PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


koormarkt_000_connexxionbus_2006-09-25 @15-26-55.jpg
Delft, Troelstralaan flat "De Grutto". Het beton knippen kan beginnen in de Poptahof.
Zondagmiddag 1 oktober 2006 om 15h00 de start van de sloop van de eerste laagbouw flat.
"De Metamorfosen" van de Poptahof


zaterdag 30-09-2006 02h00
Quote van de dag
"Het spijt me, maar ik kan niet toestaan dat u uw mond open doet" Bas Verkerk (Leefbaar-Delft)

zaterdag 30-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Lucas Vokurka "Stadskantoor & station"
Lucas Vokurka "Onder druk van Delft doet Haaglanden alles aan Regiotaxi"
redactie: Lucas heeft hier weer eens zijn grote broek aan.
fractie Stadsbelangen-Delft "Oppositie monddood gemaakt inzake keuze architect Stadskantoor"
Alex van Leeuwen "Gratis openbaar vervoer op zaterdagen"
Wim Bot "Delft en Afrika"


vrijdag 29-09-2006 01h00
2de Quote van de dag
"Delft: Een stad waar het college de baas is en de raad niets te vertellen heeft." Martin Stoelinga


vrijdag 29-09-2006 01h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-West "Vier Delftse politici stappen woedend op"
   De oppositiepartijen CDA, Leefbaar Delft, SP, Stadsbelangen, D66 en ChristenUnie/SGP
   eisten in een motie aan het college van burgemeester en wethouders invloed bij
   de keuze van een architect voor het stadhuis, maar Verkerk weigerde mee te werken.
   Hij vond het niet nodig om een in zijn ogen eerdere discussie over het onderwerp
   in een commissievergadering nog eens dunnetjes over te doen.


koormarkt_000_connexxionbus_2006-09-25 @15-26-55.jpg
Delft, Koornmarkt hoek Peperstraat.
Verdwaalde connexxion-bus in de verkeerde rijrichting op de Koornmarkt.


vrijdag 29-09-2006 00h00
Quote van de dag
"In de aanloop kwam ons bestuur er achter dat je om je mening te uiten op straat,
precariorechten verschuldigd zijn aan de gemeente,
indien er iets van een spreekgestoelte neergezet word." bestuur Sprekershoek


vrijdag 29-09-2006 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie CDA "Ingezonden (28 september 2006): Discussie in TOP over nieuwe stadskantoor/station"
Bianca ven der Werf "Zorgen om Avalex"


gondel_2004-08-16 @17-19-52_gondel_.jpg
gondelaffaire bas verkerk christiaan balje salvatore dage
Delft, Oude Delft.
In de Venitiaanse gondel Salvatore Daga, Christiaan Balje en Bas Verkerk (toen nog wethouder Economische Zaken van Den Haag)
Nieuwe getuige in de "gondelaffaire" bron: Delftse Post 27-09-2006
"Daga maakte video-opname bewust"


woensdag 27-09-2006 12h00
Quote van de dag
"Het kabinet heeft echter geen enkel probleem opgelost. Niet voor niets praten we
vandaag in Delft over armoede in onze stad." Wim Bot


woensdag 27-09-2006 13h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Sjaak Keuvelaar "Presentatie ontwerpen stadskantoor/station"
Rolf Clason "De WMO"
Leja van der Hoek "Regio taxi in extra commissievergadering en extra raadsvergadering"
fractie PVDA "Regiotaxi onderweg?"
fractie Groenlinks "Afscheidssymposium Rik Grashoff"


dinsdag 26-09-2006 13h00
Quote van de dag
Miljoenennota:
"Jammer ook, het demagogische gewauwel van Jan Marijnissen." Martin Stoelinga


dinsdag 26-09-2006 13h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martijn Sipkema "Bestemmingsplan IKEA"
Martin Stoelinga "Over de Miljoenennota van Zalm"


bastiaansplein fietsparkeervakken
Delft, Bastiaansplein.
Gemeentelijke FIETSRAZZIA in Delft (vervolg 1)
redactie:
door harrie fruyt van hertog
Het aanbrengen van fietsparkeervakken was een goede "voorbeeld" actie.
Hoe "snel" was de gemeente wel niet om de kalkstrepen binnen een uur weg te spuiten.
Misschien dat wethouder Anne Koning het beter begrijpt dan haar voorganger Grashoff.
Ze fietst zelf met een aanhangertje met de kinderen erin, ga dat maar eens parkeren.
Een parkeervak zou de gemeente op het idee moeten brengen hoe het ook kan.
Geen vrachtwagen voorrijden en de fietsen "jatten" van winkelende en onschuldige burgers.
Het wegknippen van fietsen is wel degelijk aan regels gebonden.
Het lijkt erop dat de gemeente Delft deze regels niet in acht neemt en in gebreke is.
De Fietsersbond heeft het allemaal haarfijn uitgezocht.
Ook hoe je bezwaar moet maken en je de veroorzaakte kosten kan verhalen.
Fietsersbond


maandag 25-09-2006 00h00
Quote van de dag
"Zoals verwacht is de Troonrede een 'Hoerarede' geworden" Aad Meuleman


maandag 25-09-2006 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Lieke van Rossum "Beschamend" (extra raadsvergadering problemen RegioTaxi)
AD-Delft "Regiotaxi krijgt tot woensdag"
DOZ "Delftse politici verdeeld over Miljoenennota"
fractie Groenlinks "Delfts groeimeefestijn"


laantje_van_mater_000_afhaaldepot_verwijderde_fietsen_2006-09-21 @15-03-05.jpg
Delft, Laantje van Mater.
Het Delftse afhaaldepot voor verwijderde fietsen
redactie:
door harrie fruyt van hertog
Afgelopen donderdagmiddag (21-09-2006) was het Bastiaansplein weer eens aan
de beurt voor een gemeentelijke fietsrazzia.
Het viel een toeschouwer op dat alleen de dure fietsen werden ingeladen,
het schroot bleef staan.
Nietsvermoedend boodschappen doen en ondertussen "jat" de gemeente je fiets.
Kom je terug met je zware boodschappentas uit de C1000 en is je fiets foetsie.
De APV had nooit op deze wijze door de Raad gemogen, maar wat wil je.
Je kan vaststellen dat er te weinig en verkeerde fietsbeugels zijn geplaatst.
Maak fietsparkeervakken, binnen de witte omlijning moet je je fiets stallen.
Nee hoor, de gemeente gaat de fietsers de les lezen met alle onnodige maatschappelijke kosten vandien.
Ook vreemd is dat de opslag particulier is uitbesteed aan de Kringloop.
Ik zal Delft.info eens vragen hoeveel van de ingeladen fietsen daadwerkelijk worden afgehaald.
Zie Fietsparkeeronderzoek in Hengelo.


zaterdag 23-09-2006 00h00
Quote van de dag
"100.000 is een magische grens. Het is niet zo dat de gemeente straks extra
geld tegemoet kan zien, of anderszins grote voordelen krijgt, maar psychologisch
is het best van belang. Stagnatie is voor een stad niet prettig." wethouder Dick Rensen
   Redactie: Wie er wel extra geld tegemoet kan zien dat is de wethouder zelf.
   Bij meer dan 1000.000 inwoners stijgt zijn salaris automatisch van
   euro 6.593,89 naar euro 7.146,92 (peildatum 1-1-2006)


zaterdag 23-09-2006 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Pieter Guldemond "Hoe kiezen we de architect voor het nieuwe stadskantoor?"
Lieke van Rossum "�Sociale woningen� in de Harnaschpolder/ het Stadskantoor"
AD-Delft "Grote frustratie over stadskantoor"
Pieter Guldemond "Verplaatsing bloemenmarkt"
Sanne van Empel "Wonen in de TU-wijk"
http://www.stadsbelangen-delft.nl/vervoer.JPG
fractie Stadsbelangen-Delft "Inbreng Stadsbelangen raadsdebat regiotaxi"
fractie Stadsbelangen-Delft "Moties Regiotaxi Stadsbelangen unaniem aangenomen"
fractie Stadsbelangen-Delft "Zwak gedrag Femke Stolker (PvdA)"


heilige_geestkerkhof_000_lantaarnpaal_2006-09-20 @18-05-27.jpg
Delft, Heilige Geestkerkhof, lantaarnpaal eindelijk verplaatst, maar nu op meer veilige plek. meer foto's


vrijdag 22-09-2006 00h00
Quote van de dag
"Geen kind mag hier verhongeren. Als het straks hier vertrekt,
dan wel zo gezond mogelijk." Saskia Bolten


vrijdag 22-09-2006 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft "Wethouder niet bij extra raadsdebat" (red. Wethouder Dick Rensen / Regiotaxi)
AD-Delft "De Wending wordt aangepakt"
AD-Delft "Bolten op zoek naar mazen in de wet"
Fractie Stadsbelangen-Delft "Frustraties bewoners Isaac da Costalaan over praatcultuur"
Lian Merkx "De evenementvolle maand september"
David Riphagen "Armoedeconferentie"
Wim Bot "Blijvende armoede?"
fractie Groenlinks "Worstelen met wet en geweten"


donderdag 21-09-2006 17h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
TUDelta - Joost Panhuysen "Architectonisch dromen in de spoorzone"
   Ontwerp Stadskantoor/Stationshal Delft.
   Welke architect is favoriet bij
   Sanne van Empel, Pieter Guldemond, Ernst Damen en Sjaak Keuvelaar.


woensdag 20-09-2006 02h00
Quote van de dag
"Ik heb zoveel onzin gehoord. En dit is
dan de cr�me de la cr�me van de stad." Bas Verkerk


woensdag 20-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delft op Zondag "Pim Beukema interviewt burgemeester Bas Verkerk"
   Burgemeester Bas Verkerk vindt het wel wat hebben dat collega's jaloers zijn op zijn stad.
Aad Bonthuis "Reactie op interview Bas Verkerk"
Jan Peter de Wit "Vragen aan College over de noodkap van de treurwilg aan het Raam"
fractie PVDA "Sociaal woonconcept bij Woonbron"
Lieke van Rossum "Vrijdag: Extra raadsvergadering over de regiotaxi"
AD-Delft Lex de Jonge "Worstelen met wet en geweten"
   Delft gaat kinderen van illegalen uit de brand helpen .....
AD-Delft "Grashoff maakt kans op plekje in de Tweede Kamer"
dinsdag 19-09-2006 03h00

Shot van de website Leefbaar-Delft
redactie door:
harrie fruyt van hertog
De paus wordt hier als auteur van een citaat genoemd.
Citeren vind ik prima, maar niet op deze manier in een politieke context.
Volgens de Nederlandse Grondwet deugt dit niet.
Bij bedrijven van politiek moet je Kerk en Staat gescheiden houden.
Op deze volksmennerij van Leefbaar-Delft zit niemand te wachten.dinsdag 19-09-2006 02h00
Quote van de dag
"Vanaf eind 2006 moet er stadsbreed een discussie op
gang komen over de nieuwe maatschappelijke ondersteuning.
Iedereen die ermee te maken heeft moet ook gaan meedoen." Dick Rensen


dinsdag 19-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fractie Stadsbelangen-Delft "Aanpak problematiek buurthuis de Wending"
Sprekershoek "Betrokkenheid burgers bij de politiek"
   Aad Meuleman, fractievoorzitter van de lokale partij Stadsbelangen gaat in debat.
RTV Rijnmond "Opstelten steunt ��n Randstadprovincie"
Nederlands Dagblad "Maak van Randstad provincie"
RTV West "Aanhouding verdachte bedreiging burgemeester/wethouder Delft"Delft, Markt. De kandidaten op de verkiezingslijst PVDA-Delft 2006 komen trots droog en warm de Markt op.
Volgens een getuige: "Een van de twee dubbeldekkers van deze onderneming reed de treurwilg aan het Raam aan gort."


maandag 18-09-2006 02h00
Quote van de dag
"In de politiek kun je wat van je idealen realiseren" Bas Verkerk


maandag 18-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Woede en verdriet rond gekapte treurwilg Raam"
   Jan Peter de Wit: "De vraag is waarom de Gemeente heeft toegestaan dat
   al het verkeer door het Raam mocht rijden?"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Ik neem aan dat Leefbaar-Delft die vraag zal stellen aan het College.
   De hoogte beperking had al op de verwijsborden moeten staan.
   Ga zo'n bus maar eens keren op het Raam.
Fleur Norbruis "Het zijn sukkels" (Treurwilg aan het Raam)
AD-Delft "Raad Delft mag toch meepraten over ontwerp nieuw stadskantoor"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   Wat de Raad vindt, vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant.
   Wat de raadsleden individueel vinden wel, maar er is er nog geen een die
   zich op zijn partij-site daarover heeft uitgelaten.
   Op de twee presentaties heb ik slechts 4 raadsleden van de 37 gesignaleerd,
   kennelijk leeft het niet voor ze.
   Aardig zou zijn als de gekozen architect door de ingestelde commissie
   ook breed gedragen wordt door de Delftse bevolking.
   De uitslag van het DIP (Delfts Internet Panel) kan dit straks uitwijzen.
   Wel moet de gemeente dan aangeven hoe representatief de peiling van het DIP is.Delft, Raam.
Trieste restanten van de monumentale treurwilg aan het Raam na een "noodkap".
Lees meer aangeplakt bulletin en foto's uit betere tijden.


zondag 17-09-2006 00h00
Quote van de dag
"Het lontje in Den Haag is wat korter dan het lontje in Delft" Bas Verkerk


zondag 17-09-2006 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeente Delft "Gemeente voert noodkap uit voor veiligheid omwonenden"
AD-Delft "Treuren om een omgehakte wilg"
Bianca van der Werf "Cultuur in Delft"
fractie Stadsbelangen-Delft "College eens met Stadsbelangen over terugvorderen subsidie"
fractie Stadsbelangen-Delft "Wanprestatie wordt beloond"
Ron Witsenboer "Begin van een nieuw seizoen"Delft, Rotterdamseweg 268.
Evenemententerrein, vrijdagavond 15-09-2006 20h00 opening door wethouder Lian Merkx.
meer foto's
januari 2004: Delft koopt Gelatineterrein voor evenementen en kunst
Lijm & Cultuur


vrijdag 15-09-2006 02h00
Quote van de dag
Delft moet schoon, leefbaar en Veilig.
"Dat wil trouwens niet zeggen dat ons werk overbodig is:
zonder ons wordt het een zooitje." Inge van Noord, controleur openbare ruimte


vrijdag 15-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Wil Steffen "Bacinol, Hooikade 13 en de passantenhaven"
Ron Witsenboer "Onacceptabele situatie regiotaxi"
Bram Stoop "Schriftelijke vragen over beheer welzijnsaccommodaties "


donderdag 14-09-2006 02h00
Quote van de dag
College duldt weinig inspraak bij keuze Stadskantoor/Station:
"En dan maakt het niks uit of tante Truus en ome Kobus hebben meegestemd." Willem van Altena


donderdag 14-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Post Willem van Altena "De Alternatieve Aanpak"
Lieke van Rossum "Wethouder weigert verantwoordelijkheid te nemen"
Wil Steffen "Bloemenmarkt verhuist"
Bianca van der Werf "Terug in de tijd met invoering van de Sharia"
redactie door harrie fruyt van hertog:
"In een democratie kan een tweederde meerderheid nu eenmaal ingrijpende
veranderingen afdwingen."
Piet Hein Donner slaat nuchter en helder de spijker op zijn kop als professor staatsrecht.
Als je het zegt als minister is het minder geslaagd en dan krijg je veel politieke commotie.
De uitbreiding van de Camping Delftse Hout "ja of nee" is zo'n voorbeeld.Delft, Vesteplein (voorheen Zuiderstraat). Foto 31-08-2006.
DOK in aanbouw, het schiet al behoorlijk op zo te zien.


woensdag 13-09-2006 02h00
Quote van de dag
"Delft is inmiddels landelijk gezien de twee na
laagst gefinancierde basisbibliotheek." Eppo van Nispen tot Sevenaer


woensdag 13-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft Hans Verhagen "DOK in grote financi�le nood" (openbare bibliotheek, kunstuitleen en mediatheek)
AD-Delft Jeroen Akkermans "Werkloos evenemententerrein"
Rolf Clason "Mobiele toiletten in Delftse Hout succes"
redactie door harrie fruyt van hertog:
Inmiddels is het raadslid Rolf Clason van de PVDA duidelijk wat het verschil is tussen honden- of ganzenstront.
Zou Rolf nu ook in de gaten hebben na het lezen van de bovenstaande berichten dat Delft
afstevent op financiele debacels? Steeds meer "lijken" vallen uit de kast na 8 jaar Groenlinks Grashoff.
BOPdelft "BOP wordt boos als hij leest wat Hein Jan Donner hier probeert te verkopen"
Delft op Zondag "We kunnen het maar ��n keer goed doen, dat zijn we aan Vermeer, Delft en de bezoeker verplicht"


dinsdag 12-09-2006 02h00
Quote van de dag
"Rijdt Bolten nog met Deltax?" Aad Bonthuis


dinsdag 12-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Leefbaar-Delft "Extra raadsvergadering RegioTaxi wegens klachtenregen"
fractie CDA "CDA, D66, LD, CU en SP vragen extra raadsvergadering wegens regiotaxi"
fractie PVDA "Op monumentendag konden ambtenaren en raadsleden deenemen aan een monumentendrieluik"


maandag 11-09-2006 02h00
Quote van de dag
"WIE.. wat zegt is belangrijker dan WAT.. wie zegt." Cor d'Ancona


maandag 11-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Alex Mustert "Nu de delftse VERMEER Stichting een leeg Pand zonder geld hebben is dit bericht wel toepasselijk"
Aad van Tongeren "Beslissingen over het nieuwe stadskantoor door dezelfde personen in wisselende functies"zondag 10-09-2006 02h45
Delft, toeristentreintje van DelftXpress.
redactie door LdJ:
"geldverspillinkje"
Vandaag een gezellige drukte in Delft, muziekcorpsen over de grachten,
zingende en gitarende bandjes, simultaanschaken op de Beestenmarkt en
ook nog eens Monumentendag ! Heel Delft liep de monumenten langs,
een enkeling deed het per fiets en de Delftse Gemeenteraad ging
per Delfts Blauw Toeristentreintje
de monumenten af.
Tja, onderscheid moet er zijn he!


vrijdag 08-09-2006 18h42 *

vrijdag 08-09-2006 18h42
Delft, Markt.
Alles moet weer wijken voor de Taptoe op de Markt in Delft.
De Markt is volgebouwd met tribunes voor de kaartjes-opbrengst zegt Herman Wijers van het Evenementenbureau.
Idee redactie: Weg met die tribunes en geef de aanwezige terrassen meer ruimte
met een wandelpad ervoor en nodig de Nederlandse TV uit om Delft
weer op de kaart te zetten met dit speciale evenement.
terug naar NIEUWS

zaterdag 09-09-2006 03h00
Quote van de dag
"Onzin, ik ga toch geen structuur in de partij brengen.
Dat is de dood in de pot." Martin Stoelinga
redactie: We horen weinig meer van Martin de laatste tijd,
maar als hij wat zegt gaat het over "onzin".


