PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschiktDelft, Delfgauwseweg.
Koninginnedag, met vlag en wimpel.


zondag 30-04-2006 00h30
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Fractie Stadsbelangen-Delft "Zuinig zijn op tradities"
Foto's "Koninginnedag op de politieke websites"Delft, Oude Langendijk langs Nieuwe Kerk.
Willem van Oranje op halve kracht met Koninginnedag.
Eén van de glasplaten van zijn "hemelse verbinding" heeft het begeven.


zaterdag 29-04-2006 00h30
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft "Architect dient klacht in tegen politie"
Bianca van der Werf "De zinloos geweld stoeptegel "
ChristenUnie "laatste update: 28 april 2006 door Bart van der Pot"Delft, Koningsveld / einde Elisabeth van Zuilenlaan.
De gemeente heeft hier een speeltuintje voor kinderen gepland, vlak nabij de Schie.
foto vanaf overzijde Schie


vrijdag 28-04-2006 01h30
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Sjaak Keuvelaar "Raadsvergadering 25 april: het Delftse referendumbeleid"
Niek van Doeveren "Raadsvergadering 25 april: reactie op collegevorming en coalitieakkoord"
Aad van Tongeren "Schriftelijke vragen over OZB corporaties"
fractie D66 "Drempelverlaging referendum tegengehouden"
fractie SP "Raadsvergadering 25 april"


donderdag 27-04-2006 00h30
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie ChristenUnie Delft "Nieuw college geďnstalleerd en van start"
redactie: CU gefeliciteerd met jullie nieuwe site. Helemaal van deze tijd met
mooie foto's en geen frames meer, dus makkelijker te linken, hahaha.
Jammer dat een openbaar tellertje (bijv. Webstats4u) op de indexpage nog ontbreekt.
Martin Stoelinga "Het nieuwe college"
Fractie Stadsbelangen-Delft "Inbreng Stadsbelangen bij benoeming nieuw college"
Ernst Damen "Het referendum in Delft; drempels en percentages"
redactie: Nieuw PvdA-raadslid en "Statistiek goochelaar", weggeplukt
uit het bestuur Belangenvereninging Olofsbuurt/Westerkwartier.
Normale mensen snappen niets van zijn snelle en moeilijke woordenbrei.
Ingrid Dekker "Ruimte zien = huizen slopen"
Wil Steffen "VVD-wethouder Ronald Vuijk geďnstalleerd in nieuw college van B&W!"
AD-Delft door Hans Verhagen "Delftse vreugde en verzuring"
AD-Delft door Hans Verhagen "De 'toezegging' van Baljé staat toch niet op band"
(red. vervolg Gondelaffaire)


woensdag 26-04-2006 02h30
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
MEVROUW van der Werf "Veiligheid boven alles"
Marko Koppenaal "AAN HET WERK.... Marko moedigt de nieuwe fractie en wethouders aan"
Citaatje: "Weg met het wantrouwen en de vuile spelletjes van o.a. de snor en de zijnen"
Redactie: Handig, je kan alles schrijven met zo'n forse disclaimer eronder!
fractie SP / Ingrid Dekker "Casimirstraat en Telderslaan"
Redactie: Ik herinner me vaag een opmerking van de
eerste Zuidpoort architect Gunnar Daan uit Groningen begin 1998.
Hij zei: "Delft is een stinkend riool met ouwe rotzooi erlangs"
Maar goed: "Jullie noemen dat een gracht met monumenten"
Een dag later was Gunnar architect af voor de Zuidpoort en kwam Bob van Reeth.
Als je in Delft iets wilt handhaven ben je vooral dogmatisch en conservatief.


