PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695 (redactiemedewerkers)
PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief verslag van het Delftse gebeuren in de politiek

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nldinsdag 31-01-2006
Quote van de dag
"De opvang van verslaafden en daklozen niet naar de Surinamestraat,
maar zover mogelijk weg van de bewoonde wereld." Serge DjordjevicDelft, Bastiaansplein om 19.45 uur. Morgen 1 februari zijn midden op het plein geplaatste fietsen in strijd met de A.P.V.
(Algemene Plaatselijke Verordening) Het blijkt dat de fietsers niet te ver willen sjouwen met hun gedane boodschappen.


dinsdag 31-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "PvdA ruilt Zondag winkel openingstijden in voor VVD steun aan Autoluw"
Ingrid Dekker "... De Delftse kiezer zet heel terecht vraagtekens bij projecten als
Kennisstad of de uitvoering van de Spoortunnel.�
Wim Bot "Een nieuw theater?"


maandag 30-01-2006
Quote van de dag
"Ik wil maar zeggen, dat het echt niet zo gekunsteld is als de sprekers beweren,
om heel Delft als toeristisch gebied aan te wijzen." Rolf Clason


maandag 30-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Mil�ne Junius "Verruiming winkeltijden in de raadsvergadering van 26 januari 2006"
Aad van Tongeren "Toerist in eigen stad?"
Aad Meuleman "Nee tegen fase 4 en voorgestelde verhoging OZB"


zondag 29-01-2006
INGEZONDEN en OPEN BRIEF meer
Adriaan van Buuren bericht Martin Stoelinga
onderwerp: "Sympathieke actie: Bidden voor Delft"


zondag 29-01-2006
Quote van de dag
"Voor het eerst betreedt een werkelijk Fortunistische partij de politieke arena in Delft.
Dat zal leiden tot een volledig nieuwe en eerlijke politiek." Mark Aarts


zondag 29-01-2006
Kieslijsten met kandidaten meer


zondag 29-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Gekkenwerk, Pauwmolen flat vlak langs A13"
(redactie: Als inpandig de milieu-normen, geluid en luchtkwaliteit, door technische ingrepen
financieel gehaald kunnen worden, dan lijkt er wat dit betreft niets op tegen om deze flat te bouwen.
Conclusie: Binnen is het gezonder dan buiten anno 2006.
Nee, dan elke dag daar in je auto een uur in de file staan.
Wel jammer van de blinde wand langs de rijksweg, het is juist zo leuk om
's avond naar die voortbewegende lichtjes te kijken.)


zondag 29-01-2006
"Help ff mee! Delft Fietst!"
Binnengekomen reacties


zaterdag 28-01-2006
Quote van de dag
"Ook vorig jaar zijn de bezoekersaantallen eerder afgenomen dan toegenomen." Ronald Vuijk


zaterdag 28-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Stemwijzer werd afgewezen door gevestigde partijen"
Bianca van der Werf "Delftse Politiek. Het armzalige object dat de gemeente Delft langs de wegen plaatst is prutswerk ..."
Aad Meuleman "Gesjoemel met verruiming winkeltijden op zondag"
Wim Bot "Verdeeld over de winkelopening op zondag"
Alex van Leeuwen "Winkels in de gehele stad mogen op alle zondagen geopend zijn."
Rolf Clason "Raadsvergadering: Toerisme"
(redactie: Hoe kan je nog tegen zijn als je zelf als salon-socialist elders de zondagrust verstoort.
Lees het gezellige toeristische reisverslag. Harde politieke stellingname op argumenten
over winkel open of winkel dicht op zondag zal je hier niet lezen.)


