PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695 (redactiemedewerkers)
PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief verslag van het Delftse gebeuren in de politiek

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl
woensdag 21-12-2005
Hoe dom moet je zijn?
Wethouder Dick Rensen (PvdA) verspreidt propaganda-boekjes.

door harrie fruyt van hertog
Afgelopen dagen gleed in mijn Delftse brievengleuf het boekje "Dit geld(t) voor U".
Het gaat tijd worden zo kort voor de verkiezingen om eens de balans op te maken.
Hoeveel geld heeft wethouder Rensen inmiddels onnodig over de balk gesmeten.
Daar komt de redactie van Politiekdelft zeker nog op terug.
Geld heeft Rensen genoeg beschikbaar door de Sociale Reserve, ruim 2 miljoen euro.
Het was juist deze Delftse PvdA-er, die de ZALMSNIP niet wilde uitkeren in 2004.

Wat lezen we als we het boekje openslaan op bladzijde 2
"Dit geld(t) voor u
Voor wie
De bijzondere bijstand is er voor iedere Delftenaar met een minimuminkomen."

Hallo zeg.
Zoek die mensen op, bespaar de overbodige kosten van de verspreiding van dit boekje alom
en bezorg de mensen met een minimuminkomen een kerstpakket van de uitgespaarde kosten.
Clonclusie redactie Politiekdelft: De gemeente, Dick Rensen, is verkeerd bezig!
Altijd eerst de voordelen tegen de nadelen afwegen.POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695