dinsdag 25-04-2006 01h30
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Leefbaar Delft "DoZ: Maken politieke partijen zich nog druk na de verkiezingen?"
fractie ChristenUnie "Lentefris: site ChristenUnie Delft krijgt nieuwe lay-out"
Miriam Rodrigues Pereira "COLUMN: VEILIGHEID VERSUS PRIVACY / Miriam zet kanttekeningen bij cameratoezicht"
redactie: aan Miriam, als je je privacy zo hoog hebt staan waarom schrijf je dan columns op internet?
Camera's bewaren beelden en internetservers bewaren geschreven tekst. Waar gaat het nou over?
Trouwens, het lijkt wel of die PvdA disclaimer onder jouw columns steeds groter wordt.
Ter correctie: ... het desbetreffende artikel ...
fractie Groen Links "Vraag naar onafhankelijk onderzoek lobbybureau WFIA"
Rolf Clason "Gedicht: Frank is dood"Delft, Bizetstraat 50.
De gemeente herbestemt schoolgebouw tot comfortabele bungalow voor een groot gezin met vijftien kinderen.
Zie commentaar en bekijk de foto's


zondag 23-04-2006 08h00
Van schoolgebouw tot comfortabele bungalow in parkachtige omgeving
lees meer


zondag 23-04-2006 08h00
Actuele fiets-foto-informatie
Ingezonden mededeling door
Ronald Kroon, de nieuwe voorzitter van de Fietsersbond Delft
lees meerDelft, Heilige Geestkerkhof.
Politie Haaglanden is op zoek naar getuigen inzake de mishandeling Frank van Oosten en zet hiervoor billboards in.
Zaterdag wordt er ook een bord op de Beestenmarkt geplaatst.


donderdag 20-04-2006 05h00
Volgende week 2 prachtige feesten
Ingezonden mededeling door het VDF bestuur te Delft
Vereniging van Delftenaren met een Functiebeperking
Joke Mersch, Gon van den Bos, Jan van Velzen
lees meer


donderdag 20-04-2006 00h00
Frank van Oosten overleden als gevolg van geweld
lees meerDelft, Oostplantsoen.
De St. Huybrechtstoren uit begin 16e eeuw. Begin 1900 werd een botenhuis in stijl aangebouwd en
in 2006 uitgebreid met een moderne versie van deze tijd.


woensdag 19-04-2006 02h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gijsbert Brandeveld "reactie op Coalitieakkoord 2006-2010"
"De gemeente versterkt een open houding in alle contacten met burgers,
bedrijven en instellingen. Ze neemt inwoners, ondernemers en andere partijen
serieus in hun rol als klant én partner. Hun mening telt bij het maken
van plannen en het ontwikkelen van beleid..."
Die open houding van de gemeente is retorische onzin. Het is te vaak in het
verleden voorgekomen dat burgers te laat geďnformeerd werden, dat besluiten
eenzijdig werden genomen, die later niet meer terug te draaien waren.
Het nieuwe college zal moeten bewijzen dat die open houding een reëel feit is -
veel burgers geloven hier terecht niets van - voor ze kan denken aan het
versterken hiervan.
*
"Daarin is in ieder geval aandacht voor seks, drugs en alcohol."
Het is toch sex, drugs en rock 'n' roll?
*
"De gemeente voert met jongeren, de Brede Welzijnsorganisatie Delft (BWD) en
anderen de discussie over de doelen van het jongerenwerk.
Deze discussie leidt tot doelgerichte subsidieafspraken met de BWD."
Volgens mij kan de gemeente geen discussie voeren met de BWD, of de gemeente
houdt veel van zelfgesprekken.