vrijdag 27-01-2006
Quote van de dag
"Als je ergens een beperkte tijd mag staan, dan rij je aan het eind
van die periode een rondje en parkeer je gewoon weer opnieuw." Alex van Leeuwen


vrijdag 27-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
BOP Lijst 14 "zing mee met Bop ..... het BOPLIED"
(redactie: de muzikale inspiraties van Leefbaar staan al op CD,
waar blijft muzikant Aad Meuleman van Stadsbelangen? Lest best toch?)
Aad van den Ende "Integratie ... als je op de linkse partijen stemt komt het er nooit van ..."
Bianca van der Werf "Fietstrommels"
PvdA "Meer ruimte voor buitenspelen"
Saskia Bolten " ... De gemeente die het minste kampt met armoede is Haarlemmermeer. Daar wordt ook de minste bijstand uitgekeerd. ... "
(redactie: Zo, zo, libertarisch gedachtengoed bij de Groenlinkse mevrouw Bolten, uitkeringen leiden tot armoede dus ...)
Wim Bot "Verdeeld over de winkelopening op zondag"
DELFT VOORUIT! "presenteert de Kandidatenlijst"
Lijst Pim Fortuyn "Voorstel tot definitieve oplossingen van het parkeerprobleem in toeristisch centrum Delft."


donderdag 26-01-2006
Quote van de dag
"Als je de waarheid spreekt, hoef je niets te onthouden." Martin StoelingaDelft, Stadhuis Markt. Loting Lijstnummers door burgemeester Bas Verkerk.


donderdag 26-01-2006
Loting Lijstnummers nieuwe partijen
door harrie fruyt van hertog
Afgelopen woensdagmiddag verlootte burgemeester Bas Verkerk de lijstnummers.
De indeling voor de politieke nieuwkomers is als volgt:
Lijstnummer 11 DELFT VOORUIT!
Lijstnummer 12 LPF
Lijstnummer 13 PvdAC Burger Belangen
Lijstnummer 14 B.O.P.
Lijstnummer 15 Stemniet.
Er is een lijstverbinding tussen PvdA en Groenlinks.


woensdag 25-01-2006
Quote van de dag
"Een loyale ambtenaar is van geen partij" Harrie Fruyt van Hertog


woensdag 25-01-2006
Loting Lijstnummers nieuwe partijen
Vandaag om 16.00 uur vindt in het Stadhuis aan de Markt de loting plaats.
De loting is openbaar toegankelijk.
(redactie: BOP gaat voor nummer 11, dat is een 'snaps'nummer in de finale, zegt hij)


woensdag 25-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad Meuleman "Lach en een traan. Deze avond had niets met politiek te maken."
LPF "Wat zou volgens U de LPF in Delft als eerste moeten aanpakken?" (LPF=Lijst Pim Fortuyn)


dinsdag 24-01-2006
Quote van de dag
"Ik las een brief op de LD site over de Nico Haakavond" Aad Meuleman (zie: LD en SB)


dinsdag 24-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Leefbaar-Delft "... heeft niks voor elkaar gekregen. Behalve dan ..."
Leefbaar-Delft "Het nieuwe 100-puntenprogramma 2006-2010 "
Bram Stoop "Dagopvang: De strijd kan ook daar beginnen"
CDA "Laten we het netjes houden"
redactie: toch niet kemphanen Stoelinga en Meuleman hier op bezoek geweest?
SP "De SP doet mee"
Wim Bot "Politiek tegen armoede"
Bopdelft "BOP levert de kiesformulieren in, loting Lijstnummer a.s. woensdag om 16.00 uur in Stadhuis Markt"


maandag 23-01-2006
Quote van de dag
"Als de overheid met twee of meer maten gaat meten dan zegt B.O.P.: Word ongehoorzaam." Peter SmitDelft, Kruisstraat 21 september 2004
"Ingewikkelde ondergrondse kwestie. Op de achtergrond zien we woonboot Cabrio te koop."


