PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt
vrijdag 30-06-2006 00h00
Quote van de dag
"luitjes, maak die A4 af" Bianca van der Werf

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie SP "SP inzamelactie groot success!"
fractie Leefbaar-Delft "Referendum: Delftse burgers moeten 4000 handtekeningen komen brengen"
Bianca van der Werf "Niet nog eens 40 jaar over de A4 discussi�ren"
AD-Delft "Delft stapt mogelijk uit WFIA"
Ingrid Dekker "Gemeenteraad geeft WFIA nog een kans?!"
fractie Groenlinks "WFIA ter discussie"
AD-Delft "Drugsopvang mag in de Surinamestraat"
Ingrid Dekker "A4 in de raad?"
Wil Steffen "Subsidieregeling bedrijven stadsvernieuwing verruimd"


woensdag 28-06-2006 01h30
Quote van de dag
"Het referendum wordt door de gemeente oneigenlijk ingezet" Frank Bazelmans

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Leefbaar-Delft "Goedkope stemmingmakerij Frank Bazelmans VNO-NCW West tegen referenda"
"U doet subjectieve uitspraken, u kiest voor een bepaald soort woordgebruik en
u uit grove beschuldigingen. Dit soort stemmingmakerij had ik niet verwacht
van iemand met uw opleiding en uw positie." Ravindra Kiel
Redactie:
Frank heeft wel zijn naam mee hoor. Het doet gelijk denken aan het
regelmatig werkwoord bazelen of zwammen. (:-D
fractie Leefbaar-Delft "Telegraaf Haaglanden: �Gemeente Delft wil Floratheater uitroken�"
Miriam Rodrigues Pereira "COLUMN : OVERSCHATTE VOETBALLERS"
Cruijff: "Verdonk medeschuldig aan uitschakeling Oranje."
Voorzetje van Miriam Rodrigues Pereira:
"Het is naar mijn mening niet voor niets dat in het verleden voetballers dachten
boven de wet te kunnen staan. Zo hebben we verkrachters en wat al niet meer de
rechtzaal zien uitlopen, gewoon omdat ze een balletje kunnen trappen."
Tackle in de achterhoede door Rolf Clason:
Mijns inziens past het niet, een verdachte van verkrachting, wanneer hij/zij
wegens gebrek aan bewijs is vrijgesproken en het vonnis al lang in kracht van
gewijsde is gegaan, als "verkrachter" aan te duiden.
redactie door harrie fruyt van hertog:
De PvdA-site is nogal druk over het WK-voetbal, niets over Delftse politiek.
Ik zal de PvdA raadsleden per email om hun voetbal-mening vragen.


dinsdag 27-06-2006 00h30
Quote van de dag
"STIP heeft altijd geprobeerd door veel contact met de achterban
zoveel mogelijk te betekenen voor de stad." David Riphagen

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV Rijnmond "RET neemt nieuwe bus in gebruik"
De dieselbus van Mercedes is volgens de RET de schoonste in zijn soort in Europa.
RTV Rijnmond "TV Rijnmond nu ook calamiteitenzender"
Binnenkort wordt met RTV West dezelfde overeenkomst gesloten.


maandag 26-06-2006 01h30
Quote van de dag
"Ik ben van mening dat de kinderen ongeacht afkomst lekker gezamenlijk
naar school moeten kunnen gaan in plaats van naar aparte scholen met
als invalshoek een bepaalde geloofs overtuiging." Bram Stoop

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Kamer van Koophandel schoffeert raadsleden die referendum toestaan"
Bram Stoop "Meer kritiek op moslim school"
fractie Leefbaar-Delft "Uitspraak Hoger Beroep Leefbaar Delft over advertentie "
fractie PvdA "Uitnodiging zwerfsymposium Jan Torenstra"
Alex van Leeuwen "Grote stap vooruit in realiseren A4 door Midden-Delfland."
redactie: Backbencher Van Leeuwen bakt de koeken weer behoorlijk bruin.


zaterdag 24-06-2006 01h00
Quote van de dag
"Groenlinks was, is en blijft tegen aanleg van A4" Wim Bot
"Olifant en muis lopen over brug. Zegt muis: wat stampen we lekker he." redactie

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
David Riphagen "Teisman vs Elzinga"
fractie PvdA "PvdA bezoekt het Rode Dorp"
Ingrid Dekker "A4 stopt hier niet"
Wim Bot "College tekent convenant A4"
fractie Groenlinks "Aanvullend advies referendum nodig"
Ron Witsenboer "Stadhuis als beursvloer"


vrijdag 23-06-2006 00h00
Quote van de dag
"We zijn al een tijdje bezig met onze C1000 actie en
de reacties zijn echt overweldigend" Joost van der Sluis

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Joost van der Sluis "C1000-Zegels voor de voedselbank"
ingezonden door: Mark Aarts
"Ik heb de volgende reactie op het verhaal van Reinoud(gondelaffaire)"
Reinoud is teleurgesteld over de uitspraak van het gerechtshof inzake de
gondelaffaire.
Het blijkt altijd moeilijk te verteren te zijn, indien de rechter een
uitspraak doet, die iemand niet welgevallig is.
We leven evenwel in een democratie met de scheiding der machten.
Als de rechter bij een uitspraak een wet toepast, die volgens de meerderheid
van het volk niet juist is, dan moet die wet worden veranderd door de
wetgever(dat zijn wij: de burgers).
Naar mijn oordeel heeft de rechter in twee instanties de wet op juiste wijze
toegepast.
Het advies om in cassatie te gaan is niet zo geweldig. De cassatierechter
toetst immers niet inhoudelijk, doch alleen op vormfouten en die lijken me
in deze zaak niet gemaakt.
Dus Reinoud: de rechter heeft gesproken en deze uitspraak geldt ook voor jou.
Mark Aarts(LPF, afdeling Delft)
fractie STIP "Opening Passantenhaven"
Martijn Sipkema "VNO-NCW slaat de plank mis" (Kappen bomen voor uitbreiding camping)
redactie: de inwoners gaan bepalen of de bomen blijven, ja of nee.
Het economisch belang van de camping Delftse Hout is relatief, beter hotel-uitbreiding.
Sinds kort kan je ook kamperen aan de Schieweg in Delflandhoeve.


donderdag 22-06-2006 00h00
Quote van de dag
"Als Groenlinkers, ga lekker in Afrika wonen, daar heb je weinig last van asfalt!" harrie fruyt van hertog

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Woonbron "Rik Grashoff milieuambassadeur bij Woonbron"
Ingrid Dekker "Verslag commissievergadering BestW"
redactie: Bij het Delftse grondbedrijf is 16 mijoen euro "foetsie".
Nu de lijken uit de kast vallen is ook de voormalig Groenlinks wethouder Grashoff "foetsie" en
inmiddels voor een jaartje een keurig milieuambassadeur bij woningcorporatie Woonbron.
fractie Groenlinks "A4 Midden-Delfland wordt er doorgedrukt"
redactie: Als Groenlinkers, ga lekker in Afrika wonen, daar heb je weinig last van asfalt!Delft, Hugo de Grootstraat.
Dag en nacht pleegt de gemeente Delft het noodzakelijke onderhoud.
Begin van de nacht reed deze witte-strepen-trekker langs mijn deur.
Ik constateer: mijn fotoflits komt tekort.
Politiek nieuws is er niet vandaag, vandaar.Delft, Oude Delft.
Augustus 2004, in de gondel Salvatore Dage, Christiaan Balje en Bas Verkerk.
(Het begin van de "Gondelaffaire")


woensdag 21-06-2006 00h00
Quote van de dag
"Naar mijn mening is er sprake van een onmiskenbaar partijdige en
politiek gekleurde uitspraak van het gerechtshof." Reinoud

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
redactie: Rijnoud Plate
"De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag over de gondelaffaire
heb ik met grote belangstelling gelezen"
Naar mijn mening is er sprake van een onmiskenbaar partijdige en 
politiek gekleurde uitspraak van het gerechtshof. 
Ik vind het ontstellend dat het gerechtshof zegt dat Leefbaar Delft 
vanwege zijn positie in de gemeenteraad extra voorzichtig moet zijn 
met wat men zegt omdat mensen meer geloof zullen hechten aan uitspraken 
van Leefbaar Delft dan aan uitspraken van een willekeurige Delftenaar. 