Bram Stoop "Schriftelijke vragen ingevolge art. 36 Reglement van Orde Gemeenteraad - SV-21"
"Betreft: aanvullende vragen omtrent mishandeling ambtenaar WIZ"
stukje citaat Bram Stoop:
"Bij toeval ben ik achter het feit gekomen dat er een ambtenaar van WIZ mishandeld was.
Dit komt dan hoofdzakelijk omdat ik zelf lid ben van de commissie bezwaar en beroep.
Nu blijkt dat tijdens de mishandeling de heer Alex van Leeuwen van de VVD aanwezig
is geweest bij de bewuste commissie van bezwaar en beroep.
Aangezien de heer van Leeuwen als lid van een college partij (demissioner) aanwezig
was neem ik aan dat de mishandeling dus al langer bekent was bij het college van B&W.
Mijn vraag is dan ook waarom ben ik als raadslid en lid van dezelfde commissie niet
formeel door het college op de hoogte gebracht van dit ernstige incident?
Het gaat hier tenslotte niet om een paar fietsnietjes die in de weg staan."Delft, Zuidwal.
Donderdag om 14.30 uur opent Rik Grashoff het busstation aan de Zuidwal, de tram volgt later.
Fietsers en bromfietsen komend vanaf de Bastiaanbrug en Ezelsveldlaan richting Irenetunnel
moeten de bus/trambaan tweemaal kruisen, dus extra ongevallenrisico.
Je kan je afvragen of alles op de meest fietsvriendelijke manier en duurzaam-veilig is ingericht.
Ook valt te verwachten dat het smalle fietspad in tegenovergestelde richten zal worden bereden.Delft, Bastiaansplein.
Rechtvoor de herontwikkeling van het Hoogovenspand met nieuwe aanbouw.
In de door de raad goedgekeurde startnotitie is sprake van drie verdiepingen.
Zo te zien is Bouwfonds MAB een verdiepinkje hoger gegaan.
Wie het weet mag het zeggen.
Mail de redactie@politiekdelft.nl.


vrijdag 14-04-2006 04h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Gemeente Delft "Coalitieakkoord 2006-2010"
redactie:
"We gaan ... voor een mooiere stad in 2010."
Dat zegt mij maar weing. Erg arbitrair, ik vind het mooi en jij vindt het lelijk. Lulpraat dus.
*
"Wij willen niemand aan de kant laten staan."
Mijn idee, laat de mensen nou zelf maar uitmaken waar ze willen staan.
*
"Bij het investeren in dienstverlening houdt de gemeente rekening met ‘digibeten’ en analfabeten."
Hallo, kan het niet wat minder. Delft heeft inwoners, punt.
*
"... voorlichting over gezonde voeding en gezond gedrag."
Beetje betuttelend, 2 ons groente per dag en geen bier drinken.
*
" ... en een terughoudend beleid rond de verkoop van huurwoningen."
Strijdig met het nationale beleid. Het Delftse gemeentebestuur maakt de corporaties nog rijker.
*
" ... waarin de gemeente het voor allochtone ondernemers gemakkelijk maakt om ‘klein’ te beginnen
met zo min mogelijk belemmeringen."
Beter zou zijn om te spreken over "Delftse ondernemers", waarom die voorkeur voor allochtone ondernemers?
*
" ... het terugdringen van fietsendiefstal, bijvoorbeeld met hulp van GPS-technologie ..."
Vraag: met hoeveel gekken hebben we te maken in het toekomstig college?
*
"De gemeente gaat ... eerwraak terug te dringen."
Zie vraag hiervoor.
*
"Om Delft als architectuurstad op de kaart te zetten,
komt er meer aandacht voor aansprekende en experimentele architectuur."
Beter laat dan nooit. Schuttersveld als voorbeeld, maar nu zonder randvoorwaarden!
*
"Delft zet in op maatregelen die ertoe bijdragen dat mensen graag de fiets nemen."
Dus aanbrengen van FIETSPARKEERVAKKEN op de Markt en Bastiaansplein.
*
Voor de rest moet je het coalitieakkoord zelf maar eens lezen.
Je opmerkingen worden als je wilt geplaatst op deze website.
Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl
*
AD-Delft "Baljé vecht door"Delft, Oude Langendijk 22.
Ruim 17 maanden na de brand is hier het nieuwe restaurant Dailywok geopend.
Voor foto's van deze spectaculaire brand bij Maltha Sport, zie foto's


woensdag 12-04-2006 07h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD/Delft "Verbijsterd over arrestatie"
Allemaal heel bijzonder, het nader onderzoeken waard!
Na het tegelincident gaat Dick Rensen PvdA in het college straks verder
zonder de Sociale Dienst in zijn portefeuille.
Ook burgemeester Bas Verkerk maakt zich niet druk over genoemde burger,
het lijkt wel of hij eerdaags wil opstappen.
De politie heeft de gevonden antieke wapens "conservatoir"? in beslag genomen.
AD/Delft "Scheiden in Delft verdient beter"
redactie harrie fruyt van hertog:
Vuilnisman Aelse Ruiter aan het woord, de man die wilde dat Delft aan de BIOzak zou gaan.
Beter: Scheiden doet lijden, het jaagt alleen de ophaaltarieven maar omhoog.
Afvalstoffenheffing 2006 in Delft € 298,40 en in Rotterdam € 232,82 per huishouden.
Vraag: Wat doet Delft nou verkeerd?
Gemeenteraad Delft "Schriftelijke vragen"
Rolf Clason "SPEAKERSCORNER 9 APRIL: ARMOEDE"