zaterdag 09-09-2006 03h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Westerkwartier/ Olofsbuurt over het nieuwe stadskantoor/station"
fractie Stadsbelangen "Oppositie wil extra raadsvergadering over regiovervoer"
David Riphagen "Huisvesting Bacinol II"
fractie PVDA "Uitbreiding Camping Delftse Hout"
redactie:
- Wacht op verslag studiereis campers door Noord-Italie, Delft staat in de schaduw.
- Onderzoek eigenaars/aandeelhoudersbelangen camping Delft is gaande.
Lieke van Rossum "SP Delft vraagt extra raadsvergadering RegioTaxi"
fractie GL "Wekelijkse bloemenmarkt verhuist"
redactie: Groenlinks probeert nog steeds het "wiel" uit te vinden.
AUB laat dat over aan echte ondernemers, die kunnen dat 10x beter.


vrijdag 08-09-2006 00h30
OPROEP van de redactie:
Het bezoekersaantal van www.politiekdelft.nl is fors aan het groeien.
Om adequaat in de politieke nieuwsvoorziening van Delft te blijven voorzien
is de redactie op zoek naar vrijwillige freelance redacteuren.
Wil je iets melden mail dan de redactie prodeo@wanadoo.nlDelft, schetsontwerp stadskantoor/stationshal van Mecanoo door Francine Houben.
Voor meer beelden


donderdag 07-09-2006 22h00
Quote van de dag
Architectenkeuze station/stadskantoor:
"Omdat het een ingewikkelde problematiek is - ook in financi�le zin -
vind ik het w�l verstandig om het college hier uiteindelijk
zelf over te laten beslissen." Femke Stolker


donderdag 07-09-2006 22h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
harrie fruyt van hertog "Presentatie stadskantoor/stationshal in danszaal Wesseling"
Ton Voets "Dit is gewoon weer de oude politiek die geen echte inspraak duldt" (Stadskantoor/Station)
Wim Bot "Where is the station?"
gemeente Delft "Schetsontwerpen Stadskantoor en Station"
Delftdesign "Forumdiscussie: Vier schetsontwerpen voor stadskantoor/stationshal"
fractie PVDA "Klachten over regiotax"


woensdag 06-09-2006 02h00
Quote van de dag
"Het enige wapen dat de burger nog heeft als de regelgeving debiels is,
is ongehoorzaam zijn. Zo laat je zien dat je het niet eens bent met het systeem." Peter Smit


woensdag 06-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft "Voorzitter (red. Aad Bonthuis) Stadsomroep Delft stopt"
RTV West "Verhuizing Bloemenmarkt Delft van de baan"
AD-Delft "Wethouder haalt bakzeil met bloemenmarkt"
Aad van Tongeren "Een nieuw stadskantoor: wie beslist nu eigenlijk?"Venetie, 14-08-2006.
redactie:
Wat mij opviel dat de meeste nieuwe Venitiaanse gondels nu van kunststof zijn.
Voordeel is wel, dat je niet hoeft te schuren en plamuren bij aanvang van het nieuwe seizoen.
Navraag had geen enkele zin, in Venetie zijn meer dan duizend gondeliers dus.


dinsdag 05-09-2006 02h00
Quote van de dag
"Ik ben een onderzoeker, ik wil zelf uitzoeken hoe het zit" Peter Smit


dinsdag 05-09-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Stadsbelangen "De soap Vermeercentrum"
fractie Stadsbelangen "Problemen bij overgang nieuw regiovervoer"


Fvz. LD Martin Stoelinga heeft de heren van zijn fractie in keurig "Delfts Blauw" gestoken

Jan peter de Wit "Raad telt niet mee in beslissing Stadskantoor"
redactie door harrie fruyt van hertog
Dit kan nooit goed gaan. Bij de eerste de beste overschrijding
van het budget heeft het college extra "dekking" nodig.
Het lijkt wel of de Delftse raad nu al aan het slapen is."
B&W Bas Verkerk "Antwoorden College over wie het Nieuwe Stadskantoor kiest"
Martijn Sipkema "Stemcomputers zijn een slecht idee; een onveilige en oncontroleerbare
oplossing voor een niet-bestaand probleem."
fractie Groenlinks "Leden gevraagd voor werkgroep sociale politiek"donderdag 31-08-2006 rond vier uur.
Delft, Hippolytusbuurt, de bloemenmarkt.
Door het vertrek van het postkantoor is de loop er uit.


maandag 04-09-2006 00h00
Quote van de dag
"Gemeen, Gemener, Gemeente ....." Peter Smit


maandag 04-09-2006 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Stadsbelangen "Verplaatsen Bloemenmarkt lijkt niet verstandig"
Delft op Zondag "Dinsdag meer duidelijkheid over Vermeercentrum "
Delft op Zondag "Gratis openbaar vervoer in Delft, maar er moet m��r gebeuren om
bezoekers naar de binnenstad te lokken"
Niek van Doeveren "De nota�s financieel perspectief 2007-2010 en reserves en voorzieningen"
Lennart Harpe "VVD stemt in met Perspectiefnota 2007-2010"
Jan Peter de Wit "Perspectief Nota: potverteren en lastenstijging"
Jan Peter de Wit "Motie sollicitatieplicht voor ex-wethouders afgewezen"
fractie Stadsbelangen "Wethouder Bolten (Groen Links) geeft ongecontroleerd geld uit;
Femke Stolker (PvdA) heeft geen idee waar het over gaat"
Bianca van der Werf "Schat, zet jij de vuilniszak even buiten?"
Bram Stoop "Schriftelijke vragen omtrent fietstrommels in de Simonsstraat"
Pieter Guldemond "Referendum Delftse Hout: stem voor!"
Lennart Harpe "Een ander referendumgeluid"
Delft op Zondag "Peter Smit schreeuwt ongehoorzaamheid van de daken en
is stil van Fortuyns laatste rustplaats"


zaterdag 02-09-2006 20h00
Quote van de dag
"Als burger betaal je het gelag, maar je mag niet meedrinken" Peter Smit


zaterdag 02-09-2006 20h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Peter Smit "Peter Smit schreeuwt ongehoorzaamheid van de daken
en is stil van Fortuyns laatste rustplaats" (Interview door PB = Pim Beukema in de Delft op Zondag)vrijdag 02-09-2006
Delft, Heilige Geestkerkhof, Leo Quack terug in de "Oude Jan".
Vrijdagmiddag werd Leo Quack door de politie gearresteerd na parkeerperikelen
met een Delftse parkeerwachter en afgevoerd naar het politieburau.
Na een verblijf van ruim zes uur daar arriveert Leo om kwart voor elf in zijn cafe.
Hij trakteert iedereen op een biertje.vrijdag 02-09-2006
Delft, Hippolytusbuurt 14.
Wethouder Saskia Bolten geeft een speach bij de opening van TOP en onthult
een plaquette met daarop aangegeven de grote projecten in de komende jaren.
TOP is het Techniek Ontmoetings Punt.
Vervolgens presenteerden de vier geselecteerde architecten die in het kader van de door de gemeente Delft
uitgeschreven prijsvraag een plan hebben ingediend hun voorlopige schetsontwerpen aan ruim 150 aanwezigen.
Redactie: Misschien kunnen de andere 31 ingediende plannen eens gepubliceerd worden op internet.
Woensdag 6 september 2006 aanvang 20:00 uur opnieuw deze presentatie
in dansschool Wesseling aan de Houttuinen 26.
Provesano, zondag 13-08-2006 20h42, Peter Smit (BOP) bij praalgraf wijlen Pim Fortuyn.
donderdag 31-08-2006 01h30
redactie door harrie fruyt van hertog:
Afgelopen woendagavond interviewde Pim Beukema Peter Smit over zijn reis naar Provesano.
Lees de waarheden van Peter Smit over Pim Fortuyn in de komende Delft op Zondag.


Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

html5 logo Valide CSS!