Ten eerste denk ik dat het helemaal niet waar is dat mensen meer geloof 
hechten aan uitspraken van Leefbaar Delft dan aan uitspraken van een 
willekeurige Delftenaar. 

Ten tweede vind ik dat er in het politieke debat juist veel ruimte moet zijn
om te overdrijven. Als een wethouder slechts half corrupt is, 
dan vind ik dat de oppositie van de daken moet mogen schreeuwen 
dat deze wethouder corrupt is. 

Het politieke debat moet geen juridisch debat worden. 
De vrijheid van meningsuiting wordt door het gerechtshof veel te veel aangetast. 
Er moet in Delft een publieke discussie gevoerd kunnen worden over de vraag 
wat corruptie is en welk gedrag van een wethouder wel en niet toelaatbaar is. 
Het is voor de integriteit van het bestuur zelfs heel belangrijk dat 
deze discussie publiekelijk wordt gevoerd.

Verder verbaast het mij dat het gerechtshof niet heeft omschreven wat 
men precies onder corruptie verstaat. 
Als men onder corruptie verstaat dat iemand zich voor veel geld heeft laten omkopen,
dan is Balje inderdaad niet corrupt, maar dan kan men ook niet volhouden dat 
de advertentie van Leefbaar Delft redelijkerwijs moet worden gezien als 
een beschuldiging van corruptie. 

Als men onder corruptie laakbaar gedrag verstaat, dan kan men de advertentie 
zeker als een beschuldiging van corruptie zien, 
maar het gedrag van Balje is ook zeker laakbaar.
Misschien kan men wel een definitie van corruptie bedenken die breed genoeg is 
om de advertentie van Leefbaar Delft als een beschuldiging van corruptie te zien,
maar die toch zo strak is dat Balje niet corrupt is. 
Ik heb deze definitie echter niet gehoord. 

Het is ook maar de vraag of het een algemeen aanvaarde definitie zal zijn.
Het betoog van advocaat Duijsen van Leefbaar Delft vond ik ontstellend zwak.
Ik heb nog nooit zo'n slechte advocaat meegemaakt als de heer Duijsen. 
Hij kende zijn zaak duidelijk niet.

Ik zou daarom in cassatie gaan bij de Hoge Raad
met een betere advocaat dan de heer Duijsen.
 
Reinoud Plate

fractie PvdA "MULTICULTURELE BEGROETINGEN" redactie: Met eind-kommentaar van de pvda "Kortjakje"
Lieke van Rossum "SP Fractie doet aan speeddaten�"
Volkskrant "Top woningcorporaties wil eigen loon verdubbelen"
AD-Delft "Rommeltje bij subsides Delft"
RTV-West "Raadsvergadering live op internet" (Zoetermeer dus, waar blijft Delft?)Delft, Hugo de Grootstraat.
Dag en nacht pleegt de gemeente Delft het noodzakelijke onderhoud.
Begin van de nacht reed deze witte-strepen-trekker langs mijn deur.
Ik constateer: mijn fotoflits komt tekort.
Politiek nieuws is er niet vandaag, vandaar.Delft, Hugo de Grootstraat.
Het groen bij mij voor de deur. Viel me op vanochtend en toch wel mooi zo'n klaproosje.
Je kan ook zeggen: De buurt verloedert. Waarom verwijdert de gemeente het onkruid niet.


zaterdag 17-06-2006 02h00
Quote van de dag
Camping Delftse Hout: "Voor deze uitbreiding wordt geen belangrijk groen
in de Delftse Hout opgeofferd. De grote bomen blijven staan in de camping en
het groen dat wordt gekapt, wordt aan de rand van het terrein door
nieuwe aanplant gecompenseerd." Alex van Leeuwen

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Leefbaar-Delft "Geen Verkerk!"
fractie SP "C1000 zegelactie en voedselbank"
fractie D66 (red. fietser verongelukt) "na onderzoek maatregelen op plek ongeval overwegen"
fractie Groenlinks "Alternatieven camping onderzoeken"
Alex van Leeuwen "Standpunt VVD uitbreiding camping Delftse Hout"
fractie Groenlinks "Steun voor vasthouden aan plan 'Norder'"
redactie:
Neem het tot je, er is nog tijd genoeg toch?
Wat is belangrijker, vogeltjes en grassprietjes of een boterham op de plank?
fractie Stadsbelangen-Delft "Vragen WK voetbal voor burgemeester toch te moeilijk"


16-06-2005 18h00:
NEDERLAND - IVOORKUST
17h30: geplaatst voorspelling redactie 3-1
20h00: uitslag 2-1 maar toch de tweede helft was bagger en werd Nederland weggespeeld.
Robin van Persie beste man van het veld, een doelpunt gemaakt en
doelpunt voorkomen staand in eigen doel bal op de borst.
Delft, Krakeelpolderweg, Jan de Wittstraat, Staalmeesterstraat en Mouterpad.
WK-versieringen.


vrijdag 16-06-2006 00h00
Quote van de dag
"De vrouwelijke raadsleden krijgen qualitate qua een extra ereteken uitgereikt
vanwege de speciale functie die vrouwelijke volksvertegenwoordigers altijd hebben gehad,
namelijk een Delftse bezem. "Bas Verkerk" (zie Handelingen vergadering donderdag 16 maart 2006 om 20.00 uur)

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft "'Schisma' in geheime heksenkring"
Raads Informatie Systeem (RIS) "Samenstelling raad, adreslijsten en nevenfuncties"
Raads Informatie Systeem (RIS) "Samenstelling commissies, adreslijsten en nevenfuncties commissieleden-niet raadsleden"
Wim Bot "Voorzitter" (o.a. de overdreven maatregelen door Bas Verkerk tijdens WK voetbal)


donderdag 15-06-2006 01h30
Quote van de dag
"Verkerk kijkt in Den Haag buiten naar Nederland - Ivoorkust,
op vrijdag ben je toch ook burgemeester van Delft? " Aad Bonthuis

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie BOP-Delft "Behoorlijk bestuur" (Bomenkap Delftse Hout)
fractie D66 "D66 beschouwt de Delfste Hout als de tuin van Delft"
deeplink foto heks
Aad Meuleman "Heksenclubje belediging voor emancipatie"
Citaat Aad Bonthuis: " Als bezem zou ik Saskia Bolten als heks schoonvegen "
Wil Steffen "�Heksenkring� leuk voor buiten de gemeenteraad"
fractie STIP "Opening Passantenhaven"
fractie SP "Anja Meulenbelt in Delft" (zondag 18 juni 14h00 in Sprekershoek)
AD-Delft "Weer geen moslimschool in Delft"
Leja van der Hoek "Verslag commissie WIJZO 13 juni"
fractie Leefbaar-Delft "�2,7 miljoen negatief door braak stuk grond"Delft, Markt, stadhuis.
Moslims voeren actie voor de komst van een Islamitische school in Delft.
zie punt 7: Agenda Commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs 13 juni 2006.


woensdag 14-06-2006 02h30
Quote van de dag
"Vandaar dat ik, dit allemaal aanschouwd hebbende, bedacht dat het voorwerk
in grote groepen burgers, bij voorkeur vooraf afgestemd zou moeten kunnen worden,
zodat slechts ��n spreker, uitgekozen kan worden, die dan de hele groep zal
vertegenwoordigen bij de inspraakronde gedurende de Commissie vergaderingen." Miriam Rodrigues Pereira

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Lieke van Rossum "Eerste vergadering WIJZO"
"Ook stond het verzoek van de Stichting Islamitisch College om een
Islamitische basisschool in Delft te mogen stichten op de agenda.
Uiteindelijk bleken alle fracties, op het CDA na, ook negatief tegenover het voorstel te staan."
fractie D66 "D66 stelt standpunt Delft t.a.v. A4 ter discussie"
fractie D66 "D66 stelt vragen over locaties aanplakborden"
redactie PvdA "Al onze vaste columnisten zijn met ingang van 12 juni 2006 verhuisd naar
een eigen stek (zie link "columns" in het hoofdmenu hier links)."
redactie:
Jammer, alle nieuwe berichten doorlopend op de indexpagina vind ik bezoekersvriendelijker.
Nu een extra klik nodig om bericht te bereiken, het wordt weggestopt lijkt het wel?
fractie SP "Delft moet uit WFIA stappen"


dinsdag 13-06-2006 01h00
Quote van de dag
"Guus Hiddink in gesprek met Aad Bonthuis: 'Wat een fantastische dag,
doe de groeten aan Saskia in Delft, die weet er alles van'"

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Stadsbelangen-Delft "Vragen maatregelen wedstrijden Nederlands Elftal"
Ingrid Dekker "WFIA, het rapport"
D66 Delft Forum "De A4 ter discussie, helaas"


maandag 12-06-2006 01h00
Quote van de dag
"Op het Internet kan je namelijk een hond zijn, als je maar kan typen��..en weet je,
cyberspace zit barstens vol met dit �hondenras!�" Miriam Rodrigues Pereira

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Uitgewerkt alternatief plan voor uitbreiding Camping"
Jan Peter de Wit "Zelftest corruptie voor burgemeester & wethouders"
redactie door harrie fruyt van hertog:
"Corruptie is niet juridisch gedefinieerd"
Gratis zuipen en vreten in de tijd van de baas en op kosten van een ander
zonder zakelijke noodzaak beschouw ik als corruptie.
Echter strafrechtelijk behoeft dat geen gevolgen te hebben, prima.
Gebleken is als je als raadslid in Delft je mening uit (publiceert) buiten de raadszaal,
over een vermeend corruptiegeval, dit tot gevolg kan hebben dat je een claim
van � 250.000,00 aan je broek krijgt.
Burgemeester Bas Verkerk vindt het wel best, net als alle raadsleden, niemand steekt een poot uit.
Als bestuurder loop je risico en de gemeente heeft daarvoor een verzekering Bestuursaansprakelijkheid.
"Een raadslid is dat 24 uur per dag" de woorden van Hein van Oorschot tegen mij.
Wat let de gemeente de claim te verhalen op de afgesloten verzekering?
D66 Delft Forum "Mooi Weer (Spelen)"
fractie Groenlinks "De nieuwe raadscommissies"Delft, Vrouw Juttenland, Drapeniersbrug.
Wat opviel, veel zichtbaar achterstallig onderhoud, wat een scheur links in de kade.
De Sebastiaansbrug wordt afgesloten voor zwaar verkeer en wat gebeurt er hier?


vrijdag 09-06-2006 01h00
Quote van de dag
"Bolten: 'De fantastische dagen zijn voorbij,
het fantastische tekort komt daarvoor in de plaats'." Aad Bonthuis