maandag 10-04-2006
Quote van de dag
"Het is de mededeling die het hem doet, niet de werkelijkheid
zoals die zou zijn als de mededeling waar was." Gerard Kornelis van het Reve
meer citatenDelft, Hof van Delftlaan. Nieuwe buurtsupermarkt Coop (500 m2 bvo) geopend met TPG Post Servicepunt.Delft, Markt, zondagmiddag 9 april 2006 even na vieren.
Onverwachte meevaller, de boombescherming rondom dient een dubbel doel.Delft, St. Agathaplein. Na het opknappen van de bestrating zijn de oude stenen fietsgleuven verdwenen.


maandag 10-04-2006 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fracte CDA "100.000 inwoners geen doel op zich"


woensdag 05-04-2006 12h45
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft "Parkeerplek wordt fietsenstalling"
Alex van Leeuwen "... inzake plaatsing fietsnieten in de binnenstad."
redactie door harrie fruyt van hertog:
Het fietsparkeren begint hot te worden. De stad is er voor de voetgangers en de fietsers.
Op een parkeerplek van een auto kunnen minstens vijf fietsen staan.
In het Fietsactieplan 2005-2010 waren de parkeerplaatsen voor fietsen vraagvolgend.
Waargenomen kan worden dat er op piekuren meer fietsen zijn dan voorzieningen.
Duidelijk is dat er dan onmogelijk gehandhaafd kan worden conform de APV.
Beter zou zijn als Delft een grootschalig parkeeronderzoek fietsen zou starten.
Breng de tekortplekken in beeld en doe daar wat aan.
Heel simpel, maak FIETSPARKEERVAKKEN, witomlijnde plekken op straat.
Mijn idee, probeer het eens uit! Met weinig kosten te realiseren.
O ja, gebruik tijdens de proef waterverf, als het niets is, regent het vanzelf weer weg, hahaha.
Bianca van der Werf "VVD in het pak van Groen Links genaaid?"
D66 "D66Delft.nl gaat op de schop: tips?
Een nieuwe lente, een nieuw gezicht.
Wie tips heeft voor onze nieuwe website wordt van harte uitgenodigd een email te sturen naar de webmaster.
Bij voorbaat dank."
gemeente Delft "Overeenstemming portefeuilleverdeling nieuw college"Delft, Zuidwal. Nieuwe aanlegsteiger voor de pleziervaart.
Hopenlijk wordt het steiger kostendekkend geexploiteerd.
Waarom zou de Delftse bevolking daar voor moeten opdraaien.


dinsdag 04-04-2006 01h30
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
CDA Van de webredactie "En hoe gaan we hier onze fiets in plaatsen?"
Fractie Stadsbelangen-Delft "Vragen aan B&W over buurtcentrum Brasserskade"
Martin Stoelinga "Stoeptegels"
Bianca van der Werf "Mag ik deze dans van U?"


maandag 03-04-2006 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Onafhankelijk?"
redactie (harrie fruyt van hertog): Sommige politici lukt het niet goed om hun verlies te verwerken en raken daarna de weg kwijt.
Misschien moet de Wit het gedicht "Redundantie" van demissionair-wethouder Christiaan Mooiweer (STIP) eens lezen. High Available.
Jan Peter de Wit "Bomenwijkgarantie of dubbele verhuisvergoeding?"
Aad van den Ende "Jeugd"
Bram Stoop "Vragen over wegversmalling Nassaulaan"
Jan Peter de Wit "De eed afleggen"
Fractie Stadsbelangen-Delft "Traditionele Delftse evenementen voorlopig gehandhaafd"


Voorgaande pagina


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl