koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


vandaag: 

GR2022
GEMEENTERAADS­VERKIEZINGEN DELFT

Woensdag 16 maart 2022 is het verkiezingsdag vvan de gemeenteraad. De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) wordt verlengd tot 1 juli 2022. Elke gemeente opent een aantal stemlokalen ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal
stembureau op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur.
Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn
gekozen, al dan niet met voorkeursstemmen.

Kieslijsten Kandidaten GR2022 Delft

Delftse Partij Programma's GR2022-2026 Delft

 

 


GEMEENTERAADS­VERKIEZINGEN 2018

Coalitieakkoord 2018-2022: De toekomst in uitvoering

Coalitieakkoord 2018-2022: Portefeuilleverdeling

gr2018-definitieve-uitslag.pdf

gr2018-definitieve-uitslag-stemmen.pdf

Kieslijsten Kandidaten GR2018

Delftse Partij Programma's 2018-2022

 

 


GEMEENTERAADS­VERKIEZINGEN 2014

Woensdag 19 maart 2014 is het verkiezingsdag.
De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau op vrijdag 21 maart. Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).

Oppositieverklaring: Reactie op het Delftse Coalitieakkoord 2014-2018
Oppositieverklaring: Reactie op het Delftse Coalitieakkoord 2014-2018

Coalitieakkoord 2014-2018 Delft verdient het!
coalitieakkoord_2014_2018_delftverdienthet.pdf

Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraad Delft
Diverse overzichten
http://ris.delft.nl/

Aantal stemmen per kandidaat per partij
gr2014aantalstemmenperkandidaatperpartij.pdf

Kieslijsten Kandidaten GR2014
naar kieslijsten

Delftse Partij Programma's 2014-2018
1 D66
2 PvdA
3 GroenLinks
4 VVD
5 Onafhankelijk Delft
6 CDA
7 STIP
8 Stadsbelangen
9 SP
10 CU
11 DOP - Delftse Ouderen Partij (bron onbekend)
12 PvSMV - Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing (bron onbekend)Berichten komende verkiezing GR2014
2013-12-20  D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018
2013-12-05  Onafhankelijk Delft Verkiezingsprogramma 2014-2018
2013-11-18  PvdA Leden stellen kieslijst en programma vast
2013-11-17  delft.groenlinks.nl - PPvantVeen GroenLinks Delft stelt programma en lijst vast
2013-10-16  d66delft.nl D66 Kandidatenoverzicht GR2014
2013-10-14  politiekdelft.nl - Persbericht Anne Viruly lijsttrekker STIP
2013-09-12  politiekdelft.nl - Reinoud Plate PvdA Ernst Damen lijsttrekker GR 2014
2013-06-25  politiekdelft.nl - Jos van Koppen Door Onafhankelijk Delft is met algemene instemming Martin Stoelinga als lijsttrekker aangewezen.
2013-06-19  @MileneJunius Milène Junius: Net unaniem door leden CDA Delft gekozen tot lijsttrekker gemeente raadsverkiezingen 2014. Zin in!! #delf
2013-06-14  AD 14 juni 2013 Fusie Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft, lijsttrekker Martin Stoelinga, op vier Jan de Wit en Jolanda Gaal en Jos van Koppen op twee of drie.
2013-06-06  Politieke wandelgangen - harrie fruyt van hertog Lijst Onafhankelijk Delft nr. 1 Martin Stoelinga nr. 2 Jos van Koppen nr. 3 Jolanda Gaal nr. 4 Jan de Wit Peter Smit lijstduwer?
2013-05-30  VVD - Lennart Harpe Dit is hem dan. De unaniem gekozen lijsttrekker van de VVD Delft > Bart Smals! Proficiat Bart. #vvddelft
2013-05-26  Betuur CDA CDA Delft houdt open lijsttrekkersverkiezingen!
2013-05-08  VVD bestuur Bart Smals voorgedragen als VVD-lijsttrekker
2013-04-10  Bestuur D66 Lucas Vokurka unaniem verkozen tot lijsttrekker D66 Delft

delft GEMEENTERAADS­VERKIEZINGEN 2010

Grafiek zetelverdeling 2006-2010
naar grafiek

Van iedere lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het stemcijfer van de lijst vastgesteld
naar lijst

Per kandidaat aantal uitgebrachte stemmen in aflopende volgorde
naar lijst

Het aantal uitgebrachte stemmen per stemdistrict aflopend per partij
naar tabel

Kieslijsten Kandidaten 2010
naar lijst

Delftse Partij Programma's 2010
1 PvdA | 2 CDA | 3 VVD | 4 GL | 5 LD | 6 SP | 7 STIP | 8 SB | 9 D66 | 10 CU | 11 NKP | 12 PSenMV | 13 OD |

Coalitieakkoord Delft 2010-2014 (Collegeprogramma)
Coalitieakkoord 2010-2014


GEMEENTERAADS­VERKIEZINGEN 2006

Aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat 2006
naar lijst

Kieslijsten Kandidaten 2006
naar kieslijsten


GEMEENTERAADS­VERKIEZINGEN 2002

Ledenlijst Leefbaar Delft 2002
ld_leden.html


TOP

html5 logo     Valide CSS!