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Stadsbelangen-Delft "werkzaamheden Koepoortgarage"
RTV-Rijnmond "Rotterdam heeft als eerste gemeente in Nederland een benzinepomp
waar biobrandstof met 85 procent alcohol kan worden getankt"
redactie:
Delft Kennisstad besteedt haar geld liever aan Kyota en
de bewoners moeten vervuilde lucht blijven slikken.
Bedankt meneer Grashoff.
Uitbreiding Camping Delftse Hout
Ravindra Kiel wil met een referendum bomenkap in het Delftse Hout voorkomen.
De bomenkap is nodig omdat de camping met veertig plaatsen wil uitbreiden.
redactie:
Pim Meijkamp: "We hebben verschillende malen in het hoogseizoen mensen weg moeten sturen."
Pim, hier klopt iets niet, je bent te goedkoop.
Uitbreiding prima, maar wel zonder bomenkap.
Verhoog de verblijfprijs en dan is iedereen blij.
Bomen hoeven niet gekapt te worden, jouw omzet/winst gaat omhoog,
voor de campingbezoeker is er altijd plaats en de Delftenaren zijn blij.
Laat de caravanners anders maar een boot kopen,
voor � 6,00 heb je een ligplaats per etmaal in de Kolk.
Overheidsinformatie "Meer groen nodig in steden"
Raad voor het Landelijk Gebied "Stadsinfarct: steden groeien dicht"Delft, Zuid-Kolk.
Gehoord van een schipper: "Erg veel deining door golfslag als vrachtschepen
bij het nemen van de bocht veel schroefwater maken, 's nachts heel vervelend die forse golven".


donderdag 08-06-2006 00h00
Quote van de dag
"Je wilt beleggen?
Dan moet je naar de supermarkt en doe het beleg op je boterham" Peter Smit (BOP)

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
gemeente Delft info "Leuke activiteiten tijdens opening Passantenhaven"
Henriette Welle Donker "Opening passantenhaven"
gemeente Delft info "Delftse jaarrekening 2005: negatief saldo, veel bereikt"
door: harrie fruyt van hertog (redactie)
OZB
Ik kom nog even terug op de OZB perikelen.
De Delftse corporaties zijn in geding met de gemeente Delft
over de taxtiewaarden van hun huurwoningen.
Wellicht hebben de huurders van die woningen ook bezwaar gemaakt.
Door gebrek aan transparantie valt dat niet te koppelen.
Het zou een goede zaak zijn als de ruim 9000 omstreden taxaties
gepubliceerd worden op de site van gemeentedelft.info, waarom niet?
De taxatiegegevens zijn openbaar en in vooruitstrevende gemeenten
al veel langer via internet opvraagbaar.
Zo niet in Delft met Bas Verkerk aan het bewind.
Zie ook:
Aad van Tongeren "Gemeente en corporaties oneens over OZB"
AD-Delft "Belastingpech voor Delft"


woensdag 07-06-2006 01h00
Quote van de dag
"Het stoort me dan ook, dat ik op de site van Leefbaar Delft moet lezen:
Opvang islamitisch gezin van inmiddels 15 kinderen kost �650.000/jaar.
Het gebruik van de woorden islamitisch en inmiddels is, laat ik maar zeggen,
erg kami, en dat is onwaardig voor een partij die er
toch zegt te zijn voor alle Delftenaren." Rolf Clason

Zie eerder artikel met foto's van Politiek Delft:
"Van schoolgebouw tot comfortabele bungalow in parkachtige omgeving"

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
burgemeester Bas Verkerk "WOZ-geschil wonincorporaties"
Aad van Tongeren "Gemeente en corporaties oneens over OZB"
Rolf Clason "Wij. Rolf neemt stelling tegen wij-zij-denken, o.a. naar aanleiding
van een artikel van Tariq Ramadan."


dinsdag 06-06-2006 01h00
Quote van de dag
"Nee, meneer De Wit, dat ligt helemaal niet voor de hand.
Dan hadden we het namelijk wel zelf bedacht." Ronald Vuijk in de afgelopen raadsvergadering

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Mil�ne Junius "Tussen betutteling en bescherming: Delft tijdens het WK voetbal"
fractie Stadsbelangen-Delft "Vragen aan college over opknapbeurt Sebatiaansbrug"
Martijn Sipkema "Raadsvergadering 1 juni"
Dick Koning "De LPF is een voorstander tot uitbreiding van de Camping in Delftse Hout"
Herman Pieter Nijhof "A4, eindelijk een einde in zicht"Delft, Bastiaansplein.
De "Kubus en de (te) zware stalen pergola's" ontnemen alle zicht op de achterliggende winkels in het "Haakpand".
In de ontwerpfase was er al zware discussie over wel of geen kubus.
Architect Bob van Reeth volharde. Wat was de rol van projectontwikkelaar MAB?
Wethouder Rick Grashoff maakte het allemaal niets uit, anders altijd zo kritisch.
Zie ook forumdiscussie begin 2001 (Delftdesign).
Redactie: Slopen is zo gebeurd en dan komt er ruimte vrij om er fietsparkeervakken te maken.
Wat is jouw mening?
Reacties naar: redactie@politiekdelft.nlmaandag 05-06-2006 01h00
Quote van de dag
"Verkerk inzetten als stoorzender? Waarschijnlijk beter als Vennegoor of Hesselink!!" Aad Bonthuis

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

De politieke groepering Stadsbelangen-Delft feliciteert Vitesse Delft
met het behalen van de promotie naar de hoofdklasse. (felicitaties
van het college van B&W zullen "waarschijnlijk" volgen) Vanmiddag
geen Delftse wethouder van sport gezien in Harderwijk.

De redactie van Politiek Delft ontving de volgende reactie van Aad Bonthuis:
"Het had zo leuk kunnen zijn om met wethouder Rensen een drankje te drinken op het succes van Vitesse Delft"
De goede man weet niet eens wat sport is.
Pieter Guldemond "Commissie-indeling"
redactie:
Hallo STIP, deze slag is aan u, de gemeente site liet het vrijdag afweten in deze (RIS).
fractie Leefbaar-Delft "DoZ: Mogelijk referendum over uitbreiding camping Delftse Hout"
Pieter Guldemond "Uitbreiding camping Delftse Hout"
Lian Merkx "Initiatieven, openingen en het 'thuisgevoel' bij Delft"
Delft uw nieuws "Rechter oordeelt: �Balj� niet corrupt"


vrijdag 02-06-2006 01h00
Quote van de dag
"Al eerder heeft onze fractie vraagtekens gezet bij de Vrijheid die de
VVD nastreeft. Ook deze partij kiest liever voor betutteling van onze
inwoners." fractie Stadsbelangen-Delft

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Stadsbelangen-Delft "PvdA fractie hoog draaitolgehalte tijdens interpellatie"
AD-Delft "Burgemeester betuttelt Oranjefan"
HALLO BAS, WORDT EENS WAKKER MAN EN LAAT JE ZIEN IN DE STAD: "Jetzt geht's los!" zoals Wim Bot het zegt
Wim Bot "Jetzt geht's los!"
Bianca van der Werf "De onderste steen moet boven komen"
AD-Delft "Stoeptegel en bloemen voor Van Oosten"
AD-Delft "Derde keer 'nee' tegen moslimschool"
Alex van Leeuwen "Vorige week is op het Vrouw Juttenland een vrouw met 2 kinderen te water geraakt"Delft, Hugo de Grootstraat.
Na renovatie genomineerd voor de Le Comteprijs 2005.
zie Delfia Batavorum


donderdag 01-06-2006 01h00
Quote van de dag
"Stadsbelangen vindt het onbegrijpelijk dat haar collega wethouders dan wel
haar ambtenaren de wethouder (red. Lian Merkx) een dergelijk voorstel
ter goedkeuring aan de raad laten voorleggen en haar daardoor in feite
publiekelijk voor schut zetten." fractie Stadsbelangen-Delft

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
BOP-Delft "BOP rouwt om de bomenkap in Delftse Hout"
AD-Delft "Mogelijk referendum over uitbreiding camping Delftse Hout"
fractie Stadsbelangen-Delft "Mogelijk referendum over uitbreiding camping Delftse Hout"
Sjaak Keuvelaar "Algemene commissie: uitbreiding camping Delftse Hout"
fractie Stadsbelangen-Delft "Wethouder Merkx door coalitiepartijen teruggefloten"
Rolf Clason "ALS AFKOMST EEN ROL SPEELT"
Delftse Post "Klap voor Stoelinga" (vervolg Gondelaffaire)


Voorgaande pagina


Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl