van Rossum "Pro-actief stagebeleid van de gemeente"
Ingrid Dekker "Een pleister op een gapende wond" (Sloop Bomenwijk)


vrijdag 02-02-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat
Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat.
Aanleg "straatcircuit". Hier de Grashoff-bocht met sterk vernauwde doorgang.


vrijdag 02-02-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"We zijn eigenlijk een lopend VVV-kantoor." Teun Kuijvenhoven toezichthouder


vrijdag 02-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
AD-Delft "Vertraging spoortunnel Delft"
Jan peter de Wit "Verlaten gapend gat Koepoortgarage"
Bram Stoop "Vragen over kosten nieuwe hangplek jongeren"
Ron Witsenboer "WMO uitdaging"
   De WMO is er voor alle Delftenaren, en dan is een algemeen beleid nodig.
   Maar ik wil er wel aan mee werken dat het een WMO wordt die uitgaat van
   de individuele vraag van degenen die de voorzieningen nodig hebben.
   Daarnaast moeten deze voorzieningen veel toegankelijker worden, zonder veel bureaucratie.
Frans van Rijnswou "Delft neemt fietser serieus"
Herman Baas "Pascal Triep"


Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nlhtml5 logo    Valide CSS!