DELFTSE BORRELPRAAT
home | mission statement | archief | links | contact |
    delft balje_blenheim_prodeo_filmpje_email.jpg

delft balje_blenheim_prodeo_filmpje_brief_1.jpg

delft balje_blenheim_prodeo_filmpje_brief_2.jpg

Tekstweergave Borrelpraat 4 oktober 2008 ----- Original Message ----- From: prodeo To: christiaan balje Cc: xxxxxxxx xxxxx Sent: Friday, October 03, 2008 8:50 PM Subject: Fw: Baljť - Stichting Prodeo Advies Delft hi christiaan Goed dat je me herinnert aan die filmpjes. Ik ben altijd voor rede vatbaar, we zijn uiteindelijk zijn we geen kleuters meer dus heb ik de links en twee filmpjes op verzoek van je advocaat direct verwijderd. Had je natuurlijk ook gewoon aan mij kunnen vragen. De juridische argumentatie komt op mij over als borrelpraat, maar dat ligt aan mij denk ik dan maar. De impliciete tekst "Balje beld opnieuw met Wim Zegwaard" is niet door Politiekdelft gepubliceerd. Beld met een "d", kom nou zeg! Bij zoeken op deze tekst in Google kan je zien welke links dit oplevert. gr harrie fruyt van hertog Van: "xxxxxxxx xxxxx" Aan: CC: "xxxxxxxx xxxxx" Onderwerp: Baljť - Stichting Prodeo Advies Delft Datum: vrijdag 3 oktober 2008 12:04 Geachte heer Fruijt van Hertog, Bijgaand zend ik u namens mevrouw M. Metselaar haar brief van heden. In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd. Met vriendelijke groet, Blenheim x. xxxxx secretaresse Bijlage xxxxxxxx xxxxx Blenheim Postal address: Blenheim P.O. Box 10 30 2 1001 EH Amsterdam The Netherlands http://www.blenheim.nl/ T:+31 (0)20 5210 100 F:+31 (0)20 5210 101 BLENHEIM ADVOCATEN westerdoksdÔjk 40, 1013 ae amsterdam postbus 10302, 1001 eh amsterdam telefoon (020) 521 01 00, fax (020) 521 01 01 www.blenheim.nl mail@blenheim.nl derdenrekening 39.50.25.400 AANGETEKEND MET B.V.0. ALSMEDE PER GEWONE POST Stichting Prodeo Advies Delft t.a.v. de heer H.P. Fruijt van Hertog Hugo de Grootstraat 174 2613 TZ DELFT (alsmede vooruit per e-mail: prodeo@wanadoo.nl) Amsterdam, vrijdag 3 oktober 2008 Betreft: MM - Baljť / Stichting Prodeo Advies Delft Geachte heer Fruijt van Hertog, Tot mij heeft zich gewend de heer CL. Baljť, wonende te Delft, terzake van het hierna volgende. CliŽnt heeft moeten constateren dat u een filmpje openbaar maakt op uw website www.politiekdelft.nl op het onderdeel www.politiekdelft.nl/filmpje002.htm, genaamd: "Balje beid opnieuw met wim Zegwaard", dat ondertiteld is en door u voorzien van de tekst "CORRUPTIE JA OF NEE - de Gondelaffaire in Delft". Op dit filmpje is cliŽnt te zien en te horen. Aangezien er (uit onderzoek van de gemeente Delft en het OM is gebleken dat er) van corruptie geen sprake was, zijn beschuldigende uitlatingen van corruptie aan het adres van cliŽnt ongegrond en onrechtmatig. De plaatsing van dit filmpje en de uitlating daarbij op ¶ voornoemde website levert ontegenzeggelijk een onrechtmatige daad op jegens cliŽnt. Door uw onrechtmatige handelwijze heeft cliŽnt schade geleden. Niet alleen heeft cliŽnt materiŽle schade geleden, doch tevens is de goede naam en eer van cliŽnt aangetast, waaronder zijn imago. Voor de vergoeding van de door cliŽnt geleden ťn nog te LAWYERS ASSOCIATED WORLDWfDE Blcnheini is een Nerjgrisntfse burgerlijke maatschap van bestote;"1. vennmtSL-happm met beperkte aansprakelijkheid rprakti;kvonnoŁ!sd>spperÔ') Op alle Ųoor de maatschap Blsnheim uitgevoerde opdrachten zijn (uitsluitend) ds algemene voorwaarden van Bferdieim (gedeponeerd bij tie rechtbank Arnsierdsm onder nummer 180/2007) van toepassing. Deze voorwaarden bevatten cťn beperking var, de aansprakelijkheid tot het bedrag dat in hm betreffende gevai onder de bero psaansprakeJijKheiŲaverzekering wordt uitgekeerd. Deze voorwaarden worden u Ł'p aersle verzoek osleÔcos toegezonden en zijn tevens ie raadplegen op o;ize website: httpi/Aw.w.blenheim.n!, Blenheim is a Dutch private partnership {"maatschap") et private Łniited cojnpr.n:es ["bHsInten vennootGChappen met bcpc.rk;£ £iartů^rakęl!jkhf?ici"")- M sq="vicg;s provided by the par!ncra!iip BlenheÔm are subject {excbSive[yJ ia the general iŲ-rrns anŲ corioitions of Blcnhsm (registerecf at ihe Amsterdam district cnujf Li-^t'er iiumber 1 fiCI/^GOT). TheaŲ cnr:niticns conloin a lirnitatfon of the liabiity, lo tlie a:ncunt as is p&d qljI i;i ttie matte; roncerncci ursdcr B!e:!heirn's professional liability insurancc. A copy of tfiess senns will be sent Ôo you upo^ first reo.uest and without any costs, or can be downloscied trom our wiib&ite: http!/Avv/VÔ\blenhcim.nl. BLENHEIM ATTOENEYS AT AMSTERDAM lijden materiŽle- en immateriŽle schade voor zolang de inbreuk voortduurt, houd ik u hierdoor namens cliŽnt aansprakelijk. Ik sommeer u bij deze: - binnen 24 uur na dagtekening dezes mij schriftelijk en ongeclausuleerd te bevestigen dat u voornoemde inbreukmakende film en uitlating van de website www.politiekdelft,. nl/f ilmpje002 . htm (hetzelfde geldt voor eventueel door u op andere (pagina's van uw) websites geplaatste vergelijkbare "content") zal verwijderen en de verwijdering in stand te houden; - binnen 24 uur na dagtekening dezes uiterlijk de hierboven bedoelde verwijdering te hebben geŽffectueerd; - mij binnen 24 uur na dagtekening dezes ongeclausuleerd te bevestigen dat u de op voornoemde website gepubliceerde "content" niet (deels) op andere websites dan wel andere publicatiemedia zal verspreiden of daartoe op wat voor manier dan ook de gelegenheid zal bieden. Bij gebreke van het tijdig en ongeclausuleerd voldoen aan deze sommatie, dient het er onherroepelijk toe te leiden dat cliŽnt u in rechte betrekt, en in kort geding zal vorderen conform bovenstaand gesommeerd, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom. CliŽnt behoudt zich tevens het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen. Ik ga ervan uit dat het zover niet behoeft te komen en dat u gehoor zult geven aan deze sommatie. Onder voorbehoud van alle rechten en weren van cliŽnt, verblijft in afwachting van uw tijdige reactie, hoogachtend, Mli Blenheim, M. Metselaar