maandag 23-01-2006
"Help ff mee! Delft Fietst!"
Binnengekomen reacties

maandag 23-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit "Lintjes voor raadsleden Bot en Van Doeveren"
SP "Over Delft Kennisstad. Er zijn relatief veel restaurants in Delft�laten we ook
meer werk maken van nog meer caf�s in de binnenstad, maar ook in de wijken."
Redactie: Uit onverwachte hoek toch nog een positieve visie van de SP. Nu het
met de middenstand steeds minder gaat, is de horeca een prima vervanger om de
bedrijfseconomische activiteiten in de binnenstad op peil te houden.
DELFT VOORUIT! "Website van DELFT VOORUIT! op het WWW"


vrijdag 20-01-2006
Quote van de dag
"Iedereen zegt altijd dat ik een zakkenvuller ben. Dat is niet zo." Ronald Kroon


vrijdag 20-01-2006
LIJSTTREKKERSDEBAT
door harrie fruyt van hertog
Op woensdag 1 maart a.s. wordt het lijstrekkersdebat gehouden
in de binnenhof van het VAK (Westvest 9) van 20.00-22.00uur.
Voor het debat hebben zich de volgende 12 partijen aangemeld:
CDA, GL, PvdA, SP, Leefbaar Delft, Stadsbelangen Delft, BOP, CU/SGP, D�66, VVD, LPF en Stip.


vrijdag 20-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Frans Verbeek "Met Leefbaar Delft Vooruit!"


vrijdag 20-01-2006
Uit de plaatselijke pers
AD-Delft "Autoluw zet VVD onder druk"


donderdag 19-01-2006
Quote van de dag
"Ik ben heel tevreden met GroenLinks. Ik denk ook dat wij meer lachen,
er zit bij ons in de fractie heel veel humor." Saskia Bolten"


donderdag 19-01-2006
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Aad van Tongeren "College klopt inwoners de laatste euro�s uit de portemonnee"
PvdA "Wat domme burgers vinden van Delft Kennisstad" (brief van Ludmilla Skinner en Marieke van 't Hul )
Radjesh Oedit Doeb� Wethouder Christiaan Mooiweer stopt met politiek. "... reflectie ��n van de
belangrijkste competenties die mensen moeten ontplooien, om verder te komen. "


woensdag 18-01-2006
Quote van de dag
"Het gemiddelde hersenniveau van een raadslid in Delft, dat schreeuwt
en een ander niet aan het woord laat, heeft het volume van een erwt." Srdjan DjordjevicDelft, Bastiaansplein 10 januari 2006 rond 19.00 uur
"Dit is een rotgezicht" zegt wethouder Rik Grashoff.
Op 1 februari a.s. gaat hij de fietsen wegknippen.


woensdag 18-01-2006
Reacties : Help ff mee! Delft Fietst!


woensdag 18-01-2006
Wat schrijven de Delftse (aspirant)raadsleden
Groenlinks "fase 4 autoluw mag door"
Leefbaar Delft "De strijd wie het eerste illegaal plakt gaat al sinds 1918 naar een splinterpartij verkiezingsaffiches"
Bianca van der Werf "Het lijkt erop dat Inter Ikea Systems B.V. om de tuin is geleidt door onze lieftallige wethouder Grashoff, "
Bram Stoop "China snoepreis: Wie doet dat nou !!!! "
Bianca van der Werf "Waar rook is� is vuur!" (red. over wethouder Christiaan Mooiweer van Stip)
Aad van Tongeren "Weblog Aad van Tongeren: Actievoerder gehandicapten verwijderd "
Mehmet Ak�zbek "Goud in Handen: Bijdrage Mehmet Ak�zbek over het Delftse Internationale Beleid"
Ronald Vuijk "De liberale volksvertegenwoordiger voor uw wijk"


woensdag 18-01-2006
Uit de plaatselijke pers
AD-Delft "Burgemeester Verkerk biedt excuses aan"


dinsdag 17-01-2006
Quote van de dag
"En zo veel bewegen hoef je nu ook weer niet: ik (59 jaar) loop af en toe van
de Voorhof naar het stadhuis, of rij motor in plaats van auto
(ja, echt: die 250 kilo in toom houden vraagt veel energie!)." Rolf Clason


dinsdag 17-01-2006
Uit de plaatselijke pers
AD-Delft "Actievoerder zat vast in constant verlichte cel "


dinsdag 17-01-2006
Wat schrijven de Delftse (aspirant)raadsleden
Saskia Bolten "Schriftelijke vragen kosten 864 euro per stuk"

Peter Smit "BOP al aan het plakken"

Niek van Doeveren "Uitspraken Verkerk ongelukkig en onjuist"

Noud Schoenmakers "Stadsdebat: Delft Center of Technology"

Mil�ne Junius en Aad Meuleman "Vragen CDA en Stadsbelangen over Chinareis wethouder Mooiweer"
(redactie: Altijd maar weer vragen stellen, beter om te zeggen wat je vindt, keur de reis af
omdat het beoogde resultaat niet is gecommuniceerd)

Femke Stolker en Saskia Bolten" "Dubbelinterview Saskia Bolten en Femke Stolker in Delft op Zondag"

Saskia Bolten "Geen garanties voor winkeliers aan Papsouwselaan"


zondag 15-01-2006
Quote van de dag
"Ik heb zoveel onzin gehoord. En dit is dan de cr�me de la cr�me van de stad." Mr. Drs. Bas VerkerkDelft, Oude Langendijk Wat een beeldkwaliteit! Kunst, Kitsch, Camera's en vooral veel Borden.


zondag 15-01-2006
Wat schrijven de Delftse (aspirant)raadsleden
Saskia Bolten "De opmerking van de burgemeester vind ik de �jij-bak� van deze eeuw."
(redactie: kijk, zo gaan politici, de cr�me de la cr�me, met elkaar om)

Aad Meuleman "... heeft wethouder Mooiweer het verlangen dan wel de wens uitgesproken dat hij
voorstander is van uitbreiding van het theater met een tweede zaal. Hij gaf
zelfs al een mogelijke dekking aan, namelijk de verkoop van de Eneco aandelen."

Jan Peter de Wit "Mr. Spong onderzoekt opsluiting Delftse gehandicapten actievoerder"

Bianca van der Werf "Een burgemeester die zijn burgers als �dom� bestempeld."

Aad van den Ende "De burgemeester is weer niet betrokken bij de burger van Delft"

David Riphagen "Weblog: Delftse ambities. Een aantal particulieren willen aan de Maerten Trompstraat
acht huizen realiseren en daar zelf architecten voor inhuren. "

Aad Bonthuis "Kop op Bas, geen domme dingen meer en op naar een goede toekomst voor Delft."

Aad Meuleman "Stadsbelangen wil dat burgemeester excuses aanbiedt"
(redactie: O ja, even een excuusje bij deze en weer vrolijk verder)

Rolf Clason "Het is stil op de Oude Delft, een rust die ik verstoor met het geluid van mijn Yamaha."
(redactie: Waarom fiets jij dan niet in Delft? Voorbeelden genoeg binnen de Raad)

Marcel van Ewijk "Eindelijk een echt stadstheater voor Delft!"
(redactie: Fantastisch idee, laat de markt het maar ontwikkelen. Gelden die
vrijkomen bij verkoop van aandelen (red. eneco) zijn van de burger en moeten daar
naar terug. De elite zorgt maar lekker zelf voor de financiering van het theater.)


zondag 15-01-2006
Ingezonden reacties
"Prof. Doeb� bij Leefbaar Delft?" Lees meer


vrijdag 13-01-2006
Quote van de dag
"Verspil geen negatieve energie aan mensen die negatieve energie vragen." Wim van Leeuwen


vrijdag 13-01-2006
Professoren doen hun intrede in de Delftse politiek
door harrie fruyt van hertog
Ook B.O.P. heeft een heuse professor op de kieslijst.
Op de proeflijst, die vandaag wordt ingeleverd prijkt op de tweede plaats
Prof. dr. Michiel Goudriaan Mhc.
Aan verstrooidheid zal het niet ontbreken bij de plaatselijke partijen.Delft, Beestenmarkt 9


vrijdag 13-01-2006
Wat schrijven de Delftse (aspirant)raadsleden

Frans Verbeek "... over het stompzinnige plan om ��n miljoen euro uit te trekken ... "

Jan Peter de Wit "Delft ook in 2006 duurste gemeente van Zuid-Holland "

Niek van Doeveren "Nieuwjaarspeech bij ontvangst van het verkiezingsprogramma CDA"

Saskia Bolten "Zeg, ken jij de verfwinkel Verbeek op de Beestenmarkt?"

Lea van der Hoek "Veiligheidsbeleid"


vrijdag 13-01-2006
Uit de plaatselijke pers

AD-Delft "Spong assisteert actievoerder"


woensdag 11-01-2006
Quote van de dag
"Als ik vijf jaar geleden niet bij de mensen van de AA-Delft terechtgekomen was,
zat ik er nu misschien ook zo ongezond bij." Rolf Clason


woensdag 11-01-2006 12h26
Mr. Spong in actie voor de VDF
De VDF, Vereniging van Delftenaren met een Functiebeperking , heeft de
gerenomeerde advocaat de heer mr. Spong in de hand genomen.
De zaak van de opgepakte vrijwilliger van de VDF die in de cel langdurig werd
vast gehouden, zal mr. Spong gaan behandelen, tevens alles wat er om heen
hoort. VDF vijwilliger versus gemeente Delft of omgedraaid!
De VDF betreurt het ten zeerste dat de wethouder Rensen en de voorzitter de
heer Blinker het zover hebben laten komen.

Namens het Bestuur VDF

Voorgeschiedenis:
Hier de weblog van Aad van Tongeren (CDA)
lees meer
Mening Jan Peter de Wit (LD) lees meer
Saskia Bolten (GL) lees meer
Raimond de Prez (PVDA) lees meer
Delft, Markt 57, "In den beslagen bijbel"


woensdag 11-01-2006
Wat schrijven de Delftse (aspirant)raadsleden

Martin Stoelinga "Collegeboekje borstklopperij "
redactie: Wanneer zou Martin met zijn eigen boek komen?

Bram Stoop "De heer Bot heeft volgens mij dezelfde arrogantie als het opperhoofd Verkerk."

Frans Verbeek "De VVD en autoluw"
redactie: Eigenaar Alex van Leeuwen heeft de winkelruimte verhuurd aan Subway Sandwiches.
Een broodje gezond op het ruime terras is zomers een (toeristische) attractie op de autoluwe Markt.

Bianca van der Werf "Beste klagerige, zeikerige & lastige burger van Delft,"
redactie: Helaas, Bas Verkerk zal dit niet lezen. Hij zit nooit achter de computer, ook emailen is zinloos.

Alex van Leeuwen "Delft krijgt wat van VVD en STIP!"


dinsdag 10-01-2006
Quote van de dag
"Nooit gedacht dat ik hier met jou op de schaatsbaan zou staan, zonder schaatsen." Herman WijersDelft, Beestenmarkt (Kringloopwinkel, hier is nog gedateerde communicatie te koop voor � 95,00, woef, woef)


dinsdag 10-01-2006
Wat schrijven de Delftse (aspirant)raadsleden

Rolf Clason "doet verslag(I) van het debat over dak- en thuislozen afgelopen zondag in speakerscorner"

Bram Stoop "doet verslag(II) van het debat over dak- en thuislozen afgelopen zondag in speakerscorner"

Wim Bot over onder andere: "terreur, dat Delft tussen Rotterdam en Den Haag ligt (redacte: bedankt Wim) en
beter als de gemeenteraad minder tijd besteedt aan geneuzel."

Eugenie Geursen over de invulling van de Gasthuisplaats: "De VVD heeft voorkeur voor een Hof,
zoals opgenomen in de ontwikkelingsvisie." (redactie: Kanton te min? Of wordt bedoeld
dat je hier kunt resideren als een vorst. Geen doorgangsroutes meer voor gepeupel.)


dinsdag 10-01-2006
Nieuwjaarstoespraak 2006 van Bas Verkerk
lees verder


maandag 09-01-2006
Quote van de dag
"Klopt", "Dat doe ik niet. Ik neem niet meer dan twee borrels." Saskia Bolten


maandag 09-01-2006
"Femke Stolker (PvdA) geeft de medewerkers van Combiwerk een 10!" lees meer


zaterdag 07-01-2006
Quote van de dag
"Ze zijn geel met zwart en het lijkt wel of niets in Delft er aan ontkomt:
de stickers van de Burgerlijke Ongehoorzaamheids Partij (BOP)."Delft, Beestenmarkt (Stapperij). Max de Hond en Peter Smit (B.O.P.) op zoek naar "verloren stemmen"


zaterdag 07-01-2006
Wat schrijven (wordt geschreven over) de Delftse (aspirant)raadsleden

B.O.P. "Irritatie over stickers politieke nieuwkomer"

Martin Stoelinga In AD/Delft: "... een schande ... "

Bestuur Leefbaardelft "Kieslijst"

Leefbaardelft "Na het 'Gele Geld' boekje van PvdA wethouder Rensen komt nu het
'Rode College Boekje' van de grote Pvda roerganger Torenstra. "

Jan Peter de Wit "Verkerk niet aan de champagne in Den Haag"

Aad van Tongeren "Een tijd terug kon je als inwoner van Delft je energie alleen bij Delfland krijgen .... "

Stadsbelangen Delft "vragen over publicatie boekje college 2002-2006"
redactie: Oordeelt u zelf over het maatschappelijke nut van deze vraag.

Behnam Taebi "Burgemeester verbindt zijn lot aan dat van het college"

Rolf Clason "Rolf zoekt iemand met echt verstand van het nieuwe zorgstelsel en
die beschikt over vrije tijd. Hij legt uit waarom."
redactie: De PVDA is lekker bezig voor Delft. Rolf zou zichzelf kunnen melden als Politiek Zwaargewicht.

Alex van Leeuwen "Autoluw fase-4 vraagt kritische beschouwing!"

Rolf Clason "gaat de tuin van Tilly Manggaprow (Leefbaar Delft) bezoeken"


dinsdag 03-01-2006
Quote van de dag
"De gemeente ziet toe en keurt het goed" Rob van den Berg


maandag 02-01-2006
Quote van de dag
"Die lul moet weg." "Mag ik mee." Joep van 't Hek


maandag 02-01-2006
Nieuwjaarswensen van de Delftse Politieke Partijen
Stadsbelangen "Het lokale hart van Stadsbelangen-Delft "
redactie: Kunstenaar Marcel Smink, de maker van het "Blauwe Hart"
wil kennelijk geassocieerd worden met betrouwbaar stadsbelangen?
Auteursrechten verstrek je toch niet zomaar?
CDA "Nieuwjaarswens "


maandag 02-01-2006
17.oo uur NIEUWJAARSRECEPTIE gemeente Delft, Stadhuis Markt
Openbaar toegangelijk voor de burgers, proost op het nieuwe jaar! (Het maakt niet uit hoe u gekleed gaat, desnoods in Carnavalspak)zondag 01-01-2006
Quote van de dag
"Zeur niet, leef, leef, ..." Joep van 't Hek


FOTO (PRODEO) VAN HET JAAR 2005


"Gondelaffaire" Het hele jaar speelde de HC/DC en later AD/HC goede sier met de PRODEO foto zonder bronvermelding


Voorgaande pagina


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl


PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695